Page 17

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

o Cho toàn bộ dung dịch vào bình định mức 200 mL khô, sạch. Tráng becher bằng một số lần thể tích vừa phải nước cất pha tiêm, cho dịch tráng vào bình định mức và làm đầy đến vạch. o Dùng syringe 10 mL sạch và khô hút 10 mL dung dịch lọc qua màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.22 µm vào lọ thuốc nhỏ mắt. Đóng 10 lọ. o Kiểm tra độ trong dung dịch thuốc trong lọ và dán nhãn đúng quy định.

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

[1]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Thuốc nhỏ mắt kẽm sulfat, Dược điển Việt Nam IV, Bộ Y Tế, 2009, tr.338-339. [2]. Bristish Pharmacopoeia Commisssion, Zinc sulfate eye drops Monograph, British Pharmacopoeia 2013, The Stationery Office, 2013. [3]. U.S Pharmacopeial Convention, Zinc Sulfate Ophthalmic Solution , USP35-NF30, USP Convention, 2012, p.5077. [4]. Trịnh Thị Thu Loan, Thuốc nhỏ mắt, Bào chế và sinh dược học tập I, NXB Y Học, 2010, tr.214. [5]. The Regents of University of California, Buffered and Isotonic, Hospital Formulary 2nd edition, University of California Press, 1952, p.28. [6]. Cathy Y Poon, “Tonicity, Osmoticity, Osmolality, and Osmolarity”, Remington The Science and Pharmacy 21st edition, Pharmaceutical Press, 2005, p.263, 265.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

o Kiểm tra chất lượng thuốc nhỏ mắt thành phẩm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

Advertisement