Page 13

https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn trả lời

4V

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

THUOC

8V V/2 V/8

Hai điện tích điểm tự do +q và +4q cách nhau một khoảng L. Một điện tích thứ ba được đặt sao cho toàn bộ ở trạng thái cân bằng. Tìm vị trí của điện tích thứ ba.

N

Không có vị trí nào thỏa bài toán. Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và cách đều hai điện tích đó.

U

Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và ở khoảng giữa hai điện tích đó.

.Q G

Đường sức điện trường đi ra khỏi hạt có điện tích âm

Chọn một câu trả lời

N

Đường sức điện trường có thể cắt nhau

H Ư

Không có đáp án đúng

Đường sức điện trường gần hơn khi điện trường mạnh hơn

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích dương Q đuợc đặt trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có bán kinh trong R1 và bán kính ngoài R2. Một điện tích q được đặt tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm trong lõi cách tâm một khoảng r (r nhỏ hơn R1)

7

10 00

B

Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

0

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

ÀN

8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Chọn đáp án đúng liên quan đến đường sức điện trường:

6

ÁN

***

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nằm ở bên ngoài đường thẳng nối hai điện tích đã cho.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

Y

Điểm : 1

H

Ơ

5

N

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

a.

THUOC

c.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Advertisement