Page 10

https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

cách nhau một đoạn d là:

đặt

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Tích điện cho quả cầu thép bán kính 6,0 cm đến điện thế 300 V, quả cầu nhôm bán kính 4,0 cm đến điện thế 500 V. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Hai quả khá xa nhau. Sau khi nối chúng bằng dây dẫn mảnh, điện thế của mỗi quả là:

16

V1’=V2’=380 V

Chọn một câu trả lời

V1’=V2’=400 V

10 00

B

Điểm : 1

Ó

A

V1’=V2’=190 V

-H

V1’=V2’=760 V

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện cùng dấu

Điểm : 1

khí thì đẩy nhau một lực F1. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:

ÁN

17

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

, đặt cách nhau một khoảng r trong không

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Các câu trên đều sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Chọn một câu trả lời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Điểm : 1

U

Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu với mật độ điện mặt

.Q

15

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

đẩy nhau một lực F2 > F1. đẩy nhau một lực F2 nhỏ hơn F1. đẩy nhau một lực F2 = F1. không tương tác với nhau nữa.

Đúng Điểm: 1/1.

18

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

Điểm : 1

trong là Chọn một câu

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

) xuyên qua lớp vỏ mặt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Advertisement