Issuu on Google+

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2012

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH ..................................................

Ngày sinh:

LỚP: 12

tháng

năm

(Hệ: THPT)

, nam hay nữ:......... Đơn vị dự thi ..............................................

HỌ, TÊN CHỮ KÝ Giám thị số 1:

U Y

SỐ PHÁCH (Do chủ tịch hội đồng ghi)

N

MÔN THI: VẬT LÝ

N H Ơ

Số báo danh

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 23/12/2012

TP .Q

Giám thị số 2:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Chú ý: - Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC

U Y

N H Ơ

N

Môn thi: VẬT LÍ Lớp: 12 Hệ: THPT Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23/12/2012 * Chú ý: - Đề thi này gồm 05 trang, 06 bài, mỗi bài 5 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

ẠO

Bằng chữ

SỐ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

H

Ư

N G

Đ

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

TP .Q

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

TR

ẦN

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

Bài 1: (5 điểm) Hai viên đạn được bắn lên bởi một súng đại bác với tốc độ v0 = 250 m/s. Một viên đạn bắn dưới góc α1 = 600, viên đạn kia bắn dưới góc α2 = 450 theo phương nằm ngang. Hãy xác định khoảng thời gian giữa hai lần bắn để cho hai viên đạn gặp nhau. Đơn vị tính: thời gian (s) Cách giải Kết quả

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

Bài 2: (5 điểm) Một quả bóng bay khối lượng m = 5 g được bơm khí hiđrô ở điều kiện T0 = 3000 K và p0 =105 Pa . Tính bán kính quả bóng (có dạng hình cầu) khi bóng lơ lửng trong không khí. Cho biết khối lượng mol của hiđrô và của không khí là μ H = 2 g / mol và μ K = 29 g / mol . Đơn vị tính: bán kính (m) Cách giải Kết quả

Bài 3: (5 điểm) Bếp điện có ghi 220 V − 800 W được nối với hiệu điện thế 220 V được dùng để đun sôi 2,5 lít nước từ 200 C. Biết hiệu suất sử dụng bếp là H = 80% và nhiệt dung riêng của nước c = 4 200 J/kg.độ. a) Tìm thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ của bếp. b) Biết dây điện trở có đường kính d = 0,15 mm, điện trở suất ρ = 5.10−7 Ωm được quấn trên một lõi sứ cách điện hình trụ có đường kính D = 2 cm. Tính số vòng dây của bếp điện trên. Đơn vị tính: thời gian (s); điện năng tiêu thụ (Wh); số vòng dây (vòng). 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Bài 4: (5 điểm) Một thấu kính phẳng − lõm làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5 ghép sát với một thấu kính khác có độ tụ 8 dp. Hệ thấu kính ghép tạo ảnh thật, cách hệ một đoạn 0,66 m, khi vật thật đặt cách hệ 0,40 m. a) Tính bán kính mặt lõm. b) Đặt thấu kính phẳng lõm nằm ngang. Đổ vào mặt lõm một chất lỏng chiết suất n’. Biết một điểm sáng ở trên trục chính và cách thấu kính 0,75 m cho ảnh thật cách thấu kính 1,5m. Tính n’. Đơn vị tính: bán kính (m) 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Bài 5: (5 điểm) Một con lắc lò xo có độ cứng k = 80 N/m, khối lượng m = 200 g, dao động có ma sát trên mặt phẳng ngang. Lúc đầu vật có biên độ A0 = 2 cm. Hỏi sau một chu kì dao động biên độ của vật bằng bao nhiêu và sau bao nhiêu chu kì dao động thì con lắc dừng lại? Coi rằng trong quá trình dao động thì con lắc dừng lại và hệ số ma sát μ = 0,15. Đơn vị tính: biên độ (cm) Cách giải Kết quả

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

R

ẠO

K

Bài 6: (5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ, điện áp xoay chiều giữa hai đầu A, B là A u = 120 2 cos100π t (V). Điện dung của tụ điện

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

L, r

B

Đ

C M

−3

H

Ư

N G

10 F . Khi K đóng, điện áp hiệu dụng 2π giữa hai điểm A và M là U1 = 40 2 V , giữa hai điểm M và B là U 2 = 40 5 V . Khi K mở, C=

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và M là U1' = 48 5 V . Hãy tìm các giá trị của R, r và L. Đơn vị tính: điện trở ( Ω ),độ tự cảm (H). Cách giải Kết quả

--- HẾT --5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

U Y

N H Ơ

N

Môn thi: TOÁN Lớp: 12 Hệ: GDTX Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23/12/2012 *Chú ý: - Đề thi này gồm 04 trang, 06 bài, mỗi bài 5 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

ẠO

Bằng chữ

SỐ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

H

Ư

N G

Đ

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

TP .Q

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

TR

ẦN

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

B

Bài 1: (5 điểm)

10

00

Tìm hệ số của số hạng chứa x19 trong khai triển nhị thức Niutơn của ( rằng: C16n+1 − C15n = 7(n + 3)

1 + x5 )n , biết 3 x

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

( n: nguyên dương, x > 0)

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

Bài 2: (5 điểm) Ông A gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất không đổi 0,7% một tháng. Mỗi tháng ông A chỉ rút ra 500 ngàn đồng để dùng, phần lãi suất còn thừa ông nhập chung vốn trước đó. Viết quy trình ấn phím liên tục tính số tiền ông A có được sau 1 năm và tính số tiền đó.

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Kết quả

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Cách giải

00

B

Bài 3: (5 điểm) Tính theo độ, phút, giây nghiệm của phương trình 3 sin 2 x + 2 cos 2 x = 2 . Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

Cách giải

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Bài 4: (5 điểm) 3 2

3 4

Cho hàm số f ( x ) = x 2 + sin 2 x + 2 x . Tìm cực trị của hàm số. Kết quả

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

ẦN

H

Ư

Bài 5: (5 điểm) l = 42013/ ; C l = 530 4 /15/ / ; a = 1 + 3 và M là trung điểm BC . Tính bán kính Cho ΔABC có B đường tròn ngoại tiếp ΔAMC . Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

Cách giải

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Bài 6: (5 điểm) n = 430 ; CAD n = 52013/ ; DAB n = 610 Cho tứ diện ABCD có AB = 1, 2; AC = 1,5 ; AD = 2,1 và BAC Tính thể tích tứ diện ABCD . Kết quả

--- HẾT ---

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 1: .......................... Chữ ký giám thị 2: ..................... Mã phách: ........................ Họ và tên thí sinh: ......................... ........................................................ Số báo danh: .................... Ngày sinh: ..................................... Đơn vị dự thi: ............................ ..............................................

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2015

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 06/12/2015

Chú ý:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 1: .......................... Chữ ký giám thị 2: ..................... Mã phách: ........................ Họ và tên thí sinh: ......................... ........................................................ Số báo danh: .................... Ngày sinh: ..................................... Đơn vị dự thi: ............................ ..............................................

SỞ GD-ĐT BẠC LIÊU

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

ẠO

Bằng chữ

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

N G

Đ

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

H

1………… 2………… 3………… 4………… 5…………

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

Ư

ĐIỂM TỪNG BÀI

TP .Q

U Y

N H Ơ

Môn thi: TOÁN. Lớp: 12. Hệ: GDPT Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 * Chú ý: - Đề thi này gồm 06 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

TR

ẦN

Quy định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

00

B

Bài 1 (10 điểm). Cho hàm số y  f (x )  x  3 15x  6x 2  12 có đồ thị (C) .

10

a) Tính giá trị của hàm số khi x  12  3 15 .

A

b) Tìm các hệ số a và b biết đường thẳng y  ax  b là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

điểm có hoành độ x  12  3 15 . Cách giải

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Thí sinh không được viết vào khung này  Kết quả

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

ẦN

Bài 2 (10 điểm). Tìm nghiệm gần đúng của các phương trình và hệ phương trình sau:

TR

a) 6x  12 log6 12x  15  15

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

x  x  2015  y  2016x   x 2  4031x  y  54 b)  2 x  x  y  6 Cách giải

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 1: .......................... Chữ ký giám thị 2: ..................... Mã phách: ........................ Họ và tên thí sinh: ......................... ........................................................ Số báo danh: .................... Ngày sinh: ..................................... Đơn vị dự thi: ............................ ..............................................

Kết quả

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

1

2xn

*

3yn , n

.

1 , y1

7 , xn

1

2xn

yn

10

và yn

00

Bài 3 (10 điểm). Cho hai dãy số x n và yn được xác định bởi x1

Ó

A

a) Tính 5 số hạng đầu tiên của hai dãy trên.

Í-

H

b) Lập quy trình bấm máy tính x n 1 , yn 1 . Tính x 15 và y15 .

S12y và B

ÁN

S12x

y S2015

và yn . Tính

x . 2S2015

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

A

-L

c) Gọi S nx , S ny lần lượt là tổng của n số hạng đầu tiên của dãy x n

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Thí sinh không được viết vào khung này  Kết quả

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Bài 4 (10 điểm).

10

đoạn AB và góc CAE (độ, phút, giây).

00

B

TR

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E nằm trên đường chéo BD sao cho góc 1 AB và AD 6,12 . Tính độ dài DAE 15,70 . Kẻ EF vuông góc với AB tại F . Biết EF 2

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Cách giải

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 1: .......................... Chữ ký giám thị 2: ..................... Mã phách: ........................ Họ và tên thí sinh: ......................... ........................................................ Số báo danh: .................... Ngày sinh: ..................................... Đơn vị dự thi: ............................ ..............................................

Kết quả

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Bài 5 (10 điểm).

450 và EF

6,1215 .

-L

Í-

EBF

H

Ó

A

Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy, góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAB) là 300 . Gọi E là trung điểm của CD , F là điểm thuộc AD sao cho

a) Tính thể tích khối chóp S .BEF .

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

b) Tính khoảng cách từ điểm E đến mặt phẳng (SBF ) .

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Thí sinh không được viết vào khung này  Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

---------- HẾT ----------

Casio12_GDPT_CT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Giám thị 1: …….. Giám thị 2: ……. Họ và tên thí sinh: ……………………………………. Trường: ……………………………………………….. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Mã phách: ……. Số báo danh: ………. Phòng thi: …………

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

Bằng số

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

ẠO

CÁC GIÁM KHẢO

Đ

1…………

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI Bằng chữ

N G

ĐIỂM TỪNG CÂU

TP .Q

U Y

N H Ơ

Môn thi: VẬT LÝ Lớp: 12 Hệ: GDPT Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 * Chú ý: - Đề thi này gồm 06 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ư

2…………

H

3…………

ẦN

4…………

TR

5…………

B

Qui định:

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại. - Thí sinh trình bày cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

Bài 1: (10 điểm)

TO

Trên một mặt phẳng ngang có một vật khối lượng m  50 kg đang nằm yên. Một người

Đ

ÀN

kéo phía trước vật với lực kéo hướng xiên lên và tạo với phương ngang góc   360 , có độ lớn Fk  80, 5 N ; một người đẩy phía sau vật với lực đẩy hướng xiên xuống và tạo với phương

D

IỄ

N

nằm ngang góc   290 , có độ lớn Fđ  57 N . Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng

ngang là   0,1 . Xác định gia tốc chuyển động của vật. Đơn vị tính: gia tốc chuyển động (m/s2). Cách giải

Kết quả

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY Kết quả

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

ÀN

Bài 2: (10 điểm)

Đ

Một ống thủy tinh dài l  56 cm một đầu kín, một đầu hở, chứa không khí có áp suất

D

IỄ

N

bằng áp suất không khí p0  76 cmHg . Đầu hở được cắm thẳng đứng vào một chậu thủy ngân. Tìm độ cao cột thủy ngân đi vào ống khi đáy ống ngang với mặt thoáng thủy ngân. Đơn vị tính: độ cao cột thủy ngân (cm). Cách giải

Kết quả

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Giám thị 1: …….. Giám thị 2: ……. Họ và tên thí sinh: ……………………………………. Trường: ………………………………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Mã phách: ……. Số báo danh: ………. Phòng thi: ………… Kết quả

-L

Bài 3: (10 điểm)

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

TO

ÁN

Một chùm các electron được bắn vào một vùng không gian có từ trường đều B , sao cho phương chuyển động của các electron vuông góc với các đường sức từ. Sau mỗi giây các electron chuyển động được 25, 46.106 vòng. Tính độ lớn cảm ứng từ. Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

Đơn vị tính: cảm ứng từ (mT).

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY Kết quả

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Ó

Bài 4: (10 điểm)

Cách giải

A

i1 Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí tới điểm A của mặt đáy một khối thủy tinh hình hộp chữ nhật với góc tới i1  450 và B phản xạ toàn phần tại điểm B trên mặt bên của khối thủy tinh đó. Biết rằng mặt phẳng tới vuông góc với mặt phẳng bên đã cho như hình vẽ. Hỏi chiết suất của thủy tinh phải có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Giám thị 1: …….. Giám thị 2: ……. Họ và tên thí sinh: ……………………………………. Trường: ………………………………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Mã phách: ……. Số báo danh: ………. Phòng thi: ………… Kết quả

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

TR

Bài 5: (10 điểm)

Ó

A

10

00

B

R, L Đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc  vào hai đầu A và B của một đoạn mạch xoay chiều như hình MC B vẽ. Cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L và tụ điện có điện A dung C mắc nối tiếp với nhau. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I  0,2 A . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện

H

và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 160V , 56V , 120V .

-L

Í-

a. Tính giá trị điện trở R , cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện. b. Thay đổi  người ta nhận thấy khi tần số góc có giá trị 0  250 rad /s thì cường độ

TO

ÁN

dòng điện và điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha. Tính L, C và  .

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

Đơn vị tính: điện trở (Ω), cảm kháng (Ω), dung kháng (Ω), độ tự cảm (H), điện dung (F),  (rad /s) .

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

---HẾT---

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon Chữ ký giám thị 1:

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 2: Mã phách:

……………………

……………………

………………..

Số báo danh:………………...

Ngày sinh:………………………………………

Đơn vị dự thi:…………………………………

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2015

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 06/12/2015

N

Họ tên thí sinh:………………………………….

N H Ơ

Chú ý:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

Bằng chữ

H

Ư

N G

Đ

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

ẠO

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

ẦN

ĐIỂM TỪNG CÂU 1………… 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………

TP .Q

U Y

N H Ơ

Môn thi: HÓA HỌC Lớp: 12 Hệ: THPT Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 *Chú ý: - Đề thi này gồm 08 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

00

B

TR

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

Bài 1: (10 điểm) Hợp chất A được tạo thành từ các ion M+ và X 22 trong một phân tử A có tổng số proton, nơtron, electron bằng 164 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 52. số khối M lớn hơn số khối X 23 đơn vị. Tổng số proton, nơtron, electron trong ion M+ nhiều hơn trong ion X 22 là 7 hạt. 1. Xác định công thức phân tử của A, viết cấu hình electron của M+ và X2-, Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng trong nguyên tử M, X. 2. Cho hợp chất A tác dụng với nước . viết phương trình hóa học xảy ra và trình bày phương pháp nhận biết sản phẩm. 3. Cho biết có thể xảy ra phản ứng thuận nghịch sau đây của hợp chất kiểu H2X2   BaX2 + 2H2O H2X2 + Ba(OH)2   Phản ứng này nói lên tính chất hóa học gì của H2X2?

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1: ……………………

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

………….

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Cách giải

N H Ơ

N

Bài 2: (10 điểm) 1. Tính pH của dung dịch A gồm HCOOH 0,1M và CH3COOH 1M. 2. Khi pha loãng dung dịch A bằng nước cất để thể tích dung dịch sau khi pha loãng gấp 10 lần thể tích ban đầu. Tính pH dung dịch sau khi pha loãng. Cho biết: K1 = 1,8.10-4; K2 = 1,8.10-5.

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

B

TR

ẦN

H

Bài 3: (10 điểm) Trong một phản ứng bậc một được tiến hành ở 25oC, nồng độ chất phản ứng giảm đi 50% sau 1800 giây. Ở 40oC, nồng độ chất phản ứng giảm đi 50% sau 300 giây. 1. Tính thời gian để chất phản ứng còn 10% so với ban đầu ở 40oC. 2. Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

Cách giải

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

…………. Kết quả

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Bài 4: (10 điểm) Cho 17,7 gam hỗn hợp Zn và Fe (tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào 400ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3 có nồng độ bằng nhau, sau khi phản ứng kết thúc thu được 30g chất rắn X và dung dịch Y. Cho X trong dung dịch HCl thấy có khí bay ra. Tính nồng mol của các chất trong Y (Giả sử thể tích dung dịch không đổi)

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

U Y

N H Ơ

N

Bài 5: (10 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m gam một tetrapeptit X (phân tử được cấu tạo từ các gốc α – aminoaxit tương ứng của các  - aminoaxit no, phân tử chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl, không có nhóm chức khác) thu được 19,4768 lít khí CO2 (đktc) và 14,9850 gam H2O. Thủy phân phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH 6,24% vừa đủ. Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng và khối lượng hỗn hợp muối trong dung dịch sau phản ứng. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

Cách giải

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

--- HẾT --8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

……………………

……………………

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách: ………………..

Số báo danh:………………...

Ngày sinh:………………………………………

Đơn vị dự thi:…………………………………

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2015

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 06/12/2015

N

Họ tên thí sinh:………………………………….

N H Ơ

Chú ý:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

ẠO

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

N G

Bằng chữ

ẦN

H

Ư

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

Đ

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

TR

ĐIỂM TỪNG CÂU 1………… 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………

TP .Q

U Y

N H Ơ

Môn thi: SINH HỌC Lớp: 12 Hệ: THPT Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 *Chú ý: - Đề thi này gồm 07 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

10

00

B

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Bài 1: (10 điểm) Nuôi cấy chủng cầu khuẩn I và chủng cầu khuẩn II trong điều kiện thích hợp. Người ta đếm được: Số lượng tế bào/cm3 Thời gian đếm Chủng I Chủng II 6 Sau 6 giờ 6,31.10 5,25.105 Sau 8 giờ 8,47.107 8,5.106

CÁCH GIẢI

KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

So sánh hằng số tốc độ sinh trưởng và thời gian thế hệ của hai chủng cầu khuẩn trên.

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

CÁCH GIẢI

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

……………………

……………………

Mã phách:

………….

Bài 2: (10 điểm) S S = 0,3. Tế bào B có tỉ lệ = 3. Biết cả 2 tế bào đều có hình khối V V lập phương. Một học sinh phát biểu rằng: “tế bào B có kích thước, diện tích bề mặt toàn phần và thể tích nhỏ hơn tế bào A lần lượt là 10, 100 và 1000 lần (tính theo μm)”. Hãy giải thích phát biểu của học sinh trên là đúng hay sai?

U Y

N H Ơ

N

2.1 Tế bào A có tỉ lệ

ẠO

TP .Q

2.2. Xét 2 tế bào sinh dục sơ khai cùng loài động vật. Tế bào 1 là tế bào sinh dục đực, tế bào 2 là tế bào sinh dục cái. Hai tế bào này đều trải qua các vùng sinh sản, sinh trưởng và vùng chín để hình thành giao tử. Tổng số lần nguyên phân của cả 2 tế bào sinh dục ở vùng sinh sản là 15. Số giao tử được tạo ra từ tế bào 2 bằng 12,5% số giao tử được tạo ra từ tế bào 1. Xác định số lần nhân đôi NST khi mỗi tế bào trên hoàn tất quá trình tạo giao tử ? KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

CÁCH GIẢI

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

N

Bài 3: (10 điểm) 3.1. Oxi hoá hoàn toàn các axit sau : HOOC-CH2-CH2-COOH , C15H31COOH , C17H35COOH, HOOC-CH2-CHOH-COOH. Xác định hệ số hô hấp (RQ) của các axit trên.

U Y

3.2. Nhịp tim của một loài thú là 40 lần/ phút. Giả sử thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 1,3125 giây và của tâm thất là 0,9375 giây. Tính tỉ lệ thời gian của các pha trong chu kì tim của loài thú trên. KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

CÁCH GIẢI

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

N H Ơ

Bài 4: (10 điểm) 4.1. Trong một ống nghiệm, có 4 loại nuclêôtit với tỉ lệ A : U : G : X = 2 : 1 : 3 : 2. Từ 4 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Theo lý thuyết, trên phân tử mARN nhân tạo đó có xác suất xuất hiện bộ ba kết thúc là bao nhiêu?

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ẠO

TP .Q

U Y

4.2. Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, có 80% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái, có 50% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong những cơ th��� mang 2 tính trạng lặn ở F 1, cơ thể bình thường (2n) chiếm tỉ lệ bao nhiêu % ? KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

CÁCH GIẢI

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

TP .Q

U Y

N H Ơ

Bài 5: (10 điểm) 5.1 Ở ruồi giấm, alen A qui định thân xám trội hoàn toàn so với alen a qui định thân đen; alen B qui định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b qui định cánh ngắn. Cho hai cá thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỉ lệ 4%. Tiếp tục cho các cá thể ruồi thân xám, cánh dài ở F1 tạp giao. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, hãy tính tỉ lệ % cá thể mang kiểu hình thân đen, cánh ngắn ở F2 .

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

5.2. Ở một loài tôm nước ngọt xét một gen gồm 2 alen A và a. Một con sông có 2 quần thể tôm: quần thể lớn (I) ở phía trên có pA = 0,7 và quần thể nhỏ (II) nằm ở cuối dòng sông có pA= 0,6. Vào mùa lũ, nước chảy xuôi nên tôm chỉ di chuyển được từ quần thể (I) đến quần thể (II) mà không di chuyển ngược lại. Do đó đã biến quần thể (II) trở thành quần thể mới có 15% số cá thể là của quần thể (I). a. Tính tần số tương đối của các alen trong quần thể mới sau di cư. b. Khi quần thể mới sinh sản, xảy ra quá trình đột biến A thành a với tần số là 5% và không có đột biến ngược. Tính tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ tiếp theo của quần thể mới sau ngẫu phối. Biết rằng tỉ lệ đực cái của quần thể mới là 1: 1. KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

CÁCH GIẢI

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

…………. KẾT QUẢ

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

CÁCH GIẢI

- - - HẾT - - -

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon Chữ ký giám thị 1:

www.facebook.com/daykem.quynhon Chữ ký giám thị 2: www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách:

……………………

……………………

………………..

Họ tên thí sinh:………………………………….

Số báo danh:………………...

Ngày sinh:………………………………………

Đơn vị dự thi:…………………………………

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2015

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 06/12/2015

N

Chú ý:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

- Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Chữ ký giám thị 1:

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 2: Mã phách:

……………………

……………………

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

………….

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

CÁC GIÁM KHẢO

ẠO

Bằng chữ

H

Ư

N G

Đ

Bằng số

TP .Q

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

ẦN

ĐIỂM TỪNG CÂU 1………… 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………

U Y

N H Ơ

Môn thi: TOÁN Lớp: 12 Hệ: GDTX Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 *Chú ý: - Đề thi này gồm 04 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

B

TR

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

00

2 x 2  3x  4 có đồ thị (C), gọi A, B là 2 điểm cực trị của 2x  3 (C). Tính gần đúng theo độ, phút, giây góc giữa đường thẳng AB và trục hoành.

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

Bài 1: (10 điểm) Cho hàm số y 

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Bài 2: (10 điểm) Tìm nghiệm gần đúng theo độ , phút, giây của phương trình: 2sin 2 x  3sin 2 x  4cos2 x  2  2 2  0 . Kết quả

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

TR

2 x 2  5 x  141  7 x  53 2x  9  4

00

B

3

ẦN

Bài 3: (10 điểm) Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của phương trình :

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

Cách giải

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Chữ ký giám thị 1:

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ ký giám thị 2: Mã phách:

……………………

……………………

………….

Bài 4: (10 điểm) Cho tam giác ABC có a  2 3  1; b  2 2  1; c  3  2 . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho EC  2 EA , kẻ đường cao AH và gọi I là giao điểm của AH với BE . Tính gần đúng diện tích tứ giác CEIH .

N

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

Cách giải

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Bài 5: (10 điểm) Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và  ABC 

N H Ơ

N

vuông góc  SBC  . Biết AB  3 2 , BC  4 2 , SB  2 6 , SBC  350 . a/ Tính thể tích khối chóp S . ABC . b/ Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  SAC  . Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Cách giải

--- HẾT ---

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon Chữ ký giám thị 1:

www.facebook.com/daykem.quynhon Chữ ký giám thị 2: www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách: …………………… ………………..

……………………

Họ tên thí sinh:………………………………….

Số báo danh:………………...

Ngày sinh:………………………………………

Đơn vị dự thi:…………………………………

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 2015

HỘI ĐỒNG THI TỈNH BẠC LIÊU Ngày thi: 06/12/2015

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Chú ý: - Thí sinh phải ghi đủ các mục ở phần trên theo sự hướng dẫn của giám thị; - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này; - Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không viết bằng mực đỏ, bút chì; không được đánh dấu hay làm kí hiệu riêng; phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì (kể cả bút xóa). - Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2015

Đ

Bằng chữ

MÃ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng ghi)

ẦN

H

Ư

N G

Bằng số

CÁC GIÁM KHẢO

ẠO

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

TR

ĐIỂM TỪNG CÂU 1………… 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………

TP .Q

U Y

N H Ơ

Môn thi: TOÁN THCS Lớp: 9 Hệ: GDPT Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/12/2015 *Chú ý: - Đề thi này gồm 09 trang, 05 bài, mỗi bài 10 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

Bài 1: (10 điểm)

N H Ơ

N

Viết qui trình bấm phím để tìm các chữ số a,b, c, d để số 567abcda là số chính phương. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Cách giải

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

Bài 2: (10 điểm)

N

Cho dãy số: a ;a ;a ;...;a

2

3

U Y

1

2003 (kết quả viết dưới dạng phân số)

TP .Q

Tính: S  a  a  a  ...  a

N H Ơ

1 2 3 2003 3k 2  3k  1 Biết : a  với k  1; 2; 3;...; 2002; 2003. k (k 2  k )3

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Cách giải

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

2015  2013 2015  2013

.

U Y

b) Tìm tất cả các nghiệm đúng của phương trình với a, b vừa tìm được.

N H Ơ

a) Tìm a,b  Q biết phương trình có một nghiệm x 

N

Bài 3: (10 điểm) Cho phương trình x 3  ax 2  bx  1  0

Kết quả

TP .Q

Cách giải

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

a)

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

b)

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 1:

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

U Y

 

N H Ơ

x 98  x 97  ...  x  1 a) Tính giá trị của biểu thức: A  32 với x  2 x  x 31  ...  x  1 b) Tìm tất cả các cặp số x ; y nguyên dương thỏa mãn: x  y  7

N

Bài 4: (10 điểm)

Cách giải

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

a)

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

U Y

N H Ơ

N

Chữ ký giám thị 1:

Kết quả

TP .Q

Cách giải

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

b)

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Chữ ký giám thị 1:

N G

Đ

ẠO

Bài 5: (10 điểm) Cho đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC. Gọi E, M, F là các tiếp điểm (M AB, E BC, F AC). Đặt AB = c, BC = a, CA = b. a) Lập công thức tính diện tích tam giác EMF theo a, b, c. b) Áp dụng tính diện tích tam giác EMF khi a = 5cm; b = 6cm; c = 7cm. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

Cách giải

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Chữ ký giám thị 1:

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Cách giải

9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Chữ ký giám thị 2:

Mã phách:

……………………

……………………

………….

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Chữ ký giám thị 1:

--- HẾT ---

10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 150 phút – không kể thời gian phát đề Ngày thi: 27/12/2010

Phần I: Phách bài thi

U Y

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………….

N H Ơ

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

TP .Q

Số báo danh: ……………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………….

ẠO

Nơi sinh: …………………………………………………………………...

Đ

Nam, nữ: ……………………………………………………………………

H

Ư

N G

Học sinh trường: ……………………………………………………………

SỐ PHÁCH (Do chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

TR

ẦN

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ

10

00

B

Giám thị số 1:

H

Ó

A

Giám thị số 2:

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

CHÚ Ý: Thí sinh đọc kỹ yêu cầu này trước khi làm bài: - Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục trên theo sự hướng dẫn của giám thị. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi đính kèm phần phách này. Mỗi bài làm vào phần khung tương ứng với bài đó. - Thí sinh được phép sử dụng các loại máy tính khoa học CASIO f x  500 MS ; f x  570 MS ; f x  500 ES ; f x  570 ES ; VINACAL Vn  500 MS ; Vn  570 MS . Đáp số làm tròn đến 5 chữ số thập phân sau dấu phẩy. - Bài thi gồm có 10 bài, mỗi bài 5 điểm, tổng điểm toàn bài là 50 điểm. - Thí sinh không được kí tên hoặc dùng kí hiệu để đánh dấu bài thi. - Bài thi không viết bằng mực đỏ, bút chì, không viết bằng hai màu mực khác nhau. Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất kì cách nào khác (kể cả bút xóa). Vi phạm điều kiện trên, bài thi sẽ bị loại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


x2  x  1 x 1 có đồ thị là  C1  và hàm số y  có đồ thị là  C2  .  C1  và 2 x 4 x3

 C2  cắt nhau tại hai điểm A, B.

TP .Q

U Y

Câu 1. ( 5 điểm): Cho hàm số y 

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Phần II: Bài thi: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY (Gồm có 06 trang) Số mật mã do Chủ tịch Họ tên và chữ kí của Họ tên và chữ kí của Điểm toàn bài HĐ giám khảo ghi giám khảo 1 giám khảo 2

1. Viết phương trình đường thẳng AB và tính gần đúng độ dài đoạn thẳng AB. 2. Tính gần đúng (theo độ, phút, giây) góc hợp bởi hai tiếp tuyến của  C2  tại các điểm A và B. Kết quả

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Cách giải

5

2 . Tính gần đúng giá trị của m để đường thẳng y = m cắt đồ thị x 1 (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho OA  OB, trong đó O là gốc của hệ tọa độ. Cách giải Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

Câu 2 . ( 5 điểm): Cho hàm số f ( x)  x -

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 2 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

Câu 3. (5 điểm): Cho tam giác ABC và điểm M bên trong tam giác biết rằng MA  1, MB  2, MC  3 và số đo

N H Ơ

Kết quả

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Cách giải

N

các góc AMB  1200 , BMC  1500 . 1. Tính gần đúng diện tích tam giác ABC. 2. Tính gần đúng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Ó

A

10

00

B

Câu 4. (5 điểm): Trình bày cách bấm phím trên máy tính và tìm số nguyên dương n sao cho phần nguyên của số 1  1  1   1   A  1   ... 1   là 1213653.  1   1  1  2  3  n 

Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Cách giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 3 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon 3 x

Câu 5 (5 điểm):

3 x

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 1

1 x

2 3 2  3 x            3 Cho phương trình: 3 2 3       2

b) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình. Cách giải

N

a) Tìm nghiệm đúng của phương trình.

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

Kết quả

TR

Câu 6. ( 5 điểm): Cho dãy số  xn  xác định như sau: x1  1, x2  100, xn  2 

xn 1  xn 2

n  1; 2;...

1. Lập quy trình bấm máy tính xn , từ đó tính x10 .

10

00

B

2. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho xn  67  105 . Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Cách giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 4 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Câu 7 (5 điểm): Trên mặt phẳng với hệ tọa độ, cho hai đường tròn có phương trình như sau: 2 2 2 2  C1  x  y  4 x  2 y  1  0 ;  C2  x  y  2 x  4 y  4  0 1. Tính gần đúng tọa độ giao điểm hai đường tròn. 2. Tính gần đúng diện tích phần chung của hai hình tròn đó.

Kết quả

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

Ó

A

10

Câu 8 (5 điểm): Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD mà khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) bằng 7 5 (m). Tính gần đúng giá trị của góc giữa mặt bên và mặt đáy của khối chóp để thể tích của khối chóp nhỏ nhất. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Cách giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

Câu 9 (5 điểm): Cho hàm số f ( x) 

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

2

x . Hãy tính tổng : 4x 2 -1

S = f(1) + f(2) + … + f(2010) Kết quả

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

Cách giải

TR

Câu 10 (5 điểm): Tìm số dư khi chia số S  1  2  22  23  ...  21004 cho 2011. Kết quả

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

Cách giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

----------HẾT---------www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trang 6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 - 2015

N H Ơ

SỞ GD-ĐT BẠC LIÊU

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Gồm 14 trang)

TP .Q

U Y

Môn: TIẾNG ANH Bảng: A Ngày thi: 19/10/2014 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

ẠO

ĐỀ

Đ

A. LISTENING

N G

I. Listen and fill in the missing words. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each blanks. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. You’ll hear twice. (2 points)

H

Ư

City Arts Festival

ẦN

1. The opening night is on (0)………

TR

2. Phone number: (1)……… Special events: What

Where

Monday

(2)………

(4)………

A jazz band

Thursday

A poetry evening

Friday Saturday

How much (3) £……… for students

(5)………

£ 2.50 for students

(6)………

£ 1.25 for students

(7)………

The college

(8) £……… for adults and £ 2.75 for students

City parks

Only (10) £………

H

Ó

A

10

City Hall

Í-

00

B

When

ÁN

-L

(9)………

TO

Your answers:

0. September 20th 6. …………………………

2. …………………………

7. …………………………

Đ

ÀN

1. …………………………

8. …………………………

4. …………………………

9. …………………………

5. …………………………

10. …………………………

D

IỄ

N

3. …………………………

1 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

II. Listen and supply the blanks with the missing words. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. You’ll hear twice. (2 points)

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

Tokyo is a (6) …….. city. It’s on Honshu island, on the (7) …….. in Tokyo bay. It can be very hot in summer, although it can be very (8) ……..

TP .Q

It was built in the (4) …….. century and became the capital in the (5) …….. century.

U Y

Tokyo is very (0) …….. . It is the (1) …….. city in the world. Over (2) …….. million people live there. However, it’s just over (3) …….. square kilometers in size.

Đ

ẠO

Tokyo is a very (9) …….. and dynamic city. Of course, it is busier and (10) …….. than Sydney.

N G

Your answers:

Ư

0. overcrowded

6. …………………………

2. …………………………

7. …………………………

3. …………………………

8. …………………………

TR

ẦN

H

1. …………………………

9. …………………………

B

4. …………………………

10. …………………………

10

00

5. …………………………

Ó

A

III. Listen and choose the best option (A, B or C) to answer each question. Write your answers in the spaces provided. You’ll hear twice. (1 point)

H

1. Where has the woman been?

B. Moldova

C. Kent

Í-

A. Japan

-L

2. Why can’t the woman’s husband go abroad?

ÁN

A. He has allergies.

TO

B. He doesn’t like foreign food. C. He can’t afford the money.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

3. Why can’t the woman’s husband spend a day on a train? A. He doesn’t like the toilets on the trains. B. He doesn’t like water. C. The trains are dirty.

4. What kind of transport does the woman go to work? A. By car

B. By a rowing boat

C. By bus

5. What is the free gift? 2 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

B. A scarf

C. A bag

N H Ơ

A. A magazine

N

Chữ kí giám thị 1: ...........................

Họ và tên thí sinh: ………………………

2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

TP .Q

1. …………

U Y

Your answers:

B. LEXICO - GRAMMAR

ẠO

I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. Write your answers in the spaces provided. (1 point)

N G

Đ

1. The police are working ____________ with the Football Association in an effort to stamp out soccer violence. B. hand in hand

C. head over heels

D. hand in glove

H

Ư

A. hand over fist

B. irresistible

TR

A. invincible

ẦN

2. We found the delicious food _____________.

D. invariable

B

C. imperceptible

10

00

3. Did you see Jonathan this morning? He looked like _____________. It must have quite a party last night. A. a bear with a sore head

D. a wet blanket

Ó

A

C. a dead duck

B. death warmed up

H

4. He's _____________ his health, and takes dozens of vitamins everyday.

-L

C. fanatical about

Í-

A. obsessed in

B. fascinated by D. enthusiastic about

TO

A. dropped

ÁN

5. No evidence has _____________ doubt on the guilt of the man jailed for the crime. C. passed

B. borne D. cast

ÀN

6. - "I hope they haven't forgotten."

Đ

- " I know. They _____________ here an hour ago."

IỄ

N

A. ought to be

D

C. were to have been

B. must have been D. would have been

7. An employee who has a complaint or _____________ should take the matter to his or her manager. A. resentment C. grievance

B. bitterness D. revenge 3 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

B. little or nothing

C. little by little

D. for a little

A. half-headed

B. half-witted

C. half-handed

D. half-hearted

TP .Q

9. I didn't take up his recommendation, as he sounded so _____________ about it.

D. hugging

Đ

C. heckling

N G

B. hacking

ẠO

10. Buyers and sellers were _____________ over prices. A. haggling

U Y

A. little more than

N H Ơ

8. Thankfully, the child was OK, having suffered _____________ a few scratches.

H

Ư

Your answers: 2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

TR

ẦN

1. …………

10

00

B

II. Complete the paragraph with the correct forms of the CAPITAL words. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. (0.5 point)

A

PRECIOUS METAL

H

Ó

Gold has several qualities that have made it a commodity of

Í-

____ (0) ____ value throughout history. It is attractive in

EXCEPTION DESTROY

usually found in nature in a ____ (2) ____ pure form. The

COMPARE

ÁN

-L

colour, durable to the point of virtual ____ (1) ____, and

EQUAL

TO

history of gold is ____ (3) ____ by that of any other metal because of its value in the minds of men from earliest times.

ÀN

The era of gold production that followed the Spanish discovery

Đ

of the Americas in the 1490s was probably the greatest the EXPLOIT

N

world had witnessed to that time. The ____ (4) ____ of mines

D

IỄ

by slave labour and the looting of Indian palaces, temples, and graves in Central and South America resulted in a(n) ____ (5) ____

PRECEDENT

influx of gold that literally unbalanced the economic structure of Europe. 4 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

N

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

Your answers: 1. ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..

U Y

0. exceptional

ẠO

TP .Q

III. Read the text and look carefully at each numbered line. If the line is correct, put a tick (√). If the line has a word which should not be there, write the word. There are two examples at the beginning (0 and 00). (1 point)

Đ

EARLY STONE TOOLS

00. old

Ư

old ancestors of early humans. It seems they started to make use

N G

A recent discovery has led scientists to revise their ideas about the 0. √

1. ………………..........

been thought. Archaeologists revised from the date after spotting

2. ………………..........

distinctive marks made by the stone tools on animal bones dating

3. ………………..........

TR

ẦN

H

of stone tools nearly one million years earlier than had previously

B

back nearly three and a half million years. The remains, including 4. ………………..........

animal similar in size to a goat, were recovered from an old river

5. ……………..............

bed on which was being excavated in Ethiopia.

6. ..................................

A

10

00

a rib from a one cow-like creature and a thigh bone from an

Ó

The use of simple stone tools to remove meat from their bones

7. ………………..........

Í-

H

represents a crucial moment in human history. As a result of

-L

turning to meat for sustenance, the early human developed larger

8. ……………….......... 9. ………………..........

sophisticated tools. The bones unearthed in Ethiopia may as well

10. ……………............

ÁN

brains, which in turn was enabled them to make more

ÀN

TO

represent the very beginning of that process.

D

IỄ

N

Đ

IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the list. There is one extra phrasal verb which you do need to use. (0.5 point) A. snowed under

C. booked up

E. handed over

B. flew into

D. lifted off

F. set out

5 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

1. The details of cancellation charges are ……………............ in the table below. 2. Violence ……………............ and a lot of people were injured.

U Y

3. I'm too tired! I've been ……………............ with work this week! 4. The show is so popular that it's ……………............ for weeks ahead.

ẠO

C. READING

TP .Q

5. When Howard saw the broken window, he ……………............ a rage.

N G

Đ

I. For questions 1 - 10, read the text below and choose which answer (A, B, C, or D) best fits each gap. Write your answer on the spaces provided. There is an example at the beginning (0). (1 point)

Ư

THE NATURAL WORLD

10

00

B

TR

ẦN

H

The wildlife of the Juan Fernandez Archipelago remained undisturbed until the arrival of European settlers, who ___ (0) ___ their animals to the islands. Amongst these were goats and cows to be ___ (1) ___ for meat and milk, but also rats and mice which had jumped ship. Cats later brought over to kill these pets also quickly escaped into the ___ (2) ___. Little did the settlers understand the impact this would have on local species. The rabbits they'd brought over too, could not be held in ___ (3) ___ for long, and their numbers rapidly expanded. But it was not just fauna that arrived but also ___ (4) ___. Plants such as the blackberry bramble flourished in the tropical climate and spread throughout the ___ (5) ___ forest.

Í-

H

Ó

A

In the past, the islands' birds had no natural ___ (6) ___. Many therefore evolved to lay their eggs in ground nests. This habit now makes them incredibly ___ (7) ___ as rats and mice destroy their eggs and cats devour the newly hatched chicks. Meanwhile grazing goats, rabbits and cows have ___ (8) ___ once fertile valleys into wasteland.

TO

ÁN

-L

Conservationists from Chile and around the world are uniting to show the urgent need for ___ (9) ___ of these islands' original and unique species. They know the best way to do this to ___ (10) ___ the plants and animals that are alien species. introduced

B.

entered

C.

accessed

D.

provided

1.

A.

bred

populated

C.

multiplied

D.

cultivated

A.

landscape

B.

scenery

C.

surroundings

D.

wild

3.

A.

custody

B.

captivity

C.

territory

D.

vincinity

4.

A.

crops

B.

weeds

C.

flora

D.

vegetation

5.

A.

native

B.

domestic

C.

endemic

D.

authentic

6.

A.

opponents

B.

predators

C.

prey

D.

challengers

7.

A.

susceptible

B.

risky

C.

incapable

D.

vulnerable

D

IỄ

Đ

B.

2.

ÀN

A.

N

0.

6 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

A.

adapted

B.

altered

C.

turned

D.

made

9.

A.

continuation

B.

maintenance

C.

duration

D.

preservation

10.

A.

eradicate

B.

abolish

C.

ban

D.

extra

TP .Q

U Y

8.

N H Ơ

N

Chữ kí giám thị 1: ...........................

Họ và tên thí sinh: ………………………

Your answers: 2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

N G

Đ

1. …………

ẠO

0. A

ẦN

H

Ư

II. Read the passage and fill in each blank with only ONE suitable word. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. (1point)

TR

CHOOSING THE BEST SHADE

00

B

Most of us buy a new pair ___ (0) ___ fashionable sunglasses each year. To be honest, we probably ___ (1) ___ more thought into looking cool than we do into how suitable the sunglasses are for our needs.

H

Ó

A

10

It seems an obvious thing to say, but the main role of sunglasses is not actually to ___ (2) ___ your image. It is rather to protect your eyes from the potentially harmful rays of the sun. What's ___ (3) ___, price is not necessarily the best guide ___ (4) ___ the effectiveness of sunglasses. ___ (5) ___ you may still want to choose a pair of sunglasses that look good on you, it's also crucial to check out just how effective they will be as protection for your eyes.

ÁN

-L

Í-

There are three types of light which can ___ (6) ___ the human eye. They are known as ultraviolet light, visible light and infra-red light. If you ___ (7) ___ the choice of sunglasses seriously, then you will want to protect yourself against all three.

TO

Finally, don't forget to get a good carrying case, especially if you're going travelling. A hard protective case may well be bulky to carry round, but there is ___ (8) ___ more annoying than pulling ___ (9) ___ your glasses and finding that one of the ___ (10) ___ has snapped off.

ÀN

Your answers:

Đ

0. of

D

IỄ

N

1. ……………………..

6. ……………………..

2. ……………………..

7. ……………………..

3. ……………………..

8. ……………………..

4. ……………………..

9. ……………………..

5. ……………………..

10. …………………….. 7 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

III. Read a magazine article about childhood obesity. Five sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A-F the one which fits each gap (1-5). There is one extra sentence which you do not to use. Write your answers in the spaces provided. (1 points)

U Y

CHILDHOOD OBESITY

Đ

ẠO

TP .Q

If a child becomes obese, their body processes can change. Some of these may be difficult or even impossible to alter in adulthood. Fat cells are created in the first few years of life. If fat is stored quickly, more fat cells are created. (1) _____________. Eventually, fat cells stop multiplying, and an adult has a fixed number for the rest of their life. The existing cells simply swell or shrink to accommodate more fat. The amount of fat the body wants to store is thought to be proportional to the total number of fat cells. So if you were overweight as a child, your body is programmed to carry more fat. (2) _____________.

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Few health problems are observed in obese children, but they may develop conditions that cause problems later in life, such as high blood pressure. They may also suffer from "sleep apnoea". When this happens, soft tissue in the throat blocks the airway during sleep. This can stop their breathing for up to a minute. This process can happen hundreds of time a night, leading to heart disease, memory problems, headaches, and tiredness. Some obese children may develop diabetes. (3) _____________. When it strikes, the body stop being able to process sugar properly, and the cells are starved of energy. Diabetes cannot be cured, but it can be treated. It may lead to problems such as nerve damage, heart disease, kidney disease, and blindness. (4) _____________.

10

00

Negative body image can cause depression and social problems - overweight children are often teased. Low self-esteem may not directly affect physical health, but it is actually the biggest problem obese children meet in everyday life. (5) _____________.

Í-

H

Ó

A

So, don't single out your child as the one with the problem. Introduce healthy meals to the whole family. This way, everyone can make healthy changes to their lifestyle.

-L

A. Normally, this condition only starts much later in life.

ÁN

B. Children with this condition will have to live with it all their lives, increasing the chance of problems.

TO

C. It may even lead to "comfort eating", making the situation even worse.

ÀN

D. So an obese child can have up to three times as many as a normal child.

Đ

E. It is not worth forbidding fattening food, because forbidding certain foods can make them seem more attractive to children.

D

IỄ

N

F. This does not mean that you cannot lose weight through diet and exercise, but it will be harder. Your answers: 1. ……………………..

2. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..

3. ……………………..

8 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

IV. Read the passage below. Then choose one best answer (A, B, C or D) before each option to each question. Write your answers in the spaces provided. (2 points)

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ẠO

TP .Q

U Y

Until recently, most American entrepreneurs were men. Discrimination against women in business, the demands of caring for families, and lack of business training had kept the number of women entrepreneurs small. Now, however, businesses owned by women account for more than $40 billion in annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 1990s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 1970s was the decade of women entering management, and the 1980s turned out to be the decade of the women entrepreneur."

Ư

N G

Đ

What are some of the factors behind this trend? For one thing, as more women earn advanced degrees in business and enter the corporate world, they are finding obstacles. Women are still excluded from most executive suites. Charlotte Taylor, a management consultant, had noted. "In the 1970s women believed if they got an MBA and worked hard they could become chairman of the board. Now they've found out that isn't going to happen, so they go out on their own."

A

10

00

B

TR

ẦN

H

In the past, most women entrepreneurs worked in "women's" fields - cosmetics and clothing, for example. But this is changing. Consider ASK Computer Systems, a $22-million-a-year computer software business. It was founded in 1973 by Sandra Kurtzig, who was then a housewife with degrees in math and engineering. When Kurtzig, founded the business, her first product was software that led weekly newspapers keep tabs on their newspaper carries - and her office was a bedroom at home, with a shoebox under the bed to hold the company's cash. After she succeeded with the newspaper software system, she hired several bright computer-science graduates to develop additional programs. When these were marketed and sold, ASK began to grow. It now has 200 employees, and Sandra Kurtzig owns $66.9 million of stock.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Of course, many women who start their own businesses fail, just as men often do. They still face hurdles in the business world, especially problems in raising money: the banking and finance world is still dominated by men, and old attitudes die hard. Most businesses owned by women are still quite small. But the situation is changing; there are likely to be many more Sandra Kurtzigs in the years ahead.

TO

1. What is the main idea of this passage?

ÀN

A. Women today are better educated than in the past, making them more attractive to the business world.

Đ

B. The computer is especially lucrative for women today.

N

C. Women are better at small businesses than men are.

D

IỄ

D. Women today are opening more businesses of their own. 2. The word "excluded" in paragraph 2 is closest in meaning to _____________.

A. not permitted in B. often invited to 9 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N

C. decorators of

N H Ơ

D. charged admission to

U Y

3. All of the following were mentioned in the passage as detriments to women in the business world except _____________.

TP .Q

A. women are required to stay at home with their families. B. women lacked ability to work in business

ẠO

C. women faced discrimination in business D. women were not trained in business

N G

Đ

4. In paragraph 2, "that" refers to _____________. A. a woman becoming chairman of the board

Ư

B. women working hard D. women believing that business is a place for them

ẦN

H

C. Women achieving advanced degrees

TR

5. According to the passage, Charlotte Taylor believes that women in the 1970s _____________.

B

A. were unrealistic about their opportunities in business management

00

B. were still more interested in education than business opportunities

10

C. had fewer obstacles in business than they do today

A

D. were unable to work hard enough to succeed in business

H

Ó

6. The expression "keep tabs on" in paragraph 3 in order to _____________.

-L

B. keep records of

Í-

A. recognize the appearance of

ÁN

C. provide transportation for

TO

D. pay the salaries of

7. The author mentions the "shoebox under the bed" in paragraph 3 in order to _____________.

ÀN

A. show the frugality of women in business

Đ

B. show the resourcefulness of Sandra Kurtzig.

N

C. point out that initially the financial resources of Sandra Kurtzig's business were limited

D

IỄ

D. suggest that the company needed to expand 8. It can be inferred from the passage that the author believes that businesses operated by women are small because _____________. A. women prefer a small intimate setting 10 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

N

B. women can't deal with money

D. many women fail at large businesses

TP .Q

9. The author's attitude about the future of women in business is _____________.

U Y

C. women are not able to borrow money easily

A. skeptical

ẠO

B. optimistic

Đ

C. frustrated

N G

D. negative

10. According to the author, although women earn advanced degrees in business, _____________.

H

Ư

A. they still meet some obstacles in business

ẦN

B. they don't like to develop their business

TR

C. they prefer to take care of their families

00

B

D. they like to hire several bright computer-science graduates to develop their own businesses

1. ……………………..

10

Your answers: 4. ……………………..

5. ……………………..

3. ……………………..

H

Ó

A

2. ……………………..

Í-

D. WRITING

ÁN

-L

I. Rewrite each of the following sentences so that it has the same meaning with the previous one. Write your answer in the spaces provided (1 point) 1. He kept asking awkward questions and there was no reason for it.

TO

 He kept asking awkward questions without there ....................................................................

ÀN

2. If seen from this angle, the picture looks rather good.

Đ

 If the picture .............................................................................................................................

N

3. You resemble your father.

D

IỄ

 You take ................................................................................................................................... 4. He revealed the secret.  He gave ..................................................................................................................................... 5. He’s unfriendly. 11 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

N

 He’s a cold ................................................................................................................................

U Y

II. The graph below shows data about the annual earnings of three beverage companies in Someland, 2000 – 2010.

TP .Q

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and making comparisons where relevant.

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Write at least 150 words. (2 points)

ÁN

.....................................................................................................................................................................

TO

.....................................................................................................................................................................

ÀN

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

N

Đ

.....................................................................................................................................................................

D

IỄ

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 12 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

.....................................................................................................................................................................

N

.....................................................................................................................................................................

U Y

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TP .Q

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

ẠO

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

N G

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

H

Ư

.....................................................................................................................................................................

ẦN

.....................................................................................................................................................................

TR

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

00

B

.....................................................................................................................................................................

10

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Ó

A

.....................................................................................................................................................................

H

.....................................................................................................................................................................

Í-

.....................................................................................................................................................................

-L

.....................................................................................................................................................................

TO

ÁN

..................................................................................................................................................................... III. Some people say that highschool students shouldn’t go to school by motorbikes.

ÀN

To what extend do you agree or disagree?

N

Đ

In 150 – 200 words, give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience.

D

IỄ

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 13 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

.....................................................................................................................................................................

N

.....................................................................................................................................................................

U Y

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TP .Q

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

ẠO

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

N G

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

H

Ư

.....................................................................................................................................................................

ẦN

.....................................................................................................................................................................

TR

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

00

B

.....................................................................................................................................................................

10

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Ó

A

.....................................................................................................................................................................

H

.....................................................................................................................................................................

Í-

.....................................................................................................................................................................

-L

.....................................................................................................................................................................

ÁN

.....................................................................................................................................................................

TO

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

ÀN

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

IỄ

N

.....................................................................................................................................................................

D

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 14 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N

.....................................................................................................................................................................

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

---The end---

15 – Bảng A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 - 2015

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Gồm 11 trang)

TP .Q

U Y

Môn: TIẾNG ANH Bảng: B Ngày thi: 19/10/2014 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

N H Ơ

SỞ GD-ĐT BẠC LIÊU

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Đ

ẠO

ĐỀ

N G

A. LISTENING

Ư

I. Listen and fill in the missing words. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each blanks. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. You’ll hear twice. (2 points)

ẦN

H

City Arts Festival 1. The opening night is on (0)………

TR

2. Phone number: (1)………

B

Special events: What

Monday

(2)………

(4)………

A jazz band

Thursday

A poetry evening

Friday

(7)………

Where

How much

City Hall

(3) £……… for students

(5)………

£ 2.50 for students

(6)………

£ 1.25 for students

The college

(8) £……… for adults and £ 2.75 for students

City parks

Only (10) £………

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

When

(9)………

ÁN

Saturday

TO

Your answers:

1. …………………………

6. …………………………

Đ

ÀN

0. September 20th 7. …………………………

N

2. …………………………

8. …………………………

4. …………………………

9. …………………………

5. …………………………

10. …………………………

D

IỄ

3. …………………………

1 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

II. Listen and supply the blanks with the missing words. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. You’ll hear twice. (2 points)

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

One day, Yossi Ghinsberg started a journey with (0) …….. other men. They were travelling through the (1) …….. of Bolivia but, after a few days, they were (2) …….. . In the end, two of the group, Yossi and Kevin, built a raft so they could travel down the (3) ……… and find help. For some time, they travelled down the river, but (4) ……… they hit a rock. Yossi fell off the raft and (5) ……… to the shore. While Yossi was lost in the jungle, his friend Kevin was (6)……… . He stayed on the raft and luckily some (7) ……… men found him. Then they searched for Yossi and, (8) ……… , after three weeks they found him (9) ……… . Sadly, the other two men never (10) ……… .

N G

Your answer: 0. three 2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

ẦN

H

Ư

1. …………

B

TR

III. Listen and choose the best option (A, B or C) to answer each question. Write your answers in the spaces provided. You’ll hear twice. (1 point) B. Moldova

C. Kent

10

A. Japan

00

1. Where has the woman been?

A

2. Why can’t the woman’s husband go abroad?

H

Ó

A. He has allergies.

Í-

B. He doesn’t like foreign food.

-L

C. He can’t afford the money.

ÁN

3. Why can’t the woman’s husband spend a day on a train? A. He doesn’t like the toilets on the trains.

TO

B. He doesn’t like water.

ÀN

C. The trains are dirty. A. By car

B. By a rowing boat

C. By bus

B. A scarf

C. A bag

N

Đ

4. What kind of transport does the woman go to work?

D

IỄ

5. What is the free gift? A. A magazine

Your answer: 1. …………

2. …………

3. …………

4. ………….. 5. ………….. 2 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

N

Họ và tên thí sinh: ………………………

I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. Write your answers in the spaces provided. (2 points)

B. After all

C. All the same

D. On top of that

ẠO

A. Even so

TP .Q

- "I can't as I'm decorating the kitchen. ____________, my mother is ill."

U Y

1. - "Can you come away with me for the weekend?"

N H Ơ

B. LEXICO - GRAMMAR

B. break-in

C. break-up

D. break-out

N G

A. break-down

Đ

2. The ____________ of the family home following the divorce was a great shock to the children.

H

Ư

3. They managed to free him from the burning car in the ____________ of time before the tank exploded. B. wink

C. nick

D. brink

TR

ẦN

A. tick

B

4. This ticket ____________ you to a free meal in our new restaurant.

00

A. confers

10

C. grants

B. entitles D. credits

Í-

C. material is inherited

H

A. the material of inheritance

Ó

A

5. DNA, ____________, is found in the cell nucleus in the form of very long and thin molecules consisting of two spiral strands. B. is inheritance material D. inherits material B. death D. a hill

TO

C. a log

ÁN

A. a squirrel

-L

6. She was so tired last night that she slept like ____________ until 10 o'clock this morning.

A. a pony

B. snowflakes

Đ

ÀN

7. Our dog looks very ferocious, but don't worry, Liz, Fodo's as gentle as ____________ - especially with children. D. washing-up liquid

N

C. a lamb

D

IỄ

8. John will never buy you a drink - he's far too ____________. A. tight-fisted

B. pigheaded

C. highly-strung

D. easy-going 3 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

A. equally

B. both

C. well

D. severely

U Y

N H Ơ

9. If this animal had escaped from its cage it could ____________ have killed or maimed several people.

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

TP .Q

10. When wood, natural gas, oil, or any other fuel burns, ____________ with oxygen in the air to produce heat. B. substances in the fuel combine

C. substances in the fuel that combine

D. a combination of substances in the fuel

Đ

ẠO

A. combining substances in the fuel

N G

Your answers: 2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

ẦN

H

Ư

1. …………

00

B

TR

II. Complete the paragraph with the correct forms of the CAPITAL words. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. (0.5 point)

10

THE ART OF GIVING AND TAKING CEREMONY

transfer of goods or services that, although regarded as ___ (1) ___

VOLUNTEER

Ó

A

Gift exchange, which is also called ___ (0) ___ exchange, is the

H

by people involved, is part of the expected social ___ (2) ___. The

BEHAVE

Í-

exchange is an expression of an existing social relationship or of the

-L

establishment of a new one that differs from ___ (3) ___ market

PERSON

ÁN

relationships; and the profit in gift exchange may be in the sphere

TO

of social relationships and prestige rather than in material advantage. The gift-exchange cycle entails ___ (4) ___ to give, to

OBLIGE

ÀN

receive, and to return. Sanctions may exist to induce people to give,

Đ

___ (5) ___ or loss of prestige resulting from a failure to do so.

APPROVE

IỄ

N

Refusal to accept a gift may be seen as rejection of social relations

D

and may lead to enmity. Your answers: 4 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

2. ……………………..

3. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..

N H Ơ

1. ……………………..

U Y

0. ceremonial

N

Chữ kí giám thị 1: ...........................

Họ và tên thí sinh: ………………………

ẠO

TP .Q

III. Read the text and look carefully at each numbered line. If the line is correct, put a tick (√). If the line has a word which should not be there, write the word. There are two examples at the beginning (0 and 00). (1 point)

Đ

EARLY STONE TOOLS

00. old

Ư

old ancestors of early humans. It seems they started to make use

N G

A recent discovery has led scientists to revise their ideas about the 0. √

1. ………………..........

been thought. Archaeologists revised from the date after spotting

2. ………………..........

distinctive marks made by the stone tools on animal bones dating

3. ………………..........

TR

ẦN

H

of stone tools nearly one million years earlier than had previously

B

back nearly three and a half million years. The remains, including 4. ………………..........

animal similar in size to a goat, were recovered from an old river

5. ……………..............

bed on which was being excavated in Ethiopia.

6. ..................................

A

10

00

a rib from a one cow-like creature and a thigh bone from an

Ó

The use of simple stone tools to remove meat from their bones

7. ………………..........

Í-

H

represents a crucial moment in human history. As a result of

-L

turning to meat for sustenance, the early human developed larger

8. ……………….......... 9. ………………..........

sophisticated tools. The bones unearthed in Ethiopia may as well

10. ……………............

ÁN

brains, which in turn was enabled them to make more

ÀN

TO

represent the very beginning of that process.

Đ

IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the list. There is one extra phrasal verb which you do need to use. (0.5 point)

IỄ

N

A. added up

E. went against

D. pulled out

F. burst out

D

B. stepped up

C. put off

1. When Mark saw how ridiculous he looked he ……………............ laughing. 5 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

2. We had to pay a lot of money in damages after the verdict ……………............ us. 3. A car suddenly ……………............ in front of me and I couldn't stop in time.

U Y

4. Terry's quite nice really. Don't be ……………............ by his appearance.

TP .Q

5. We have ……………............ our inquiries after receiving new information. C. READING

Đ

ẠO

I. For questions 1 - 10, read the text below and circle which answer (A, B, C, or D) best fits each gap. There is an example at the beginning (0). Write your answers in the spaces provided. (1 point)

N G

SLACKLINING

ẦN

H

Ư

Slacklining is a new outdoor ___ (0) ___ which has become quite popular in London's park. All you need if you want to ___ (1) ___ a go at slacklining is two trees about fifteen metres ___ (2) ___ , a five centimetre-wide strap of around the same length and the equipment to ___ (3) ___ the strap to the trees.

00

B

TR

The slackline is not a rope, but a flat piece of strong webbing material. The ___ (4) ___ is that you try to walk along the line without ___ (5) ___ your balance. As the line is usually ___ (6) ___ about a metre or so above the ground, there is no ___ (7) ___ risk of injury if you don't ___ (8) ___ to stay on the line. Other street sports, such as skateboarding and parkour are much more dangerous.

A.

activity

adventure

C.

opportunity

D.

enterprise

1.

A.

make

B.

get

C.

put

D.

have

2.

A.

between

B.

apart

C.

separate

D.

among

3.

A.

join

B.

attach

C.

unite

D.

stick

4.

A.

aim

B.

target

C.

plan

D.

schedule

A.

dropping

B.

missing

C.

losing

D.

slipping

N

TO

ÁN

B.

ÀN

0.

-L

Í-

H

Ó

A

10

Basically, slacklining ___ (9) ___ quite a lot of practice, but it is something that you can learn to do. At first, most people like to ___ (10) ___ on to a friend's hand until they get used to the feeling of the moving line under their feet. Typically, as soon as they let go of their friend, however, they fall off . It's harder than it looks, but most people get there in the end, and more experienced slackliners even learn to do tricks.

A.

positioned

B.

stood

C.

settled

D.

arranged

7.

A.

deep

B.

great

C.

wide

D.

tall

8.

A.

realise

B.

achieve

C.

manage

D.

succeed

9.

A.

asks

B.

requests

C.

calls

D.

requires

Đ

5.

D

IỄ

6.

6 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

A.

keep

B.

hold

C.

touch

D.

stay

N H Ơ

N

10.

2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

TP .Q

1. …………

U Y

Your answer: 0. A.

ẠO

II. Read the passage and fill in each blank with only ONE suitable word. Write your answers in the spaces provided. (0) is an example. (1p)

Đ

TAKE A DEEP BREATH

ẦN

H

Ư

N G

Climbing up the last punishing steps to the top of a hill, your lungs may feel as ___ (0) ___ they are bursting. The explanation for this tight feeling in your chest ___ (1) ___ well be poor breathing technique, or the absence of deep, slow and controlled breathing. Poor breathing technique is surprisingly common, ___ (2) ___ in athletes. Breathing is similar to running in ___ (3) ___most of us have never had any instruction in how to do it. ___ (4) ___ a result, we don't know how to do really well.

A

10

00

B

TR

Although athletes are taught ___ (5) ___ to breathe, their chest muscles may not be able to achieve ___ (6) ___ maintain deep, efficient breathing. ___ (7) ___, when they try to breathe as they are told, they often ___ (8) ___ tired and breathless. The most effective way to improve the breathing is ___ (9) ___ training the lungs and the rib cage muscles, not only to improve their strength, ___ (10) ___ also their resistance to fatigue and breathlessness.

Ó

Your answers:

H

0. if

-L

Í-

1. ……………………..

6. …………………….. 7. ……………………..

3. ……………………..

8. ……………………..

4. ……………………..

9. ……………………..

5. ……………………..

10. ……………………..

ÀN

TO

ÁN

2. ……………………..

D

IỄ

N

Đ

III. Read a magazine article about childhood obesity. Five sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A-F the one which fits each gap (1-5). There is one extra sentence which you do not to use. Write your answers in the spaces provided. (1 points) CHILDHOOD OBESITY

If a child becomes obese, their body processes can change. Some of these may be difficult or even impossible to alter in adulthood. Fat cells are created in the first few years of life. If fat is stored quickly, more fat cells are created. (1) _____________. Eventually, fat cells stop multiplying, and an 7 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

N

adult has a fixed number for the rest of their life. The existing cells simply swell or shrink to accommodate more fat. The amount of fat the body wants to store is thought to be proportional to the total number of fat

U Y

cells. So if you were overweight as a child, your body is programmed to carry more fat. _____________.

(2)

N G

Đ

ẠO

TP .Q

Few health problems are observed in obese children, but they may develop conditions that cause problems later in life, such as high blood pressure. They may also suffer from "sleep apnoea". When this happens, soft tissue in the throat blocks the airway during sleep. This can stop their breathing for up to a minute. This process can happen hundreds of time a night, leading to heart disease, memory problems, headaches, and tiredness. Some obese children may develop diabetes. (3) _____________. When it strikes, the body stop being able to process sugar properly, and the cells are starved of energy. Diabetes cannot be cured, but it can be treated. It may lead to problems such as nerve damage, heart disease, kidney disease, and blindness. (4) _____________.

ẦN

H

Ư

Negative body image can cause depression and social problems - overweight children are often teased. Low self-esteem may not directly affect physical health, but it is actually the biggest problem obese children meet in everyday life. (5) _____________.

00

B

TR

So, don't single out your child as the one with the problem. Introduce healthy meals to the whole family. This way, everyone can make healthy changes to their lifestyle.

10

A. Normally, this condition only starts much later in life.

A

B. Children with this condition will have to live with it all their lives, increasing the chance of problems.

H

Ó

C. It may even lead to "comfort eating", making the situation even worse.

Í-

D. So an obese child can have up to three times as many as a normal child.

ÁN

-L

E. It is not worth forbidding fattening food, because forbidding certain foods can make them seem more attractive to children.

TO

F. This does not mean that you cannot lose weight through diet and exercise, but it will be harder.

1. ……………………..

2. ……………………..

Đ

ÀN

Your answers:

5. ……………………..

D

IỄ

N

4. ……………………..

3. ……………………..

IV. Read the passage below. Then choose one best answer by choosing the letter (A, B, C or D) before each option to each question. (2points) Until recently, most American entrepreneurs were men. Discrimination against women in business, the demands of caring for families, and lack of business training had kept the number of 8 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

U Y

N H Ơ

women entrepreneurs small. Now, however, businesses owned by women account for more than $40 billion in annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 1990s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 1970s was the decade of women entering management, and the 1980s turned out to be the decade of the women entrepreneur."

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ẠO

TP .Q

What are some of the factors behind this trend? For one thing, as more women earn advanced degrees in business and enter the corporate world, they are finding obstacles. Women are still excluded from most executive suites. Charlotte Taylor, a management consultant, had noted. "In the 1970s women believed if they got an MBA and worked hard they could become chairman of the board. Now they've found out that isn't going to happen, so they go out on their own."

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

In the past, most women entrepreneurs worked in "women's" fields - cosmetics and clothing, for example. But this is changing. Consider ASK Computer Systems, a $22-million-a-year computer software business. It was founded in 1973 by Sandra Kurtzig, who was then a housewife with degrees in math and engineering. When Kurtzig, founded the business, her first product was software that led weekly newspapers keep tabs on their newspaper carries - and her office was a bedroom at home, with a shoebox under the bed to hold the company's cash. After she succeeded with the newspaper software system, she hired several bright computer-science graduates to develop additional programs. When these were marketed and sold, ASK began to grow. It now has 200 employees, and Sandra Kurtzig owns $66.9 million of stock.

H

Ó

A

10

00

B

Of course, many women who start their own businesses fail, just as men often do. They still face hurdles in the business world, especially problems in raising money: the banking and finance world is still dominated by men, and old attitudes die hard. Most businesses owned by women are still quite small. But the situation is changing; there are likely to be many more Sandra Kurtzigs in the years ahead.

Í-

1. What is the main idea of this passage?

ÁN

-L

A. Women today are better educated than in the past, making them more attractive to the business world. B. The computer is especially lucrative for women today.

TO

C. Women are better at small businesses than men are.

ÀN

D. Women today are opening more businesses of their own.

Đ

2. The word "excluded" in paragraph 2 is closest in meaning to _____________.

N

A. not permitted in

D

IỄ

B. often invited to C. decorators of D. charged admission to

9 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

3. All of the following were mentioned in the passage as detriments to women in the business world except _____________.

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

A. women are required to stay at home with their families. B. women lacked ability to work in business

U Y

C. women faced discrimination in business

TP .Q

D. women were not trained in business

ẠO

4. In paragraph 2, "that" refers to _____________. A. a woman becoming chairman of the board

N G

Đ

B. women working hard C. Women achieving advanced degrees

Ư

D. women believing that business is a place for them

ẦN

H

5. According to the passage, Charlotte Taylor believes that women in the 1970s _____________. A. were unrealistic about their opportunities in business management

TR

B. were still more interested in education than business opportunities

B

C. had fewer obstacles in business than they do today

00

D. were unable to work hard enough to succeed in business

H

Ó

B. keep records of

A

A. recognize the appearance of

10

6. The expression "keep tabs on" in paragraph 3 in order to _____________.

-L

D. pay the salaries of

Í-

C. provide transportation for

ÁN

7. The author mentions the "shoebox under the bed" in paragraph 3 in order to _____________.

TO

A. show the frugality of women in business B. show the resourcefulness of Sandra Kurtzig.

ÀN

C. point out that initially the financial resources of Sandra Kurtzig's business were limited

Đ

D. suggest that the company needed to expand

D

IỄ

N

8. It can be inferred from the passage that the author believes that businesses operated by women are small because _____________. A. women prefer a small intimate setting B. women can't deal with money C. women are not able to borrow money easily 10 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N

D. many women fail at large businesses

N H Ơ

9. The author's attitude about the future of women in business is _____________. A. skeptical

U Y

B. optimistic C. frustrated

TP .Q

D. negative

ẠO

10. According to the author, although women earn advanced degrees in business, _____________.

Đ

A. they still meet some obstacles in business

N G

B. they don't like to develop their business C. they prefer to take care of their families

ẦN

H

Ư

D. they like to hire several bright computer-science graduates to develop their own businesses

TR

Your answers: 2. …………

3. …………

4. ………….. 5. …………..

6. …………

7. …………

8. …………

9. ………….. 10. …………

10

00

B

1. …………

D. WRITING

Í-

1. They both sang the song.

H

Ó

A

I. Rewrite each of the following sentences so that it has the same meaning with the previous one. Write your answers in the spaces provided (1 point)

-L

 Both ..........................................................................................................................................

ÁN

2. Lam is hardworking.

TO

 Lam is a .................................................................................................................................... 3. What does he want?

ÀN

 I’d like to know ........................................................................................................................

Đ

4. Thanh is a child, so he likes watching cartoons.

N

 Being ........................................................................................................................................

D

IỄ

5. After looking at the map, we tried to find the right street.  After we ....................................................................................................................................

11 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

II. The graph below shows data about the annual earnings of three beverage companies in Someland, 2000 – 2010.

N

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and making comparisons where relevant.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

Write at least 150 words. (2 points)

TO

.....................................................................................................................................................................

ÀN

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

N

.....................................................................................................................................................................

D

IỄ

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 12 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

.....................................................................................................................................................................

N

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

U Y

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TP .Q

.....................................................................................................................................................................

ẠO

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

N G

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

H

Ư

.....................................................................................................................................................................

ẦN

.....................................................................................................................................................................

TR

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

00

B

.....................................................................................................................................................................

10

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Ó

A

.....................................................................................................................................................................

H

.....................................................................................................................................................................

Í-

.....................................................................................................................................................................

-L

.....................................................................................................................................................................

ÁN

.....................................................................................................................................................................

TO

.....................................................................................................................................................................

ÀN

III. Some people say that highschool students shouldn’t go to school by motorbikes.

Đ

To what extend do you agree or disagree?

D

IỄ

N

In 150 – 200 words, give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 13 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY

N H Ơ

.....................................................................................................................................................................

N

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

U Y

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TP .Q

.....................................................................................................................................................................

ẠO

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

N G

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

H

Ư

.....................................................................................................................................................................

ẦN

.....................................................................................................................................................................

TR

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

00

B

.....................................................................................................................................................................

10

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Ó

A

.....................................................................................................................................................................

H

.....................................................................................................................................................................

Í-

.....................................................................................................................................................................

-L

.....................................................................................................................................................................

ÁN

.....................................................................................................................................................................

TO

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

ÀN

.....................................................................................................................................................................

Đ

.....................................................................................................................................................................

IỄ

N

.....................................................................................................................................................................

D

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 14 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Chữ kí giám thị 1: ...........................

Mã phách:

Số báo danh: …………………………….. Chữ kí giám thị 2: ……..………….

………….

Họ và tên thí sinh: ………………………

N H Ơ

.....................................................................................................................................................................

N

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

U Y

..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

TP .Q

.....................................................................................................................................................................

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

---The end---

15 – Bảng B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com KỲ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT DỰ THI QUỐC GIA, NĂM HỌC 2010 – 2011 ______________

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

MÔN THI: TIẾNG ANH - Ngày thi: 07-12-2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

SỐ PHÁCH

TP .Q

U Y

SỐ ĐIỂM

N H Ơ

N

Thời gian làm bài: 180 phút Lưu ý: Đề thi gồm ….. trang; Thí sinh làm bài vào đề thi

I. LISTENING (3 points)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

Part 1: Listen to three extracts and circle the correct answer. Remember to listen to the recording twice. Extract One: You will hear two friends talking about an experience one of them has as a volunteer. 1. Nigel joined the Blue Ventures project because …………. a. a friend of his encouraged him to do volunteer work. b. he had always dreamed of going to Madagascar. c. he thought the experience would be useful to him. 2. Which word best describes Jenny’s reaction to Nigel’s account? a. enthusiasm b. disinterest c. envy Extract Two: You will hear two people talking about how to deal with a compulsive disorder. 3. When did Alice realize she had a problem? a. when she had a strong urge to go shopping all the time b. after she had got into serious financial difficulty c. once she had talked to a professional about how she felt 4. Alice now goes to a gym in order to ……… a. stop herself spending money b. get fit and lose a bit of weight c. get to know new people Extract Three: You will hear two friends talking about a football match they have just watched. 5. The woman thinks that England …………….. a. deserved to lose b. were not confident enough c. were unfortunate 6. According to the man …………….. a. Gerrard was unfairly treated b. England played badly c. Russia didn’t play well

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

Part 2: You will hear a writer talking about a book she has written on the subject of aspirin. For question 7-15, fill in each blank with one word from the recording. Remember to listen to the recording twice. THE STORY OF ASPIRIN Doctors in 7. …………………. Egypt treated their patients with a medicine derived from the bark of the willow. Edward Stone believed that willow tree 8. ……………………. was similar to quinine. The active ingredient of aspirin was 9 …………………… in 1829. Unfortunately, salicylic acid can affect the 10 …………………. quite badly. The first commercial available aspirins were made by Bayer, a 11 ………………… company. However, there was little 12 …………….……. into the way aspirin works for nearly seventy years. Some scientists think that people over 13 ……………………….. should take aspirin to prevent certain diseases. It appears that 14 ……………….. grown without artificial chemicals also contain the active 15 ………………. of aspirin. 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com II. Circle the words or phrases that best complete the sentences (2 points) 1. For the contract to be a ………………… document, both parties must sign it. a. legally binding b. legally bind c. legal binding d. legal bind 2. There is a …………….. possibility I’ll get a pay rise in January. a. heavy b. hard c. strong d. tough 3. Hoping to …………. the dispute, negotiators proposed a compromise that they felt would be …………. to both labor and management. a. enforce / useful b. end / divisive c. extend / satisfactory d. resolve / acceptable 4. I would be happy to contribute …………… the cost of the petrol. a. towards b. in c. with d. at 5. Diplomats receive a generous living allowance …………. and above their basic salaries. a. up b. over c. on d. forward 6. Could you lend me £50 to …………. until pay day? a. tide me over b. put me over c. take me over d. run me over 7. Everything on the main menu looked very appetizing, but in the end we decided to …………. the salmon in champagne sauce. a. choose from b. pick up c. opt for d. call for 8. The more expensive carpet is a good choice …………. it will last longer. a. by means of b. due to c. in that d. in view of 9. …………., the people who come to our badminton club are in their twenties and thirties. a. By and large b. Altogether c. To a degree d. Virtually 10. ‘Can you come with me for the weekend?’ ‘I can’t as I’m decorating the kitchen. ……………….., my mother is ill.’ a. Even so b. On top of that c. All the same d. After all

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

III. Provide the correct forms / or tenses of the verbs in brackets (1 point) When we use the word Romeo for a romantic young man, we hardly think of the character from William Shakespeare’s play Romeo and Juliet. But a sure sign of an author (1. create) …….…………… a successful character (2. be) ………….……… that the character’s name (3. enter) ….……………… the language and (4. become) ………………….. a word. Although only (5. write) …….…………… in Spanish, Shakespeare’s contemporary Carvantes (6. achieve) ………………… the feat of creating a new word in a different language – English, the adjective quixotic. This word (7. come) ………………… from the title character of Carvantes’ Don Quixote. One author who was particularly successful in seeing his characters (8. enter) ………………… the language was the novelist Charles Dickens. In modern English a scrooge is used to describe someone who is mean and tries (9. avoid) ………………… spending money at all. As well as Scrooge, Dickens also (10. have) ………………… success with Fagin, the villain of Oliver Twist. In the novel Fagin controlled a group of child criminals. His name is often used in the press to describe real-life adult leaders of youthful gangs.

D

IỄ

IV. Provide the correct form of the word in brackets (1 point) Playing is a serious business. Children engrossed in a make-believe world, fox cubs play fighting, or kittens teasing a ball of string, aren’t just having fun. Play may look like a (1. care) ……………… and exuberant way to pass the time before the hard work of (2. adult) ……………… comes along, but there is much more to it than that. For a start, play can be dangerous and cost some animals their lives. It is also extremely (3. cost) ……………… in terms of energy. Nature tends not to waste energy, so there must be a reason for this dangerous and strenuous activity. Playing is a requirement for the development of intelligence. Current 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com theories posit that more of the brain is involved in play than was previously believed. Play certainly seems to (4. act) ……………… higher cognitive processes because it involves complex (5. assess) ………………… of playmates, ideas of reciprocity and the use of (6. special) ………………… signals and rules. It is already known that juveniles denied the opportunity for play lose the ability to apply social rules when they do interact with their peers. Children destined to suffer mental illnesses as adults engage in little social play early in life. The effect of depriving normal children of play is still (7. know) ……………, but the implication is that (8. create) …………… and learning abilities could be adversely affected. With (9. school) …………… beginning earlier and becoming (10. increase) ………………… more exam-oriented, the time afforded to play is obviously being reduced. What the result will be is likely to cause concern.

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

V. Cloze test: fill in each blank with ONE suitable word (2 points) These days commercial airliners are becoming larger, 1. ………………… makes flying cheaper but in many ways more impersonal. Perhaps 2. ………………… a response to this, a more old-fashioned way of taking to the air is gaining popularity in Britain. A number of companies today offer charter flights in small aircrafts. You hire the plane and pilot, just as you might hire a chauffeur-driven car, and they are yours for the day. If you are flying on a short trip from Britain to the continent, a light plane can get you there 3. ………………… as quickly as a jet airliner. In fact the whole journey takes far 4………………… time, since you don’t need to be at the airport hours in advance. And if you share the cost with friends, it can be cheaper than a scheduled flight. The atmosphere on board is relaxed and friendly, with formalities 5………………… passport control and customs, if not entirely eliminated, at least kept 6………………… a minimum. Instead of walking for 7………………… seems like miles through a vast airport terminal, 8………………… it’s time to take off, you simply stroll over and ease 9………………… into the plane. Even the flight itself is more fun as 10………………… as the weather is fine. And if you want to descend and take a closer look at something on the ground, just ask the pilot; you are the boss. VI. IDENTIFY 10 errors in the following passage and CORRECT them (2 points)

Ó

A

IN TOUCH WITH MACHINE

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Engineers are finally beginning to recognize the value of the human touch with regard to the operation of mechanical devices. Until recently, the makers of automated machinery seemed bent to rendering operators redundant by reducing its involvement with the machine to the touch of a button. This theoretical made the user’s job easier, but in practice, they felt they had no connection with machine or how it functioned. The relatively new field of haptics is changeable all that. It focuses on ensuring that an operator can ‘feel’ what a machine is doing. Haptic principles, which have applied very successfully to cars and aircrafts, are now being applied to earth-moving equipment with excellent results. By programming haptic feedback into the electronic control system, engineers are helping operators to enhance their understanding of how a machine is responding to a particularly terrain through feel, and by doing so, achieving optimum performance. It is also hoped that operators will be able to anticipate possible hazards in the ground, such as hidden water or gas pipes, by means of haptic warned sensations transmitted through the controls and so do evasive action. => 1……...........………………….. 2……...........………………………. 3……...........………………….. 4……...........…………………. 5……...........………………………. 6……...........…………………. 7……...........…………………. 8……...........………………………. 9……...........…………………. 10……...........………… 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com VII. Circle the answer (A, B, C or D) that best fits each space (2 points) Since the time of Nostradamus, meteorologists have been trying to (1) ………………… the mystery of climatic changes. Their (2) ………………… has been to be able to precisely forecast the weather for the days to come. In the past, meteorologists looked skywards to find hints in the clouds. At present, their eyes are (3) ………………… at the spots where the most intriguing climatic transformations (4) ………………… about, namely, the (5) ………………… depths of the oceans where swirls, whirlpools and waves (6) …………………the patterns for the future weather, The most efficient way of getting hold of the ever-changing map of the swirling currents circulating their heat around the planet is from space. Weather satellites equipped with complicated instruments examine the surface and the bottom of the oceans and determine the exact height of water. The impressive advantage offered by satellite scanning is that measurements can be (7) ………………… even in the most inaccessible parts of the oceans and can provide daily pictures of the water surface together with the (8) ………………… wave height and wind speed. Besides being a priceless device for predicting climatic conditions for tourists, farmers or aviators, weather satellites also (9) ………………… advance warnings against storms or typhoons which (10) ………………… the coastal populations to protect themselves against these destructive forces of nature. 1. a. obviate b. account c. decipher d. elaborate 2. a. subject b. objectivity c. subjection d. objective 3. a. looked b. directed c. focused d. applied 4. a. come b. turn c. bring d. get 5. a. utmost b. indefinite c. terminal d. ultimate 6. a. accomplish b. procure c. generate d. formulate 7. a. done b. formed c. fulfilled d. taken 8. a. calculated b. amounted c. scored d. enumerated 9. a. denote b. proceed c. emerge d. issue 10. a. entitle b. entail c. enable d. enforce

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

-L

Í-

H

Ó

A

VIII. Reading comprehension: Read the following passage and then circle the best answer to each question (2 points) The minister of education was interviewed on the radio last week about his plans for raising reading standards. He talked about the need to reach a wider public, speaking enthusiastically about new ways to achieve this, such as by advertising on television, by handing out books to babies at their nine-month health

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

checks, and, most significantly, through the cooperation of three leading television soap opera producers, who have been persuaded to weave into the plot the message that reading is good for you. There was no mistaking the radio interviewer’s disapproval – soap operas tailoring their storylines to government initiatives? ‘Indoctrination,’ he muttered. Television, however, is the obvious place to go in search of lost readers. There is hardly much point using the public library or the local bookshop to promote reading, as those who don’t read rarely enter either, and probably associate both with the school classroom, and consequently with activities which are boring. Today, whether we like it or not, film and television are the point of entry for large numbers of people into the delights of storytelling and the appreciation of a good plot. Think how many people have bought copies of the ‘book of the TV drama’. This phenomenon took one nineteenth-century novel to number one in the bestsellers’ list recently. When I was a student in the 1960s, I was taught that popular culture – pulp fiction and romance – manipulated the working classes, persuading them to be obedient to those above them, making them want less in life and 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com be happy with second best. Now, I believe that argument was a piece of appalling elitism. All those who consume popular culture know exactly what its effect on them is. In our media-aware society, each of us makes a decision whether to ‘buy in’ and join the crowd, or stay out and be different. Soap operas are the place where huge numbers of adults and young people alike tap into the common concerns of everyday life. Say – time viewers turn to them for companionship, treating every desperate choice to be made by the characters as their own. The popularity of an individual program depends on the script – writers catching the mood of the general public. Plots are tightly steered towards the things we care about, from the trivial ups and downs of our personal relationships to the shame of domestic violence. Of course, there is always the danger that those in authority might try to take over our minds via our favorite forms of entertainment. But I think we can rely on the fact that political messages, however cleverly put across, always appear bossy and aggressive. That’s why we usually vote with our feet during a party political broadcast, whatever the party. The joy of fiction, on the other hand – and the soap is, after all. a form of modern fiction – is that it is bound to adapt its’ public information’ material, in order to create emotional intensity pace and drama. Under these conditions, indoctrination cannot occur. When the soap opera Coronation Street shows a father who dropped out of school being caught off guard by his five – year – old son, unable to read his bedtime story book, nobody watching is being forced to enroll in adult reading classes. But if a few dads recognize that they are not alone in having to memorize the text of a favorite story so as to keep their child’s respect, so much the better. 1. What does ‘this’ in line 3 refer to? a. raising reading standards b. reaching a wider public c. giving books to babies d. working with TV producers 2. Using a library to encourage reading is ineffective because …………………. a. people prefer to go to bookshops b. it reminds people of being at school c. people find library activities boring d. it fails to get to the right people 3. One effect of television is that it …………………. a. attracts a lot more viewers than previously b. makes people watch things they don’t enjoy c. encourages people to write their own stories d. increases the sales of some related books 4. What was the writer told about popular culture as a student? a. It reduced certain people’s expectations. b. It has a bad influence on the whole society. c. It discouraged people from working hard. d. It made the lower classes too argumentative. 5. According to the writer, some people watch soap operas because they ………………… a. help them to make their own decisions. b. know they can depend on the plots. c. prevent them from feeling too lonely. d. can talk about them with other people 6. How does a soap opera achieve success? a. by accurately reflecting people’s thoughts and feelings. b. through the inclusion of violent and shocking scenes. c. by using a number of different script – writers d. through careful control of the final recordings 7. Why does the writer say that indoctrination cannot occur in soap operas? a. They do not put across political messages well. b. There is not enough time to include any argument. c. There is no direct attempt to tell people what to do. d. They cannot change the information to fit the drama. 8. What would be the best title for this article? a. How do develop a successful storyline b. The role of television drama in reading c. New government funding for soap operas d. What is bad about popular culture today

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com IX. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given (2 points) 1. They started building the new supermarket two years ago. (construction)  The new _______________________________________________________________ past two years . 2. It was almost dark when we got home. (until)  Not __________________________________________________________________________ home. 3. If you want to succeed, you need to make good use of the things you are good at. (play)  You have ________________________________________________________ if you want to succeed. 4. I quite like snails, but they wouldn’t be my first choice. (averse)  Although I ______________________________________________, they wouldn’t be my first choice. 5. He hated the way the media scrutinized his private life. (came)  He hated _______________________________________________________________ from the media.

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

X. Writing (3points) Natural disasters are now becoming more and more severe and have caused more damage to human life and property than ever. In your opinion, to what extent are humans responsible for this? Write as essay (250 – 300 words) for well-educated readers to express your opinion about this. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. …………���………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

GOOD LUCK TO YOU ALL! 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011

N H Ơ

N

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH Ngày thi: 11/01/2011 (Gồm 02 trang) I. LISTENING: 4/20 points

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

Part 4. 71. close down 76. make up to

52. principle → principal 55. sexy → sexist 58. were → are

62. commentator 66. increasingly 70. organisational

72. bring out 77. has been sitting on

TP .Q

ẠO

46. B. 47. A. 48. A. 49. C. 50. A. 53. super → superior 56. glamour → glamorous 59. male-dominate → male-dominated

63. differs 67. opinionated

73. checking over 78. do with

64. descriptive 68. impartiality

74. be worked out 79. go round

75. sift through 80. laid down

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

Part 3. 61. invariably 65. observations 69. unpredictable

Đ

TR

II. LEXICO- GRAMMAR: 5/20 points Part 1. Your answers 41. B. 42. D. 43. B. 44. B. 45. C. Part 2. 51. equally → equal 54. militancy → militant 57. exploit → exploitation 60. moreover → however

ten years ago 20 (students) 17 (students) 16 (lecturers) 21% minimum students’ support services (organizations of) publishing world donations computer literate history of printing mechanism of printing book restorists printing machine now

N G

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Ư

11. B. 12. C. 13. B. 14. C. 15. A. 16. D. 17. A. 18. C. 19. B. 20. C. 21. B. 22. C. 23. B 24. B. 25. D.

ẦN

1. C. 2. B. 3. D. 4. B. 5. A. 6. C. 7. A. 8. D. 9. C. 10. A.

Part 3

U Y

Part 2

H

Part 1

Part 5. 81. with

82. off

83. at

84. for

85. back

86. forward

87. up

88. out

89. through

90. after

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

93. D. 98. C.

94.C. 99. B.

95. A. 100. D.

Part 2. 101. B 106. C

103. E 108. D

104.F 109. B

105. H 110. A

U Y

121. T 122. F 123. T 124. NG 125. NG

C A C D B

TP .Q

116. 117. 118. 119. 120.

Part 4 126. C

127. B

128.E

129.A

130.F

136. T

137. NG

138. F

139. NG

140. T

131.D

132.A

ẠO

D B D A C

133. B

134.C

135. B

N G

Đ

Part 3 111. 112. 113. 114. 115.

102. G 107. D

N H Ơ

III. READING: 5/20 points Part 1. 91. B. 92. C. 96. B. 97. C.

N

www.twitter.com/daykemquynhon

IV. WRITING (6/20 points)

TR

ẦN

H

Ư

Part 1: 0.5/20 points 141. are under no obligation to attend 142. where this type of pottery can/may be found 143. for taking/to take part in the contest regardless of race and sex 144. some international flights are/will be subject to 145. To our surprise,

00

B

Part 2: 2/20 points

10

Part 3: 3.5/20 points

Markers should discuss the suggested answers and the marking scale thoroughly before marking the papers. Thank you for your cooperation.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Notes: The mark given to parts 2 and 3 is based on the following scheme: 1. Content: (35% of total mark) a. Providing all main ideas and details as required b. Communicating intentions sufficiently and effectively 2. Organization & Presentation: (30% of total mark) a. Ideas are well organized and presented with coherence, cohesion, and clarity b. The essay is well-structured 3. Language: (30% of total mark) a. Demonstration of a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of English language gifted upper-secondary school students b. Good use and control of grammatical structures 4. Handwriting, punctuation, and spelling (5% of total mark) a. Intelligible handwriting b. Good punctuation and no spelling mistakes

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

THE END

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

www.facebook.com/daykem.quynhon KỲ THI CHỌN HỌCwww.daykemquynhon.blogspot.com SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT-NĂM HỌC 2010 -2011 MÔN THI: TIẾNG ANH - Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 02-11-2010

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

I. Listen and complete the dialogue (0.25 x 6 = 1.5 pts) Joe : Do you want to do something tonight? We could play badminton, or just (1) hang out with the others at the youth club. Lucy: Sorry, I’d rather stay in and read my book. Joe: That sounds so boring! You’re always reading these days. You’re going to (2) turn into a real bookworm! Lucy: But it’s such a great book – Point Blanc, the second Alex Rider book. Honestly, it’s so exciting, I just can’t (3) put it down. Joe: what’s it about? Lucy: Alex Rider has to pretend he’s someone else – a boy called Alex Friend . His mission is to go to Point Blanc, a school for spoilt, rich kids, in order to (4) find out what’s really going on there. He learns that it’s a very strange place, with lots of strange things happening. Honestly, it’s such a good book that just don’t want it to end. Joe: I enjoyed the first Alex Rider book, although it took me a while to (5) get into it but it was really good. This one sounds even better. Let me have a look at it. Lucy: (6) Hang on. I’m still reading it!

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

II. Suzanne Jameson, communications manager at LWP, is interviewed about electronic communication (email, internet and intranet). Listen and choose the correct options (0.25 x 6 = 1.5 pts) 1. According to Suzanne, companies use intranets to A. reduce company costs. B. motivate their employees. C. keep teams in contact with each other. 2. Which statement does Suzanne make? A. The majority of staff do not have the same first language. B. Many employees work away from their workplace. C. Key vacancies are filled by the wrong people. 3. Which of these advantages of an intranet is mentioned? A. Companies can monitor staff contact with suppliers. B. It is a way of providing free training courses. C. Everyone can receive the same information. 4. How does Ford’s management use the company intranet? A. to inform staff about company business B. to provide technical support C. to recruit new staff 5. What problem arose at SAP? A. The Chairman felt he was losing control. B. Employees thought the intranet was a waste of time. C. Some middle managers were unhappy about changed roles. 6. Which statement is made about communication at Siemens? A. Arrangements are all made by secretaries. B. All emails go via the Chief Information Officer. C. Everyone has the right to communication across the organization.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com III. Choose the words or phrases that best complete the sentences. Circle your choices (0.25 x 8 = 2pts) 1. A brief raise of the hand and a small wave is fine in most social situations where some .......... is allowed. A. informality B. inhospitality C. incorporation D. incompetence 2. Because of the foggy weather, our train was ............... for several hours. A. put off B. turned off C. held up D. got over 3. .............. language should be avoided in any sports game. A. Wrong B. Mistaken C. Swear D. Foul 4. Constant .............. in bad habits brought about his ruin. A. application B. integration C. registry D. indulgence 5. Your answers are very good, but there is still one more thing I would like to .......... you .......... . A. put/through B. get/through C. hold/in for D. take/up on 6. He doesn’t want to be called …………… that funny name. A. with B. by C. under D. as 7. Some people enjoy further training. However, others find it only a …………… to an end. A. means B. method C. road D. tool 8. - .............. is your car? - A Mercedes. A. What kind B. How C. What trade D. What make

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

IV. Supply correct form of the verbs in brackets (0.25 x 4 = 1 pt). It is compulsory for taxi-drivers to help their passengers who (1.) are struggling with heavy loads, yet most passengers and some drivers are unaware of this. When (2.) asked why they did not come to their fares’ aid, the errant drivers gave excuses such as “ I (3.) was getting the change” and “There was only one luggage and it looked light”, and claimed that they normally do help. Service was much better at the airport, with nine in ten cabbies (4.) helping with passengers’ bags.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

V. Complete the passage by writing the correct form of the words given in brackets (0.25 x 6 = 1.5 pts) Although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of (1.communication) COMMUNICATING without using speech. Signals, signs, symbols, and gestures may be found in every known culture. The main function of a signal is to impinge upon the environment in such a way that it attracts attention, as for example, the dots and dashes of a telegraph circuit. Coded to refer to speech, the potential for communication is very great. Less (2. adaptation) ADAPTABLE to the codification of words, signs also contain meaning in and of themselves. A stop sign or a barber pole conveys meaning quickly and more difficult to describe than either signals or signs because of their intricate relationship with the receiver’s cultural perceptions. In some cultures, applauding in a theatre provides performers with an auditory symbol of (3. approve) APPROVAL . Gestures such as waving and handshaking also communicate certain cultural messages. Although signals, signs, symbols, and gestures are very useful, they do have a major (4. advantageous) DISADVANTAGE . They usually do not allow ideas to be shared without the sender being (5. direction) DIRECTLY adjacent to the receiver. As a result, means of communication intended to be used for long distances and (6. extension) EXTENDED periods are based on speech. Radio, television, and the telephone are only a few.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com VI. Comple the passage by writing in each blank with ONE suitable word (0.25 x 6 = 1.5 pts) Publications that come (1. OUT ) at regular periods of more than one day are known as periodicals. The majority of periodicals are to press between a week and six weeks before publication and they are therefore able to print topical new stories and articles in a way that a book can’t. This is one advantage that the periodical has over the book. (2. OTHER ) advantages are that periodicals are cheaper, they are easier to read, and their (3. CONTENT ) is more varied. Periodicals (4. DIFFER ) from newspapers because they do not concentrate upon giving the reader a summary of the immediate news. (5. THERE ) are also physical differences. Most periodicals are printed on better paper, they are smaller and are stapled or stitched up so that they last longer. The line between newspapers and periodicals is not clearly drawn, however, because some weeklies that appear in newspaper (6. FORM ) are really periodicals.

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

VII. IDENTIFY underlined words or phrases that are wrong and then CORRECT them (0.25 x 8 = 2 pts) 1. The Nobel Prize winner, accomplished (A) by her husband and children, (B) are staying in Sweden (C) until (D) after the presentation. 2. I put my new (A) book of zoology here on (B) the desk a few minutes (C) ago, but (D)I cannot seem to find it 3. (A)She being (B) chosen as the (C) most outstanding student on her campus (D) made her parents very happy. 4. Jane said she would borrow me her new movie camera if I wanted to use it on my trip to Thailand.  1/ B: is staying / was staying 2/ A: book on zoology 3/ A: She (omitted) 4/ A: lend

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

VIII. Read the passage and choose the word that best completes each blank.Circle your choices (0.25 x 6 = 1.5 pts) The rhinoceros horn fetches a high price in the Far East, where it is believed to be effective when (1)……… . As a result, rhinoceroses are hunted to such an (2) ………that the five species in the world are (3) ………. with complete extermination. In Africa, there are two species – black rhinos and white rhinos. The black rhinoceros is the more common, but its numbers are being considerably reduced both by the native poachers who kill for its horn, and by the (4) ………. in human population and agricultural (5) ………. . In Kenya, the black rhino is being (6) ………..by transferring it to special Game Parks. 1. A. dissolved B. liquefied C. melted D. powdered 2. A. expand B. extend C. extent D. extension 3. A. endangered B. imperiled C. risked D. threatened 4. A. enlarging B. expansion C. extension D. increase 5. A. activities B. actions C. movements D. workings 6. A. prohibited B. protected C. screened D. sheltered

D

IỄ

N

Đ

IX. Read the passage then circle the best answer to each of the questions. (0.5 x 4 = 2 pts) Different colours can affect us in many different ways; that’s according to Verity Allen. In her new series ‘Colour me Healthy’, Verity looks at the ways that colours can influence how hard we work and the choices we make. They can even change our emotions and even influence how healthy we are. ‘Have you ever noticed how people always use the same colours for the same things?’ says Verity. ‘Our toothpaste is always white or blue or maybe red. It’s never green. Why not? For some reason we think that blue and white is clean, while we think of green products as being a bit disgusting. It’s the same for businesses. We respect a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

3 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


B

TR

ẦN

H

Ư

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

N H Ơ

N

www.twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com company which writes its name in blue or black, but we don’t respect one that uses pink or orange. People who design new products can use these ideas to influence what we buy.’ During this four-part series, Verity studies eight different colours, two colours in each programme. She meets people who work in all aspects of the colour industry, from people who design food packets, to people who name the colours of lipsticks. Some of the people she meets clearly have very little scientific knowledge to support their ideas, such as the American ‘Colour Doctor’ who believes that serious diseases can be cured by the use of coloured lights. However, she also interviews real scientists who are studying the effects of green and red lights on mice, with some surprising results. Overall, it’s an interesting show, and anyone who watches it will probably find out something new. But because Verity is goes out of her way to be polite to everyone she meets on the series, it’s up to the viewers to make their own decisions about how much they should believe. 1. What is the writer doing in this text? A. giving information about how colours influence us. B. reporting what happens in a new television series. C. giving information about a television presenter. D. giving his opinion of a recent television show. 2. According to Verity, why is a knowledge of colour important? A. It can help you to choose the best products. B. It can give you new ideas. C. It can help you to change people’s minds. D. It can help you to sell products. 3. Who does the writer respect least? A. Verity Allen B. The people who name lipsticks C. The ‘Colour Doctor’ D. The scientists who work with mice 4. Which of the following would make a good title for the text? A. Enjoy it, but don’t believe everything. B. Another great show from Verity Allen! Five Stars! C. Don’t miss this if you work in Business! D. Watch this programme! It will make you healthy.

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

X. Complete the sentences, keeping the meaning unchanged (0.5 x 5 = 2.5 pts) 1. Final year students don’t have to attend lectures. (OPTIONAL)  Lectures are optional for final year students / Attendance at lectures for final year students is optional. 2. Dickens’ last novel was unfinished when he died. (WITHOUT)  Dickens died without finishing his last novel. 3. John was shocked to hear that he had failed his driving test. (CAME)  It came as a shock / surprise to hear that he had failed his driving test. 4. He is very likely to come. (PROBABILITY)  In all probability he will come / is coming. 5. We’d better leave them a note, because it’s possible they’ll arrive later. (CASE)  We’d better leave them a note in case they arrive later.

D

IỄ

N

Đ

XI.Composition (3pts) People do many different things to stay healthy. What do you do for good health? Use specific reasons and examples to support your answer (about 250 – 300 words). Notes 1. Pay attention to the form, style of a piece of argumentative writing. 2. The idea, and the links of the ideas. 3. The proper use of language.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

4 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

C:\HSG CT 2011\9_Anh\DeAnhCtHsgK11.doc// 1/4/2011//8:53:23 PM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Thời gian thi: Ngày thi:

TIẾNG ANH 180 phút (không kể thời gian giao đề) 11/01/2011 Đề thi có: 10 trang

SỐ PHÁCH

N

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển. Giám thị không giải thích gì thêm.

N H Ơ

• •

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011

__________________________________________________________________

ẠO

TP .Q

U Y

I. LISTENING (4/20 points) HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU • Bài nghe gồm 3 phần, mỗi phần được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 giây, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu. • Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc. Thí sinh có 3 phút để hoàn chỉnh bài trước tín hiệu nhạc kết thúc bài nghe. • Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Đ

Part 1: A VOA reporter is hosting a discussion of a research report on how the world is fighting hunger. Listen to the discussion and circle the correct answer (A, B, C, or D) to each of the following questions.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

1. This coming Saturday will be marked as ______. A. World’s Peace Day B. UN’s Nutrition Day C. World’s Food Day D. UN’s Agriculture Day 2. It is aimed to push forward a program to ______. A. fight terrorism B. alleviate hunger C. investigate hunger D. eliminate hunger 3. The findings have revealed that early childhood is also the critical time for reducing ______. A. violence B. terrorism C. sexism D. poverty 4. Experts have concluded that undernourishment between conception and ______ can have a serious and lasting impacts. A. one’s third birthday B. one’s second birthday C. one’s first birthday D. one’s fifth birthday 5. Undernourished children are likely to get ______ and are likely to get sick and die. A. physically stunted B. mentally retarded C. emotionally problematic D. physically incapable 6. According to the report, a nation’s productivity of future generations largely depends on the _______. A. natural environment B. family’s income source C. first 1,000 days of life D. health services 7. Damages after the critical time is _________. A. highly irreversible B. scarcely retrievable C. difficult to overcome D. highly reserved 8. Who should be “on board” with nutritionists to make the project a success? A. Professionals. B. Statesmen. C. Executives. D. Politicians. 9. In the 1980’s, Thailand sent its volunteers to the country teaching about ______. A. health and productivity B. foods and nutrients C. health and nutrition D. health and foods 10. Many major donors and the United Nations are targeting the program at ______ and young children. A. pregnant women B. working parents C. breastfeeding mothers D. low-income parents

TO

Part 2: Listen to a radio interview with a volcanologist and circle the correct answer (A, B, C, or D) to each of the following questions.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

11. What the scientist finds the most amazing about volcanoes is the fact that ______. A. they can kill a large number of people very quickly B. you never know when they will erupt C. volcanoes have enormous power D. their eruptions are highly predictable 12. How powerful is a volcanic eruption as described in the expert’s words? A. It can burn out a village within seconds. B. It can clean a village within seconds. C. It can wipe out a village within seconds. D. It can bury a village within seconds. 13. The old assumption that the moon affects volcanic eruptions ______. A. has never been tested B. has been tested only recently C. is based on old-time legends D. is a classical myth 14. What gives rise to the old idea comes from the observation that a volcano is likely to erupt when ______. A. the moon comes down B. there is a new moon C. there is a full moon D. the moon is high in the sky 15. Mount Etna is nicknamed “a ______ giant”. A. friendly B. hostile C. unfriendly D. dangerous

Page 1 of 10 pages

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

N H Ơ

N G

Đ

ẠO

TP .Q

U Y

16. Mount Etna is so nicknamed because ______. A. its cone is a playground B. its lava cools down very fast C. its cone is narrow D. its lava moves slowly 17. For 3,000 years, Mount Etna has killed ______ people. A. 73 B. 69 C. 3,000 D. 4,000 18. How many people were killed by Mount Etna in 1669? A. 69 deaths were recorded. B. 73 deaths were recorded. C. No case of death was recorded. D. 3,000 deaths were recorded. 19. A new volcano may be formed when ______. A. lava flows fast B. a cone closes up C. lava cools down D. a cone explodes 20. Mount Fuji in Japan is the ______ volcano on that site. A. 2nd B. 1st C. 3rd D. 4th 21. How large is the number of visitors visiting Mount Fuji every year? A. 4,000 people. B. 400,000 people. C. 20,000 people. D. 400 people. 22. The word “volcano” comes from Italian meaning “______”. A. a burnt mountain B. a falling mountain C. a burning mountain D. a forming mountain 23. The first volcano to have the name “Vulcanus” was ______. A. Vesuvius B. Mount Etna C. Mount Fuji D. Vesuvius and Etna 24. The Romans gave the Mount the name because they thought it was the ______ of the God of Fire Vulcanus. A. den B. home C. cave D. house 25. According to the expert, volcanoes ______. A. have more than one cone B. are all famous tourist sites C. will all become extinct D. are always changing

N

C:\HSG CT 2011\9_Anh\DeAnhCtHsgK11.doc// 1/4/2011//8:53:23 PM

ẦN

H

Ư

Part 3: A new student took notes of the introduction of the Department of Printed Word but she missed out some details. Listen to the man introducing his department and supply the blanks with missing information for her. • Department: short history, founded: (26) _______________________________ size of first intake of undergraduates: (27) _______________________________

number of students on a taught M.A. course: (28) _______________________________

number of part-time lecturers: (29) _______________________________

percentage of students from outside the country: (30) _______________________________

English level requirements for students from outside the country: (31) _______________________________

students from outside the country get help from: (32) _______________________________

Department’s external links: (33) _______________________________

series of workshops built with: (34) _______________________________

modern printing highly technological

all students have to be: (35) _______________________________

despite being a modern department, it is also interested in: (36) _______________________________

main work of Department: (37) teaching _______________________________

former students employed as: (38) _______________________________conservationists

B

00

10

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

Dr Yu, expert on early Chinese manuscript and: (39) _______________________________

post-graduate research students should apply: (40) _______________________________

ÀN

TO

TR

D

IỄ

N

Đ

II. LEXICO- GRAMMAR (5/20 points) Part 1: Choose the word or phrase that best completes each sentence. Write your answer (A, B, C, or D) in the numbered box.

41. He was so ______ in the book that he did not hear her footsteps. A. distracted B. engrossed C. gripped 42. I felt that he lacked the ______ to pursue a difficult task to the very end. A. persuasion B. obligation C. engagement 43. The government decided to ______ down on income tax evasion. A. press B. crack C. push 44. Check the apparatus carefully to make sure it has not been ______. A. broken into B. tempered with C. touched up

D. attracted D. commitment D. snap D. taken out

Page 2 of 10 pages

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

U Y

N H Ơ

45. We believe that the cumulative effects of renewed prosperity will ______ expectations. A. overcome B. undermine C. surpass D. succeed 46. John's got very ______ feelings about taking on more responsibility at the moment. A. puzzled B. mixed C. jumbled D. muddled 47. The college will soon be ready to ______ candidates for new courses. A. enrol B. involve C. call D. recall 48. After the concert, everyone had to ______ home through the thick snow. A. trudge B. tread C. trace D. trickle 49. The captain realized that unless immediate action was taken to discipline the crew, there could be a _____ on the ship. A. riot B. rebellion C. mutiny D. strike 50. Her enthusiasm ______ her lack of experience. A. makes up for B. makes off C. makes out at D. makes up

N

C:\HSG CT 2011\9_Anh\DeAnhCtHsgK11.doc// 1/4/2011//8:53:23 PM

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ẠO

41.

TP .Q

Your answers:

Đ

Part 2: The passage below contains 10 mistakes. Underline the mistakes and write their correct forms in the space provided in the column on the right. (0) has been done as an example. 0. feminine Æ feminist 51. ___________________ 52. ___________________ 53. ___________________ 54. ___________________ 55. ___________________ 56. ___________________ 57. ___________________ 58. ___________________ 59. ___________________ 60. ___________________

10

00

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

A feminine is a person, usually a woman, who believes that women should be regarded as equally to men. She, or he, deplores discrimination against women in the home, place of work or anywhere, and her principle enemy is the male chauvinist, who believes that men are naturally super. Tired of being referred to as “the weaker sex”, women are becoming more and more militancy and are winning the age-old battle of the sexes. They are sick to death of sexy jokes which poke fun at women. They are no longer content to be regarded as second-class citizens in terms of economic, political and social status. They criticize beauty contests and the use of glamour female models in advertisements which they describe as the exploit of female beauty, since women in these situations were represented as mere sex objects. We no longer live in the male-dominate societies of the past. Let us hope, moreover, that the revolution stops before we have a boring world in which sex doesn’t make much difference. We already have unisex hairdressers and fashions. What next?

A

Part 3: Write the correct FORM of each bracketed word in the numbered space provided in the column on the right. (0) has been done as an example.

D

IỄ

N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A live broadcast of any public event, such as a space (0) ______ (FLY) or sporting occasion, is almost (61) ______ (VARIABLE) accompanied by the thoughts of a (62) ______ (COMMENT). This may be on television, along with the relevant pictures, alternatively on radio. The technique involved (63) ______ (DIFFERENT) between the two media, with radio broadcasters needing to be more explicit and (64) ______ (DESCRIBE) because of the absence of visual information. TV commentators do not need to paint a picture for their audience; instead, their various (65) ______ (OBSERVE) should add to the images that are already there. There will sometimes be silences and pauses in a TV commentary, although these are becoming (66) ______ (INCREASE) rare. Both types of commentators should try to be informative, but should avoid sounding (67) ______ (OPINION). In sports commentaries, fairness and (68) ______ (IMPART) to both sides is vital, but spontaneity and enthusiasm are valued by those watching or listening. Sports commentators usually broadcast live in an essentially unscripted way, although they may refer to previously prepared materials such as sports statistics. Because of the (69) ______ (PREDICT) nature of live events, thorough preparation in advance is vital. The Internet has helped enormously with this aspect of the job. Anyone interested in becoming a commentator should have excellent (70) ______ (ORGANISE) skills, the willingness to work irregular hours, and a strong voice.

0. __flight____ 61. _____________________ 62. _____________________ 63. _____________________ 64. _____________________ 65. _____________________ 66. _____________________ 67. _____________________ 68. _____________________ 69. _____________________ 70. _____________________

Part 4: Complete each sentence with the correct form of ONE of the two-word verbs below. Write your answer in the numbered box. Each verb is used only once. bring out lay down

close down go round

make up to sit on

sift through work out

check over do with

Page 3 of 10 pages

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

U Y

72.

TP .Q

Your answers: 71.

N H Ơ

71. Business was so bad that they had to ______ two factories. 72. Next year, we intend to ______ several new products. But at the moment, we are still testing them. 73. The operator monitors the pressure by ______ the readings on these gauges. 74. Calculations which used to take ages can now ______ in a few seconds. 75. You give the computer a command and it will ______ the data for you until it finds the information you need. 76. People only ______ him because of his wealth. 77. He ______ my letter for months, why doesn’t he answer it? 78. This car could ______ a good polish. 79. There should be enough sweets to ______. 80. It is quite clearly ______ that only amateurs can take part.

N

C:\HSG CT 2011\9_Anh\DeAnhCtHsgK11.doc// 1/4/2011//8:53:23 PM

at off

back out

through over

across up

with for

Đ

after forward

ẠO

Part 5: Fill each gap in the following sentences with one of the prepositions or particles in the box. Use each word only ONCE and write your answer in the numbered box. (Please note that the given words outnumber the gaps.)

B

TR

ẦN

H

Ư

N G

81. I received the news ______ a kind of naive enthusiasm. 82. He felt nervous before he started the first lecture of his life but he carried it ______ very well. 83. My group and yours have arrived ______ the same conclusion quite independently. 84. When he married for the second time, Fred got more than he bargained ______. 85. You can’t sit ______ and do nothing like that while much remains to be done. 86. The favourable weather has put the harvest ______. 87. We won’t watch that programme if the television is playing ______ again. 88. We made ______ that we had forgotten Jane’s birthday, though it was not true. 89. We had to sit ______ nearly two hours of speeches. 90. We’re both going ______ the same job.

86.

87.

83.

84.

85.

10

82.

89.

90.

88.

A

81.

00