Page 12

İzmir SMMMO

Hakemli

tespit edilmiştir. Üretim kapasitesinin belirlenmesi hususu “S” Tekstil İşletmeleri A.Ş.nin Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve bu toplantı için daha önceden işletmedeki mühendisler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda fabrikanın yıllık teorik kapasitesinin 4.000.000 adet havlu/yıl olması gerektiği belirlenmiştir. Toplantıda işletme yöneticileri pamuk fiyatlarında yükselme ve havluya dış piyasadaki talepte azalma beklediklerini ve bu nedenle de üretim miktarının %30 oranında azaltılarak 2.400.000 adet/yıl düşürülmesi gerektiğini açıklamışlardır. Yöneticilerin, havluya olan talepteki azalmanın arz fazlasına da sebep olabileceğini göz önünde bulundurulmaları sonucunda, stokların satış fiyatlarında indirime gidilmesi gerektiği hususu açıklanmıştır. “S” Tekstil İşletmeleri A.Ş.nin üretim yönetimi birimini oluşturan işletme müdürü, üretim şefi, hammadede şefi, kalite kontrol şefi, makine bakım şefi, 2.400.00 adet havlu üretilmesi için vardiyaların 2’den 3’e çıkarılması gerektiğini belirtmişlerdir ve bu durum ek bir külfet doğuracaktır. Toplantıda, açıklanan bütün şartlar göz önünde bulundurularak, üretim miktarının 2.000.000 adet/ yıl’a düşürülmesi önerilmiş ve Yönetim Kurulu’nun da ortak kararı ile 2.000.000 adet/yıl havlu üretilmesine karar verilmiştir. Bu durumda “S” Tekstil İşletmeleri A.Ş. firmasında kapasite göz önünde bulundurularak aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacaktır (havlu başına birim değişken maliyet: 2,80 TL).

Teorik Kapasite Pratik Kapasite Normal Kapasite

BütçelenBütçemiş Sabit lenmiş Genel Kapasite Üretim Seviyeleri Maliyeti

Bütçelenmiş Birim Sabit Genel Üretim Maliyeti

Bütçelenen Birim Değişken Maliyet

Birim Üretim Maliyeti

2.400.000 4.000.000

0,6 TL/havlu

2,80

3,4 TL/ havlu

2.400.000 2.400.000

1 TL/havlu

2.400.000 2.000.000

1,2 TL/havlu

2,80

2,80

3,8 TL/ havlu 4 TL/havlu

“S” Tekstil İşletmeleri A.Ş. firmasının yıl sonunda

38

dayanışma

2.000.000 adet havlu ürettiği ve bu havlulardan 1.800.000 adedini 6 TL’den sattığı belirtilmiştir. Bu durumda normal kapasite olarak kabul edilen üretim miktarı faaliyet bölgesidir. Satışlar= 1.800.000*6= 10.800.000 TL Değişken Üretim Maliyeti= 2,80*2.000.000= 5.600.000 TL Sabit Genel Üretim Maliyeti= 0,6*2.000.000= 1.200.000 TL 1*2.000.000= 2.000.000 TL 1,2*2.000.000= 2.400.000 TL

Firmada dönem sonu mamul maliyetleri yoktur. Normal kapasite nispetinde üretim yapıldığı için standart sapmalar gerçekleşmemiştir ve düzeltme işlemi ve düzeltme kaydı yapılmasına gerek yoktur. Sanko Tekstil İşletmeleri A.Ş. firmasının yıllık faaliyet gideri toplamının 2.500.000 TL olduğu kabul edildiğinde aşağıdaki veriler elde edilmektedir.

Kapasite Seviyeleri Satışlar Satılan Mamul Maliyeti Dönem Başı Mamul Maliyeti Değişken Üretim Maliyeti Sabit Üretim Maliyeti Satılabilir Mamuller Maliyeti Dönem Sonu Mamuller Maliyeti Satılan Mamul Maliyeti Brüt Satış Karı Faaliyet Gideri Faaliyet Karı

Teorik Kapasite 4.000.000 adet havlu 10.800.000

2.400.000 adet havlu 10.800.000

Normal Kapasite 2.000.000 adet havlu 10.800.000

0

0

0

0

0

0

5.600.000

5.600.000

5.600.000

1.200.000

2.000.000

2.400.000

6.800.000

7.600.000

8.000.000

0

0

0

6.800.000

7.600.000

8.000.000

4.000.000 2.500.000 1.500.000

3.200.000 2.500.000 700.000

2.800.000 2.500.000 300.000

Pratik Kapasite

Kaynak: Ekergil, 2007, Sf. 89-92 Uygulama-6: MYHK İnşaat Ltd.Şti. firması 01.08.2008 tarihinde, inşaatı sürmekte olan dubleks evlerden oluşan sitenin finansmanında kullanılmak amacıyla 300.000 TL kredi kullanmıştır. Bu kredi 20.09.2009 ta-

27-40mahmut yardimcioglu hakemli.indd  
27-40mahmut yardimcioglu hakemli.indd  
Advertisement