Page 1

นิตยสำร Health ส ุขภำพดี ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนำคม 2014

วิธีทำ

สลัดผักรวมมิตร

สมุนไพร

5

ชนิด รักษาโรคมะเร็ง

นา้ มะขาม ลด ความอ้วน อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วัดพลับ สวนน้าบุ่งตาหลัว่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ร ๙. นครราาสีมา

ประโยชน์ และข้ อห้ าม ในการอบสมุนไพร


Editor’s Talk คนเราทุก คนมัก พูด กันบ่ อ ยๆกับ ความจริ ง ที่ว่า “ความไม่มีโรค เป็ นลาภอันประเสริฐ ” ยัง เป็ นคาพูดที่ไม่ลา้ สมัย เพราะคงไม่มีใครปฏิเสธว่า การมีสขุ ภาพดี มีค่ากว่าการได้ลาภเป็ นเงินเป็ น ทองด้วยซา้ ไป เพราะแม้ว่าจะมีเงินมากองจนท่วม ตัวก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีคืนมาได้ สุขภาพเป็ นสิ่งที่ไม่มีใคร … นอกจากตัว เราเท่านัน้ ที่จะเป็ นผูก้ าหนด เป็ นสิ่งที่เราเลือกได้แต่เรา ได้ เลือกแล้วหรือยัง มองย้อนกลับไปดูว่า ที่ผ่านมา เราดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือเปล่า เราสนใจเรื่อง อาหารการกินมากน้อยแค่ไหน เรากินเพื่ออยู่ไปวัน ๆ หรือเรามีความสุขกับการกิน จนมากเกินไป ถ้าเป็ น เช่นนั้น คงถึ ง เวลาแล้ว ที่ เ ราต้อ งรี บ ปรับ ตัว และไม่ ปล่อยปละละเลยกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่เสมอ เพราะหากเป็ นปั ญหาขึ้นมาแล้ว อาจสายกิน แก้ แต่หากเราดูแลสุขภาพตัง้ แต่วันนี้ เราก็จะได้ชีวิตที่ ดีและความสุขกลับคืนมอีกครัง้

สารบัญ

Content P. 1 – 2 อาหารเพือ่ สุขภาพ : สลัดรวม มิตร

P. 3 – 5 โรคและการรักษา : โรคมะเร็ง

P. 6 เคล็ดลับดีเพือ่ สุขภาพ : น้า มะขามช่วยลดความอ้วน

วาสนา แก้วศรี บรรณาธิการ

P. 7 ออกกาลังกาย: การวิง่ การปัน่ จักยาย

P. 8 – 9 เก็บมาฝาก: บุ่งตาหลัว่ จ. นครราชสีมา www.facebook.com/dawdaw.wassana


สลัดผักรวมมิตร

นิตยสาร Health

สาวๆ ที่กาลังมอง เมนูฟิตหุ่นสวย กันอยู่ ทางนี้เลย จ้า ขอแนะนา สลัดผัก ที่คุณสาวๆ หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่ แล้ว แต่จะให้ดี คุณสาวๆ น่าจะเลือกรับประทาน ให้ครบสี อย่ามัวช้า ไปดูกันสิคะว่า ผักสีไหน ให้ประโยชน์อะไรกันบ้าง

ผักใบสีเขียวๆ ทีไ่ ม่ว่าจะมองไปทางไหน อาหารประเภทอะไร เค้าก็จะเลือกใส่ลงไปผสมอยู่ด้วย แต่ถ้าหากเป็นผักสีเขียวที่ใส่อยู่ในสลัด แล้วล่ะก็ ขอแนะนาเป็นจะพวก ผักกาดหอม บร็อคโคลี่ กีวี่ ทีจ่ ะอุดมไป ด้วยเบต้าแคโรทีน แครทีนอยด์ ที่จะช่วยทาให้ร่างกายของคุณสาวๆ นั้น แข็งแรง สดใสแล้วก็ไม่อ้วนด้วนล่ะค่ะ ผัก สีเหลือง สดใส นอกจากจะดูน่าทานแล้ว ยังมีสารที่ช่วย ให้รู้สึกผ่อนคลาย ระบบประสาท แถมยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ของคุณสาวๆ อีกด้วย ข้าวโพด สับปะรด กล้วยหรือแคนตาลูป สีม่วงเข้มๆ นี่แหละค่ะ ประโยชน์เหลือหลาย เพราะเจ้าผัก ผลไม้สีม่วงนี่แหละ จะอุดมไปด้วยสาร Anthocyanin ที่จะช่วย ขจัดสารก่อมะเร็งให้กับคุณได้ แถมยังช่วยขยายหลอดเลือด และ ลดความเสี่ยง ของการเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะ อย่างเช่น ลูกพรุน กะหล่าปลีสีม่วง .สีสม้ ผักผลไม้สีนี้ คุณประโยชน์ก็ได้จากสีสีนทีสดใสนี่แหละค่ะ สารเบต้าแคโรทีน ผลไม้หลักที่เห็นเป็นประจา และทานกันอยู่บ่อยๆ อย่างแครอท ที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งจะช่วยต้านอนุมูล อิสระลดโคเรสเตอรอล แถมยังป้องกันมะเร็งอีกด้วย

ผักสีขาว ใครว่าไม่สาคัญ เห็นสีจืดๆ ประโยชน์เยอะนะ เพราะในผัก ผลไม้สีขาวเนี่ยแหละค่ะ ที่อุดมไปด้วยสาร Pectin ที่จะช่วยปรับสมดุล และลดปริมาณน้าตาลในเส้นเลือดให้คงที่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ไม่เกิดความอยากอาหารได้ดี รับลองว่า ไม่อ้วนชัวร์จ้า… .สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.facebook.com/dawdaw.wassana 1


นิตยสาร Health

สลัดผักรวมมิตร ส่วนผสม ผักสลัดต่าง ๆ น้ามันสลัด น้าส้มสายชูบัลซามิล หอมเล็กสับ ใบไทม์สด น้าตาล พริกไทยป่น มัสตาร์ดดีจอง เกลือ

300 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตรมัสตาร์ดดี 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา

วิธีท้า 1. ล้างผักให้สะอาด จัดใส่จานให้สวยงาม 2. เตรียมน้าสลัด โดยใช้ไม้ตีไข่ทรงตระกร้อผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกัน ยกวันน้ามันสลัด แล้วค่อยๆเติมน้ามัน สลัดลง ในชาม โดยใช้ไม้ตีไข่ไปเรื่อยๆ **การถนอมผักสลัด วิธีรักษาคุณภาพผักคือเอาใบตองห่อผัก โดยอย่าเพิ่งล้างผัก เพราะผักจะช้าชอก ที่ถูก ล้าง เก็บไว้ต้องเน่า เพียงเอาน้าพรมน้อยๆแค่ให้ชืน และใส่ถุงพลาสติกยักษ์เก็บไว้ในตู้เย็น จะไม่เหี่ยวเน่า **น้าสลัดนันเก็บในขวดแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้นาน 3-4 อาทิตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 2


นิตยสาร Health

โรคมะเร็ง มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมี ความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการ เจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจานวนเซลล์ รวดเร็ว และ มากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทาให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และใน ที่สุดก็จะ ทาให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจาก ขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้า เซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะ นั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง

ดังนั้น การรักษามะเร็งแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน มีวิธีการรักษา ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็ง ระยะของมะเร็ง สภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้ป่วยมะเร็ง การรักษา จะยากหรือง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งและ การดาเนิน โรคของมะเร็งด้วยเช่น มะเร็งต่อมน้าเหลือง มะเร็งผิวหนัง รักษาง่ายกว่า มะเร็งปอด มะเร็งสมอง

ขณะนี้ มะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มีมากกว่า 100 ชนิด มะเร็งแต่ละชนิดจะมีการ ดาเนินของโรคไม่เหมือนกัน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง จะมีการดาเนินชนิดของ โรค ที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีวิตการอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยมะเร็ง ผิวหนัง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 3


นิตยสาร Health

อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็ง 1. ไม่มีอาการใดเลยในช่วงแรกขณะที่ร่างกายมีเซลล์มะเร็ง เป็นจานวนน้อย 2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาณอันตราย 8 ประการ ที่เป็นสัญญาณเตือน ว่าควรไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจค้นหา โรคมะเร็ง หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ทาให้มีสัญญาณ เหล่านี้ เพื่อ การรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ที่ถูกต้องก่อนที่จะกลายเป็น โรคมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะลุกลาม 3. มีอาการป่วยของโรคทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้าหนักลด ร่างกายทรุดโทรม ไม่สดชื่น และไม่ แจ่มใส 4. มีอาการที่บ่งบอกว่า มะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม หรือเป็นมาก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็ง ชนิดใดและมีการ กระจายของโรคอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายที่สาคัญที่สุดของอาการในกลุ่ม นี้ ได้แก่ อาการเจ็บปวด ที่แสน ทุกข์ ทรมาน สัญญาณอันตราย 8 ประการที่ทกุ คนควรจะจาไว้เพื่อสุขภาพทีด่ ี 1 .มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดา หรือปัสสาวะเป็นเลือด 2. กลืนอาหารลาบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็น เวลานาน 3. มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง 4. มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น 5. แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย 7. มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 8. หูอื้อหรือมีเลือดกาเดาไหล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 4


นิตยสาร Health

สมุนไพร 5 ชนิด รักษาโรคมะเร็ง ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ในอินเดียใช้ กันมานานรักษาไทฟอยด์ แก้อักเสบ แก้มาเลเรีย กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน สารสาคัญคือandrographolide สามารถยับยั้ง เซลล์มะเร็งหลายชนิด

มะตูม (Aegle marmelos) สารจากผลมะตูมสามารถยับยั้ง thyroid cancer และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส และต้านการอักเสบ

บัวบก (Centella asiatica) มีสาร asiaticoside ที่ช่วย ให้แผล เรื้อรังหายได้เร็วขึ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน และในบราซิล มีการใช้เพื่อรักษามะเร็งมดลูก ขมิ้น (Curcuma longa) สารสาคัญคือ curcumin มีฤทธิ์ ต้านการอ็อกซิไดส์และต้านการอักเสบที่แรง สามารถทาให้ เกิดการตายของเซลมะเร็งหลายชนิดเช่น ผิวหนัง ลาไส้ใหญ่ กระเพาะ ลาไส้เล็ก รังไข่ และยังมีฤทธิ์ต้านไวรัส แบคทีเรีย และราอีกด้วย กะเพรา (Ocimum sanctum) เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการ แพทย์โบราณหลายระบบ เช่นอายุรเวท สิธธา ยูนานนิ กรีก โรมันเป็นต้น ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน หายใจ หัวใจ ผิวหนัง ทั้งยังต่อต้านโรคมะเร็ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 5


น้ำมะขำม ลด ควำมอ้วนได้จริงหรือเปล่ำ

เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปแล้ ว ว่ า ภาวะน้าหนักเกินหรือภาวะที่ร่างกายมีดัชนี มวลกาย (Body Mass Index) เกินเลข 24 ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติที่เรียกว่า โรคอ้วน เนื่ อ งจากเป็ น ภาวะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กลุ่ ม โรค ร้ายแรงหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นสาเหตุ ส้าคัญที่ท้าให้มีอัตราการตายอันดั บสูง เช่น โรคหั ว ใจขาดเลื อ ดและโรคเส้ น เลื อ ดใน สมองแตก หากต้องการได้สรรพคุณช่วยควบคุม น้าหนักตัว อ้างอิงผลจากการทดลองในสัตว์ และในคนว่าเมื่อได้กินเกลือแอมโมเนียของ โพลี แ ซคคาไรด์ จ ากเนื อมะขาม ซึ่ ง เป็ น น้ า ตาลธรรมชาติ ห ลายโมเลกุ ล ของเนื อ มะขาม ขนาด )0.5กรั ม น้ า หนั ก ตั ว หนึ่ ง / กิโลกรัม เป็นเวลา30วัน ยิ่งกว่านัน จากการทดลองกับหนูขาว ที่ ถู ก เหนี่ ย วน้ า ให้ เ ป็ น เบาหวาน พบว่ า สารมัลซิเลค (Mulcilage) และสารเปคติน ( Pectin) ในเนือมะขาม สามารถลดระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดหนู ข าวได้ ถึ ง 60.48% นอ กจ า ก นี ก ร ด ทา ร์ ท า ริ ก (Tartaric acid) ในน้าต้มเนือมะขามขนาดเพียง 1กรัม ต่ อ น้ า หนั ก ตั ว หนึ่ ง กิ โ ลกรั ม มี ฤ ทธิ์ ขั บ ปัสสาวะอย่างแรง

วิธีดื่มน้ามะขามให้ได้ผลง่ายสะดวกอย่างที่ บอกไว้แต่ต้นก็คือ ใช้เนือมะขามล้วนๆ ที่แกะเม็ด ( ตามน้าหนักตัว )รวมทังรังและกากออกหมดแล้ว คือ0.5กรัมต่อน้าหนักตัว 1กิโลกรัม เช่น คนหนัก 50กิโลกรัมใช้เนือมะขาม 25กรัมละลายในน้าสุก อุ่นๆ 1แก้ว (250ซีซีไม่ต้องเติมเกลือและน้าตาล ) ดื่ ม วั น ละครั งหลั ง อาหารเย็ น ก็ ไ ด้ ช่ ว ยเป็ น ยา ระบายในตอนเช้าอีกต่างหาก

เคล็ดลับดีเพื่อสุขภาพ เรื่อง Dawwy

_ เนื่อ งจากมีการทดสอบความเป็นพิ ษ ของเนือมะขามสุกในสัตว์ทดลองหลายชนิด พบว่ าสั ต ว์ท ดลองมีน้ า หนั ก ลดลงมาก และ เซลล์ ไขมั นในตับก็ ลดลงมากด้วย แต่ ไม่พ บ ความเป็นพิษ ดังนัน ผู้ที่ต้องการลดน้าหนักให้ เห็ น ผลเร็ ว อาจจะรั บ ประทานเนื อมะขาม มากกว่าขนาดที่ระบุไว้ก็ได้ แต่มีข้อแนะน้าไว้ 3 ข้อ คือ 1. บางคนอ่อนไหวกับมะขามกินมาก ไปเล็กน้อยอาจท้องเสียได้ _____ 2. ไม่ควรรับประทานเกิน 2กรัมต่อ น้ า ห นั ก ตั ว 1กิ โ ล ก รั ม ทั ง นี ต้ อ ง แ บ่ ง รับประทานวันละ 3เวลาหลังอาหารและก่อน นอน _____ 3. ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องเกิน 30 วั น เพราะจะท้ า ให้ น้ า ตาลในเลื อ ดต่้ า มาก เกินไป และขอย้าว่าคนที่ธาตุเบาถ่ายง่ายควร ลดเนือมะขามลงตามความเหมาะสมด้วย นอกจากใช้เนือมะขามเป็นน้าสมุนไพร ลดน้าหนักแล้ว อย่าลืมใช้ก้อนมะขามเปียก ขัดผิวด้วย เพราะสารไซโลกลูแคนและน้าตาล โพลีแซคคาไรค์ด้วยนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 6


ออกกำลังกำย เรื่อง Dawwy

การออกกาลังกาย การออกกาลังหมายถึงกิจกรรมที่ทีกระทาแล้วทาให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิต การออกกาลังกายจะทา ให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

การออกกาลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกาลังกายเป็นการแข่งขันกับ ตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกาลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกก าลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มี สถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกาลังกาย แต่ลืมไป ว่าการออกกาลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

การวิ่งเหมือนกับการเดินซึ่งมีผลดีต่อ สุขภาพกาย หัวใจ กล้ามเนื้อแข็งแรง ลด ความเครียด และยังมีผลป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ การวิ่งสามารถทาได้คนเดียว ทาได้ทุก แห่งแต่จะต้องมีการฝึกฝน การวิ่งจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการเดิน ประมาณว่าคนที่มีน้าหนัก 70 กิโลกรัมจะใช้ พลังงานไป 12.5 กิโลแคลอรีทุกหนึ่งนาทีที่วิ่ง คนที่ นาหนักมากจะใช้พลังงานในการวิ่งมากกว่า น้าหนักน้อย

การปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็วที่ 15.9 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เป็นเวลาระยะเวลา 30 นาที จะสามารถ ช่วยเผาผลาญปริมาณแคลอรีได้ 300 – 444 แคลอรี การออกกาลังกายด้วยการปัน่ จักรยานนั้น ให้ใช้ วิธีการปั่นโดยเริ่มต้นจากการปั่นที่อัตราเร็วช้าๆ และก็ ค่อยๆ เพิ่มอัตราเร็วทีละนิดไปเรื่อยๆ รวมทั้งระยะทาง ที่ปั่นด้วย ซึ่งนั่นจะสามารถช่วยทาให้คุณเพิ่ม สมรรถภาพของร่างกายให้ดยี ิ่งขึ้นด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 7


นิตยสาร Health

อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วัดพลับ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัดพลับ เป็นวันหนึ่งในจังหวันครราชสีมา ที่เปิดให้ประชาชนไปอบสมุนไพรเพื่อดูแล รักษาสุขภาพ โดยการไปอบสมุนไพรนันไป ทางวัดได้เตียมสมุนไพรไว้ให้เราอบ การอบ สมุนไพรครังนีทางวัดไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่ อย่างใด แต่ถ้าใครจะบริจาคทางวัดก็มีตู้ให้ บริจากตามกาลังศรัทรา อบออกมาแล้ว ร่างกายสดชื่นมาก ลองไปกันดูนะค่ะ ดีจริง ขอ ประโยชน์ของการอบสมุนไพร แนะนาเลยค่ะ 1. ทาให้ร่างกายสดชื่น ผิวพรรณสดใส 2. คลายความเมื่อยล้า และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 3. ช่วยให้ขับเหงื่อ และสามารถลดนาหนักได้ดีหากอบสมุนไพร ติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 เดือน 4. กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตดีขึน 5. ช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะ 6. ระบบทางเดินหายใจสดชื่น ลดการระคายเคืองในลาคอ 7. ช่วยละลายเสมหะ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการอบสมุนไพร 1. ผู้ที่มีไข้สูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคปอดโรคลมบ้าหมู อยู่ในภาวะ ตกเลือด และผู้ที่มีอาการท้องร่วงขันรุนแรง 2. หากมีอาการอึดอัด หายใจไม่สะดวกในขณะอบสมุนไพรควรออกจากห้องอบทันที 3. (ไม่ควรใช้เวลาอบนานเกิน 10 – 15 นาที ควรเข้าอบ )5 นาที และออกมาพัก 5 นาทีจึงกลับเข้าไปอบใหม่ อีกครังประมาณ 10 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/dawdaw.wassana 8


นิตยสาร Health

สวนนาบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ฯ รนครราชสีมา ๙. "บุ่งตาหลั่วเป็นสถานที่สาหรับผู้รักการออก " กาลังกาย มีกิจกรรมให้เลือกหลายอย่าง สถานที่ ก็สวยงาม เลือกดูกิจกรรมที่ชอบที่ดีมากๆ คือการ แบ่งแยกลู่วิ่งและจักรยานออกจากกัน ไม่เกิดการ ขัดขวางซึ่งกันและกันขี่จักรยานไปในเส้นทางที่ กาหนดไม่เกิดอุบัติเหตุ มีทังลู่เดินสาหรับผู้สูงอายุ และลู่วิ่งสาหรับผู้ที่ยังวิ่งไหวอยู่ ทังลู่วิ่งและลู่ จักรยานวนรอบบึง บุ่งตาหลั่ว ยาวประมาณ 3 ก.ม. วิ่งไปหรือปั่นจักรยานไปรอบบึงมีทิวทัศน์ให้มองไม่ เบื่อ และยังมีเป็นหอนาฬิกาที่ออกแบบได้ลายุค สไตล์นิวโมเดินสาหรับคนที่ต้องการชมวิวมุมสูง นอกจากยังใช้ประโยชน์ในการออกกาลังกายแล้ว สวนนายังเป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนท่องเที่ยว และ ยังเป็นแก้มลิงไว้เก็บรักษาเวลานามาก ป้องกันนา ถ่วมโคราชอีกด้วย “บุ่งตาหลั่วแห่งนี” ดูแลรักษา โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ กองทัพภาคที่ ๒ อยู่ใน เขตทหารต้องรักษาระเบียบวินัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมwww.facebook.com/dawdaw.wassana 9

Wassana  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you