Page 1

Kamulatan ng Isipan By Cathy Hizo

Disklaymer: ang mga nabanggit na pangyayari ay hindi kathang isip lamang hinango ito sa tunay na buhay ng may akda. Ang pangalan ng mga tauhan sa blog na ito ay sadyang ikinubli para sa kanilang proteksyon at privacy. Pilit ko na iwinawagayway sa himpapawid na tila baga isang watawat sa gitna ng malakas na hangin ang aking mga pakpak. Nais ko na magpaimbuyog at saliksikin ang kalawakan. Umaasang mayroon pa akong dapat matutunan at madiskubre. Tila ibon kung lumipad (hango sa awiting Narda na pinasikat ng bandang Kamikazee). Sa mahabang panahon yun ang pinaniwalaan ko na ako ay tinadhana upang walang humpay na lumipad at suyurin ang himpapawid. Isang kaibigan ang nagpayo na mainam na aking saliksikin ang istorya ng buhay ko. Ano nga ba ang mga pangyayari sapul pagkabata na paulit ulit na nagaganap sa buhay ko? Marahil nga ito ang susi na ginagamit ng Maykapal upang gumabay sa landas na aking tatahakin. Hindi ko maitatatwa na naging masaya at normal ang aking eksperyensa mula pagkabata. Sa araw na ito di sumagi sa isip ko ang paglipad bagkos sinariwa ko ang angking kakayanan sa paglangoy. Nguni't ang hubad na katotohanan na may mga bagay at pagkakataon na sadyang susubok sa aking kakayanan na sya rin magpapatatag sa akin sa pagharap sa nakaririmarim na kalagayan ngayon ng ating mundo. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa akin upang maisip 'malamang ako ay itinadhana bilang manlalangoy o di kaya maninisid sa dagat tulad ng mga Muro Ami.' Siguro nga! Heto ngayon at walang humpay na pinagninilay nilayan ko ang pangyayari sa buhay ko sapul pagkabata na tila baga plaka na walang patid sa pag ikot. Bakasyon noon ng ipinasok ako ng aking ina sa YMCA upang mag aral lumangoy. Sa unang sesyon natutunan ko ang langoy aso sa sariling sikap kaakibat ang kagustuhang mapahaba ang buhay. Sa pagsasanay ng aking mahusay na swimming instructor nadagdag sa kakayanan ko ang turtle float, diving, back stroke at butterfly. Sa kadahilanang hindi naman ako water person na maituturing ay hindi ako nagpursige sa sport na ito. Pagkatapos nito sinubok ko din mag dive ilang beses sa putikan, sinubok ang pangingisda nguni't ako ay nilamon ng imburnal (eeew!). Hindi ako umuwi sa takot na masabon ng walang banlawan ng aking ina. Hayun at naging katuwang ko ang pinsan sa pag puslit ng malinis na damit at inangking parang akin ang palikuran ng Zafiro Kindergarden school kung saan ako ay nag gradweyt. Salamat sa pangalawang buhay ko. Minsan na rin naging saksi ang komuters ng Singalong sa aking diving act. Batid ko na kahit pilit nilang itago sila ay namangha sa angking ko na talento. Ang mga kaibigan ko ay nag alay ng


halakhak at palakpak sa di matatawarang sand diving exhibition na ipinamalas ko sa bayan ng Lobo, Batangas. Isa itong makasaysayang pangyayari sa buhay ko. Ang world class diving act ko ngayong araw na ito ang nagpamulat sa aking ilusyon na isa akong ibon bagkos ako ay isang espishe na lumalangoy hindi sa tubig nguni't sa kawalan. Para bagang acrobat diving. Mula sa ika apat na baytang ng hagdan sinubok ko na sariwain ang tinig ng aking swimming instructor na walang humpay sa pagsigaw 'talon, kaya mo yan!' Laking pasasalamat ko at nagbunga ang aking sakripisyo at pagbabanat ng buto nakamit ko nga ang minimithing tugatog ng tagumpay. Taas noo ko ngayong inihahayag sa sanbayanang Filipino tatlong invisible na isda ang nabihag ng aking mga kamay (isang masigabong palakpakan). Iniaalay ko sa inyong lahat ang aking tagumpay. Sa kabilang banda, sa patuloy na pagninilay nilay ko sa mga nabanggit na pangyayari nagpasya akong wakasan ang tanong sa sarili. Tunay nga na malabong ako ay isang ibon. Tinatanggap ko ng maluwag sa kalooban 'Ako na, ako na nga ang kakaibang espishe!'

crh11211

Kamulatan ng isipan  
Kamulatan ng isipan  

Disklaymer: ang mga nabanggit na pangyayari ay hindi kathang isip lamang hinango ito sa tunay na buhay ng may akda. Ang pangalan ng mga tauh...

Advertisement