Page 1

Ontologia warstw bytowych  

na podstawie: Nicolai Hartman, Nowe drogi ontologii, tłum. Leszek Kopciuch i Artur Mordka, Toruń 1998, s.40-84

Ontologia warstw bytowych  

na podstawie: Nicolai Hartman, Nowe drogi ontologii, tłum. Leszek Kopciuch i Artur Mordka, Toruń 1998, s.40-84