Page 1

10.07.2013

Kwestionariuszu badania opinii studentów nt. lektoratów 1.

Czy zajęcia były realizowane zgodnie z ustalonym planem zajęć? 1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

2.

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

3.

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie nie

1

2

3

4

5

zdecydowanie nie

nie mam zdania/nie wiem

Czy prowadzący był taktowny i życzliwy wobec studentów? 1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

9.

nie mam zdania/nie wiem

Czy zajęcia były interesujące i angażujące studentów? zdecydowanie tak

8.

nie mam zdania/nie wiem

Czy zagadnienia były wyjaśniane w sposób jasny i klarowny? zdecydowanie tak

7.

nie mam zdania/nie wiem

Czy prowadzący był dostępny w czasie konsultacji? zdecydowanie tak

6.

nie mam zdania/nie wiem

Czy prowadzący był przygotowany do poszczególnych zajęć? zdecydowanie tak

5.

nie mam zdania/nie wiem

Czy prowadzący przestrzegał przyjętych kryteriów zaliczania zajęć? zdecydowanie tak

4.

nie mam zdania/nie wiem

Czy wymagania stawiane studentom zostały przedstawione jednoznacznie?

zdecydowanie nie

nie mam zdania/nie wiem

Czy zajęcia inspirowały Cię do uczenia się i samodzielnej pracy poza zajęciami? 1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

zdecydowanie nie

nie mam zdania/nie wiem

10. Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę językową (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w sylabusie)? 1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

zdecydowanie nie

nie mam zdania/nie wiem

11. Czy zajęcia rozwinęły Twoje umiejętności (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w sylabusie)? 1

2

3

4

5

zdecydowanie tak

zdecydowanie nie

12. OGÓLNA OCENA ZAJĘĆ Bardzo dobra Dobra

Zadowalająca

Słaba

nie mam zdania/nie wiem

Bardzo słaba

13. Proszę wymienić mocne strony zajęć (pytanie otwarte) ……………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………….. 14. Proszę wymienić słabe strony zajęć (pytanie otwarte) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA: 1. Rok studiów I stopień I

2.

II stopień II

I

W jakiej części zajęć uczestniczyłeś (-aś)? 0-20%

21-50%

51-75%

76-99%

100%

3.

Ile godzin wymagało przygotowanie do zajęć i ich zaliczenia?

4.

Średnia ocen z poprzedniej sesji?

0-25h 2,1-3,0

26-50h 3,1-4,0

51-75h 4,1-4,5

76-100h

101-125h

4,6-5,0

5,1-5,5

Kwestionariusz 10 07 sjo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you