Page 1

CapaSan en ElectroShield: hoe werkt het? Veel gestelde vragen over de de functie en werking van ElectroShield en CapaSan.


Veel gestelde vragen over de functie van Electroshield

1. Wat is elektrosmog? Elektrosmog treedt op in combinatie met elektriciteit en is een fantasienaam die veel vragen opwerpt en om verduidelijking vraagt. Veel verwarring, en dus discussie, is er over allerlei elektromagnetische stralingen in ons leefklimaat van bijvoorbeeld mobiele telefoons, (radio-) zendstations. Wetenschappers hebben nog niet kunnen aantonen of deze stralingen schadelijk of onschadelijk zijn voor mens en dier. In de discussie over elektrosmog gaat het voornamelijk over elektrische gelijk- en wisselstroomvelden, magnetische gelijk- en wisselstroomvelden en elektromagnetische straling. 2. Wat is elektromagnetische straling? Elektromagnetische straling is de energie in de vorm van elektromagnetische golven en bevindt zich in onzichtbare elektromagnetisch velden die zich in ons leefklimaat voortbewegen. Deze straling wordt aangegeven in frequentie. Zo kunnen o.a. radio- en mobiele telefoonzenders, draadloos onder een bepaalde frequentie, gegevens verzenden die dan weer opgevangen en omgezet worden in voor ons hoorbare geluiden. Er zijn ook zichtbare elektromagnetische stralen zoals licht- en rรถntgenstralen. 3. Wat zijn laag- en hoogfrequente stralen? Hoogfrequente straling heeft een frequentie van meer dan 100.000 trillingen per seconde. Laagfrequente straling bevat golven met 50 tot 20.000 trillingen per seconde. De trillingen per seconde worden uitgedrukt in Herz (Hz). Hoogfrequente elektromagnetische stralen worden gebruikt bij mobiele- en draadloze huistelefoons, radio- en televisiezenders, radar- en satellietzenders en draadloze kantoornetwerken. Laagfrequente elektrische velden ontstaan bij elektriciteitsleidingen, elektriciteitsapparaten, hoogspanningsleidingen (o.a. bij de spoorwegen). Alle huishoudelijke, elektrische apparaten geven een elektrisch wisselstroomveld af met een netfrequentie van 50 Hz, ook als het apparaat is uitgeschakeld.


4. Hoe komen stralingen door een muur? Elektromagnetische stralen kunnen door een bepaald materiaal dringen. Een eenvoudig voorbeeld is licht. Licht kan door bijvoorbeeld een glasruit van een auto dringen maar niet door het metalen dak. Of elektromagnetische stralen door een materiaal kan dringen hangt dus af van het type straling en de eigenschappen van het materiaal. 5. Hoe functioneert de beschermende werking van ElectroShield? ElectroShield bevat bepaalde receptuurbestanddelen die elektromagnetische stralen en laagfrequente elektrische velden niet doorlaten. Deze stralingen worden door speciale bestanddelen in de ElectroShield verflaag opgenomen en bij een juiste aansluiting afgevoerd via de aardleiding van bijvoorbeeld een stopcontact. ElectroShield heeft geen invloed op magneetvelden etc. 6. Waar blijft de straling nadat deze is afgevoerd? Laagfrequente elektrische velden worden via de aardleiding in de grond afgevoerd. Hoogfrequente elektromagnetische straling wordt voor een groot deel gereflecteerd en voor een deel omgezet in warmte. Dit principe kennen we van het zichtbare licht. Voorbeeld: Bij een auto met een lichte kleur worden vrijwel alle stralen gereflecteerd, bij een zwarte auto niet. Een zwarte auto voelt door het absorberen van het licht veel warmer aan dan een witte auto. Dit principe vindt ook plaats met elektromagnetische straling in de wand, met dit verschil dat er geen merkbare warmte ontstaat. 7. Waarom moet er geaard worden? Wanneer ElectroShield niet is geaard kunnen elektrische velden niet in de aarde worden afgevoerd. Ook kan statisch opgewekte elektriciteit niet worden afgevoerd. Iedereen kent het fenomeen dat door het lopen op een (kunststoffen) vloerbedekking bij het aanraken van een metalen voorwerp een elektrische ontlading ontstaat en men een (geringe) schok krijgt. Om dit effect bij contact met de wand te voorkomen moet de wand op de juiste manier geaard zijn. 8. Waarom kan ik met een mobiele telefoon in een kamer behandeld met ElectroShield toch telefoneren? De moderne mobiele telefoons bevatten vandaag de dag vele functies. Wordt de straling voor mobiele telefoons ge誰soleerd door ElectroShield, dan past de mobiele telefoon zich direct aan door de gevoeligheid voor ontvangst van straling te verhogen. De zeer geringe hoeveelheid straling die ElectroShield doorlaat is voor de mobiele telefoon voldoende om toch een gesprek te voeren. Ondanks dat de mobiele telefoon het zenderbereik zelf kan verhogen wordt geadviseerd in deze ruimten niet te telefoneren, omdat de straling op deze manier onnodig wordt verhoogd.


9. Worden stralen van draadloze huiscentrales ook tegengehouden? De stralen van draadloze huiscentrales werken op dezelfde manier als mobiele telefoons. Een geringe hoeveelheid straling is al voldoende om een telefoongesprek te voeren. 10. Welke rol speelt een raam bij het tegenhouden van stralingen? Standaardramen en -deuren zijn nauwelijks een hindernis om elektromagnetische straling tegen te houden. Moet dit wel gebeuren dan biedt een raam met speciaal zonwerend glas een oplossing. Het metalen laagje geeft een merkbare hindernis bij het doorlaten van elektromagnetische straling. 11. Wat gebeurt er als ik een metalen draadnagel of schroef in de muur aanbreng? Bij een muur behandeld met ElectroShield speelt het aanbrengen van een draadnagel of schroef geen enkele rol. De beschermende werking wordt niet be誰nvloed. Omdat de muur met ElectroShield is geaard zal bij het raken van een elektriciteitsleiding de aardlekschakelaar direct worden ingeschakeld en de stroom van het leidingnet worden gehaald. Uiteraard moet de storing wel verholpen worden. (Is toch zonder ElektroShield ook zo?) 12. Wat betekent dB? dB is de aanduiding voor decibel en geeft de verhouding aan van twee bij elkaar behorende logaritmen. Bij het isoleren van elektromagnetische straling geeft decibel de intensiteit van de straling aan voor en na het isoleren met ElectroShield. 10 dB isolatie is 1/10 van de oorspronkelijke intensiteit, 20 dB is 1/100 etc. Anders gezegd, wordt 30 dB isolatie met ElectroShield bereikt dan is dit een vermindering van de intensiteit van ca. 99,9%.


Veel gestelde vragen over de fotokatalytische werking van CapaSan

1. Hoe functioneert een fotokatalytische verf? Fotokatalysatoren zijn substanties (stoffen) die lichtenergie absorberen en versneld een chemische reactie tot stand brengen zonder zichzelf op te offeren. Als titaandioxide met licht in aanraking komt, komt een reactie op gang die zorgt dat schadelijke stoffen op het oppervlak worden vernietigd. De sterkte van de fotokatalytische werking is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar licht. 2. Welke bestanddelen in verf zorgen voor de fotokatalytische werking? Voor de fotokatalytische werking is het titaandioxidepigment in de verf verantwoordelijk. Toegepaste titaandioxide wordt met speciale technieken gemodificeerd en krijgt daardoor een deeltjesgrootte op nanoniveau (nano is 0,000.001 mm). Hierdoor wordt het tegengaan van organische vervuiling beduidend verbeterd. 3. Welke soort vervuiling wordt tegengegaan? In principe geldt dit voor alle organische verbindingen zoals vetzuren, thee, koffie, nicotine, formaldehyde maar ook voor micro-organismen zoals bacteriĂŤn en schimmels. 4. Veranderen de organische bestanddelen in de verf, zoals bindmiddel en pigmenten, door de fotokatalytische werking? Wordt de verf zelf aangetast? Neen, op de verf zelf heeft dit geen invloed. Het fotokatalytische effect heeft uitsluitend betrekking op organische verbindingen van buitenaf. De bestanddelen in verf worden niet aangetast en blijft het op kleur maken met organische kleurpigmenten mogelijk. Hiervoor worden speciale pigment- bindmiddelcombinaties gebruikt die het aantasten van het bindmiddel door het pigment voorkomen zonder dat het fotokatalytische effect verloren gaat. Dit wordt bereikt door het toepassen van op nanoniveau behandelde titaandioxide, gecombineerd met speciale kleurrecepten. Voor een optimaal effect kunnen bij CapaSan uitsluitend oxidatiestabiele, anorganische pigmenten gebruikt worden.


5. Is voor toepassing binnen het aanwezige UV-licht voldoende? Ja, het fotokatalytische effect werkt ook bij diffuus licht op binnenmuren in kamers met ramen op het noorden. Uiteraard is het effect bij directe zonnestralen sterker. 6. Werkt de verf ook op oppervlakken waar geen licht komt, bijvoorbeeld achter een kast of op een muur waar geen licht op valt? Het fotokatalytische effect treedt op onder invloed van UV-licht. Zonder deze lichtbron, zoals achter een kast of schilderij, wordt het effect niet geactiveerd. 7. Wordt het fotokatalytische effect ook door kunstlicht geactiveerd? Nee, maar omdat CapaSan gemaakt is voor toepassing binnen is een speciale UV-lamp niet noodzakelijk. Een geringe hoeveelheid zonlicht in een kamer is voldoende om het fotokatalytische effect in gang te zetten. 8. In welke stoffen wordt vervuiling omgezet en is dit schadelijk voor de gezondheid? De eindproducten na fotokatalytische reactie van organische verbindingen zijn kooldioxide (CO2) en water (H2O). Beide stoffen zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. 9. Is het fotokatalytische effect voldoende in ruimten met extreme vervuiling zoals restaurants en keukens? Moeten hier nog speciale maatregelen worden getroffen? Het fotokatalytische effect van CapaSan is dusdanig dat rook in bars e.d. wordt afgebouwd. Dat betekent dat bij toepassing van CapaSan het leefklimaat beduidend wordt verbeterd en dat de verflaag langer schoon blijft. Er moet wel geventileerd worden, zonlicht moet kunnen toetreden en onderhoud blijft noodzakelijk. 10. Worden bacteriĂŤn en schimmels door CapaSan gedood? Door toepassing van CapaSan wordt een duidelijke vermindering van bacteriĂŤn en schimmels op het oppervlak bereikt. 11. Is de werking tegen biologische verontreiniging, ook bij sterke schimmel, voldoende? Kunnen fungicide stoffen worden toegevoegd? CapaSan is niet bedoeld voor toepassing op oppervlakken met sterke schimmelgroei. In voorkomende gevallen speciale schimmelwerende muurverven van Caparol toepassen.


12. Is CapaSan ook geschikt voor allergiepatiĂŤnten? CapaSan verbetert het leefklimaat en reduceert vervuiling aan het oppervlak. Caparol Sensitiv is voor allergiepatiĂŤnten een beter product omdat deze verf geen conserveermiddel, oplosmiddel en allergie bevorderende bestanddelen bevat. 13. Kan de verf in alle kleuren gemaakt worden? Omdat het fotokatalytische effect alle organische verbindingen aantast zal dit ook het geval zijn bij organische kleurpigmenten. Om deze reden kunnen uitsluitend minerale kleurpigmenten worden gebruikt. 14. Werkt de fotokatalyse ook bij het zogeheten foggineffect? Is de verf geschikt om oppervlakken met foggineffect te behandelen? Worden weekmakers, die bij het foggineffect een belangrijke rol spelen, op het oppervlak afgebroken? CapaSan bevat geen oplosmiddel of stoffen die het foggineffect activeren en is zodoende geschikt op wanden met het foggineffect. CapaSan beschikt over de eigenschap om organische verbindingen, die op het oppervlak aanwezig zijn, tegen te gaan. Het is mogelijk dat weekmakers, die zich op het oppervlak hechten op deze manier worden afgebroken. Het renoveren van wanden met het foggineffect, zonder dat de oorzaak is achterhaald en opgelost, is niet aan te bevelen. Het niet opnieuw optreden van het foggineffect op CapaSan is niet te garanderen. 15. Worden reuk en vervuiling die in de lucht zweven tegengegaan? Reuk en organische vervuiling die in de lucht zweven worden direct afgebroken zodra ze in contact komen met het behandelde oppervlak. Direct contact met het oppervlak is noodzakelijk omdat alleen op deze manier het fotokatalytische effect kan werken. Omdat vervuiling door circulatie van de lucht in contact komt met het oppervlak zal uiteindelijk de lucht zuiverder worden.


Wellness-muurverven van Caparol

Meer informatie over Wellness-muurverven Voor de meeste mensen speelt het leven zich voornamelijk binnenshuis af. Alle reden om aandacht te hebben voor de kwaliteit van licht, lucht en kleur in het interieur. Caparol stelt u in staat om de kwaliteit van het binnenklimaat naar uw hand te zetten. We bieden u daarvoor diverse innovatieve verfsystemen: •  voor een verbetering van de algemene luchtkwaliteit •  voor mensen met een verhoogde gevoeligheid. Voor meer informatie over wellness-muurverven CapaSan en Sensitiv leest u de informatiefolder ‘Wellness-muurverven’ van Caparol. Deze is te downloaden via de website of te verkrijgen via één van onze medewerkers. Kijk op www.caparol.nl of bel 033-247 50 00 voor meer informatie.


CapaSan en ElectroShield Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW Coatings Nederland B.V. Postbus 1122 NL - 3860 BC Nijkerk Tel: +31 (0)33 - 247 50 00 Fax: +31 (0)33 - 245 18 33 E-mail: info@caparol.nl Website: www.caparol.nl DAW Belgium bvba/sprl Koeltorenlaan 2 B - 3550 Heusden-Zolder Tel: +32 (0)11 60 56 30 Fax: +32 (0)11 52 56 07 E-mail: info@caparol.be Website: www.caparol.be

CapaSan en ElectroShield  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you