Page 1

Hoewel de eerste van de vier vestigingen al 40 jaar geleden werd opgericht, denkt het bestuur van Galvacoat Overpelt, Alcoat, Metalix Schaffen en Metalix Lummen alleen maar aan de toekomst. Want, zoals algemeen bestuurder Peter Kempeneers het zelf omschrijft: ‘rust roest.’

Alcoat - Galvacoat - Metalix Lummen - Metalix Schaffen

Kleine en bescheiden organisatie steeds groter in oppervlaktebehandeling

met korte termijnen. Met deze vestiging hebben we onze productiecapaciteit voor de Belgische, Nederlandse en Duitse markt inzake poedercoating fors kunnen uitbreiden. We zitten hier kort bij de grens en vlakbij verzinkerijen waar we vaak mee samenwerken. De staalmarkt is in deze regio ook erg groot. Dat alles maakt van Overpelt de ideale ligging.”

Innovatie en snelle verwerking Ook in de andere vestigingen staat innovatie centraal. “Begin 2008 hebben we bij Metalix Lummen een nieuwe, bijkomende coatinghal van 3.600m² in gebruik genomen. Deze site die instaat voor het automatisch stralen, lasprimeren, handstralen, natlakken en metalliseren van staal, beschikt nu in totaal over 10.000m² aan spuithallen. Dankzij de nieuwe afrit op de snelweg zijn we in Lummen nog gemakkelijker bereikbaar. Binnen het jaar voorzien we daar nog een uitbreiding van 5 hectare. Uitbreiding door én voor innovatie is voor ons een echte must. We zijn als oppervlaktebehandelaar vaak de laatste in het productieproces, en daar gaan we plichtsbewust mee om. Mede dankzij onze grote verwerkingscapaciteit slagen wij er vaak in om de opgelopen achterstand van klanten in te halen. Dikwijls komt de bouwvergunning te laat, en moet de constructie eigenlijk al klaar zijn voor het materiaal bij ons binnenkomt. Het moet nu eenmaal vooruitgaan, ook bij ons.”

De doelstellingen voor de toekomst zijn duidelijk voor de vier vestigingen in Overpelt, Lummen en Schaffen: een productieverhoging van 1.000 naar 1.500 ton per dag, op een zo kort mogelijke termijn. Dat het een haalbare kaart is, is duidelijk uit de groei van de afgelopen jaren. “In januari 2005 werden de eerste bomen gerooid in Overpelt,” legt algemeen bestuurder Peter Kempeneers uit. “Een goed half jaar later, in augustus, zijn we daar al gestart met de productie. Onder de naam Galvacoat Overpelt begonnen we daar met het poedercoaten van verzinkt staal. Korte tijd later draaiden we er in twee ploegen, en binnen het jaar zelfs al in drie ploegen. Dat de opstart ervan zo snel gegaan is, toont eens te meer aan dat we ijzersterk zijn in het werken

“Van 1.000 naar 1.500 ton per dag en dit binnen een zo kort mogelijke termijn.” 1+1+1+1 > 4 Hoewel Galvacoat, Alcoat en Metalix dezelfde bedrijfsleiding hebben, is er geen overkoepelende groepsnaam. Toch werken de bedrijven erg nauw samen, en dat is voor de klanten een groot voordeel. “Het geheel is meer dan de som van onze vier ondernemingen.” “Het is de bedoeling dat onze klanten de samenwerking tussen de vier ondernemingen ook zo ervaren. Wij bieden in de verschillende vestigingen niet dezelfde diensten aan, maar door deze samenwerking kunnen onze klanten toch voor alle oppervlaktebehandelingen bij ons terecht. Als ze bijvoorbeeld in Overpelt materialen binnenbrengen die in Lummen behandeld moeten worden, dan zorgen wij voor het transport. Daarom beschikken we in elke onderneming over een eigen chauffeur, een eigen trekker en meerdere opleggers. Overal hebben we voldoende plaats voorzien om de lading aan en af te pikken. Elk bedrijf heeft bovendien een eigen contactpersoon die de klanten opvangt. Zij hebben niet alleen oog voor wat er binnen hun bedrijf gebeurt, maar ze staan ook in contact met elkaar. Op die manier kunnen wij een totaalservice aanbieden en alle wensen van onze klanten invullen.”

33


Wie het kleine niet eert .... Staal is onze business. Dat wil zeggen dat we van alle staalmarkten thuis zijn. Ondernemingen komen vaak naar ons voor bijvoorbeeld industriebouw, metaalconstructies, hekwerken en offshore. Maar dat wil niet zeggen dat we de ‘kleinere’ klanten in de kou laten staan. Wij behandelen ook concrete dingen. Van 2 pk tot opleggerchassis, van radiator tot energiecentrale, van carport tot serreconstructie of van vuilbak tot zeecontainer. Ook kleinere producten zijn welkom. De grootorde van het project, de gekozen of aanbevolen oppervlaktebehandeling en het soort product bepalen in welk bedrijf de opdracht uitgevoerd wordt. Het kan dus zijn dat iemand een prijsaanvraag doet in Overpelt, maar een offerte krijgt uit Schaffen. Onze service is volledig op maat geschreven, want elke klant verdient een eigen specialiteit en een eigen aanpak. En daar kunnen onze ondernemingen voor zorgen.

“Onze service is volledig op maat geschreven, want elke klant verdient een eigen specialiteit en een eigen aanpak.”

verbergen, alleen in de productie zetten we een masker op. Klanten mogen hier gerust een kijkje komen nemen voor ze hun materialen aan ons toevertrouwen. Dat maakt deel uit van onze open-deurpolitiek. Klanten weten graag met welk soort bedrijf ze te maken hebben. Een eerste indruk is daarbij erg belangrijk. Hoe gaat het bedrijf met materialen om? Hoe worden ze verpakt? Dat zijn dingen die voor klanten van belang zijn, daar ligt de basis van het partnership. Vaak krijgen we te horen dat ‘alle’ oppervlaktebehandelaars te bruut en onzorgvuldig met materialen omspringen. Wij garanderen hen dat zoiets bij ons niet het geval is. Er zijn maar weinig bedrijven in onze sector die de afgewerkte producten zo goed verpakken als ons. Ik vind dat we terecht mogen uitpakken met onze service.”

‘Gezonde’ facelift Vaak krijgen oppervlaktebehandelaars de stempel van ‘smerige onderneming’, maar niets is minder waar volgens Peter Kempeneers. “We willen van dat imago af. Niet alleen een gezonde uitstraling naar onze klanten toe, maar ook een gezonde werksfeer voor ons personeel vinden we erg belangrijk. Schoonheid en uitstraling moet volgens ons niet alleen terugslaan op de eindkwaliteit van onze producten, maar ook in onze dagelijkse werkomgeving. Daarom hechten we dus veel belang aan investeringen in betere en gezondere installaties. Bij Metalix Lummen zijn de eerste investeringen inzake solvent-uitstoot gebeurd. We hebben er een naverbrandingsinstallatie geplaatst, die de solvent uit de lucht haalt en verbrandt. Met de energie die daaruit vrijkomt, verwarmen we onze hallen. Wij doen dus geen grote investeringen in bekende merknamen, dure en tijdrovende isonormen of hooggeplaatste managers, maar investeren wel in aandacht voor mens en milieu. Dat kunnen we bewijzen met het ISO 14001-certificaat. Wij hebben op dat vlak niets te

Kleur bekennen De doelstellingen van Galvacoat, Alcoat en Metalix draaien allemaal rond één centrale noemer: de klant. De wensen en behoeften van de klant kennen en uitvoeren is voor algemeen bestuurder Peter Kempeneers prioriteit. “Op gebied van oppervlaktebehandelingen willen we onze klanten niets wijsmaken. Integendeel, we willen hen wijzer maken. Vaak ontdekken klanten pas na de uitvoering van het project dat ze de verkeerde oppervlaktebehandeling gekozen hebben. Dan is het natuurlijk te laat. Deze situaties willen we in onze bedrijven voorkomen,

34


“Klanten mogen hier gerust een kijkje komen nemen voor ze hun materialen aan ons toevertrouwen. Dat maakt deel uit van onze open-deurpolitiek.” Kwaliteitsgarantie

en dat doen we door het juiste, concrete en professionele advies te leveren. Doordat we zelf verschillende oppervlaktebehandelingen aanbieden, kunnen we de klanten al vanaf de prijsaanvraag begeleiden bij hun keuze voor de geschikte behandeling. Hierbij houden we rekening met de aard en afmetingen van de constructies, het soort staal, het gebruiksdoel en de atmosferische omstandigheden. Zo heeft een windmolen, die in zee komt te staan, een andere behandeling nodig dan een hekwerk rond een tuin in de Kempen. Wij bekennen steeds kleur. Ook de te verwachten levensduur van de gekozen behandeling, het onderhoud en de garantietermijn zijn onderwerpen die we reeds in de beginfase van het project ter sprake brengen.”

Onze vier ondernemingen bewerken de materialen volgens de meest gangbare Europese normen (ISO 1461, NEN 5254, ...). We kunnen op die manier onze klanten een realistische garantie bieden. “Regelmatig doen we een tevredenheidsonderzoek bij onze klanten. De resultaten die daaruit voortvloeien, communiceren we dan ook naar onze werknemers. Wat uit deze onderzoeken telkens blijkt, is dat we sterk scoren op gebied van levertermijnen en leverbetrouwbaarheid. De mening van onze klanten vinden we heel belangrijk, maar ook onze geloofwaardigheid binnen de staalsector is een goede kwaliteitspeiling. Wij hebben bijvoorbeeld verschillende klanten die over een eigen oppervlaktebehandelingsinstallatie beschikken, maar die hun projecten aan ons uitbesteden. Dat gebeurt meestal als ze zelf de vraag niet aankunnen, of als ze niet over de juiste kleuren beschikken. Dat is voor ons een referentie dat we kwaliteit leveren, als zelfs andere bedrijven

35

uit de sector hun eigen kwaliteitsmerk in onze handen durven leggen.”

Duplex: zink + coating Op het vlak van duplexen, het verzinken en coaten van staal, werken Galvacoat, Alcoat en Metalix samen met diverse verzinkerijen uit de nabije omgeving. Deze samenwerking biedt verschillende voordelen voor de klant. “Onze band met de diverse verzinkerijen kan je vergelijken met die van een jong koppel,” aldus Peter Kempeneers. ”Wij zijn met geen enkele verzinkerij getrouwd, maar we wonen er wel mee samen. Daarmee bedoelen we dat we geen verplichtingen hebben ten opzichte van elkaar, maar dat er toch een nauwe samenwerking is. Dat heeft voor onze klanten verschillende voordelen. Elke verzinkerij heeft haar eigen sterke punten zoals badafmetingen, mogelijkheden en levertermijnen. Deze eigenschappen bepalen de keuze voor een bepaalde verzinkerij. Enkele van onze medewerkers hebben een jarenlange ervaring in de verzinkingsbusiness. Doordat we deze kennis in huis hebben, kunnen we onze klanten de meest aangewezen verzinkerij aanbevelen. Wij staan nauw in contact met hen op het vlak van ingangscontrole, kwaliteit en levertermijn. Op deze manier kunnen er bij eventuele klachten van klanten nooit discussies ontstaan over waar de fout ligt. Bovendien geeft deze samenwerking zowel onze bedrijven als de verzinkerijen de kans om een core-business uit te bouwen. Zij werken aan hun innovatie, wij aan de onze.”


“Vanuit onze ervaring en expertise staan wij onze klanten met raad en daad bij om de juiste behandeling te kiezen.” Van A tot Zink Wij hebben de mogelijkheid om onze klanten een totaalpakket aan te bieden: sAanstralen: Om een goed coatingssyteem te verkrijgen, is een goede voorbehandeling onmisbaar. Stralen is één van de mogelijkheden. Wij kunnen dat zowel handmatig doen, met inert straalmiddel, of automatisch bij Metalix Lummen en Metalix Schaffen. Onze maximumgrootte is hiervoor 25.000 x 8.000 x 4.000 mm. sChemische voorbehandeling: Deze voorbehandelingsmethode levert nog steeds de beste corrosietesten op. Vóór de poedercoating wordt het materiaal ontvet, gespoeld, gechromatiseerd, gedemispoeld en gedroogd. Dit alles gebeurt bij Galvacoat in Overpelt en Alcoat in Schaffen. sLasprimeren: Het automatisch aanbrengen van lasprimer gebeurt in één arbeidsgang, na het automatisch stralen bij Metalix in Lummen. De maximumgrootte is hiervoor 24.000 x 3.500 x 500 mm, met een maximumgewicht van 10 ton.

sNatlakken: Een voordeel van natlakken is dat de laag zich op de werf gemakkelijk laat overschilderen, bijvoorbeeld bij montagebeschadigingen of om esthetische redenen. De afmetingen zijn quasi onbeperkt, en ook voor het aanbrengen van brandvertragende natlakken hebben we geen plaatsgebrek. Dit alles gebeurt bij Metalix in Lummen, waar we inmiddels over meer dan 10.000m² geconditioneerde spuitruimte beschikken.

36


sParelstralen: Dit doen we enkel bij Metalix Schaffen. sPoedercoaten: Poedercoaten is een elektrostatisch proces, waarbij het poeder en het te behandelen materiaal tegenovergestelde ladingen hebben. Zo wordt het poeder tot in de kleinste hoeken van de constructie gelijkmatig aangetrokken. Naast het automatisch aanbrengen, wordt er ook vaak handmatig bijgespoten op moeilijk bereikbare plaatsen. Na het aanbrengen van het poeder worden de materialen in een oven op ongeveer 200 graden uitgevloeid en gemoffeld. De vestigingen Galvacoat Overpelt, Alcoat en Metalix Schaffen hebben elk eigen specialiteiten in poedercoaten. De maximumgrootte kan gaan tot 17.000 mm lang, 2.500 mm breed en 3.500 mm hoog, met een maximumgewicht van 5 ton. sStralen: Onze grootste straalcabine bevindt zich bij Metalix Lummen, waar stukken met een lengte tot 25.000 mm, een breedte tot 8.000 mm en een hoogte tot 4.000 mm behandeld kunnen worden. sZinktoepassingen: Zink trotseert de tijd, het is een belangrijk element in corrosiewering. Naast het aanbrengen van zinkrijke natlakken bij Metalix in Lummen en Schaffen, het aanbrengen van zinkpoeders bij Galvacoat en Alcoat, en zinkfosforatie bij Alcoat, beschikken we ook over grote metallisatie-installaties. De maximumgrootte is 20.000 x 7.000 x 4.000 mm. Een duplex-proces, zink Ên coating, kan de levensduur van de aparte systemen verdubbelen. Daarvoor rekenen we ook op de samenwerking met de verschillende verzinkerijen uit de buurt. Onze vier bedrijven bieden dus het volledige scala aan oppervlaktebehandelingen aan. Vanuit onze ervaring en expertise staan wij onze klanten met raad en daad bij om de juiste behandeling te kiezen.�

Alcoat, Kelbergenstraat 1, 3290 Diest Galvacoat, Haltstraat 46, 3900 Overpelt Metalix Lummen, Dellestraat 28, 3560 Lummen Metalix Schaffen, Kelbergenstraat 3, 3290 Schaffen Tel.: +32 (0)478-26 80 37, www.poedercoaten.be 37

manager  

Innovatie en snelle verwerking Hoewel de eerste van de vier vestigingen al 40 jaar geleden werd opge- richt, denkt het bestuur van Galvacoat...

manager  

Innovatie en snelle verwerking Hoewel de eerste van de vier vestigingen al 40 jaar geleden werd opge- richt, denkt het bestuur van Galvacoat...

Advertisement