Page 1

uit het bedrijfsleven - vie des entreprises

De groep Kempeneers investeert 7,5 mio euro in hernieuwbare energie in Schaffen De groep Kempeneers omvat onder meer de bedrijven Alcoat en Metalix die als oppervlaktebehandelaars actief waren op de terreinen op de Kelbergstraat te Schaffen. Onlangs werden alle activiteiten van Alcoat en Metalix van Schaffen naar Lummen overgeplaatst en werd Steelcoat opgericht. De groep verkoos op de vrijgekomen bedrijfsterreinen geen nieuwe fabriek te starten, maar investeert nu 7,5 mio euro in een grote installatie voor zonne-energie. 13.500 zonnepanelen op een oppervlakte van 5,5 hectare zullen stroom leveren voor 750 gezinnen. De panelen zijn goed voor een jaarlijkse opbrengst van 2.700.000 kWh groene stroom.

Terreinen worden klaargemaakt om de zonnepanelen te plaatsen. Op de achtergrond ziet men het puin van de oude fabrieksgebouwen.

Sloop van de oude fabrieksgebouwen van Metalix

Zonnecentrale of fabriek? Met de vrijgekomen terreinen in Schaffen had de groep Kempeneers meerdere mogelijkheden waaronder het oprichten van een nieuwe galvanisatie-

Peter Kempeneers, afgevaardigd bestuurder

fabriek. Uiteindelijk werd geopteerd om op de site een grote zonnecentrale te bouwen. “Bij de keuze voor deze zonnecentrale hebben meerdere overwegingen meegespeeld”, licht Peter Kempeneers, afgevaardigd bestuurder van de groep toe. “Als onderneming zijn we erg begaan met de leefomgeving. Het opwekken van duurzame energie interesseert ons daarom ook erg. Op onze bedrijfsterreinen in Lummen komt er bijvoorbeeld later dit jaar nog een windmolen. Deze investering kadert in een groter project met 5 windmolens, opgestart door een aantal buurbedrijven rond onze site in Lummen. Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de omgeving van ons terrein in Schaffen. Toen we onze fabrieken rond 1960 bouwden, lagen die heel erg afgelegen en woonde er niemand in de buurt. Door de jaren heen zijn er zich echter steeds meer gezinnen komen vestigen in de nabijheid van onze terreinen. Het leek ons ook voor de omgeving veel beter om te kiezen voor een zonnecentrale.”

centrale. “Met een investering van die grootteorde kan je niets aan het toeval overlaten”, gaat Kempeneers verder. “We zochten daarom betrouwbare partners om het project te realiseren.” Partners zijn de firma’s Encon als studiebureau en Sleurs Energy als leverancier van de zonnepanelen die tevens instaat voor de bouw van de draagconstructies en de zonnecentrale. “We zijn erg tevreden met de samenwerking”, gaat Peter Kempeneers verder. “Met een project van deze omvang mag je gewoon geen risico’s nemen. Encon zorgt voor een optimale risicobeperking. De samenwerking met Sleurs Energy is er gekomen omdat zij ons overtuigd hebben van hun kennis en professionele aanpak over de gehele lijn. Zo hoeven wij geen verschillende mensen te contacteren voor de opvolging van het project. Sleurs Energy hanteert een persoonlijke aanpak, gebaseerd op vertrouwen en dat trok mij enorm aan.”, besluit Peter Kempeneers.

Risico en kwaliteit

Voor meer informatie: Steelcoat NV Sibylle Vanhove

De groep Kempeneers zal 7,5 mio investeren in de bouw van de zonne-

9

vom info 04/11

energie  
energie  

Voor meer informatie: Steelcoat NV Sibylle Vanhove Terreinen worden klaargemaakt om de zonnepanelen te plaatsen. Op de achtergrond ziet men...

Advertisement