Page 35

Prof. Dr. Cemal Kurnaz’ın Divan Şiirinde Şekil Bilgisi (2013) kitabı, biçim noktasında nelerin yapılabileceğine dair bir başlangıç noktası oluşturabilir. Keza Muhsin Macit’in “Nesimî’nin Şiirlerinde Ahengi Sağlayan Unsurlardan Tekrarlar Üzerine” (Yönelişler, 48 (Temmuz 1990), s.26-36) yazısı ve Muhsin Macit’in Divan Şiirinde Ahenk Unsurları (Ankara 1996) kitabı, ahenk ve ritim konusunda bir mihenk noktası olabilir.

“Lone Wild Goose” Sarriathmoonghost

Realitenin bir yansıması olarak şiirde biçimi ve fikri kaybettiğimiz bir dönemden çıkıyoruz, hakikat/hikmet/verite ile ciddi bir estetik algısı kurarak, şiirin aklını da kullanarak yeni bir şiir oluşturmamız gerekli. Divan şiiri ise bize yeni bir şiir dili ve ahengi yolunda kolaylıklar sağlayacaktır.

d

34

Davud'un İnsanları (sayı:3)  

e-dergi Davud'un İnsanları Şubat 2016. Nergihan Yeşilyurt, Ali Berkay, Gökçe Özder, Ayşe Şeyma Bilgen.

Davud'un İnsanları (sayı:3)  

e-dergi Davud'un İnsanları Şubat 2016. Nergihan Yeşilyurt, Ali Berkay, Gökçe Özder, Ayşe Şeyma Bilgen.

Advertisement