Page 1

Ett magasin från dav om digital audio och video

mtips! l fi s : V DA ersonalens p L äs om r. e it r o v fa

DAV utbildar utbildningssektorn Anpassade utbildningar nyckeln till framgångrika investeringar.

Avtal med Kammar­ kollegiet

Lärandets tredje dimension

sid 2

sid 5

sid 7

Målet är det goda mötet, tekniken är medlet sid 2 1


Målet är det goda mö Det kan handla om mötet mellan elever och lärare, säljare och kunder, agenter och huvudkontor – för DAV står alltid det goda mötet i centrum. Med tolv års erfarenhet i bagaget vet DAV vad som krävs för att lösningar inom AV och videokonferens ska fungera i den praktiska vardagen.

Nyckelår för DAV Partner 2001 grundades DAV Partner och ingår som dotterbolag i Scandinavian Photo Group. 2002 blev man utvald leverantör till VHS-avtalet för konferensteknik, vilket gav möjligheter att jobba rikstäckande. 2002 etablering i Mölndal i gemensamma lokaler med Scandinavian Photo. 2005 etablering på Norr Mälarstrand i Stockholm. 2006 expansion med fokus på videokonferensteknik, som kompletterade AV-området. 2009 lokalisering med kontor i Karlstad.

2


ötet, tekniken är medlet Filosofin är att vara en komplett oberoende leverantör. – I vår roll som rådgivande part är det en självklarhet att inte styra val av produkt efter tillverkare, säger vd Stefan Bernersjö. – Vårt uppdrag är att utifrån kundernas behov projektera och koordinera installationer och teknik för att uppnå önskad funktion. Vi tar fram det som är bäst för kunden avseende funktionalitet, kvalitet, ekonomi och miljö.

Rikstäckande resurser Som totalleverantör, med rikstäckande resurser för projektering, installation, distribution och ett brett servicenätverk, kan DAV medverka i hela processen, från behovsanalys till färdigt projekt. Företaget är idag en etablerad leverantör till både offentlig och privat sektor. – Den inriktning vi haft sedan starten har varit framgångsrik. Vår vision är därför att fortsätta jobba på samma sätt och vara ett bollplank som teknikkoordinator, som skapar kunskap och mer­ värden för våra kunder, säger Stefan Bernersjö. Stark position DAV grundades 2001 och ingår som dotter­ bolag i Scandinavian Photo Group. Företaget har hela tiden haft en tydligt uttalad inriktning på att jobba med upphandling. I första hand till offentlig sektor, där man intagit en stark position bland de främsta bolagen i branschen. Upphandlingarna är i regel stora ramavtal för stat, kommun och landsting. Dessutom har DAV en stark tillväxt mot det privata näringslivet. Även där är behovet stort av en gränsöverskridande teknikpartner, som kan leverera infrastruktur inom både video­ konferens och AV-utrustning. Viktig språngbräda Alla tre i den trio som startade bolaget har en bakgrund från offentlig upphandling. Att bolaget tidigt blev utvald leverantör till det statliga VHSavtalet för konferensteknik och videokonferens­ utrustning blev en viktig språngbräda.

– Detta gav oss möjlighet att få jobba riks­ täckande med ramavtal, säger Stefan Bernersjö. Bolaget erhöll avropsavtal inom AV-utrustning med såväl Göteborgs Stad som Stockholms stad, vilket sedan har utvecklats till avtal med ett större antal kommuner samt många företag och institutioner.

Komplexa upphandlingar Upphandlingsprocesser kräver stor flexibilitet. Bedömningsvillkor är mer än bara pris, det gäller även att väga in service, support och närhet. Genom stor kunskap och god överblick av vad branschen kan erbjuda är DAV en värdefull guide i upphandlingsprocesser. – Kan vi komma med tidigt i upphandlings­ fasen underlättar och sparar det tid och pengar för kunden. Vi kan då föreslå lämpliga lösningar utifrån kundens behov, säger Magnus Asteberg, försäljningsansvarig på DAV. – I förstudier kan vi även ge tips inför upp­ handlingsprocessen. Vi lägger stor vikt vid att allting i ett projekt är väl genomtänkt, likaså att man ställer relevanta krav vid en upphandling. Vi är en partner i processen före, under och efter för att allt ska bli så bra som möjligt för kunden, framhåller Magnus Asteberg. ISO-certifierade Kvalitet är ett adelsmärke för DAV som också är ISO-certifierat. – Kvalitetsaspekten genomsyrar allt vi gör, framhåller Staffan Skommargård, kvalitets- och marknadsansvarig på DAV. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö och har jobbat enligt ISO 9001 och ISO 14001 i några år nu. – Certifieringarna är ett viktigt konkurrens­ medel och säkerställer trygga leveranser och totalekonomiskt bra lösningar till våra kunder. Att veta att vi har granskade och godkända led­ ningssystem är också en trygghet för kunden. Miljöhänsyn i varje beslut Även i projektstyrning jobbar man enligt en

standard där allt dokumenteras. – Detta arbetssätt skapar kontinuitet och utvecklar verksamheten. Ständiga förbättringar leder till att vi jobbar på ett klokt sätt, säger Staffan Skommargård. I varje projekt gör DAV noggranna helhets­ analyser för att möta rätt kundbehov. – När vi ser på lösningar gör vi det alltid uti­ från ett kvalitets- och miljömässigt perspektiv. ­– Det är viktigt att väga in miljöhänsyn i varje beslut. Att hela tiden tänka till en extra gång med miljön i åtanke, fortsätter Agneta Måns­ son, miljöansvarig på DAV. – Videokonferens är bra ur miljösynpunkt, eftersom det sparar miljö, tid och pengar. Väljer man videokonferens kan även fler delta på möten. DAV ställer krav på att leverantörer erbjuder produkter som är bra för miljön. – I och med att vi är miljöcertifierade letar vi efter ISO-certifierade leverantörer. Det är viktigt att företagen är miljömedvetna hela vägen från tillverkning av en produkt till hur den kan återvinnas och självklart också följer regelverk, säger Agneta Månsson.

Geografisk spridning DAV har successivt expanderat och har hela tiden presenterat ett positivt resultat. En viktig framgångsfaktor är kombinationen av hög kom­ petens och lång erfarenhet, som tillsammans med rationella metoder i affärsprocessen har gjort bolaget konkurrenskraftigt och lönsamt. Med huvudkontor i Mölndal och kontor i Stock­holm och Karlstad är DAV representerat i universitetsstäderna och har stor geografisk spridning. Antalet medarbetare är idag 11 personer. – Vi förfinar och förädlar löpande vår kompe­ tens. Där ska vi hela tiden vara på tårna så att kunderna får den hjälp och service de behöver, säger Stefan Bernersjö. Vi har gjort två stora certifieringar, båda är viktiga i poängbedömning vid upphandlingar och ska vara en vägledning för kunden till att göra en bra affär.

DAV har tecknat avtal med Kammar­kollegiet Avtalet, som tidigare hanterades av VHS, gäller AV-utrustning med tillhörande tjänster, så som installation, utbildning och support. Det är ett rikstäckande avtal som berör myndigheter och verk, polis, militär samt universitet och högskolor med flera. Vill du ha mer information kring avtalet kan du kontakta DAV: 031-775 97 00 | 08-650 98 30 | info@dav.se

3


samsung.se

Effektfullt elegant. Välj en skärm som låter budskapet stå i centrum. ME-serien har inbyggd mediaspelare och högtalare. Den är tunn och lätt med en slimmad ram som smälter in var som helst. Dessutom har den lägre strömförbrukning än konventionella skärmar. Andra generationens LED-baserade proffsskärm är här. Välj mellan 32, 40, 46, 55, 65 eller 75 tum. 4

Samsung ME-B Serien 32”/40”/46“/55”/65”/75”


DAV :s filmfavoriter Agneta

En oväntad vänskap

Magnus

(2012)

En verklighetsbaserad fransk film om en ung kille från för­ orten som precis kommit ut från fängelset och anställs som personlig assistent till en förmögen men ensam aristokrat som blivit förlamad efter en skärmflygolycka. Varför: Fantastisk må bra-film om två helt olika personer som lockar till både skratt och gråt. Se den!

Forrest Gump

(1994)

Man får följa den lätt förståndshandikappade Forrest Gump som lyckas bli elitidrottsman, krigshjälte i Vietnam och fram­ gångsrik affärsman. Men det enda han egentligen vill är att hans stora kärlek ska ha det bra. Varför? Fantastiskt filmad. Forrest Gump är en riktigt bra film som berör och skapar eftertanke!

Lärandets tredje dimension Chalmers hade tre grundkrav: att kunna använda tekniken och lokalen som hörsal, att visa 3D inom produkt- och produktionsutveckling samt spela in föreläsningar för senare visning. – Komplex bildvisning, ljud och kameror – där allt är integrerat. Detta ställde höga krav på planering, säger Stefan Bernersjö. Det handlar om Chalmers Virtual Development

Laboratory, VDL, som byggdes för två år sedan. Lokalen används av institutionen för produktoch produktionsutveckling, där man forskar och fokuserar på områdena design, konstruktion och produktion. Hörsalen med 120 sittplatser

är utrustad med senaste AV-tekniken. – Det är en stor, digitaliserad lokal med en bildskärm på 5x 2,5 meter, bra ljud­teknik, god akustik, ljussättning, mikrofonuppkoppling och styrning av ljud, bild, ljus och mörkläggning, berättar Stefan Bernersjö på DAV.

Fick förtroendet DAV, som har lång erfarenhet av att bygga och utrusta allt från mindre konferensrum till stora hörsalar med AV-teknik, var med under hela processen. Från behovsanalys till färdigt

projekt, vilket innebar att man tog fram förslag på teknik och systemlösningar samt även driftsatte utrustningen i lokalen. Installationer har skett i samarbete med DAV:s samarbets­ partner Mediatec Solutions. – Projektet är en intressant mix av olika tekniker,

med tre gemensamma nämnare: komplex bild­ visning, ljud och kameror – där allt är integrerat. Detta ställer höga krav på planering för att få med alla funktioner, säger Stefan Bernersjö.

3D-teknik i produktionsutveckling Hörsal är bara ett av flera användningsområden. För produkt- och produktionsutveckling är också möjligheten att kunna använda 3D-teknik viktig. Avdelningen för produktionsteknik samverkar i sina forskningsprojekt med olika nationella och internationella industriföretag

inom verkstadsindustrin. Bland annat studeras människor, robotar, maskiner och IT-system i produktionsprocessen. Bred forskning där ett av specialområdena är realistisk 3D-visualise­ ring och analys av fabriksmiljöer. – Här använder man salens stora bildyta där man jobbar med dubbla projektorer för att lägga upp 3D-bilder. Det kan till exempel vara modeller från CAD-program och bilder, noterar Stefan Bernersjö. Studenterna deltar i olika utvecklingsarbeten, bland annat i utvecklingen av produktionslinan på Volvo, där både manuella stationer och robotstationer ingår för att bygga bilarna. – Produktionslinan är föränderlig, utifrån nya modeller, vilket innebär att den ständigt byggs om. Förändringar kan visualiseras genom 3Dvisning för att se hur man bäst kan genomföra ombyggnader av linan, säger Stefan Bernersjö. 3D-visning används också vid produktutveckling där man har stor nytta av den stora bildskärmen.

Spelar in föreläsningar Lokalen är också utrustad med ett större video­konferenssystem, integrerat med övrig teknik, vilket skapar utmärkta möjligheter att kommunicera med olika partner i såväl Sverige som utomlands. För att ge forskarstudenter världen över goda möjligheter att kunna ta del av föreläsningar har PPU, Produkt- och produktionsutveckling, utvecklat ett eget ”lecture capture”-koncept. Föreläsningar spelas in på en videoserver och kan streamas till beställarens dator via inloggning. I detta koncept har DAV en viktig roll genom att Chalmers abonnerar på en tjänst hos DAV, som lagrar allt inspelat bildmaterial på sina servrar. – Det är 1–2 föreläsningar i veckan som spelas in och lagras på detta sätt, berättar Stefan Bernersjö. Användare får ett lösenord för att kunna logga in. Genom bara ett klick streamas sedan föreläsningen till en dator, fortsätter han. Mycket lyckad satsning Från början hade inte Chalmers med inspel­ ningslösningen, utan valde till den senare. – Det har visat sig bli en mycket lyckad satsning. Idag väljer allt fler möjligheten att kunna spela in och lagra sitt bildmaterial. Den plattform vi använder ger också möjlighet att streama i smartphones och läsplattor, vilket ger en stor mobilitet för att kunna lyssna på före­ läsningar i efterhand, oavsett om man befinner sig på bussen eller någon annanstans, säger Stefan Bernersjö.

5


DAV stärker i Stockholm För att stärka och vidareutveckla DAV i Stockholm har Fredrik Ånäs rekryterats. Han har bakgrund från Sony och tjugo års erfarenhet av visualiseringsteknik. – Stockholm är en viktig geografisk placering för oss, säger Stefan Bernersjö, VD. DAV etablerade sig i Stockholm redan 2005. Målsättningen är nu att stärka och vidareut­ veckla enheten, till nytta för hela denna region. Fredrik Ånäs får en nyckelroll med sin breda kompetens. – Vi är glada över rekryteringen av Fredrik, som har en bred och djup erfarenhet av vår bransch. Samtidigt är vår ambition att stärka bemanningen ytterligare i Stockholm, säger Stefan Bernersjö. Kontoret på Norr Mälarstrand i Stockholm ligger vägg i vägg med Scandinavian Photo. – Det är en trygghet att ha en part som Scandinavian Photo i ryggen. De är en viktig

resurs med sitt stora kunnande och en enorm portfölj av produkter, säger Fredrik Ånäs.

Stor utmaning Fredrik kommer att arbeta med projektledning och affärsutveckling. – Det är en stor och fantastiskt utmaning med tanke på den enorma potential och de förutsätt­ ningar som finns i Stockholm, genom stora av­ talskunder inom offentlig sektor, säger Fredrik. – Den traditionella teknikdelen med AV, projektorer och videokonferens har en stark tillväxt, där vi även jobbar mot näringslivet, tillägger han.


DAV utbildar utbildningssektorn DAV erbjuder alltid sina kunder anpassade utbildningar i de lösningar de fått installerade. – Konsekvenser av att inte utbilda användarna blir ofta att utrustningen inte används alls eller på felaktigt sätt, säger Staffan Skommargård, marknadsansvarig på DAV. Några som insett vikten av detta är DAV:s kunder inom utbildningssektorn. Ny teknik i skolan handlar om att ge lärare och elever tillgång till fler verktyg i undervisningen. Samtidigt kräver det att lärare behärskar och känner sig bekväma med tekniken. Tyvärr gör många misstaget att upphandla tekniska lösningar där man utelämnar utbildnings­ delen, men faktum är att billigaste lösningen många gånger blir den dyraste på sikt. – Saknar man kunskap om hur tekniken fungerar minskar inte bara nyttjandegraden, det skapar även irritation hos användarna eftersom de inte fått rätt förutsättningar för att kunna använda tekniken, säger Staffan Skommargard.

Utbildningstjänster Som totalleverantör av tekniska lösningar ligger det i sakens natur att DAV också erbjuder sina kunder utbildningstjänster. Det kan gälla information om utrustning och funktioner, om programvara, metoder, trender med mera. – Våra kunder kan köpa till olika tjänster och utbildningar anpassas efter kunskapsnivån hos mottagaren. Det är viktigt att säkerställa att an­ vändarna vet hur utrustningen fungerar, likaså att sprida kunskap i gruppen så att fler kan använda nyinskaffad teknik samt sprida risker så att inte kunskapen bara finns hos en person i en organisation, säger Staffan Skommargård.

Varvar teori och praktik Inför varje utbildning kartlägger den utbildnings­ ansvarige mycket noga var man ska lägga nivån och hur utbildningen ska utformas. Ofta sker den i flera steg där olika moment följs upp och utvecklas i takt med att deltagarna fått praktiska erfarenheter. – Teori och praktik varvas under en utbild­ ning. Normalt sett är en grupp inte större än 15 personer så att alla kan delta aktivt. Utbildning sker både på plats hos användarna eller i DAV:s utbildningslokaler. Möter många lärare Samspelet mellan utbildaren och deltagare är en viktig del i en framgångsrik utbildnings­ satsning. Bertil Karlsson är rådgivare vid inköp av interaktiva hjälpmedel i Göteborgs Stad. Han håller också utbildningar där han visar nyttan med interaktiva projektorer och hur lärare kan använda funktioner och program i sin undervisning. – Jag träffar många lärare på skolor som köpt ny utrustning. Med den erfarenhet jag har vet jag att många upplever en osäkerhet inför ny teknik, därför är det viktigt att tydligt visa nyttan med tekniken, säger han.

Virtuella klassrum Det digitala klassrummet kallades länge fram­ tidens klassrum. Snabbt har nu virtuella miljöer blivit självklara inom hela utbildningssektorn. Modern teknik för ljud och bild används inom förskola, grundskola, gymnasium, universitet och högskolor. Lika självklart är det att använda datorer, internet, nätverksbaserade projektorer, datorer med tv-mottagning och aktiva skrivtavlor med mera. Nyttan med tekniken När Bertil Karlsson kommer ut på en skola kopplar han upp sin dator till en interaktiv projektor och bildskärm. Han visar hur den interaktiva projektorn fungerar, hur man kan ta skärmdumpar, göra anteckningar i Whiteboard­ läge och sparar i pdf-format med mera. – Allt i datorn kan användas via projektorn, säger han och visar hur interaktivitet fungerar tillsammans med vanliga program som Power­ Point, Excel och andra inbyggda program i Windows. Genom att visa på stor skärm i stället för i en dator blir det tydligare och lättare att ta till sig informationen. Interaktiva projektorer Hur vill du beskriva teknikutvecklingen i skolan? – Det har varit en stor utbyggnad där många skolor investerat i tryckkänsliga tavlor, eftersom inga alternativ fanns. Nu finns ett stort utbud även av interaktiva projektorer, som har fördelar som mindre installationsproblem, större flexibilitet och lägre kostnader, säger Bertil Karlsson. Interaktiva produkter anser han är särskilt lämpliga att använda i lägre åldrar. – En trend är att man satsar på interaktiva lösningar framför allt för de yngre eleverna, från förskola upp till år 6. Skapar mervärde i undervisningen – Vid anskaffning av ny teknik är det viktigt att ha en grundtanke och utgå från läroplanen. Vad vill man åstadkomma? Hur ska utrustningen användas och hur ska den ge ett mervärde i undervisningen? Det gäller också att väga in användarvänlighet, pris och service. Bertil Karlsson ser inga begränsningar för modern teknik i skolans undervisning. – Tekniska lösningar är användbara i alla ämnen. Idag när man undervisar i matematik eftersträvar man att ha fler lektioner där man tillsammans med grupper av elever eller hela klassen undersöker lösningar. Gör man det med matematikprogram kan alla elever se och följa med på en stor skärm, vilket ger större engagemang och ökad kunskap. Framför allt i lägre åldrar är det enkelt att konkretisera matematiken, till exempel med tärningar, klockor och klossar. – Undervisning i skolan handlar om delaktig­ het, att undersöka och experimentera samt hitta strategier för elevers lärande. Interaktiva projektorer är en del av detta, samtidigt får eleverna dessutom kunskap om modern informationsteknologi.

7


DAV :s filmfavoriter Niclas

Nyckel till frihet

Mats

Pale Rider

(1994)

En tystlåten och ambitiös man med en lysande karriär som bank­ man fälls för de brutala morden på sin fru och hennes älskare eftersom han inte kan bevisa sin oskuld. Livet på fängelset är hårt men hans status höjs när han blir juridisk rådgivare till fängelsedirektören och dennes anställda. Samtidigt lever tankarna på rättvis dom och frihet. Varför? En film som berör, men glöm inte läsa boken först.

(1985)

Några guldletare befinner sig i fejd med LaHood som äger ett stort gruvbolag och som styr i staden. LaHood vill ta över guldletarnas land eftersom han tror att där finns mycket guld. Då rider en ensam man in i staden och försvarar guldletarna med oförväntad skicklighet i att hantera ett yxskaft. Varför? Klassisk västernhistoria med en hemlighetsfull hjälte.

Stabil grund ger fokus på kunden DAV Partner AB är ett dotterbolag till Scandinavian Photo Group. Samverkan med nordens största fotogrossist, som har stor internethandel och butiker på flera större orter, skapar viktiga fördelar för DAV:s kunder. Att ha en stark huvudägare skapar också

ekonomisk stabilitet för DAV. Omsättningen för koncernen beräknas till cirka 728 miljoner kronor. Scandinavian Photos vd Joakim Ståhl berömmer DAV. – DAV är duktiga och starka på sin nisch och visar år efter år att de kan hålla god lönsamhet, säger han och lyfter även fram fördelar som samverkan ger. – Som en helhet komp­letterar vi varandra väl mot bland annat statliga myndigheter, där DAV är mycket duktiga och framgångsrika på de stora avtalen. De kan använda vår produkt­flora och vi kan komma in med våra produkter. – Inriktningen för DAV är tyngre installationer där de även använder oss när det gäller produkt­ beskrivningar och för support för att hitta rätt produkter. Kunskapsöverföring är en viktig del åt båda hållen i vårt samarbete, fortsätter Joakim Ståhl. Samordningsfördelar är en styrka även vid utbildningar. – Vi arrangerar utbildningar inom fotografe­ ring och videoredigering, som också DAV har nytta av, genom att vi i våra utbildningar kan bredda kunskapen hos deras kunder.

Närhet ger fördelar Scandinavian Photo har nordens största lager inom foto- och videoprodukter, vilket är stor en fördel för DAV i sin verksamhet. – Stora volymer och ett sortiment med bredd och djup gör att DAV kan erbjuda

8

såväl professionella produkter som konsument­ produkter inom foto och video. För att kunna erbjuda sina kunder varor med hög kvalitet köper Scandinavian Photo in produkter från tillverkare och välkända varumärkesleverantörer från hela världen och får direktleveranser. Scandinavian Photo har utöver stor internethandel också butiker i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Malmö och Oslo. På flera orter har man gemensamma lokaler med DAV och butikerna kan utnyttjas som servicepunkter. – Närheten till varandra har fördelar för oss båda, till exempel vid utbildningar. När DAV har besök kan de också enkelt titta in i våra butiker och se på produkter. Närheten ger även snabbare och kortare informations­ vägar, noterar Joakim Ståhl.

”DAV är duktiga och starka på sin nisch och visar år efter år att de kan hålla god lönsamhet...”


Nästa generations videokonferens Det finns redan smartphones, läsplattor och smarta tv-apparater. Den nya videokonferenstekniken med smartvideo, som LifeSize lanserade i februari, gör det ännu enklare för användaren. – Fjärrkontrollen har bara en knapp så med bara ett enda klick är man igång, säger Fredrik Sandberg, Regional Sales Manager Nordics på LifeSize. Den nya videkonferenstekniken med smart­

video som LifeSize lanserade i februari gör det ännu enklare för användaren. – Där vi skiljer oss från andra leverantörer är att man i de nya produkterna har byggt upp en UVC-plattform, vilket kan jämföras med en app-store. Vill man till exempel ha streaming så hämtar man den funktionen. Tekniken har blivit mer skalbar och flexibel och gör det enkelt att kunna koppla till funktioner som man har behov av. Under hela den starka tillväxtperioden för

videokonferens har DAV samarbetat med LifeSize, som är ett av världens ledande företag inom HD-videokonferens. – DAV är en mycket duktig och seriös samarbetspartner och ett företag med en solid organisation, säger Fredrik Sandberg. Vi har jobbat tillsammans sedan LifeSize kom in på den svenska marknaden 2005. – DAV har många ramavtal och statliga avtal och kan leverera en helhet till sina kunder. De har också byggt upp viktiga kontaktnät och är därför en nyckelpartner för oss i Sverige.

Hur ser framtiden ut för videokonferensteknik? – Videotekniken kommer att finnas överallt och vara tillgänglig för alla. Vi är redan på väg dit med stora steg. Nya flexibla system, som enkelt kan anpassas efter behov, är ett steg i den riktningen. Priset på videokonferens­ utrustningar sjunker, vilket också talar för anläggningar överallt och hos alla. Den tekniska utvecklingen gör att system som LifeSize finns i utföranden som passar allt från små till stora organisationer, avslutar Fredrik Sandberg.

DISPLAY SOLUTIONS

displays.mitsubishielectric.eu

www.mitsubishielectric.se


Fler möten men lägre reskostnader Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) ser många fördelar med att använda videomöten för att knyta samman sina 15 avdelningar, spridda över hela landet. – Tanken är att spara pengar, resa mindre och träffas mer, säger Stefan Sundvall, IT-ansvarig på NBV. Lösningen med videokonferens leder till

viktiga fördelar för NBV:s avdelningar. – Hela vår organisation blir tightare och genom videomöten lär vi känna varandra bättre. Vi har använt systemet sedan augusti 2012 och är mycket nöjda, säger Stefan Sundvall. – Att ha ett videomöte är trevligt och fungerar jättebra. Det är enormt bra bildkvalitet, vilket gör att man borde sminka sig, jag förstår nu varför det är så viktigt i teve, fortsätter han och skrattar. Hur är responsen från användarna? – Väldigt bra och utrustningarna används flitigt. Vi har en policy att vi ska minska resandet, öka tillgängligheten och träffas mer. Vi räknar med att kunna spara in två av fem resor som görs. Samtidigt blir det betydligt enklare att hålla snabba möten.

Rikstäckande projekt Det är ett rikstäckande projekt, som innefattar full infrastruktur för inspelning, bryggning, mobilitet, brandväggstraversering och konferens­ anläggningar på kontoren, från Umeå i norr till Malmö i söder. – Att bygga upp den tekniska infrastrukturen har handlat om att förlänga vårt interna nätverk och installera routrar och utrustning på kontoren för att få allt att snurra. Det blev helt klart i november, säger Stefan Sundvall.

Han framhåller ett gott samarbete med samtliga inblandade parter i affärsprocessen som påbörjades för ett och ett halvt år sedan. – Ett projekt som detta kräver ett nära sam­ arbete och allt har fungerat mycket bra. Vi har en bra kontakt och dialog med Niclas Ermesjö på DAV, så det känns väldigt tryggt. Vi får även bra teknisk support från Mindspace.

Avancerat men lättanvänt Stefan Sundvall ser ett stort värde i den nya tekniken. – Vi kan nu köra såväl tvåpartsmöten som att hålla virtuella konferenser med många deltagare. Det är en avancerad anläggning, men enkel att använda. Att ansluta till video­ konferens är bara en knapptryckning, man går till en adressbok där man ser våra anslutna anläggningar och trycker okey. Servrarna finns på NBV och IOGT-NTO förbunds­kansli som har fyra virtuella konferens­ rum med brygga. Man kan ha flera parallella konferenser och upp till 16 deltagare i ett videokonferensrum. – Genom att vi har en av de känsligaste mikrofonerna kan vi ha minikonferenser med fyra meters täckning i radie. Tekniken gör också att vi kan visa material och powerpointpresen­ tationer med mera.

Många användningsområden Det primära är att använda videosystemet för intern kommunikation men betydligt fler än så har nytta av den nya tekniken. Utöver kontor på många platser i Sverige har även IOGT-NTO kontor i Tanzania och Thailand. Dessutom ett representationskontor i Bryssel, där man arbetar med att skapa nätverk inom folkbildnings- och folkhälsofrågor.
 – Videotekniken ska användas för mini­ konferenser, studiecirklar, föreläsningar och utbildningar på distans. Flera avdelningar vill också hyra ut utrustningen till externa gäster, säger Stefan Sundvall. De medlemsorganisationer som äger NBV kommer också att kunna nyttja lösningen, främst då IOGT-NTO som är medfiansiär i projektet. Direktsänt och inspelat En viktig anledning till att NBV valde detta sys­ tem är för att öka möjligheterna att träffas oftare. Streamingfunktionen, att till exempel kunna spela in och visa föreläsningar är också viktig. – Vi planerar att köra live från IOGT-NTO:s stora kongress i Borås i sommar. Direktsänt och in­ spelat material, som visas via webb, gör ju även att till exempel handikappade kan närvara. Vi kommer då att lägga upp hålltider för föreläs­ ningar, det blir som en tv-kanal, berättar Stefan Sundvall. NBV ägs av 20 ideella organisationer som tillsammans representerar över 150 000 medlemmar.

DAV :s filmfavoriter Stefan

Emelie

Slumdog Millionaire

(2008)

Sällskapsresan 2 – Snowroller

(1985)

En ung man från slummen i Bombay ställer upp i den indiska versionen av ”Vem vill bli miljonär?” och överträffar allas förväntningar. Detta väcker misstankar hos programvärden och hos de brottsbekämpande myndigheterna om fusk. Varför? En annorlunda syn på människovärdet och en kulturkrock för oss i Sverige.

Stig Helmer Olsson ger sig ut på nya äventyr till Kirchberg i Alperna tillsammans med norske kompanjonen Ole Bramse­ rud. Stig-Helmer är nervös inför resan eftersom han aldrig tidigare åkt slalom, men får snabbt sällskap av Lotta som också är nybörjare och skall gå i samma skidskola. Varför? Skön humor med klockrena karaktärer!

Staffan

Mikael

Hugo Cabret

(2011)

Filmen handlar om den föräldralöse 12-åringen Hugo som lever ett hemligt liv inne i väggarna på en järnvägsstation i Paris. Med hjälp av en flicka försöker han lösa ett mysterium som kretsar kring hans far som han nyligen har förlorat. Varför: Härligt bildspråk!

10

Dumpad

(2008)

Peter deppar ihop när hans populära tjej gör slut och bestämmer sig för att åka på semester så långt bort från henne som möjligt. Väl där dyker ex-flickvännen upp med sin nya framgångsrika pojkvän. Varför? Väldigt rolig romantisk katastof-film!


DAV_ads_Layout 1 2012-12-07 16:07 Sida 3

www.biamp.com

NEC har marknadens bredaste sortiment av displayprodukter Allt från 17 tums desktop upp till videoväggar på 60m2

NEXIA

®

En flexibel TCO godkänd projektor • Upp till 8000 lamptimmar

NEC M311W

• Lätt att placera • Många anslutningar • Ljusstark 3100 Ansi

SPECIALANPASSAD PROCESSOR FÖR VIDEOKONFERENS MED EXTREMT BRA EKOKANCELLERINGSALGORITMER. www.luthmansmtts.se, tel: 08 55 50 20 00

135499 SWE LifeSize Icon Print Ad_180213_SWE_outlined.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/02/2013

14:30


ADN – THE DIGITAL

CONFERENCE SOLUTION Excellent ljudkvalité! Låt oss presentera ett helt modernt diskussionssystem. Sennheiser Audio Discussion Network. • Elegant design • Mycket enkel hantering & snabb montering. • Passar även mobil användning. • Digital ljudinspelning på USB-sticka. • Lätt att integrera med video- och telefonkonferens. • Uttag för hörslinga och hörlurar. • Kan styras via iPad och över LAN. • DSP med limiter, anti feedback, EQ, mixer, mix-minus m.m. För demo på plats kontakta Sennheiser eller DAV partner. sweden@sennheisernordic.com

12


Interaktiva projektorer förenklar Interaktiva projektorer vi navigerar med handen, större skärmar, nya ljuskällor – det är några av de nyheter som kommer inom området AV-teknik. Skalbara tjänster kommer att göra videokonferens till en självklar del av vardagen. DAV:s Magnus Asteberg har fingret på pulsen. – Morgondagens teknik handlar om interaktiva

projektorer, men också om större skärmar och nya ljuskällor. Viktiga fördelar med videokonfe­ rens gör även att det området fortsätter att öka, säger Magnus Asteberg på DAV. Digitaliseringen gör det enklare för användaren men samtidigt blir tekniken mer komplex. Detta ställer krav på stor kunskap och kompetens för att kunna knyta ihop system och funktioner till smarta och bra lösningar.

Magnus Asteberg och alla övriga på DAV följer noga utvecklingen i branschen. – Interaktiva tavlor lär minska till förmån för interaktiva projektorer. Tendensen är att vi går allt mer mot kortskjutande projektorer, som står närmare projekteringsytan (20–30 cm från väg­ gen). Interaktiva projektorer, som man styr och navigerar med fingret/handen på samma sätt som man gör med telefoner och läsplattor, lär komma under året, fortsätter Magnus Asteberg.

Ny teknik på väg – När det gäller videokonferens går utveck­ lingen mot att inte behöva investera i stor infra­ struktur. I stället köper eller abonnerar kunden

Allt inom ljud och ljus

på de tjänster man behöver och utökar vid behov med nya lösningar. Skalbar infrastruktur ger större flexibilitet och dynamik. – Vi får också LED-skärmar i storlekar upp till 95 tum och får se både passiva och interaktiva skärmar. Att fler tillverkare kommer med stora skärmar leder till lägre priser och gör det lämpligt även för mindre mötesrum och klassrum, säger Magnus Asteberg. – Vi kommer även att få se projektorer som har andra ljuskällor än traditionell lampa. Redan nu finns det LED/laser eller enbart laser, men det är än så länge få tillverkare och för dålig ljusstyrka. Men snart lär vi se fler tillverkare som använder alternativa ljuskällor, som där­ med ger längre drifttider.

Dynamisk bransch Den snabba teknikutvecklingen gör att det stän­ digt sker produktförändringar i DAVs produkt­ portfölj, som omfattar cirka 15 varugrupper. – Det är en synnerligen dynamisk bransch. Det är även viktigt att väga in miljöaspekten, betonar Magnus Asteberg. Vi förordar miljö­ godkända produkter med hög driftsäkerhet, lång livslängd och lägre energiförbrukning. – I upphandlingar ser vi allt oftare krav på TCO-godkända produkter där drifttid och pro­ duktens kostnad över tid är viktigt. Är det till exempel patient-tv kan energiförbrukningen skilja sig mycket åt mellan olika fabrikat. Kunden vill ha produkter med låg förbrukning både när teven är på och i stand-by-läge. Idag finns mycket LED-teknik som har låg strömförbrukning.

www.monacor.se

Avtalsinformation DAV är en av landets ledande aktörer på den offentliga marknaden, och växer snabbt även på den privata marknaden. Företaget har lång erfarenhet av offentlig upphandling inom AV-området.

Omfattas du av ett avtal? Är du osäker på om du omfattas av ett avtal kan du enkelt ta reda på det. Gå in på dav.se/avtal – där kan du skriva in och söka på vilket avtal du omfattas av.

DAV:s filmfavoriter Hans

Svart katt, vit katt

(1998)

Filmen utspelar sig på Balkan, och innehåller allt! Kärlek, ond bråd död, starka karaktärer bland de stereotypa, gangster och poliser som i en korrumperad katt- och råttalek försöker sko sig på varandra. Filmens tempo är av och till skruvat till max. Varför? Hysterisk film med massor av skratt och oför­ glömlig musik!

Fredrik

Trainspotting

(1996)

Handlingen utspelar sig under 80-talet i Skottland. Den unge heroinmissbrukaren gör ännu ett försök att komma ur sitt beroende. Det blir en svår kamp när dessutom de flesta av kompisarna också är heroinister och han börjar inse att det inte bara är heroinet han behöver göra sig kvitt med. Varför? Man riktigt känner hur dåligt killarna mår i sin abstinens och jakt på droger. Det är skitigt, ångestfullt och våldsamt men samtidigt...

13


Abonnera istället för att investera DAV Meeting är DAV:s eget koncept för abonnerad videokonferens. En smart mötestjänst som ger en rad olika fördelar och möjligheter att växa med ny teknik utifrån morgondagens behov. – Avkastningen på färre resor är en viktig besparing i såväl tid som pengar men också ett effektivare sätt att arbeta på, säger Niclas Ermesjö på DAV. Att kunna mötas utan att behöva resa främjar

miljön, är bra för resebudgeten och har även viktiga sociala aspekter. – Avkastningen på färre resor är en viktig besparing i såväl tid som pengar, men också ett effektivare sätt att arbeta på, säger Niclas Ermesjö på DAV.

Enkelt att använda DAV Meeting är skapat och framtaget för att möta kundernas efterfrågan på videokonferens och är lätt att använda. – Marknaden går mot ett ökat antal moln­ tjänster och plattformar av detta slag, noterar Niclas Ermesjö. Det som särskiljer vårt koncept i DAV Meeting är vår desktoplösning. Kunden abonnerar på tjänsten och betalar utifrån antal samtidiga deltagare i det virtuella mötesrummet. Kunden får då tillgång till de resurser man behöver. Det är alltså inga licenser, utan obe­ gränsat antal användare kan nyttja mötestjäns­ ten där man enkelt och snabbt kopplar upp sig via internet. Dessutom kan kunderna medverka med ljud och videobild från sin dator, smart­ phone, surfplatta och/eller videokonferens­ system. Det gör att du kan koppla upp dig var du än befinner dig. Flexibel lösning Ett viktigt skäl till att skaffa DAV Meeting är också att inte själv behöva ha den tekniska infrastrukturen placerad hos sig, till exempel egna servrar, men ändå ha tillgång till hela videokonferensvärlden. – Kunden behöver inte tänka på annat än att sätta sig i rätt konferensrum, säger Niclas Erme­ sjö. Man behöver heller inte lägga tid på drift, support och uppdateringar. Vi tar hand om hel­ heten och har full kontroll på teknik och drift.

14

Ett annat viktigt skäl är att kunna växa med tekniken, utifrån nya behov och lösningar. – Eftersom man inte helt säkert vet hur morgondagens behov ser ut riskerar man inte att låsa sig till en viss teknisk lösning om man använder DAV Meeting, utan kan växa med oss i framtiden, säger Niclas Ermesjö.

Fler kan medverka Hösten 2010 gav regeringen direktiv till alla statliga myndigheter att börja använda miljö­ vänlig teknik och minska resandet. Genom att även företag och olika verksamheter rationali­ serar affärsresandet ökar och växer intresset för videokonferens. Tekniken har också viktiga sociala aspekter. Behöver man inte resa kan fler medverka på möten. Likaså kan man snabbt och oftare kalla till möten. Dessutom är det en trevlig mötesform. Nya smarta lösningar Niclas Ermesjö ser en stor förändring och över­ gång till videomöten under de senaste åren. – Kunder idag är medvetna om vad videokon­ ferens är och vet vilken teknik det handlar om. Samtidigt har tekniken utvecklats och tillfört nya, smarta lösningar. – Idag är till exempel streaming och inspel­ ning, bara via ett klick med pekplattan, mycket uppskattat. Man spelar in i HD-kvalitet och kan se live eller on demand via dator, smartphone eller läsplatta. Tänk ett steg vidare Utmaningen idag är att ta fram rätt lösning utifrån unika behov, utan att för den skull låsa sig vid viss teknik. – En del kunder behöver kanske inte kunna spela in, men redan från början är det viktigt att ta hänsyn till såväl nuläge som framtida behov, framhåller Niclas Ermesjö. – Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för videokonferens men har också färdiga paket­ lösningar, likaså erbjuder vi utbildning. DAV Meeting gör det möjligt att också kunna ta ut statistik och rapporter för att bland annat se användningsgraden av systemet.

DAV Meeting ger tillgång till: ·· Flerpartsmöte, anpassade efter kundens behov ·· Fria PC-klienter och licenser – man betalar för antalet deltagare och inte antal användare ·· Utbildningar, rådgivning och bokning
 ·· Inspelning/streaming live och on demand
 ·· Statistik och rapportering av användandet ·· ISDN/IP gateway ·· Brandväggstraversering

Färdiga paketlösningar för videokonferens Till alla färdiga paketlösningar finns möj­ lighet att välja storlek på skärm, använda en och samma fjärrkontroll, koppla ihop sin PC och visa till exempel en power­ pointpresentation, excel-fil, ritningar med mera och kunna samtala med en PC-deltagare. Montering kan ske på ett stationärt- eller mobilt stativ.

Hur mycket kan du spara? Kontakta oss på DAV för en behovs­ analys. Vi tar fram en lösning och gör kostnadsfritt en ROI-kalkyl (Return Of Investment), som visar hur mycket du kan spara genom att använda video­ konferens.


DAV_ads_Layout 1 2012-12-07 16:07 Sida 2

www.shure.com

Är Ert konferensrum framtidssäkert?

ULX-D

DIGITALT TRÅDLÖST UPPGRADERA TILL "GRÖNA" MIKROFONER (FINNS I SVART OCH SILVER) OCH BÖRJA SPARA PENGAR! MED ETT INTELLIGENT LADDBART MIKROFONSYSTEM FRÅN SHURE SPAR DU BÅDE MILJÖ OCH PENGAR. VILL DU VETA HUR MYCKET – RING OSS.

www.luthmansmtts.se, tel: 08 55 50 20 00 DAV_ads_Layout 1 2012-12-07 16:07 Sida 1

www.dis.cc SID-X1 installerad i bordsbrunn TBUS-6xl

Ta STegeT In I framTIDen meD KramerS SID-X1 DIgITal STep-In CommanDer Vinnaren av Utmärkelsen ”Årets System produkt 2012” aV award

DDS 5900

Kramer Digital Step-In™ konferensrumssystem designat för att skapa flexibilitet och mångsidighet i ett konferensrum. Kramer SID-X1 är en framtidssäker multi-format växel, kompatibel med både analoga och digitala video- och ljudsignaler. SID-X1 stödjer analog datagrafik videosignal, HDmI, DVI, Displayport och obalanserad stereo ljudsignal. Kostnadseffektivt, expanderbart och framtidssäkert konferenssystem med Kramers unika 7 års garanti.

Prisexempel system för 24 delegater inkl. driftsättning: 81.500 kr exkl. moms

Digital Discussion System

Scanna Qr-bilden för att se instruktionsfilm varför Kramer SID-X1 är lösningen för ert konferensrum. eller skriv in länken i din browser http://youtu.be/_7fBhC3eZTQ. KRAMER ELECTRONICS AB www.kramersweden.com | Tel: +46 300 43 18 10 | e-mail: info@kramersweden.com © 2012 Kramer electronics ltd. all rights reserved.

www.luthmansmtts.se, tel: 08 55 50 20 00

Nordens största projektorleverantör i nära samarbete med DAV-Partner

www.BenQ.se


Webbshop – det enklaste sättet att köpa enskilda produkter Webbshopen är öppen för DAV:s avtalskunder, såväl privata

företag som offentliga eller ideella organisationer. Där finns kameror, tv-apparater och musikanläggningar – alla de kvalitetsprodukter man väntar sig att finna i en välsorterad elektronikhandel. – Många av våra kunder tycker att det är en stor fördel att kunna handla när det passar dem, säger Mats Espling-Ek, ansvarig för DAV Webbshop. Dessutom finns det såklart tydliga presentationer av produkterna, så man ser vad de lämpar sig för.

1. Gå in på dav.se. 2. Välj webbshop. 3. Beställ login. 4. Handla!

HUVUDKONTOR Södra Ågatan 18A, 431 35 Mölndal Telefon: 031-775 97 00 Fax: 031-775 97 01 E-post: info@dav.se

FILIAL STOCKHOLM Norrmälarstrand 78, 112 35 Stockholm Telefon: 08-650 98 30 Fax: 08-650 98 29

FILIAL KARLSTAD Park 124, 656 34 Karlstad Signalhornsgatan 124, Karlstad

DAVision mar 2013  
DAVision mar 2013  

DAV utbildar utbildningssektorn.Anpassade utbildningar nyckeln till framgångrika investeringar.