Page 1

ETT MAGASIN FRÅN DAV OM DIGITAL AUDIO OCH VIDEO

Trygghet för inköparen, enkelhet för brukaren.

TICKET

1324993

337

DAV är noga med att bygga varaktiga relationer.

sid 3

De bästa konserterna

Läs om person alens bästa konser tupplevelser

Morgondagens mode blir verklighet med videoteknik sid 7

Två rikstäckande avtal med Kammar­kollegiet Ny teknik låter innehållet styra

sid 5

sid 14

Support som håller vad den lovar

sid 4 1


Välkommen in i framtidens konferensrum Med en LED-skärm i storformat behövs varken projektor eller whiteboard. Du får en stor, tunn och lätt skärm med imponerande bildkvalitet. Den är dessutom helt tyst! Och väldigt anpassningsbar. För videokonferensen har den både inbyggda högtalare och alla anslutningar du behöver. Du kan också förvandla den vanliga skärmen till en touchskärm genom att köpa till Samsung Touch Overlay. Att rita direkt på en stor skärm kan vara skillnaden mellan ett stelt möte och ett kreativt samarbete. Läs mer på samsung.se/business

2


Ökat fokus på privat sektor Trygghet för inköparen, enkelhet för brukaren; det är så vi bygger varaktiga relationer, säger VD Stefan Bernersjö. Han och kollegorna på DAV trivs som bäst när de får hjälpa till med de mjuka, rådgivande delarna i en upphandling. DAV HAR FÖRMÅNEN att jobba med stora och

medvetna kunder inom kommun, landsting och statligt kontrollerade myndigheter och förvaltningar. – Vi är topp fem i landet när det gäller leveranser till stat och kommuner. Vi har nått den positionen genom ett målmedvetet arbete där pris, leveranstid och kreativa lösningsförslag smälts samman på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Stefan Bernersjö. Han och ägarkollegorna Staffan Skommar­ gård och Magnus Asteberg har ett långt yrkesliv bakom sig när det gäller upphandlingar. På senare år har man lyckats teckna två viktiga ramavtal genom Kammarkollegiet. Man har samtidigt höjt målet för sitt miljöarbete och gör gärna kunderna uppmärksamma på vikten av detta. – Vi prioriterar miljövänlig teknik, inte bara för att den är fri från gifter och drar lite ström, utan

DAV:s

för att den samtidigt minimerar kundens behov av koldioxidbelastande resor. Att mötas och konferera virtuellt innebär ett kraftfullt ”Return Of Investment”, ROI. Stefan Bernersjö lyfter DAV som en flexibel och snabbfotad resurs som kommer bäst till sin rätt när man får addera mjuka värden till en affär i form av kreativa lösningsförslag. – Vi vill lära känna kunden och drar oss inte för att föreslå lösningar som vi vet fyller kundens behov bättre, på kort eller lång sikt. Nu satsar DAV ytterligare på den privata sektorn, där just möjligheten att tjäna in sin investering är ett viktigt incitament för att satsa på ny teknik. Främst handlar det om leveranser av audiovisuell kommunikation och video­ kommunikation. – Det finns alltid en människa bakom varje avtal. Det är omsorgen om den personen som vi prioriterar.

Hanna

r Fred

ik

Det finns alltid en människa bakom varje avtal. Det är omsorgen om den personen som vi prioriterar.

Mats

bästa konsertupplevelser ONE DIREC TION M FRIEN DS AREN A, STOC KHOL 2013

DE PE CH E M OD E W EM BL EY AR EN A, LO ND ON 19 86

Interaktiva Skärmar

SOUNDT RACK OF OUR LIVES STORA TEATERN , GÖTEBO RG 2006


Support som håller vad den lovar

Samarbete fyller Uppsala kommun med AV-teknik Flera leveranser med AV-utrustning till Uppsala kommun är avklarade. – Vi har ett mycket lyckat samarbete med DAV, säger Erhard Meissner, teknisk förvaltare. ETT FLERTAL KONFERENSRUM i ett nytt palliativt centrum blev starten för samarbetet 2013. Erhard Meissner hade gjort en mycket detaljerad krav- och rumsspecifikation. Han hade själv bra koll på de material, tekniska lösningar och kostnader som var lämpliga för projektet. Han hade också ett flertal upphandlade leverantörer att välja mellan. – Jag läste in mig på de olika leverantörerna och fick jättebra kontakt med Fredrik Ånäs när vi möttes, han ingav ett högt förtroende. Det blev starten på ett lyckat samarbete, de har varit duktiga och lyhörda och dessutom gjort ett snyggt montage, säger Erhard. Efter detta samarbetade man i ett projekt där KS-salen i stadshuset renoverades. Även ett omfattande projekt på Stationsgatan 12 har genomförts. Det var ett samlokaliseringsarbete där sju olika nämnder flyttades in under samma tak och där Erhards kravspec även denna gång fick utgöra grunden. – Det har handlat om bokningspaneler, projektorer, styrsystem, högtalare och mycket annat till de konferensrum som byggts. Det senaste projektet är ett callcenter för färdtjänstens beställningscentral, där två nya konferensrum har fyllts med AV-utrustning. – Flera andra förvaltningar inom kommunen har fått upp ögonen för det arbetet jag gjort tillsammans med DAV, vilket känns som ett gott betyg för vårt samarbete.

VIDEOMÖTEN ERSÄTTER ALLT som oftast det fysiska mötet och därför är det viktigt att kundernas lösningar fungerar. För att säkra upp användandet, hålla tekniken fräsch med senaste mjukvaror och även kunna avsätta tid och prioritera vid behov så erbjuder DAV fri

För att säkra upp användandet och hålla tekniken fräsch så erbjuder DAV fri tillgång till DAVsupport. Några vanligt förekommande exempel på vad som ingår i DAVsupport är: Användarstöd & rådgivning Hjälp med uppgraderingar Tillgång till statistik Managering & administration Lånesystem vid behov Utbildningar för såväl användare som interna ”superusers”

Mats

bästa konsertupplevelser

Mikael U2 ERIKSBERGSVARVET, GÖTEBORG 1987

4

tillgång till DAVsupport vid tecknande av abonne­mang på supportavtal. Supporten skräddarsys efter kundens väntade behov. Kund­ansvariga tekniker bygger en långvarig relation med kunden och lär sig dennes behov för snabbaste hantering av alla supportärenden.

ka ni Mo

DAV:s

I videokonferensvärlden är behovet av en fungerande support många gånger avgörande för om projektet blir en framgång. DAVsupport är en omtyckt tjänst bland kunderna.

DEPECHE MODE SCANDINAVIUM, GÖTEBORG 1990

ABBA SCANDIN AVIUM, GÖTEBO RG 1979


Avtalen är fjädrar i hatten för oss. Nu får fler kunder möjlighet att ta del av vårt erbjudande.

Två rikstäckande avtal via Kammarkollegiet DAV levererar teknik och tjänster på ramavtal till Kammarkollegiet inom områdena AV-utrustning och Digitala möten. Staten och flertalet kommuner och landsting har möjlighet att ta del av företagets engagemang och kunskap. DET NYA AVTALET ”Digitala mötesrum”, som tecknades sommaren 2014, skapar möjligheter för offentliga organisationer som går under Kammarkollegiet att få konsultation och avropa all tänkbar teknik som har med videokonferens att göra, såsom hårdvara och programvara, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem, infrastruktur och tillhörande tjänster. Sedan 2012 har man också innehaft avtalet ”AV-utrustning”, där AV-teknik och därtill hörande installationstjänster, utbildning och support ingår.

– Båda avtalen är fjädrar i hatten för oss. Det ger möjlighet för oss att exempelvis göra kompletta installationer av allt inom Video- och AV-teknik, säger Magnus Asteberg och Niclas Ermesjö, avtalsansvariga på DAV. De framhåller underentreprenören Mindspace Group AB som man samarbetar med på ett bra och kundnyttigt sätt för att leverera avtalen. – Vi får leverera för att vi är engagerade och kunniga. Nu får fler kunder möjlighet att ta del av vårt erbjudande. DAV är också underleverantör till Borderlight AB som äger avtalet ”Kommunikation som tjänst”.

5


EXPERIENCE TRUE COLLABORATION SMARTARE MÖTEN! VIA är ett kreativt redskap för äkta realtidssamarbete i en säker trådlös miljö. Med VIA skapar du produktiva möten som är engagerande och effektiva, du kan enkelt dela, utbyta idéer och samarbeta. Fokusera på själva mötet istället för tekniken, VIA ger dig oändliga sätt att mötas!

För mer produktinformation besök: • www.true-collaboration.com by Kramer Electronics • Tel: +46 300 43 18 10 eller +46 8 420 03 900 © 2015 Kramer Electronics, Ltd. All Rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Vi finns där det är viktigt med kvalitetsljud

Att lära känna dig och dina behov är det första viktiga steget i varje projekt. Att få en förståelse för de möjligheter och begränsningar som styr ljudsystemets roll i din verksamhet är nödvändigt för oss för att kunna identifiera just dina ljudkrav. När vi har den kunskapen kan vi fokusera alla våra resurser på att skapa den perfekta ljudlösningen för din verksamhet. Vi har oöverträffad global erfarenhet av att hitta ljudsystem som uppfyller kraven inom olika marknader. Vill du veta mer? Kontakta DAV Partner eller besök gärna: www.pro.bose.com, www.bose.se eller maila oss på pro_se@bose.com


Morgondagens mode blir verklighet med videoteknik Kameror i provrummet brukar inte vara populärt. På Lindex huvudkontor är det tvärtom, där används modern videoteknik för att ta beslut om den kommande kollektionen i tät dialog med leverantörer världen över. Miljön är den största vinnaren. LINDEX ÄR EN av Europas ledande modekedjor

med 480 butiker i 16 länder. Produktionskontor finns också i sex asiatiska länder. Design- och inköpsarbetet sker från huvudkontoret i Göteborg. Underlagen sänds digitalt till leverantörerna som skickar varuprover till produktionskontoren. Dessa kan sedan diskuteras via videolänk. De prover som skickas till Sverige visas för leverantörerna med hjälp av svenska modeller, också detta via videolänk. – Många bedömningar när det gäller utseende, struktur och detaljer kan göras på distans. Vi har ett högupplöst HD-videosystem på några av kontoren som kan zooma in på fibernivå. Vi vill vara ledande när det gäller CSR-arbetet (corporate social responsibilty) och tekniken hjälper oss i det arbetet genom att vi slipper många transporter, säger projektledaren Joakim Inghammar. Han berättar att de kortare beslutsvägarna har

inneburit stora fördelar för företaget. – Det allmänna intrycket är positivt, det tog lite tid att komma in i arbets­sättet men alla kontor vill ha detta på sikt. Tills vidare används befintliga system med Microsoft Lync (red. anm. numera Skype for Business) som integreras med DAV:s system, säger Joakim, som berättar att bolaget till och med gjort anställnings­ intervjuer via videokonferens. Lindex har dessutom låtit DAV utrusta styrelserummet med komplett styrning, ljud, videokonferens, inredning med mera. – Vi har gjort en noggrann inventering av marknaden. DAV och deras partner LifeSize erbjuder bra tekniska lösningar och en trevlig prisbild. Vi värderar också den flexibilitet, snabbhet och närhet som DAV levererat, säger Joakim.

7


Allt fler väljer att hyra

Nyktert användande av videokonferens

Intresset för finansiering med funktionshyra ökar. Upp till varannan kund inom den privata sektorn väljer att hyra, medan det inom offentlig sektor fort­ farande är mer ovanligt.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, och IOGT-NTO har 46 endpoints för videokonferens installerade. – Vi är väldigt nöjda och planerar även en utbyggnad utomlands, säger IT ansvarige Stefan Sundvall.

I ETT NÄRA samarbete med Wasa Kredit erbjuder DAV kunderna finansiering och försäkring av sin utrustning. – Många företag är framförallt ute efter nyttjanderätten av utrustningen. Därför är det mer fördelaktigt med funktionshyra än att själva äga utrustningen, säger Peter Tilly, säljare på Wasa Kredit. Wasa Kredit har lösningar och avtal för både privat och offentlig sektor. Service och support kan bakas in i månadskostnaden, vilket gör investeringen lättare att budgetera för över tid.

MÖJLIGHETEN ATT SPARA pengar och minimera restiden har varit avgörande i NBV:s och IOGT-NTO:s mycket omfattande satsning på videokonferenssystem. Stefan Sundvall har varit drivande i arbetet. – Intresset för att använda videokonferenser ökar stadigt. Det handlar om både korta möten mellan två personer och om längre föreläsningar. Är någon sjuk sparas materialet och de kan titta senare. Jag har märkt att vår personal vant sig vid systemet och de ställer höga krav på tillgänglighet, säger Stefan. NBV har en plan för att utveckla användandet kommande år. Bland annat siktar man på att

investera i en mobil anläggning där två kameror kan tas med ut på fältet och där sända live från olika möten och konferenser. Man kommer också satsa på att utrusta sitt kontor i Belgien och IOGT-NTO planerar att utrusta sitt kontor i Chiang Mai, Thailand. – Systemet har gjort NBV och IOGT-NTO till tightare och mer sammanhållna organisationer, säger Stefan. – Vi har en jättefin relation med både DAV, som ger snabba svar på våra frågor, och med Mindspace Group som hjälper till med teknisk support. Jag är väldigt nöjd och har bara positivt att säga!

STEFAN BYGGER BÅDE

system och relationer

Min drivkraft är hög service, säkra leveranser och att hitta nya smarta sätt för kunden att arbeta. I rollen som servicetekniker är Stefan Bernhardtz ett viktigt ansikte utåt. INSTALLATION, SERVICE, PROJEKTERING OCH SUPPORT på

plats ingår i Stefans huvudsakliga arbetsuppgifter. Han samarbetade med DAV under flera år i sitt eget företag innan han valde att bli anställd 2014. Genom åren har han arbetat med många tekniker och hos många olika kunder med varierade behov. – DAV:s produkter håller väldigt hög klass, jag har mycket att jämföra med och kan verkligen gå i god för det. Jag känner mig trygg med det när jag är på fältet, säger Stefan, som är van att bli väl mottagen av glada kunder. – Jag lägger alltid lite extra tid på att visa kunden hur allt fungerar innan jag åker vidare, kunden ska vara trygg och nöjd, säger han.

8


En avancerad lösning med många kundnyttiga funktioner kostar idag bara en tiondel jämfört med för några år sedan, samtidigt som prestandan och funktionerna blivit mycket bättre.

Ljusa moln på teknikhimlen För mindre än tio år sedan låg fokus på installerad hårdvara och infrastruktur hos kund. Idag är allt både enklare och billigare. Vi lyfter blicken och tar en titt på ”Molnet”. DET BEHÖVS INTE längre en entusiast eller ”early adaptor” på företaget för att få det dagliga teknik­arbetet att fungera. Molnbaserade lösningar gör dessutom både inköparna och ekonomicheferna glada eftersom att priserna på teknik har gått ner rejält. – En avancerad lösning med många kund­ nyttiga funktioner kostar idag bara en tiondel jämfört med för några år sedan, samtidigt som

prestandan och funktionerna blivit mycket bättre, säger Niclas Ermesjö, affärsområdes­ ansvarig för videokonferens på DAV. Det gör tekniken tillgänglig för fler samtidigt som tekniken är så skalbar att kunden får exakt den lösning de önskar utan att behöva investera i över- eller underkapacitet. Det som förr krävde flera olika servrar finns nu inbyggt i molnet som sköts av proffs utanför företaget.

bästa konsertupplevelser

Staffa n

DAV:s

Niclas

BRUCE SPRINGS TEEN ULLEVI, GÖTEBO RG 2003

M A R IL LI O SCA ND N IN AV IU M, GÖ T 19 8 7 EB

– Det ska bara funka och kunden ska inte behöva tänka på tekniken. Kunder som testat det här fastnar direkt, nyttan är uppenbar, säger Niclas och tillägger att han inte längre behöver argumentera för begreppet videokon­ ferens. Istället kan han prata användning och funktioner. – Tillsammans hittar vi bästa lösningen för uppdragsgivaren!

Stefan

ORG

IRON MAIDEN ULLEVI, GÖTEBO RG 2005

9


Information man gärna skyltar med

De finns runt omkring oss för att informera, guida eller sälja. Möjligheterna med Digital Signage, digitala skärmar, är nästan obegränsade och passar alla branscher. EN STOR INSTALLATION med ett hundratal skärmar

är genomförd inom Stockholms läns landsting. Systemet sitter i väntrum på vårdcentraler och sjukhus och är tänkt att avlasta det interna informationssystemet och de anställda genom att ge svar på enkla och återkommande frågor. Alla skärmar har samma grafiska design. Uppdateringar i givna fält sker via en webb­ portal där olika avdelningar har olika behörig­ heter och tillgång. – Systemet kan innehålla flöden med nyheter, könummer, kalender, väder eller

10

Det är bara fantasin och behovet som sätter gränserna.

annan information om smittrisker, ombyggna­ tioner och liknande. Det är bara fantasin och behovet som sätter gränserna, säger Stefan Bernersjö på DAV. Det finns en mediaspelare och dator i varje skärm. Informationen till skärmarna distribueras via det interna nätverket. – Det innebär en säker och bekymmersfri installation. Alla skärmar kan visa samma infor­ mation, unik information eller en kombination av båda, säger Stefan.


Mats bygger upplevelser Det började i en varm kanindräkt på Lise­berg. Var det ska sluta vet ingen. Mats Leijonhufvud är nyanställd specialist på att bygga samman ljud, ljus och bild. I BEGYNNELSEN AV sin karriär säsongsarbetade Mats i en stekhet kanindräkt på Liseberg. – Det var världens bästa jobb, på riktigt, framhåller Mats, som fick förgylla tillvaron för förväntansfulla barn och dessutom vid ett tillfälle, bokstavligt talat, fick skaka tass med superstjärnan och sångaren Michael Jackson. Kanindräkten byttes sedermera mot mixerbordet i rollen som ljudtekniker för olika barnföreställningar och senare blev han belys­ ningsmästare på Lisebergsteatern. – Jag fick därefter jobb som säljare och ut­ hyrare av ljud- och ljusutrustning hos Primetec, där jag bland annat arbetade med alla större kulturscener i regionen. I sin nya roll som säljare och projektledare på DAV får han nytta av sina samlade erfarenheter.

Fokus ligger på att bygga färdiga system, att leda och driftsätta lösningar som låter, lyser och visar en viss information vid förutbestämda tillfällen. Han pratar sig varm om begreppet ”architainment”, där det teatraliska uttrycket kan flyttas ut till olika platser i samhället. Det handlar om att lyfta fram och skapa effekter där det behövs och gör skillnad. – Det är viktigt att vara lyhörd för kundens behov. Egentligen vill jag inte använda ordet system, jag bygger upplevelser! Det som är avancerat i grunden ska kunna startas och fungera genom att kunden trycker på en enda knapp. Det handlar om tajming och om integration av många delar på ett och samma ställe.

FAKTA MATS LEIJONHUFVUD 43 år, gift, 2 barn Aktuell som projektledare och systemsäljare på DAV

Jag vill inte använda ordet system, jag bygger upplevelser! Det som är avancerat i grunden ska kunna startas och fungera genom ett tryck på en enda knapp.

DAV:s

Stefan

bästa konsertupplevelser MEZZOF ORTE NEFERTI TI, GÖTEBO RG 2014

Ma gn us

SAGA GEORGE TOWN, WASHIN GTON (AT THE BAYOU) 1985

Tidigare erfarenhet som Lisebergs­ kanin, ljudmästare, ljussättare, kulturarbetare, säljare och tekniker Största merit: Har skakat tass med Michael Jackson :-) Det visste vi inte: Mats hustru är i rakt nedstigande led släkt med kung Gustav Vasa, som var gift med med Margareta Leijonhufvud.

Jonas

NINJA MAGIC LÖRDAG SROCK, EBENES ER, LULEÅ 2005

11


NEC har marknadens bredaste sortiment av displayprodukter Allt från 17 tums desktop upp till videoväggar på 60m2

En flexibel TCO godkänd projektor • Upp till 8000 lamptimmar

NEC M311W

• Lätt att placera • Många anslutningar

Allt inom ljud och ljus

www.monacor.se

• Ljusstark 3100 Ansi

DAV_ads_Layout 1 2012-12-07 16:07 Sida 1

www.shure.eu

www.dis.cc

Microflex Wireless

- flexibla och eleganta mikrofonlösningar för professionell ljudåtergivning i AV-miljö.

DDS 5900

Digital Discussion System

Välj mellan mikrofonmodeller (sändare) som handhållen mikrofon, Svanhalsmikrofon, Bordsmikrofon med låg profil samt mobil sändarmikrofon.

Prisexempel system för 24 delegater inkl. driftsättning: 81.500 kr exkl. moms

ti på batterier, batteriverktyg Ett urval funktioner: - AES-256 kryptering - Professionell batteriladdningsfunktion - Direkt trådlös kontroll av mikrofoner och inställningar - Laddning av mikrofon möjlig även via USB - Commshield ® teknik förebygger interferens och störningar från andra

www.luthmansmtts.se, tel: 08 55 50 20 00

enheter som mobiltelefoner etc.

www.luthmansmtts.se tel: 08 55 50 20 00

Hitachi FT-01 PROJEKTORER er Touch-modul Fingutan Inget krångel garantin gäller finns som tillval! MED FINGERTOPPSatt någon registrering från slutkund KÄNSLA eller återfärsäljare krävs. Gäller inköp fr.o.m. 1/12 2012. Läs mer på Hitachis hemsida. Den nya generationens projektorer från Hitachi är gjorda för att klara de olika behov som affärsfolk och pedagoger har. Med teknik för extremt kort visningsavstånd erbjuds enastående skärpa och ljusstyrka, tillsammans med branschledande funktionalitet, bärbarhet och användarvänlighet.

Hitachi CP-TW2503MEF/CP-TW3003MEF WXGA (1280 x 800) 2700/3300 ANSI Lumen 4000h normal/6000h eco

hitachi-powertools.se/service/garanti

www.hitachidigitalmedia.com


Abonnera

hellre än att investera Att mötas i cyberspace är enklare än någonsin. – DAVmeeting är vår egen virtuella molntjänst. Nya beställare och användare ansluter sig hela tiden och tekniken utvecklas löpande, säger Niclas Ermesjö. HUVUDSKÄLET FÖR ATT ansluta sig till DAV­ meeting är att inte själv behöva ha den tekniska infrastrukturen placerad hos sig. Tekniken är också förberedd för att växa med företagets behov när de uppstår. – Man låser sig inte vid teknik, utrymme eller antal deltagare. Vi tar hand om helheten och tar ansvar för kontroll av teknik och drift, så någon egentlig kunskap krävs inte från kund. En uppskattad och efterfrågad nyhet är att DAVmeeting har inbyggt stöd för Skype for Business (tidigare Microsoft Lync) som är vanligt förekommande inom framförallt offentlig sektor.

– Lösningen är heltäckande för både stora och små behov. Man kan använda befintlig teknik eller komplettera med färdiga paket.

Funderar du på hur

videokonferens kan effektivisera din vardag? Kontakta oss så hjälper vi dig! 031-775 97 00

|

info@dav.se

DAV MEETING I KORTHET DAV var tidigt ute att erbjuda en egen moln­ tjänst, DAVmeeting. Genom att använda denna lösning får ni: Uppkoppling mot Skype for Business (tidigare Microsoft Lync) Videosamtal ifrån videosystem, dator, smartphone, laptop – BYOD (Bring your own device) Streaming & Recording – live och/eller on demand Mötesbokning Brandväggstraversering Flerpartssamtal med i princip obegränsat antal deltagare Statistik och rapportering för ert användande i tjänsten …och mycket mer!

Samarbete som travar på Med 33 aktiva travbanor spridda över hela landet är behoven av att samtala stora. – Förr träffades vi ett par gånger per år, nu möts vi via videokonferens varje månad, det fungerar jättebra, säger Per Wetterholm som är biträdande sportchef på Svensk Travsport. ATT FYSISKT FÖRFLYTTA all personal till Stockholm för att konferera var tidskrävande och kostsamt. Telefonmöten med alla var inte möjliga. För ett par år sedan skaffade Svensk Travsport och Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, ett gemensamt videokonferens­ system från DAV. Samtidigt tecknades tjänsten DAVmeeting. Nu kan personal från alla 33 travbanor vara med på samma möte. – Det går få till ett möte på kort varsel. Givetvis krävs disciplin att vara så många uppkopplade samtidigt, men fördelarna överväger nackdelarna. Vi har lärt oss att räcka upp handen och begära ordet. Vi har blivit en mycket

effektivare organisation tack vare DAVmee­ ting, säger Per Wetterholm. Per gjorde inte inköpet men beskriver DAV:s lösning som ”det alternativ som passade bäst för behoven, till låg kostnad”. Han ser nya användningsområden för video­ konferenser framöver. – Vi utnyttjar bara en bråkdel av möjligheter och behov som finns. Våra domare har behov av löpande utbildningar som kan köras via video, det är bara ett exempel.

13


Ny teknik låter innehållet styra Glöm trassliga kablar, adaptrar och standarder. Kom som du är, koppla upp dig och njut av bekymmersfri interaktion under mötet. BEGREPPET ”BRING YOUR OWN DEVICE” (BYOD) är lika självklart

som genialiskt. Det spelar ingen roll vilken dator, läsplatta eller telefon du har. Plattformen, versionen och anslutningen är också oviktig. Du kan lugnt fokusera på innehållet i din presentation och det du vill förmedla på mötet. Mikael Bernhardtz, projektledare och tekniskt ansvarig för audio­ visuell kommunikation på DAV, vill slå ett slag för trenden med smartare och effektivare möten. – Dessa system är så bra och användarvänliga att de nästan säljer sig själva. Behovet av support är obefintligt och för den IT-ansvarige på företaget blir det mer tid över för långsiktigt och proaktivt arbete istället för att släcka bränder i mötesrummen. Lägg därtill en snygg och enkel installation där alla delar i systemet är integrerade i en enhet. Eftersom utvecklingen går snabbt är det möjligt med enkla uppgraderingar av både mjuk- och hårdvara, säger Mikael.

14

”Bring your own device” handlar om möten där tekniken inte tar fokus från budskapet. Man tar med sig det man har och det fungerar att koppla upp sig i samma system.


DAV_ads_Layout 1 2012-12-07 16:07 Sida 3

www.biamp.com

Christie är en världsledande tillverkare av projektorer, professionella skärmar och trådlösa överföringar. Christie kan leverera ljusstarka projektorlösningar för alla typer av applikationer, från det lilla mötesrummet till de största arenorna. Christie är Europas i särklass största leverantörer av 3-chip DLP projektorer i spannet 6.000 - 20.000 lumen.

NEXIA

®

Professionella skärmar finns i en rad storlekar och upplösningar upp till 84” Quad-HD. Christie kan också leverera videoväggar med eller utan touchfunktion.

SPECIALANPASSAD PROCESSOR FÖR VIDEOKONFERENS MED EXTREMT BRA EKOKANCELLERINGSALGORITMER.

Christie Brio är en unik produkt för trådlös bild- och ljudöverföring från alla typer av datorer (Mac/PC), tablets (iOS/Android) och smarta mobiltelefoner, helt utan installation av tredjeparts mjuk- eller hårdvara.

www.luthmansmtts.se, tel: 08 55 50 20 00

TeamConnect

Stress-free Audio Conferencing System

www.sennheiser.com/teamconnect 187335 SWE Lifesize DAVision Mag Ad_060315_outlined.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

06/03/20


Webbshop – det enklaste sättet att köpa enskilda produkter WEBBSHOPEN ÄR ÖPPEN för DAV:s avtalskunder, såväl privata

företag som offentliga eller ideella organisationer. Där finns kameror, tv-apparater och musikanläggningar – alla de kvalitetsprodukter man väntar sig att finna i en välsorterad elektronikhandel. – Många av våra kunder tycker att det är en stor fördel att kunna handla när det passar dem, säger Mats Espling-Ek, ansvarig för DAV Webbshop. Dessutom finns det såklart tydliga presentationer av produkterna, så man ser vad de lämpar sig för.

1. Gå in på dav.se. 2. Välj webbshop. 3. Beställ login. 4. Handla!

HUVUDKONTOR Södra Ågatan 18A, 431 35 Mölndal Telefon: 031-775 97 00, Fax: 031-775 97 01, E-post: info@dav.se

FILIAL STOCKHOLM Norrmälarstrand 78, 112 35 Stockholm Telefon: 08-650 98 30, Fax: 08-650 98 29

DAVision maj 2015  

Ett magasin från DAV Partner om videokonferens och AV-teknik. Läs om hur morgondagens mode blir verklighet med videoteknik, rikstäckande avt...