Page 1

Ett magasin från dav om digital audio och video

Från grundskolor till Riksdagen – medarbetarna är hjärtat

DAV-modellen bygger på hög kompetens inom AV och videokonferens. Kompetensen i bolaget är en viktig förklaring till att DAV Partner utvecklats till ett av landets ledande företag på att integrera bild, ljudteknik och videokonferens mot offentlig sektor och det privata näringslivet. Läs mer på sidan 10

Vägen till det resfria mötet Läs mer på sidan 4

Framtidens klassrum Läs mer på sidan 7

IT för humanister Läs mer på sidan 11

Videokonferensmöten Läs mer på sidan 15

1


The range is now complete. Hitachi. Experts in short throw projectors. The success of our ultra short throw range has inspired us to create a complete suite of high performance projectors that now includes our latest innovative short throw products. This means with the CP-D10 projector you can achieve a 80" quality image from only 93cm distance. And, now with a range for every need and every budget, there’s never been a better solution from which to inspire your world. For more information visit www.hitachishortthrow.eu

CP-D10

SHORT THROW

CP-DW10N

ED-D11N ED-D10N

ULTRA SHORT THROW

CP-AW100N

2

CP-A100

A. Distributor Ltd Distribueras av: Wiktors AV-Line High Street Address 08-795 24 40 www.wiktors.com Telephone Number and Web address

ED-AW100N ED-AW110N

ED-A101 ED-A111


Lust som framgångsrecept Kombinationen hög kompetens och lång erfarenhet har utvecklat DAV Partner AB till ett specialiserat bolag inom AV-teknik och videokonferens. Inriktningen är skräddarsydda tjänster och lösningar till större avtalskunder.

många företag och institutioner, säger Stefan Bernersjö. – Inriktningen ligger på större avtalskunder, där framför allt utbildningssektorn på både statlig och kommunal nivå är betydelsefull för oss. Spannet är från förskola, grundskola och gymnasier till högskolor och universitet. En sektor som har ett kontinuerligt behov av AVteknik, inte minst i form av olika bildlösningar som används i undervisningen. – Att vi är representerade i universitetsstäderna bidrar också till en stor geografisk spridning. 15 varugrupper DAV Partner erbjuder en produktflora som byggts upp utifrån kundernas behov.

Detta gör att DAV Partner idag är en etablerad leverantör till stat och kommun, med resurser för rikstäckande distribution av AV-tjänster, projektering och installation och med ett rikstäckande servicenätverk. Trygghet för kunden – Framgångskonceptet är att vi från grunden jobbar med produkter som vi tycker är roliga. Till det har vi lagt relationer som en viktig byggsten i samarbetet med kunder och leverantörer. Detta tillsammans med vår kompetens och affärsmässighet gör att vi har lyckats bra, säger vd Stefan Bernersjö och fortsätter: – DAV Partner ska stå för omsorg om kunden, vilket kunderna ska känna i sina relationer med oss. Det ska även göra att de känner en trygghet att arbeta med oss. Vi värnar om goda, personliga relationer mot kunder och leverantörer. Detta är lika viktigt internt i bolaget. Viktigt samarbete DAV Partner är dotterbolag till Scandinavian Photo AB och har huvudkontor i Mölndal samt försäljningskontor i Stockholm och Karlstad. – Det är en styrka för oss att ha Scandinavian Photo som moderbolag. De är en betydelsefull samarbetspartner när det gäller fotorelaterade produkter, säger Stefan Bernersjö.

för videokonferens, eftersom det både har ekonomiska och miljömässiga fördelar. – Det är en intressant era som startat. Videokonferens är mycket närbesläktad med våra övriga tjänster som vi levererar. Vi har därmed kompetensen och goda möjligheter att möta efterfrågan från verk och myndigheter, säger Stefan Bernersjö.

Videokonferens Sedan DAV Partner startade 2001 har bolaget expanderat från en omsättning på 18 till 90 miljoner kronor. – En påtaglig expansion har skett framför allt under de tre-fyra senaste åren, bland annat genom videokonferens, konstaterar Stefan Bernersjö. I höstas kom direktiv från regeringen att samtliga statliga verk ska börja använda teknik

Rikstäckande Genom att arbeta rikstäckande med ramavtal, så som DAV Partner gör, skapas goda möjligheter att bygga på långsiktighet. – Utöver representation på det statliga VHSavtalet för konferensteknik och videokonferensutrustning har vi också avropsavtal inom AVutrustning med Göteborgs Stad och Stockholms Stad, samt deras kranskommuner. – Vi har avtal med ett 40-tal kommuner och

– Utvecklingen går mot allt billigare teknik, men som är mer kvalitativ och användarvänlig för kunden. Vi erbjuder en produktportfölj med stor bredd och ett produktomfång från konsument­elektronik till det mest avancerade, totalt omfattas cirka 15 varugrupper. En devis är att inte sälja hur mycket som helst, utan förmå kunden att handla så mycket som möjligt. Nyckeln till detta är att upprätta goda relationer, säger Stefan Bernersjö. – Vårt uppdrag är att utifrån kundernas behov projektera och koordinera installationer och teknik för att uppnå önskad funktion. Komplexa upphandlingar kräver stor flexibilitet, vilket också är en måttstock för oss. Branschen är dynamisk, där tekniken hela tiden driver förändringar och skapar nya behov. Därför måste vi vara på tårna, kunna möta nya krav, anpassa oss och vara lyhörda, avslutar Stefan Bernersjö.

DAV PARTNER AB

Specialiserat på: AV-teknik och videokonferens Marknad: rikstäckande distribution och service Grundades: 2001 Ägare: dotterbolag till Scandinavian Photo Kontor: Mölndal (hk), Stockholm och Karlstad Omsättning: 90 milj. kr (2009)

3


Videokonferens vägen till det resfria mötet Videokonferens har många fördelar, inte minst vill många rationalisera affärsresandet. – Den här marknaden har en tydlig och progressiv tillväxttrend, det ser vi även inom det privata näringslivet, säger Hans Samuelsson, systemintegratör för videokonferens på DAV Partner.

Videokonferens öppnar vägar till nya möteskulturer och är högst intressant för många som har affärsresor i sin verksamhet. – Investeringen är snabbt intjänad genom minskade resekostnader, framhåller Hans Samuelsson. – Vi vägleder våra kunder till noga avvägda val mellan hårdvaru- eller tjänstebaserade anskaffningar. Ofta blir investeringen en mix av dessa båda företeelser. – Easymeeting, som är en mötestjänst vi använder och marknadsför i Sverige, gör att man kan koppla upp sig mot valfritt antal orter samtidigt och kan knyta samman alla till ett möte. Konceptet främjar möjligheten att externa parter kan delta. Det finns ett antal unika fördelar som radikalt underlättar handhavandet, inte minst en kundanpassad webbportal där all

mötesorienterad samordning sker, oavsett vald mötesform. Fritt att registrera användare Easymeeting revolutionerar tack vare att man utan kostnad kan registrera system och användare. Registreringen ger utrustningen enkla kortnummer och underlättar tillgängligheten, då man slipper komplexa IP-nummer, både internt och externt. Konceptet är mycket användarvänligt. Det är enkelt att boka ett möte, se vilka rum som är tillgängliga och att starta eller boka samtal görs med ett klick. På frågan varför videokonferens har en stark tillväxt sedan 3-4 år tillbaka svarar Hans: – Betydande kostnadsbesparingar är en viktig del, men även miljöaspekter talar för tekniken, likaså sociala aspekter. Det resfria

EASYMEETING

TJÄNSTEN OMFATTAR

DAV Partner marknadsför Easymeeting i

Konceptet från DAV Partner omfattar hårdvara,

Sverige. Konceptet är utvecklat i Norge och har

utbildning, inspelning, direktsändning live,

använts i flera år med goda resultat. Konceptet

flerpartstjänster, brandväggstraversering och

är etablerat i större delen av Europa och global

support.

etablering är under uppstart.

– För att undvika vanliga fallgropar från start

Användargränssnittet baseras via en webbportal. Smidigt och mycket användarvänligt. Fritt att registrera sig, alltså inga dyra licenser. Möjlighet att skapa nätverk både internt och externt. Ger tillgång till ett nätverk för att ha vide­o ­ möten internationellt.

4

rekommenderar vi att man värderar fördelen att investera i ett färdigt koncept kontra en teknik­ orienterad anskaffning, säger Hans Samuelsson. Kontakta DAV Partner vid anskaffning av teknik för det resfria mötet.

mötet är väldigt aktuellt och marknaden är mogen för detta. Främjar miljön Inom alla medvetna bolag är ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter högaktuella på agendan. Det talar för videokonferens. I höstas gav också regeringen direktiv till alla statliga myndigheter att börja använda miljövänlig teknik och minska resandet. – Utöver ekonomiska och miljömässiga för­delar öppnar videokonferens också för attraktiva mötesalternativ. Behöver man inte resa kan fler personer delta vid möten i exempelvis projekt eller utvecklingsarbeten. Det är enkelt att snabbt samlas för ett möte. – Det fyller också en social funktion genom att kunna ha mer informella möten med kollegor på andra orter, säger Hans Samuelsson. Användarvänligt Det är inte heller någon krånglig teknik, utan enkelt och användarvänligt. – Hårdvara i all ära men videokonferens ska inte handla om det. Centralt är mjuka värden, den rätta magkänslan ska infinna sig inför tanken på att använda alternativa mötesformer, framhåller Hans Samuelsson. – Att videokonferens är enkel har en mycket tydlig koppling till positiva erfarenheter från visuella möten, och är avgörande i förlängningen för ett kontinuerligt utnyttjande. Hög bildkvalitet En viktig faktor till att intresset tagit fart för videokonferens är att tekniken har utvecklats till system med hög bildkvalitet i HD, som sparsamt belastar ip-nätverk. – Det räcker i regel att ha låg bandbredd, ofta behöver man inte ens utöka sina befintliga Internetaccesser, avslutar Hans Samuelsson.


Revoluto Ad:Layout 2

10-02-01

09.43

Sida 1

EL EC T R

O

KR

N

R E V O L U TO .

V I DE O S YS

N R

WAR

A

A

TY

S

SI

A

W ARR

EM

R

A

R

T

ER

TY

S

A

E 7 Y

XL den nya generationen av RGBHV/multiformat nivå matriser från Sierra Video Systems med 450 MHz videobandbredd samt IP-styrning för kontroll.

ER

IC

Sierra Video Systems är en ledande tillverkare av matriser för analoga och digitala bild och ljud format. Sierra Pro

E 7 Y

data signaler för ProAV, presentations, produktions, broadcast, hemmabio samt säkerhets branschen.

M

N

Kramer Electronics är en ledande tillverkare av bild och ljud utrustning för analoga och digitala ljud, video och

A

www.beyerdynamic.com

R

KRAMER ELECTRONICS SWEDEN AB Energigatan 4, Kungsbacka 43437, Tel: + 46 300 43 18 10, Fax: + 46 300 43 17 19, E-mail: info@kramersweden.com, Web: www.kramersweden.com

TR ÅD LÖSA K O N FERENSLÖSN I N GAR.

www.luthman.se / Tel: 08/55 50 20 00

5


VI ÄLSKAR

DIGITALA BUDSKAP

VIDEOVÄGGAR Flexibla, modulära, fristående system. Bygg en supertunn videovägg med nästan osynliga ramar på 30 min och ge ditt budskap optimalt intryck.

På Samsung har vi utvecklat en stor passion för digitala budskap. Varannan stor skärm i världen kommer idag från Samsung. Vi täcker alla användningsområden i storlekar, från 23” pekskärm till videoväggar som endast begränsas av yta och fantasi. Det breda utbudet och smarta produkterna från Samsung, tillsammans med lösningar från våra kompetenta partners, möjliggör dina budskap.

PROJEKTORER

PEKSKÄRMAR

PUBLIKA SKÄRMAR

UTOMHUS

Ett brett sortiment av alltifrån små mobila fickprojektorer till takmonteringsbara kontorsprojektorer.

Låt dina besökare peka sig fram till önskad information. Skärmarna finns i storlekar från 23” – 82”.

Samsungs utbud av publika skärmar finns representerade i alla typer av offentliga miljöer världen över.

Digitala skärmar för utomhusbruk som tål tuffa klimat i temperaturer från -30o till +45o. Fullständigt redo för användning vid leverans – bara att stoppa i sladden!

samsung.se 0771-samsung

6


Meningsfull IT skapar lustfyllt lärande

kan utnyttja den som ett pedagogiskt verktyg. – Tekniken måste vara lätt att använda. Det gäller att ha bra gränssnitt så att det blir användarvänligt och ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Nya manöversystem leder även till att lärare, handledare och elever känner sig trygga med tekniken, säger Staffan Skommargård. Nätverksbaserat En styrka är att projektorer är nätverksbaserade i framtidens klassrum. – Det betyder att skolans alla projektorer kan övervakas centralt, man får signal och larm vid fel. Det kan till exempel vara att en lampa i en projektor gått sönder. Detta ger stora administra­tiva fördelar. Vaktmästaren kan också styra utrustningen på distans och kan på så vis hjälpa personal om det behövs. Säkerheten i konceptet är en viktig faktor. – Vi använder säkerhetsfästen så att projek­ torer inte kan stjälas och alla projektorer är PIN-kodade.

Barn och ungdomar växer upp med teknik i olika former. För att skapa lust att lära är IT viktigt också i skolans undervisning. – I framtidens klassrum flyttar tekniken in, säger Staffan Skommargård på DAV Partner AB.

Framtidens klassrum är ett koncept som funnits en tid, men tekniken har varit dyr vilket gjort att många väntat med investeringar. Teknikutveckling och ett allt större intresse har gjort att utbyggnaden tagit rejäl fart under de senaste åren. DAV Partner har följt teknikutvecklingen och erbjuder intressanta lösningar. – Så här långt har vi gjort över 600 installationer runt om i Sverige baserat på konceptet, berättar Staffan Skommargård. Detta behövs Tekniken i framtidens klassrum är projektor, filmduk, ljudsystem, dator med tv-mottagning och internet. Jämfört med tidigare behövs inte

längre tv, cd-spelare eller overhead. Stora möjligheter att hämta information på internet, och kunna visa allt från kartor till bilder och annan information via dator och projektor, ger även besparingar på läromedel. Användarvänligt – Idag finns i princip datorer i varje hem och barn och ungdomar kan tekniken. De spelar data- och tv-spel, använder cd-skivor och dvdfilmer. Det gäller nu att involvera tekniken också i skolan genom att bygga utbildning, kopplat till en metodik där modern teknik används i undervisningen, säger Staffan Skommargård. Det kräver att lärare behärskar tekniken och

Aktiv skrivtavla och 3D Hittills har framtidens klassrum främst varit ett verktyg för lärare. Målet är att även eleverna ska kunna använda tekniken mer än vid sina redovisningar. – Nästa steg i undervisningen är aktiva skrivtavlor, där man jobbar mer aktivt mot projektorn i klassrummet, säger Staffan, som ser stora pedagogiska möjligheter från förskola upp till högskolor och universitet. – I framtiden kan vi vänta oss att 3D-teknik tar steget in i klassrummet. Undervisningsmaterial i 3D skapar helt nya möjligheter och upplevelser, som gör lärandet än mer levande och intressant avslutar Staffan Skommargård.

DAV PARTNER HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN I en AV-entreprenad gör DAV Partner först

driftsätter utrustning hos kunden.

Staffan Skommargård. DAV Partner erbjuder

en behovsanalys. Man tar reda på vad

– Vi ger även utbildning och information

rikstäckande service och support samt olika

kunden behöver och föreslår en lösning som

till berörd personal för att skapa trygghet hos

typer av underhållsavtal.

är både effektiv och lönsam, baserad på kund­

användarna och för att alla ska få ut mesta

behovet. Likaså utförs installation och man

möjliga av tekniken i undervisningen, säger

Konferensrum

Almänna platser

Kontor

Hotell

Stadions

Kyrkor

Butiker

Professionellt ljud i din professionella värld. När det är viktigt med bra ljudkvalitet, bör Bose vara där. Vill du veta mer om våra ljudlösningar, ring 031-878850, e-post: pro_se@bose.com eller besök vår hemsida www.bose.se Pro_Ad_Hmarketbanner_SW_DAV_186x65.indd 1

12/4/09 11:41 AM

7


21 konferenser och 7 000 deltagare – samtidigt! Folkparkernas Programbolag genomförde 21 konferenser – samtidigt – i alla Sveriges län med 7 000 deltagare! Detta var när Socialdepartementets Alkoholkommitté höll en nationell konferens. Videokonferens är mycket mer än bara mötesformer för mindre grupper.

– Genom att samla konferensdeltagarna i lokaler runt om i Sverige, i stället för att flyga in alla till Stockholm och hyra Globen, sparade våra uppdragsgivare mycket pengar, säger Mats Abrahamsson, producent på Folkparkernas Programbolag AB, dotterbolag till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. – Videokonferens sparar många mantimmar, belastar inte miljön med utsläpp och är också ur säkerhetsaspekter fördelaktigt att använda. För att allting skulle fungera vid en så här stor konferens såg Programbolaget till att ljud och bild från sju län kunde nå hela Sverige. Samtliga deltagare, oavsett var de satt, kunde ställa frågor till föredragshållarna.

8

Hög ambitionsnivå Det här är ett konkret exempel på hur Folkparkernas Programbolag lyckats implementera videokonferens i större lokaler och stor skala. – Videoutrustning i stora lokaler är nytt för oss. Vi har lärt oss mycket under resans gång, har en hög ambitionsnivå och ett konstruktivt samarbete med DAV Partner, säger Mats Abrahamsson. Avstånd inget hinder Mötesplatser åt alla och ett brett kultur- och nöjesutbud för människor i hela landet var grundtankarna bakom bildandet av folketshusoch folkparksrörelsen. Skillnaden är att det idag

handlar om satellitsänd opera, teater och sport i Folkets Hus och Parkers digitala biokedja, Digitala Hus. Likaså videokonferenser, där fysiska avstånd inte spelar samma roll längre, utan gör det möjligt att enkelt mötas och föra samtal. Interaktiva möten – Ett 90-tal biografer har investerat i digital visningsteknik, vilket gör att publiken i hela landet kan se filmer, men också direktsända operaföreställningar från Metropolitan i New York, sportevenemang och konserter, alltsammans i HD-kvalitet. – Samtidigt öppnar videokonferens en mängd användningsområden. Vi har skapat en plattform för interaktiva möten och hittat en arbetsform för detta. Största uppdraget hittills samlade alltså 7 000 personer i Sveriges alla län. I stora lokaler handlar det om videokonferens­ anläggningar med flera kameror och mikrofoner, storbildsskärmar och annan utrustning. Hela landet – Folkets Hus-rörelsen har alltid jobbat för att hålla sina lokaler tillgängliga för olika slags möten. Nu ser vi på system för minst en lokal i varje län, fullt utrustad för videkonferens. Vi driver pilotprojekt med tre Digitala Hus. Ambitionen är att ha nått minst 21 anläggningar i hela Sverige innan årets slut. – En fördel för kunder som hyr en anläggning i en biograf eller på Folkets Hus är att inte behöva göra egna tunga investeringar. Enkelt kopplar de upp sig mot orter i både Sverige och andra länder. Interaktiva möten via satellit öppnar ännu fler möjligheter, så det finns många skäl att satsa på videokonferens, summerar Mats Abrahamsson.


PÅLITLIGA VARUMÄRKEN

STARKA LJUD Med produkter från Sennheiser och APart är du säker på en pålitlig lösning när det gäller bra ljud

Sennheiser Nordic (Sweden) • Frösundaviks Allé 15 • S-169 70 • Solna Phone: +46 (0) 8-400 504 00 • Fax: +46 (0) 8-400 504 01 e-mail: sweden@sennheisernordic.com • www.sennheisernordic.se

Mitsubishi Electric Information System

Nyheter i Play-Out version 2.5 - Stand-alone Display - Content Maker - Media Sync - HTML Export

9


Från grundskolor till Riksdagen – medarbetarna är hjärtat Bredd och olika kompetenser samt spetskompetens känne­ tecknar DAV Partner AB. – Varje enskild medarbetare har en nyckelroll och fyller en viktig funktion i lagarbetet, säger Staffan Skommargård.

DAV-modellen bygger på hög kompetens inom teknikområdena AV och videokonferens. Kompetensen i bolaget är också en viktig förklaring till att DAV Partner utvecklats till ett av landets ledande företag på att integrera bild, ljudteknik och videokonferens mot offentlig sektor och det privata näringslivet. Skapar helhetslösningar – Som rikstäckande leverantör erbjuder vi stöd under hela inköpsprocessen, i form av konsultation, offert, projektering, projektledning, installation, utbildning, service och support. För kunderna är det en trygghet att få ha samma kontakt genom hela processen, säger Staffan Skommargård. – Vår målsättning är alltid att skapa ett klimat som gynnar samarbetet med uppdragsgivaren, och som gör att de känner sig trygga. Vi lägger stor vikt vid mötet med människor, vilket kan vara fysiskt men också virtuellt. Stor spännvidd Kombinationen av olika produktområden och komplex teknik ställer höga krav på kompetens. – Vi har en väl uppbyggd organisation för att kunna hantera projekt med stor spännvidd, vilket ger dynamik i företaget, säger Staffan Skommargård. Produkterna är videokonferens, konferenstelefoner, data- och videoprojektorer, digitalsignage, displayteknik, styrsystem, interaktiva skrivtavlor och dokumentkameror. Likaså signalhantering, ljud, foto, video-, radio- och tv-produktionsteknik, filmdukar och tillbehör av skilda slag. – Genom att bred kunskap och spetskompetens finns i företaget kan vi hantera teknik-

10

koncept av olika slag. I våra projekt använder vi en arbetsmodell där vi samlar och väver in den specifika kompetens som behövs. Här är också en styrka att ha våra leverantörer i ryggen, betonar Staffan Skommargård. Snabb teknikutveckling Uppdragen varierar och har stor spännvidd. – Det kan vara allt från att plenisalen i riksdagshuset behöver en fullskalig tekniklösning till att en grundskola eller fritidsgård ska ha en HiFi-ljudlösning.

En ständigt pågående teknikutveckling innebär ett snabbt flöde av produkter, och kräver löpande utbyte och uppgradering av utrustning. – Detta ställer krav på oss och våra leverantörer som är en viktig länk in i bolaget, säger Staffan Skommargård. För att kunna arbeta rikstäckande är det en styrka att ha ett nationellt servicenät. – I vissa projekt går vi även in i partnerskap för att möta specifika behov från beställaren.


IT som även humanister klarar av På Göteborgs Universitet bedrivs forskning och utbildning vid ett 60-tal institutioner inom de flesta vetenskapsområden. Det gör universitetet till ett av landets bredaste och mest mångsidiga lärosäten. Det ställer höga krav på modern teknik. DAV Partner har levererat och installerat AV-teknik till ett flertal lärosalar på olika institutioner.

Med 50 000 studenter, varav hälften är helårsstudenter och mer än 5 200 anställda är Göteborgs universitet ett av de största universiteten i Nordeuropa. En bra och attraktiv studiemiljö måste idag kunna svara upp mot senaste teknik på olika områden. Uppdraget på en av universitets institutioner blev att uppgradera lektionssalar med AV-teknik. – Projektet omfattade uppgradering och nyinstallationer av AV-projektorer och styrsystem i 20-talet lärosalar, berättar Mikael Bernhardtz, systemintegratör för AV på DAV Partner AB. Flera fördelar Institutionens serviceenhet hanterar teknisk utrustning och sköter utlåning av projektorer. För att minska den hanteringen och frigöra resurser väljer universitetet att i stället installera permanenta projektorer i lärosalarna. – Genom att ha permanenta projektorer minskar administrationen radikalt för service­ enheten, säger Mikael Bernhardtz. Eftersom det dygnet runt rör sig många människor på universitetet var även ett krav från beställaren att skapa hög säkerhet för att skydda utrustningen från stölder. – Vi har ett säkerhetskoncept där vi använder säkerhetsfästen så att projektorer inte kan stjälas och projektorerna är PIN-kodade.

Videokonferens lika självklar som telefon Videokonferens börjar bli lika naturligt som att använda telefon. Det menar Hans Samuelsson på DAV Partner. – Videokonferens är, om man vill, redan idag lika åtkomlig som telefon, säger han. I projekt med videkonferens tar DAV Partner, på samma sätt som i övriga projekt, ett helhetsansvar mot kund. – I kunddialogen har vi lika mycket en konsultmässig roll som säljande. Ett stort märkesoberoende gör att vi kan rekommendera produkter och lösningar utifrån specifika kundbehov, säger Hans Samuelsson. Helhetsansvaret i en totalentreprenad med videokonferens omfattar allt från behovsanalys, offertförfarande, projektledning till eftermarknad med utbildning, support och koncept­utveckling. – Genom att vi är mycket vana vid att arbeta med olika underleverantörer kan vi klara stora projekt i hela landet. Starka nätverk även utanför Sveriges gränser ger oss också möjlighet till globala åtaganden, avslutar Hans Samuelsson.

Användarvänligt Den här tekniksatsningen möter positiv respons. Serviceenheten kan nu ägna mer tid till andra arbetsuppgifter. Lärare ser fördelar genom att utrustningen alltid är tillgänglig i salarna. – Enkelhet med ett styrsystem, där man via en väggpanel styr utrustningen, ger ökad tillgänglighet. Det behövs inga fjärrkontroller eller annan utrustning, poängterar Mikael Bernhardtz. Institutionen planerar fler AVinstallationer och på sikt är målet att samtliga lärosalar ska vara utrustade med detta.

TOTALLEVERANTÖR AV LJUD, BILD, STYRNING, INSTALLATIONSMATERIEL OCH UTRYMNINGSLARM www.standardaudio.se AMX | BIAMP | BOSCH | CLEARONE | ELECTRO-VOICE | QOMO | REVOLABS | TANNOY | TLS | m.fl

11


Rätt finansiering är nyckeln till bästa tekniken DAV Partner erbjuder olika finansierings­ lösningar. – Väljer man att hyra utrustning är det en fördel att enkelt kunna byta upp sig till ny utrustning, och på så vis hela tiden ha möjlighet till den senaste tekniken, säger Niclas Ermesjö och Thomas Othbäck. – Att leasa/hyra utrustning är en trygghet för kunden, eftersom man inte behöver investera ett större belopp på en gång och på så sätt fördela kostnaden över nyttjandetiden, säger Niclas Ermesjö och Thomas Othbäck. – Bland våra kunder inom videokonferens väljer nästan alla att teckna ett leasing- eller hyresavtal. Eftersom det är en så expansiv och utvecklande teknik vill många ha möjligheten att kunna uppgradera sin utrustning till den senaste eller lämna tillbaka produkten, vilket man har möjlighet till i ett hyresavtal. I hyres- och leasingavtalen erbjuds också att teckna en förmånlig allriskförsäkring. Det är enkelt för kunden att ha en och samma

JBL CBT Serien passiva line array kolumner med Constant Beamwidth Technology, har hög prestanda, är mångsidig och kostnadseffektiv. Den är designad för applikationer som normalt kräver en större konventionell högtalare. Nya tekniska lösningar ger bättre prestanda än konkurrenterna. Constant Beamwidth Technology Utmaningen med passiva kolumner är att de blir mer smalspridande ju högre upp i frekvens man kommer vilket betyder att vissa delar av lyssningsytan inte har fullt frekvensspektrum. Pga sam/motverkan mellan elementen kommer frekvensgången att variera off-axis.

CBT löser detta genom att låsa och bevara spridning över ett brett frekvensområde och bevarar frekvensgången både on- & off-axis.

kontaktperson i frågor kring produkten och investeringen i sin helhet. Möjligheten finns att köpa och själv äga utrustningen.

FÖRDELAR MED ATT HYRA/LEASA UTRUSTNING Behåller likviditet, eftersom inget kapital binds Belastar inte balansräkningen Säker finansiering Hyran är lätt att budgetera Kostnader fördelas över tiden Hela leasinghyran är avdragsgill, dras som en kostnad (mindre skatt) Behåller handlingsfriheten Kontakta DAV Partner för att diskutera finansieringsförslag. Tel 031-775 97 00.

Med J-formen på arrayen fungerar Constant Beamwidth Technology med assymetrisk spridning på samma sätt som dyrare line arrayer som används i konsertsystem.

Hög uteffekt och bandbredd. 2-vägs CBT70J ger högt ljudtryck och en jämn frekvensgång.

CBT70JE Extension Cabinet ger utökad spridningskontroll och frekvensgång. Alla CBT-modellerna har en omkopplare för Music/Speech.

12


Därför fick videokonferensen sitt genombrott Rolf Laggar på Laggar Kommunikation AB, har lång och stor erfarenhet av videokonferens på olika sätt. Han driver siten videokonferens.com, bevakar nyheter och användningsområden inom videokonferensområdet och håller utbildningar.

Det personliga mötet har blivit HD. Om nu

gruppsystemen i stort sett har möjlighet till bra kvalitet så har också det personliga systemet vid datorn det. Det krävs förutom mjukvara också bra kamera och headset eller en kombinerad mik/högtalare – och plötsligt är man nästan jämställd med gruppsystemen i kvalitet. Detta krävs om man ska kommunicera med gruppsystem och alla ska få en bra upplevelse. 3D – kommer även i videokonferensrutan.

Dock för specialister och när en standard utan glasögon är framme. Dessutom tror jag att kamerorna kommer bort i gruppsystemen, till exempel på telepresencesidan. Mobiliteten ökar 4G. Här kommer en fortsatt

naturlig utveckling att ske. Förhoppningsvis på videons premisser, inte bara ljud, som det varit tidigare. Organisationen tydliggörs. Här finns mycket

Här ger Rolf sin bild av genombrottet för videokonferens och trender att vänta. Under förra decenniet fick videokonferens något av ett genombrott, tack vare: IP underlättar för de flesta, men kunde/kan

också ge en del huvudbry. HD-kvaliteten kom i blickpunkten på ett helt

annat sätt än tidigare. Telepresence (videokonferens premium)

– ögonkontakt och kroppsspråk i fokus mer än någonsin i företagsledningarna. 11 september – säkerheten kom i fokus

Vad kommer att hända inom den närmaste framtiden? – Tekniken i utrustningarna är idag mycket bra i de flesta fall. Utbudet är stort och standard är mantrat, åtminstone om man jobbar professionellt. Nätet kan i vissa fall vara ett aber, men blir allt bättre. Kan dock vara en svårighet i vissa internationella kontakter, säger Rolf Laggar. – Utvecklingen inom olika specialiteter kommer starkt, och det gäller att företag och organisationer har en beredskap när eldsjälarna brunnit ut.

under några år. Miljö blev ett säljande koncept, där video-

konferens kommit i blickpunkten. Statliga myndigheter ska ha med detta i sina miljöledningssystem. Enklare och billigare system, framför allt de

personliga systemen. Tjänster börjar etableras i större skala.

Här lär vi få se en stark utveckling under de närmaste åren: Rummen blir med specialiserade. Skuldra

mot skuldra-konferenser får man hoppas snart är en dinosaurie, en utdöd jätte. Ansikte mot ansikte bör gälla nu och i framtiden. För bara något år sedan var jättekonferensborden alltid självklara vid videokonferenser. Här är en förändring redan på gång.

orörd mark. Samtidigt är det ett måste för att öka användningen av videokonferens och skapa fortsatt utveckling inom olika verksamhetsgrenar, samt utveckla möjligheter och t.o.m. nöjen – nya arbetssätt som ska genomsyra organisationen. Tjänster – andra affärsmodeller. Kommer att

utvecklas och göras än mer specificerade. De personliga systemen kommer troligen att ha samma affärsmodell som mobiltelefonin idag. Det gäller även om de kommer ut till konsumentmarknaden. Kan också komma att gälla större system. Ekonomi – här bör en reform vara på sin

plats. ROI-kakyler finns – översätt dessa till organisationen. Gör det tydligt vad som kostar. Detta har funnits ett tag men fokus på effektivitet kommer att bli tydligare, åtminstone där man kan stava till effektivitet. Miljö – läs även ekonomi. Det finns miljö-

ansvariga och chefer som kan visa på hur miljöarbetet kan utvecklas med hjälp av video­ konferens. Videokonferens är klimatsmart – det är inte tåget och andra sätt att transportera våra mer eller mindre tunga kroppar!

13


Transportforskare som inte transporterar sig Dagligen använder VTI, Statens väg- och transportforsknings­ institut, videokonferens för möten internt och med kunder och samarbetspartner. –Som statlig myndighet ska vi värna om miljön. Särskilt viktigt är det för oss som håller på med transportforskning, säger Svante Grenestam, IT-chef på VTI.

AV-entreprenad ger rätt lösning

– Vi valde DAV Partner efter upphandling och är nöjda med vårt val. Tekniken fungerar bra och utrustningen är användarvänlig. Fyra kontor VTI lyder under näringsdepartementet och är ett framstående forskningsinstitut, både nationellt och internationellt, för sin forsknings- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn. De omkring 190 anställda finns dels i Linköping, där huvudkontoret och största delen av verksamheten är förlagd, dels har institutet lokal­ kontor i Borlänge och Stockholm. Där ligger tonvikten på forskning inom transportekonomi och transportpolicy, likaså kontor i Göteborg med forskningsinriktning mot fordons- och farkostteknik. Används dagligen Årligen utför VTI forskningsuppdrag åt cirka 200 olika uppdragsgivare och kunder, där Vägverket och Vinnova är de största. Uppdrag som kräver möten av skilda slag. – Sedan flera år tillbaka använder vi videokonferens. Anledningen är att vi har verksamhet på fyra orter i Sverige och vill knyta ihop dessa på bästa sätt, säger Svante Grenestam. – Vi kommunicerar internt i olika arbetsgrupper. I utvecklingsarbeten är det fördelaktigt att kunna dela och ta del av dokument, ritningar, bilder och se på lösningar med hjälp av videokonferens. – Ledningsgruppen har möten på samma sätt med folk på andra orter utan att behöva resa. Vi har möten med kunder och samarbetspartner. Det gör att videokonferens dagligen används i vår verksamhet, säger Svante Grenestam.

14

DAV Partner tar ansvar för helheten i sina projekt. – Det ska vara enkelt för kunden, säger Mikael Bernhardtz.

Samtidigt 190 anställda VTI har tre videokonferensutrustningar i Linköping samt en på respektive ort i Stockholm, Göteborg och Borlänge. – Några medarbetare har programvara i sina datorer, vilket gör att de kan vara med på möten även när de är ute och reser. – Vi har personalmöten med videokonferens, då alla 190 anställda samtidigt är med och tar del av information från generaldirektören. Utan videokonferens skulle detta kräva fyra möten, konstaterar Svante Grenestam. Underlättar rekrytering – Jag tror att vi växer genom att ha den här kommunikationen, och kan ha medarbetare på olika orter. När vi nyrekryterar kan personal idag välja ort, det ger oss ännu bättre möjligheter att rekrytera mycket kompetent personal, säger Svante Grenestam. – Videokonferens sparar mycket pengar genom att slippa reskostnader, vilket gör att investeringen snabbt är intjänad. Och sparar tid, bara att resa tur och retur LinköpingBorlänge tar 8–9 timmar. Likaså är det en säkerhetsfråga. VTI har som säkerhetspolicy att nyckelpersoner inte ska resa i samma fordon. Videokonferens är ofarligt att använda. Dessutom är det som sagt också viktiga miljöaspekter att väga in.

Enkelheten är till exempel att kunden har en och samma kontakt från första möte till installation och uppföljning i ett projekt. I en AV-entreprenad kan allt från mindre till medelstor och avancerad AV-utrustning ingå. Eftersom DAV Partner inte är styrda av någon särskild leverantör eller tillverkare väljer man den utrustning som bäst uppfyller kundens behov. – Detta skapar möjligheter att erbjuda kundunika lösningar, säger Mikael Bernhardtz. – Vi har också ett gediget tekniskt kunnande och den erfarenhet som krävs för att välja rätt. På en av Göteborgs universitets institutioner var målet att skapa en funktionell och attraktiv utbildningsmiljö, där tekniken alltid är tillgänglig och användarvänlig för lärarna. Från start till mål – Uppdragen utformas utifrån varje kunds specifika behov och vi tar ansvar för helheten. Först träffar vi kunden, gör en besiktning på plats och en behovsanalys där vi ser på kundens behov och mål med investeringen. Därefter gör man ett projekteringsunderlag, väljer ut produkter som ska ingå och lämnar offert till kunden. – I ett projekt tar vi sedan hand om installation och montering, håller kontakten med fastighetsoch lokalansvariga, samordnar och koordinerar installatörer och montörer. Vi tar också ansvar för uppföljning och erbjuder olika typer av serviceavtal, säger Mikael Bernhardtz.


Videokonferensmöten är helt nödvändigt idag Viking Genetics är ett av världens största avelsföretag, och har regelbundet videokonferensmöten i sin verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. – Idag känns den här tekniken helt nödvändig. Minst två gånger i veckan har vi videokonferensmöten, säger IT-chef Anita Frick.

Viking Genetics ägs av de svenska husdjursföreningarna, Viking Danmark och FABA i Finland, med drygt 30 000 lantbrukare som medlemmar. – 2008 gick Svensk Avel ihop med motsvarande verksamhet i Danmark och bildade Viking Genetics. 2009 tillkom den finska verksamheten. Att regelbundet träffas och ha olika möten medför många resdagar under året, säger Anita Frick. – Det primära när vi investerade i video­ utrustning var därför att spara tid och minska kostnader för tjänsteresor. Att resa tar mycket tid, det kostar att flyga eller att åka bil och medför dyra hotellövernattningar. – Bara ett fåtal färre resor gör att investeringen snabbt är intjänad. Visst blir det resor nu också, men resandet har avsevärt minskat, konstaterar Anita Frick.

– Ofta kan det vara kortare möten, men som innebär lång restid. Därför är videokonferens en både effektiv och värdefull mötesform, som används flitigt, säger Anita Frick. Ett alternativ är telefonkonferenser, men Anita Frick föredrar videokonferensmöten. – Det är lättare att ha möten när man ser varandra och ett bra sätt att förena alla enheter. Exportavdelningen har varje vecka fredags­ möten, som både är en form av teambuilding och fyller en social roll då man även kan fika tillsammans med kollegor i övriga länder.

Ser ansiktsuttryck Miljöaspekten är också viktig genom att resandet minskar. Behöver man inte resa kan även fler delta vid möten. – Sekreterare och assistenter kan exempelvis sitta med. Även ur kreativ aspekt är videomöten bra. Man kan visa upp dokument, diskutera förslag och se i ansiktsuttryck hur det mottas. – Vi tycker att allt fungerar väldigt bra och videokonferens känns helt nödvändigt att ha idag. Utrustningen är lättskött, användarvänlig och vi har fått mycket bra support från DAV Partner, säger Anita Frick. Används flitigt Viking Genetics investerade i tekniken hösten 2008. DAV Partner var med under hela uppbyggnadsskedet. – Genom vårt nätverk med samarbetspartner i Norden koordinerades installation och lokal support i respektive land. Vi tog helhetsansvar från att rekommendera utrustning och teknik till installation och även ansvar för eftermarknad, säger Hans Samuelsson på DAV Partner. Viking Genetics har 6-partssystem i Skara och Randers i Danmark, och även videoutrustning vid enheterna i Finland. Ordförandena i respektive länder har kompatibel mjukvara i sina datorer och kan från sina hem koppla upp sig vid möten. – I Skara hade vi först videoanläggningen i vårt styrelserum, men flyttade den till ett särskilt rum, eftersom den används så flitigt, avslutar Anita Frick.

Effektiv mötesform Verksamheterna i respektive land bedriver ett nära samarbete och driver även inom forskning gemensamma projekt. Detta kräver möten av olika karaktär.

Er kompletta partner för

Digitalbio www.electrosonic.se 08-522 057 00

15


Vi vill att ni ska ha ett riktigt bra möte. Oavsett om ni träffas eller inte.

HUVUDKONTOR Ågatan 18A, 431 35 Mölndal Telefon: 031-775 97 00 Fax: 031-775 97 01 E-post: info@davpartner.se

FILIAL STOCKHOLM Norrmälarstrand 78 Telefon: 08-650 98 30 Fax: 08-650 98 29

Inova Science Park, 656 34 Karlstad Signalhornsgatan 124, Karlstad

Skriv Produktion: Roxx Media Sverige. Layout: In Time. Tryck: Printfabriken, 2010.

FILIAL KARLSTAD

DAVision  

Ett magasin från DAV Partner om digital audio och video

DAVision  

Ett magasin från DAV Partner om digital audio och video