Page 1

BouwJob www.bouwjob.be


Een Job in de BOUW

Bouw Job is een vacature website die zich hoofdzakelijk richt op de civiele – en bouwsector. De economische crisis heeft iedereen in een bepaald momentum gebracht. Zowel werknemers als werkgevers hebben hier een klimaatverschuiving van ondervonden. Nu is het economisch klimaat nog steeds hectisch, maar er is een bepaalde gewenning ingetreden waardoor de invloeden dusdanig beperkt blijven.


INHOUD 3. Architect werkt voor 5 cent per opdracht

6. De 10 best betaalde stielmannen 9. Promoot je talenten zelf 13. Zonnepanelen in BelgiĂŤ


Architect werkt voor 5 cent per opdracht > Uit de crisis raken lukt ook met weinig middelen áls je creatief denkt. Het is zelfs mogelijk om een succesvolle onderneming vanuit een zelfgeknutseld kraampje op te starten. Heel wat Amerikaanse designers en architecten zijn werkloos ten gevolge van de immobiliënmarkt die het slecht doet . Toch ondernemen ze liever nieuwe projecten dan bij de pakken te blijven zitten, volgens The New York Times.

Een houten kraampje op de markt van Seattle is de nieuwe werkomgeving van architect John Morefield. Op een bordje staat te lezen dat hij voor slechts „5 cent‟ bereid is om elke architectuurvraag te beantwoorden. Dit was volgens hem de enige uitweg nadat hij in 2008 tweemaal ontslagen werd. Hij haalde zijn gelijk door intussen al 50.000 dollar aan commissies op te strijken.


Het ideale moment om nieuwe dingen te proberen Natsha Case ontdekte dat ze naast designertalent ook ijsjes aan de man kon brengen. Haar smaken noemde ze naar beroemde architecten. „Mies van der Rohe‟ is bijvoorbeeld een vanilleijsje met chocoladekoekjes. “Ik voel dat het nu een ideaal moment is om nieuwe dingen uit te proberen. Waar je altijd al van droomde, kan je nu verwezenlijken.”, zegt Case. “Je denkt wel altijd dat je je carrière volledig onder controle hebt. Dan blijkt plots de recessie toe te slaan en besef je hoe afhankelijk je van de markt bent”, zegt designer Debi van Zyl. Uiteindelijk komt het er dus op aan om zélf te ondernemen. Je kan beter zelf een creatieve sprong nemen in het ongewisse dan afwachten wat er nog gebeurt. (ab)


De 10 best betaalde stielmannen Wat blijkt: sloopwerkers en schrijnwerkers zitten aan de top, vloerders en voegers verdienen het minst. “De best verdienende stielmannen zijn degene met de meeste vakkennis. (het installeren van centrale verwarming is bijvoorbeeld moeilijker dan vloeren). Ervaring en verantwoordelijkheid (ploegbaas versus beginner). Ook wie buitenwerkt verdient meer dan wie binnenwerkt”, vertelt Luc Proesmans, adviseur sociale zaken van Bouwunie, de overkoepelende organisatie van kmo‟s in de bouw.

> Top 10 best betaalde stielmannen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Beroep

Gemiddeld loon per uur

Sloopwerker Grondverzetter Schrijnwerker Installateur cv Bestrater Metser Kabel- en leidinglegger Dakdekker Dakafdichter Stukadoor

49,540 44,524 43,710 43,202 42,821 40,655 40,512 40,291 40,065 39,542

euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro

Bron: Bouwunie - Richtprijzen aan te rekenen lonen voor ondernemingen met 20 of meer arbeiders.


> Hoeveel houden zij netto over? Van deze brutolonen die de bouwbedrijven aanrekenen aan hun klanten, houden de arbeiders zelf slechts 25 à 30 % netto over. “In deze richtprijzen zitten de (sociale) lasten van de werkgevers in: de socialezekerheids-bijdragen, de bijdragen voor het gewaarborgd loon en voor het Sluitingsfonds, alle bedrijfskosten en verzekeringen, de administratiekosten, het rollend materieel enzovoort. Een arbeider houdt van het bruto-uurloon dat een bedrijf aan zijn klanten aanrekent iets minder dan de helft over. Dat is het brutobedrag dat een werknemer op zijn loonbrief ziet staan. Daar gaat dan nog eens zijn persoonlijke socialezekerheidsbijdrage af (13,07 %) en de bedrijfsvoorheffing. Wat meteen duidelijk maakt dat de lasten voor de werkgevers en werknemers in ons land heel hoog zijn”, zegt Anja Larik, perschef van de Bouwunie.

> De brutolonen van arbeiders in de bouw Bruto uurloon Ongeschoolde bouwarbeider Geoefende bouwarbeider Geschoolde 1e graad Geschoolde 2e graad Ploegbaas (geschoolde 1e graad) Ploegbaas (geschoolde 2e graad) Meestergast Bron: Bouwunie – Minimumbrutolonen vanaf 1 april 2011

12,515 13,341 14,188 15,062 15,607 16,568 18,074

euro euro euro euro euro euro euro


“Dit zijn de minimumbrutolonen in de bouwsector. In de praktijk zijn er weinig bouwbedrijven die hun arbeiders meer betalen dan deze minimumlonen. Momenteel liggen de lonen nog iets lager, want dit zijn de bedragen met de loonindexatie van 1 april al in. Een geschoolde 1e graad is een arbeider die na zijn opleiding zijn taken zelfstandig kan uitoefenen, iemand met meer ervaring behoort tot de 2e graad“, vertelt Anja Larik. Bovenop het brutoloon hebben de arbeiders nog recht op een aantal extra‟s. Het vakantiegeld, de eindejaarspremie, een premie voor weerverlet (wie buiten werkt krijgt jaarlijks een premie die 2 % van zijn loon) en een vergoeding voor de rustdagen ter compensatie voor de werkweken van 40 uur, loonbijslagen voor risicovol werk enzovoort. Voor hoogtewerken, zandstralen of werken met pneumatische hamers worden bijvoorbeeld extra‟s betaald. Sommige bedrijven geven ook nog zaken zoals maaltijdcheques. (mr)


Promoot je talenten zelf Wie zelf zijn talent in de kijker zet, maakt meer kans om de crisis zonder kleerscheuren door te komen. Een job krijg je op basis van competenties, een loopbaan bouw je op basis van talent. Merkt je werkgever dat talent niet op, hoef je niet bij de pakken te blijven zitten. Ruim acht op de tien werknemers voelen zich zelf verantwoordelijk voor wat ze in hun loopbaan bereiken. “Maar als we kijken naar wat werknemers effectief ondernemen om hun talent maximaal te gebruiken, daalt dat cijfer”, merkt Paul De Schepper op. Een kleine 60 procent zorgt ervoor dat hij betrokken wordt bij belangrijke projecten. Ruim de helft probeert in contact te komen met mensen die hun loopbaan kunnen beïnvloeden. Iets meer dan de helft vraagt spontaan om loopbaanadvies. “Het zijn meestal de werknemers die hun carrière zelf sturen, die de crisis overleven. Medewerkers die dit doen en een chef hebben die hen stimuleert, gaan meestal binnen de organisatie zelf op zoek naar groeimogelijkheden”, voegt De Schepper daaraan toe. “Maar zonder een omkadering die op talentmanagement gericht is, heeft het weinig zin. Als je chef of de hr-dienst er niet voor openstaan, stoot je op een muur.”


Zonnepanelen in België >

Wat brengt de toekomst?

Op woensdag 23 maart vond The Solar Future plaats, een congres over de toekomst van zonnepanelen. Verschillende experts analyseerden de huidige toestand van de zonnepanelenmarkt en lieten hun licht schijnen over de toekomst.

Drie P‟s zullen een grote rol spelen in de verdere ontwikkeling van de markt: de productieprijs, de prijs van elektriciteit en politieke beslissingen.

> Inhaalbeweging “België is een federale staat en elk gewest heeft dan ook zijn eigen beleid inzake hernieuwbare energie”, aldus Alex Polfliet van consultancybureau Zero Emission Solutions over die laatste P. “Vlaanderen heeft een voorsprong qua geïnstalleerd vermogen, maar we zien dat Brussel en Wallonië een inhaalbeweging hebben ingezet. Dankzij ondersteuningsmechanismen worden investeringen in zonnepanelen in beide gewesten heel aantrekkelijk gemaakt.”


> Brussel boomt Ismael Daoud, medewerker van het kabinet van de Brusselse Regering, benadrukt de impact van politieke beslissingen voor het Brusselse gewest. “Zonnepanelen kunnen niet zonder politieke steun. Tot 2020 moet er een duwtje in de rug zijn. We waken er wel over dat we niet te veel gaan subsidiëren. Eerst vanalles beloven en daarna weer intrekken, is niet goed voor de stabiliteit. Er ligt een voorstel op tafel, maar dat moet nog goedgekeurd worden. Centraal in dat voorstel staat een formule die elk jaar aangepast kan worden aan de markt. Zo kunnen we subsidiëring steeds aftoetsen aan de realiteit. Belangrijk in het verhaal is dat een terugverdientijd van zeven jaar gewaarborgd wordt.”

> België: drie snelheden "De Belgische situatie is er ééntje met drie snelheden. In het Brusselse gewest en Wallonië is er die inhaalbeweging, terwijl in Vlaanderen de overheidssteun wordt teruggeschroefd", aldus Polfliet. Vanaf 1 juli 2011 gaan de prijzen voor groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties immers versneld stelselmatig naar beneden. De Vlaamse regering wil zo de oversubsidiëring tegengaan. Er ligt al een voorstel op tafel, maar mogelijk wordt er hier en daar nog wat aan gesleuteld.


“Ook vanuit de sector vonden wij dat er sprake was van oversubsidiëring en dat we met minder konden”, aldus Polfliet. “Maar wij vinden deze daling te drastisch. Er wordt veel te snel afgebouwd. Voor de grote systemen betekent dit volgens mij de doodsteek. Voor particulieren blijft investeren in zonne-energie wel interessant.”

> Weg met fiscale aftrek? “Cruciaal voor particulieren is de vraag hoe de fiscale aftrek van zonnepanelen evolueert", gaat Polfliet verder. "Blijft die bestaan, en zo ja, blijft die dan bestaan op hetzelfde niveau? Ik vrees ervoor, want het gaat hier om federale middelen. Fiscale aftrek betekent minder belastingsinkomsten. En aangezien de federale staat op zoek is naar geld, verbaast het me dat er nog geen vermindering is gekomen op die aftrek.

Ik verwacht dan ook dat de fiscale verminderen

aftrek in 2012 of 2013 zal


> Energieprijzen en productiekosten “Daar tegenover staat dat zelf energie produceren aantrekkelijker zal worden naargelang de energieprijzen stijgen. Een ander voordeel is dat de moduleprijzen van de panelen zullen zakken. Al denk ik niet dat die nog drastisch zullen dalen.” Andere sprekers menen van wel. Eentje waagde zich zelfs aan de stelling dat de moduleprijzen met 40% zullen dalen tegen 2014. Jérôme Crotteux van studiebureau E3 waarschuwt: “Door de toenemende concurrentie zullen de prijzen naar beneden gaan. Maar belangrijk is dat we blijven waken over de performantie en kwaliteit. Goedkoper is goed, maar wat als de energieopbrengst minder is, of de levensduur te wensen over laat?”


(ks)

Bouw Job 1° Editie  

Bouw Job is een vacature site gericht op de civiele- en bouwsector.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you