Page 1

Photo courtesy of Marine Park Malta


123

Institute of BUSINESS AND COMMERCE Our Institute offers vocational education and training in the fields of business and commerce. We are committed to providing quality education through courses which are relevant to the individual as well as to the country’s socio-economic needs. Through academic and practical learning opportunities, we will help you to foster an entrepreneurial insight, and to seek the required innovation and creativity to succeed in your career. We collaborate with the local business community, with Government and with local and foreign institutions, to provide the necessary educational and training experiences to enhance students’ potential for development and employability.

MCAST Institute of Business and Commerce Main Campus, Triq Kordin, Paola PLA 9032 00356 2398 7600 00356 2398 7640 ibac@mcast.edu.mt Director: Ms Yvonne Pulis Deputy Directors: Mr Josef Buttigieg, Ms Jacqueline Micallef Grimaud


Institute of Business and Commerce

124 List of courses Page

MQF Level

Course Code

Course Title

127

12/06/01

MCAST Foundation Certificate in Business - Level 2*

128

12/06/02

MCAST-BTEC Diploma in Business

2

3

130

12/06/03

Certificate in Insurance - Level 4*

132

12/06/04

MCAST Certificate in Administrative and Secretarial Studies - Level 4*

133

12/06/05

MCAST Certificate in Marketing Studies - Level 4*

135

12/06/06

MCAST Certificate for Medical Secretaries - Level 4*

136

12/06/07

MCAST-BTEC Extended Diploma in Business

138

12/06/09

AAT Diploma in Accounting

139

12/06/10

Diploma in Insurance Studies - Level 5*

141

12/06/11

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Business

142

12/06/12

Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise

All Levels are based on the Malta Qualifications Framework. Refer to the last page of this Prospectus for further details. Il-Livelli huma bbażati fuq il-Qafas għall-Kwalifiki ta’ Malta. Aktar dettalji jinsabu fl-aħħar paġna ta’ dan il-Prospett. * Provisionally classified at this level by the Malta Qualifications Council. Proviżorjament klassifikat f’dan il-livell mill-Kunsill Malti għall-Kwalifiki.

MCAST reserves the right to effect changes to the contents of programmes according to changing needs and circumstances. L-MCAST jirriżerva d-dritt li jagħmel tibdil fil-kontenut tal-programmi skond il-ħtieġa u ċ-ċirkostanzi.

4

5

6


Institute of Business and Commerce

125

"

Through work placements, I was able to put to practice and better understand the skills and theories I had learnt in class. Once I complete my studies, my next step would be to use this experience to advance in my career within the business sector.

EDWINA GALEA, Second Year Student MCAST-BTEC Higher National Diploma in Business


"

At MCAST, I started looking at education from a different perspective. Learning became an enjoyable, practical experience. Once I graduate, I aspire to form part of a management team or to set up my own business. The knowledge and skills that I am acquiring now will help me to achieve this goal.

Simon Peter Camilleri, Reading for a BA (Hons) in Business Enterprise


MQF LEVEL 2

MCAST Foundation Certificate in Business - Level 2

2

Awarding Body: MCAST More info: www.mcast.edu.mt/120601

Course Duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry Requirements: MCAST Introductory Certificate or Finished Compulsory Education Other entry requirements: Initial Assessment Tests At the end of the programme, you will be able to: 1. Describe basic business concepts 2. Communicate in Maltese and English in a business environment 3. Apply mathematical skills in everyday life and in business 4. Use appropriate IT skills.

The course is designed to provide an opportunity to students to follow a structured programme of study in that area which is closer to their interests, in this case, Business. The programme includes a significant amount of vocational practice that will help students to form a clear idea of the nature of the trade or vocation they intend to follow. Students opting to follow the Foundation Certificate in Business will be introduced to the world of business. They will also consolidate their knowledge of those basic subjects and skills required for them to join a variety of courses.

Il-kors jipprovdi opportunità biex inti tkun tista’ ssegwi programm strutturat ta’ studju f’qasam li l-iktar jinteressak, f’dan il-kaz, in-Negozju. Il-programm fih elementi ta’ prattika vokazzjonali li tgħinek tfassal idea ċara ta’ dak li beħsiebek tagħmel iżjed ‘il quddiem. L-istudenti li jidħlu għall-Foundation Certificate in Business jibdew jifhmu aħjar x’toffri d-dinja tan-negozju. Fl-istess ħin huma jkunu jridu jissaħħu f’dawk is-suġġetti li huma ta’ qofol għal kwalunkwe kors li joffri l-Kulleġġ.

127 Institute of Business and Commerce

12/06/01


12/06/02

MQF LEVEL 3

MCAST-BTEC Diploma in Business 3

Awarding Body: MCAST-BTEC More info: www.mcast.edu.mt/120602

Course Duration: 1 year full-time Fees: BTEC Registration Fees Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level passes Preferred: Business Studies At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the functions and purposes of business organisations 2. Understand the role of people in business organisations, and how these communicate and provide support to the organisation 3. Apply basic skills to manage personal finances and to keep basic financial books of a business organisation 4. Understand basic concepts of branding and retailing as well as customer relations in a business organisation. Career opportunities:

• Clerical assistant • Customer care assistant • Front office assistant • Office assistant

This course closely examines the various basic business functions giving an overview of the most important areas by looking at the way business organisations operate. You will learn how to deal with customers and with people within the organisation itself, how to communicate within and outside the organisation, and so on. The programme therefore prepares you to understand better the different aspects of business operations. It offers you the opportunity to become more familiar with those areas of business and commercial studies you may wish to embark upon in the future.

Il-kors jifli l-funzjonijiet bażiċi u varji tan-negozju u jipprovdi stampa tal-oqsma l-aktar importanti u ta’ kif joperaw l-organizzazzjonijiet f’dan is-settur. Titgħallem kif iġġib ruħek mal-klijenti u ma’ persuni oħra li jaħdmu fl-organizzazzjoni nfisha, kif tikkomunika sew kemm ġewwa kif ukoll barra mill-organizzazzjoni, u l-bqija. Għaldaqstant, il-programm iħejjik biex tifhem aħjar l-aspetti differenti li ser tiltaqa’ magħhom fix-xogħol tan-negozju. Il-kors joffrilek l-opportunità li tagħraf liema minn dawk l-oqsma tan-negozju u l-istudji kummerċjali tkun tixtieq li ssegwi aktar ‘il quddiem.


Institute of Business and Commerce

129


12/06/03

MQF LEVEL 4

CERTIFICATE IN INSURANCE – LEVEL 4 4

Awarding Body: Chartered Insurance Institute (UK) More info: www.mcast.edu.mt/120603

Course Duration: 1 year full-time Fees: CII Registration Fees CII course material Fees Entry Requirements: MCAST-BTEC Diploma in Business or 4 SEC/O-Level passes Compulsory: Maltese, English Language, Mathematics At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the nature of the insurance market, its structure and its main features 2. Demonstrate a knowledge of basic insurance practice and products and of the main methods of handling and resolving customer complaints 3. Apply basic insurance principles including the regulatory environment and the main principles governing contracts 4. Understand the nature and main features of risk and insurance. Career opportunities:

• Account handler • Claims handler • Insurance claims surveyor • Insurance clerk

This one-year course introduces students to the concept of insurance and is a core qualification equipping students with the various skills required to take up a career in all sectors of the insurance industry. It develops the students’ potential to enable them to become competent in insurance operations.

Dan il-kors ta’ sena jintroduċi lill-istudenti għall-kunċett tal-assigurazzjoni. Il-kwalifika hija waħda ta’ qofol u trawwem fl-istudenti dawk il-kompetenzi li huma meħtieġa għal karriera fl-industrija tal-assigurazzjoni. Il-programm ta’ taħriġ iwassal biex l-istudenti jsiru jafu sew kif taħdem l-assigurazzjoni.

You will learn about basic insurance principles and disciplines such as the regulatory environment, underwriting and claims, insurance packages and the general insurance business and finance practice. The Certificate in Insurance develops the necessary knowledge, attitudes and skills which serve as a stepping stone to further studies and specialisation in the insurance sector.

Titgħallem dwar il-prinċipji u d-dixxiplini bażiċi tal-assigurazzjoni, bħal, per eżempju, il-qafas regolatorju, il-poloz tal-assigurazzjoni u l-claims, u ħwejjeġ oħra li jolqtu l-prattiċi tas-settur, in-negozju u l-finanzi. Il-kors li jwassal għal dan iċ-ċertifikat jiżviluppa l-għarfien, l-attitudnijiet u l-kompetenzi li jkollok bżonn jekk trid tkompli tistudja u tispeċjalizza aktar fis-settur talassigurazzjoni.


Institute of Business and Commerce

131


12/06/04

MQF LEVEL 4

MCAST Certificate in Administrative and Secretarial Studies - Level 4

4

Awarding Body: MCAST More info: www.mcast.edu.mt/120604

Course Duration: 2 years full-time Fees: Not applicable Entry Requirements: MCAST-BTEC Diploma in Business or 4 SEC/O-Level passes Compulsory: Maltese, English Language, Mathematics At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the key areas of administration and services and supplies 2. Use appropriate office equipment, routine procedures and standards 3. Take notes as well as transcribe business documents from a printed or hand-written copy to a suitable business standard 4. Communicate in different ways on the work place. Career opportunities:

• Contact centre agent • Filing / archiving officer • Office administrator • Personal assistant • Secretary • Support and administrative services officer

This course prepares students to work in different types of office environments, be it in business enterprises or government offices.

Il-kors iħejjik għal diversi tipi ta’ xogħol li tiltaqa’ miegħu f’ambjent ta’ uffiċċju, kemm f’intrapriżi tan-negozju kif ukoll f’uffiċini tal-gvern.

It gives you the skills necessary to administer the office, to manage the people in it and to deal with clients. It also prepares you to make the best use of equipment which is necessary for the office to function efficiently and to be aware of the different methods of communication, both verbal and written, needed at the workplace.

Tieħu t-taħriġ li hemm bżonn biex tmexxi sewwa l-uffiċċju u l-persuni li jaħdmu fih, kif ukoll kif iġġib ruħek mal-klijenti. Titgħallem ukoll kif tagħmel użu tajjeb mill-apparat li huwa meħtieġ biex l-uffiċċju jiffunzjona b’mod effiċjenti. Tifhem aħjar il-metodi differenti tal-komunikazzjoni, kemm bil-kelma kif ukoll bil-kitba.

You will also receive training to acquire the soft skills necessary for this kind of work and at the relative level of competence.

Il-kors jinkludi wkoll taħriġ fil-livell relattiv ta’ kompetenzi, li għalkemm ġeneriċi, huma ta’ qofol għal dan it-tip ta’ xogħol.


MQF LEVEL 4

MCAST Certificate in Marketing Studies - Level 4 4

Awarding Body: MCAST More info: www.mcast.edu.mt/120605

Course Duration: 2 years full-time Fees: Not applicable Entry Requirements: MCAST-BTEC Diploma in Business or 4 SEC/O-Level passes Compulsory: Maltese, English Language, Mathematics At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the marketing concept 2. Explain the full range of marketing activities including advertising, public relations, sales promotion and market research 3. Describe the fundamental techniques applied to the marketing of products and services 4. Apply marketing concepts to real life marketing scenarios. Career opportunities:

• Brand / sales executive • Customer care coordinator • Marketing assistant • Media officer • Public relations officer • Sales representative • Selling and sales coordinator

The MCAST Certificate in Marketing Studies enables participants to acquire a clear idea of the basic principles of marketing and the role of marketing in businesses and organisations. You will learn what reliable customer service and public relations entail. You will also learn about the practice of advertising and selling and sales management within the marketing environment and understand how a business researches new products and services and analyses how best to market them to its target audience. You will also learn about the various ways to communicate with the public in the market environment.

L-MCAST Certificate in Marketing Studies jgħin lill-parteċipanti biex jiksbu idea tajba dwar il-prinċipji bażiċi tal-marketing u kif dan tal-aħħar jista’ jservi ta’ għajnuna għan-negozji u l-organizzazzjonijiet. Inti titgħallem x’jinvolvu r-relazzjonijiet pubbliċi kif ukoll x’jitlob is-servizz li jingħata lill-klijenti. Titħarreġ ukoll fil-prattika tar-reklamar, il-bejgħ u l-immaniġġjar tal-bejgħ fl-ambjent talmarketing. Tibda tifhem aħjar kif in-negozju jfittex biex jiżviluppa prodotti u servizzi ġodda u l-analiżi li ssir biex jinstab l-aħjar mod ta’ kif dawn tressaqhom lejn il-klijentela li għaliha jkunu intenzjonati. Titgħallem ukoll dwar il-metodi li bihom tista’ tikkomunika mal-pubbliku fl-ambjent talmarketing.

133 Institute of Business and Commerce

12/06/05


MQF LEVEL 4

MCAST Certificate for Medical Secretaries - Level 4

4

Awarding Body: MCAST More info: www.mcast.edu.mt/120606

Course Duration: 2 years full-time Fees: Not applicable Entry Requirements: MCAST-BTEC Diploma in Health and Social Care with at least four Merit grades in units of 60 guided learning hours or their equivalent or 4 SEC/O-Level passes Compulsory: Maltese, English Language, Mathematics and one Science subject from Chemistry, Physics or Biology At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the key areas of administration and services and supplies 2. Use appropriate office equipment, routine procedures and standards 3. Take notes as well as transcribe medical documents from a printed or hand-written copy to a mailable standard 4. Communicate in different ways on the work place especially in a medical environment and recollect and use basic medical terminology.

This course is aimed at those who wish to embark on a secretarial career in the health and medical sector. It gives students an understanding of the general key areas of administration, use of office equipment, routine procedures and services, work environment and communication with staff, colleagues and patients. It also focuses on the medical and health environment and provides participants with basic medical terminology such as dermatology, oncology, medicine and mental health. Of equal importance is the training that students receive in transcribing medical dictation, maintaining committee minutes, developing documents for publications and presentations such as power point presentations and projects and the safe keeping of medical records.

Career opportunities:

• Hospital administrative officer • Medical secretary • Medical support services officer (administration)

• Secretary to the consultant • Ward clerical officer

Medical secretary students at Mater Dei Hospital

L-għan ta’ dan il-kors hu li jħejji lill-istudenti għal karriera segretarjali fis-settur tas-saħħa u fil-qasam mediku. Permezz ta’ dan il-kors, l-istudenti jkunu jistgħu jifhmu aħjar kif jitmexxew l-oqsma tal-amministrazzjoni, l-użu tal-apparat tal-uffiċċju u proċeduri ta’ rutina li jaffettwaw l-ambjent tax-xogħol, il-komunikazzjoni malistaff, mal-kollegi u mal-pazjenti. Il-parteċipanti jitgħallmu t-terminoloġija bażika u li hija ta’ rilevanza għas-settur, per eżempju, id-dermatoloġija, l-onkoloġija u s-saħħa mentali. Ta’ importanza wkoll hija t-traskrizzjoni medika, kif jinżammu l-minuti tal-kumitati, kif tiżviluppa d-dokumenti għall-publikazzjoni, kif tagħmel preżentazzjoni, ngħidu aħna, permezz talpowerpoint, il-parteċipazzjoni fi proġetti, kif ukoll il-mod kif jinżammu d-dokumenti mediċi.

135 Institute of Business and Commerce

12/06/06


12/06/07

MQF LEVEL 4

MCAST-BTEC Extended Diploma in Business 4

Awarding Body: MCAST-BTEC More info: www.mcast.edu.mt/120607

Course Duration: 2 years full-time Fees: BTEC Registration Fees Entry Requirements: MCAST-BTEC Diploma in Business or 4 SEC/O-Level passes Preferred: English Language, Mathematics At the end of the programme, you will be able to: 1. Understand the range of different businesses, their ownership and their goals 2. Understand how businesses are organised to achieve their purposes and distinguish between the roles of supporting organisational activities and departments 3. Understand different types of business information and be able to communicate and present this information effectively and use it critically and creatively 4. Explain the impact on businesses of the economic, political and legal environment.

This course is designed for those wishing to find employment at a junior level within businesses and organisations. It provides a mixture of theory and a practical vision of real life situations in business. It also provides a sound basis of various business areas and specialisations through its different units.

Il-kors huwa maħsub għal dawk li jixtiequ jsibu impjieg f’livell tal-bidu ma’ negozji u organizzazzjonijiet oħra. Il-programm joffri kemm elementi ta’ teorija u oħrajn ta’ prattika f’qafas ta’ sitwazzjonijiet li tiltaqa’ magħhom tabilħaqq. Il-komponenti tal-istudju jvarjaw skont l-oqsma tipiċi tas-suġġett.

The course is based on practical principles and is designed so as to develop the necessary skills and entrepreneurial spirit to enable you to solve problems and be able to work as part of a team. You are encouraged to think critically and creatively and to communicate effectively.

Il-prinċipji prattiċi jiżviluppaw fik dawk ilkompetenzi u dak l-ispirtu ta’ intrapriża li jwassluk biex issolvi l-problemi u taħdem bħala membru fi grupp. It-taħriġ jgħinek ukoll biex taħseb b’mod kritiku u innovattiv u biex tikkomunika b’mod effettiv.

Career opportunities:

• Human resources assistant • Customer care officer / agent • Front office coordinator • Purchasing officer • Field research officer • Supply chain / logistics officer

MCAST students during a meeting with a Banif Bank (Malta) plc bank manager


Institute of Business and Commerce

137

MCAST students at the Malta Stock Exchange plc.


12/06/09

MQF LEVEL 5

AAT Diploma in Accounting

5

Awarding Body: Association of Accounting Technicians (UK) More info: www.mcast.edu.mt/120609

Course Duration: 3 years full-time (1 year fulltime (Certificate) + 2 years full-time (Advanced Certificate and Diploma)) Fees: AAT Registration Fees Entry Requirements: 4 SEC/O-Level passes At the end of the programme, you will be able to: 1. Apply finance administration skills such as double entry bookkeeping, basic costing principles, and purchase, sales and general ledgers 2. Understand the processes and acquire the skills necessary to carry out the role of a finance officer 3. Lead a finance team 4. Apply the appropriate professional ethics required in the accounting environment. Career opportunities:

• Accounts administrator • Accounts executive • Accounting technicians • Audit assistant • Credit management officer • Senior accounts clerk

This course is intended for students who wish to work in the accounting and financial sectors. It provides you with the necessary academic and practical knowledge and skills to seriously consider a career in these sectors.

Il-kors maħsub għal dawk l-istudenti li jixtiequ jaħdmu fis-setturi tal-accounts u l-finanzi. Ilprogramm joffrilek l-għarfien u l-kompetenzi li teħtieġ biex tkun tista’ tikkunsidra taqbadx karriera f’dawn is-setturi.

You will learn how to carry out a range of technical accountancy tasks such as management accounting skills for evaluating budgeting and performance and preparation of final accounts. You will be prepared to act as specialist support staff for employment in Accounting and Finance.

Titgħallem dwar għażla ta’ xogħlijiet ta’ natura teknika bħal ma huma l-kompetenzi maniġerjali tal-accounting li jwassluk biex tkun kapaċi tevalwa sitwazzjonijiet li jitolbu budgeting u t-tħejjija ta’ accounts finali.

Successful students will be qualified to carry out accounting or financial duties in the offices of practising accountants and in industrial and commercial organisations depending on the level of studies and the competences they manage to assimilate.

Dawk l-istudenti li jmorru tajjeb fil-kors ikunu kwalifikati biex jidħlu għal xogħol fl-accounting u l-finanzi f’uffiċini ta’ dan is-settur kif ukoll f’organizzazzjonijiet industrijali u kummerċjali. Dan skont il-livell ta’ studju u l-kompetenzi li jirnexxilhom jakkwistaw.


MQF LEVEL 5

Diploma in Insurance Studies – Level 5

5

Awarding Body: Chartered Insurance Institute (UK) More info: www.mcast.edu.mt/120610

Course Duration: 1 year full-time Fees: CII Registration Fees CII course material Fees Entry Requirements: Certificate in Insurance At the end of the programme, you will be able to: 1. Investigate insurance procedures in more detail 2. Demonstrate technical knowledge and understanding of insurance transactions

3. Understand the laws governing insurance procedures 4. Understand the role of insurance in the sphere of financial services. Career opportunities:

• Captive insurance officer • Claims processing officer • Insurance broker • Reinsurance officer • Tied insurance intermediary

The Diploma in Insurance Studies is a technical and supervisory qualification for insurance staff in all sectors of the industry. It will provide a firm grounding in insurance fundamentals and will enable you to build towards advanced technical knowledge, equipping you with the means to function effectively in a challenging environment. Building on the Certificate in Insurance, you will learn about the laws governing insurance operations and the fundamental principles and practices of claims and insurance business and finance. In addition to being a valuable qualification in its own right, the Diploma can also be a milestone on the route to completion of further studies.

Id-Diploma in Insurance Studies hija kwalifika teknika u ta’ superviżjoni għall-istaff li jaħdem fis-setturi kollha tal-industrija tal-assigurazzjoni. Il-kors joffri tagħlim u taħriġ fundamentali li hu ta’ siwi kbir għax, bis-saħħa ta’ dan, tkun tista’ tħares ‘il quddiem għal studju tekniku aktar avvanzat. B’hekk tkun tista’ taħdem b’mod effettiv f’ambjent impenjattiv. Il-kors jibni fuq is-Certificate in Insurance u għalhekk tkompli titgħallem dwar il-liġijiet li jirregolaw l-operat tal-assigurazzjoni u l-prinċipji u l-prattiċi tal-claims, l-assigurazzjoni, in-negozju u l-finanzi. Minbarra li hija kwalifika ta’ siwi fiha nfisha, id-Diploma tista’ anki sservi bħala tarġa oħra fi triqtek lejn studji ogħla.

139 Institute of Business and Commerce

12/06/10


MCAST students during a work placement at Banif Bank (Malta) plc.


MQF LEVEL 5

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Business

5

Awarding Body: MCAST-BTEC More info: www.mcast.edu.mt/120611

Course Duration: 2 years full-time Fees: BTEC Registration Fees Entry Requirements: MCAST-BTEC Extended Diploma in Business or MCAST Certificate in Marketing or MCAST Certificate in Administrative and Secretarial Studies or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics At the end of the programme, you will be able to: 1. Show a range of skills and techniques, personal qualities and attributes essential for successful performance when working in

The Higher National Diploma in Business is a twoyear course designed to provide students with a comprehensive range of skills and knowledge necessary for a variety of careers in business especially in small and medium-sized enterprises. It helps develop students’ personal qualities by offering them specialised studies which are directly relevant to the business sectors in which they are planning to seek employment. It meets the needs of the major business functions and is of interest to those who wish to set up their own business.

different organisations 2. Demonstrate the knowledge, understanding and skills for success in a range of administrative and management functions in the running of a business 3. Develop flexibility and flexicurity through creative and innovative thinking and leadership skills 4. Understand the legal aspects involved in running an organisation and acquire the skills to apply them, particularly in business situations. Career opportunities:

• Assistant manager • Data handling and analysis officer • EU funding / projects coordinator • Human resources coordinator • Warehousing and logistics coordinator Il-Higher National Diploma in Business huwa kors ta’ sentejn li jħarreġ lill-istudenti f’firxa wiesgħa ta’ ħiliet. Il-kors joffrilhom ukoll l-għarfien meħtieġ biex ikunu jistgħu jagħżlu karriera finnegozju u b’mod speċjali fl-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju. It-taħriġ speċjalizzat li jingħata jrawwem flistudent dawk il-kwalitajiet personali mistennija mis-setturi tan-negozju u minn dawk l-oqsma relatati fejn l-istudenti beħsiebhom ifittxu x-xogħol. Il-kors jissodisfa wkoll il-ħtiġijiet li hemm marbuta mal-funzjonijiet il-kbar tan-negozju. Għaldaqstant għandu jkun ta’ interess għal dawk li jixtiequ jgħinu fit-twaqqif u t-tmexxija ta’ xi qasam tan-negozju.

141 Institute of Business and Commerce

12/06/11


12/06/12

MQF LEVEL 6

Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise

6

Awarding Body: MCAST in Collaboration with Fraunhofer-Gesellschaft More info: www.mcast.edu.mt/120612

Course Duration: 1 year full-time Fees: Not applicable Entry Requirements: MCAST-BTEC Higher National Diploma in Business Further details are available under the section “Applications for MCAST Vocational Degrees” (page 300) At the end of the programme, you will be able to: 1. Investigate different types of management and leadership skills 2. Show entrepreneurial, creative and innovative skills in managing and running an organisation 3. Demonstrate a good grasp of research tools and techniques 4. Analyse and develop arguments on a range of subjects. Career opportunities: Branch / outlet / section manager Business development manager Human resources manager Operations manager Project manager Research manager and analyst

• • • • • •

The degree programme provides undergraduates with specialist content which is constantly applied to real life business and management scenarios. It enhances competences in managing issues affecting modern business organisations. You will be expected to develop appropriate analytical, critical and research skills in issues pertaining to the changing dynamics of modern organisations. Emphasis will be made on creativity and innovation and on fostering entrepreneurship and intrapreneurship. You will acquire the knowledge and skills of how to manage yourself and others within an organisation and how to run and manage the organisation itself. The focus will not only be on local organisations but also on the EU and international scenarios.

Il-programm fil-livell ta’ lawrja jikkonsisti f’ tagħlim speċjalizzat li huwa kontinwament applikabbli fl-ambjenti tan-negozju u l-maniġment. Il-kors irawwem fik dawk ilkompetenzi li jwassluk biex timmaniġġja tajjeb sitwazzjonjiet tipiċi li jaffettwaw l-organizzazzjonijiet tan-negozju llum il-ġurnata. Tkun mistenni tiżviluppa kompetenzi analitiċi u kritiċi u titgħallem kif tagħmel ir-riċerka fuq kwistjonjiet li għandhom x’jaqsmu mat-tibdil li jiltaqgħu miegħu l-organizzazzjonijiet ta’ żmienna. L-enfasi tkun fuq il-kreattività u l-innovazzjoni u fuq il-ħolqien ta’ spirtu ta’ intrapriża. Titħarreġ fis-sengħa ta’ kif timmaniġġja lilek innifsek u lill-oħrajn kif ukoll kif tmexxi ‘l quddiem l-organizzazzjoni nfisha. L-istudju ma jiffokax biss fuq organizzazzjonijiet lokali iżda wkoll fuq l-UE u xenarji oħra internazzjonali.

Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013 Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life Project part-financed by the European Union European Social Fund (ESF) Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds Investing in your future


12/06/12

6

bachelor of ARTS (honours) in BUSINESS ENTERPRISE 1 year full-time

5

12/06/11

12/06/10

12/06/09

MCAST-BTEC Higher National Diploma in Business

Diploma in INSURANCE STUDIES - LEVEL 5

AAT Diploma in Accounting

1 year full-time

2 years full-time

12/06/04

1 year full-time

12/06/05

MCAST Certificate in Administrative and Secretarial Studies LEVEL 4

MCAST Certificate in Marketing Studies LEVEL 4

12/06/03 CERTIFICATE in Insurance LEVEL 4 1 year full-time

2 years full-time

1 year full-time

2 years full-time

4

12/06/07

12/06/06

MCAST-BTEC EXTENDED DIPLOMA in Business

MCAST Certificate for Medical Secretaries LEVEL 4

2 years full-time

AAT Advanced Certificate in Accounting

2 years full-time

12/06/02 MCAST-BTEC DIPLOMA in Business 1 year full-time

AAT Certificate in Accounting 1 year full-time

3

12/06/01 2

MCAST Foundation Certificate in Business - LEVEL 2 1 year full-time

This symbol indicates that students holding the appropriate entry requirements may apply.


MCAST Main Campus Corradino Hill, Paola PLA 9032 00356 2398 7100 00356 2398 7316 information@mcast.edu.mt www.mcast.edu.mt

2012 Prospectus Institute of Business and Commerce  

Photo courtesy of Marine Park Malta 123 MCAST Institute of Business and Commerce Main Campus, Triq Kordin, Paola PLA 9032 00356 2398 7600 00...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you