Page 1

C

David Vรกzquez Rey 1ยบA


I

-Definición: -Uso de células nai: -Tipos de células: -Importancia das células nai: -Video:


D

Unha cĂŠlula nai ĂŠ aquela capaz de dividirse indefinidamente.

Indice:


U

-Son as encargadas de rexenerar texidos en continuo desgaste (como a pel ou a sangue). -Na actualidade utilĂ­zanse como modelo para estudar o desarrollo embrionario.

Indice:


T

Células nai embronarias: Estas células derivan da Masa celular interna do embrión en estadio de blastocisto (7-14 días), e son capaces de xerar os diferentes tipos celulares do corpo, por elo se chaman células pluripotenciais.

Células nai adultas: Estas células son multipotenciais, é decir, son capaces de orixinar as célulasde un órgano concreto no el embrión, e logo tamén, no adulto.

Indice:


i

Descubriuse que as células nai, ademáis de ser as responsables do recambio celular no corpo, poseen a capacidade de renovarse. E por elo que se pode proveer de células diferenciadas que conformarán músculos, glóbulos vermellos e blancos, siendo especializadas respecto a sua forma e diseñadas para teren una lonxevidade que oscila entre as 24 horas para glóbulos blancos e 120 días para vermellos.

Indice:


Video sobre as cĂŠlulas nai

Indice:


Fin

celulas nai  

presentacion sobre as celulas nai

Advertisement