Page 1

TEMPORADA 2010/ 2011 INFORMACIÓ

TEMPORADA 2010/2011

El CBLleida inicia una nova temporada amb la mateixa il.lusió i empenta que ha caracteritzat les anteriors. Confiem en les nostres jugadores i en els equips que defensen per tirar endavant la competició amb la idea de formar part d’aquest gran equip que és el CBLleida. Per tal que puguem gestionar de forma adequada la temporada, necessitem una sèrie de dades que ens permetran que tes tasques administratives que se’n deriven siguin tractades correctament. Les haureu de lliurar a les entrenadores/rs de les vostres filles a l’inici de la temporada (autorització de desplaçaments, autorització d’ús d’imatge, butlleta d’inscripció temporada 2010/2011 i dades bancàries).

ESCOLA MINI INFANTIL CADET JÚNIOR SÈNIOR

Equip Infantil Roig Campió prov. 2009-2010

Escola de BÀSQUET temporada 2009-2010

www.cblleida.cat Equip SENIOR / 1a Catalana temporada 2009-2010


TEMES ECONÒMICS

1. La temporada comença al setembre del 2010 i acaba el mes de juny del 2011. Com en anteriors temporades, la quota del mes de juny es fracciona en dos cops que s’abonaran amb la quota de febrer i amb la quota d’abril. 2. El compromís de la jugadora amb el seu equip de joc és per tota la temporada i, en conseqüència, s’evitaran les baixes en el Club durant la competició per no perjudicar les companyes.

EQUIPACIÓ OFICIAL L'equipació oficial del club que han de dur les jugadores, està formada per: 1.– Samarreta d’escalfament. Aquesta la lliura el Club i passa a ser propietat de la jugadora. És obligatori el seu ús a tots els partits. Si pel motiu que fos la jugadora perdés la samarreta haurà d’abonar l’import de 15 € per tal que el Club li faciliti una de nova.

2.– Peto d’entrenament. Des de la temporada passada és obligatori en els entrenaments. El preu és de 6€.

3. La comissió per devolució del rebut és de 2’70€ i anirà a càrrec del titular del rebut. 4.

La quota anual de Soci/Sòcia és de:  Soci/a Numerari - 30€  Soci/a Familiar - 10€.

3.– Equip de Joc. Format per una samarreta i un pantaló. Aquesta equipació és propietat del Club, es cobra un dipòsit de 45€, el qual s’abona en retornar aquesta

equipació.

5. Les quotes Mensuals són:  25 €, categoria Escola i MINI.  43 €, categories INFANTIL, CADET i JÚNIOR. 4.– Xandall. És obligatori el seu ús en tots el partits. El preu és de 40€.

Tot aquest material i més el trobareu al web del Club en l’apartat de merchandasing i es pot demanar mitjançant un correu a cblleida@cblleida.cat


WEB cblleida.cat el nostre punt de trobada La nostra pàgina web és el punt de trobada de tot el gran equip que forma part del Club Básquet Lleida. Hi trobareu les novetats, les notícies, els horaris dels partits i els canvis que s’hagin comunicat, les cròniques dels partits, les fotos. És a dir, la informació que genera el CB Lleida i la que ens afecta.

Patrocinador / Empresa Amiga Per tirar endavant el nostre projecte del bàsquet femení i la defensa de l’esport en general necessitem la col·laboració dels empresaris del territori sense els quals seria impossible assolir aquest repte. Patrocinar un dels equips del CB Lleida i donar-li el nom de l’empresa és una de les possibilitats. L’altra, convertir-se en empresa amiga del Club i anunciar-se a la web amb link a l’empresa i logo a la pista de joc, el pavelló municipal de Cappont. Donar suport al bàsquet femení és una aposta valenta i decidida. Si tens una empresa o coneixes algú a qui li podria interessar la nostra proposta, podeu posar-vos en contacte trucant al telèfon 608228133 i us ho explicarem.

A la galeria d’imatges podreu veure les fotos dels partits. I us animem a fer-nos arribar aquestes imatges perquè entre tots puguem fer gran aquest arxiu fotogràfic que fa història fent arribar les fotos al Club.

http://www.cblleida.cat/


Fer cantera des de la base. Aquest és l’objectiu del CB Lleida en els propers anys. Volem potenciar l’Escola de Bàsquet convençuts que és el futur i la garantia per tirar endavant el projecte global del bàsquet femení que defensa la nostra entitat. Està adreçada al col·lectiu de nenes d’entre 7 i 9 anys de la ciutat de Lleida i municipis de les rodalies amb l’objectiu de fer esport, conèixer el món del basquetbol i educar en l’adquisició de valors tant necessaris a la pista esportiva i fora d’ella com ara el treball en equip, el sentiment de pertànyer a un equip i el respecte de normes, reglaments i persones. Les nenes de l’Escola de Bàsquet participen durant la temporada en Trobades d’Escoles que es fan a nivell territorial com a una primera presa de contacte amb la competició amb altres equips.


BUTLLETA INSCRIPCIÓ JUGADORA TEMP. 2010/2011

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS

Nom—Cognoms de la Jugadora

Nom—Cognoms del pare o mare de la jugadora si aquesta és menor d’edat. En aquest cas el pare o la mare serà el soci/a Numerari

En…………………………………….................,

amb NIF …......………..........,

pare/mare/tutor de la jugadora……………………......................................... …………………………………................................................................................

Adreça

AUTORITZO a la meva filla, a realitzar desplaçaments per jugar amb el Club Bàsquet Lleida, durant la temporada de bàsquet 2010/2011. C. Postal

Població

Signatura, Telèfon

Mòbil Pare:

Mòbil Mare:

Mòbil Jugadora:

Adreça correu electrònic (e_mail)

Lleida, a………………….de…………………………..de 20........

DADES BANCÀRIES

AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE

Les mateixes dades de la temporada passada Titular del Compte Bancari

En………………………………....................,

amb NIF …......………...........,

pare/mare/tutor de la jugadora…………………......................................... NIF Titular

………………………………….............................................................................. Codi Banc

Codi Oficina

Dígit Ctrol

SI— Autoritzo l’ús d’imatges on surti la meva filla Codi Compte bancari (10 dígits)

NO— Autoritzo l’ús d’imatges on surti la meva filla NOTA: Tingueu en compte que la NO autorització implicaria que la vostra filla no pogués sortir en la fotografia oficial del seu equip.

Signatura Signatura

Data

Lleida, a………………….de…………………………..de 20........


FES-TE SOCI/A DEL CB LLEIDA El Club Bàsquet Lleida creu necessari ampliar la massa social del Club perquè beneficiarà l’entitat en el teixit associatiu esportiu de la ciutat. És per això que hem creat noves figures de socis i sòcies que s’afegeixen a la figura del soci/sòcia numerari que existia fins ara. Volem créixer i ho hem de fer entre tots.

BUTLLETA INSCRIPCIÓ SOCI/A FAMILIAR o NUMERARI (OMPLIR ÚNICAMENT EN EL CAS DE NOUS SOCIS) Marqueu amb una X per triar la tipologia de soci/a que desitgeu Soci/a Numerari (30 €/temporada)

Soci/a Familiar (10 €/temporada)

Nom—Cognoms del SOCI/A FAMILIAR o NUMERARI

Nom—Cognoms Jugadora que vincula al SOCI/A FAMILIAR o NUMERARI

La vostra vinculació amb el Club podrà ser: Com a soci/sòcia numerari: és el pare i/o mare de la jugadora en cas que aquesta sigui menor d’edat. Té dret a vot en les assembles i la quota és de 30 euros/ temporada. Ho poden ser el pare, la mare o tots dos o qualsevol persona major d’edat que aboni aquesta quota. Com a soci/sòcia familiar: és el pare o mare de la jugadora que no és numerari. També ho pot ser la persona amb vinculació familiar amb la jugadora (padrins, padrines, tiets, tietes, germans...). Hem establert una quota de només 10 euros/temporada per facilitar l’adhesió d’aquest tipus de soci al Club.

Vinculació amb la jugadora (mare, pare, àvia, ...)

Adreça de

C. Postal

Població

Telèfons

Adreça correu electrònic (e_mail)

DADES BANCÀRIES Titular del Compte Bancari

Si ens vols consultar qualsevol dubte, 608228133 o NIF Titular

Codi Banc

Codi Oficina

Dígit Ctrol

Codi Compte bancari (10 dígits)

Signatura

Data

CB Lleida- Circular 2010-11  

Circular informativa del Club de Bàsquet lleida per la temporada 2010-11

Advertisement