Page 1

LES DROGUES


QUÈ ÉS UNA DROGA? Tota substància que, introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració, produeix una alteració del funcionament natural del sistema nerviós central de l’individu i, a més, és susceptible de crear dependència física, psíquica o ambdues.


CLASSIFICACIÓ DROGUES (SEGONS L’ALTERACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS)

• Depressores sistema nerviós • • • •

Alcohol Opiàcis: heroïna, morfina, metadona,... Tranquil·litzants Derivats del cannabis: haixix, marihuana,…

• Estimulants del sistema nerviós • Nicotina • Cocaïna • Amfetamines (speed)

• Pertorbadores del sistema nerviós • • • •

Drogues de síntesi: èxtasi Al·lucinògens: LSD (trippis, àcids), bolets (monguis),... Ketamina (k, special k, keta, kit kat) Èxtasi líquid (biberó)


CONCEPTES QUE CAL CONÉIXER ÚS Relació amb les drogues en la que, bé per la quantitat, la freqüència o la situació física, psíquica i social de la persona, no es detecten conseqüències “negatives” immediates sobre el consumidor ni sobre el seu entorn.

ABÚS Relació amb les drogues en la que es produeixen conseqüències negatives per al consumidor i/o el seu entorn.

DEPENDÈNCIA Pauta del comportament en la que prioritza l’ús d’una substància psicoactiva davant altres conductes considerades abans com més importants. La vida del subjecte passa a girar entorn de la substància. * Física: l’organisme s’habitua a la presència constant d’una substància * Psíquica: impuls o desig incontrolable de prendre una substància per produir plaer


RISCOS DEPENDÈNCIA

Habitual Ocasional Experimental

CONSUM


RISCOS A més de la dependència, prendre drogues pot comportar molts altres problemes, immediats i no menys importants: • Accidents de trànsit • Infeccions i malalties (SIDA, bronquitis...) • Embarassos no desitjats • Reaccions agudes (ex. infart, crisi d’angoixa...) • Violència en les relacions interpersonals


EFECTES DROGUES Els efectes que una determinada droga produirà en un individu estaran determinats per 3 variables: • La persona: les seves expectatives de consum, l’estat d’ànim del moment i la constitució de l’individu • La substància: el tipus, la dosi, la puresa, la freqüència de consum • L’ambient: el lloc de consum i les persones del voltant (expectatives grupals)


ALCOHOL


CANNABIS


ĂˆXTASI

(pastis, pirules, rules)


COCAĂ?NA

(coca, farlopa, perico, neu)


PREVALÈNCIA DELS CONSUMS HABITUALS DE DROGUES ENTRE ESTUDIANTS DE 14-18 ANYS Substàncies

Homes Homes Dones 2006 2008 2006 Alcohol 58,1 57,7 58,0 Tabac 24,8 30,9 30,6 Cannabis 22,3 23,0 18,0 Cocaïna 3,1 2,7 1,6 Èxtasi 2,1 1,5 0,7 Speed/ Amfetamines 2,0 1,5 1,0 Al·lucinògens 2,0 1,7 0,7 Tranquil·litzants 2,0 2,4 2,8

Dones 2008 59,4 33,8 17,2 1,2 0,6 0,8 0,7 3,3

Font: Encuesta estatal sobre drogas en enseñanza secundaria 2008. Plan Nacional sobre drogas.


RISC PERCEBUT ASSOCIAT AL CONSUM OCASIONAL I HABITUAL DE DIFERENTS DROGUES Substàncies Alcohol Tabac Cannabis Cocaïna Èxtasi Tranquil·litzants

Consumir algun cop 2006 51,3 73,1 70,2 90,8 91,3 60,2

Consumir algun cop 2008 47,2 75,2 54,8 81,4 85,0 45,5

Consum Habitual 2006 57,4 87,3 89,0 96,8 97,0 87,5

Consum habitual 2008

57,9 88,8 88,3 96,0 96,1 86,6

Font: Encuesta estatal sobre drogas en enseñanza secundaria 2008. Plan Nacional sobre drogas.


EDATS MITJANES D’INCI DEL CONSUM DE DROGUES DELS ESTUDIANTS DE 14-18 ANYS Substàncies Tabac Tabac (consum diari) Alcohol Alcohol (consum setmanal) Tranquil·litzants Cannabis Èxtasi Al·lucinògens Speed/Amfetamines Cocaïna

2006 13,1 14,2 13,8 15,0 14,4 14,6 15,5 15,5 15,6 15,4

2008 13,3 15,1 13,7 15,6 14,3 14,6 15,2 15,4 15,4 15,3

Font: Encuesta estatal sobre drogas en enseñanza secundaria 2008. Plan Nacional sobre drogas.


PATRONS DE CONSUM • • • • • • • • • •

Drogues = una mercaderia més dins de l’oci Intensificació de consums a l’estiu, festes, dates especials Normalització de molts consums, rebuig marginalitat Accessibilitat augmentada Dies laborables: tabac, alcohol moderat i cannabis Cap de setmana: s’intensifiquen els consums i es consumeix la resta de substàncies (estimulants) Policonsum Les dones consumeixen sobretot drogues legals i tenen consums més moderats. Els homes arrisquen més. Més joves -> menys diners, fumen i beuen més A partir dels 25 anys decreixen els consums


FACTORS DE RISC • Lleis i normes socials favorables al consum de drogues (sobretot menors) • Fàcil accés a les drogues • Viure en un entorn social determinat (elecció droga) • Característiques psicològiques • Actituds i conductes favorables a l’ús de drogues per part dels pares/mares • Pràctiques educatives i de gestió familiar pobres i inconsistents


FACTORS DE RISC • Viure en una família on hi ha pocs lligams afectius entre pares/mares i fills/es • Manca d’informació/sensibilització • Experimentar fracàs escolar • Sentir-se poc vinculat amb l’escola i amb altres instàncies socialitzadores • Començar molt aviat a prendre drogues • Tenir amics/gues que prenen drogues • Disposar de molts diners


FACTORS DE PROTECCIÓ • Lleis i normes socials contràries a l’abús de drogues (sobretot menors) • Certs aspectes individuals i variables psicològiques • Lligams afectius forts i pràctiques educatives correctes i adequades • Tenir bon rendiment escolar i vincular-se amb instàncies socialitzadores • Una vivència rica i diversa del temps lliure • Tenir amics/gues que no consumeixen. Auto-cura grupal

drogues  

presentació sobre les drogues

drogues  

presentació sobre les drogues

Advertisement