Page 1

PA R C

JARDÍ HISTÒRIC I B OTÀ N I C

www.parc-sama.es · 977 82 65 14 · Cambrils (Tarragona) · info@parc-sama.es


1 Taquilles

2 Lavabos

3 Font de les closques

4 Casa Palau

5 Font Sortidor

6 Restaurant

7 Oficines

8 Llac i glorieta

9 Cova del pirata

10 Antic Paller

11 Cascada

12 Casa del llac


13 Pont de les coves

14 Mirador del bosc

15 Cova petita

16 Parc Infantil

17 Barracó de cuina

18 Casa

19 Barracó jardineria

20 Cavallerisses

21 Casa dels lloros

22 Torre de l’Angle

23 Parking

24 Parada de bus


14

11

13

10 9

12

8 15

16

17

6

7 5 19

18

4

20 2

1

23

3

21 24 22

Fulletó issu  
Fulletó issu