Page 1

SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

Naslov: Prodaja Luke Koper Nemcem bi bila kolaboracija Avtor: Nenad Glücks Rubrika/Oddaja: INTERVJU Površina/Trajanje:

Žanr: INTERVJU

5.875,16

Naklada: 15.000,00

Gesla: MESTNA OBČINA KOPER, KOPRSKA OBČINA, BORIS POPOVIČ, ŽUPAN,

intervju

Boris Ropovič, župan mestne občine Koper Tekst:

Nenad Gliicks

Foto:

Primož Lavre

nenad. glucks@remter. si

a Luke m bi bi Ker je Luka Koper ključna za razvoj mestne občine Koper, seje njen župan Boris Popovič med službenim obiskom na Kitajskem pozanimal, koliko bi stala gradnja

drugega tira železnice DivačaKoper: po izračunih Kitajcev zgolj 270 milijonov dolarjev in ne 4 milijarde evrov, kot trdijo slovenski »strokovnjaki«. Za gradnjo 1,

365 metrov visokega razglednega stolpa v Kopru, ki naj bi postal mestna znamenitost, so zainteresirani resni avstralski, kitajski in indijski investitorji,

poudarja župan. Čas, ki ga Bratuškova in Čufer potrebujeta, je očitno le tisti, v katerem bosta obrala državljane do konca. Popovič ugotavlja, da je velik del stranke Pozitivna Slovenija prevzel Gregor Golobic, ki iz ozadja vodi vlado

pomočjo svojega kurirja Bogdana Biščaka, ki nenehno obiskuje premierko. Izdelek Golobiča sta tudi vstajnik Uroš Lubej in stranka Solidarnost. Koprski župan razkriva načrt predsednika SD Igorja Lukšiča, da bi v Luki Koper zgradili plinski terminal. s

30 6.

JANUAR 2014

54


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

mterviu

r.

55


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

Prejšnji teden ste se vrnili z službenega obiska na Kitajskem, kjer sta s predsednikom uprave Luke Koper Gašparjem Gašparjem Mišičem

30

devetdnevnega

sel

iskala

nove poslovne priložnosti. Kakšen je rezultat? Nad pričakovanji, čeprav sem že po naravi optimist. Zlasti so me presenetili

dobri stiki Gašparja Mišiča s predstavniki države, natančneje ministrstva za zunanje zadeve oziroma slovenskimi diplomati. Bili smo v stikih s konzulom v Šanghaju, prijetno me je presenetil,

saj

dela res kvalitetno.

Organiziral

nam je izredno koristne sestanke kitajskimi predstavniki na najvišjem možnem nivoju. Vzeli so nas zelo resno, pogovori so sloneli na možnosti sodelovanja kitajskega gospodarstva z Luko s

Koper in na gradnji drugega tira železnice iz Kopra proti Ljubljani. Ne verjamem namreč v neumnosti, da bi potrebovali 4 za gradnjo sedem let in evrov, kot nam zatrjujejo strokovnjaki. Želel sem slišati od Kitajcev, kako bi se oni lotili takšne gradnje, koliko časa bi trajala in koliko bi stala pri njih. Temu znesku se glede na slovenske razmere doda 20 ali 30 in se dobi približno realna številka. Pri nas dejansko nihče ne ve, koliko bi to stalo, saj nimamo izkušenj, zato sem hotel na konkretnem primeru izvedeti od predstavnikov resne firme. Zdaj vem, kolikšna bi bila realna cena, upoštevaje predore: relacija DivačaKoper bi stala, če bi bili predori, po kitajskih parametrih 270 dolarjev. Pri nas pa se govori o 4 milijarde evrov. Vedno sem govoril, da enostavno to v Sloveniji ne more stati več kot 400 milijonov evrov. Za ceno 4 milijarde evrov ne bomo nikoli dobili investitorja, ki bo vložil denar v tako drag projekt - v kolikšnem času, če sploh kdaj, pa bi dobil zasebni investitor denar povrnjen? 1,

milijarde slovenski

odstotkov

kitajske

milijonov

videni trasi, prosili smo jih še za mnenje, ali bi lahko izpeljali projekt še na kakšen drug način. Dejali smo jim, da ni nujna proga do Divače, proga bi lahko šla tudi direktno do Postojne ali do kakšnega drugega kraja, lahko gre, na primer, Na ta vprašanja le za en daljši predor mi do zdaj ni znal odgovoriti noben tudi ne predsednik vlade. minister,

1,

1,

Po

besedah Mišiča se mu cedijo sline,

ko vidi, koliko ladijskih zabojnikov se pripelje iz Kitajske v Evropo čez severnoevropska pristanišča. Kje še na Kitajskem

vidite poslovne priložnosti za mestno občino Koper poleg Luke? V drugih investicijah, morda v turizmu?

Absolutno je na prvem mestu poslovni Ste se na

Kitajskem dogovarjali s za to železniško

potencialnimi

investitorji progo?

Mestna občina Koper (MOK) ne more nadomestiti države, se pa kot župan občine zavedam, da je ta proga za nas ključnega pomena, enako se Gašpar Mišič zaveda njene pomembnosti za Luko Koper. Ob predsednici vlade in ministru za infrastrukturo sva najbolj poklicana za poizvedbe v tej smeri. Ker se noben predsednik vlade in noben pristojni minister do zdaj tega problema ni resneje lotil, je bilo nujno nekaj storiti in se na

konkretnih primerih pozanimati o Od Kitajcev smo dobili oceno, koliko bi to stalo, za koliko denarja bi oni lahko projekt izvedli po sedaj pred¬ možnostih.

32

interes Luke Koper. Naše mesto se bo kmalu pobratilo s kitajskim mestom Ningbo, kjer pretovorijo 15 milijonov kontejnerjev letno, v bližnjem Šanghaju jih pretovorijo 32 milijonov letno. Za primerjavo v Luki zdaj pretovorimo šeststo tisoč kontejnerjev na leto, do leta 2030 si želimo to število povečati na dva milijona. Zelo veliko omenjenega kitajskega tovora gre skozi Sueški prekop v Evropo in narobe. Namesto da bi ladje v Sredozemlju zavile desno proti severnemu delu Jadrana, nadaljujejo še sedem ali osem dni dolgo plovno pot skozi Gibraltar

do severnoevropskih pristanišč. Naša naloga je, da se čim večji del tega tovora preusmeri k nam, kar je povsem realno.

lograrija Boris Popovič seje rodil leta 1962 v Kopru, kamor svetovni vojni priselila oče Branko in sta se po II.

Po maturi na koprski gimnaziji se je vpisal na strojno fakulteto v Ljubljani.

mama Solza.

Čeprav študija ni končal, je pridobljeno znanje

uporabil pri delu v družinskem podjetju, ki ga je leta 1954 ustanovil oče, kasneje je prevzel

vodenje

podjetja in razširil dejavnost.

V

otroštvu

je sedem let igral

v koprskem nogometnem klubu, kasneje se je uveljavil v avtomobilističnem športu. Dosegel je več naslovov: bil je državni v kartingu in reliju, prišel je na šesto tretje mesto na svetovnem prvenstvu, bil je

prvak

in

avtomobilist

leta 1999.

koncu športne kariere leta 2000 in očetovi smrti je v celoti prevzel vodenje podjetij. V tem obdobju je bil tudi predsednik koprskega Po

nogometnega kluba, ki je pod njegovim vodstvom dočakal ponovni vzpon. Obiskovalci koprskega

mestnega kopališča ga poznajo predvsem po tem, da ga je marca leta 2002, ko je prevzel njegovo upravljanje, temeljito obnovil. Do

lokalnih volitev 2002. se ni aktivno

vključeval

politično življenje koprske občine, kot podjetnik in občan pa seje ukvarjal z ovirami, v

za katere je bil prepričan, da zavirajo razvoj

mesta

in

njegovega zaledja. V želji po spremembi pri vodenju občine je leta 2002 kandidiral na

volitvah za župana mestne občine Koper in zmagal. Na volitvah oktobra 2006 si je z več kot 70odstotno

podporo volivcev zagotovil drugi

mandat, julija leta 2011 pa še tretjega. Živi v Bošamarinu pri Kopru z ženo Evo, sinovoma Nikom in Tajem in hčerko

Tio.

6.

JANUAR 2014

56


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

mterviu Visok naj bi bil 365 metrov, koliko je dni v letu, morda bo tudi višji. Poudarjam, da ga ne bo financirala občina, vsa manjša sredstva, ki so potrebna za lo.

pripravo

prostorske dokumentacije, bo povrnjena.

dobila

Kdo bo financiral gradnjo? Najprej moramo izvesti natečaj in vse pripraviti, lahko pa povem, da interesenti so. Če jih ne bi bilo, ne bi niti začeli snovati te ideje, nobene stvari ne če nihče ne pokaže zanimanja za investiranje. Morda se komu zdi ta ideja neumna, v redu, marsikaj se je komu kdaj zdelo neumno, pa se je izkazalo za dobro naložbo. Obnašati se moramo tako kot ves svet, množična horizontalna gradnja ni več mogoča, saj bi s tem uničili vso naravo. Visoke gradnje so rešitev, ki se je izkazala za ustrezno po vsem svetu, ne razumem, zakaj se ne bi tudi pri nas. Včasih se je komu zdelo neumno začnemo,

ne

graditi avtoceste, sedaj pa razmišljamo o njihovi širitvi, kajti z vozovi, boste verjeli, se tudi v Sloveniji skoraj nihče več ne vozi.

I

investirati kar 3, 5 do sedmih milijard

Za nas sta koncesnina in nadomestilo

evrov v Koper, in slovenska vlada

prihodek,

milijonov

milijonov

evrov,

ki jih načrtujemo letos,

nas skupaj bremeni manj kot 2 milijona evrov letno za obresti in 2, 5 milijona letno za vrnitev glavnice, torej nam ostane vsa razlika za druge prepotrebne naložbe. Seveda so izredno pomembna tudi delovna mesta, ki jih omogoča Luka. Plače delavcev so v povprečju visoke, redne, dobijo tudi trinajsto plačo. 1,

Ne smemo pozabiti sponzorskih pogodb za mnoge športne klube in društva, ki jih je na letni ravni za 2 milijona evrov. Luka Koper ne daje kruha le tam zaposlenim, ampak tudi veliko in raznim podjetjem, ki sodelujejo v njej kakor tudi z njo, na primer Slovenske železnice. 1,

to tudi ve. Kdo naj bi

Veliko nejevere je povzročila novica,

imamo v načrtu zgraditev takšnega stolpa, upam, da nam bo tudi uspe¬

Res

svetovni družbi za organiziranje križarjenj, število potniških ladij, ki se ustavijo pri nas, narašča. Poglejte, v Šanghaju smo zajtrkovali v stolpnici na višini 450 metrov, zgradba je sicer visoka 490 metrov. Sosednji stolp, katerega gradnja se je tam komaj dobro začela, bo visok dobrih 650 metrov. Na to območje prihaja največ turistov na svetu, da bi slikali znamenitost. Vsako mesto potrebuje nekaj, po čemer slovi, kar ljudi ni pa nujno, da so vsa mesta po enem kopitu. Zakaj ste lani v MOK realizirali zgolj 56 milijonov evrov porabe, načrtovali pa ste

jih 78 milijonov? Za nekatere projekte dokumentacija ni bila pravočasno pripravljena, nekaj smo prenesli v letošnje leto, gotovo investicij

pa smo porabili vsa sredstva, sociali, kulturi, športu,

napolnil vse poslovne, in hotelske zmogljivosti, ki bi stanovanjske

jih prinesla ta stolpnica? Kdor bi investiral svoj kapital v ta projekt, si bo gotovo izračunal in zagotovil, da se bodo zmogljivosti zapolnile in prinašale dobiček. Za zdaj se za projekt zanima zelo resna in zelo velika avstralska družba, tu so še Indijci, Kitajci. Če nam bo projekt uspel, bomo pod zgradbo lahko uredili velik park, saj bo zato ostal prostor zanj, brez tega pa bi bil ves namenjen prostor nič pozidan, zato ne bi ostalo prav zelenih površin, kar nikakor ne more biti v interesu enega resnega mesta.

špediterjem

da nameravate v Kopru zgraditi več kot 300 metrov visok razgledni stolp, ki naj bi postal znamenitost mesta.

infrastrukturo.

zanima,

Kaj vse prinaša Luka občini Koper razen koncesnine, ki znaša trenutno glede na poslovni promet približno dva milijona evrov letno?

denarja na leto, ki prihaja na račun občine, to je zelo veliko. Gre za s katerim lahko koprska mestna občina ustvari marsikaj. Za okoli 32 evrov starega posojila in sedem

sredstva za te namene ob gradnji našega in stoženskega stadiona izključno v Ljubljano, mi nismo dobili niti evra. Za vsega skupaj osem milijonov evrov smo dobili še novi atletski stadion, na katerem je prav tako nogometno igrišče z vso Še glede stolpnice: ne le da obstaja interes zanjo, pač pa so nekateri tujci pokazali interes za investiranje kar od 3, 5 do sedem milijard evrov v Koper, tudi slovenska vlada ve za to. Mi pa imamo vizijo, na kakšen način in kje bi izvedli te investicije, stolpa ne bi delali kjerkoli in na pamet. V načrtu imamo tudi gradnjo potniškega terminala, saj sta za Koper zelo zainteresirani obe največji

takšno

v

Tujci želijo

za uporabo stavbnega zemljišča ključni. Gre skupaj za sedem milijonov evrov čistega

trebno, je vrhunski objekt. Opozarjam še, da so šla vsa razpoložljiva evropska

Tudi ob gradnji stadiona in športne dvorane v Stožicah v Ljubljani si je zasebni investitor obetal, da se mu bo projekt gradnje sosednjega trgovskega centra izplačal, pa je ostala nasedla investicija. Tega ne moremo primerjati, v Kopru smo naredili nogometni stadion, pri čemer

je bilo vse plačano, ni nobenih

težav.

Nismo gradili megalomansko, naš stadion je za 4. 200 ljudi, ima pa vse po¬

namenjena

šolstvu,

vrtcem, preventivi, varnosti. Precej denarja smo prenesli v to leto, v imamo v proračunu za investicije namenjenih kar 46 milijonov evrov. Pri porabi evropskih sredstev velja opozoriti katerem

na naslednje: čeprav se na primer določena investicija vredna deset milijonov evrov lahko tudi osemdesetodstotno pokrije z evropskimi sredstvi, ni dovolj, da zanjo na začetku zagotoviš le dva milijona evrov. Že vnaprej moraš

imeti predvidenih vseh deset milijonov, ker šele pozneje dobiš osem milijonov povrnjenih iz evropskih skladov. Vsako leto imamo tudi kar precej milijonov, namenjenih krajevni skupnosti Ankaran, ki pa zaradi nesoglasij s tamkajšnjo krajevno skupnostjo žal že več let ostajajo neporabljena. V koprskem potniškem pristanišču ste imeli lani več kot 50 prihodov velikih potniških ladij - križark, pri eni od revij za so vas ocenili celo kot pristanišče križarjenja

najboljšim destinacijskim doživetjem. te ladje turistična prihodnost Kopra? z

So

33

57


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

intervju izmed turističnih prihodnosti. Ko smo v mladosti hodili v diskoteke, smo šli vedno v tisto, kjer je bila gneča, kjer so ljudje čakali zunaj. Enako je s turizmom. V mesto, kjer se nekaj dogaja, bodo ljudje hodili, kjer se ne dogaja nič, ne bo prišel nihče. Razvijali bomo torej omenjeni potniški turizem, klasični, muzejskozgodovinski, religiozni, navtični, športni. Za slednjega je zgrajen center Bonifika, pripravljena je nova ureditev v krajevni skupnosti Ankaran, igrišča v Dekanih, dve dvorani, skratka So ena

pripravljamo

se na

prihod vse več športnih

turistov. Za razvoj turizma pri nas potrebujemo tudi močno občino Piran, med drugim zaradi nekoč mondenega Portoroža, za katerega upam, da bo to v

kratkem spet postal. mestno opozicijo se redko strinjate, oboji pa ste bili proti vladni ukinitvi cone v Luki Koper in s tem povezanimi davčnimi ugodnostmi. Gre po vašem za maščevanje premierke Alenke Bratušek, ker je nadzorni svet Luke tudi s občinskih predstavnikov na čelo Luke postavil Mišiča? Ne, to bi bilo preveč pohvalno zanjo. Mislim, da Bratuškova skupaj z vlado sploh ne razume, kaj delajo in tu je problem. Saj veste, da Uroš Čufer prihaja iz NLB, kaj je nastalo iz NLB oziroma iz Slovenije zaradi NLB, tudi veste. Minister za finance prihaja iz najslabše firme, ki je Slovenijo stala ne le sedanjost, ampak tudi prihodnost. Ekonomsko cono v Luki zagovarjajo najbolj

pidno navzdol. Ljudje nimajo kaj delati, ker se podjetja zaradi enormnih davkov zapirajo, posledično pa bodo, razumljivo, vsi prišli do socialne podpore. In ker zaradi take nebuloze, to je logično, v

proračun ne prihaja dovolj denarja, saj so davki previsoki, so si pametnjakoviči sedaj izmislili še novi davek na nepremičnine. A bodo, ko ugotovijo, da tudi to ni dovolj, uvedli še davek na število vrat, ki jih imaš v stanovanju, na število

čevljev, parov nogavic in spodnjih Ljudje pač enostavno nimajo, naredili so reveže iz njih, razumite v dar, da nimajo več kaj dati. Brez zvez. govoriti, da ne potrebujemo pomoči, ampak hlač!?

le čas.

Očitno potrebuje vlada čas za

da obere do konca naše državljane, saj ne vidim popolnoma nič drugega v delovanju Bratuškove in Čuferja. to,

Z

ekonomske

pomočjo

slovenske

priznani slovenski podjetniki, neprimerno bolj priznani kot Čufer in Bratuškova skupaj, ki nista nikoli zaslužila niti kapučino v podjetništvu. Vsa čast, končal je šolo, se nato zaposlil v NLB in pika, skratka bil je ves čas pri državnih jaslih in je še zdaj. Enako velja za Bratuškovo. S takšnimi ljudmi se nimaš o teh stvareh kaj pogovarjati. Dokler ne bodo imeli v vladi ali blizu nje ljudi, ki so v življenju že kaj zaslužili z lastnim je vsaka minuta pogovora z njimi o gospodarstvu izguba časa. Ne mislim, da gre za maščevanje Bratuškove, ampak za neznanje, kar je veliko hujše. Problem vseh teh vlad je predvsem neznanje in nadutost. za

podjetništvom,

Ob uvedbi nepremičninskega davka ste pred nekaj tedni dejali, da nas vlada Alenke Bratušek pelje v propad in da lahko

vlado dobimo norce, pa ne moremo nič. Kdo v vladi je nor oziroma katere so norosti te vlade? Davek na nepremičnine je čista norost, ne razumem, kako bomo z pasu prišli iz krize. To počnemo že pet let, pa gremo še vedno ra34 v

odločitve

zategovanjem

&30HS

Bosta Alenka Bratušek in Uroš Čufer uvedla še davek na število

parov nogavic in

spodnjih

menedžer,

dober menedžer, če ob svojem menedžeriranju povzročiš sto milijonov evrov globoko bančno luknjo? Povejte mi, s kom naj ga primerjamo. Z Si

Borutom Pahorjem? Z vami?

Kako naj jaz postanem predsednik vlade, kateri medij me bo podprl. A morda POP

TV

z

Edijem Pucerjem na čelu?

Imate to ambicijo?

imel sem jo že leta 2004. Poglejte program Slovenija je naša iz tega obdobja in boste videli, da bi bil še danes pravi za Slovenijo. Kar sem govoril o razvoju Slovenije v letu 2003, ko so me priprli, se je tudi zgodilo. Priprli so me po osmih mesecih županovanja v mestni občini Koper, ko skoraj nisem imel pojma, za kaj gre, prej nisem naš

Toda ona vodi državo. Na žalost, a ljudje ne naredimo nič. Sam opozarjam, ona pač ni za predsednico vlade in pika. Tudi jaz sem upal, da je, toda zdaj je že očitno, da ni in niti njeni svetovalci tej nalogi niso kos.

Država tone, NLB pa je, kot ugotavljate, prvi krivec za to. Toda del bančne luknje v NLB je zavrtal tudi Grep ob gradnji športnega centra v Stožicah, ki so bile veliki projekt ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. A ga še vedno cenite kot nekoga, »zna

na 22 odstotkov, to je desetodstotno

zvišanje glede na 20odstotni DDV. Ljudje božji, to je izredno veliko, to ni šala. Rekel pa sem, da je Jankovič kar se tiče tega, je med njim in drugimi politiki razlika kot med barvno in črnobelo televizijo.

Seveda,

hlač!?

Premierka je bila zelo zadovoljna ob razkritju 4, 8milijardne luknje po stresnih testih, češ da je to dokaz da zmoremo. Seveda, to smo tudi pričakovali, to je klasično piarovsko besedičenje, saj zaradi bančne luknje ona ne bo imela nič manjšo plačo. Ona bi v vsakem primeru tako rekla, pa če bi bila luknja velika dve milijard' ali dvajset milijard.

ki

pri čemer se mi je zdela nora ideja o trgovskem centru v Stožicah, ki bi delala konkurenco BTC. Menim, da je slednji že zdaj dovolj velik za Ljubljano. Pred volitvami 2011. sem prav tako dejal, da se ne strinjam s programom Zorana Jankoviča, zato tudi nisem šel na volitve z njim. Napovedal je višji DDV, 21 odstotkov, s čimer se nisem strinjal, saj bi šlo za zvišanje za pet odstotkov in ne le za en odstotek. Zdaj so DDV zvišali če,

posel«?

Kdo je prvi rekel, da so Stožice napačna investicija? Jaz. V Ljubljani bi bilo po mojem mnenju treba renovirati stadion za Bežigradom, novo športno dvorano pa zgraditi v Tivoliju. Ampak to je mnenje župana Kopra, prepričan sem, da bi tudi župan Ljubljane v Kopru kaj naredil drugače kot jaz. župan se je pač odločil druga¬ Ljubljanski

vedel niti, kje je stavba občine. Pa sem zanje nenadoma postal tako moteč, da so me priprli že po osmih mesecih, poglejte kako neverjetna je sila teh komunistov v Sloveniji. Veste, da me je tedaj

kriminalist Zavrtanik vprašal, ali

vem,

kdo bo preiskoval, če me vzame noč? Mi bomo preiskovali, in to sami sebe, a vam je to sploh jasno? Ta človek je še vedno kriminalist. V tistem času so mi naložili 12 kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil kot župan, pa niti za eno nisem bil potem obsojen, niti za eno samo. Obsodili so me zaradi 11. 340 evrov domnevno utajenih davkov od kapučinov v dveh kavarnicah, kjer poslovanja sploh nisem vodil jaz. Ponavljam, takrat še nisem vedel, kje je občina in zakaj se sploh uporablja. Je bilo treba demokratično izvoljenega župana mestne občine za skoraj mesec dni pripreti zaradi neumnosti? Kje ste bili tedaj novinarji? Spomnim se iz Komisije za preprečevanje novodobnega Sherlocka Holmesa Roka Praprotnika, ki je takrat še šaljivca

korupcije,

6.

JANUAR 2014

58


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

Jankovič gotovo ne bo šel na volitve Kučana, brez njega ne bi bilo

proti volji Jankoviča.

v to ne verjamem, saj bi s tem Jankovič potrdil, da je izdelek Kučana prav v vsem, kar je dosegel v življenju. Mislim, d si tega ne bo dovolil. Jaz

i

Pred državnozborskimi

volitvami leta ustanovili stranko Avion, katere kandidati so se skušali na listi Janševe SDS prebiti v državni zbor, toda le nekaj tednov po volitvah ste se z Janšo razšli, češ da nima pojma o gospodarstvu. S katero odločitvijo vas je odvrnil? Nisem se razšel tako hitro. Da Janša nima pojma o gospodarstvu, sem vedel že prej, to smo vedeli vsi, saj to ni nekaj Če bi imel kaj pojma o gospodarstvu, v času svoje vlade med drugim ne bi dovolil takšnega gospodarjenja v podjetjih, tudi Luki Koper, zlasti pa ne v Intereuropi. Janši sem predlagal, da umakneva Lovšina iz Intereurope, ker je za to podjetje katastrofa, pa je dejal, da so rezultati dobri. Rekel sem mu, da papir prenese marsikaj, realnost pa je povsem nekaj drugega. Janša se ni mešal v poslovanje, zaupal je tem ljudem, ki so ga slepili. Tako da iz prve roke vem, da se Janša ni mešal neposredno v poslovanje podjetij v lasti države. Enostavno je zaupal tem ljudem, ki so mu lagali. Kar se tiče posla s Patrio: ne verjamem, da je bil on vpleten v ta posel, njegova se mi zdi krivična, ravno iz zornega kota, ki sem ga že prej omenil. Janša ni gospodarstvenik, kar je po mojem mnenju njegov manko, toda nič hudega, je nedvomno dober politik, dober za druge zadeve, v gospodarstvu pa bi moral imeti ljudi, ki se na to dobro spoznajo. Nikakor pa ga nimam za kriminalca, uničevalca ali kaj podobnega. Zakaj sem šel s svojimi kandidati stranke Avion na listo SDS? Vedel sem, da se sami ne moremo prebiti v državni zbor, Janša mi je dal predlog za sodelovanje, tudi pri pisanju programa, in tako je prišlo do tega dogovora. V predvolilnem programu SDS so upoštevali moje predloge na davčnem področju, torej gre za znižanje vseh vrst davkov, znižanje cene goriva, da bi bili najcenejši v tem delu Evrope. V programu SDS 10+100 je kup obljub, ki se jih niso držali, še vedno trdim, da je ta program zelo dober, saj je zniževal davke in dajal močno podporo gospodarstvu. Dejstvo je, da smo del kapitalističnega sistema, a to še ne pomeni, da moramo ustvarjati revne državljane. Ni več Jugoslavije, Sovjetske zveze, Vzhodne Nemčije, pozabimo to. Res pa poznamo zelo različne tipe kapitalizma, lahko gre za orto varianto, ubijalsko, po kateri je edi¬ 2011 ste

novega.

državnih

kot nepristranski novinar nenehno in neumorno pisal proti meni, pa se ni nič izkazalo za resnično. Vse prisluhe, na podlagi česar so me priprli, smo objavili na našem spletnem mediju ekoper. si, vsakomur svetujem, naj jih pozorno posluša. Najdite eno stvar, ki kaže na to, da sem delal zase ali za koga drugega, ne pa v korist občine oziroma občank in občanov. Kot veliko večino je bilo tudi mene sram živeti v tako hirajoči občini, v zanikrnem luškem mestu z okolju in zdravju škodljivo industrijo. To je bil edini razlog, da smo v Kopru zamenjali vodstveno strukturo. še na pamet ni prišlo, da bi prišel sem na kavo, danes pa smo Koprčani ponosni na svoje mesto, iz Pirana, Trsta in Ljubljane prihajajo ne le na kavo, temveč tudi živet v Koper. Da ne govorimo o dnevnih obiskovalcih iz vse Slovenije, Italijanih. popolnoma

Nikomur

Portoroža,

Vas še mika, da bi se

včlanili v

Pozitivno

Leta 2012 ste že podpisali pristopno izjavo, čeprav brez datuma. Tisto je bila zgolj šala, saj sem bil nad vlado Janeza Janše. Pozitivna Slovenijo?

razočaran

Slovenija je v Kopru tedaj odprla pisarno svojih tukajšnjih v DZ, kot župan sem se tega udeležil skupaj z Jankovičem, zakaj pa ne, saj je Jankovič zmagal na poleg tega je moj županski kolega. Nisem se včlanil v Pozitivno Slovenijo, takrat so me vprašali, ali se upam vpisati in sem podpisal pristopno izjavo, toda brez datuma, pojasnil pa sem jim vpričo medijev, da bom datum vpisal, če me bodo in ko me bodo prepričali s svojimi dejanji. Pa tudi če bi se vpisal, kaj potem: lahko se vpišem, v katerokoli stranko želim, nikomur mi ni treba od¬

govarjati, nikomur nisem nič dolžan, ne Janši, ne Kučanu, nikomur. Zupan sem postal sam s svojo ekipo brez kakršnekoli stranke, enostavno nam je bilo dovolj propadanja Kopra in okolice. Zdaj je že jasno, da ne bom nikdar postal član

Pozitivne Slovenije, saj je Zoran ni prevzel pravočasno, tako da ne bomo nikoli vedeli, kaj bi v tem primeru nastalo, z Bratuškovo pa ji ni pomoči. Mislim, da bi Jankovič moral dobiti priložnost voditi vlado, saj je zmagal na volitvah, vsaj v tistem času je bil on blagovna znamka. Vsi z Bratuškovo na čelu so zdaj na svojih mestih izključno zaradi njega. Nič tragičnega, če se tudi Jankovič ne bi bi vsaj vedeli, da tudi on ni sposoben. Sedanjo vlado bi moral po Janši voditi Jankovič osebno ali pa bi morali iti na predčasne volitve. Toda do tega očitno ne bo prišlo tako preprosto, saj lepo živijo. Tisti, ki niso za takojšnje predčasne volitve, so velike reve in jih briga za Slovenijo toliko kot za lanski Zoran ni bil sneg. Ravno zaradi tega, ker predsednik vlade, bo na naslednjih volitvah še vedno pomemben igralec, tudi če ne bo zmagal. obnesel,

poslanci

poslansko

poslancev

dogodka

volitvah,

Kako naj jaz

postanem predsednik vlade? Ali me bo morda

podprla POP TV z Edijem Pucerjem na čelu?

obsodba

59


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

intervju no merilo denar, ali pa za najbolj človeški, tako imenovani socialni kapitalizem. Tega bi lahko mi imeli, prepričan sem, da bi bil uspešen, toda za uspešno socialno državo moraš najprej zelo dobro obvladati gospodarstvo. Velja to tudi za občine? Zakaj so mene izvolili za župana? Ker je moja družina že nekaj ustvarila, najprej moj oče, potem tudi jaz. Niso me izbrali zato, ker bi imel doma 25 in več let staro katrco, kot jo ima Borut Pahor. Zato pa smo z njim dobili to, kar smo, ko je bil predsednik vlade, pravo pravcato On je začel z odprtim podrejanjem naše države Nemčiji za vsako ceno to, da hočeš po vsej sili prodati Luko Koper Nemcem, zame ni sodelovanje, ampak kolaboracija. Čakajte, če bi katastrofo.

tako hoteli podrediti Nemčiji, sploh potrebovali NOB. Zdaj pa bi se Pahor in podobni, ki so na deklarativni ravni najbolj na strani partizanov, radi tako klečeplazniško podredili Nemčiji, ji dali na razpolago Luko in vse drugo. Mi nismo Nemčija, mi smo Slovenija. Merklova zelo dobro razmišlja, kako razvijati Nemčijo, ne le Evropsko unijo, ampak kvečjemu Nemčijo na račun Evropske unije. Med krizo v Nemčiji je spodbudila lastno gospodarstvo in to bi pričakoval tudi od naših voditeljev, ampak ne! Slepo sledijo Merklovi, ki pravi, da je pri nas nujno zategniti pas. Zanimivo, v Nemčiji to ni bilo potrebno. se

ne bi

potrošnjo,

potrebno

Kot velja v Ljubljani Gradiš skupina G hišnega gradbinca MOL oziroma Zorana Jankoviča, naj bi to veljalo tudi za družbo Grafist v lasti Anteja Guberca in koprsko za

občino. Vaš komentar? Odgovor na to vprašanje je zelo enostaven. Grafist je obstajal, še preden sem postal župan in že takrat je največ delal za našo in sosednje občine, in to dobro. Ko sem postal župan leta 2002, je bil Guberac na nasprotni strani, podpornik LDS. Ena od obtožb ob mojem

priporu pred desetimi leti je bila tudi ta, da sem hotel Grafistu z vplivom na

direktorja

Komunale, da naj ga ne izbere na enem od razpisov, povzročiti veliko materialno škodo. Kot se je tudi se jaz v nobene posle in postopke ter javna naročila nikakor ne mešam, saj so zato pristojne in odgovorne strokovne službe raznih uradov na občini. Vsi predstojniki služb na občini so bili tu še pred mojim prihodom, niti enega samega nisem pripeljal jaz. Kot zanimivost izkazalo,

naj povem, da so sprva prav vsi meni, saj sem izjavil, da jih

čipe v glavi namesto filozofiranja in izgovorov, kako nekaj ne narediti, sedaj iščejo načine, kako čim več in čim hitreje narediti v skladu zakoni in iskanja

predpisanimi postopki. Naj še povem, da Grafist zagotovo ne bo delal stolpa, to ni usposobljen, ker so strokovnjaki saj za za nizke gradnje. Zaradi prodaje zemljišč na območju podjetju Sermin' g leta 2007 zoper vas poteka sojenje zaradi suma zlorabe položaja, zemljišča naj bi prodali prepoceni in oškodovali občino za 4, 6 milijona Srmina

evrov.

Kazenskih postopkov imam cel kup, za vsako stvar, ki jo naredimo na občini, začnejo kazenski postopek. V Kopru imamo enega kriminalista in eno tožilko, ki sta užaljena in me tudi tožita, saj sta se prepoznala v mojih izjavah. Oba bi morali izločiti iz mojih postopkov, saj nenehno izkoriščata položaj za zasebne namene, kar je nedopustno. V kratkem naj bi končno prišli do sodbe v zadevi Serming, prepričan sem, da me bodo oprostili, saj nič od očitanega ni res, toda to se bo zgodilo šele po tolikih letih maltretiranja po sodišču in rednega medijskega poročanja iz dneva v dan. Potem bodo znova šli v drugi postopek, tretji, peti. Je to normalno?

Ne verjamem, da

je bil Janša vpleten v posel s Patrio, njegova obsodba je krivična. V primeru Serming smo prodali zemljo po ceni 86 evrov za kvadratni meter in še davek, to je višja cena, kot so bile vse druge prodajne cene na tem območju v tistem času. Glede zadeve Serming še to: direktor podjetja Serming je brat predsednika koprskega okrožnega bivšega

sodišča.

da sem

korist. Poleg tega so kupci teh zemljišč najtrša komunistična linija od Brede Pečan iz Izole naprej, ki me seveda ne marajo in jaz tudi ne maram njih, ampak za občino smo dosegli zelo ugodno prodajno ceno. Zdaj je to zemljišče blokirano, na njem se nič ne gradi, zato že toliko let nikakor ne moremo priti do prispevka, gre za zelo veliko denarja, vsaj za našo občino. komunalnega

volili proti

bom vse »fuknil skozi okno«. Nobenega nisem menjal, ampak sem jim zamenjal

Jaz sem obtožen,

povzročil škodo občini, iz Serming pa ni nihče obtožen, da je imel protipravno

»Vseslovenska«

so

ljudska vstaja pred letom dni se je dotaknila tudi vas, vstajniki zahtevali tudi vaš odstop. Imate še pod¬

poro koprskih volivcev ali ste jo izgubili, kot na primer Franc Kangler v Mariboru? Kateri so bili ti vstajniki? V Kopru jih je bilo le nekaj deset. Mene ne morete s Francem Kanglerjem, imam vse večjo podporo volivcev, za to se trudim. Če je ne bi imel, bi sam končal to primerjati

zgodbo. Kangler je naredil velikansko napako, piko na i. Trideset milijonov evrov za radarje, s katerimi boš na vsakem koraku kaznoval ljudi, je tako poteza, da za bolj neumno še nisem slišal. Roko na srce, tak odziv si je tudi zaslužil. Toda enako kot je on storil z radarji, je vlada Bratuškove naredila z davkom na nepremičnine, pa ni nikogar na ulicah. Zanima me, kam bosta šla zdaj Klemenčič in Praprotnik v službo, potemko sta odstopila iz KPK. Če bosta šla v zasebni sektor, vsa čast, bosta nespametna

lahko s kolikor toliko dvignjeno glavo hodila po cesti. Toda prepričan sem, da se to ne bo zgodilo, znova bosta pri državnih jaslih. Eden in drugi imata ženi, ki izkoriščata državni denar. Kar pa se tiče vstajnikov Uroš Lubej in nova stranka Solidarnost sta proizvoda Gregorja Golobiča. Enako kot je bil Golobiča Aktivna Slovenija Francija Keka, financiran je bil izključno od razvpite družbe Mirage. Aktivno Slovenijo je Golobič leta 2004 ustanovil zato, da se bori proti naši stranki Slovenija je naša, to so počeli na vseh izdelek

izključno

36 6.

JANUAR 2014

60


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

interviu ali gre za prav ta avto na sliki, pritrdil Koliko je star? Ponovil sem, da šest, morda sedem let. Ko so mi poslali dodatna vprašanja, o katerih sem prej govoril, je bila pod zadnjo točko naslednja ugotovitev: pisali so, da so se pri pooblaščencu za prodajo audijev Porscheju Autu pozanimali, kako je s tem avtomobilom in ugotovili, da ta model proizvajajo šele od leta 2009, v Sloveniji je bil v prodaji v drugi polovici leta 2009. Hoteli so torej postaviti na laž moje besede, da tak avto uporabljam že od leta 2007. Zaradi »glupega« Sherlocka Holmesa mi je potem počil film. On je namreč na sliki videl lučke na sprednjem delu avta, ki so jih začeli nameščati ob prenovi modela Q7 res šele leta 2009. Toda na občini smo te lučke na avtu pač zamenjali sami, naredili smo lastno prenovo, da bi bil avto videti novejši. Ta veleum je padel na takšno šalo. In takšen naj bi s svojim šefom razkril vse slovensko korupcijsko ozadje?! Lepo vas prosim, naj gresta raje čuvat ovce, še raje pa narisane. Če bi res želeli nekaj najti, ne bi šli k meni preiskovat neke lučke. Naj ta dva raje slovenski javnosti kjer živita, v kakšnem stanovanju ali hiši, s kakšno opremo in koliko porabljata. Prepričan sem, da bi ugotovili, da živita na tako veliki nogi kot malokateri razvpiti slovenski tajkun. šal,

sem.

genialec

povesta,

predvolilnih soočenjih. Golobic je prevzel tudi velik del Pozitivne Slovenije, njegov človek Bogdan Biščak hodi na sestanke k premierki. Če zahtevate obiskov v vladi, boste videli, da je Biščak številka ena. To vlado torej iz seznam

ozadja vodi Zares, Lubej pa je njegov Od kod se financira Solidarnost in ljudje v njej? To ni bil spontan upor, izdelek.

ne tako kot v Mariboru, ti »vseslovenski

vstajniki« so

izkoristili spontano

mariborsko

vstajo.

Velik odmev

so

povzročile vaše

trditve,

je znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič leta 2010 napeljevala k zlorabi položaja. Občina Koper naj bi njeni pisarni da vas

plačevala 15 tisoč evrov mesečnega v zameno za to, da ne boste imeli

pavšala

težav

tedanjo notranjo ministrico Katarino Kresal, katere desna roka je bil mož od odvetnice Goran Klemenčič. Ste dokaze že predali policiji? s »policajko«,

Seveda smo jih.

Imate posnetke? Ne, imamo pa dokumente in priče. Veste, kaj bi pomenilo 15 tisoč evrov in tri tisoč evrov DDV na mesec za občino? In to za nič dela. Logično je, da je to reket, kakšne druge »usluge« pa naj bi mi ta gospa. Poklicali so me na zagovor v KPK, nekdanji novinar Rok nekakšni novodobni Sherlock ponujala

Praprotnik,

Holmes, me je ves čas spraševal bedarije. Najprej je rekel, da gre za tajno sejo. Odvrnil sem, da jaz na tajne seje ne hodim, če jim je prav ali ne, bom o tej seji povedal v javnosti prav vse. Spraševal je neumnosti, kako sem plačal ta ali oni račun na vse sem odgovoril. Med drugim

zanimali neki krediti, za katere pa pri sebi niso imeli nobenih Zato so mi pisno poslali vprašanja, na katere sem tudi v roku odgovoril. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko me je Sherlock spraševal, kateri avto uporabljam. Nimam lastnega, pač pa službenega. Zanimalo ga je, katerega, odvrnil sem, da audija Q7. Vprašal me je, koliko je star, rekel sem, da je približno letnik 2007. Neki gospe je naročil, naj prinese sliko iz enega od medijev, na kateri sem so ga

papirjev.

zraven tega

Q7.

Še

enkrat me je

Mislite, da je Klemenčičevi ženi kje uspelo s tako visokimi pavšali? Gotovo. Zato je on tudi odstopil, boji se preiskave žene in tudi preiskave Praprotnikove

Slednja po naših informacijah opravlja piar za razna državna podjetja. Ne Klemenčič, ne Praprotnik očitno nista čista, saj v nasprotnem primeru ne bi odstopila, zato bom vztrajal, kolikor je v moji moči, naj ju preiščejo od glave do peta, za vsak evro, tako kot sta onadva mene. V času Jugoslavije, kot je meni znano, nista imela še nič v z mojo družino. Zanima me, od kod Klemenčiču denar, kako si je z ženo lahko poleti privoščil hotele s petimi zvezdicami. Žal promet pisarne žene.

primerjavi

odvetnice

vpraPrepričan

sem,

da živita Goran Klemenčič in Rok

Praprotnik tako veliki nogi na kot malokateri slovenski tajkun.

Nine Zidar Klemenčič ni javen, vem, da dela z veliko državnimi podjetji, treba je razkriti, kolikšne ima pavšale,

koliko je prihodkov iz naslova javnega denarja. Seveda je lahko igrati čistuna,

če ti žena domov nosi kupe denarja, kar ji ti posredno s svojo službo oziroma

funkcijo omogočaš. Letos bodo prvič na lokalnih volitvah izbirali tudi predstavnike nove občine

Ankaran,

ki ste ji zavzeto nasprotovali. Katere proračunske vire bo Koper izgubil na račun Ankarana?

37

61


SLOVENIJA

6.1.2014 REPORTER

Stran/Termin:

30

intervju ki ga že dolga leta forsira Vladimir Puklavec, direktor TGE Gas, in dodal, da je to tudi po njegovem mnenju najboljša

nal,

rešitev za Koper, od katere bi lahko imeli vsi zelo velike finančne koristi. S kakšnim interesom je neki profesor, predsednik SD, lobiral za to? In s interesom je ves SD lobiral za tisto Bomo dali 4 milijarde sranje TEŠ evrov, da se bo tam kadilo, je to normalno danes? Če ne bi bila SD zadaj, tega projekta nikoli ne bi bilo, zakaj bi si kakšnim

6?

1,

Je TEŠ 6 zgodba o uspehu? Vprašajte Kitajce, za koliko denarja bi oni zgradili TEŠ 6. Več kot 400 ali 500 milijonov evrov to gotovo ne more stati. In z drugim tirom, kot so si ga zamislili naši vrli politiki, bi imeli še en TEŠ 6. Hvala bogu, da ga še niso zgradili. Da ne bo pomote, strinjam se, da je v Šaleški dolini za zaposlovanje treba nekaj narediti,

lagali.

ampak obstajajo mnogo pametnejše kot je neumno onesnaževanje narave v tem času. Je pa res, da je za pametne rešitve treba stakniti glave in uporabiti možgane, to pa je v Sloveniji težko rešitve

pričakovati.

Razgledni stolp v Kopru naj bi bil visok 365 metrov, kot je dni v letu, morda bo še višji. dvakrat ste bili pravnomočno obsojeni pogojno kazen zaradi svojih besed, leta 2010 zaradi opravljanja in razžalitve novinarke Primorskih novic Petre Vidrih, marca lani pa za žaljivo obdolžitev koprskega kriminalista Ljuba Volmuta. Ali kdaj obžalujete tolikšno impulzivnost? Že

na

Jaz še

vedno upam, da

se

ta katastrofa

in seveda Luko Koper, d. d„ ne bo zgodila in da bo državni zbor, ki v tej državi sprejema preprečil najhujše. Prepričan sem: če bi prišlo do ustanovitve občine Ankaran, ki bi dobila polovico sredstev od Luke Koper, bi preostalih 50 tisoč občanov Kopra prenehali brezpogojno podpirati za našo občino, regijo, državo

zakone,

Luko, saj tega, da bi tri tisoč občanov prejemalo polovico sredstev, polovico pa 50 tisoč, nikdar nihče ne bi sprejel.

Luka Koper ni v Ankaranu, temveč v centru starega mestnega jedra Kopra. Tu so reflektorji prižgani 24 ur na dan, cele noči raztovarjajo kontejnerje, prihajajo in odhajajo ladje, zelo veliko je ropota, da o prašenju razsutega tovora sploh ne govorimo. V državni zbor je vložen zakon o ukinitvi občine Ankaran, in srčno upam, da bodo poslanci razumeli, da krajevna skupnost Ankaran ni katerakoli krajevna skupnost v državi, ampak je tista, ki obsega pol Luke Koper, hkrati pa tudi ne izpolnjuje zakonskih pogojev,

38

to je najmanj pet tisoč prebivalcev. Res da je ustavno sodišče sprejelo sklep o ustanovitvi občine Ankaran, a se ni spuščalo v podrobnosti, temveč odločilo tako zaradi meritornega odločanja državnega zbora v tistem času. Prepričan sem, da se ustavno sodišče, če bo sprejet zakon o ukinitvi občine Ankaran z večinsko

je,

voljo državnega zbora, ne bo

vmešalo.

Od kod

vam ugotovitev, daje imel predsednik Igor Lukšič osebni interes za zgraditev plinskega terminala v Luki Koper? Ker mi je on sam to rekel. Klical me je v bolnišnico, ko sem bil bolan, in me SD

prepričeval,

kako dobra ideja je plinski terminal v Luki Koper. Odvrnil sem, da res potrebujemo energijo, toda nikakor ne s plinskim terminalom, saj obstaja kup

drugih rešitev; da sem za to, da se dobiva, ko pridem iz bolnišnice, da poiščeva najboljšo in najbolj sprejemljivo rešitev za naš kraj. Potem je poklical še enkrat in nadaljeval lobiranje za ta termi¬

Sploh ne. Obžalujem, da skuša država na tak način utišati ljudi, kaj takšnega še v Jugoslaviji ni bilo. V osemdesetih letih si za Staneta Dolanca že lahko rekel, da je kreten. Obsojen sem bil tudi zato, ker sem dejal, da je Viktor Markežič pogrebnik Tomosa, ker je spravil firmo v stečaj. On bi moral biti obsojen, ne pa jaz. Bom zdaj obsojen, če bom za nekoga rekel, da je pogrebnik NLB, čeprav je

res?

Jaz

hodim po Sloveniji

z

dvignjeno

glavo, ljudje me imajo radi, ker povem tako, kot je. Če bi jaz uničil Tomos,

bi se skril, zakopal bi se v zemljo. Dva tisoč štiristo ljudi je šlo na cesto, do

tedaj je bil Tomos ponos Slovenije oziroma kar celotne Jugoslavije. To, da človeku, ki uniči tako podjetje, rečeš, da je

pogrebnik, je še najmanj. V normalnem svetu bi mu morali vsaj soditi, verjetno pa obsoditi in poslati v zapor.

fi 6.

JANUAR 2014

62

Intervju Boris Popovic  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you