Page 1

David Luyckx

Geïntegreerde Proef

Schooljaar 2010 – 2011

6 Boekhouden – Informatica


Woord vooraf In het kader van het eindwerk van Boekhouden-Informatica heeft de school gekozen voor een geïntegreerde proef mét stage. Ik ben David Luyckx uit Merksem en ik zit in het zesde middelbaar van KS Joma. Dit eindwerk omvat een stageverslag en verscheidene opdrachten voor de vakken Bedrijfseconomie, Toegepast Informatica, Nederlands, Engels en Frans. Voor u verder bladert in dit eindwerk had ik graag nog een woordje van dank gericht aan enkele belangrijke personen die mee gezorgd hebben voor het realiseren van dit werk. In eerste instantie een dankwoord aan mijn stagementor mevr. Nathalie Hermans - accountant bij BDO - , de heer Bart Adriaenssens - accountant bij BDO - , de heer Dirk Chevalier - manager en partner bij BDO - en alle toffe collega’s van de firma, de leerkrachten van de deelnemende vakken en tenslotte mijn ouders.


Inhoudstafel Inleiding ...............................................................................................................................................

1

Bedrijfseconomie ...................................................................................................................... 2 1

Voorstelling van het stagebedrijf ...............................................................................................

3

1.1

Historiek ....................................................................................................................................

3

1.2

Missie .........................................................................................................................................

4

1.3

Doelstellingen ............................................................................................................................

4

1.4

Organogram ..............................................................................................................................

4

1.4.1 Inleiding .....................................................................................................................................

4

1.4.2 Bespreking afdelingen ...............................................................................................................

5

1.5

Taken stage ...............................................................................................................................

6

1.6

PowerPoint voorstelling stagebedrijf ........................................................................................

7

2

Stageverslag .............................................................................................................................. 10

3

Analyse van de jaarrekening ..................................................................................................... 12

3.1

Horizontale analyse ................................................................................................................... 12

3.1.1 Horizontale analyse activa ........................................................................................................ 12 3.1.2 Horizontale analyse passiva ...................................................................................................... 13 3.1.3 Horizontale analyse resultatenrekening ................................................................................... 14 3.2

Verticale analyse ....................................................................................................................... 15

3.2.1 Verticale analyse activa ............................................................................................................. 15 3.2.2 Verticale analyse passiva ........................................................................................................... 16 3.2.3 Verticale analyse resultatenrekening ........................................................................................ 17 3.3

Solvabiliteit................................................................................................................................. 18

3.4

Liquiditeit .................................................................................................................................. 20

3.4.1 Liquiditeit in ruime zin ............................................................................................................... 20 3.4.2 Liquiditeit in enge zin ................................................................................................................ 20 3.4.3 Bedrijfskapitaal .......................................................................................................................... 21 3.4.4 Aantal dagen leverancierskrediet ............................................................................................. 21 3.4.5 Aantal dagen klantenkrediet ..................................................................................................... 22 3.4.6 Omlooptijd van de voorraad ..................................................................................................... 22 3.4.7 Beoordeling ............................................................................................................................... 22 3.5

Rendabiliteit .............................................................................................................................. 23

3.5.1 Omzetmarge .............................................................................................................................. 23 3.5.2 Ebit & ebitda .............................................................................................................................. 23


3.5.3 Cashflow .................................................................................................................................... 24 Toegepaste Informatica .............................................................................................................. 25 1

Opdracht ................................................................................................................................... 26

2

Ontwerp databank .................................................................................................................... 28

2.1

ERD-model.................................................................................................................................. 28

2.2

Relationele databank ................................................................................................................ 28

2.3

Implementatie in Access ........................................................................................................... 30

3

Voorstelling formulieren ............................................................................................................ 33

4

Code- en applicatiebespreking .................................................................................................. 36

4.1

frmLeveranciers ......................................................................................................................... 36

4.2

frmToepassing ........................................................................................................................... 40

4.3

frmZoeken ................................................................................................................................. 44

4.4

frmMSDS ................................................................................................................................... 50

5

Communicatie met eindgebruiker ............................................................................................ 79

Frans .......................................................................................................................................... 85 1

Le curriculum vitae ..................................................................................................................... 86

2

Le rappel .................................................................................................................................... 87

3

Une présentation orale de l’entreprise de stage ....................................................................... 88

Engels ....................................................................................................................................... 90 1

Manual MSDS Administration ................................................................................................... 91

Besluit .................................................................................................................................................. 94 Bijlagen ..................................................................................................................................... 95 1

Bijlage 1 : Jaarrekeningen T&T Koninklijk Pakhuis nv ...............................................................

2

Bijlage 2 : Jaarrekening sectoranalyse ......................................................................................

3

Bijlage 3 : Sectoranalyse ............................................................................................................

4

Bijlage 4 : Présentation de l’entreprise de stage (PowerPoint hand-outs) ...............................


Inleiding Het doel van dit eindwerk is vooral het voorbereiden op taken na het hoger secundair onderwijs, met name in de universiteit of op de hoge school. Maar ook is dit werk is een goed oefening om te weten dat je ook bereid moet zijn om op zelfstandige basis verscheidene zaken op te zoeken. Dit eindwerk omvat o.a. een stageverslag. Ik heb stage mogen lopen bij het boekhoudkantoor BDO Accountants te Berchem. Bij BDO heb ik allerlei verrichtingen geboekt, zoals financiële verrichtingen en aan- en verkopen. Voor Bedrijfseconomie gaf ik een voorstelling van ons stagebedrijf. Daarnaast heb ik ook nog een jaarrekening geanalyseerd van één van de klanten van mijn stagebedrijf, namelijk T&T Koninklijk Pakhuis nv. Voor het vak Toegepaste Informatica werd er opgegeven om een applicatie te maken voor het bedrijf Wolf Oil, gevestigd te Hemiksem. Dit bedrijf bewerkt olie voor allerhande toepassingen. Industrieel ingenieur, de heer Ben Van Dyck, zocht namelijk een programma dat hem in staat stelt om op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier documenten bij te houden en op te vragen. Of hiervoor een goede oplossing is gemaakt, verneemt u verder in dit eindwerk! Tenslotte heb ik ook nog voor andere vakken, zoals Nederlands, Frans en Engels enkele opdrachten moeten maken. Voor Nederlands hebben we het woord vooraf, de inleiding en het besluit voorbereidt. De herinneringsbrief of rappel en het schrijven van mijn CV behoorde tot het takenpakket van Frans. Voor Engels heb ik een kleine handleiding voor de applicatie van Toegepaste Informatica geschreven.

1


Bedrijfseconomie


1 Voorstelling van het stagebedrijf Het bedrijf waar ik stage mocht lopen was BDO Burg. Ven. CVBA (Burgerlijke Vennootschap en coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). BDO is een boekhoudkantoor dat wereldwijd bekend is op het vlak van het voeren van de boekhouding tot het geven van fiscaal en juridisch advies. Het internationale BDO-netwerk staat dan ook op een 5de plaats ter wereld. Dit is gebaseerd op de omzet en het aantal klanten. BDO is opgericht door drie Europese boekhoudkantoren, namelijk Binder (Groot-Brittannië), Dijker (Nederland) en Otte (Duitsland).

1.1 Historiek In 1967 werd het Accountantskantoor Hillen opgericht in Brussel. Ongeveer tien jaar later kwam de eerste associatie tussen Hillen, Samyn met het Nederlandse Campsobers. In 1987 werd een tweede kantoor in Antwerpen geopend en snel kwam de erkenning door de Instituten van Bedrijfsrevisoren en Accountants. In dezelfde periode (1985 - 1992) werd het Luikse kantoor Kilesse, Grignard & C° de nummer één in Wallonië (40 medewerkers). In 1992 besloten 5 vennoten, 3 Nederlandstaligen (Frans Samyn, Rolf Adriaenssens en Patrik Van Cauter) en 2 Franstaligen (Michel Grignard en André Kilesse) hun kantoren te verenigen tot BDO Belgium. Deze 5 vennoten zijn de stichters van de huidige groep. In 1993 wordt er nog een kantoor geopend in Gent. In 1999 was er de integratie met VAN BREDA Accountants. Nadien kwam er nog een kantoor bij in Namen (2001). In 2002 wordt één van de stichters van BDO benoemd tot CEO van het internationaal BDOnetwerk. Het succes van BDO in de periode 1987 - 2002 is er mede gekomen dankzij de ondernemings- en visionaire geest van Frans Samyn. In 2003 opende BDO een nieuw kantoor in Hasselt en in 2006 in Waver. BDO heeft sinds 1 januari 2007 ook een vestiging in Roeselare door de samenwerking met het bedrijfsrevisorenkantoor Pouseele. Door deze fusie heeft BDO nu ook een vaste stek in WestVlaanderen. In 2008 vervoegt het kantoor DFSA (45 personen) in Lasne de groep. Dit kantoor staat onder leiding van Gérard Delvaux die een bekende naam is in de wereld van de revisoren en accountants. Hierdoor is de ambitie voor een landelijke dekking (9 kantoren) opnieuw kracht bijgezet. BDO België krijgt per 1 oktober 2010 een nieuwe CEO en COO. Het gaat om Hans Wilmots (CEO) en Koen De Brabander (COO), die beiden al meer dan 10 jaar deel uitmaken van het directiecomité. De verjonging aan de top wordt gecombineerd met een aangepaste organisatiestructuur, die er moet voor zorgen dat de cliënt beter zijn weg vindt in BDO's uitgebreide dienstenpakket. Tot op heden is BDO een internationaal netwerk verspreidt over de hele wereld. In België is BDO gevestigd in de Uitbreidingstraat 66/13 te Berchem.

3


1.2 Missie BDO is gespecialiseerd in financiĂŤle verslaggeving en fiscaal-juridische dienstverlening, en gaat prat op zijn grote flexibiliteit en zijn pragmatische aanpak. Het biedt de kwaliteit en de nabijheid die u verwacht, en is het luisterend oor dat u steeds op maat en desgevallend internationaal adviseert en begeleidt tegen een "fair price".

1.3 Doelstellingen Het Executive Committee (zie verder hieronder) zal waken over het continu verbeteren en naleven van de doelstellingen van BDO. Het innoveren in producten, in aanpak, en door onze waarden van integriteit en luistervaardigheid behoren stuk voor stuk tot de doelstellingen van dit bedrijf. Want hier kan BDO effectief het verschil maken!

1.4 Organogram Hans Wilmots CEO AndrĂŠ Kilesse Chairman

Felix Fank Audit & Assurance

Dirk Osaer

Peter De Smet

Accounting & Reporting

Tax & Legal

Michel Grignard Special Advisory Services

David Luyckx

1.4.1 Inleiding De vier Business Lines worden ondersteund door een ploeg medewerkers van ICT, HRM, Procurement (= activiteiten die betrekking hebben op de aanschaf van goederen en diensten), Communicatie en Finance. Dit zijn stuk voor stuk collega’s die er samen met de secretariaten voor zorgen dat de werknemers kunnen werken in de meest ideale omstandigheden en er op toezien dat de juiste faciliteiten aan hen worden aangeboden.

4


1.4.2 Bespreking afdelingen Audit & Assurance Steeds vaker wordt aan een “auditor” gevraagd om “assurance” te verstrekken over de kwaliteit van processen. Hier werken meestal bedrijfsrevisoren, deze staan voor het grootste gedeelte in voor het analyseren en rapporteren van processen aan de cliënt. Het is belangrijk te weten dat bestaande risico’s onder controle zijn. Verder levert BDO ten behoeve van de ondernemingen van dienstverleners certificaten af rond de goede werking van een administratie.

Accounting & Reporting Op deze afdeling houdt men zich niet enkel bezig met het inboeken van facturen, financiële verrichtingen, opmaken balans enz. BDO wil zich ook onderscheiden door samen met de cliënt na te denken over de opportuniteit van beslissingen van vandaag, en over de gevolgen van deze beslissingen op de balans en resultatenrekening van de toekomst. Een moderne kijk op de behoeften van de cliënt heeft BDO er toe aangezet de boekhouding via internet aan te vullen met de mogelijkheid alle ingeboekte stukken rechtstreeks op het scherm te visualiseren. Dit is een nieuwe episode in de ontwikkeling naar “paperless office”. Tax & Legal Het bewijs van de vernieuwende en geapprecieerde aanpak in de business line wordt onder meer geleverd door de nominatie voor “Employee Tax and Legal Services (ETALES)” bij de recente “HR Awards”. Deze specialisten in fiscaliteit bieden de klant advies aan rond gevarieerde verloningstechnieken, salary splitting, pensioen, … BDO speelt hierdoor op een moderne manier in op ingewikkelde regelgeving rond fiscaliteit en aanverwante rechtstakken. Special Advisory Services Helemaal nieuw in het organogram is de afzondering van de zogenaamde “Special Advisory Services”, die bestaan uit “Interim Management” en “Corporate Finance” diensten. Beiden moeten speerpunten zijn in de ontwikkeling van de organisatie. BDO Interim Management helpt u sneller vooruitgang te boeken door gedurende enkele maanden moeilijk in te vullen posities op hoog niveau met een specialist ter zake in te vullen. Op de afdeling “Corporate Finance” staat er een volwaardig team van BDO specialisten klaar om de cliënt te ondersteunen met op maat gemaakte waarderingen en uitgesponnen business plannen. Verder assisteren zij bij het kritisch analyseren van investeringsplannen (met of zonder boekenonderzoek) en bij het bepalen van de juiste financieringsbehoeften voor nieuwe projecten. Tot slot begeleiden zij ondernemers bij het vinden van verse middelen, en zelfs bij het zoeken van een kandidaat koper of bij het vinden van een mooie target.

5


Executive Commitee Dit comité van BDO België bewaakt het permanente evenwicht tussen de drie pijlers waarop het bedrijf steunt. Ten eerste is daar het relatiemanagement met de cliënt. Dit gebeurt o.a. tijdens de “BDO Ondernemersdag”, waar de cliënt extra wordt ondersteund in doelgericht en doelmatig ondernemen. BDO wil er zijn kennis ter beschikking stellen van de voltallige bedrijfsleiding, zodat die zich op het ondernemen kan concentreren. Vervolgens is er de ontwikkelbehoefte van onze talenten in een context die rekening houdt met de leefwereld van de jongeren. Ten slotte is er de strategische keuze om de organisatie klaar te maken voor de partners van de toekomst. Ondanks de omstandigheden heeft BDO België ook in nieuwe jonge en dynamische partners geïnvesteerd, die de toekomst helpen verzekeren. (Foto vlnr: Peter De Smet, Dirk Osaer, Hans Wilmots, Koen De Brabander, Felix Fank en Michel Grignard) Supervisory Board De Supervisory Board heeft nu de expliciete taak om het nieuw samengestelde Executive Committee systematisch uit te dagen opdat men de vooropgestelde doelstellingen van het bedrijf effectief gaat halen. (Foto staand: André Kilesse (Chairman), Johan Vandenbroeck (Secretaris-Generaal); zittend: Marc Verbeek, Johan De Cooman)

1.5 Taken stage Tijdens mijn stage kwam ik vooral in contact met accountants. Mijn takenpakket bestond vooral uit het inboeken van aan- en verkopen en financiële verrichtingen. Daarnaast behoorden ook nog het opmaken van een onkostennota, het bijwerken van een afschrijvingstabel, het klasseren van facturen, het verwerken van een beleggingsportefeuille, het ingeven van een beginbalans en tenslotte het bijwonen van een leesvergadering tot mijn opdrachten. Mijn hoofdtaak was vooral het inboeken van aan- en verkopen, een job die een net afgestudeerde bachelor ook voorgeschoteld krijgt. Maar omdat er veel variatie was, bleef het werk me boeien. Ik kreeg na elke opdracht de nodige feedback. De laatste donderdag heb ik ook een leesvergadering mogen bijwonen. Dit is een vergadering waarin managers samen zitten met accountants. Aan de hand van recente artikelen behandelt men nieuwe wetteksten en nieuwigheden in de boekhoudwetgeving. Zo blijven de werknemers steeds op de hoogte van elke nieuwigheid. Tijdens de volgende bijeenkomst moeten deze accountants elk een artikel presenteren aan elkaar.

6


1.6 PowerPoint voorstelling stagebedrijf

7


8


9


2 Stageverslag Naam en adres stagebedrijf

Stageperiode

BDO Accountants CVA Uitbreidingstraat 66/13 2600 Berchem 17/01/2011 – 28/01/2011

Stagementoren

Mevr. Nathalie Hermans

Verloop Ik was werkzaam als stagiair bij BDO, een boekhoudkantoor dat de boekhouding doet voor allerhande bedrijven alsook advies geeft aan bedrijven. Ik kwam vooral in contact met accountants. Mijn takenpakket bestond vooral uit het inboeken van aan- en verkopen en financiële verrichtingen. Daarnaast behoorden ook nog het opmaken van een onkostennota, het bijwerken van een afschrijvingstabel, het klasseren van facturen, het verwerken van een beleggingsportefeuille, het ingeven van een beginbalans en tenslotte het bijwonen van een leesvergadering tot mijn opdrachten. Mijn hoofdtaak was vooral het inboeken van aan- en verkopen, een job die een net afgestudeerde bachelor ook voorgeschoteld krijgt. Maar omdat er veel variatie was, bleef het werk me boeien. Ik kreeg na elke opdracht de nodige feedback. Na enkele dagen gewerkt te hebben in een dergelijk boekhoudkantoor, merk je wel dat er veel meer bij komt kijken dan enkel het inboeken van facturen. Het aangename van een job als accountant, is wellicht het bezoeken van klanten. Zo ben je steeds op de hoogte van het reilen en zeilen in dat bedrijf, wat soms ook belangrijk kan zijn in het bepalen van afschrijvingen e.d. De laatste donderdag heb ik ook een leesvergadering mogen bijwonen. Dit is een vergadering waarin managers samen zitten met accountants. Aan de hand van recente artikelen behandelt men nieuwe wetteksten en nieuwigheden in de boekhoudwetgeving. Zo blijven de werknemers steeds op de hoogte van elke nieuwigheid. Tijdens de volgende bijeenkomst moeten deze accountants elk een artikel presenteren aan elkaar. Evaluatie Ik vond het een zeer leerrijke stage, één waar ik graag op terugblik. Vol goede moed en verwachtingen ging ik mijn stage tegemoet. De eerste dagen verliepen nogal stroef. Maar naarmate ik enkele collega’s beter leerde kennen, schepte dat een hechte band. Tijdens de stage merk je wel dat het niet enkel het boeken van facturen is dat telt. Ik vond het zeer aangenaam om te vernemen, dat enkel accountants ook klanten mochten gaan bezoeken. Iets wat je toch dichter bij het dossier en bij de klant brengt. De stageperiode op zich was wel iets te kort om te kunnen spreken van een echte stage. Een stagiair uit de KdG bijvoorbeeld komt 3 dagen in de week en dat gedurende 6 maanden. Deze periode kan je al zien of dat deze job ook daadwerkelijk voor hem/haar is weggelegd. Ook moet je weten dat elke 20e van de maand de btw-aangiftes moeten ingediend worden bij de FOD Economie. Dat in combinatie met het afsluiten van het boekjaar bij elk bedrijf, maakte dat dit een drukke en moeilijke periode was. 10


Ik heb enkel positieve zaken te vertellen over de stage op BDO. Zo is mijn voorkeur voor de studierichting bachelor accountancy nu helemaal bevestigd. Verder vond ik de positieve en goede werksfeer zeker en vast een pluspunt aan mijn stage. De collega’s stonden ook steeds klaar om te antwoorden op mijn vragen betreffende het inboeken van aan- en verkopen e.d. Het boekhoudpakket dat gebruikt wordt bij BDO is ook zeer eenvoudig om mee te werken. Je kreeg ook meteen een beter inzicht in de verscheidenheid van de rekeningen die gebruikt worden. Het rekeningenstelsel (alle rekeningen samen) wordt daarom ook aangepast aan de noden en activiteiten van het bedrijf zelf. Toekomstperspectieven Mijn toekomstperspectieven zijn vooral bevestigd door deze stage. Na het beÍindigen van mijn secundaire school ga ik vermoedelijk op de KdG te Antwerpen de bacheloropleiding accountancy volgen. Vervolgens kan ik aan de slag gaan in een boekhoudkantoor als accountant. Het liefst zou ik bij BDO werken. Ik hoop hier ook nog eens vakantiewerk te mogen doen. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt.

11


3 Analyse jaarrekening Voor de analyse van de jaarrekening heb ik gekozen voor een klant van mijn stagebedrijf, namelijk T&T Koninklijk Pakhuis nv. Deze onderneming is gevestigd te Brussel en wel nabij Tour & Taxis. Het beschikt samen met de groep T&T over een immens bedrijventerrein. Er worden allerlei tentoonstellingen geven, ook werd een loods volledig gerestaureerd tot een gebouw met commerciële winkels erin. Deze worden aan derden en bedrijven verhuurd. De NACE BEL-code van deze onderneming is DE 702 (Verhuur van eigen onroerend goed). De jaarrekening 2007-2008 kan u raadplegen in bijlage 1, bijlage 2 bevat jaarrekening 2008-2009 en de sectoranalyse kan u vinden in bijlage 3.

3.1

Horizontale analyse

3.1.1 Horizontale analyse activa (bedragen in euro) 2009 ACTIVA Absoluut % Vaste Activa 20/28 -2 166 921,00 -5,77% Oprichtingskosten 20 0,00 0,00% Immateriële vaste activa 21 0,00 0,00% Materiële vaste activa 22/27 -2 166 921,00 -5,77% Terreinen en gebouwen 22 -2 052 058,00 -6,67% Installaties, machines en uitrusting 23 0,00 0,00% Meubilair en rollend materieel 24 136 245,00 639,83% Leasing en soortgelijke rechten 25 - 251 108,00 -3,70% Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00% Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00% Financiële vaste activa 28 0,00 0,00% Verbonden ondernemingen 280/1 0,00 0,00% Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 282/3 0,00 bestaat 0,00% Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00% VLOTTENDE ACTIVA 29/58 - 529 056,00 -6,31% Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00% Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 0,00 0,00% Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 - 829 775,00 -11,25% Handelsvorderingen 40 - 155 234,00 -16,01% Overige vorderingen 41 6 406 065,00 100,00% Geldbeleggingen 50/53 866 917,00 100,00% Eigen aandelen 50 0,00 0,00% Overige beleggingen 51/53 866 917,00 100,00% Liquide middelen 54/58 1 048 859,00 2507,01% Overlopende rekeningen 490/1 118 777,00 119,95% TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 -2 695 977,00 -5,87%

2008 Absoluut % - 839 710,00 -2,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 839 710,00 -2,24% - 836 376,00 -2,72% 0,00 0,00% 136 245,00 639,83% - 251 108,00 -3,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 251 041,00 2,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 61 563,00 -0,83% - 155 234,00 -16,01% - 674 541,00 -10,53% - 517 943,00 -59,75% 0,00 0,00% - 517 943,00 -59,75% 1 048 859,00 2507,01% 118 777,00 119,95% - 588 669,00 -1,28%

2007 Absoluut 37 560 844,00 0,00 0,00 37 560 794,00 30 759 391,00 0,00 21 294,00 6 780 109,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 8 383 239,00 0,00 0,00 7 375 466,00 969 401,00 6 406 065,00 866 917,00 0,00 866 917,00 41 837,00 99 019,00 45 944 083,00

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bespreking: De materiële vaste activa zijn afgenomen tot bijna -7% t.o.v. 2007. Dit komt doordat men in de jaren tot en met 2007 gebouwen heeft aangekocht. Anderzijds vermindert de waarde van de terreinen en gebouwen ook door de afschrijvingen. Alhoewel het meubilair en het rollend materieel fors is toegenomen (bijna x7 ofwel +640%) door grote aankopen. De vlottende activa zijn over de jaren heen gezien gedaald (-6,3%). De vorderingen < 1 jaar zijn meer gedaald (-11,25%), alhoewel de overige vorderingen in 2009 terug gelijk zijn aan deze van 2007. Deze zelfde trend zien we bij de geldbeleggingen en de liquide middelen. De overlopende rekeningen zijn overwegend gestagneerd. Het totaal der activa is lichtjes gedaald in 2009 (-5,87%). 12


3.1.2 Horizontale analyse passiva (bedragen in euro) 2009 PASSIVA Absoluut % EIGEN VERMOGEN 10/15 2 230 636,00 390,43% Kapitaal 10 0,00 0,00% Geplaatst kapitaal 100 0,00 0,00% Niet-opgevraagd kapitaal 101 0,00 0,00% Uitgiftepremies 11 0,00 0,00% Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 0,00% Reserves 13 0,00 0,00% Overgedragen winst (verlies) 14 2 230 636,00 -84,70% Kapitaalsubsidies 15 0,00 0,00% Voorschot aan de vennoten op de verdeling 19 van het netto-actief 0,00 0,00% VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 0,00 0,00% Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 0,00 0,00% Uitgestelde belastingen 168 0,00 0,00% SCHULDEN 17/49 -4 926 613,00 -10,59% Schulden op meer dan één jaar 17 -2 959 752,00 -7,43% Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 -1 892 410,00 -30,82% Schulden op meer dan één jaar die binnen 42 het jaar 15 900,00 vervallen 0,93% Financiële schulden 43 0,00 0,00% Handelsschulden 44 - 645 289,00 -56,43% Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 6 757,00 0,00% Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 45 en sociale 4 889,00 lasten 0,26% Overige schulden 47/48 -1 274 667,00 -91,84% Overlopende rekeningen 492/3 - 74 451,00 -13,64% TOTAAL DER PASSIVA 10/49 -2 695 977,00 -5,87%

2008 Absoluut 962 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 551 580,00 -1 705 901,00 279 418,00 15 900,00 23,00 - 193 061,00 6 757,00 2 651,00 -1 274 667,00 - 74 451,00 - 588 670,00

% 168,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -36,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,34% -4,28% 4,55% 0,93% 0,00% -16,88% 0,00% 0,14% -91,84% -13,64% -1,28%

2007 Absoluut - 571 325,00 2 062 388,00 2 062 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 633 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 515 408,00 39 828 605,00 6 140 890,00 1 705 901,00 0,00 1 143 473,00 0,00 1 903 591,00 1 387 925,00 545 913,00 45 944 083,00

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bespreking: Het eigen vermogen is in zijn geheel fors toegenomen (+390%) doordat vooral de eigenaar de onderneming heeft aangezuiverd met nieuwe verse middelen. De overgedragen winst (verlies) is gestegen, maar is nog steeds negatief. De handelsschulden zijn met meer dan de helft gedaald, wat de onderneming enkel ten goede kan komen. Dit heeft ook te maken met het aantal dagen leverancierskrediet (zie verder) dat is gedaald. Het totaal der passiva is met bijna 7% gezakt.

13


3.1.3 Horizontale analyse resultatenrekening (bedragen in euro) RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

70/74 70

2009 2008 2007 Absoluut % Absoluut % Absoluut % 665 993,00 9,67% 959 221,00 13,92% 6 889 087,00 100% 581 177,00 12,68% 581 177,00 12,68% 4 582 907,00 100%

71 0,00 0,00% 0,00 72 0,00 0,00% 0,00 74 2 533 137,00 109,84% 84 816,00 60/64 177 372,00 3,80% 238 582,00 9901 488 621,00 21,94% 720 639,00 75 - 260 081,00 -85,88% - 25 163,00 65 - 560 332,00 -26,70% 168 206,00 9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

788 872,00 56 184,00 10 640,00 834 416,00 0,00 0,00 0,00 834 416,00 0,00 0,00 834 416,00

182,84% 2324,53% 1856,89% 192,57% 0,00% 0,00% 0,00% 192,57% 0,00% 0,00% 192,57%

527 270,00 1 757,00 - 573,00 529 600,00 0,00 0,00 0,00 529 600,00 0,00 0,00 529 600,00

0,00% 0,00% 3,68% 5,12% 32,36% -8,31% 8,02%

0,00 0,00 2 306 180,00 4 661 945,00 2 227 142,00 302 834,00 2 098 510,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

122,20% 72,69% -100,00% 122,22% 0,00% 0,00% 0,00% 122,22% 0,00% 0,00% 122,22%

431 466,00 2 417,00 573,00 433 310,00 0,00 0,00 0,00 433 310,00 0,00 0,00 433 310,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bespreking: De omzet is vooral gestegen met bijna 13%. Hieruit besluiten we dat de bedrijfswinst met 22% is gestegen. De financiële opbrengsten hebben wel een flinke tik gekregen, een daling van 85%. Ook zijn de financiële kosten sterk gedaald (-27%). De uitzonderlijke opbrengsten en kosten zijn fors gestegen, respectievelijk met 2625% (ofwel x24) en met 1857% (ofwel x20). Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. De te bestemmen winst is enorm toegenomen (+193% ofwel x3). Dit is een teken dat dit bedrijf haar activiteiten goed uitoefent met oog voor de markt en toch voorzichtig is met wat ze doet.

14


3.2

Verticale analyse

3.1.2 Verticale analyse activa (bedragen in euro) ACTIVA Vaste Activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 3 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58

2009 81,84% 0,00% 0,00% 81,84% 66,38% 0,00% 0,36% 15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 18,16% 0,00% 0,00% 15,14% 1,88% 13,25% 0,00% 2,52% 0,50% 100,00%

2008 80,96% 0,00% 0,00% 80,96% 65,97% 0,00% 0,35% 14,40% 0,00% 0,00% 0,00% 19,04% 0,00% 0,00% 16,13% 1,80% 12,64% 0,77% 2,40% 0,48% 100,00%

2007 81,75% 0,00% 0,00% 81,75% 65,13% 0,00% 0,31% 14,48% 0,00% 0,00% 0,00% 18,25% 0,00% 0,00% 16,05% 2,63% 13,28% 1,89% 1,65% 0,47% 100,00%

Sector 64,56% 0,02% 0,07% 46,32% 41,61% 0,45% 0,23% 0,70% 1,68% 1,64% 18,15% 35,44% 14,40% 1,99% 9,96% 0,74% 9,21% 4,58% 4,01% 0,50% 100,00%

Bespreking: Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat deze over de jaren heen vrijwel gestagneerd zijn. Als we naar de sectoranalyse kijken, zien we dat er her en der wel degelijk verschillen optreden in de sector. Vooral de materiële vaste activa bedraagt maar de helft minder dan bij deze van de onderneming. Dit komt omdat deze onderneming veel meer leasing en soortgelijke rechten heeft dan bij de sectoranalyse. Ook is er een verschil in % wat betreft de terreinen en gebouwen, namelijk 25% minder in de sector. Verder kunnen we vaststellen dat de vorderingen op meer dan één jaar enorm groter zijn in de sector dan bij deze van de onderneming, namelijk 14% meer. Voorts kunnen we besluiten dat het grootste deel van de activa bestaat uit vaste activa (enkel materiële vaste activa: ongeveer 82%). Het overige deel wordt opgevuld met slechts 15% vlottende activa. Hiervan is het merendeel nog vorderingen en slechts een klein deel liquide middelen.

15


3.2.2 Verticale analyse passiva (bedragen in euro) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

2009 10/15 10 100 101 11 12 13 14 15 19 16 17/49 17 42/48 492/3 10/49

3,84% 4,77% 4,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 96,16% 85,25% 9,82% 1,09% 100,00%

2008 0,86% 4,55% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 99,14% 84,05% 14,16% 1,04% 100,00%

2007 Sector -1,24% 37,74% 4,49% 21,11% 4,49% 21,27% 0,00% 0,17% 0,00% 4,03% 0,00% 1,30% 0,00% 11,37% -3,64% -4,46% 0,00% 4,40% 0,00% 0,04% 0,00% 2,25% 101,24% 59,97% 86,69% 39,41% 13,37% 19,19% 0,92% 1,37% 100,00% 100,00%

Bespreking: Uit deze cijfers van de passiva merken we dat het grootste deel (96% in 2009) bestaat uit schulden. Meer bepaalt dan de schulden op meer dan één jaar. De totale schulden bevatten te veel om een zuivere onderneming te zijn. Men zal dan ook een sterk financieel plan aan de bank moeten voorleggen, opdat de bank nog leningen zal willen toekennen. Het totaal aan eigen vermogen bedraagt slechts 4% van het totaal der passiva. Dit is toegenomen doorheen de jaren, maar steeds te weinig. Terwijl de sector het veel beter doet met een 40/60 verhouding. De bank zal dan sneller geneigd zijn om een lening te openen, omdat de onderneming in staat is om zelf een gedeelte – namelijk bijna 40% - van de lening te financieren. De ideale verhouding zou 30/70 zijn. Waarbij de onderneming 30% van de lening financiert. Maar dit komt nog raar of zelden voor in de bedrijfswereld.

16


3.3.3 Verticale analyse resultatenrekening (bedragen in euro) RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

70/74 60/64 9901 75 65 9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

2009 100,00% 64,05% 35,95% 0,57% 20,36% 16,15% 0,78% 0,15% 16,78% 0,00% 0,00% 0,00% 16,78% 0,00% 0,00% 16,78%

2008 100,00% 62,44% 37,56% 3,54% 28,88% 12,22% 0,05% 0,00% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 12,27% 0,00% 0,00% 12,27%

2007 100,00% 67,67% 32,33% 4,40% 30,46% 6,26% 0,04% 0,01% 6,29% 0,00% 0,00% 0,00% 6,29% 0,00% 0,00% 6,29%

Sector 100,00% 115,77% -11,49% 56,16% 72,71% 67,16% 184,67% 249,43% 63,94% 1,30% 2,87% 6,85% 56,27% 2,61% 6,79% 52,09%

Bespreking: Uit de resultatenrekening leren we dat deze onderneming 16,78% winst heeft t.o.v. de bedrijfsopbrengsten. Als je dan gaat kijken naar de sectoranalyse moeten we spijtig genoeg vaststellen dat net iets meer dan de helft van de bedrijfsopbrengsten bij de sector de te bestemmen winst bevat. Overigens zien we ook nog dat de financiële kosten 20,36% bedragen van de bedrijfsopbrengsten. Dit komt doordat ze veel leningen aangaat, waarvoor de onderneming veel intresten moet betalen en dus financiële kosten maakt. Dit is dan weer een veel beter saldo dan bij de sector (73%). Verder nemen de bedrijfskosten ook een groot deel in van de bedrijfsopbrengsten. Opmerkelijk is wel dat de te bestemmen winst van het boekjaar verdubbeld is (2008: 12,27% t.o.v. 2007: 6,29%). In 2009 is de te bestemmen winst nog gestegen met 4% (tot 16,78%).

17


3.3

Solvabiliteit (bedragen in euro) Omschrijving

Code jaarrekening

Eigen vermogen Totaal vermogen

10/15 10/49

2007

2006

Sector

1.659.311,00 391.585,00 -571.325,00 23.850.681,00 43.248.106,00 45.355.413,00 45.944.083,00 63.193.499,00

Eigen vermogen over totaal vermogen

Vreemd vermogen Totaal vermogen

2008

3,84%

17/49 10/49

0,86%

-1,24%

37,74%

41.588.795,00 44.963.828,00 46.515.408,00 37.895.461,00 43.248.106,00 45.355.413,00 45.944.083,00 63.193.499,00

Vreemd vermogen over totaal vermogen

96,16%

99,14%

101,24%

59,97%

Solvabiliteit relatief 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Vreemd vermogen

40%

Eigen vermogen

30% 20% 10% 0% 2006

2007

2008

Solvabiliteit over meerdere jaren 50.000.000,00 45.000.000,00

Bedragen in EUR

40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00

Vreemd vermogen

15.000.000,00

Eigen vermogen

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2006

2007

2008

Jaar

18


Solvabiliteit 4%

Eigen vermogen Vreemd vermogen

96%

Bespreking: Met de solvabiliteit wordt hoofdzakelijk bedoelt of dat de onderneming solvabel is, m.a.w. of dat de onderneming vooral financiert met eigen vermogen of dat zij sterk afhankelijk is van externe schuldeisers zoals bijvoorbeeld banken. Uit deze cijfers blijkt dat deze onderneming niet solvabel is en bijgevolg bijna enkel beschikt over vreemd vermogen (96%). De laatste jaren is dit licht vermindert en stijgt zo het eigen vermogen (+/- 4%) geleidelijk aan. Zoals eerder gezegd is deze verhouding niet goed. De banken eisen of zijn sneller geneigd om een lening te verschaffen indien de onderneming ongeveer een 33% van de lening zelf kan financieren met eigen vermogen. Dit is wel het geval bij de sector. Daar waar het eigen vermogen bijna 40% bedraagt (37,74%) en het vreemd vermogen bijna 60% (59,97%).

19


3.4

Liquiditeit

3.4.1 Liquiditeit in ruime zin (current ratio) (bedragen in euro) Omschrijving Vlottende activa Vorderingen> 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen (passiva)

Code jaarrekening 29/58 29 42/48 492/3

2009 7.854.183,00 0,00 4.248.480,00 471.462,00

2008 8.634.280,00 0,00 6.420.308,00 471.462,00

2007 8.383.239,00 0,00 6.140.890,00 420.816,00

Sector 23.481.736,00 9.543.274,00 12.124.343,00 867.456,00

1,66

1,25

1,28

1,07

Current ratio

Bespreking: Deze ratio geeft weer of de onderneming in kwestie in staat is om de schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar te betalen met de middelen op korte termijn. De current ratio kent door de jaren heen een positieve evolutie. Enkel in 2007 daalde deze miniem (-0,03). Dit betekent ook dat de onderneming in staat is om met haar vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. De onderneming kan nu beter onverwachte uitgaven opvangen. Ook de sector doet niet het slecht, maar deze onderneming is meer liquide dan de sector. Dit komt omdat de current ratio van deze onderneming hoger boven de 1 ligt dan die van de sector.

3.4.2 Liquiditeit in enge zin (quick ratio) (bedragen in euro) Omschrijving Code jaarrekening Vlottende activa 29/58 Vorderingen> 1 jaar 29 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Schulden < 1 jaar 42/48 Overlopende rekeningen (passiva) 492/3 Acid test ratio

2009 7.854.183,00 0,00 0,00 4.248.480,00 471.462,00

2008 8.634.280,00 0,00 0,00 6.420.308,00 471.462,00

1,66

1,25

2007 Sector 8.383.239,00 23.481.736,00 0,00 9.543.274,00 0,00 1.317.821,00 6.140.890,00 12.124.343,00 420.816,00 867.456,00 1,28

0,97

Bespreking: Doordat de voorraad op korte termijn moeilijk kan omgezet worden in geld, bekijkt men met de quick ratio of dat de onderneming in staat is om enkel met de vorderingen en liquide middelen de schulden op korte termijn te betalen. Deze ratio is gelijkluidend aan de current ratio, met dat verschil dat de quick ratio de voorraden aftrekt van de vlottende activa. Dat betekent dat de onderneming haar voorraden binnen een zeer gunstige periode kan omzetten in geld, om alsnog haar schulden op korte termijn te betalen. Omdat deze onderneming geen voorraden heeft, kan ze het best werken met de andere ratio, namelijk de current ratio (zie vorige). Omdat het liquiditeitsratio hoger is dan 1, is de onderneming in staat om met haar vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Maar deze ratio is niet bruikbaar voor deze onderneming vermits ze niet over voorraden beschikt.

20


3.4.3 Bedrijfskapitaal (bedragen in euro) Omschrijving Vlottende activa Vorderingen> 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen (passiva)

Code jaarrekening 29/58 29 42/48 492/3

Nettobedrijfskapitaal

2009 7.854.183,00 0,00 4.248.480,00 471.462,00

2008 8.634.280,00 0,00 6.420.308,00 471.462,00

2007 8.383.239,00 0,00 6.140.890,00 420.816,00

3.134.241,00

1.742.510,00

1.821.533,00

Bespreking: Het bedrijfskapitaal (ook wel nettobedrijfskapitaal genoemd) geeft het verschil tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn weer. Het is eveneens het overschot aan permanente middelen dat beschikbaar is voor de financiering van voorraden en handelsvorderingen. Hiermee kan de onderneming onvoorziene omstandigheden zonder problemen opvangen. Door een afname van de vlottende activa en een afname van de schulden <1 jaar (+2/6), is het nettobedrijfskapitaal ook fors toegenomen (bijna x2). Deze forse stijging betekent dat de onderneming liquider is geworden t.o.v. van vorige boekjaren. Het heeft eveneens ook meer liquiditeitsreserve.

3.4.4 Aantal dagen leverancierskrediet (bedragen in euro) Omschrijving Handelsschulden < 1 jaar Kostprijs van handelsgoederen Kostprijs van goederen en diensten BTW Aantal dagen leverancierskrediet

Code jaarrekening 44 60 61 9145

2009 498.184,00 0,00 817.140,00 336.971,00

2008 950.412,00 0,00 911.543,00 290.820,00

2007 1.143.473,00 0,00 1.131.210,00 720.920,00

Sector 847.915,00 993.281,00 0,00 95.466,00

157,56

288,52

225,34

284,26

Bespreking: Met deze ratio kan men zien in hoeveel dagen de leveranciers gemiddeld betalen. Het is de verhouding tussen de gemiddelde leveranciersschulden en de aankopen per dag. Het aantal dagen waarin dit bedrijf haar leveranciers gemiddeld betaalt is met 70 dagen gedaald (157,56 dagen) t.o.v. 2006 (225,34 dagen). Dit wil zeggen dat deze onderneming haar leveranciers gemiddeld binnen de 158 dagen betaalt en dus sneller dan de voorgaande 2 jaren. Als we naar de concurrenten in de sector kijken, moeten we vaststellen dat men daar bijna 9,5 maand wacht met het betalen van haar leveranciers (284,26 dagen). Hieruit blijkt dat deze onderneming haar leveranciers sneller betaalt dan de bedrijven in de sector.

21


3.4.5 Aantal dagen klantenkrediet (bedragen in euro) Omschrijving Handelsvorderingen < 1 jaar Omzet BTW

Code jaarrekening 40 70 9146

Aantal dagen klantenkrediet

2009 814.167,00 5.164.084,00 504.710,00

2008 814.167,00 5.069.483,00 407.400,00

2007 1.210.348,00 4.582.907,00 839.514,00

Sector 493.517,00 2.702.973,00 149.372,00

52,42

54,26

81,47

63,15

Bespreking: Uit dit resultaat moet blijken in hoeveel dagen de klanten gemiddeld aan de onderneming betalen. Hierbij wordt de verhouding tussen de gemiddelde klantenvorderingen en de verkopen per dag berekend. Het aantal dagen klantenkrediet is de laatste 2 jaar gedaald t.o.v. 2006 (-27,21 dagen). Vanaf 2007 tot op heden betalen de klanten gemiddeld respectievelijk binnen de 52 dagen (2008) en binnen de 54 dagen (2007). Deze cijfers zijn zeer goed, zeker als je weet dat 30 dagen betalingsuitstel vrij vaak voorkomt. Bovendien vordert dit bedrijf sneller haar ontvangsten van de klanten, terwijl ze pas na meer dan 150 dagen na factuurdatum haar leveranciers moet betalen. Hierdoor zal ze ook minder snel een beroep moeten doen op de bank om kredieten af te sluiten. In de sector stellen we vast dat haar concurrenten daar gemiddeld na 63 dagen hun openstaande facturen vorderen van hun klanten.

3.4.6 Omlooptijd van de voorraad (bedragen in euro) Omschrijving Code jaarrekening Kostprijs van verkochte goederen 60 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraadrotatie

2009

2008

2007

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sector 993.281,00 1.317.821,00

0,00

0,00

0,00

0,75

Bespreking: Hieruit kan men snel besluiten hoeveel dagen de voorraad in het bedrijf in omloop is. Hieruit wordt ook meteen duidelijk in hoeveel dagen de voorraad vernieuwd moet worden. T&T Koninklijk Pakhuis nv heeft geen voorraad en bijgevolg ook geen voorraadrotatie. Bij de sectorgegevens kunnen besluiten dat het volstrekt normaal is dat in deze sector geen of weinig voorraad in omloop is, omdat ook in de sectoranalyse de voorraadrotatie te verwaarlozen is.

3.4.7 Beoordeling Het resultaat van deze onderneming is een leverancierskrediet van 158 dagen, geen voorraadrotatie en een klantenkrediet van 52 dagen. Dit betekent dat het leverancierskrediet groter dan de voorraadtijd + het klantenkrediet. Als gevolg levert dit een zeer goede liquiditeit. Hieruit kan men ook nog afleiden dat de onderneming de leveranciers betaalt met het geld dat ze krijgen van de klanten, vermits het klantenkrediet kleiner is dan het leverancierskrediet. In de loop van het jaar zal dit zeker zijn vruchten afwerpen, deze onderneming zal geen tijdelijk krediet of overbruggingskrediet moeten aangaan bij een financiĂŤle instelling.

22


3.5

Rendabiliteit

3.5.1 Omzetmarge (bedragen in euro) Omschrijving Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar Totaal vermogen

Code jaarrekening 9905 10/49

2009

2007

Sector

1.267.726,00 962.910,00 433.310,00 1.407.963,00 43.248.106,00 45.355.413,00 45.944.083,00 63.193.499,00

Rendabiliteit totaal vermogen Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar Eigen vermogen

2008

9905 10/15

Rendabiliteit eigen vermogen

2,93%

2,12%

1.267.726,00 1.659.311,00

962.910,00 391.585,00

76,40%

245,90%

0,94%

2,23%

433.310,00 1.407.963,00 -571.325,00 23.850.681,00 -75,84%

5,90%

Bespreking: Bij het onderzoek naar het rendement van het eigen vermogen en het totaal vermogen gaat men na hoeveel resultaat de onderneming boekte met de inzet van het eigen vermogen. De te bestemmen winst/verlies is fors gestegen (bijna x3) t.o.v. 2006 en het eigen vermogen kreeg ook een fikse stijging (x3). De rendabiliteit is enorm hoger dan het vermogen zou renderen op een spaarrekening bij de bank. Ook in de sector is de rendabiliteit hoger dan de rente op een spaarrekening, maar wel minder dan de rendabiliteit van deze onderneming.

3.5.2 Ebit & ebitda (bedragen in euro) Omschrijving Winst van het boekjaar Belastingen op het resultaat Financiële kosten Financiële opbrengsten

Code jaarrekening 9904 67/77 65 75

EBIT Afschrijvingen Waardeverminderingen EBITDA

630 631/4

2009

2008

2007

1.267.726,00 0,00 1.538.178,00 42.753,00

962.910,00 0,00 2.266.716,00 277.671,00

433.310,00 0,00 2.098.510,00 302.834,00

2.763.151,00

2.951.955,00

2.228.986,00

1.609.570,00 13.506,00

1.254.363,00 22.657,00

1.266.605,00 0,00

4.386.227,00

4.228.975,00

3.495.591,00

Bespreking: Met deze cijfers is de onderneming in staat om een betere vergelijking te maken met de operationele resultaten van andere bedrijven uit de sector, los van hun specifieke financiële en fiscale structuur. Met EBIT (earnings before intrest and taxes) berekent men de courante winst vóór financieel resultaat en belastingen, oftewel het bedrijfsresultaat. De EBITDA (earnings before intrest, taxes, depreciations (= afschrijvingen) and amortizations (= waardeverminderingen), oftewel de operationele cash flow geeft het bedrijfsresultaat weer, gecorrigeerd door toevoegen van de afschrijvingen en de waardeverminderingen.

23


3.5.3 Cashflow (bedragen in euro) Winst (Verlies) van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen (terugnemingen) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemeningen) Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Cashflow

9904

2009 1 267 726,00

2008 962 910,00

2007 433 310,00

630

1 609 570,00

1 254 363,00

1 266 605,00

13 506,00 0,00

22 657,00 0,00

0,00 0,00

651

0,00

0,00

0,00

760 761 762

1 636,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

660 661

11 213,00 0,00

0,00 0,00

573,00 0,00

662 780 680

0,00 0,00 0,00 2 900 379,00

0,00 0,00 0,00 2 239 930,00

0,00 0,00 0,00 1 700 488,00

631/4 635/7

Bespreking: Met de cash flow telt men de niet-kaskosten bij het resultaat na belastingen op. De niet-kaskosten zijn afschrijvingen, waardeverminderingen op activa en voorzieningen voor risico’s en kosten. Deze worden mee opgenomen in de cash flow, omdat dit kosten zijn die niet worden uitgegeven. Het geeft aan hoeveel de onderneming zelf genereert aan kasstromen. De afschrijvingen zijn fors gestegen. Dit komt mede door de aankoop van gebouwen en terreinen (eerder beschreven). De cashflow van deze onderneming is de laatste 2 jaar gestegen (x1,70 in 2009 t.o.v. 2007 ofwel een stijging van +70%).

24


Toegepaste Informatica


1 Opdracht Applicatievereisten Bij het opstarten van de applicatie heeft de gebruiker volgende keuzemogelijkheden: Nieuwe MSDS ingeven Bestaande MSDS zoeken Overzichtslijst afdrukken Etiketten afdrukken NIEUWE MSDS INGEVEN Per MSDS is er één centraal gegevensformulier dat volgende elementen moet tonen: Administratieve gegevens - Identificatie  Naam MSDS (uniek)  Naam intern  Code intern - Bijkomende informatie  Leverancier  Datum MSDS  Toepassing  Koppeling naar digitale versie MSDS (indien beschikbaar) Gevaren -

Chemische samenstelling (max 3 mogelijke stoffen) Vlampunt (°C) Symbool (max 3 symbolen uit 10 mogelijke stoffen) R-zinnen (max 6 zinnen) S-zinnen (max 6 zinnen) Sensibiliserende stoffen (max 2 stoffen)

Etiketten Het maken en automatiseren van etiketten behoort niet meer tot de opdracht. Bij het ingeven van een nieuwe MSDS zijn de velden leeg. In dit gegevensformulier moet men volgende navigatie voorzien (maak gebruik van iconen): ingevulde gegevens kunnen opslaan, naar startformulier terugkeren.

26


BESTAANDE MSDS ZOEKEN Het zoeken moet mogelijk zijn op drie identificatiegegevens: Originele naam Interne naam Interne code Wanneer de gebruiker een bestaande MSDS raadpleegt, zijn bovenstaande velden ingevuld met de juiste gegevens uit de databank. In dit gegevensformulier moet men volgende navigatie voorzien (maak gebruik van iconen): gegevens wijzigen gegevens opslaan (indien gewijzigd), naar startformulier terugkeren, naar eerste record gaan, naar vorige record gaan, naar volgende record gaan, naar laatste record gaan, record verwijderen OVERZICHTSLIJST AFDRUKKEN De overzichtslijst van alle bestaande MSDS-en bevat volgende elementen per MSDS: Originele naam Interne naam Interne code Naam leverancier Vlampunt Datum MSDS Wanneer men dubbelklikt op een lijn in de overzichtslijst, wordt het overeenkomstige gegevensformulier getoond.

27


2 Ontwerp databank 2.1 ERD-model Leveranciers

R-zinnen

Chemische stoffen

Toepassingen

MSDS

Symbolen

Sensibiliserende stoffen S-zinnen

2.2 Relationele databank Hieronder vindt u een relationele databank in de 3de normaalvorm:

Leveranciers

R-zinnen

Chemische stoffen

- LeveranciersID

- RZinID

- ChemischeStofID

- Naam

- Rzin

- ChemStof

- Adres - Postcode - Plaats - Land - Noodnummer - Telefoon - Fax - EMail

Toepassingen

MSDS

Symbolen

- ToepassingsID

- MSDSID

- SymbolenID

- Toepassing

- NaamMSDS

- Opmerking

- NaamIntern - CodeIntern - LeveranciersID - MSDSDatum - ToepassingsID - Vlampunt - DigitaleVersie

S-zinnen - SZinID - Szin

Sensibiliserende stoffen - SensibiliserendeStofID - SensibiliserendeStof

28


MSDS_Symbolen

MSDS_ChemStof

MSDS_SensStoffen

- MSDSID

- MSDSID

- MSDSID

- Symbool

- ChemischeStofId

- SensibiliserendeStofID

MSDS_SZinnen - MSDSID - SzinCode

MSDS_RZinnen - MSDSID - RZinCode

De databank bestaat uit 13 tabellen met 1 centrale tabel, namelijk tblMSDS. De meeste tabellen zijn koppeltabellen die instaan voor de verbinding tussen een kleinere tabel en tblMSDS. Bijvoorbeeld bij symbolen staat de koppeltabel (tblMSDS_Symbolen) in voor de verbinding tussen tblMSDS en tblSymbolen. De tabel van de MSDS (tblMSDS) is de belangrijkste tabel van de databank, het bevat de volgende informatie:      

de naam van de MSDS (NaamOpMSDS) de interne naam van de MSDS in het bedrijf (InterneNaam) de interne code van de MSDS in het bedrijf (InterneCode) de datum van de MSDS het vlampunt de digitale versie van de MSDS (indien beschikbaar)

De tabel van de leveranciers (tblLeveranciers) bevat alle nodige informatie van de leveranciers die de nodige stoffen leveren aan Wolf Oil nv.

29


2.3 Implementatie in Access tblMSDS Veldnaam

Gegevenstype

MSDSId NaamOpMSDS InterneNaam InterneCode Datum LeverancierID

AutoNummering Primary key Tekst Tekst Tekst Datum/tijd Numeriek Veldlengte: lange integer, foreign key Numeriek Veldlengte: langer integer, foreign key Tekst Tekst

ToepassingID Vlampunt DigitaleVersie

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

n/a Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

tblLeveranciers Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

LeverancierId Naam Adres Postcode Plaats Land Telefoon Fax Email Noodnummer

AutoNummering Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

Primary key

n/a Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja

Ja (geen duplicaten) Nee Nee Ja (duplicaten OK) Nee Nee Nee Nee Nee Nee

tblToepassingen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

ToepassingId Toepassing

AutoNummering Tekst

Primary key

n/a Ja

Ja (geen duplicaten) Nee

tblSensStoffen Veldnaam

Gegevenstype

SensibiliserendeStofId AutoNummering SensibiliserendeStof Tekst

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

Primary key

n/a Ja

Ja (geen duplicaten) nee

tblSymbolen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

Symbool Opmerking

Tekst Tekst

Primary key

n/a Ja

Ja (geen duplicaten) nee

30


tblRZinnen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

RZinCode RZin

Tekst Tekst

Primary key

Ja Ja

Ja (geen duplicaten) Nee

tblSZinnen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

SZinCode SZin

Tekst Tekst

Primary key

Ja Ja

Ja (geen duplicaten) nee

tblChemischeStoffen Veldnaam

Gegevenstype

ChemischeStofId AutoNummering ChemischeStof Tekst

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

Primary key

n/a Ja

Ja (geen duplicaten) nee

tblMSDS_SensStoffen Veldnaam

Gegevenstype

MSDSId Numeriek SensibiliserendeStofID Numeriek

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

Foreign key Foreign key

Ja Ja

Nee nee

tblMSDS_RZinnen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

MSDSId RZinCode

Numeriek Tekst

Foreign key Foreign key

Ja Ja

Nee nee

tblMSDS_SZinnen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

MSDSId SZinCode

Numeriek Tekst

Foreign key Foreign key

Ja Ja

Nee Ja (duplicaten OK)

tblMSDS_Symbolen Veldnaam

Gegevenstype

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

MSDSId Symbool

Numeriek Tekst

Foreign key Foreign key

Ja Ja

Nee nee

tblMSDS_ChemischeStoffen Veldnaam

Gegevenstype

MSDSId Numeriek ChemischeStofId Numeriek

Beperkingen

Vereist

Geïndexeerd

Foreign key Foreign key

Ja Ja

Nee Ja (duplicaten OK)

31


Tenslotte worden de relaties tussen de verschillende tabellen, samen met hun primary keys of sleutels weergegeven:

32


3 Voorstelling formulieren frmMSDS

Bovenaan ziet u een menubalk waarin u kan navigeren doorheen de verschillende MSDS’en. U kan ook een MSDS toevoegen, verwijderen en opslaan. Daarnaast hebt u ook nog de mogelijkheid om een overzichtlijst te bekijken en vervolgens af te drukken. Overigens kan u ook nog een MSDS zoeken en etiketten afdrukken in drie verschillende formaten (A4, A5 en A6). In het groepsvak ‘Administratieve gegevens’ moet u alle relevante data betreffende de MSDS zelf, datum, leverancier, toepassing en eventueel de padnaam van de digitale versie opgeven. In de overige twee groepsvakken ‘Gevaren’ kan u de mogelijke gevaren die gepaard gaan met deze MSDS selecteren. Rechts bovenaan vindt u het vlampunt en de chemische stoffen. Door op de + knop te klikken, voegt u een stof toe aan de tabel daaronder. Het verwijderen van een stof gebeurt door eenvoudig weg op de X knop te klikken. Voor de andere gegevens in het groepsvak ‘Gevaren’ onderaan geldt er een gelijkluidende procedure voor het toevoegen en/of verwijderen van stoffen, zinnen of symbolen. Indien de stof, het symbool, de R-zin of de S-zin nog niet bestaat, voegt u deze toe door ze te selecteren in het keuzevak. Vervolgens toont het keuzevak de verscheidene zaken die reeds in de databank zitten. Indien het gewenste gegeven nog niet in het keuzevak staat, betekent dit dat het nog niet aanwezig is in de databank en moet u deze toevoegen aan het keuzevak door eerst op het vakje ‘nieuwe stof’ te klikken. Vervolgens typt u het gewenste gegeven in het tekstvak daarnaast. 33


frmLeveranciers

Bovenaan dit scherm ziet u een menubalk waarin u kan navigeren doorheen de verschillende bestaande leveranciers. U kan ook een nieuwe leverancier toevoegen en opslaan of een bestaande leverancier verwijderen. Onder de menubalk vindt u alle relevante data betreffende een leverancier. Als u over een tekstvak gaat met uw muisaanwijzer krijgt u een zogenaamde â&#x20AC;&#x2DC;tooltipâ&#x20AC;&#x2122; te zien die u meer informatie geeft over de invoer van het desbetreffende tekstvak. De meeste tekstvakken zijn verplicht in te vullen. Nadat u de nodige stappen heeft doorlopen en u verlaat dit scherm, keert u automatisch terug naar het vorige formulier waar u verder uw MSDS kan ingeven.

frmToepassing

In dit scherm kan u een nieuwe toepassing invoeren en opslaan en/of verwijderen. Bovenaan kan u ook navigeren doorheen de bestaande toepassingen. In het tekstvak daaronder kan u de gewenste toepassing invoeren en vervolgens opslaan. Wanneer u dit scherm verlaat, keert u automatisch terug naar het hoofdformulier waar u verder uw MSDS kan ingeven.

34


frmZoeken

In het zoekvenster kan u zoeken naar een MSDS aan de hand van 3 criteria, namelijk zoeken op ‘originele naam’, op ‘interne naam’ of op ‘interne code’. Nadat u op de ‘Zoeken’ knop heeft geklikt, wordt er onderaan de lijst gegevens getoond die voldoen aan uw zoekcriteria. Indien u de desbetreffende MSDS wilt bekijken of data erin wilt wijzigen, hoeft u enkel vooraan in de lijst de rij van die MSDS te selecteren en de desbetreffende MSDS wordt weergegeven in het hoofdformulier ‘MSDS’. Terwijl wordt dit venster gesloten en wordt het hoofdformulier weer zichtbaar.

35


4 Code- en applicatiebespreking frmLeveranciers frmLeverancier_Load Try Dataset leveranciers vullen met gegevens uit databank Initialisatie tooltips Als blnToevoegen = True ? Ja Nieuwe record toevoegen Toevoeg icoon niet aanklikbaar maken

Neen Positie van de records in frmLeveranciers = de waarde van de leveranciersID van frmMSDS

Focus leggen op txtNaam Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub frmLeverancier_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Try Me.objtblLeveranciersTableAdapter.Fill(Me.objdtsLeveranciers.tblLeveran ciers) 'initialisatie tooltips ttpNaam.SetToolTip(txtNaam, "Naam van de leverancier") ttpAdres.SetToolTip(AdresTextBox, "Adres van de leverancier") ttpEmail.SetToolTip(EmailTextBox, "E-mail adres van de leverancier") ttpFax.SetToolTip(FaxTextBox, "Faxnummer van de leverancier") ttpLand.SetToolTip(LandTextBox, "Land van de leverancier") ttpNoodnummer.SetToolTip(NoodnummerTextBox, "Noodnummer van de leverancier") ttpPlaats.SetToolTip(PlaatsTextBox, "Gemeente van de leverancier") ttpPostcode.SetToolTip(PostcodeTextBox, "Postcode van de leverancier") ttpTelefoon.SetToolTip(TelefoonTextBox, "Telefoonnummer van de leverancier") If blnToevoegen Then Me.objtblLeveranciersBindingSource.AddNew() Me.BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = False Else Me.objtblLeveranciersBindingSource.Position = frmMSDS.intLevID End If txtNaam.Focus() Catch excLoading As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het laden van de leveranciers." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excLoading.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub 36


TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem_Click Try Toevoegen icoon niet aanklikbaar maken Verwijder icoon niet aanklikbaar maken Als tekstvakken leeg zijn ? Ja Messagebox tonen met boodschap dat tekstvakken leeg zijn

Neen intLeverancierID declareren gegevens valideren alle data van leveranciers opslaan, ook de eerste en laatste records dataset vullen met data leveranciers positie van de huidige record = het aantal records in tblLeveranciers â&#x20AC;&#x201C; 1 (begin telling = 0) data van tblLeveranciers op frmMSDS vernieuwen leveranciersID opslaan intLeverancierID die gelijk is aan txtLeverancierID waarde van de cboLeveranciers op frmMSDS gelijkstellen aan de waarde van intLeverancierID Messagebox tonen of dat de gebruiker nog een leverancier wil toevoegen ? Nee Ja Focus leggen op cboLeverancier op frmMSDS frmLeveranciers sluiten

Nieuwe record/leverancier toevoegen Focus leggen op de naam

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

37


Private Sub TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem.Click Try BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = True BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = True If txtNaam.Text.Trim = String.Empty And AdresTextBox.Text.Trim = String.Empty And PostcodeTextBox.Text.Trim = String.Empty _ And PlaatsTextBox.Text.Trim = String.Empty And LandTextBox.Text.Trim = String.Empty And EmailTextBox.Text.Trim = String.Empty _ And TelefoonTextBox.Text.Trim = String.Empty And FaxTextBox.Text.Trim = String.Empty And NoodnummerTextBox.Text.Trim = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve alle velden correct in te vullen!", "Velden leeg", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning) Else Dim intLeverancierID As Integer Me.Validate() Me.objtblLeveranciersBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsLeveranciers) Me.objtblLeveranciersTableAdapter.Fill(objdtsLeveranciers.tblLeveran ciers) objtblLeveranciersBindingSource.Position = objdtsLeveranciers.tblLeveranciers.Rows.Count - 1 frmMSDS.objtblLeveranciersTA.Fill(frmMSDS.objdtsLeveranciers.tblLeve ranciers) intLeverancierID = txtLeverancierId.Text fmMSDS.cboLeverancier.SelectedValue = intLeverancierID Select Case MessageBox.Show("De leverancier is succesvol opgeslagen!" & vbNewLine & "Wilt u nog een leverancier toevoegen?", _ "Leveranciers", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) Case Windows.Forms.DialogResult.No frmMSDS.cboLeverancier.Focus() Me.Close() Case Windows.Forms.DialogResult.Yes Me.objtblLeveranciersBindingSource.AddNew() Me.txtNaam.Focus() End Select End If Catch excSaveItem As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het opslaan van een leverancier." _ & vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSaveItem.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

38


BindingNavigatorAddNewItem_Click Try Delete icoon niet aanklikbaar maken Toevoeg icoon niet aanklikbaar maken Opslaan icoon aanklikbaar maken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

Private Sub BindingNavigatorAddNewItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorAddNewItem.Click Try BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = False BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = False TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem.Enabled = True Catch excAddNewItem As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een leverancier." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excAddNewItem.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

39


frmToepassing frmToepassing_Load Try Dataset Toepassingen vullen met gegevens uit de databank Nieuwe record/toepassing toevoegen Toevoeg icoon niet aanklikbaar maken Opslaan icoon aanklikbaar maken Delete icoon niet aanklikbaar maken tooltip Toepassing initialiseren Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub frmToepassing_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Try Me.objtblToepassingenTableAdapter.Fill(Me.objdtsToepassingen.tblToep assingen) objtblToepassingenBindingSource.AddNew() BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = False TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem.Enabled = True BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = False 'tooltip ttpToepassing.SetToolTip(ToepassingTextBox, "Naam van de toepassing") Catch excLoading As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het laden van dit venster." & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excLoading.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

BindingNavigatorAddNewItem_Click Try Toevoeg icoon niet aanklikbaar maken Delete icoon niet aanklikbaar maken Opslaan icoon aanklikbaar maken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

40


Private Sub BindingNavigatorAddNewItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorAddNewItem.Click Try BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = False BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = False TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem.Enabled = True Catch excToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het toevoegen van een toepassing." & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

BindingNavigatorDeleteItem_Click Try Toevoeg icoon aanklikbaar maken Opslaan icoon aanklikbaar maken Delete icoon aanklikbaar maken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub BindingNavigatorDeleteItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorDeleteItem.Click Try BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = True TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem.Enabled = True BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = True Catch excVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het verwijderen van een toepassing." & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excVerwijderen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

41


TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem_Click Try intToepassingID declareren Als tekstvak Toepassing leeg is ? Ja Messagebox tonen met tekst dat het tekstvak leeg is

Nee Gegevens valideren alle data van toepassingen opslaan, ook de eerste en laatste records

Focus op tekstvak Toepassing leggen dataset Toepassingen op frmToepassingen vernieuwen met gegevens positie van de huidige record = het aantal toepassingen in dataset Toepassingen â&#x20AC;&#x201C; 1 (begin telling = 0) waarde van de toepassingsID opslaan in intToepassingID Messagebox tonen of dat de gebruiker nog een toepassing wil toevoegen ? Nee Ja frmToepassingen sluiten gegevens op frmMSDS vernieuwen waarde cboToepassing = intToepassingID focus leggen op cboToepassing

Nieuwe record/toepassing toevoegen Focus leggen op toepassing

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

42


Private Sub TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem.Click Try Dim intToepassingID As Integer If ToepassingTextBox.Text.Trim = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve het veld 'Toepassing' in te vullen!", "Velden zijn leeg", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning) ToepassingTextBox.Focus() Else Me.Validate() Me.objtblToepassingenBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsToepassingen) Me.objtblToepassingenTableAdapter.Fill(objdtsToepassingen. tblToepassingen) objtblToepassingenBindingSource.Position = objdtsToepassingen.tblToepassingen.Rows.Count - 1 intToepassingID = txtToepassingsId.Text Select Case MessageBox.Show("De ingevoerde toepassing is succesvol opgeslagen!" & vbNewLine & "Wilt u nog een toepassing toevoegen?", _ "Toepassing", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) Case Windows.Forms.DialogResult.No Me.Close() frmMSDS.objtblToepassingenTA.Fill(frmMSDS. objdtsToepassingen.tblToepassingen) frmMSDS.cboToepassing.SelectedValue = intToepassingID frmMSDS.cboToepassing.Focus() Case Windows.Forms.DialogResult.Yes Me.objtblToepassingenBindingSource.AddNew() Me.ToepassingTextBox.Focus() End Select End If Catch excOpslaan As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het opslaan van een toepassing." & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excOpslaan.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

43


frmZoeken frmZoeken_FormClosed Try frmMSDS zichtbaar maken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub frmZoeken_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed Try frmMSDS.Visible = True Catch excFormClosed As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het sluiten van dit venster!" & "Sluit het programma" & _ "en probeer opnieuw." & vbNewLine & "Fout: " & excFormClosed.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

frmZoeken_Load Try Vullen van dataset met gegevens uit de databank Opmaken datagridview/tabel Databron van tblMSDS leegmaken Tekstvakken leegmaken Initialiseren tooltips Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

44


Private Sub frmZoeken_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Try Me.objtblMSDSTableAdapter.Fill(Me.objdtsZoeken.tblMSDS) dtvMSDS = Me.objdtsZoeken.tblMSDS.DefaultView Me.objtblMSDSBindingSource.DataSource = Nothing txtInterneCode.Text = String.Empty txtInterneNaam.Text = String.Empty txtNaamOpMSDS.Text = String.Empty 'tooltips initialiseren ttpOrigineleNaam.SetToolTip(txtNaamOpMSDS, "Naam op MSDS") ttpInterneCode.SetToolTip(txtInterneCode, "Interne code van de MSDS") ttpInterneNaam.SetToolTip(txtInterneNaam, "Interne naam van de MSDS") ttpZoeken.SetToolTip(btnZoeken, "Zoek naar MSDS a.d.h.v uw zoekcriteria") Catch excLoading As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het laden van dit venster." & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excLoading.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

rdbNaamOpMSDS_CheckedChanged Try Als knop is aangeklikt ? Ja Tekstvak aanklikbaar maken

Nee Tekstvak niet aanklikbaar maken

Andere tekstvakken leegmaken Focus op huidig tekstvak leggen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub rdbNaamOpMSDS_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbNaamOpMSDS.CheckedChanged Try If rdbNaamOpMSDS.Checked = True Then txtNaamOpMSDS.Enabled = True Else txtNaamOpMSDS.Enabled = False End If txtInterneCode.Clear() txtInterneNaam.Clear() txtNaamOpMSDS.Focus() Catch excNaamOpMSDS As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden bij het klikken op 'Naam op MSDS'!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excNaamOpMSDS.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub 45


rdbInterneCode_CheckedChanged Try Als knop is aangeklikt ? Ja Tekstvak aanklikbaar maken

Nee Tekstvak niet aanklikbaar maken

Andere tekstvakken leegmaken Focus op huidig tekstvak leggen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub rdbInterneCode_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbInterneCode.CheckedChanged Try If rdbInterneCode.Checked = True Then txtInterneCode.Enabled = True Else txtInterneCode.Enabled = False End If txtInterneNaam.Clear() txtNaamOpMSDS.Clear() txtInterneCode.Focus() Catch excInterneCode As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden bij het klikken op 'Interne code'!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excInterneCode.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

rdbInterneNaam_CheckedChanged Try Als knop is aangeklikt ? Ja Tekstvak aanklikbaar maken

Nee Tekstvak niet aanklikbaar maken

Andere tekstvakken leegmaken Focus op huidig tekstvak leggen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

46


Private Sub rdbInterneNaam_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbInterneNaam.CheckedChanged Try If rdbInterneNaam.Checked = True Then txtInterneNaam.Enabled = True Else txtInterneNaam.Enabled = False End If txtInterneCode.Clear() txtNaamOpMSDS.Clear() txtInterneNaam.Focus() Catch excInterneNaam As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden bij het klikken op 'Interne naam'!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excInterneNaam.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnZoeken_Click Try

Knop ‘Naam op MSDS’ is aangeklikt Als tekstvak niet leeg is ?

True ? Knop ‘Interne naam’ is aangeklikt Als tekstvak niet leeg is ?

Knop ‘Interne code’ is aangeklikt Als tekstvak niet leeg is ?

Ja Filter toepassen op tabel (datagridview) waarbij NaamOpMSDS = tekstvak Oplopend sorteren op NaamOpMSDS

Ja Filter toepassen op tabel (datagridview) waarbij InterneNaam = tekstvak Oplopend sorteren op InterneNaam

Ja Filter toepassen op tabel (datagridview) waarbij InterneCode = tekstvak Oplopend sorteren op InterneCode

Nee Messagebox tonen dat de ingevoerde naam niet werd gevonden

Nee Messagebox tonen dat de ingevoerde naam niet werd gevonden

Nee Messagebox tonen dat de ingevoerde code niet werd gevonden

Databron van tblMSDS leegmaken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

47


Private Sub btnZoeken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnZoeken.Click Try Select Case True Case rdbNaamOpMSDS.Checked If Not txtNaamOpMSDS.Text.Trim = String.Empty Then dtvMSDS.RowFilter = "NaamOpMSDS like '*" & txtNaamOpMSDS.Text.Trim & "*'" dtvMSDS.Sort = "NaamOpMSDS ASC" Else MessageBox.Show("De ingevoerde naam werd niet gevonden!", "Naam op MSDS", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) txtNaamOpMSDS.Focus() End If Case rdbInterneNaam.Checked If Not txtInterneNaam.Text.Trim = String.Empty Then dtvMSDS.RowFilter = "InterneNaam like '*" & txtInterneNaam.Text.Trim & "*'" dtvMSDS.Sort = "InterneNaam ASC" Else MessageBox.Show("De ingevoerde interne naam werd niet gevonden!", "Interne naam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) txtInterneNaam.Focus() End If Case rdbInterneCode.Checked If Not txtInterneCode.Text.Trim = String.Empty Then dtvMSDS.RowFilter = "InterneCode like '*" & txtInterneCode.Text.Trim & "*'" dtvMSDS.Sort = "InterneCode ASC" Else MessageBox.Show("De ingevoerde interne code werd niet gevonden!", "Interne code", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) txtInterneCode.Focus() End If End Select objtblMSDSBindingSource.DataSource = dtvMSDS Catch excZoeken As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het zoeken naar de opgegeven waarden!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excZoeken.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

48


dgvZoekResultaat_CellDoubleClick Try intMSDSID van frmMSDS = de MSDSID (= waarde) van de geselecteerde rij in de datagridview (tabel) blnNieuweMSDS van frmMSDS op onwaar zetten intTest declareren intTest = de MSDSID van frmMSDS formulier frmZoeken sluiten frmMSDS zichtbaar maken frmMSDS tonen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub dgvZoekResultaat_CellDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvZoekResultaat.CellDoubleClick Try frmMSDS.intMSDSID = dgvZoekResultaat.Rows(dgvZoekResultaat. SelectedCells.Item(0).RowIndex).Cells(0).Value frmMSDS.blnNieuweMSDS = False Dim intTest As Integer intTest = frmMSDS.intMSDSID Me.Close() frmMSDS.Visible = True frmMSDS.Show() Catch excResultaatZoeken As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het zoeken naar en het tonen van de opgegeven waarden!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Fout: " & excResultaatZoeken.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

49


frmMSDS TblBindingNavigatorSaveItem_Click Try Subprocedure TekstvakkenVullen() uitvoeren Gegevens valideren alle data opslaan, ook de eerste en laatste records dataset vernieuwen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub TblMSDSBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblMSDSBindingNavigatorSaveItem.Click Try TekstvakkenVullen() Me.Validate() Me.objtblMSDSBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsMSDS) Catch excOpslaan As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het opslaan van een MSDS." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excOpslaan.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

50


frmMSDS_VisibleChanged Try Datarow, intIndex declareren Als formulier zichtbaar is ? Ja

Nee Als blnNieuweMSDS waar is ?

Ja Nieuwe MSDS toevoegen

Nee Datarow = zoeken naar MSDSID in tblMSDS a.d.h.v. intMSDSID intIndex = rijen van dataset MSDS en daarvan de index van de datarij positie huidige record = intIndex sub DatumLevToepTonen() uitvoeren + SymbolenTonen() Als waarde van combobox niets is ? Ja Nee Waarde combobox =0 Als waarde van combobox niets is ? Ja Nee Waarde combobox =0 Indexen cboâ&#x20AC;&#x2122;s op 0 zetten

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

51


Private Sub frmMSDS_VisibleChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.VisibleChanged Try Dim dtrMSDS As dtsMSDS.tblMSDSRow Dim intIndex As Integer If Me.Visible = True Then If blnNieuweMSDS = True Then objtblMSDSBindingSource.AddNew() Else dtrMSDS = objdtsMSDS.tblMSDS.FindByMSDSId(intMSDSID) intIndex = objdtsMSDS.tblMSDS.Rows.IndexOf(dtrMSDS) objtblMSDSBindingSource.Position = intIndex DatumLevToepTonen() SymbolenTonen() If Not cboChemischeStof.SelectedValue = Nothing Then cboChemischeStof.SelectedValue = 0 End If If Not cboSensStoffen.SelectedValue = Nothing Then cboSensStoffen.SelectedValue = 0 End If cboSymbolen.SelectedIndex = 0 cboRZinnen.SelectedIndex = 0 cboSZinnen.SelectedIndex = 0 End If End If Catch excfrmMSDSVisible As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden!" & vbNewLine & "Gelieve het programma opnieuw op te starten." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excfrmMSDSVisible.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

52


frmMSDS_Load Try Data uit datasets laden op frmMSDS alle data opslaan, ook de eerste en laatste records dataset vernieuwen sub Comboxvullen() en DatumLevToepTonen() uitvoeren Als aantal items in combobox = 0 ? Ja Combobox niet aanklikbaar maken Knop om toe te voegen aan tabel van chem stof niet aanklikbaar maken

Nee

Als aantal items in combobox = 0 ? Ja Combobox niet aanklikbaar maken Knop om toe te voegen aan tabel van sens stof niet aanklikbaar maken

Nee

sub SymbolenTonen() uitvoeren tooltips initialiseren Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub frmMSDS_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Try 'Data laden Me.objtblMSDS_SzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Szinnen) Me.objtblSzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSZinnen.tblSzinnen) Me.objtblMSDS_RzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Rzinnen) Me.objtblRzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsRZinnen.tblRzinnen) Me.objtblMSDS_SensStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_ SensStoffen) Me.objtblSensStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSensStoffen. tblSensStoffen) Me.objtblMSDS_SymbolenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_ Symbolen) Me.objtblSymbolenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSymbolen.tblSymbolen) Me.objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS. tblMSDS_ChemischeStoffen) Me.objtblChemischeStoffenTA.Fill(Me.objdtsChemischeStoffen. tblChemischeStoffen) Me.objtblMSDSTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS) ComboBoxenVullen() DatumLevToepTonen()

53


If cboChemischeStof.Items.Count = 0 Then cboChemischeStof.Enabled = False picAanSamenstellingToevoegen.Enabled = False End If If cboSensStoffen.Items.Count = 0 Then cboSensStoffen.Enabled = False picSensStof.Enabled = False End If SymbolenTonen() 'tooltips initialiseren ttpChemStofVerwijderenUitTbl.SetToolTip(btnUitSamenstelling Verwijderen, "Chemische stof uit tabel verwijderen") ttpDigitaleVersie.SetToolTip(btnBrowse, "Zoek naar een digitale versie") ttpDigitaleVersieOpenen.SetToolTip(btnOpenen, "Open een digitale versie") ttpInfoLeverancier.SetToolTip(btnDetails, "Details van leverancier bekijken") ttpLeverancier.SetToolTip(picLeverancier, "Nieuwe leverancier toevoegen") ttpSymboolToevoegenAanTbl.SetToolTip(picSymboolToevoegen, "Geselecteerd symbool toevoegen aan tabel") ttpToepassing.SetToolTip(picToepassing, "Nieuwe toepassing toevoegen") ttpToevoegenChemStofAanCbo.SetToolTip(picNieuweChemStof, "Nieuwe chemische stof toevoegen aan lijst") ttpToevoegenChemStofAanTbl.SetToolTip(picAanSamenstellingToevoegen, "Chemische stof aan tabel toevoegen") ttpToevoegenRZinAanTbl.SetToolTip(picRZinToevoegen, "R-zin toevoegen aan tabel") ttpToevoegenSensStofAanCbo.SetToolTip(picNieuweSensStof, "Nieuwe stof toevoegen aan lijst") ttpToevoegenSensStofAanTbl.SetToolTip(picSensStof, "Geselecteerde stof toevoegen aan tabel") ttpToevoegenSZinAanTbl.SetToolTip(picSZinToevoegen, "S-zin toevoegen aan tabel") Catch excLoading As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het laden van een MSDS." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excLoading.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

ComboBoxenVullen() Try Data in tblLeveranciers en tblToepassing vernieuwen met data uit dataset Comboboxen instellen (displaymember, valuemember, datasource)

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

54


Private Sub ComboBoxenVullen() Try objtblLeveranciersTA.Fill(objdtsLeveranciers.tblLeveranciers) objtblToepassingenTA.Fill(objdtsToepassingen.tblToepassingen) cboLeverancier.DisplayMember = "Naam" cboLeverancier.ValueMember = "LeverancierId" cboLeverancier.DataSource = objdtsLeveranciers.tblLeveranciers cboToepassing.DisplayMember = "Toepassing" cboToepassing.ValueMember = "ToepassingID" cboToepassing.DataSource = objdtsToepassingen.tblToepassingen Catch excComboBoxenVullen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het vullen van gegevens." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excComboBoxenVullen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

DatumLevToepTonen() Try Als tekstvak Datum leegmaken = ? Ja Datum in datumpicker = de dag van vandaag

Nee Datum in datumpicker = de datum in tekstvak Datum

Als tekstvak Leverancier niet leeg is (verschillend van) ? Ja waarde van combobox = tekst uit tekstvak Leverancier

Nee

Als tekstvak Toepassing niet leeg is (verschillend van) ? Ja Waarde van combobox = tekst uit tekstvak Toepassing

Nee

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

55


Private Sub DatumLevToepTonen() Try If txtDatum.Text = String.Empty Then dtpDatum.Value = Today Else dtpDatum.Value = txtDatum.Text End If If txtLeverancier.Text <> String.Empty Then cboLeverancier.SelectedValue = txtLeverancier.Text End If If txtToepassing.Text <> String.Empty Then cboToepassing.SelectedValue = txtToepassing.Text End If Catch excDatumLevToepTonen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het tonen van data." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excDatumLevToepTonen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

TekstvakkenVullen() Try Tekst in tekstvak Datum = de waarde (datum) geselecteerd in datumpicker Als waarde van combobox Leverancier niets is ? Ja tekst in tekstvak leverancier = geselecteerde waarde in combobox

Nee

Als waarde van combobox Toepassing niets is ? Ja tekst in tekstvak Toepassing = geselecteerde waarde in combobox

Nee

Als tekstvak Vlampunt leeg ? Ja tekst in tekstvak = “geen”

Nee

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

56


Private Sub TekstvakkenVullen() Try txtDatum.Text = dtpDatum.Value If Not cboLeverancier.SelectedValue = Nothing Then txtLeverancier.Text = cboLeverancier.SelectedValue End If If Not cboToepassing.SelectedValue = Nothing Then txtToepassing.Text = cboToepassing.SelectedValue End If If txtVlampunt.Text = String.Empty Then txtVlampunt.Text = "geen" End If Catch excTekstvakkenVullen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het vullen van tekstvakken." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excTekstvakkenVullen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

TussentijdsOpslaan() Try sub TekstvakkenVullen() uitvoeren gegevens valideren alle data opslaan, ook de eerste en laatste records dataset vernieuwen positie van huidige record = aantal rijen in dataset frmMSDS â&#x20AC;&#x201C; 1 (begin telling = 0) intMSDSID = tekstvak MSDSID Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub TussentijdsOpslaan() Try TekstvakkenVullen() Me.Validate() Me.objtblMSDSBindingSource.EndEdit() objtblMSDSTableAdapter.Update(objdtsMSDS.tblMSDS) objtblMSDSTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS) objtblMSDSBindingSource.Position = objdtsMSDS.tblMSDS.Rows.Count - 1 intMSDSID = Integer.Parse(txtMSDSID.Text) Catch excTussentijdsOpslaan As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het controleren van gegevens." & vbNewLine & _ vbNewLine & "Fout: " & excTussentijdsOpslaan.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

57


btnBrowse_Click Try Object declareren Als dialoogvenster zichtbaar is + bestand geselecteerd is ? Ja object = geselecteerde padnaam

Nee

tekstvak Digitale versie = padnaam in object Als tekstvak Digitale versie niet leeg is (verschillend van) ? Ja Knop Openen aanklikbaar maken

Nee

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click Dim objFileName As Object If Me.ofdDigitaleVersie.ShowDialog() = DialogResult.OK Then objFileName = ofdDigitaleVersie.FileName txtDigitaleVersie.Text = objFileName.ToString End If If txtDigitaleVersie.Text <> String.Empty Then btnOpenen.Enabled = True End If End Sub

btnOpenen_Click Try Openen van een bestand, padnaam wordt uit tekstvak Digitale versie gehaald Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnOpenen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenen.Click System.Diagnostics.Process.Start(txtDigitaleVersie.Text) End Sub

58


btnDetails_Click Try sub TekstvakkenVullen() uitvoeren instantie maken van objfrmLeverancier (object van formulier) intLevID opslaan = waarde tekstvak Leverancier â&#x20AC;&#x201C; 1 blnToevoegen op onwaar zetten frmLeverancier tonen Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnDetails_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDetails.Click TekstvakkenVullen() objfrmLeverancier = New frmLeverancier intLevID = Integer.Parse(txtLeverancier.Text) - 1 objfrmLeverancier.blnToevoegen = False objfrmLeverancier.Show() End Sub

SymbolenTonen() Try strSymbool, intTeller declareren pictureboxen leegmaken Voor intTeller tot het aantal rijen in datagridview Symbolen (tabel) â&#x20AC;&#x201C; 1 strSymbool = geselecteerde symbool uit datagridview (2de cel) waarde intTeller ? waarde 0 waarde 1 waarde 2 gepaste afbeelding gepaste afbeelding gepaste afbeelding toevoegen aan toevoegen aan toevoegen aan picturebox picturebox picturebox Volgende Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

59


Private Sub SymbolenTonen() Dim strSymbool As String Dim intTeller As Integer picSymbool1.Image = Nothing picSymbool2.Image = Nothing picSymbool3.Image = Nothing For intTeller = 0 To dgvSymbolen.Rows.Count - 1 strSymbool = dgvSymbolen.Rows(intTeller).Cells(1).Value Select Case intTeller Case 0 picSymbool1.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") Case 1 picSymbool2.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") Case 2 picSymbool3.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") End Select Next End Sub

chkNieuweStof_CheckedChanged Try Als de checkbox is aangevinkt ? Ja tekstvak Chem Stof aanklikbaar maken picturebox AanSamenstelling toevoegen niet aanklikbaar maken combobox Chem stof niet aanklikbaar maken picturebox Nieuwe Chem Stof aanklikbaar maken focus leggen op tekstvak Chem Stof

Nee tekstvak Chem Stof niet aanklikbaar maken picturebox AanSamenstelling toevoegen aanklikbaar maken combobox Chem stof aanklikbaar maken picturebox Nieuwe Chem Stof niet aanklikbaar maken

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub chkNieuweStof_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkNieuweChemStof.CheckedChanged If chkNieuweChemStof.Checked = True Then txtChemStof.Enabled = True picAanSamenstellingToevoegen.Enabled = False cboChemischeStof.Enabled = False picNieuweChemStof.Enabled = True txtChemStof.Focus() Else txtChemStof.Enabled = False picAanSamenstellingToevoegen.Enabled = True cboChemischeStof.Enabled = True picNieuweChemStof.Enabled = False End If End Sub

60


chkNieuweSensStof_CheckedChanged Try Als de checkbox is aangevinkt ? Ja tekstvak Sens Stof aanklikbaar maken picturebox SensStof niet aanklikbaar maken combobox Sens stof niet aanklikbaar maken picturebox Nieuwe Sens Stof aanklikbaar maken focus leggen op tekstvak Sens Stof

Nee tekstvak Sens Stof niet aanklikbaar maken picturebox Sens Stof aanklikbaar maken combobox Sens stof aanklikbaar maken picturebox Nieuwe Sens Stof niet aanklikbaar maken

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub chkNieuweSensStof_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkNieuweSensStof.CheckedChanged If chkNieuweSensStof.Checked = True Then txtSensStof.Enabled = True picSensStof.Enabled = False cboSensStoffen.Enabled = False picNieuweSensStof.Enabled = True txtSensStof.Focus() Else txtSensStof.Enabled = False picSensStof.Enabled = True cboSensStoffen.Enabled = True picNieuweSensStof.Enabled = False End If End Sub

txtDigitaleVersie_TextChanged Als tekstvak leeg is ? Ja Knop Openen niet aanklikbaar maken

Nee Knop Openen aanklikbaar maken

Private Sub txtDigitaleVersie_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtDigitaleVersie.TextChanged If txtDigitaleVersie.Text.Trim = String.Empty Then btnOpenen.Enabled = False Else btnOpenen.Enabled = True End If End Sub

61


BindingNavigatorAddNewItem_Click Try blnNieuweMSDS waar pictureboxen leegmaken Als er geselecteerd is in combobox Leverancier ? Ja geselecteerde index van combobox Leverancier = 0

Nee

Als er geselecteerd is in combobox Toepassing ? Ja geselecteerde index van combobox Toepassing = 0

Nee

Als er geselecteerd is in combobox Chemische stof ? Ja geselecteerde index van combobox Chemische stof = 0

Nee

Als er geselecteerd is in combobox Sens stoffen ? Ja geselecteerde index van combobox Sens stoffen = 0 indexen van 3 comboboxen (Symbolen, RZinnen en SZinnen) op 0 zetten waarde datumpicker = dag van vandaag

Nee

Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub BindingNavigatorAddNewItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorAddNewItem.Click blnNieuweMSDS = True picSymbool1.Image = Nothing picSymbool2.Image = Nothing picSymbool3.Image = Nothing If Not cboLeverancier.SelectedValue = Nothing Then cboLeverancier.SelectedIndex = 0 End If If Not cboToepassing.SelectedValue = Nothing Then cboToepassing.SelectedIndex = 0 End If If Not cboChemischeStof.SelectedValue = Nothing Then cboChemischeStof.SelectedValue = 0 End If

62


If Not cboSensStoffen.SelectedValue = Nothing Then cboSensStoffen.SelectedValue = 0 End If cboSymbolen.SelectedIndex = 0 cboRZinnen.SelectedIndex = 0 cboSZinnen.SelectedIndex = 0 dtpDatum.Value = Today End Sub

picToepassing_Click instantie maken van tabel Toepassing frmToepassing tonen Private Sub picToepassing_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picToepassing.Click objfrmToepassing = New frmToepassing objfrmToepassing.Show() End Sub

picLeverancier_Click instantie maken van tabel Toepassing waarde blnToevoegen = waar frmToepassing tonen Private Sub picLeverancier_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picLeverancier.Click objfrmLeverancier = New frmLeverancier objfrmLeverancier.blnToevoegen = True objfrmLeverancier.Show() End Sub

BindingNavigatorMoveLastItem_Click sub SymbolenTonen() en DatumLevToepTonen() uitvoeren Private Sub BindingNavigatorMoveLastItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorMoveLastItem.Click SymbolenTonen() DatumLevToepTonen() End Sub

BindingNavigatorMovePreviousItem_Click sub SymbolenTonen() en DatumLevToepTonen() uitvoeren Private Sub BindingNavigatorMovePreviousItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorMovePreviousItem.Click SymbolenTonen() DatumLevToepTonen() End Sub

63


BindingNavigatorMoveFirstItem_Click sub SymbolenTonen() en DatumLevToepTonen() uitvoeren Private Sub BindingNavigatorMoveFirstItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorMoveFirstItem.Click SymbolenTonen() DatumLevToepTonen() End Sub

BindingNavigatorMoveNextItem_Click sub SymbolenTonen() en DatumLevToepTonen() uitvoeren Private Sub BindingNavigatorMoveNextItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorMoveNextItem.Click SymbolenTonen() DatumLevToepTonen() End Sub

tlsMSDSZoeken_Click instantie maken van frmZoeken frmZoeken tonen frmMSDS niet zichtbaar maken Private Sub tlsMSDSZoeken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tlsMSDSZoeken.Click objfrmZoeken = New frmZoeken objfrmZoeken.Show() Me.Visible = False End Sub

tlsmnmAfdrukvoorbeeld_Click Access applicatie en strpadnaam declareren instantie maken van Access padnaam van de applicatie opslaan in strpadnaam database openen in enige modus (exclusieve modus) rapport openen met naam “Overzichtslijst” in een afdrukvoorbeeld Access zichtbaar maken

64


Private Sub tlsmnmAfdrukvoorbeeld_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tlsmnmAfdrukvoorbeeld.Click Dim oAccess As Access.Application Dim strpadnaam As String oAccess = New Access.ApplicationClass() strpadnaam = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory() oAccess.OpenCurrentDatabase(filepath:=strpadnaam & "dbMSDS.accdb", Exclusive:=True) oAccess.DoCmd.OpenReport(ReportName:="Overzichtslijst", View:=Access.AcView.acViewPreview) oAccess.Visible = True End Sub

tlsmnmAfdrukken_Click Access applicatie en strpadnaam declareren instantie maken van Access padnaam van de applicatie opslaan in strpadnaam database openen in enige modus (exclusieve modus) rapport openen met naam “Overzichtslijst” in een afdrukvoorbeeld Access zichtbaar maken rapport afdrukken met naam “Overzichtslijst” messagebox tonen dat de overzichtslijst zo net werd afgedrukt Private Sub tlsmnmAfdrukken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tlsmnmAfdrukken.Click Dim oAccess As Access.Application Dim strpadnaam As String oAccess = New Access.ApplicationClass() strpadnaam = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory() oAccess.OpenCurrentDatabase(filepath:=strpadnaam & "dbMSDS.accdb", Exclusive:=True) oAccess.DoCmd.OpenReport(ReportName:="Overzichtslijst", View:=Access.AcView.acViewPreview) oAccess.Visible = True oAccess.DoCmd.OpenReport(ReportName:="Overzichtslijst", View:=Access.AcView.acViewNormal) MessageBox.Show("De overzichtslijst werd zo net afgedrukt.", "Afdrukken overzichtslijst", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub

65


picAanSamenstellingToevoegen_Click Try intChemStofID declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings sub TussentijdsOpslaan() uitvoeren chemische stofID = de geselecteerde waarde uit combobox Chemische Stof koppeltabellen vullen a.d.h.v. parameters connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; chemische stof Messagebox tonen dat de connectie toevoegen in tabel (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub picAanSamenstellingToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picAanSamenstellingToevoegen.Click Try Dim intChemStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() intChemStofID = cboChemischeStof.SelectedValue cmdAanChemSamenstellingToevoegen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdAanChemSamenstellingToevoegen.Parameters(1).Value = intChemStofID cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdAanChemSamenstellingToevoegen. ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_ ChemischeStoffen) Catch excChemStofToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een chemische stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excChemStofToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

66


picNieuweChemStof_Click Try connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings parameter toevoegen aan commando = tekstvak chem stof connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; chemische stof Messagebox tonen dat de connectie toevoegen in lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset tekstvak chem stof leegmaken picturebox NieuweChemStof niet aanklikbaar maken picturebox AanSamenstellingToevoegen aanklikbaar maken combobox ChemischeStof aanklikbaar maken checkbox NieuweChemStof uitvinken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub picNieuweChemStof_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picNieuweChemStof.Click Try cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString cmdChemStofToevoegen.Parameters(0).Value = txtChemStof.Text cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdChemStofToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblChemischeStoffenTA.Fill(objdtsChemischeStoffen. tblChemischeStoffen) txtChemStof.Text = String.Empty picNieuweChemStof.Enabled = False picAanSamenstellingToevoegen.Enabled = True cboChemischeStof.Enabled = True chkNieuweChemStof.Checked = False Catch excChemStofToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een chemische stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excChemStofToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub 67


picSymboolToevoegen_Click Try strSymbool declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings sub TussentijdsOpslaan() uitvoeren strSymbool = geselecteerde waarde van de combobox Symbolen parameters toevoegen aan commando = MSDSID, strSymbool connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; symbool Messagebox tonen dat de connectie toevoegen in lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset sub SymbolenTonen() uitvoeren Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub picSymboolToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picSymboolToevoegen.Click Try Dim strSymbool As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() strSymbool = cboSymbolen.SelectedValue cmdSymbool.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSymbool.Parameters(1).Value = strSymbool cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdSymbool.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SymbolenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Symbolen) SymbolenTonen() Catch excSymboolToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een symbool." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSymboolToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub 68


picSensStof_Click Try intSensStofID declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings sub TussentijdsOpslaan() uitvoeren intSensStofID = geselecteerde waarde van de combobox SensStoffen parameters toevoegen aan commando = MSDSID, SensStofID connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; sens stof Messagebox tonen dat de connectie toevoegen in lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub picSensStof_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picSensStof.Click Try Dim intSensStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() intSensStofID = cboSensStoffen.SelectedValue cmdSensStofToevoegen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSensStofToevoegen.Parameters(1).Value = intSensStofID cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdSensStofToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SensStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_ SensStoffen Catch excSensStof As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een sensibiliserende stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSensStof.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

69


btnUitSamenstellingVerwijderen_Click Try intChemStofID declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings intMSDSID = tekstvak MSDSID intChemStofID = geselecteerde rij in de tabel chemische stoffen en daarvan de 2de kolom, namelijk de chemstofID van de geselecteerde rij parameters toevoegen aan commando = MSDSID, ChemStofID connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; chemische stof Messagebox tonen dat de connectie verwijderen uit lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnUitSamenstellingVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUitSamenstellingVerwijderen.Click Try Dim intChemStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) intChemStofID = CInt(dgvChemSamenstelling.Rows(dgvChemSamenstelling. SelectedCells.Item(0).RowIndex).Cells(1).Value) cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.Parameters(1).Value = intChemStofID cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.ExecuteNonQuery. ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_ ChemischeStoffen)

70


Catch excUitSamenstellingVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het verwijderen van een chemische stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excUitSamenstellingVerwijderen. Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnSymboolVerwijderen_Click Try intSymbool declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings intMSDSID = tekstvak MSDSID strSymbool = geselecteerde rij in de tabel symbolen en daarvan de 2de kolom, namelijk de symboolID van de geselecteerde rij parameters toevoegen aan commando = MSDSID, strSymbool connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; symbool Messagebox tonen dat de connectie verwijderen uit lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnSymboolVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSymboolVerwijderen.Click Try Dim strSymbool As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) strSymbool = dgvSymbolen.Rows(dgvSymbolen.SelectedCells.Item(0). RowIndex).Cells(1).Value cmdSymboolVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSymboolVerwijderen.Parameters(1).Value = strSymbool cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdSymboolVerwijderen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If

71


cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SymbolenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Symbolen) SymbolenTonen() Catch excSymboolVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het verwijderen van een symbool." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSymboolVerwijderen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnUitSensStofVerwijderen_Click Try intSensStofID declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings intMSDSID = tekstvak MSDSID intSensStofID = geselecteerde rij in de tabel sens stoffen en daarvan de 2de kolom, namelijk de sensstofID van de geselecteerde rij parameters toevoegen aan commando = MSDSID, SensStofID connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; sens stof Messagebox tonen dat de connectie verwijderen uit lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

Private Sub btnUitSensStofVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUitSensStofVerwijderen.Click Try Dim intSensStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) intSensStofID = CInt(dgvSensStoffen.Rows(dgvSensStoffen.Selected Cells.Item(0).RowIndex).Cells(1).Value) cmdUitSensStofVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdUitSensStofVerwijderen.Parameters(1).Value = intSensStofID cnnMSDS.Open()

72


If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdUitSensStofVerwijderen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SensStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_ SensStoffen) Catch excSensStoffenVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het verwijderen van een sensibiliserende stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSensStoffenVerwijderen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnRZinVerwijderen_Click Try intRZinCode declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings intMSDSID = tekstvak MSDSID strRZinCode = geselecteerde rij in de tabel RZin en daarvan de 2de kolom, namelijk de RZinCode van de geselecteerde rij parameters toevoegen aan commando = MSDSID, RZinCode connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; r-zin verwijderen Messagebox tonen dat de connectie uit lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnRZinVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRZinVerwijderen.Click Try Dim strRZinCode As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) strRZinCode = dgvRZinnen.Rows(dgvRZinnen.SelectedCells.Item(0). RowIndex).Cells(1).Value cmdRZinVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdRZinVerwijderen.Parameters(1).Value = strRZinCode cnnMSDS.Open() 73


If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdRZinVerwijderen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & _ "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_RzinnenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Rzinnen) Catch excRZinVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het verwijderen van een r-zin." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excRZinVerwijderen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnSZinVerwijderen_Click Try intSZinCode declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings intMSDSID = tekstvak MSDSID strSZinCode = geselecteerde rij in de tabel SZin en daarvan de 2de kolom, namelijk de SZinCode van de geselecteerde rij parameters toevoegen aan commando = MSDSID, SZinCode connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; s-zin verwijderen Messagebox tonen dat de connectie uit lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding Private Sub btnSZinVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSZinVerwijderen.Click Try Dim strSZinCode As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) strSZinCode = dgvSZinnen.Rows(dgvSZinnen.SelectedCells.Item(0). RowIndex).Cells(1).Value cmdSZinVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSZinVerwijderen.Parameters(1).Value = strSZinCode 74


cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdSZinVerwijderen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SzinnenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Szinnen) Catch excSZinVerwijderen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het verwijderen van een s-zin." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSZinVerwijderen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

btnNieuweSensStof_Click Try connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings parameters toevoegen aan commando = tekstvak SensStof connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; SensStof Messagebox tonen dat de connectie toevoegen aan combobox SensStof met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset tekstvak SensStof leegmaken picturebox Nieuwe SensStof niet aanklikbaar maken picturebox SensStof aanklikbaar maken combobox SensStoffen aanklikbaar maken checkbox NieuweSensStof uitvinken Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

75


Private Sub picNieuweSensStof_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picNieuweSensStof.Click Try cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString cmdNieuweSensStofToevoegen.Parameters(0).Value = txtSensStof.Text cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdNieuweSensStofToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblSensStoffenTableAdapter.Fill(objdtsSensStoffen.tblSensStoffen) txtSensStof.Text = String.Empty picNieuweSensStof.Enabled = False picSensStof.Enabled = True cboSensStoffen.Enabled = True chkNieuweSensStof.Checked = False Catch excNieuweSensStof As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een nieuwe sensibiliserende stof." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excNieuweSensStof.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, _ MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

picRZinToevoegen_Click Try strRZinCode declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings sub TussentijdsOpslaan() uitvoeren strRZinCode = de geselecteerde waarde van combobox RZinnen parameters toevoegen aan commando = MSDSID, RZinCode connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; r-zin toevoegen Messagebox tonen dat de connectie in lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

76


Private Sub picRZinToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picRZinToevoegen.Click Try Dim strRZinCode As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() strRZinCode = cboRZinnen.SelectedValue cmdRZinToevoegen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdRZinToevoegen.Parameters(1).Value = strRZinCode cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdRZinToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & _ vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_RzinnenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Rzinnen) Catch excRZinToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een r-zin." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excRZinToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

picSZinToevoegen_Click Try strSZinCode declareren connectie = de connectiestring die is gemaakt in settings sub TussentijdsOpslaan() uitvoeren strSZinCode = de geselecteerde waarde van combobox SZinnen parameters toevoegen aan commando = MSDSID, SZinCode connectie met databank openen Als de connectie open is ? Ja Nee commando uitvoeren; s-zin toevoegen Messagebox tonen dat de connectie in lijst (datagridview) met de databank niet open is connectie met databank sluiten koppeltabel vullen met vernieuwde gegevens uit dataset Catch Messagebox tonen met aangepaste foutmelding

77


Private Sub picSZinToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picSZinToevoegen.Click Try Dim strsZinCode As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() strsZinCode = cboSZinnen.SelectedValue cmdSZinToevoegen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSZinToevoegen.Parameters(1).Value = strsZinCode cnnMSDS.Open() If ConnectionState.Open = ConnectionState.Open Then MessageBox.Show(cmdSZinToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString) Else MessageBox.Show("Het programma heeft geen toegang tot de databank." & vbNewLine & "Mogelijks komt dit doordat de connectie met de databank gesloten" & vbNewLine & vbNewLine & "Gelieve dit programma te sluiten en opnieuw te proberen", "Fout databank", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If cnnMSDS.Close() objtblMSDS_SzinnenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Szinnen) Catch excSZinToevoegen As SystemException MessageBox.Show("Er is een onbekende fout opgetreden" & vbNewLine & "bij het toevoegen van een s-zin." & _ vbNewLine & vbNewLine & "Fout: " & excSZinToevoegen.Message, "Onbekende fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try End Sub

78


5 Communicatie met eindgebruiker Op de volgende bladzijden kan u de nodige correspondentie (e-mailberichten) met de eindgebruiker bekijken.

79


Frans


1 Le curriculum vitæ CURRICULUM VITAE Données personnelles - Nom: - Adresse: - Date de naissance:

Luyckx Bordink 22 14/04/1993

- Numéro de téléphone: - Adresse e-mail: - État civil: - Nationalité:

- Prénom:

David

- Lieu de naissance:

+32 3 645 66 61 david.luyckx1@telenet.be étudiant Belge

Brasschaat +32 4 96 44 - Numéro de portable: 61 27

Formation Enseignement secondaire - 2005 - 2009: TSO - Commerce KS JOMA - 2009 - 2011: TSO - Comptabilité et Informatique KS JOMA Expérience (stage) Stage:

BDO (un secrétariat social) Fonction: stagiaire Uitbreidingstraat 66/13 B-2600 Antwerpen Belgique

Connaissance des langues - néerlandais: langue maternelle

français anglais

Compréhension écrite

Compréhension orale

Expression écrite

Expression orale

excellent excellent

bon bon

excellent excellent

bon bon

Divers - hobbys: l'aviation, un arbitre du football, le jeu billard - connaissances informatiques: MS Office (Word, Excel, Publisher, PowerPoint) sont excellents Références Madame Pelckmans - Directrice de KS JOMA Maantjessteenweg 130 B-2170 Merksem Belgique tel.: +32 (0) 3 645 59 60 86


2 Le rappel BDO Accountants Uitbreidingstraat 66/13 2600 Berchem BELGIË Machines de l’Entreprise Rue des Postes, 5 7500 Paris FRANKRIJK

notre facture du 2010-01-10

vos références JFPE /005

nos références KFPL/1080

BERCHEM 2010-02-12

Rappel

Madame Après examen de nos comptes, nous avons constaté que la facture n° FAC2010/15 du 10 janvier 2011 est restée impayée. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un simple oubli. Nous vous prions de bien vouloir vérifier ces données et de nous virer le montant avant le 20 février 2011 à notre compte en banque n° 220-0991500-02? Si ce paiement a été effectué entre-temps, nous vous demandons de bien vouloir considérer ce courrier comme nul et non avenu. Nous vous remercions d’avance et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

David Luyckx Comptabilité

87


3 La présentation de l’entreprise de stage Bonjour tout le monde, je vous présente la firme BDO. BDO est une firme qui fait la comptabilité, vous donne aussi plus de conseils et qui a des spécialistes de la fiscalité et des taxes dans le monde. D’abord, je vais parler de l’histoire, ensuite de la mission, des objectifs et enfin des différents services de BDO.

1.1 L’histoire En 1967, le cabinet d’experts-comptables Hillen a débuté ses activités à Bruxelles. Environ 20 ans plus tard, le deuxième bureau a été ouvert à Anvers. Et après, ils ont été membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. En 1992, cinq associations (3 néerlandaises et 2 françaises) ont décidé de créer BDO Belgium. Ces cinq associations sont les fondateurs du groupe présent. En 2002, un des fondateurs de BDO a été nommé comme CEO de BDO international. Et à partir de 2008, le groupe de BDO a 9 bureaux en Belgique.

1.2 La mission BDO est spécialisé en comptabilité et donne des conseils fiscaux et juridiques. Ils offrent un très bon rapport qualité/prix.

1.3 Des objectifs Le comité exécutif essaie de corriger et de respecter les objectifs de BDO continuellement. Les objectifs de BDO sont: l’innovation des produits, l’approche, l’intégrité et la compréhension orale.

88


1.4 L’organigramme Hans Wilmots CEO

André Kilesse Chairman

Felix Fank Audit & Assurance

Dirk Osaer

Peter De Smet

Accounting & Reporting

Tax & Legal

Michel Grignard Special Advisory Services

BDO a 4 services différents, qui sont soutenus par une équipe de collaborateurs. D’abord, on a le service d’Audit et Assurance. Dans ce service, la majorité des employés sont des réviseurs. Ils donnent des conseils et analysent et rapportent des processus aux clients. Ils donnent aussi des certificats pour des entreprises de service, s’il y a un bon fonctionnement de l’administration. Au service de comptabilité, on fait la comptabilité pour une centaine d’entreprises. Mais on répond aussi aux questions des clients. Et à BDO, le client sera aussi aider en prenant des décisions. Les spécialistes vont aussi parler des conséquences de ces décisions. Le client peut aussi consulter toute la comptabilité de cette entreprise sur internet. BDO a été nominé pour “Employee Tax and Legal Services (ETALES)” pendant les récents “HR Awards”. Au service Tax & Legal, on a des spécialistes de la fiscalité. Ses tâches sont donner des conseils pour des techniques du salaire, la retraite etc. Et enfin, le service “Special Advisory Services” où les spécialistes vous accompagnent pour des positions à un haut niveau. L’autre part des employés de ce service, assistent le client par le biais d’évaluations personnalisées (waardeverminderingen op maat), de business plans élaborés, d’analyser les plans d’investissement et à déterminer les modes de financement des nouveaux projets. Pour voir le Powerpoint de cette présentation, confer les annexes (annexe 4 : Présentation de l’entreprise de stage (Powerpoint hand-outs)).

89


Engels


1 Manual MSDS Administration MSDS

Navigate between records: just click on the following symbols: ‘<<’ : first record, ‘<’ : previous record, ‘>’ : next record, ‘>>’ : last record Save, delete or add an MSDS: click on the ‘+’ button above of this screen to add an MSDS click on the ‘X’ button above of this screen to delete an MSDS click on the ‘save’ button above of this screen to save an MSDS

91


Getting a report list of all MSDS: at the top of this screen, click on the ‘report’ icon an Access report will automatically be opened a report list will appear on your screen containing all the relevant data you need Search for an MSDS: click on the ‘search’ icon at the top another screen will appear, you have 3 possibilities to choose from (original name, internal name and internal code) Adding a supplier and/or an application: click on the ‘add’ icon next to supplier or application a new screen will appear, either that of supplier or application you can add a new supplier or application by fill in all the relevant data

Supplier

Adding a supplier: just add a new supplier by filling in all the relevant data click on the ‘save’ button to add this supplier to the database

92


Application

Adding a application: just add a new application by filling in a new application click on the ‘save’ button to add this application to the database

Search an MSDS

Search for an MSDS: just launch three possible queries to search for an MSDS you can choose from original name, internal name and internal code if you have filled in one of the textboxes, click on the ‘search’ button in the table below, you can see all the data regarding your search criteria. To view an MSDS, just click at the beginning of the row, the MSDS will appear. 93


Besluit Aan zo’n stage en eindwerk zijn er altijd positieve en negatieve ervaringen verbonden. Van de stage is me zeker bij gebleven dat het hard werken is op een boekhoudkantoor. Maar als je dit werk graag doet, kijk je niet op een paar uurtjes. Deze stage heeft me doen inzien dat dit wel een ideale job is voor mij. De geïntegreerde proef zelf vond ik zeer leerrijk. Bij alle vakken, waarvoor we opdrachten hebben moeten maken, leer je allicht nieuwe zaken bij. Het geeft dan ook een enorme voldoening bij Informatica bijvoorbeeld als het programma dan ook uiteindelijk volledig werkt. Het spijtige aan dit eindwerk is dat de opgave vanaf het begin niet volledig was. Ook werd er tijdens het maken en verbeteren van delen hiervan, continu aanpassingen aan de opgave gedaan. Hierdoor werd het werk meestal nog complexer dan het al was. In de toekomst kan men dit beter vermijden door deze aanpassingen aan te brengen op de opgave voor de leerlingen van het volgende schooljaar. Enkel zo kan er het beste naar kwaliteit en volledigheid worden gestreefd! Kortom, dit eindwerk heeft geen invloed gehad op mijn keuze voor mijn toekomst! Ik ga namelijk de richting Accountancy-fiscaliteit volgen op de Karel de Grote hogeschool. Het was een zeer leerrijk laatste jaar. De geïntegreerde proef heeft me een mooi beeld gegeven van het werk dat me te wachten staat in het hoger onderwijs.

94


Bijlagen


Bijlagen 1 : Jaarrekening T&T Koninklijk Pakhuis nv 2007-2008


Bijlagen 2 : Jaarrekening T&T Koninklijk Pakhuis nv 2008-2009


Bijlagen 3 : Sectoranalyse (2008)


Bijlagen 4 : Présentation de l’entreprise de stage (PowerPoint – hand-outs)


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682* P. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.ACTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 | 23.198.808| 19.576.322| 42.775.130| 909| 16.700| | | | | | | | | A.Oprichtingskosten 20 | 3.266| 11.329| 14.595| 49| 798| | | | | | | | | B.Immateriële vaste activa 21 | 11.199| 36.396| 47.595| 122| 622| | | | | | | | | C.Materiële vaste activa 22/27 | 15.165.824| 15.522.837| 30.688.661| 851| 16.402| | . Terreinen en gebouwen 22 | 13.343.353| 14.227.615| 27.570.968| 747| 15.785| | . Installaties, machines 23 | 54.733| 242.932| 297.665| 267| 6.191| | en uitrusting | | | | | | | . Meubilair en 24 | 19.849| 135.519| 155.368| 280| 5.572| | rollend materieel | | | | | | | . Leasing en 25 | 339.609| 124.359| 463.968| 63| 323| | soortgelijke rechten | | | | | | | . Overige materiële vaste activa 26 | 587.856| 524.098| 1.111.954| 203| 1.777| | . Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 | 820.424| 268.314| 1.088.738| 205| 365| | | | | | | | | D.Financiële vaste activa 28 | 8.018.518| 4.005.760| 12.024.278| 470| 5.868| | . Verbonden ondernemingen 280/1 | 7.656.933| * | * | 248| * | | - Deelnemingen 280 | 4.757.688| * | * | 235| * | | - Vorderingen 281 | 2.899.245| * | * | 42| * | | . Ondernemingen waarmee een deelnemings282/3 | 153.493| * | * | 53| * | | verhouding bestaat | | | | | | | - Deelnemingen 282 | 138.179| * | * | 53| * | | - Vorderingen 283 | 15.314| * | * | 9| * | | . Andere financiële vaste activa 284/8 | 208.093| * | * | 299| * | | - Aandelen 284 | 180.293| * | * | 90| * | | - Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 | 27.800| * | * | 257| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.1.2.VLOTTENDE ACTIVA 29/58 | 17.413.048| 6.068.687| 23.481.735| 963| 17.012| | | | | | | | | A.Vorderingen op meer dan één jaar 29 | 8.908.090| 635.183| 9.543.273| 138| 963| | | | | | | | | . Handelsvorderingen 290 | 116.913| 73.017| 189.931| 23| 195| | . Overige vorderingen 291 | 8.791.177| 562.166| 9.353.343| 118| 805| | | | | | | | | B.Voorraden en bestellingen 3 | 549.436| 768.385| 1.317.821| 177| 1.165| | in uitvoering | | | | | | | . Voorraden 30/36 | 535.719| 727.713| 1.263.432| 175| 1.132| | - Grond- en hulpstoffen 30/31 | 8.433| * | * | 83| * | | - Goederen in bewerking 32 | 3.111| * | * | 4| * | | - Gereed product 33 | 1.230| * | * | 3| * | | - Handelsgoederen 34 | 15.620| * | * | 20| * | | - Onroerende goederen bestemd 35 | 507.164| * | * | 91| * | | voor verkoop | | | | | | | - Vooruitbetalingen 36 | 161| * | * | 4| * | | . Bestellingen in uitvoering 37 | 13.717| 40.672| 54.389| 11| 59| | | | | | | | | C.Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 | 4.517.866| 2.079.864| 6.597.729| 905| 13.224| | . Handelsvorderingen 40 | 236.235| 257.282| 493.517| 620| 5.927| | . Overige vorderingen 41 | 4.281.631| 1.822.581| 6.104.213| 866| 12.018| | | | | | | | | D.Geldbeleggingen 50/53 | 1.675.796| 1.361.508| 3.037.304| 267| 4.045| | . Eigen aandelen 50 | 1.040| * | * | 4| * | | . Overige beleggingen 51/53 | 1.674.756| * | * | 264| * | | | | | | | | | E.Liquide middelen 54/58 | 1.606.002| 1.048.052| 2.654.054| 894| 16.138| | | | | | | | | F.Overlopende rekeningen 490/1 | 155.858| 175.695| 331.553| 679| 8.413| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAAL DER ACTIVA 20/58 | 40.611.855| 25.645.009| 66.256.865| 967| 17.229| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | 2.2.PASSIVA | | | | | | | | | | | | | |2.2.1.EIGEN VERMOGEN, positief saldo 10/15 | 16.225.288| 11.484.450| 27.709.738| 840| 15.164| | EIGEN VERMOGEN, negatief saldo 10/15 | -301.618| -471.524| -773.143| 127| 2.062| | | | | | | | | A.Kapitaal 10 | 6.012.578| 7.324.618| 13.337.196| 965| 17.217| | . Geplaatst kapitaal 100 | 6.024.375| 7.419.572| 13.443.947| 965| 17.217| | . Niet-opgevraagd kapitaal 101 | 11.797| 94.954| 106.752| 149| 1.337| | | | | | | | | B.Uitgiftepremies 11 | 2.465.676| 84.084| 2.549.761| 97| 441| | | | | | | | | C.Herwaarderingsmeerwaarden 12 | 223.668| 597.299| 820.967| 70| 1.093| | | | | | | | | D.Reserves 13 | 3.944.834| 3.238.522| 7.183.356| 771| 12.471| | . Wettelijke reserve 130 | 267.376| 217.879| 485.255| 759| 11.671| | . Onbeschikbare reserves 131 | 574.345| 162.397| 736.741| 175| 571| | - Voor eigen aandelen 1310 | 3.738| 1.370| 5.108| 9| 16| | - Andere 1311 | 570.607| 161.026| 731.633| 167| 555| | . Belastingvrije reserves 132 | 706.654| 906.571| 1.613.225| 314| 3.761| | . Beschikbare reserves 133 | 2.396.460| 1.951.675| 4.348.135| 319| 6.442| | | | | | | | | E.Overgedragen winst (+) 14 | 1.834.248| 1.274.213| 3.108.461| 390| 5.179| | Overgedragen verlies (-) 14 | -860.506| -1.959.784| -2.820.290| 390| 9.672| | | | | | | | | F.Kapitaalsubsidies 15 | 2.305.659| 474.033| 2.779.692| 159| 216| | | | | | | | | G.Voorschot aan de vennoten 19 | 2.489| 20.059| 22.548| 1| 25| | op de verdeling van het netto-actief | | | | | | | | | | | | | |2.2.2.VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 | 887.320| 537.489| 1.424.809| 336| 3.718| | | | | | | | | A.Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 | 676.394| 192.634| 869.027| 259| 1.432| | . Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 | 8.549| * | * | 34| * | | . Belastingen 161 | 653| * | * | 4| * | | . Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 | 234.919| * | * | 165| * | | . Overige risico's en kosten 163/5 | 432.274| * | * | 138| * | | | | | | | | | B.Uitgestelde belastingen 168 | 210.927| 344.856| 555.782| 235| 2.650| | | | | | | | |2.2.3.SCHULDEN 17/49 | 23.800.866| 14.094.594| 37.895.460| 957| 16.911| | | | | | | | | A.Schulden op meer 17 | 17.131.913| 7.771.749| 24.903.662| 585| 11.142| | dan één jaar | | | | | | | . Financiële schulden 170/4 | 16.427.477| 7.039.342| 23.466.818| 539| 10.171| | - Kredietinstellingen, leasingschulden en 172/3 | 12.204.795| 5.793.637| 17.998.432| 417| 8.597| | soortgelijke schulden | | | | | | | * Leasingschulden en 172 | 113.884| * | * | 52| * | | soortgelijke schulden | | | | | | | * Kredietinstellingen 173 | 12.090.911| * | * | 405| * | | - Overige leningen 174/0 | 4.222.681| 1.245.705| 5.468.386| 281| 2.616| | * Achtergestelde leningen 170 | 196.655| * | * | 50| * | | * Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 | 505.690| * | * | 10| * | | * Overige leningen 174 | 3.520.337| * | * | 232| * | | . Handelsschulden 175 | 10.176| 19.911| 30.087| 6| 44| | - Leveranciers 1750 | 10.176| * | * | 6| * | | - Te betalen wissels 1751 | | * | * | | * | | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 | 1.100| 4.512| 5.612| 1| 27| | . Overige schulden 178/9 | 693.161| 707.984| 1.401.145| 252| 2.701| | | | | | | | | B.Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 | 6.035.857| 6.088.485| 12.124.342| 951| 16.649| | | | | | | | | . Schulden op meer dan één jaar 42 | 883.211| 847.868| 1.731.079| 432| 9.475| | die binnen het jaar vervallen | | | | | | | . Financiële schulden 43 | 1.766.822| 1.378.949| 3.145.771| 217| 3.582| | - Kredietinstellingen 430/8 | 582.866| 1.235.795| 1.818.662| 165| 3.203| | - Overige leningen 439 | 1.183.956| 143.153| 1.327.109| 62| 501| | . Handelsschulden 44 | 481.440| 366.475| 847.915| 892| 12.487| | - Leveranciers 440/4 | 480.853| 364.471| 845.324| 892| 12.475| | - Te betalen wissels 441 | 587| 2.004| 2.591| 3| 56| | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 | 31.201| 46.178| 77.379| 45| 668| | . Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 45 | 106.496| 133.008| 239.504| 561| 7.942| | sociale lasten | | | | | | | - Belastingen 450/3 | 74.916| 107.007| 181.923| 534| 7.473| | - Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 | 31.580| 26.000| 57.581| 271| 1.895| | . Overige schulden 47/48 | 2.766.687| 3.316.008| 6.082.695| 662| 13.625| | | | | | | | | C.Overlopende rekeningen 492/3 | 633.096| 234.360| 867.456| 715| 8.136| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAAL DER PASSIVA 10/49 | 40.611.855| 25.645.009| 66.256.865| 967| 17.229| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | = = = = = = = 3 RESULTATENREKENING = = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | | | | | | | | TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) positief saldo 9800 | 2.182.361| 1.652.164| 3.834.525| 780| 15.044| | TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) negatief saldo 9800 | -16.292| -41.260| -57.552| 187| 2.112| | | | | | | | | A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 | 2.912.389| * | * | 878| * | | . Omzet (facultatieve vermelding 70 | 2.160.114| 542.859| 2.702.973| 747| 2.485| | voor de verkorte schema's) | | | | | | | . Voorraad goederen in bewerking en gereed | | | | | | | product en in de bestellingen in uitvoering: | | | | | | | toename (+) 71 | 30.418| * | * | 15| * | | afname (-) 71 | -20.037| * | * | 18| * | | . Geproduceerde vaste activa 72 | 20.295| * | * | 80| * | | . Andere bedrijfsopbrengsten 74 | 721.599| * | * | 692| * | | | | | | | | | B.BEDRIJFSKOSTEN 60/64 | 1.731.292| * | * | 966| * | | . Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, 60/61 | 746.320| 246.961| 993.281| 966| 2.996| | diensten en diverse goederen (facultatieve | | | | | | | vermelding voor de verkorte schema's) | | | | | | | . Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 | 237.075| * | * | 176| * | | - Aankopen 600/8 | 292.664| * | * | 187| * | | - Voorraad: | | | | | | | afname (+) 609 | 19.042| * | * | 55| * | | toename (-) 609 | -74.631| * | * | 79| * | | . Diensten en diverse goederen 61 | 509.244| * | * | 966| * | | . Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 | 274.214| 148.500| 422.714| 272| 1.769| | (+)/(-) | | | | | | | . Afschrijvingen en waardeverminderingen op 630 | 468.418| 740.955| 1.209.373| 763| 15.642| | oprichtingskosten, op immateriële en materiële | | | | | | | vaste activa | | | | | | | . Waardeverminderingen op voorraden, | | | | | | | bestellingen in uitvoering | | | | | | | en handelsvorderingen: | | | | | | | toevoegingen (+) 631/4 | 13.353| 15.604| 28.958| 165| 384| | terugnemingen (-) 631/4 | -1.627| -1.105| -2.732| 34| 92| | . Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoe| | | | | | | toevoegingen (+) 635/7 | 67.795| 22.355| 90.150| 135| 540| | bestedingen en terugnemingen (-) 635/7 | -28.225| -18.352| -46.577| 97| 316| | . Andere bedrijfskosten 640/8 | 191.044| 193.782| 384.826| 944| 16.643| | . Als herstructureringskosten geactiveerde (-) 649 | | -22| -22| | 1| | bedrijfskosten | | | | | | | | | | | | | | C.BEDRIJFSWINST (+) 9901 | 1.288.852| 711.876| 2.000.729| 684| 11.144| | BEDRIJFSVERLIES (-) 9901 | -107.755| -202.689| -310.444| 283| 6.052| | | | | | | | | D.FINANCIELE OPBRENGSTEN 75 | 1.167.797| 350.311| 1.518.108| 920| 14.135| | . Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 | 327.276| * | * | 159| * | | . Opbrengsten uit vlottende activa 751 | 650.526| * | * | 826| * | | . Andere financiële opbrengsten 752/9 | 189.996| * | * | 411| * | | | | | | | | | E.FINANCIELE KOSTEN 65 | 1.328.020| 637.229| 1.965.249| 957| 16.840| | . Kosten van schulden 650 | 1.210.552| * | * | 800| * | | . Waardeverminderingen op vlottende activa 651 | 70.216| * | * | 35| * | | andere dan voorraden, bestellingen | | | | | | | in uitvoering en handelsvorderingen: | | | | | | | toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | | | | | | | | | | | | | | . Andere financiële kosten 652/9 | 47.253| * | * | 848| * | | | | | | | | | F.WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 9902 | 1.207.172| 608.068| 1.815.240| 594| 9.282| | VÓÓR BELASTING (+) | | | | | | | VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 9902 | -186.298| -385.799| -572.097| 372| 7.916| | VÓÓR BELASTING (-) | | | | | | | | | | | | | | G.UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 76 | 4.478.058| 513.485| 4.991.543| 313| 3.055| | . Terugneming van afschrijvingen en 760 | 1.513| * | * | 38| * | | van waardeverminderingen | | | | | | | op immateriële en materiële vaste activa | | | | | | | . Terugneming van waardeverminderingen 761 | 31.088| * | * | 17| * | | op financiële vaste activa | | | | | | | . Terugneming van voorzieningen 762 | 4.636| * | * | 10| * | | voor uitzonderlijke risico's en kosten | | | | | | | . Meerwaarden bij de realisatie 763 | 138.353| * | * | 180| * | | van vaste activa | | | | | | | . Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 | 4.302.468| * | * | 195| * | | | | | | | | | H.UITZONDERLIJKE KOSTEN 66 | 6.597.308| 144.669| 6.741.977| 270| 1.888| | . Uitzonderlijke afschrijvingen en waardever660 | 58.587| * | * | 85| * | | minderingen op oprichtingskosten, | | | | | | | op immateriële en materiële vaste activa | | | | | | | . Waardeverminderingen 661 | 55.575| * | * | 23| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | op financiële vaste activa | | | | | | | . Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en | | | | | | | kosten | | | | | | | toevoegingen (+) 662 | 1.323| * | * | 16| * | | bestedingen (-) 662 | -1.788| * | * | 7| * | | . Minderwaarden bij de realisatie 663 | 28.437| * | * | 62| * | | van vaste activa | | | | | | | . Andere uitzonderlijke kosten 664/8 | 6.455.174| * | * | 184| * | | . Als herstructureringskosten geactiveerde (-) 669 | | * | * | | * | | uitzonderlijke kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I.WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+) 9903 | 756.587| 971.683| 1.728.270| 607| 9.876| | | | | | | | | VERLIES VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (-) 9903 | -1.854.963| -380.598| -2.235.561| 359| 7.321| | | | | | | | | | | | | | | | J.ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN 780 | 7.498| 27.600| 35.099| 218| 2.230| | | | | | | | | K.OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN 680 | 7.870| 69.624| 77.494| 46| 499| | | | | | | | | L.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) 67/77 | -12.625| -4.341| -16.966| 82| 1.254| | BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (+) 67/77 | 72.692| 112.352| 185.045| 466| 7.518| | . Belastingen 670/3 | 75.210| * | * | 491| * | | . Regularisering van belastingen en terugneming 77 | 15.143| * | * | 197| * | | van voorzieningen voor belastingen | | | | | | | | | | | | | | M.WINST VAN HET BOEKJAAR (+) 9904 | 699.755| 821.236| 1.520.991| 607| 9.852| | VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) 9904 | -1.858.571| -380.186| -2.238.756| 359| 7.344| | | | | | | | | N.ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES 789 | 10.983| 59.655| 70.638| 128| 2.331| | | | | | | | | O.OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES 689 | 29.832| 153.835| 183.666| 55| 579| | | | | | | | | P.TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR (+) 9905 | 682.654| 731.218| 1.413.871| 611| 9.853| | TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) 9905 | -1.860.318| -384.347| -2.244.665| 355| 7.344| | | | | | | | | = = = = = 4 RESULTAATVERWERKING = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | | | | | | | | A.Te bestemmen winstsaldo (+) 9906 | 2.330.233| 1.599.651| 3.929.884| 565| 7.292| | Te verwerken verliessaldo (-) 9906 | -864.571| -2.009.446| -2.874.017| 401| 9.927| | .Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 9905 | 682.654| 731.218| 1.413.871| 611| 9.853| | Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 9905 | -1.860.318| -384.347| -2.244.665| 355| 7.344| | . Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) 14P | 3.382.178| 1.063.689| 4.445.867| 390| 4.910| | Overgedragen verlies v.h. vorige boekjaar (-) 14P | -738.851| -1.820.355| -2.559.206| 374| 9.909| | | | | | | | | B.Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 | 5.738| 81.627| 87.365| 26| 510| | . aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 | 1.982| * | * | 3| * | | . aan de reserves 792 | 3.757| * | * | 23| * | | | | | | | | | C.Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 | 189.670| 263.925| 453.594| 352| 4.381| | . aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 | 2| 2.051| 2.053| 2| 55| | . aan de wettelijke reserve 6920 | 15.078| 16.655| 31.733| 177| 2.631| | . aan de overige reserves 6921 | 174.589| 245.219| 419.808| 208| 2.569| | | | | | | | | D.Over te dragen winst (+) 14 | 1.834.248| 1.274.213| 3.108.461| 390| 5.179| | Over te dragen verlies (-) 14 | -860.506| -1.959.784| -2.820.290| 390| 9.672| | | | | | | | | E.Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 | | 643| 643| | 19| | | | | | | | | F.Uit te keren winst 694/6 | 307.989| 94.121| 402.110| 134| 988| | . Vergoeding van het kapitaal 694 | 306.686| 76.575| 383.261| 128| 651| | . Bestuurders of zaakvoerders 695 | 1.303| 16.805| 18.107| 14| 360| | . Andere rechthebbenden 696 | | 742| 742| | 10| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | = = = = = = = = 5 TOELICHTING = = = = = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | | | | | | | | 5.1.STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN | | | | | | | Nettoboekwaarde per einde van het vorige 20P | 3.058| * | * | 62| * | | boekjaar | | | | | | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Nieuwe kosten van het boekjaar 8002 | 1.222| * | * | 22| * | | . Afschrijvingen 8003 | 1.014| * | * | 72| * | | . Andere (+)/(-) 8004 | 0| * | * | 1| * | | Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 20 | 3.266| * | * | 49| * | | Waarvan | | | | | | | . Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, 200/2 | 2.665| * | * | 47| * | | kosten bij uitgifte van leningen | | | | | | | en andere oprichtingskosten | | | | | | | . Herstructureringskosten 204 | 600| * | * | 2| * | | | | | | | | | 5.2.STAAT VAN DE IMMATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | | | | | | | | A.TOTAAL VAN DE IMMATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8059P | 48.076| 70.454| 118.529| 150| 1.256| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8029 | 4.817| 13.331| 18.148| 75| 188| | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039 | 2.726| 6.264| 8.990| 15| 83| | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8049 | 288| -475| -187| 3| 19| | Per einde van het boekjaar 8059 | 50.454| 77.046| 127.500| 157| 1.293| | b)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8129P | 37.448| 38.617| 76.065| 148| 1.203| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8079 | 3.190| 6.595| 9.784| 125| 636| | . Teruggenomen 8089 | 2| 279| 281| 1| 3| | . Verworven van derden 8099 | 602| | 602| 3| | | . Afgeboekt na overdrachten en 8109 | 2.231| 4.234| 6.466| 14| 64| | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8119 | 249| -48| 201| 4| 18| | Per einde van het boekjaar 8129 | 39.255| 40.650| 79.905| 155| 1.241| | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 21 | 11.199| 36.396| 47.595| 122| 622| | | | | | | | | B.UITSPLITSING VAN DE IMMATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S | | | | | | | | | | | | | |5.2.1.KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8051P | 9.362| * | * | 27| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8021 | 757| * | * | 10| * | | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031 | 2.295| * | * | 6| * | | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8041 | 277| * | * | 1| * | | Per einde van het boekjaar 8051 | 8.102| * | * | 25| * | | b)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8121P | 7.276| * | * | 26| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8071 | 713| * | * | 19| * | | . Teruggenomen 8081 | | * | * | | * | | . Verworven van derden 8091 | 67| * | * | 1| * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8101 | 1.817| * | * | 5| * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8111 | 241| * | * | 1| * | | Per einde van het boekjaar 8121 | 6.480| * | * | 25| * | | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 210 | 1.622| * | * | 18| * | | | | | | | | |5.2.2.CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, | | | | | | | KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8052P | 28.360| * | * | 110| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8022 | 3.301| * | * | 62| * | | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 | 431| * | * | 9| * | | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8042 | 11| * | * | 3| * | | Per einde van het boekjaar 8052 | 31.241| * | * | 121| * | | b)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8122P | 22.951| * | * | 109| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8072 | 2.053| * | * | 99| * | | . Teruggenomen 8082 | 2| * | * | 1| * | | . Verworven van derden 8092 | 535| * | * | 2| * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8102 | 415| * | * | 9| * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8112 | 8| * | * | 4| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Per einde van het boekjaar 8122 | 25.130| * | * | 119| * | | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 211 | 6.111| * | * | 96| * | | | | | | | | |5.2.3.GOODWILL | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8053P | 10.069| * | * | 16| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8023 | 653| * | * | 2| * | | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 | | * | * | | * | | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8043 | | * | * | | * | | Per einde van het boekjaar 8053 | 10.722| * | * | 18| * | | b)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8123P | 7.221| * | * | 16| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8073 | 424| * | * | 12| * | | . Teruggenomen 8083 | | * | * | | * | | . Verworven van derden 8093 | | * | * | | * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8103 | | * | * | | * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8113 | | * | * | | * | | Per einde van het boekjaar 8123 | 7.645| * | * | 18| * | | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 212 | 3.077| * | * | 11| * | | | | | | | | |5.2.4.VOORUITBETALINGEN | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8054P | 285| * | * | 4| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8024 | 105| * | * | 4| * | | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8034 | | * | * | | * | | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8044 | | * | * | | * | | Per einde van het boekjaar 8054 | 390| * | * | 4| * | | b)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8124P | | * | * | | * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8074 | | * | * | | * | | . Teruggenomen 8084 | | * | * | | * | | . Verworven van derden 8094 | | * | * | | * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8104 | | * | * | | * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8114 | | * | * | | * | | Per einde van het boekjaar 8124 | | * | * | | * | | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 213 | 390| * | * | 4| * | | | | | | | | | 5.3.STAAT VAN DE MATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | A.TOTAAL VAN DE MATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8199P | 29.160.647| 20.620.986| 49.781.633| 848| 16.440| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8169 | 2.244.782| 1.982.185| 4.226.967| 490| 8.737| | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 | 11.269.165| 596.157| 11.865.322| 270| 2.814| | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8189 | -52.538| -27.299| -79.837| 38| 200| | Per einde van het boekjaar 8199 | 20.083.727| 21.979.714| 42.063.441| 856| 16.500| | b)MEERWAARDEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8259P | 274.228| 544.893| 819.121| 64| 887| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8219 | 20.328| 90.409| 110.737| 8| 146| | . Verworven van derden 8229 | 16| 13| 29| 1| 1| | . Afgeboekt 8239 | 3.073| 25.223| 28.296| 7| 80| | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8249 | 148| 2.917| 3.065| 1| 13| | Per einde van het boekjaar 8259 | 291.648| 613.008| 904.656| 69| 968| | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8329P | 9.174.061| 6.521.047| 15.695.109| 772| 15.798| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8279 | 522.801| 731.044| 1.253.846| 741| 15.528| | . Teruggenomen 8289 | 1.511| 11.234| 12.746| 38| 217| | . Verworven van derden 8299 | 168.564| 16.555| 185.119| 10| 53| | . Afgeboekt na overdrachten en 8309 | 4.643.398| 186.691| 4.830.089| 222| 2.306| | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8319 | -10.967| -835| -11.803| 24| 213| | Per einde van het boekjaar 8329 | 5.209.550| 7.069.886| 12.279.436| 780| 15.955| | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 22/27 | 15.165.824| 15.522.837| 30.688.661| 851| 16.402| | | | | | | | | B.UITSPLITSING VAN DE MATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | | VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S | | | | | | | | | | | | | |5.3.1.TERREINEN EN GEBOUWEN | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8191P | 18.788.004| * | * | 748| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen, 8161 | 1.130.106| * | * | 365| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | Codes ----------------------------------------------------------| | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 | 2.719.090| * | * | 194| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8181 | 539.477| * | * | 146| * | Per einde van het boekjaar 8191 | 17.738.498| * | * | 753| * | | | | | | | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8251P | 236.250| * | * | 55| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8211 | 20.323| * | * | 7| * | . Verworven van derden 8221 | 16| * | * | 1| * | . Afgeboekt 8231 | 3.073| * | * | 7| * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8241 | 20.153| * | * | 1| * | Per einde van het boekjaar 8251 | 273.669| * | * | 59| * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8321P | 4.591.897| * | * | 695| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8271 | 461.940| * | * | 673| * | . Teruggenomen 8281 | 1.161| * | * | 29| * | . Verworven van derden 8291 | 157.657| * | * | 7| * | . Afgeboekt na overdrachten en 8301 | 589.041| * | * | 162| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8311 | 47.522| * | * | 21| * | Per einde van het boekjaar 8321 | 4.668.814| * | * | 704| * | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 22 | 13.343.353| * | * | 747| * | | | | | | |5.3.2.INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8192P | 7.645.129| * | * | 312| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen, 8162 | 18.792| * | * | 177| * | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 | 7.459.515| * | * | 47| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8182 | 2.722| * | * | 8| * | Per einde van het boekjaar 8192 | 207.128| * | * | 323| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8252P | 217| * | * | 2| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8212 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8222 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8232 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8242 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8252 | 217| * | * | 2| * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8322P | 4.141.803| * | * | 312| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8272 | 14.050| * | * | 273| * | . Teruggenomen 8282 | 1| * | * | 3| * | . Verworven van derden 8292 | 3.073| * | * | 5| * | . Afgeboekt na overdrachten en 8302 | 4.007.742| * | * | 43| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8312 | 1.429| * | * | 8| * | Per einde van het boekjaar 8322 | 152.612| * | * | 322| * | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 23 | 54.733| * | * | 267| * | | | | | | |5.3.3.MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8193P | 89.967| * | * | 323| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen, 8163 | 12.250| * | * | 207| * | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 | 6.025| * | * | 112| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8183 | 68| * | * | 10| * | Per einde van het boekjaar 8193 | 96.260| * | * | 319| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8253P | 178| * | * | 2| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8213 | 5| * | * | 1| * | . Verworven van derden 8223 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8233 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8243 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8253 | 183| * | * | 3| * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8323P | 71.904| * | * | 322| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8273 | 6.575| * | * | 290| * | . Teruggenomen 8283 | 15| * | * | 4| * | . Verworven van derden 8293 | 3.463| * | * | 4| * | . Afgeboekt na overdrachten en 8303 | 5.336| * | * | 110| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8313 | 3| * | * | 12| * | Per einde van het boekjaar 8323 | 76.594| * | * | 318| * | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 24 | 19.849| * | * | 280| * | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | Codes ----------------------------------------------------------| | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | |5.3.4.LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8194P | 218.115| * | * | 63| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen, 8164 | 183.843| * | * | 24| * | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174 | 12.286| * | * | 5| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8184 | 2.395| * | * | 7| * | Per einde van het boekjaar 8194 | 392.067| * | * | 67| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8254P | | * | * | | * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8214 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8224 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8234 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8244 | 148| * | * | 1| * | Per einde van het boekjaar 8254 | 148| * | * | 1| * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8324P | 43.153| * | * | 63| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8274 | 8.126| * | * | 63| * | . Teruggenomen 8284 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8294 | 2.065| * | * | 2| * | . Afgeboekt na overdrachten en 8304 | 671| * | * | 3| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8314 | -67| * | * | 4| * | Per einde van het boekjaar 8324 | 52.606| * | * | 68| * | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 25 | 339.609| * | * | 63| * | WAARVAN | | | | | | Terreinen en gebouwen 250 | 338.233| * | * | 38| * | Installaties, machines en uitrusting 251 | 416| * | * | 12| * | Meubilair en rollend materieel 252 | 960| * | * | 16| * | | | | | | | | | | | | |5.3.5.OVERIGE MATERIテ記E VASTE ACTIVA | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8195P | 816.174| * | * | 209| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen, 8165 | 120.520| * | * | 77| * | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175 | 116.776| * | * | 24| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8185 | 6.706| * | * | 19| * | Per einde van het boekjaar 8195 | 826.624| * | * | 222| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8255P | 37.583| * | * | 8| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8215 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8225 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8235 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8245 | -20.153| * | * | 1| * | Per einde van het boekjaar 8255 | 17.430| * | * | 7| * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8325P | 323.421| * | * | 154| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8275 | 30.737| * | * | 138| * | . Teruggenomen 8285 | 334| * | * | 6| * | . Verworven van derden 8295 | 2.154| * | * | 3| * | . Afgeboekt na overdrachten en 8305 | 39.929| * | * | 18| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8315 | -59.850| * | * | 9| * | Per einde van het boekjaar 8325 | 256.198| * | * | 163| * | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 26 | 587.856| * | * | 203| * | | | | | | |5.3.6.ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8196P | 1.603.258| * | * | 200| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen, 8166 | 779.271| * | * | 197| * | met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | | | | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176 | 955.472| * | * | 41| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8186 | -603.907| * | * | 146| * | Per einde van het boekjaar 8196 | 823.150| * | * | 206| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8256P | | * | * | | * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8216 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8226 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8236 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8246 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8256 | | * | * | | * | c)AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8326P | 1.883| * | * | 8| * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8276 | 1.373| * | * | 9| * | | . Teruggenomen 8286 | | * | * | | * | | . Verworven van derden 8296 | 153| * | * | 1| * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8306 | 679| * | * | 4| * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8316 | -4| * | * | 1| * | | Per einde van het boekjaar 8326 | 2.726| * | * | 12| * | | d)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 27 | 820.424| * | * | 205| * | | | | | | | | | | | | | | | | 5.4.STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA | | | | | | | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VERKORTE SCHEMA'S : | | | | | | | | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8395P | * | 2.985.311| * | * | 5.825| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen 8365 | * | 1.454.547| * | * | 1.058| | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 | * | 298.188| * | * | 716| | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8385 | * | 1.330| * | * | 37| | . Andere mutaties (+)/(-) 8386 | * | -20.308| * | * | 93| | Per einde van het boekjaar 8395 | * | 4.122.692| * | * | 5.907| | b)MEERWAARDEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8455P | * | 14.023| * | * | 42| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8415 | * | 8.551| * | * | 12| | . Verworven van derden 8425 | * | 91| * | * | 1| | . Afgeboekt 8435 | * | 1.136| * | * | 9| | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8445 | * | | * | * | | | Per einde van het boekjaar 8455 | * | 21.529| * | * | 46| | c)WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8525P | * | 111.069| * | * | 220| | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8475 | * | 38.302| * | * | 95| | . Teruggenomen 8485 | * | 2.805| * | * | 24| | . Verworven van derden 8495 | * | 0| * | * | 1| | . Afgeboekt na overdrachten en 8505 | * | 11.732| * | * | 16| | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8515 | * | 1.083| * | * | 7| | Per einde van het boekjaar 8525 | * | 135.917| * | * | 256| | d)NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8555P | * | 1.986| * | * | 24| | Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 | * | 558| * | * | 12| | Per einde van het boekjaar 8555 | * | 2.544| * | * | 30| | e)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 28 | * | 4.005.760| * | * | 5.868| | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | A.TOTAAL VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA | | | | | | | A.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN : TOTAAL | | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8394P | 4.501.939| * | * | 311| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Aanschaffingen 8364 | 928.717| * | * | 101| * | | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8374 | 284.878| * | * | 65| * | | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8384 | -443| * | * | 4| * | | Per einde van het boekjaar 8394 | 5.145.335| * | * | 315| * | | b)MEERWAARDEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8454P | 48.654| * | * | 5| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8414 | 1.488| * | * | 3| * | | . Verworven van derden 8424 | | * | * | | * | | . Afgeboekt 8434 | 635| * | * | 1| * | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8444 | | * | * | | * | | Per einde van het boekjaar 8454 | 49.507| * | * | 6| * | | c)WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8524P | 93.182| * | * | 60| * | | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | | . Geboekt 8474 | 54.946| * | * | 22| * | | . Teruggenomen 8484 | 31.088| * | * | 17| * | | . Verworven van derden 8494 | | * | * | | * | | . Afgeboekt na overdrachten en 8504 | 1.576| * | * | 6| * | | buitengebruikstellingen | | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8514 | 0| * | * | 1| * | | Per einde van het boekjaar 8524 | 115.464| * | * | 64| * | | d)NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN | | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8554P | 4.623| * | * | 20| * | | Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8544 | -1.406| * | * | 5| * | | Per einde van het boekjaar 8554 | 3.218| * | * | 20| * | | e)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 8564 | 5.076.159| * | * | 309| * | | | | | | | | | A.2.VORDERINGEN : TOTAAL | | | | | | | a)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN 8644P | 2.810.173| * | * | 288| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | Codes ----------------------------------------------------------| | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| HET VORIGE BOEKJAAR | | | | | | b)MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | . Toevoegingen 8584 | 360.279| * | * | 84| * | . Terugbetalingen 8594 | 199.241| * | * | 64| * | . Geboekte waardeverminderingen 8604 | 629| * | * | 2| * | . Teruggenomen waardeverminderingen 8614 | | * | * | | * | . Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8624 | -271| * | * | 2| * | . Overige mutaties (+)/(-) 8634 | -27.952| * | * | 21| * | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 8644 | 2.942.359| * | * | 287| * | d)GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8654 | 4.570| * | * | 5| * | PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | | B.UITSPLITSING VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA | | | | | | VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S | | | | | |5.4.1.VERBONDEN ONDERNEMINGEN | | | | | | 1.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8391P | 4.173.021| * | * | 234| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen 8361 | 885.427| * | * | 79| * | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371 | 263.551| * | * | 51| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8381 | 95| * | * | 7| * | Per einde van het boekjaar 8391 | 4.794.992| * | * | 239| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8451P | 47.737| * | * | 4| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8411 | 1.468| * | * | 2| * | . Verworven van derden 8421 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8431 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8441 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8451 | 49.206| * | * | 5| * | c)WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8521P | 89.377| * | * | 43| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8471 | 28.758| * | * | 13| * | . Teruggenomen 8481 | 30.758| * | * | 12| * | . Verworven van derden 8491 | | * | * | | * | . Afgeboekt na overdrachten en 8501 | 1.452| * | * | 5| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8511 | 0| * | * | 1| * | Per einde van het boekjaar 8521 | 85.926| * | * | 42| * | d)NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8551P | 1.992| * | * | 9| * | Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541 | -1.407| * | * | 3| * | Per einde van het boekjaar 8551 | 584| * | * | 7| * | e)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 280 | 4.757.688| * | * | 235| * | | | | | | | 1.2.VORDERINGEN | | | | | | a)NETTOBOEKWAARDE 281P | 2.764.068| * | * | 40| * | PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR | | | | | | b)MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | . Toevoegingen 8581 | 349.553| * | * | 30| * | . Terugbetalingen 8591 | 186.185| * | * | 18| * | . Geboekte waardeverminderingen 8601 | | * | * | | * | . Teruggenomen waardeverminderingen 8611 | | * | * | | * | . Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621 | -271| * | * | 2| * | . Overige mutaties (+)/(-) 8631 | -27.921| * | * | 7| * | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 281 | 2.899.245| * | * | 42| * | d)GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8651 | 3.663| * | * | 2| * | PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | |5.4.2.ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING | | | | | | 2.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8392P | 139.663| * | * | 54| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen 8362 | 16.662| * | * | 11| * | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372 | 9.488| * | * | 8| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8382 | -539| * | * | 2| * | Per einde van het boekjaar 8392 | 146.298| * | * | 56| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8452P | 916| * | * | 2| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8412 | 20| * | * | 1| * | . Verworven van derden 8422 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8432 | 635| * | * | 1| * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8442 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8452 | 301| * | * | 2| * | | | | | | | c)WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8522P | 2.880| * | * | 11| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8472 | 3.405| * | * | 6| * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | Codes ----------------------------------------------------------| | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| . Teruggenomen 8482 | 232| * | * | 2| * | . Verworven van derden 8492 | | * | * | | * | . Afgeboekt na overdrachten en 8502 | 124| * | * | 1| * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8512 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8522 | 5.930| * | * | 14| * | d)NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8552P | 2.491| * | * | 5| * | Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8542 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8552 | 2.491| * | * | 5| * | e)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 282 | 138.179| * | * | 53| * | | | | | | | 2.2.VORDERINGEN | | | | | | a)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN 283P | 11.453| * | * | 9| * | HET VORIGE BOEKJAAR | | | | | | b)MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | . Toevoegingen 8582 | 5.394| * | * | 6| * | . Terugbetalingen 8592 | 823| * | * | 5| * | . Geboekte waardeverminderingen 8602 | 628| * | * | 1| * | . Teruggenomen waardeverminderingen 8612 | | * | * | | * | . Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 | | * | * | | * | . Overige mutaties (+)/(-) 8632 | -81| * | * | 1| * | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 283 | 15.314| * | * | 9| * | d)GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8652 | 906| * | * | 2| * | PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | |5.4.3.ANDERE ONDERNEMINGEN | | | | | | 3.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN | | | | | | a)AANSCHAFFINGSWAARDE | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8393P | 189.255| * | * | 88| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Aanschaffingen 8363 | 26.629| * | * | 22| * | . Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373 | 11.839| * | * | 14| * | . Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8383 | 0| * | * | 3| * | Per einde van het boekjaar 8393 | 204.044| * | * | 92| * | b)MEERWAARDEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8453P | | * | * | | * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8413 | | * | * | | * | . Verworven van derden 8423 | | * | * | | * | . Afgeboekt 8433 | | * | * | | * | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8443 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8453 | | * | * | | * | c)WAARDEVERMINDERINGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8523P | 925| * | * | 12| * | Mutaties tijdens het boekjaar | | | | | | . Geboekt 8473 | 22.783| * | * | 8| * | . Teruggenomen 8483 | 99| * | * | 3| * | . Verworven van derden 8493 | | * | * | | * | . Afgeboekt na overdrachten en 8503 | | * | * | | * | buitengebruikstellingen | | | | | | . Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8513 | | * | * | | * | Per einde van het boekjaar 8523 | 23.609| * | * | 17| * | d)NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN | | | | | | Per einde van het vorige boekjaar 8553P | 141| * | * | 8| * | Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543 | 2| * | * | 2| * | Niet-opgevraagde bedragen 8553 | 143| * | * | 10| * | Per einde van het boekjaar | | | | | | e)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 284 | 180.293| * | * | 90| * | | | | | | | 3.2.VORDERINGEN | | | | | | a)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN 285/8P| 34.652| * | * | 260| * | HET VORIGE BOEKJAAR | | | | | | b)MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | . Toevoegingen 8583 | 5.332| * | * | 55| * | . Terugbetalingen 8593 | 12.234| * | * | 43| * | . Geboekte waardeverminderingen 8603 | 0| * | * | 1| * | . Teruggenomen waardeverminderingen 8613 | | * | * | | * | . Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623 | | * | * | | * | . Overige mutaties (+)/(-) 8633 | 50| * | * | 16| * | c)NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 285/8 | 27.800| * | * | 257| * | d)GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8653 | 0| * | * | 1| * | PER EINDE VAN HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.6.OVERIGE GELDBELEGGINGEN | | | | | | . Aandelen 51 | 478.762| * | * | 64| * | - Boekwaarde verhoogd 8681 | 479.056| * | * | 64| * | met het niet-opgevraagde bedrag | | | | | | - Niet-opgevraagd bedrag 8682 | 294| * | * | 9| * | . Vastrentende effecten 52 | 307.893| * | * | 26| * | - Vastrentende effecten uitgegeven 8684 | 15.064| * | * | 8| * | door kredietinstellingen | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | . Termijnrekeningen 53 | 761.780| * | * | 197| * | | bij kredietinstellingen | | | | | | | . Met een resterende looptijd of | | | | | | | opzegtermijn van | | | | | | | - hoogstens één maand 8686 | 329.003| * | * | 135| * | | - meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 | 430.015| * | * | 72| * | | - meer dan één jaar 8688 | 2.762| * | * | 7| * | | . Hierboven niet-opgenomen 8689 | 126.321| * | * | 25| * | | overige geldbeleggingen | | | | | | | | | | | | | | 5.7.STAAT VAN HET KAPITAAL | | | | | | | A.Maatschappelijk kapitaal | | | | | | | . Geplaatst kapitaal per einde 100P | 5.580.134| 6.507.800| 12.087.935| 944| 17.101| | van het vorige boekjaar | | | | | | | . Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 | 6.024.375| 7.419.572| 13.443.947| 965| 17.217| | B.Samenstelling van het kapitaal | | | | | | | . Aantal aandelen op naam 8702 | 563.459.350| * | * | 735| * | | . Aantal aandelen aan toonder 8703 | 2.980.418| * | * | 161| * | | C.Niet-gestort kapitaal | | | | | | | . Niet-opgevraagd kapitaal 101 | 11.797| 94.954| 106.752| 149| 1.337| | . Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 | 102| 266| 368| 8| 16| | D.Eigen aandelen | | | | | | | . Gehouden door de vennootschap zelf | | | | | | | - Kapitaalbedrag 8721 | 650| 653| 1.303| 4| 16| | - Aantal aandelen 8722 | 1.916| 4.139| 6.055| 4| 16| | . Gehouden door haar dochters | | | | | | | - Kapitaalbedrag 8731 | 7.350| | 7.350| 2| | | - Aantal aandelen 8732 | 506.500| | 506.500| 2| | | E.Verplichtingen tot uitgifte van aandelen | | | | | | | . Als gevolg van de uitoefening | | | | | | | van conversierechten | | | | | | | - Bedrag van de lopende 8740 | | 4.580| 4.580| | 4| | converteerbare leningen | | | | | | | - Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 | | 4.270| 4.270| | 4| | - Maximum aantal 8742 | | 162.390| 162.390| | 4| | uit te geven aandelen | | | | | | | . Als gevolg van de uitoefening | | | | | | | van inschrijvingsrechten | | | | | | | - Aantal inschrijvingsrechten 8745 | 3.216| | 3.216| 1| | | in omloop | | | | | | | - Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746 | 2.779| | 2.779| 1| | | - Maximum aantal 8747 | 3.216| | 3.216| 1| | | uit te geven aandelen | | | | | | | F.Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 | 25.836| 26.974| 52.810| 8| 36| | G.Aandelen buiten kapitaal | | | | | | | . Verdeling | | | | | | | - Aantal aandelen 8761 | 310| 14.598| 14.908| 1| 11| | - Daaraan verbonden stemrecht 8762 | 310| 11.798| 12.108| 1| 10| | . Uitsplitsing volgens de aandeelhouders | | | | | | | - Aantal aandelen gehouden 8771 | | | | | | | door de vennootschap zelf | | | | | | | - Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.9.STAAT VAN DE SCHULDEN | | | | | | | | | | | | | | A.UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOR| | | | | | | SPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN | | | | | | | JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD | | | | | | | | | | | | | | A.1.Schulden op meer dan één jaar | | | | | | | die binnen het jaar vervallen | | | | | | | | | | | | | | . Financiële schulden 8801 | 668.134| * | * | 416| * | | - Achtergestelde leningen 8811 | 28.109| * | * | 11| * | | - Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821 | 1.188| * | * | 3| * | | - Leasingschulden en 8831 | 9.417| * | * | 51| * | | soortgelijke schulden | | | | | | | - Kredietinstellingen 8841 | 422.208| * | * | 350| * | | - Overige leningen 8851 | 207.212| * | * | 107| * | | . Handelsschulden 8861 | 92| * | * | 1| * | | - Leveranciers 8871 | 92| * | * | 1| * | | - Te betalen wissels 8881 | | * | * | | * | | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891 | 5| * | * | 1| * | | . Overige schulden 8901 | 214.981| * | * | 55| * | | Totaal der schulden op meer dan één jaar 42 | 883.211| 847.868| 1.731.079| 432| 9.475| | die binnen het jaar vervallen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A.2.Schulden met een resterende looptijd | | | | | | | van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar | | | | | | | . Financiële schulden 8802 | 3.329.520| * | * | 471| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - Achtergestelde leningen 8812 | 123.529| * | * | 34| * | | - Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822 | 9.181| * | * | 6| * | | - Leasingschulden en 8832 | 62.683| * | * | 45| * | | soortgelijke schulden | | | | | | | - Kredietinstellingen 8842 | 2.192.845| * | * | 370| * | | - Overige leningen 8852 | 941.283| * | * | 168| * | | . Handelsschulden 8862 | 1.476| * | * | 5| * | | - Leveranciers 8872 | 1.476| * | * | 5| * | | - Te betalen wissels 8882 | | * | * | | * | | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892 | | * | * | | * | | . Overige schulden 8902 | 197.972| * | * | 142| * | | Totaal der schulden met een resterende looptijd 8912 | 3.528.969| 2.914.827| 6.443.796| 514| 9.435| | van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A.3.Schulden met een resterende looptijd | | | | | | | van meer dan 5 jaar | | | | | | | . Financiële schulden 8803 | 13.097.956| * | * | 383| * | | - Achtergestelde leningen 8813 | 73.126| * | * | 19| * | | - Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823 | 496.510| * | * | 5| * | | - Leasingschulden en 8833 | 51.201| * | * | 27| * | | soortgelijke schulden | | | | | | | - Kredietinstellingen 8843 | 9.898.066| * | * | 291| * | | - Overige leningen 8853 | 2.579.054| * | * | 152| * | | . Handelsschulden 8863 | 8.700| * | * | 4| * | | - Leveranciers 8873 | 8.700| * | * | 4| * | | - Te betalen wissels 8883 | | * | * | | * | | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893 | 1.100| * | * | 1| * | | . Overige schulden 8903 | 495.189| * | * | 127| * | | Totaal der schulden met een resterende looptijd 8913 | 13.602.945| 4.856.922| 18.459.866| 412| 7.385| | van meer dan 5 jaar | | | | | | | | | | | | | | B.GEWAARBORGDE SCHULDEN | | | | | | | B.1.Door Belgische overheidsinstellingen | | | | | | | gewaarborgde schulden | | | | | | | . Financiële schulden 8921 | 5.221.417| 258.470| 5.479.887| 14| 234| | - Kredietinstellingen, leasingschulden en 891 | 4.708.666| 251.501| 4.960.167| 13| 227| | soortgelijke schulden | | | | | | | * Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951 | | * | * | | * | | | | | | | | | * Kredietinstellingen 8961 | 4.708.666| * | * | 13| * | | - Overige leningen 901 | 512.751| 6.969| 519.719| 4| 24| | * Achtergestelde leningen 8931 | | * | * | | * | | * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941 | 464.000| * | * | 1| * | | - Overige leningen 8971 | 48.751| * | * | 4| * | | . Handelsschulden 8981 | | 1.093| 1.093| | 8| | - Leveranciers 8991 | | 1.088| 1.088| | 7| | - Te betalen wissels 9001 | | 5| 5| | 1| | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011 | | | | | | | . Schulden met betrekking tot belastingen, 9021 | | 494| 494| | 3| | bezoldigingen en sociale lasten | | | | | | | . Overige schulden 9051 | | 1.694| 1.694| | 14| | Totaal van de door Belgische overheids9061 | 5.221.417| 261.751| 5.483.168| 14| 241| | instellingen gewaarborgde schulden | | | | | | | | | | | | | | B.2.Schulden gewaarborgd door zakelijke | | | | | | | zekerheden gesteld of onherroepelijk | | | | | | | beloofd op activa van de onderneming | | | | | | | . Financiële schulden 8922 | 1.950.425| 2.788.770| 4.739.195| 230| 3.470| | - Kredietinstellingen, leasingschulden en 892 | 1.887.240| 2.707.280| 4.594.520| 218| 3.354| | soortgelijke schulden | | | | | | | * Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952 | 35.447| * | * | 6| * | | | | | | | | | * Kredietinstellingen 8962 | 1.851.793| * | * | 215| * | | - Overige leningen 902 | 63.185| 81.490| 144.675| 15| 179| | * Achtergestelde leningen 8932 | 30.192| * | * | 8| * | | * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 | | * | * | | * | | - Overige leningen 8972 | 32.993| * | * | 7| * | | . Handelsschulden 8982 | | 21.490| 21.490| | 13| | - Leveranciers 8992 | | 21.490| 21.490| | 13| | - Te betalen wissels 9002 | | | | | | | . Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 | | 3| 3| | 1| | . Schulden met betrekking tot belastingen, 9022 | | 286| 286| | 11| | bezoldigingen en sociale lasten | | | | | | | - Belastingen 9032 | | 104| 104| | 11| | - Bezoldigingen en sociale lasten 9042 | | 182| 182| | 4| | . Overige schulden 9052 | 56.576| 10.131| 66.707| 7| 51| | Totaal der schulden gewaarborgd door 9062 | 2.007.000| 2.820.680| 4.827.681| 233| 3.493| | zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk | | | | | | | beloofd op activa van de onderneming | | | | | | | | | | | | | | C.SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, | | | | | | | BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | C.1.Belastingen | | | | | | | . Vervallen belastingschulden 9072 | 1.118| 3.518| 4.636| 17| 160| | . Niet-vervallen belastingschulden 9073 | 48.649| * | * | 397| * | | . Geraamde belastingschulden 450 | 25.148| * | * | 251| * | | C.2.Bezoldigingen en sociale lasten | | | | | | | . Vervallen schulden ten aanzien 9076 | 306| 267| 573| 14| 22| | van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | | | | | | | . Andere schulden met betrekking 9077 | 31.274| * | * | 271| * | | tot bezoldigingen en sociale lasten | | | | | | | | | | | | | | 5.10.BEDRIJFSRESULTATEN | | | | | | | | | | | | | | A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN | | | | | | | Andere bedrijfsopbrengsten | | | | | | | . Exploitatiesubsidies en vanwege de 740 | 414.083| * | * | 109| * | | overheid ontvangen compenserende bedragen | | | | | | | B.BEDRIJFSKOSTEN | | | | | | | a)Werknemers ingeschreven | | | | | | | in het personeelsregister | | | | | | | . Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 | 5.736| 4.441| 10.177| 257| 1.353| | . Gemiddeld personeelsbestand berekend 9087 | 5.185| 3.670| 8.854| 262| 1.495| | in voltijdse equivalenten | | | | | | | . Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 | 8.143.381| 5.788.085| 13.931.466| 261| 1.468| | b)Personeelskosten | | | | | | | . Bezoldigingen en 620 | 192.983| 108.585| 301.568| 265| 1.564| | rechtstreekse sociale voordelen | | | | | | | . Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 | 54.799| 30.677| 85.476| 268| 1.542| | . Werkgeverspremies 622 | 9.716| 2.309| 12.025| 194| 271| | voor bovenwettelijke verzekeringen | | | | | | | . Andere personeelskosten 623 | 11.851| 6.368| 18.219| 262| 1.535| | . Pensioenen 624 | 4.864| 562| 5.426| 28| 44| | c)Voorzieningen voor pensioenen | | | | | | | . Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 635 | 3.280| * | * | 34| * | | (+)/(-) | | | | | | | d)Waardeverminderingen | | | | | | | . Op voorraden en bestellingen in uitvoering | | | | | | | | | | | | | | - Geboekt 9110 | 1.840| * | * | 12| * | | - Teruggenomen 9111 | 384| * | * | 6| * | | . Op handelsvorderingen | | | | | | | - Geboekt 9112 | 16.225| * | * | 178| * | | - Teruggenomen 9113 | 5.954| * | * | 98| * | | e)Voorzieningen voor risico's en kosten | | | | | | | . Toevoegingen 9115 | 144.423| * | * | 184| * | | . Bestedingen en terugnemingen 9116 | 104.853| * | * | 183| * | | f)Andere bedrijfskosten | | | | | | | . Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 | 159.873| * | * | 911| * | | . Andere 641/8 | 31.170| * | * | 562| * | | g)Uitzendkrachten en ter beschikking | | | | | | | van de onderneming gestelde personen | | | | | | | . Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 | 98| * | * | 39| * | | . Gemiddeld aantal berekend 9097 | 130| * | * | 101| * | | in voltijdse equivalenten | | | | | | | . Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 | 225.401| * | * | 101| * | | . Kosten voor de onderneming 617 | 5.955| * | * | 101| * | | | | | | | | | 5.11.FINANCIELE RESULTATEN | | | | | | | a)Andere financiĂŤle opbrengsten | | | | | | | Door de overheid toegekende subsidies, | | | | | | | aangerekend op de resultatenrekening | | | | | | | - Kapitaalsubsidies 9125 | 54.540| 6.117| 60.658| 140| 115| | - Interestsubsidies 9126 | 10.198| 2.626| 12.824| 34| 20| | b)Afschrijving van kosten bij uitgifte 6501 | | * | * | | * | | van leningen en van disagio | | | | | | | c)Geactiveerde interesten 6503 | 9.123| 6.940| 16.063| 69| 187| | d)Waardeverminderingen | | | | | | | op vlottende activa | | | | | | | . Geboekt 6510 | 73.364| * | * | 32| * | | . Teruggenomen 6511 | 3.148| * | * | 9| * | | e)Andere financiĂŤle kosten | | | | | | | . Bedrag van het disconto ten laste van de onder 653 | 133| 787| 920| 3| 192| | neming bij de verhandeling van vorderingen | | | | | | | f)Voorzieningen met financieel karakter 656 | -19| 1.035| 1.016| 5| 739| | . Gevormd 6560 | 16| * | * | 3| * | | . Aangewend en teruggenomen 6561 | 35| * | * | 2| * | | | | | | | | | 5.12.BELASTINGEN EN TAKSEN | | | | | | | | | | | | | | A.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT | | | | | | | . Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 | 71.995| * | * | 461| * | | - Verschuldigde of betaalde belastingen en 9135 | 78.851| * | * | 619| * | | voorheffingen | | | | | | | - Geactiveerde overschotten 9136 | 16.254| * | * | 298| * | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | van betaalde belastingen en voorheffingen | | | | | | | - Geraamde belastingsupplementen 9137 | 9.399| * | * | 168| * | | . Belastingen op het resultaat 9138 | 3.215| * | * | 130| * | | van vorige boekjaren | | | | | | | - Verschuldigde of betaalde 9139 | 2.407| * | * | 124| * | | belastingsupplementen | | | | | | | -Geraamde belastingsupplementen of belastingen 9140 | 808| * | * | 10| * | | waarvoor een voorziening werd gevormd | | | | | | | . Bronnen van belastinglatenties | | | | | | | - Actieve latenties 9141 | 1.050.862| * | * | 445| * | | Gecumuleerde fiscale verliezen die af9142 | 761.849| * | * | 413| * | | trekbaar zijn van latere belastbare winsten | | | | | | | - Passieve latenties 9144 | 2.594| * | * | 6| * | | | | | | | | | | | | | | | | B.BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN | | | | | | | BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN | | | | | | | . In rekening gebrachte belasting | | | | | | | op de toegevoegde waarde | | | | | | | - Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 | 95.466| * | * | 348| * | | - Door de onderneming 9146 | 149.372| * | * | 374| * | | . Ingehouden bedragen ten laste van derden als | | | | | | | - Bedrijfsvoorheffing 9147 | 50.525| * | * | 287| * | | - Roerende voorheffing 9148 | 10.905| * | * | 136| * | | | | | | | | | | | | | | | | 5.13.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN | | | | | | | EN VERPLICHTINGEN | | | | | | | A.DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK 9149 | 91.764| 43.098| 134.862| 24| 56| | BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG | | | | | | | VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN | | | | | | | Waarvan | | | | | | | . Door de onderneming geĂŤndosseerde 9150 | | 195| 195| | 1| | handelseffecten in omloop | | | | | | | . Door de onderneming getrokken of 9151 | | * | * | | * | | voor aval getekende handelseffecten | | | | | | | . Maximumbedrag ten belope waarvan andere 9153 | 81.459| * | * | 19| * | | verplichtingen van derden | | | | | | | door de onderneming zijn gewaarborgd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B.ZAKELIJKE ZEKERHEDEN | | | | | | | a)Zakelijke zekerheden die door de onderneming | | | | | | | op haar eigen activa werden gesteld of | | | | | | | onherroepelijk beloofd als waarborg voor | | | | | | | schulden en verplichtingen van de onderneming | | | | | | | . Hypotheken | | | | | | | - Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 | 2.682.121| 3.490.423| 6.172.544| 264| 3.143| | - Bedrag van de inschrijving 9171 | 2.527.017| 3.080.852| 5.607.869| 265| 3.142| | . Pand op het handelsfonds 9181 | 188.363| 52.589| 240.952| 20| 123| | Bedrag van de inschrijving | | | | | | | . Pand op andere activa 9191 | 298.908| 226.047| 524.955| 63| 312| | Boekwaarde van de in pand gegeven activa | | | | | | | . Zekerheden op de nog 9201 | 19.250| 6.571| 25.821| 1| 12| | door de onderneming te verwerven activa | | | | | | | Bedrag van de betrokken activa | | | | | | | b)Zakelijke zekerheden die door de onderneming | | | | | | | op haar eigen activa werden gesteld of | | | | | | | onherroepelijk beloofd als waarborg | | | | | | | voor schulden en verplichtingen van derden | | | | | | | . Hypotheken | | | | | | | - Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162 | 263.716| 172.954| 436.670| 38| 210| | - Bedrag van de inschrijving 9172 | 520.181| 166.295| 686.476| 40| 224| | . Pand op het handelsfonds 9182 | 2.590| 2.372| 4.962| 3| 10| | Bedrag van de inschrijving | | | | | | | . Pand op andere activa 9192 | 38.415| 5.666| 44.081| 6| 12| | Boekwaarde van de in pand gegeven activa | | | | | | | . Zekerheden op de nog 9202 | 55.000| 870| 55.870| 1| 4| | door de onderneming te verwerven activa | | | | | | | Bedrag van de betrokken activa | | | | | | | | | | | | | | C.TERMIJNVERRICHTINGEN | | | | | | | . Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 | | * | * | | * | | . Verkochte (te leveren) goederen 9214 | | * | * | | * | | . Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 | 389| * | * | 1| * | | . Verkochte (te leveren) deviezen 9216 | 21| * | * | 1| * | | | | | | | | | D.PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF | | | | | | | WORDEN GEDRAGEN | | | | | | | Geschat bedrag van de verplichtingen 9220 | 1.576| * | * | 3| * | | die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | 5.14.BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN | | | | | | | EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN | | | | | | | DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT | | | | | | | | | | | | | | A.VERBONDEN ONDERNEMINGEN | | | | | | | a)Financiële vaste activa 280/1 | 7.656.933| * | * | 248| * | | . Deelnemingen 280 | 4.757.688| * | * | 235| * | | . Achtergestelde vorderingen 9271 | 26.027| * | * | 14| * | | . Andere vorderingen 9281 | 2.873.217| * | * | 29| * | | b)Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 | 2.947.400| 348.671| 3.296.070| 351| 584| | . Op meer dan één jaar 9301 | 417.902| * | * | 36| * | | . Op hoogstens één jaar 9311 | 2.529.497| * | * | 347| * | | | | | | | | | c)Geldbeleggingen 9321 | 239.103| * | * | 33| * | | . Aandelen 9331 | 1.258| * | * | 4| * | | . Vorderingen 9341 | 237.846| * | * | 29| * | | d)Schulden 9351 | 4.562.027| * | * | 484| * | | . Op meer dan één jaar 9361 | 1.910.106| * | * | 195| * | | . Op hoogstens één jaar 9371 | 2.651.921| * | * | 421| * | | e)Persoonlijke en zakelijke zekerheden | | | | | | | . Door de onderneming gesteld of onherroepelijk 9381 | 478.414| * | * | 54| * | | beloofd als waarborg voor schulden of | | | | | | | verplichtingen van verbonden ondernemingen | | | | | | | (volledige schema's) | | | | | | | . Waarborgen ten gunste van verbonden 9294 | * | 24.136| * | * | 33| | ondernemingen | | | | | | | (verkorte schema's) | | | | | | | . Door verbonden ondernemingen gesteld of 9391 | 1.222.295| * | * | 54| * | | onherroepelijk beloofd als waarborg voor | | | | | | | schulden of verplichtingen van de onderneming | | | | | | | | | | | | | | f)Andere betekenisvolle financiële verplichtingen | | | | | | | . Specifiek voor de volledige modellen 9401 | 1.666.328| * | * | 2| * | | . Specifiek voor de verkorte modellen 9295 | * | 388| * | * | 6| | g)Financiële resultaten | | | | | | | . Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421 | 151.356| * | * | 75| * | | . Opbrengsten uit vlottende activa 9431 | 112.410| * | * | 267| * | | . Andere financiële opbrengsten 9441 | 1.515| * | * | 13| * | | . Kosten van schulden 9461 | 176.317| * | * | 353| * | | . Andere financiële kosten 9471 | 438| * | * | 35| * | | h)Realisatie van vaste activa | | | | | | | . Verwezenlijkte meerwaarden 9481 | 9.361| * | * | 5| * | | . Verwezenlijkte minderwaarden 9491 | 1.879| * | * | 4| * | | | | | | | | | B.ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING | | | | | | | a)Financiële vaste activa 282/3 | 153.493| * | * | 53| * | | . Deelnemingen 282 | 138.179| * | * | 53| * | | . Achtergestelde vorderingen 9272 | 11.105| * | * | 4| * | | . Andere vorderingen 9282 | 4.210| * | * | 5| * | | b)Vorderingen 9292 | 131.925| * | * | 13| * | | . Op meer dan één jaar 9302 | 124.627| * | * | 2| * | | . Op hoogstens één jaar 9312 | 7.298| * | * | 12| * | | c)Schulden 9352 | 380.857| * | * | 16| * | | . Op meer dan één jaar 9362 | 370.277| * | * | 6| * | | . Op hoogstens één jaar 9372 | 10.580| * | * | 12| * | | | | | | | | | | | | | | | | 5.15.FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE | | | | | | | | | | | | | | A.BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF | | | | | | | RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS | | | | | | | OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN | | | | | | | ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN | | | | | | | DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTEEKS OF | | | | | | | ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN | | | | | | | . Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 | 31.853| 194.820| 226.673| 19| 1.047| | . Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501 | 85| 1.825| 1.910| 1| 6| | . Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan 9502 | | 2.388| 2.388| | 13| | in hun voordeel | | | | | | | . Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen | | | | | | | en ten laste van de resultatenrekening toe| | | | | | | gekende pensioenen, voor zover deze | | | | | | | vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk | | | | | | | betrekking heeft op de toestand | | | | | | | van een enkel identificeerbaar persoon | | | | | | | - Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 | 7.394| * | * | 101| * | | | | | | | | | - Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504 | 169| * | * | 3| * | | | | | | | | | | | | | | | | B.COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN | | | | | | | MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | Codes ----------------------------------------------------------| | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| . Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 | 3.935| * | * | 721| * | . Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden | | | | | | of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen | | | | | | de vennootschap door de commissaris(sen) | | | | | | - Andere controleopdrachten 95061 | 197| * | * | 36| * | - Belastingadviesopdrachten 95062 | 57| * | * | 16| * | - Andere opdrachten 95063 | 96| * | * | 29| * | buiten de revisorale opdrachten | | | | | | . Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden | | | | | | of bijzondere opdrachten uitgevoerd | | | | | | binnen de vennootschap door personen | | | | | | met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) | | | | | | - Andere controleopdrachten 95081 | 4| * | * | 1| * | - Belastingadviesopdrachten 95082 | 272| * | * | 75| * | - Andere opdrachten 95083 | 25| * | * | 10| * | buiten de revisorale opdrachten | | | | | | | | | | | | 5.17.VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE | | | | | | JAARREKENING | | | | | | | | | | | | FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN | | | | | | DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË | | | | | | MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN | | | | | | MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) | | | | | | | | | | | | Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, | | | | | | paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van | | | | | | vennootschappen | | | | | | . Bezoldiging van de commissaris(sen) voor 9507 | 177| * | * | 8| * | de uitoefening van een mandaat van commissaris | | | | | | op het niveau van de groep waarvan | | | | | | de vennootschap die de informatie | | | | | | publiceert aan het hoofd staat | | | | | | . Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden | | | | | | of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij | | | | | | deze groep door de commissaris(sen) | | | | | | | | | | | | - Andere controleopdrachten 95071 | | * | * | | * | - Belastingadviesopdrachten 95072 | 22| * | * | 2| * | - Andere opdrachten buiten de revisorale 95073 | | * | * | | * | opdrachten | | | | | | . Bezoldiging van de personen met wie 9509 | 294| * | * | 3| * | de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor | | | | | | de uitoefening van een mandaat van | | | | | | commissaris op het niveau van de groep | | | | | | waarvan de vennootschap die de informatie | | | | | | publiceert aan het hoofd staat | | | | | | . Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden | | | | | | of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij | | | | | | deze groep door personen met wie | | | | | | de commissaris(sen) verbonden is (zijn) | | | | | | | | | | | | - Andere controleopdrachten 95091 | 1| * | * | 1| * | - Belastingadviesopdrachten 95092 | 48| * | * | 1| * | - Andere opdrachten buiten de revisorale 95093 | 1| * | * | 1| * | opdrachten | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | = = = = = = = 6 SOCIALE BALANS = = = = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | ("VTE" = "voltijdse equivalenten") | | | | | | | | | | | | | | I.STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN | | | | | | | | | | | | | | A.WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET | | | | | | | PERSONEELSREGISTER | | | | | | | 1.Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar | | | | | | | GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS | | | | | | | . Voltijds 1001 | 4.439| 2.817| 7.257| 246| 948| | . Deeltijds 1002 | 1.236| 1.594| 2.831| 213| 942| | . Totaal in VTE (boekjaar) 1003 | 5.184| 3.625| 8.809| 261| 1.459| | . Totaal in VTE (vorig boekjaar) 1003P | 4.846| 3.508| 8.354| 256| 1.435| | AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN | | | | | | | . Voltijds 1011 | 6.960.120| 4.444.901| 11.405.021| 246| 948| | . Deeltijds 1012 | 1.183.261| 1.329.628| 2.512.889| 213| 942| | . Totaal (boekjaar) 1013 | 8.143.381| 5.774.529| 13.917.910| 261| 1.459| | . Totaal (vorig boekjaar) 1013P | 7.540.641| 5.558.414| 13.099.055| 256| 1.435| | PERSONEELSKOSTEN | | | | | | | . Voltijds 1021 | 232.094| 115.642| 347.736| 246| 948| | . Deeltijds 1022 | 35.470| 29.080| 64.550| 213| 942| | . Totaal (boekjaar) 1023 | 267.564| 144.723| 412.287| 261| 1.459| | . Totaal (vorig boekjaar) 1023P | 236.959| 131.588| 368.547| 256| 1.437| | VOORDELEN BOVENOP HET LOON | | | | | | | . Totaal (boekjaar) 1033 | 2.486| * | * | 76| * | | . Totaal (vorig boekjaar) 1033P | 2.047| * | * | 67| * | | | | | | | | | 2.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS INGESCHREVEN IN | | | | | | | HET PERSONEELSREGISTER | | | | | | | . Voltijds 1051 | 4.500| 2.813| 7.313| 243| 838| | . Deeltijds 1052 | 1.234| 1.599| 2.833| 209| 847| | . Totaal in VTE 1053 | 5.243| 3.629| 8.872| 256| 1.335| | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 1101 | 4.315| 2.679| 6.994| 242| 818| | . Deeltijds 1102 | 1.135| 1.503| 2.638| 208| 832| | . Totaal in VTE 1103 | 4.997| 3.450| 8.447| 256| 1.310| | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 1111 | 149| 116| 265| 53| 78| | . Deeltijds 1112 | 79| 76| 155| 23| 46| | . Totaal in VTE 1113 | 199| 153| 353| 58| 114| | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 1121 | 3| 1| 4| 2| 1| | . Deeltijds 1122 | 3| 3| 6| 3| 3| | . Totaal in VTE 1123 | 4| 2| 6| 4| 4| | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 1131 | 33| 17| 50| 17| 10| | . Deeltijds 1132 | 17| 17| 34| 9| 9| | . Totaal in VTE 1133 | 42| 24| 66| 23| 16| | c)VOLGENS HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Voltijds 1201 | 2.994| 1.842| 4.836| 227| 599| | . Deeltijds 1202 | 330| 453| 783| 115| 313| | . Totaal in VTE 1203 | 3.175| 2.048| 5.222| 236| 802| | - lager onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12001 | 320| 285| 605| 69| 133| | . Deeltijds 12002 | 46| 103| 149| 20| 64| | . Totaal in VTE 12003 | 350| 323| 672| 71| 179| | - secundair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12011 | 1.921| 1.032| 2.953| 169| 299| | . Deeltijds 12012 | 208| 210| 418| 80| 143| | . Totaal in VTE 12013 | 2.034| 1.134| 3.168| 176| 393| | - hoger niet-universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12021 | 416| 177| 593| 118| 106| | . Deeltijds 12022 | 44| 43| 87| 24| 40| | . Totaal in VTE 12023 | 439| 198| 636| 124| 137| | - universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12031 | 250| 58| 308| 71| 47| | . Deeltijds 12032 | 18| 12| 30| 17| 12| | . Totaal in VTE 12033 | 259| 63| 322| 80| 59| | Vrouwen | | | | | | | . Voltijds 1211 | 1.506| 971| 2.477| 206| 476| | . Deeltijds 1212 | 904| 1.146| 2.050| 193| 644| | . Totaal in VTE 1213 | 2.069| 1.581| 3.650| 235| 919| | - lager onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12101 | 107| 104| 211| 36| 68| | . Deeltijds 12102 | 120| 223| 343| 50| 125| | . Totaal in VTE 12103 | 175| 214| 389| 67| 174| | - secundair onderwijs | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | . Voltijds 12111 | 870| 490| 1.360| 145| 245| | . Deeltijds 12112 | 597| 571| 1.168| 145| 326| | . Totaal in VTE 12113 | 1.235| 793| 2.028| 180| 473| | - hoger niet-universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12121 | 333| 172| 505| 107| 107| | . Deeltijds 12122 | 130| 130| 260| 67| 97| | . Totaal in VTE 12123 | 424| 253| 677| 128| 177| | - universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12131 | 133| 31| 164| 54| 27| | . Deeltijds 12132 | 21| 31| 52| 15| 28| | . Totaal in VTE 12133 | 146| 47| 193| 63| 53| | d)VOLGENS DE BEROEPSCATEGORIE | | | | | | | Directiepersoneel | | | | | | | . Voltijds 1301 | 103| 55| 158| 55| 43| | . Deeltijds 1302 | 9| 10| 19| 8| 7| | . Totaal in VTE 1303 | 107| 59| 166| 60| 50| | Bedienden | | | | | | | . Voltijds 1341 | 2.617| 1.431| 4.048| 220| 569| | . Deeltijds 1342 | 652| 685| 1.337| 186| 461| | . Totaal in VTE 1343 | 3.036| 1.825| 4.861| 239| 846| | Arbeiders | | | | | | | . Voltijds 1321 | 1.776| 1.300| 3.076| 148| 400| | . Deeltijds 1322 | 571| 876| 1.447| 134| 476| | . Totaal in VTE 1323 | 2.096| 1.708| 3.803| 174| 730| | Andere | | | | | | | . Voltijds 1331 | 4| 27| 31| 3| 21| | . Deeltijds 1332 | 2| 28| 30| 2| 14| | . Totaal in VTE 1333 | 5| 37| 42| 5| 34| | | | | | | | | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | B.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING | | | | | | | VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN | | | | | | | TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | a)UITZENDKRACHTEN | | | | | | | . Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1501 | 99| * | * | 92| * | | . Aantal daadwerkelijk 1511 | 185.034| * | * | 92| * | | gepresteerde uren | | | | | | | . Kosten voor de onderneming 1521 | 4.882| * | * | 92| * | | b)TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING | | | | | | | GESTELDE PERSONEN | | | | | | | . Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1502 | 30| * | * | 15| * | | . Aantal daadwerkelijk 1512 | 40.367| * | * | 15| * | | gepresteerde uren | | | | | | | . Kosten voor de onderneming 1522 | 1.033| * | * | 15| * | | | | | | | | | | | | | | | | II.TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP | | | | | | | TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | A.INGETREDEN | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS DIE TIJDENS HET BOEKJAAR IN | | | | | | | HET PERSONEELSREGISTER WERDEN INGESCHREVEN | | | | | | | . Voltijds 2051 | 1.273| 2.145| 3.418| 172| 383| | . Deeltijds 2052 | 386| 831| 1.217| 86| 301| | . Totaal in VTE 2053 | 1.515| 2.566| 4.081| 188| 568| | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 2101 | 662| * | * | 151| * | | . Deeltijds 2102 | 116| * | * | 59| * | | . Totaal in VTE 2103 | 725| * | * | 171| * | | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 2111 | 580| * | * | 85| * | | . Deeltijds 2112 | 246| * | * | 37| * | | . Totaal in VTE 2113 | 743| * | * | 90| * | | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 2121 | | * | * | | * | | . Deeltijds 2122 | 1| * | * | 1| * | | . Totaal in VTE 2123 | 0| * | * | 1| * | | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 2131 | 31| * | * | 12| * | | . Deeltijds 2132 | 23| * | * | 7| * | | . Totaal in VTE 2133 | 46| * | * | 15| * | | | | | | | | | B.UITGETREDEN | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS MET EEN IN HET PERSONEELS| | | | | | | REGISTER OPGETEKENDE DATUM WAAROP HUN OVEREEN| | | | | | | KOMST TIJDENS HET BOEKJAAR EEN EINDE NAM | | | | | | | . Voltijds 3051 | 1.095| 2.047| 3.142| 155| 352| | . Deeltijds 3052 | 440| 812| 1.252| 97| 290| | . Totaal in VTE 3053 | 1.376| 2.451| 3.827| 171| 538| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 3101 | 536| * | * | 133| * | | . Deeltijds 3102 | 167| * | * | 75| * | | . Totaal in VTE 3103 | 635| * | * | 152| * | | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 3111 | 537| * | * | 81| * | | . Deeltijds 3112 | 250| * | * | 41| * | | . Totaal in VTE 3113 | 705| * | * | 86| * | | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 3121 | | * | * | | * | | . Deeltijds 3122 | 3| * | * | 3| * | | . Totaal in VTE 3123 | 1| * | * | 3| * | | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 3131 | 22| * | * | 9| * | | . Deeltijds 3132 | 20| * | * | 7| * | | . Totaal in VTE 3133 | 35| * | * | 14| * | | c)VOLGENS DE REDEN VAN BEĂ&#x2039;INDIGING | | | | | | | VAN DE OVEREENKOMST | | | | | | | Pensioen | | | | | | | . Voltijds 3401 | 49| * | * | 36| * | | . Deeltijds 3402 | 18| * | * | 15| * | | . Totaal in VTE 3403 | 59| * | * | 46| * | | Brugpensioen | | | | | | | . Voltijds 3411 | 50| * | * | 6| * | | . Deeltijds 3412 | 18| * | * | 5| * | | . Totaal in VTE 3413 | 63| * | * | 9| * | | Afdanking | | | | | | | . Voltijds 3421 | 137| * | * | 53| * | | . Deeltijds 3422 | 25| * | * | 19| * | | . Totaal in VTE 3423 | 153| * | * | 61| * | | Andere reden | | | | | | | . Voltijds 3431 | 859| * | * | 137| * | | . Deeltijds 3432 | 379| * | * | 84| * | | . Totaal in VTE 3433 | 1.102| * | * | 149| * | | waarvan: het aantal werknemers dat als zelf| | | | | | | standige ten minste op halftijdse basis | | | | | | | diensten blijft verlenen aan de onderneming: | | | | | | | . Voltijds 3501 | | * | * | | * | | . Deeltijds 3502 | | * | * | | * | | . Totaal in VTE 3503 | | * | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | III.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR | | | | | | | DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | | | | a)Totaal van de formele voortgezette | | | | | | | beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers | | | | | | | ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5801 | 517| 124| 641| 62| 42| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 | 11.983| 2.681| 14.664| 62| 42| | . Kosten voor de onderneming 5803 | 370| 77| 446| 63| 52| | - waarvan brutokosten rechtstreeks 58031 | 356| 71| 427| 60| 40| | verbonden met de opleiding | | | | | | | - waarvan betaalde bijdragen en stortingen 58032 | 17| 9| 26| 22| 25| | aan collectieve fondsen | | | | | | | - waarvan ontvangen tegemoetkomingen 58033 | 6| 5| 11| 7| 6| | (in mindering) | | | | | | | | | | | | | | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5811 | 474| 103| 577| 62| 40| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5812 | 11.022| 2.464| 13.486| 62| 40| | . Kosten voor de onderneming 5813 | 272| 73| 345| 64| 45| | - waarvan brutokosten rechtstreeks 58131 | 268| 76| 344| 60| 40| | verbonden met de opleiding | | | | | | | - waarvan betaalde bijdragen en stortingen 58132 | 10| 3| 13| 23| 22| | aan collectieve fondsen | | | | | | | - waarvan ontvangen tegemoetkomingen 58133 | 9| 6| 16| 8| 4| | (in mindering) | | | | | | | | | | | | | | b)Totaal van de minder formele en informele | | | | | | | voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor | | | | | | | de werknemers ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5821 | 200| 49| 249| 27| 15| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 | 6.142| 1.304| 7.446| 27| 15| | . Kosten voor de onderneming 5823 | 218| 20| 238| 27| 15| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5831 | 121| 67| 188| 24| 15| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5832 | 2.043| 1.379| 3.422| 24| 15| | . Kosten voor de onderneming 5833 | 82| 31| 113| 24| 15| | | | | | | | | c)Totaal van de initiĂŤle | | | | | | | beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers | | | | | | | ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5841 | 15| 40| 55| 6| 12| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 | 3.418| 11.816| 15.234| 6| 12| | . Kosten voor de onderneming 5843 | 51| 69| 120| 6| 12| | | | | | | | | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5851 | 10| 15| 25| 4| 8| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5852 | 3.481| 1.840| 5.321| 4| 8| | . Kosten voor de onderneming 5853 | 14| 36| 50| 4| 8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

STATISTIEK VAN DE FINANCIELE RATIO'S Volledige schema's - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682* P. 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| De waarde van de hieronder vermelde ratio's is | | | | Aantal | Ratiowaarden | | groter of gelijk aan : | Q1 | Q2 | Q3 | onder- |gebaseerd op de| | Q1 voor 75% van de ondernemingen | | | | nemingen |geglobaliseerde| | Q2 voor 50% van de ondernemingen | | | | | waarde | | Q3 voor 25% van de ondernemingen | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | = = = = = = FINANCIËLE RATIO'S = = = = = = | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Brutoverkoopmarge (%) | 26,2| 56,3| 76,6| 873| 68,9| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Nettoverkoopmarge (%) | 4,4| 28,9| 49,6| 873| 50,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten (%) | 52,5| 74,1| 88,6| 875| 70,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Toegevoegde waarde per | | | | | | | personeelslid (in EUR) | 99.048| 168.602| 306.384| 238| 165.135| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Toegevoegde waarde / Bruto materiële | | | | | | | vaste activa (%) | 3,8| 6,8| 11,6| 846| 7,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) | 15,4| 25,6| 45,9| 262| 32,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Afschrijv., waardevermind. en voorzieningen | | | | | | | voor risico's en kosten / Toegevoegde waarde (%) | 22,4| 35,0| 48,6| 703| 29,5| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Kosten van de schulden / Toegevoegde waarde (%) | 16,2| 35,0| 62,8| 669| 69,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, | | | | | | | na belasting (%) | -0,7| 3,2| 9,1| 814| -7,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Cashflow / Eigen vermogen (%) | 3,2| 9,6| 21,7| 814| -3,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Brutorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en kosten van de schulden (%) | 2,6| 5,3| 9,9| 935| 1,9| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Nettorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en kosten van de schulden (%) | 0,9| 3,2| 6,4| 935| 0,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. Liquiditeit in ruime zin | 0,23| 1,12| 4,37| 951| 1,28| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Liquiditeit in enge zin | 0,22| 1,14| 5,09| 943| 1,29| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.1 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, | | | | | | | grond- en hulpstoffen (voor alle sectoren | | | | | | | uitgezonderd de bouwnijverheid) | * | * | * | * | * | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.2 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, | | | | | | | grond- en hulpstoffen (enkel voor de | | | | | | | sector van de bouwnijverheid) | * | * | * | * | * | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.1 Rotatie van de voorraad goederen in | | | | | | | bewerking en gereed product (voor alle | | | | | | | sectoren uitgezonderd de bouwnijverheid) | * | * | * | * | * | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.2 Rotatie van de voorraad goederen in | | | | | | | bewerking en gereed product (enkel voor de | | | | | | | sector van de bouwnijverheid) | * | * | * | * | * | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. Aantal dagen klantenkrediet | 6| 18| 60| 588| 33| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. Aantal dagen leverancierskrediet | 49| 125| 269| 865| 197| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. Eigen vermogen /Totaal vermogen (%) | 8,5| 33,0| 80,3| 967| 39,2| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Toegevoegde waarde (%) | 9,7| 52,4| 161,5| 445| 118,5| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Materiële vaste activa per einde van | | | | | | | het vorige boekjaar (%) | 1,5| 6,0| 18,4| 460| 9,4| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

STATISTIEK VAN DE FINANCIELE RATIO'S Verkorte schema's - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682* P. 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| De waarde van de hieronder vermelde ratio's is | | | | Aantal | Ratiowaarden | | groter of gelijk aan : | Q1 | Q2 | Q3 | onder- |gebaseerd op de| | Q1 voor 75% van de ondernemingen | | | | nemingen |geglobaliseerde| | Q2 voor 50% van de ondernemingen | | | | | waarde | | Q3 voor 25% van de ondernemingen | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | = = = = = = FINANCIËLE RATIO'S = = = = = = | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Brutoverkoopmarge (%) | 32,5| 59,0| 77,1| 2.485| 44,4| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Nettoverkoopmarge (%) | -3,0| 20,3| 40,7| 2.485| 21,4| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten (%) | 46,6| 70,6| 84,6| 2.810| 58,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Toegevoegde waarde per | | | | | | | personeelslid (in EUR) | 61.023| 116.415| 241.278| 1.385| 149.314| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Toegevoegde waarde / Bruto materiële | | | | | | | vaste activa (%) | 3,0| 6,3| 10,0| 16.405| 7,5| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) | 6,3| 20,6| 42,0| 1.641| 26,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Afschrijv., waardevermind. en voorzieningen | | | | | | | voor risico's en kosten / Toegevoegde waarde (%) | 32,5| 51,3| 82,2| 14.389| 47,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Financiële kosten / Toegevoegde waarde (%) | 5,5| 24,0| 46,1| 14.819| 39,6| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, | | | | | | | na belasting (%) | -3,4| 2,1| 9,5| 14.980| 4,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Cashflow / Eigen vermogen (%) | 3,0| 10,4| 27,9| 14.980| 11,4| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Brutorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en financiële kosten (%) | 3,0| 7,0| 11,8| 17.011| 7,8| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Nettorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en financiële kosten (%) | -0,1| 3,0| 6,8| 17.011| 4,6| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. Liquiditeit in ruime zin | 0,11| 0,63| 2,76| 16.583| 0,86| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Liquiditeit in enge zin | 0,09| 0,50| 2,62| 16.337| 0,74| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. Aantal dagen klantenkrediet | 8| 28| 90| 937| 27| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. Aantal dagen leverancierskrediet | 17| 62| 200| 2.051| 102| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. Eigen vermogen /Totaal vermogen (%) | 13,3| 42,3| 77,0| 17.222| 42,9| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Toegevoegde waarde (%) | 11,0| 42,4| 178,7| 8.059| 122,0| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Materiële vaste activa per einde van | | | | | | | het vorige boekjaar (%) | 1,2| 4,9| 20,7| 8.502| 12,3| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

STATISTIEK VAN DE FINANCIELE RATIO'S Beide schema's samen beschouwd - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682* P. 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| De waarde van de hieronder vermelde ratio's is | | | | Aantal | Ratiowaarden | | groter of gelijk aan : | Q1 | Q2 | Q3 | onder- |gebaseerd op de| | Q1 voor 75% van de ondernemingen | | | | nemingen |geglobaliseerde| | Q2 voor 50% van de ondernemingen | | | | | waarde | | Q3 voor 25% van de ondernemingen | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | = = = = = = FINANCIËLE RATIO'S = = = = = = | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Brutoverkoopmarge (%) | 32,8| 59,9| 79,0| 3.228| 71,6| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Nettoverkoopmarge (%) | 0,0| 23,0| 44,2| 3.228| 50,2| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten (%) | 47,8| 71,7| 85,5| 3.684| 71,7| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Toegevoegde waarde per | | | | | | | personeelslid (in EUR) | 65.606| 125.517| 252.970| 1.623| 164.948| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Toegevoegde waarde / Bruto materiële | | | | | | | vaste activa (%) | 3,1| 6,4| 10,0| 17.251| 8,2| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) | 7,1| 21,3| 42,1| 1.904| 28,5| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Afschrijv., waardevermind. en voorzieningen | | | | | | | voor risico's en kosten / Toegevoegde waarde (%) | 31,9| 50,2| 80,8| 15.093| 33,9| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Financiële kosten / Toegevoegde waarde (%) | 5,6| 24,3| 46,7| 15.591| 52,0| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, | | | | | | | na belasting (%) | -3,3| 2,2| 9,4| 15.794| -2,7| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Cashflow / Eigen vermogen (%) | 3,0| 10,4| 27,6| 15.794| 2,3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Brutorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en financiële kosten (%) | 3,0| 6,9| 11,7| 17.946| 4,2| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Nettorendabiliteit van het totaal der activa, | | | | | | | vóór belasting en financiële kosten (%) | -0,1| 3,1| 6,8| 17.946| 2,1| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. Liquiditeit in ruime zin | 0,12| 0,66| 2,83| 17.534| 1,07| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Liquiditeit in enge zin | 0,09| 0,53| 2,73| 17.280| 1,01| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. Aantal dagen klantenkrediet | 8| 25| 86| 1.477| 32| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. Aantal dagen leverancierskrediet | 24| 81| 240| 2.916| 203| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. Eigen vermogen /Totaal vermogen (%) | 13,2| 41,8| 77,1| 18.189| 40,7| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Toegevoegde waarde (%) | 11,0| 42,7| 176,4| 8.505| 107,0| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21. Aanschaffingen van materiële vaste activa / | | | | | | | Materiële vaste activa per einde van | | | | | | | het vorige boekjaar (%) | 1,2| 4,9| 20,5| 8.962| 10,6| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

SOCIALE BALANSEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682* P. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | = = = = = = = 6 SOCIALE BALANS = = = = = = = = | | | | | | | < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > | | | | | | | ("VTE" = "voltijdse equivalenten") | | | | | | | | | | | | | | I.STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN | | | | | | | | | | | | | | A.WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET | | | | | | | PERSONEELSREGISTER | | | | | | | 1.Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar | | | | | | | GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS | | | | | | | . Voltijds 1001 | 4.563| 2.936| 7.500| 252| 963| | . Deeltijds 1002 | 1.253| 1.739| 2.992| 219| 955| | . Totaal in VTE (boekjaar) 1003 | 5.319| 3.833| 9.151| 267| 1.474| | . Totaal in VTE (vorig boekjaar) 1003P | 4.969| 3.712| 8.682| 261| 1.451| | AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN | | | | | | | . Voltijds 1011 | 7.166.795| 4.624.149| 11.790.944| 252| 963| | . Deeltijds 1012 | 1.203.506| 1.462.615| 2.666.121| 219| 955| | . Totaal (boekjaar) 1013 | 8.370.301| 6.086.764| 14.457.065| 267| 1.474| | . Totaal (vorig boekjaar) 1013P | 7.745.166| 5.870.147| 13.615.313| 261| 1.451| | PERSONEELSKOSTEN | | | | | | | . Voltijds 1021 | 241.314| 119.802| 361.116| 252| 963| | . Deeltijds 1022 | 36.394| 32.410| 68.804| 219| 955| | . Totaal (boekjaar) 1023 | 277.709| 152.212| 429.921| 267| 1.474| | . Totaal (vorig boekjaar) 1023P | 245.404| 138.725| 384.129| 261| 1.451| | VOORDELEN BOVENOP HET LOON | | | | | | | . Totaal (boekjaar) 1033 | 2.489| * | * | 77| * | | . Totaal (vorig boekjaar) 1033P | 2.047| * | * | 67| * | | | | | | | | | 2.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS INGESCHREVEN IN | | | | | | | HET PERSONEELSREGISTER | | | | | | | . Voltijds 1051 | 4.625| 2.938| 7.563| 249| 852| | . Deeltijds 1052 | 1.251| 1.742| 2.993| 215| 860| | . Totaal in VTE 1053 | 5.379| 3.843| 9.222| 262| 1.350| | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 1101 | 4.439| 2.782| 7.221| 248| 832| | . Deeltijds 1102 | 1.152| 1.629| 2.781| 214| 845| | . Totaal in VTE 1103 | 5.132| 3.633| 8.765| 262| 1.325| | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 1111 | 150| 136| 286| 54| 86| | . Deeltijds 1112 | 79| 88| 167| 23| 50| | . Totaal in VTE 1113 | 200| 179| 379| 59| 123| | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 1121 | 3| 1| 4| 2| 1| | . Deeltijds 1122 | 3| 4| 7| 3| 4| | . Totaal in VTE 1123 | 4| 3| 7| 4| 5| | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 1131 | 33| 19| 52| 17| 12| | . Deeltijds 1132 | 17| 21| 38| 9| 11| | . Totaal in VTE 1133 | 42| 28| 71| 23| 19| | c)VOLGENS HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Voltijds 1201 | 3.071| 1.917| 4.988| 233| 610| | . Deeltijds 1202 | 332| 476| 808| 116| 323| | . Totaal in VTE 1203 | 3.253| 2.138| 5.391| 242| 814| | - lager onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12001 | 328| 297| 625| 70| 137| | . Deeltijds 12002 | 46| 110| 156| 20| 69| | . Totaal in VTE 12003 | 358| 339| 696| 72| 184| | - secundair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12011 | 1.925| 1.072| 2.997| 171| 306| | . Deeltijds 12012 | 208| 221| 429| 80| 147| | . Totaal in VTE 12013 | 2.038| 1.182| 3.220| 178| 400| | - hoger niet-universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12021 | 421| 188| 609| 120| 110| | . Deeltijds 12022 | 44| 46| 90| 24| 42| | . Totaal in VTE 12023 | 444| 211| 654| 126| 141| | - universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12031 | 251| 58| 309| 72| 47| | . Deeltijds 12032 | 18| 12| 30| 17| 12| | . Totaal in VTE 12033 | 260| 63| 323| 81| 59| | Vrouwen | | | | | | | . Voltijds 1211 | 1.554| 1.021| 2.575| 212| 489| | . Deeltijds 1212 | 919| 1.266| 2.185| 199| 657| | . Totaal in VTE 1213 | 2.127| 1.705| 3.831| 241| 934| | - lager onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12101 | 109| 112| 221| 37| 72| | . Deeltijds 12102 | 120| 235| 355| 50| 131| | . Totaal in VTE 12103 | 177| 230| 407| 68| 182| | - secundair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12111 | 870| 513| 1.383| 145| 252| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

SOCIALE BALANSEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | . Deeltijds 12112 | 599| 661| 1.260| 147| 334| | . Totaal in VTE 12113 | 1.236| 871| 2.107| 182| 482| | - hoger niet-universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12121 | 336| 187| 523| 109| 115| | . Deeltijds 12122 | 132| 144| 276| 68| 100| | . Totaal in VTE 12123 | 428| 278| 706| 130| 185| | - universitair onderwijs | | | | | | | . Voltijds 12131 | 135| 32| 167| 56| 28| | . Deeltijds 12132 | 24| 31| 55| 16| 28| | . Totaal in VTE 12133 | 150| 48| 199| 65| 54| | d)VOLGENS DE BEROEPSCATEGORIE | | | | | | | Directiepersoneel | | | | | | | . Voltijds 1301 | 111| 56| 167| 56| 44| | . Deeltijds 1302 | 9| 10| 19| 8| 7| | . Totaal in VTE 1303 | 115| 60| 175| 61| 51| | Bedienden | | | | | | | . Voltijds 1341 | 2.699| 1.484| 4.183| 226| 581| | . Deeltijds 1342 | 667| 758| 1.425| 192| 473| | . Totaal in VTE 1343 | 3.128| 1.926| 5.054| 245| 861| | Arbeiders | | | | | | | . Voltijds 1321 | 1.811| 1.371| 3.182| 152| 409| | . Deeltijds 1322 | 573| 946| 1.519| 136| 482| | . Totaal in VTE 1323 | 2.131| 1.819| 3.950| 178| 741| | Andere | | | | | | | . Voltijds 1331 | 4| 27| 31| 3| 21| | . Deeltijds 1332 | 2| 28| 30| 2| 14| | . Totaal in VTE 1333 | 5| 37| 42| 5| 34| | | | | | | | | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | B.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING | | | | | | | VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN | | | | | | | TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | a)UITZENDKRACHTEN | | | | | | | . Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1501 | 100| * | * | 95| * | | . Aantal daadwerkelijk 1511 | 188.199| * | * | 95| * | | gepresteerde uren | | | | | | | . Kosten voor de onderneming 1521 | 4.954| * | * | 95| * | | b)TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING | | | | | | | GESTELDE PERSONEN | | | | | | | . Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1502 | 30| * | * | 15| * | | . Aantal daadwerkelijk 1512 | 40.367| * | * | 15| * | | gepresteerde uren | | | | | | | . Kosten voor de onderneming 1522 | 1.033| * | * | 15| * | | | | | | | | | | | | | | | | II.TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP | | | | | | | TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | A.INGETREDEN | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS DIE TIJDENS HET BOEKJAAR IN | | | | | | | HET PERSONEELSREGISTER WERDEN INGESCHREVEN | | | | | | | . Voltijds 2051 | 1.294| 2.198| 3.492| 177| 395| | . Deeltijds 2052 | 399| 1.073| 1.472| 89| 311| | . Totaal in VTE 2053 | 1.545| 2.722| 4.266| 193| 582| | | | | | | | | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 2101 | 677| * | * | 156| * | | . Deeltijds 2102 | 118| * | * | 61| * | | . Totaal in VTE 2103 | 742| * | * | 176| * | | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 2111 | 586| * | * | 87| * | | . Deeltijds 2112 | 257| * | * | 38| * | | . Totaal in VTE 2113 | 757| * | * | 93| * | | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 2121 | | * | * | | * | | . Deeltijds 2122 | 1| * | * | 1| * | | . Totaal in VTE 2123 | 0| * | * | 1| * | | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 2131 | 31| * | * | 12| * | | . Deeltijds 2132 | 23| * | * | 7| * | | . Totaal in VTE 2133 | 46| * | * | 15| * | | | | | | | | | B.UITGETREDEN | | | | | | | a)AANTAL WERKNEMERS MET EEN IN HET PERSONEELS| | | | | | | REGISTER OPGETEKENDE DATUM WAAROP HUN OVEREEN| | | | | | | KOMST TIJDENS HET BOEKJAAR EEN EINDE NAM | | | | | | | . Voltijds 3051 | 1.112| 2.101| 3.213| 161| 361| | . Deeltijds 3052 | 451| 1.040| 1.491| 98| 298| | . Totaal in VTE 3053 | 1.401| 2.597| 3.998| 176| 549| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

SOCIALE BALANSEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : | | | | | | | b)VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST | | | | | | | Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 3101 | 547| * | * | 139| * | | . Deeltijds 3102 | 167| * | * | 75| * | | . Totaal in VTE 3103 | 646| * | * | 157| * | | Overeenkomst voor een bepaalde tijd | | | | | | | . Voltijds 3111 | 543| * | * | 83| * | | . Deeltijds 3112 | 261| * | * | 42| * | | . Totaal in VTE 3113 | 719| * | * | 89| * | | Overeenkomst voor een duidelijk | | | | | | | omschreven werk | | | | | | | . Voltijds 3121 | | * | * | | * | | . Deeltijds 3122 | 3| * | * | 3| * | | . Totaal in VTE 3123 | 1| * | * | 3| * | | Vervangingsovereenkomst | | | | | | | . Voltijds 3131 | 22| * | * | 9| * | | . Deeltijds 3132 | 20| * | * | 7| * | | . Totaal in VTE 3133 | 35| * | * | 14| * | | c)VOLGENS DE REDEN VAN BEĂ&#x2039;INDIGING | | | | | | | VAN DE OVEREENKOMST | | | | | | | Pensioen | | | | | | | . Voltijds 3401 | 50| * | * | 37| * | | . Deeltijds 3402 | 18| * | * | 15| * | | . Totaal in VTE 3403 | 60| * | * | 47| * | | Brugpensioen | | | | | | | . Voltijds 3411 | 50| * | * | 6| * | | . Deeltijds 3412 | 18| * | * | 5| * | | . Totaal in VTE 3413 | 63| * | * | 9| * | | Afdanking | | | | | | | . Voltijds 3421 | 139| * | * | 55| * | | . Deeltijds 3422 | 25| * | * | 19| * | | . Totaal in VTE 3423 | 155| * | * | 63| * | | Andere reden | | | | | | | . Voltijds 3431 | 873| * | * | 143| * | | . Deeltijds 3432 | 390| * | * | 85| * | | . Totaal in VTE 3433 | 1.124| * | * | 154| * | | waarvan: het aantal werknemers dat als zelf| | | | | | | standige ten minste op halftijdse basis | | | | | | | diensten blijft verlenen aan de onderneming: | | | | | | | . Voltijds 3501 | | * | * | | * | | . Deeltijds 3502 | | * | * | | * | | . Totaal in VTE 3503 | | * | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | III.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR | | | | | | | DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR | | | | | | | | | | | | | | a)Totaal van de formele voortgezette | | | | | | | beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers | | | | | | | ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5801 | 545| 132| 677| 64| 44| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 | 12.307| 2.744| 15.051| 64| 44| | . Kosten voor de onderneming 5803 | 382| 79| 461| 65| 54| | - waarvan brutokosten rechtstreeks 58031 | 361| 73| 434| 61| 42| | verbonden met de opleiding | | | | | | | - waarvan betaalde bijdragen en stortingen 58032 | 17| 9| 26| 22| 26| | aan collectieve fondsen | | | | | | | - waarvan ontvangen tegemoetkomingen 58033 | 7| 5| 12| 8| 6| | (in mindering) | | | | | | | | | | | | | | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5811 | 488| 105| 593| 64| 42| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5812 | 11.215| 2.500| 13.715| 64| 42| | . Kosten voor de onderneming 5813 | 280| 74| 354| 66| 47| | - waarvan brutokosten rechtstreeks 58131 | 275| 77| 351| 61| 42| | verbonden met de opleiding | | | | | | | - waarvan betaalde bijdragen en stortingen 58132 | 10| 4| 14| 23| 23| | aan collectieve fondsen | | | | | | | - waarvan ontvangen tegemoetkomingen 58133 | 11| 6| 17| 9| 4| | (in mindering) | | | | | | | | | | | | | | b)Totaal van de minder formele en informele | | | | | | | voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor | | | | | | | de werknemers ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5821 | 200| 54| 254| 27| 16| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 | 6.142| 1.363| 7.505| 27| 16| | . Kosten voor de onderneming 5823 | 218| 22| 240| 27| 16| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale Jaar 2008

Groepering : DE702

SOCIALE BALANSEN - GLOBALISATIES - Verhuur van eigen onroerend goed

NACE-BEL2008: + 682*

P. 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BEDRAGEN |AANTAL ONDERN. | | Codes ----------------------------------------------------------- | | | Volledig | Verkort | Totaal | Vol. | Vkt. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5831 | 121| 70| 191| 24| 16| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5832 | 2.043| 1.411| 3.454| 24| 16| | . Kosten voor de onderneming 5833 | 82| 32| 114| 24| 16| | | | | | | | | c)Totaal van de initiĂŤle | | | | | | | beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers | | | | | | | ten laste van de werkgever | | | | | | | | | | | | | | Mannen | | | | | | | . Aantal betrokken werknemers 5841 | 15| 40| 55| 6| 12| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 | 3.418| 11.816| 15.234| 6| 12| | . Kosten voor de onderneming 5843 | 51| 69| 120| 6| 12| | | | | | | | | Vrouwen | | | | | | | . Aantal betrokken werkneemsters 5851 | 10| 15| 25| 4| 8| | . Aantal gevolgde opleidingsuren 5852 | 3.481| 1.840| 5.321| 4| 8| | . Kosten voor de onderneming 5853 | 14| 36| 50| 4| 8| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


40

14/07/2009

BE 0863.090.162

36

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

09411.00067

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO Naam:

T&T Koninklijk Pakhuis

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Picardstraat

Postnummer:

1000

Nr: 3 Gemeente:

Bus:

Brussel

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Brussel

Internetadres: BE 0863.090.162

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

29-01-2004

06-05-2009

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2008

tot

31-12-2008

Vorig boekjaar van

01-01-2007

tot

31-12-2007

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 1.2, VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.2, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.2, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.1, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN BERTRAND Luc Jaques Léon César Goevernementsweg 67 1150 Sint-Pieters-Woluwe BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 06-05-2009

Bestuurder

Einde van het mandaat: 06-05-2009

Bestuurder

SUYKENS Jan Hendrik Maria Suzann Azalealaan 23/B 2970 Schilde BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 APPELMANS Jean-Louis Joseph Hilair Graaf de Granvellelaan 29 1/36


2650 Edegem BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 16-06-2008

Bestuurder

Einde van het mandaat: 06-05-2009

Bestuurder

Einde van het mandaat: 06-05-2009

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 16-06-2008

Bestuurder

VERHELLEN Kris Jozef Generaal Lemanstraat 112 1040 Etterbeek BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 VAN GORP Ward A. Béartstraat 5/53 8300 Knokke-Heist BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008 PEPERSTRAETE Thomas Binnenstraat 33 3020 Herent BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008 RB MANAGEMENT NV BE 0435.528.020 Havenlaan 86/C 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 Vertegenwoordigd door: LISMAN Johannes Frederik Avenue Princesse Grace 27 98000 Monaco MONACO INTERGERIM BV OVV NV BE 0447.757.344 Havenlaan 86/C 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 Vertegenwoordigd door: DE VOCHT Eric Georges Maria Gilbe Golfhotel Les Hauts de Gstaad 102 3777 Saanenmoser ZWITSERLAND INTER REAL ESTATE TRUSTY BV OVV NV BE 0447.846.129 Havenlaan 86/C 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder 2/36


Vertegenwoordigd door: DE VOCHT Eric Georges Maria Gilbe Golfhotel Les Hauts de Gstaad 102 3777 Saanenmoser ZWITSERLAND EUROPEAN RESOURCE DEVELOPMENT BVBA BE 0862.423.733 Klaverweg 4 3090 Overijse BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Vertegenwoordigd door: BOON Dimitri Klaverweg 4 3090 Overijse BELGIË DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV OVVE CVBA (B00025) BE 0429.053.863 Berkenlaan 8b 1831 Diegem BELGIË Begin van het mandaat: 02-05-2007

Einde van het mandaat: 05-05-2010

Commissaris

Vertegenwoordigd door: NECKEBROECK Rik (A01529) Berkenlaan 8/B 1831 Diegem BELGIË

3/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA

20/28

36.721.134

37.560.843

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27 22 23 24 25 26 27

36.721.084 29.923.015

37.560.793 30.759.391

143.514 6.654.555

21.294 6.780.109

5.4/5.5.1 5.14

28 280/1 280 281

50

5.14

282/3 282 283 284/8 284 285/8

Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

29 290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

50

50 50

50 50

8.634.280

8.383.240

40/41 40 41

7.313.903 1.210.348 6.103.555

7.375.466 969.401 6.406.065

50/53 50 51/53

348.974

866.917

348.974

866.917

54/58

756.389

41.837

490/1

215.014

99.019

20/58

45.355.413

45.944.083

4/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10 100 101

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves

13 130 131 1310 1311 132 133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

160/5 160 161 162 163/5

5.8

391.586

-571.324

2.062.388 2.062.388

2.062.388 2.062.388

-1.670.803

-2.633.713

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

44.963.828

46.515.407

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9

38.122.704 38.122.704

39.828.605 39.828.605

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

42/48

1.903.605 36.219.099

6.420.308

2.379.506 37.449.099

6.140.890

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

1.705.901 23 23

1.705.901

950.412 950.412

1.143.473 1.143.473

5.9

45 450/3 454/9 47/48

1.906.242 1.896.412 9.830 1.499.268

5.9

492/3

420.816

545.913

10/49

45.355.413

45.944.083

5.9

358.462 1.903.591 1.896.412 7.179 1.387.925

5/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

Vorig boekjaar

70/74 70

7.848.308 5.069.483

6.889.087 4.582.907

5.10

71 72 74

2.778.825

2.306.180

5.10

60/64 60 600/8 609 61 62

630

5.10 5.10

4.900.527

4.661.946

911.543 104.411

1.131.210 35.896

1.254.363

1.266.605

631/4

22.657

635/7 640/8

2.607.553

2.228.234

649

5.11 5.11

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar

5.10

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

9901

2.947.782

2.227.142

75 750 751 752/9

277.670

302.833

65 650

277.612 59

297.596 5.238

2.266.716 2.249.458

2.098.510 2.091.975

651 652/9

17.258

9902

958.736

431.465

4.174

2.417

76

6.535

760 761

5.11

762 763 764/9

4.174

2.417 573

66

660 661

5.11

662 663 664/8

573

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

962.910

433.309

6/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 3 Toel.

Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

67/77 670/3 77 9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9905

962.910

433.309

962.910

433.309

7/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 4

RESULTAATVERWERKING Codes

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves

791/2 791 792

Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

691/2 691 6920 6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

694/6 694 695 696

Boekjaar

Vorig boekjaar

-1.670.803 962.910 -2.633.713

-2.633.713 433.309 -3.067.022

-1.670.803

-2.633.713

8/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.1

TOELICHTING STAAT VAN DE MATERIテ記E VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8161 8171 8181

284.915 10.328

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

33.223.522

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8211 8221 8231 8241

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8271 8281 8291 8301 8311

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

32.948.936

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

2.189.545

1.110.962

3.300.508

29.923.015

9/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8163 8173 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8213 8223 8233 8243

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8273 8283 8293 8303 8313

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

32.801

140.067

172.868 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

11.507

17.847

29.354

143.514

10/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.4

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8164 8174 8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8214 8224 8234 8244

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8274 8284 8294 8304 8314

(+)/(-)

7.491.395

7.491.395 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

711.286

125.554

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

25

6.654.555

Terreinen en gebouwen

250

6.654.555

Installaties, machines en uitrusting

251

Meubilair en rollend materieel

252

836.840

WAARVAN

11/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.4.3

STAAT VAN DE FINANCIテ記E VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8363 8373 8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8413 8423 8433 8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8473 8483 8493 8503 8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8583 8593 8603 8613 8623 8633

(+)/(-) (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

50

XXXXXXXXXX

50

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8653

12/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag

51 8681 8682

Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686 8687 8688

348.974 348.974

866.917 866.917

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Over te dragen kosten Over te dragen verzekeringen Verkregen opbrengsten Door te rekenen Gewestbelasting 2008 Te recuperen OV wegens vrijstelling Verkregen huur en huurlasten

1.512 7.993 61.014 74.800 48.839 20.857

13/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 2.062.388 Bedragen

2.062.388

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Klasse A Klasse B Op naam Aan toonder

1.031.194 1.031.194

8702 8703 Codes

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

100

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen

50 50

Boekjaar

8761 8762 8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING Extensa Group NV: 50 aandelen Inter Real Estate Trusty CVA: 25 aandelen

14/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.7

De Stichting ''Stichting Administratiekantoor REI#?: 25 aandelen

15/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 Codes

1.705.901 475.901 1.230.000

1.705.901 38.122.704 1.903.605 36.219.099

38.122.704

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden

8922

16/36


Nr.

BE 0863.090.162 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052

Boekjaar

9062 Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

9072 9073 450

1.896.412

Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076 9077

9.830 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Toe te rekenen Intresten ROC Fortis Over te dragen huuropbrengsten Toe te rekenen gewestbelasting Toe te rekenen managementfee Toe te rekenen kosten Bankkosten

128.829 4.093 85.000 75.000 92.000 35.894

17/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086 9087 9088

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620 621 622 623 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635

Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

2 2,4 4.455

2 1 1.810

82.268 17.073

26.171 4.918

5.069

4.807

9110 9111 9112 9113

22.657

Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

9115 9116

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

640 641/8

462.253 2.145.301

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

9096 9097 9098 617

0,3 557 16.606

67.509 2.160.725

18/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Voordelige afrondingsverschillen

9125 9126

59

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

6560 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten Verwijlintresten Nadelige afrondingsverschillen Bankonkosten Minderwaarde Realisatie vlottend activa

30

12.210 0 3.163 1.885

1.672 27 4.836

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Vergoeding verzekeringen Diverse uitzonderlijke opbrengsten

1.042 3.132

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

19/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen

9134 9135 9136 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138 9139 9140

5.748 5.748

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst v贸贸r belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties

9141 9142

Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties

Boekjaar

1.481.233 1.481.233

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming

9145 9146

290.820 407.400

720.920 839.514

Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

9147 9148

19.716

5.734

20/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan Door de onderneming geĂŤndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd

9149 9150 9151 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161 9171 9181 9191

36.721.084 25.056

9201

9162 9172 9182 9192 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Hypothecair mandaat: 45.074.944 EUR Er is inpandgeving van bepaalde zichtrekeningen en huurinkomsten. Financieel instrument: intrest cap/floor, bedrag 40.692.500 EUR, looptijd 07/07/2006 - 06/04/2011, 3,10% - 5,4925%

21/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.13

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

22/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

280/1 280 9271 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9291 9301 9311

Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen

9321 9331 9341

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9351 9361 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten

9421 9431 9441 9461 9471

Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden

9481 9491

6.253.870 6.253.870

1.485.102

6.480.131 6.480.131

1.480.698

1.485.102

1.480.698

239.280

267.448

99.504

92.503

9391

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

282/3 282 9272 9282

Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9292 9302 9312

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9352 9362 9372

23/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.15

FINANCIテ記E BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503 9504 Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061 95062 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081 95082 95083

8.960

1.200

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

24/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.16

AFGELEIDE FINANCIテ記E INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REテ記E WAARDE Bedragen

SCHATTING VAN DE REテ記E WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIテ記E INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Financieel instrument: intrest FLOOR Financieel instrument: intrest CAP

-527.735 13.493

25/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.17.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*: Ackermans & Van Haaren NV Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel BE 0404.616.494 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BELGIĂ&#x2039; ______________________________________ *

Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

26/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comitĂŠs die voor de onderneming bevoegd zijn:

218

Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

2,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

101

4.455

4.455

T

1.810

T

Personeelskosten

102

104.411

104.411

T

35.896

T

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

103

XXXXXXX

2,4 VTE

XXXXXXX

Codes

1.

T

Voltijds

2.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister

1 VTE

Deeltijds

T

3.

Totaal in voltijdse equivalenten

105

2

2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

2

2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

2

2

2

2

2

2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

universitair onderwijs

1203

Vrouwen

121

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133

27/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Codes

1. Uitzendkrachten

2.

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

557

Kosten voor de onderneming

152

16.606

Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven

Totaal in voltijdse equivalenten

205

1

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

1

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1.

Voltijds

2.

Uitgetreden Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Deeltijds

3.

Totaal in voltijdse equivalenten

305

1

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

1

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

1

1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beĂŤindiging van de overeenkomst Pensioen

340

Brugpensioen

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

350

28/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Vrouwen

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

Totaal van de initiĂŤle beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

29/36


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 7

WAARDERINGSREGELS WAARDERINGSREGELS 1. Oprichtingskosten: 20% (5 jaar) 2. Materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden opgenomen aan aanschaffingswaarde, kostprijs of inbrengwaarde en lineair afgeschreven. " Nieuwe gebouwen: 3% (33 jaar) " Tweedehandse gebouwen kunnen in functie van hun toestand versneld worden afgeschreven. " Onroerende goederen gehouden op basis van een zakelijk recht over de duur van het zakelijk recht. " Kantoorinventaris: 20% (5 jaar) " Computers e.a. : 33,33% (3jaar) " Erfpacht: 1,68% (60 jaar) " Opstal: 28,69% Materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf het ogenblik dat ze gebruiksklaar zijn. In geval van een vaststaande en duurzame ontwaarding wordt tot waardevermindering overgegaan. De aanschaffingswaarde van de grond, alle directe, indirecte en financieringskosten worden geactiveerd. Onder directe kosten vallen: Registratie - en notariskosten Algemene kosten site: afbraakwerken, kosten weghalen bomen, afval Infrastructuur: wegeniswerken, beplanting, aanleg opritten Ruwbouwwerken: uitgravingen, algemene aanneming, dakwerken Technieken: verwarming, electriciteit, sanitair, keuken, lift Afwerkingskosten: schilderwerken, werken vloer en plafond, plaatsten verlichting, plaatsen van deuren en vensters Aansluiting van electriciteit en water, nutsvoorzieningen in het algemeen Vergoedingen die recht geven op het gebruik van de grond Onder indirecte kosten vallen: Ingenieurskosten Onderzoekskosten: studiebureaus, bodemonderzoeken, grondboringen, landmeterkosten Overheidskosten: milieutaksen, gemeentetaksen, regionale taksen ABR-verzekering Architectkosten Project Management Kwaliteits- en veiligheidscoördinator Makelaarskosten: kosten voor eerste verhuur of leasing Marketingkosten: kosten drukwerk, promotiemateriaal, foto's Andere: Krotbelasting, advocaatkosten, kosten copies Intresten voor de financiering voor de aankoop van de grond, voor de directe en indirecte kosten. Interesten voor de financiering worden geactiveerd voor de periode die de bedrijfsklaarheid van deze materiële vaste activa voorafgaat. Niet geactiveerde kosten: representatiekosten, erelonen boekhouding, erelonen revisor, administratieve kosten, onroerende voorheffing Onder leasingovereenkomsten betreffende roerende en/of onroerende goederen worden opgenomen de gebruiksrechten op lange termijn, waarover de onderneming beschikt via erfpacht, recht van opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten. Onder vaste activa in aanbouw worden de materiële activa opgenomen gedurende de periode die het bedrijfsklaar zijn voorafgaat en deze worden niet afgeschreven. 3. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden aan hun aanschaffingswaarde geboekt. Voor de deelnemingen wordt tot een individuele beoordeling overgegaan teneinde hun waarde vast te stellen rekening houdend met de toestand, de rendabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming wordt aangehouden. 4. Vorderingen en schulden De vorderingen en de schulden worden tegen hun nominale waarde opgenomen. In geval van vaststaande en duurzame minderwaarde wordt overgegaan tot een waardevermindering. De vorderingen en de schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd aan de koers op balansdatum. 5. Geldbeleggingen en liquide middelen De beleggingen worden aan hun nominale waarde geboekt. De geldbeleggingen in vreemde valuta worden gewaardeerd aan de koers op balansdatum. 6. Voorzieningen voor risico's en kosten De nodige voorzieningen worden aangelegd. 7. Verwerking van huurinkomsten Geen huurinkomsten worden opgenomen tijdens de huurvrije periode. Overige toelichtingen Vervolg XVII Per authentieke akte, verleden voor Meester Frank Liesse, notaris gevestigd te Antwerpen op vier mei 2004, heeft een derde vennootschap een hypothecair mandaat verleend op een deel van het toekomstig onroerend goed gelegen op de site Tour & Taxis. Het hypothecaire mandaat betreft de mogelijkheid van een hypotheek te vestigen voor een bedrag van 14.300.000 EUR, zonder intresten en 10% voor de kosten en provisies. Uittreksel uit de Kredietopening met waarborgvestiging tussen de NV Fortis Bank enerzijds en de NV T&T Koninklijk Pakhuis anderzijds: CREDIT ROLL-OVER Bedrag: EUR 41.000.000,- (één en veertig miljoen euro) Doel : Het doel van het roll-over krediet is: ? de terugbetaling van de voorschotten van de aandeelhouders en van T & T Project SA/NV ? de herfinanciering van uw kredieten bij KBC Bank SA/NV ? de financiering van de algemene tresauriebehoeften. Modaliteiten en voorwaarden: De gebruiksmodaliteiten, evenals het tarief en de duur van het krediet zijn beschreven in de bijgevoegde overeenkomst. Deze kredietopening wordt u toegestaan mits het stellen van volgende zekerheden, conform onze modellen, binnen de opgelegde termijnen. Ze garanderen al uw verplichtingen tegenover onze Bank: 1. zekerheden te stellen voor 31 januari 2006: ? Hypotheek van EUR 25.056,- in hoofdzaak en in bijzaak, ons toe te kennen in eerste rang: ? De rechten die voortvloeien uit de gedeeltelijke splitsing van de erfpacht conform de akte die op 31 december 2003 verleden werd voor notaris Frank Liesse; en Het onroerend goed (nl. gebouw B waarvan sprake in het erfpachtovereenkomst) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat, 3. Mandaat ten belope van EUR 45.074.944,- in hoofdzaak en in bijzaak, hypotheek ons toe te kennen op: De rechten die voortvloeien uit de gedeeltelijke splitsing van de erfpacht conform de akte die op 31 december 2003 verleden werd voor notaris Frank Liesse; en Het onroerend goed (nl. gebouw B waarvan sprake in de erfpachtovereenkomst) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat, 3, Evenals op alle onroerend goed waarvan u eigenaar zou zijn op het moment van het uitoefenen van dit mandaat. U heeft Meester Dupont, Industriestraat 24 te 1040 Brussel, aangeduid voor het verlijden van deze aktes. Indien u om welke reden ook zou veranderen van notaris, of ons aanbod zonder gevolg zou blijven, zijn alle kosten die reeds werden gedaan in het dossier door de Notaris te uwen laste. 2. Te stellen zekerheden– conform de aangehechte modellen – op het moment van de ondertekening van de onderhavige kredietbrief : alle huidige en toekomstige vorderingen ten onzen gunste waarborgen van alle getekende huurcontracten en/of nog te tekenen huurcontracten met betrekking tot het onroerend goed (zijnde gebouw B waarvan sprake in de erfpachtovereenkomst ) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat 3. De waarborggever zal een origineel of een kopie van elk contract aan de Bank bezorgen. De huurbedragen zijn te storten op de waarborg-rekening nr. 001-4733923-11. alle bestaande of toekomstige tegoeden ten onzen gunste waarborgen die gestort zijn en/of worden van de zichtrekening met nummer 001-4733923-11 op uw naam geopend bij onze bank en waarop alle opbrengsten van de vorderingen zoals hierboven beschreven zullen gestort worden. Met betrekking tot de continuïteit van de onderneming en de waarderingregels in de optiek van de continuïteit verwijzen wij graag naar het Jaarverslag.

30/36


31/36


32/36


33/36


34/36


35/36


36/36


40

31/08/2010

BE 0863.090.162

39

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

10513.00152

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO Naam:

T&T Koninklijk Pakhuis

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Picardstraat

Postnummer:

1000

Nr: 3 Gemeente:

Bus:

Brussel

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Brussel

Internetadres: BE 0863.090.162

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

29-01-2004

05-05-2010

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2009

tot

31-12-2009

Vorig boekjaar van

01-01-2008

tot

31-12-2008

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 1.2, VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.2, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.2, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.1, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN BERTRAND Luc Jaques Léon César Goevernementsweg 67 1150 Sint-Pieters-Woluwe BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

SUYKENS Jan Hendrik Maria Suzann Azalealaan 23/B 2970 Schilde BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 VERHELLEN Kris Jozef Generaal Lemanstraat 112 1/39


1040 Etterbeek BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

VAN GORP Ward A. Béartstraat 5/53 8300 Knokke-Heist BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008 PEPERSTRAETE Thomas Binnenstraat 33 3020 Herent BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008 RB MANAGEMENT NV BE 0435.528.020 Havenlaan 86/C 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003 Direct of indirect vertegenwoordigd door: LISMAN Johannes Frederik Avenue Princesse Grace 27 98000 Monaco MONACO INTER REAL ESTATE TRUSTY BV OVV COMM VA BE 0447.846.129 Havenlaan 86/C 1000 Brussel BELGIË Begin van het mandaat: 31-12-2003

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door: DE VOCHT Eric Georges Maria Gilbe Golfhotel Les Hauts de Gstaad 102 3777 Saanenmoser ZWITSERLAND EUROPEAN RESOURCE DEVELOPMENT BVBA BE 0862.423.733 Klaverweg 4 3090 Overijse BELGIË Begin van het mandaat: 16-06-2008

Einde van het mandaat: 02-05-2013

Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door: BOON Dimitri Klaverweg 4 3090 Overijse BELGIË 2/39


DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV OVVE CVBA (B00025) BE 0429.053.863 Berkenlaan 8b 1831 Diegem BELGIË Begin van het mandaat: 02-05-2007

Einde van het mandaat: 05-05-2010

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door: NECKEBROECK Rik (A01529) Berkenlaan 8/B 1831 Diegem BELGIË

3/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA

20/28

35.393.923

36.721.134

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27 22 23 24 25 26 27

35.393.873 28.707.333

36.721.084 29.923.015

157.539 6.529.001

143.514 6.654.555

5.4/5.5.1 5.14

28 280/1 280 281

50

5.14

282/3 282 283 284/8 284 285/8

Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

29 290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

40/41 40 41

Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

50

50 50

50 50

7.854.183

8.634.280

6.545.691 814.167 5.731.524

7.313.903 1.210.348 6.103.555 348.974

50/53 50 51/53

348.974

54/58

1.090.696

756.389

490/1

217.796

215.014

20/58

43.248.105

45.355.413

4/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10/15

1.659.311

391.586

10 100 101

2.062.388 2.062.388

2.062.388 2.062.388

-403.077

-1.670.803

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves

13 130 131 1310 1311 132 133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

160/5 160 161 162 163/5

5.8

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

41.588.794

44.963.828

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9

36.868.853 36.868.853

38.122.704 38.122.704

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

42/48

1.427.704 35.441.149

4.248.480

1.903.605 36.219.099

6.420.308

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

1.721.801

1.705.901 23 23

498.184 498.184

950.412 950.412

6.757

358.462

5.9

45 450/3 454/9 47/48

1.908.480 1.896.412 12.068 113.258

1.906.242 1.896.412 9.830 1.499.268

5.9

492/3

471.462

420.816

10/49

43.248.105

45.355.413

5.9

5/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

Vorig boekjaar

70/74 70

7.555.080 5.164.084

7.848.308 5.069.483

5.10

71 72 74

2.390.996

2.778.825

5.10

60/64 60 600/8 609 61 62

4.839.317

4.900.527

817.140 95.787

911.543 104.411

1.609.570

1.254.363

631/4

13.506

22.657

635/7 640/8

2.303.314

2.607.553

630

5.10 5.10

649

5.11 5.11

9901

2.715.763

2.947.782

75 750 751 752/9

42.752

277.670

65 650

651 652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar

5.10

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

42.376 377 1.538.178 1.531.225

6.953

277.612 59 2.266.716 2.249.458

17.258

1.220.338

958.736

76

58.601

4.174

760

1.636

9902

761

5.11

762 763 764/9 66

660 661

5.11

56.965

4.174

11.213 11.213

662 663 664/8 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

1.267.726

962.910

6/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 3 Toel.

Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

67/77 670/3 77 9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9905

1.267.726

962.910

1.267.726

962.910

7/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 4

RESULTAATVERWERKING Codes

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves

791/2 791 792

Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

691/2 691 6920 6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

694/6 694 695 696

Boekjaar

Vorig boekjaar

-403.077 1.267.726 -1.670.803

-1.670.803 962.910 -2.633.713

-403.077

-1.670.803

8/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.1

TOELICHTING STAAT VAN DE MATERIテ記E VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8161 8171 8181

296.893 23.468 -93.909

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

33.403.039

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8211 8221 8231 8241

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8271 8281 8291 8301 8311

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

33.223.522

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

3.300.508

1.416.584 1.636 11.213 -8.536 4.695.706

28.707.333

9/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8163 8173 8183

9.118 1.821 93.909

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

274.074

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8213 8223 8233 8243

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8273 8283 8293 8303 8313

78.645

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

116.535

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

(+)/(-)

172.868

XXXXXXXXXX

29.354

8.536

157.539

10/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.3.4

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8164 8174 8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8214 8224 8234 8244

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8274 8284 8294 8304 8314

(+)/(-)

7.491.395

7.491.395 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

836.840

125.554

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

25

6.529.001

Terreinen en gebouwen

250

6.529.001

Installaties, machines en uitrusting

251

Meubilair en rollend materieel

252

962.394

WAARVAN

11/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.4.3

STAAT VAN DE FINANCIテ記E VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8363 8373 8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8413 8423 8433 8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8473 8483 8493 8503 8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8583 8593 8603 8613 8623 8633

(+)/(-) (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

50

XXXXXXXXXX

50

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8653

12/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag

51 8681 8682

Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686 8687 8688

348.974 348.974

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Over te dragen kosten Over te dragen verzekeringen Verkregen huur en huurlasten Te recuperen OV wegens vrijstelling

19.971 18.784 121.297 48.839

13/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 2.062.388 Bedragen

2.062.388

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Klasse A Klasse B Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

1.031.194 1.031.194

8702 8703 Codes

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

100

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen

50 50

Boekjaar

8761 8762 8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING Extensa Group NV: 50 aandelen Inter Real Estate Trusty CVA: 25 aandelen

14/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.7

De Stichting ''Stichting Administratiekantoor REI#?: 25 aandelen

15/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 Codes

1.721.801 475.901 1.245.900

1.721.801

36.868.853 1.427.704 35.441.149

36.868.853 Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden

8922

36.687.049

16/39


Nr.

BE 0863.090.162 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062 Codes

Boekjaar

36.687.049

36.687.049 Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

9072 9073 450

1.896.412

Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076 9077

12.068 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Toe te rekenen kosten Toe te rekenen rente ROC Fortis Toe te rekenen settlement floor ROC Fortis Over te dragen huuropbrengsten Toe te rekenen elektriciteit Toe te rekenen huurlastenafrekening

38.394 34.605 205.826 10.605 50.000 137.337

17/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086 9087 9088

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620 621 622 623 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635

Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

3 2,3 3.942

2 2,4 4.455

76.628 15.877

82.268 17.073

3.283

5.069

9110 9111 9112 9113

27.968 14.462

22.657

Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

9115 9116

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

640 641/8

480.296 1.823.018

462.253 2.145.301

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

9096 9097 9098 617

0,6 995 38.154

0,3 557 16.606

18/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Verwijlintresten Voordelige afrondingsverscillen Diverse financiële opbrengsten

9125 9126

1.426 376 1

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

6560 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten Verwijlintresten Nadelige afrondingsverschillen Bankonkosten

6 3 6.944

59

12.210 0 3.163

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Vergoeding verzekeringen Terugname afschr MVA

56.965 1.636

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

19/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen

9134 9135 9136 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138 9139 9140

1.776 1.776

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst v贸贸r belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties Notionele intrestaftrek

9141 9142

Boekjaar

160.181 142.665 17.516

Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming

9145 9146

336.971 504.710

290.820 407.400

Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

9147 9148

18.315

19.716

20/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan Door de onderneming geĂŤndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd

9149 9150 9151 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161 9171 9181 9191

35.393.873 25.056

9201

9162 9172 9182 9192 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN Hypothecair mandaat: 45.074.944 EUR Er is inpandgeving van bepaalde zichtrekeningen en huurinkomsten. Financieel instrument: intrest cap/floor, bedrag 40.692.500 EUR, looptijd 07/07/2006 - 06/04/2011, 3,10% - 5,4925%

21/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.13

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld:

22/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

280/1 280 9271 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9291 9301 9311

Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen

9321 9331 9341

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9351 9361 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten

9421 9431 9441 9461 9471

Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden

9481 9491

5.974.617 5.974.617

43.722

6.253.870 6.253.870

1.485.102

43.722

1.485.102

29.111

239.280

54.071

99.504

9391

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

282/3 282 9272 9282

Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9292 9302 9312

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9352 9362 9372 Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: zie toelichting

0

23/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.15

FINANCIテ記E BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503 9504 Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061 95062 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081 95082 95083

7.000

2.310

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

24/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.16

AFGELEIDE FINANCIテ記E INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REテ記E WAARDE Bedragen

SCHATTING VAN DE REテ記E WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIテ記E INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Financieel instrument: intrest FLOOR Financieel instrument: intrest CAP

-1.068.587 1.664

25/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 5.17.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*: Ackermans & Van Haaren NV Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel BE 0404.616.494 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BELGIĂ&#x2039; ______________________________________ *

Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

26/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comitĂŠs die voor de onderneming bevoegd zijn:

218

Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

2,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

101

3.942

3.942

T

4.455

T

Personeelskosten

102

95.787

95.787

T

104.411

T

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

103

XXXXXXX

2,3 VTE

XXXXXXX

Codes

1.

T

Voltijds

2.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister

2,4 VTE

Deeltijds

T

3.

Totaal in voltijdse equivalenten

105

3

3

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

3

3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

universitair onderwijs

1203

Vrouwen

121

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133

27/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Codes

1. Uitzendkrachten

2.

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

995

Kosten voor de onderneming

152

38.154

Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven

Totaal in voltijdse equivalenten

205

1

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

1

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

Uitgetreden Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in voltijdse equivalenten

305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de reden van beĂŤindiging van de overeenkomst Pensioen

340

Brugpensioen

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

350

28/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Vrouwen

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiĂŤle beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

29/39


Nr.

BE 0863.090.162

VOL 7

WAARDERINGSREGELS WAARDERINGSREGELS 1. Oprichtingskosten: 20% (5 jaar) 2. Materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden opgenomen aan aanschaffingswaarde, kostprijs of inbrengwaarde en lineair afgeschreven. " Nieuwe gebouwen: 3% (33 jaar) " Tweedehandse gebouwen kunnen in functie van hun toestand versneld worden afgeschreven. " Onroerende goederen gehouden op basis van een zakelijk recht over de duur van het zakelijk recht. " Kantoorinventaris: 20% (5 jaar) " Computers e.a. : 33,33% (3jaar) " Erfpacht: 1,68% (60 jaar) " Opstal: 28,69% Materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf het ogenblik dat ze gebruiksklaar zijn. In geval van een vaststaande en duurzame ontwaarding wordt tot waardevermindering overgegaan. De aanschaffingswaarde van de grond, alle directe, indirecte en financieringskosten worden geactiveerd. Onder directe kosten vallen: Registratie - en notariskosten Algemene kosten site: afbraakwerken, kosten weghalen bomen, afval Infrastructuur: wegeniswerken, beplanting, aanleg opritten Ruwbouwwerken: uitgravingen, algemene aanneming, dakwerken Technieken: verwarming, electriciteit, sanitair, keuken, lift Afwerkingskosten: schilderwerken, werken vloer en plafond, plaatsten verlichting, plaatsen van deuren en vensters Aansluiting van electriciteit en water, nutsvoorzieningen in het algemeen Vergoedingen die recht geven op het gebruik van de grond Onder indirecte kosten vallen: Ingenieurskosten Onderzoekskosten: studiebureaus, bodemonderzoeken, grondboringen, landmeterkosten Overheidskosten: milieutaksen, gemeentetaksen, regionale taksen ABR-verzekering Architectkosten Project Management Kwaliteits- en veiligheidscoördinator Makelaarskosten: kosten voor eerste verhuur of leasing Marketingkosten: kosten drukwerk, promotiemateriaal, foto's Andere: Krotbelasting, advocaatkosten, kosten copies Intresten voor de financiering voor de aankoop van de grond, voor de directe en indirecte kosten. Interesten voor de financiering worden geactiveerd voor de periode die de bedrijfsklaarheid van deze materiële vaste activa voorafgaat. Niet geactiveerde kosten: representatiekosten, erelonen boekhouding, erelonen revisor, administratieve kosten, onroerende voorheffing Onder leasingovereenkomsten betreffende roerende en/of onroerende goederen worden opgenomen de gebruiksrechten op lange termijn, waarover de onderneming beschikt via erfpacht, recht van opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten. Onder vaste activa in aanbouw worden de materiële activa opgenomen gedurende de periode die het bedrijfsklaar zijn voorafgaat en deze worden niet afgeschreven. 3. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden aan hun aanschaffingswaarde geboekt. Voor de deelnemingen wordt tot een individuele beoordeling overgegaan teneinde hun waarde vast te stellen rekening houdend met de toestand, de rendabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming wordt aangehouden. 4. Vorderingen en schulden De vorderingen en de schulden worden tegen hun nominale waarde opgenomen. In geval van vaststaande en duurzame minderwaarde wordt overgegaan tot een waardevermindering. De vorderingen en de schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd aan de koers op balansdatum. 5. Geldbeleggingen en liquide middelen De beleggingen worden aan hun nominale waarde geboekt. De geldbeleggingen in vreemde valuta worden gewaardeerd aan de koers op balansdatum. 6. Voorzieningen voor risico's en kosten De nodige voorzieningen worden aangelegd. 7. Verwerking van huurinkomsten Geen huurinkomsten worden opgenomen tijdens de huurvrije periode. Overige toelichtingen Vervolg XVII Per authentieke akte, verleden voor Meester Frank Liesse, notaris gevestigd te Antwerpen op vier mei 2004, heeft een derde vennootschap een hypothecair mandaat verleend op een deel van het toekomstig onroerend goed gelegen op de site Tour & Taxis. Het hypothecaire mandaat betreft de mogelijkheid van een hypotheek te vestigen voor een bedrag van 14.300.000 EUR, zonder intresten en 10% voor de kosten en provisies. Uittreksel uit de Kredietopening met waarborgvestiging tussen de NV Fortis Bank enerzijds en de NV T&T Koninklijk Pakhuis anderzijds: CREDIT ROLL-OVER Bedrag: EUR 41.000.000,- (één en veertig miljoen euro) Doel : Het doel van het roll-over krediet is: ? de terugbetaling van de voorschotten van de aandeelhouders en van T & T Project SA/NV ? de herfinanciering van uw kredieten bij KBC Bank SA/NV ? de financiering van de algemene tresauriebehoeften. Modaliteiten en voorwaarden: De gebruiksmodaliteiten, evenals het tarief en de duur van het krediet zijn beschreven in de bijgevoegde overeenkomst. Deze kredietopening wordt u toegestaan mits het stellen van volgende zekerheden, conform onze modellen, binnen de opgelegde termijnen. Ze garanderen al uw verplichtingen tegenover onze Bank: 1. zekerheden te stellen voor 31 januari 2006: ? Hypotheek van EUR 25.056,- in hoofdzaak en in bijzaak, ons toe te kennen in eerste rang: ? De rechten die voortvloeien uit de gedeeltelijke splitsing van de erfpacht conform de akte die op 31 december 2003 verleden werd voor notaris Frank Liesse; en Het onroerend goed (nl. gebouw B waarvan sprake in het erfpachtovereenkomst) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat, 3. Mandaat ten belope van EUR 45.074.944,- in hoofdzaak en in bijzaak, hypotheek ons toe te kennen op: De rechten die voortvloeien uit de gedeeltelijke splitsing van de erfpacht conform de akte die op 31 december 2003 verleden werd voor notaris Frank Liesse; en Het onroerend goed (nl. gebouw B waarvan sprake in de erfpachtovereenkomst) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat, 3, Evenals op alle onroerend goed waarvan u eigenaar zou zijn op het moment van het uitoefenen van dit mandaat. U heeft Meester Dupont, Industriestraat 24 te 1040 Brussel, aangeduid voor het verlijden van deze aktes. Indien u om welke reden ook zou veranderen van notaris, of ons aanbod zonder gevolg zou blijven, zijn alle kosten die reeds werden gedaan in het dossier door de Notaris te uwen laste. 2. Te stellen zekerheden– conform de aangehechte modellen – op het moment van de ondertekening van de onderhavige kredietbrief : alle huidige en toekomstige vorderingen ten onzen gunste waarborgen van alle getekende huurcontracten en/of nog te tekenen huurcontracten met betrekking tot het onroerend goed (zijnde gebouw B waarvan sprake in de erfpachtovereenkomst ) gelegen te 1000 Brussel, Picardstraat 3. De waarborggever zal een origineel of een kopie van elk contract aan de Bank bezorgen. De huurbedragen zijn te storten op de waarborg-rekening nr. 001-4733923-11. alle bestaande of toekomstige tegoeden ten onzen gunste waarborgen die gestort zijn en/of worden van de zichtrekening met nummer 001-4733923-11 op uw naam geopend bij onze bank en waarop alle opbrengsten van de vorderingen zoals hierboven beschreven zullen gestort worden. Met betrekking tot de continuïteit van de onderneming en de waarderingregels in de optiek van de continuïteit verwijzen wij graag naar het Jaarverslag. Toelichting VOL 5.14 - Door de aandeelhouders van T&T Koninklijk Pakhuis NV wordt er een rekening-courant verstrekt. De rente die hiervoor wordt betaald is een marktconforme vergoeding die voldoet aan alle wettelijke voorschriften. De rekening-couranten werden in de loop van het boekjaar volledig afgelost. - T&T Koninklijk Pakhuis NV verhuurt enkele ruimtes aan haar aandeelhouders. De huur die hiervoor wordt betaald is conform met de algemene huurvoorwaarden en –prijzen van andere huurders.

30/39


31/39


32/39


33/39


34/39


35/39


36/39


37/39


38/39


39/39

GIP 6BI David Luyckx  

GIP van David Luyckx, KS Joma, 2010-2011, 6BI

GIP 6BI David Luyckx  

GIP van David Luyckx, KS Joma, 2010-2011, 6BI

Advertisement