Page 1

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR HOL ST E I N CAT T L E BR E E DE R S A SSOCI AT ION OF T H E CZ ECH R E PU BL IC

3/2011


novinky

Obsah

černostrakaté

www.holstein.cz

3

Země Živitelka

ISSN 1214-6293 MK ČR E 15442 Publikace pro členy Svazu

4

PRIM Chomutice

5

29. Evropská holštýnská a RED holštýnská konference

8

Přínos genomiky a plemenných hodnot pro pohodu zvířat

11

Nová sestava pro redholštýnské býky

11

Národní výpočet genomických plemenných hodnot v ČR

12

Vývoj hodnocení zvířat ke genomické plemenné hodnotě

14

Efekty tvorby skupin u dojnic

16

Nejlepší krávy podle SIH-K

18

TOP 100 býků dle SIH

20

Nákladovost produkce mléka v evropském kontextu

23

Výsledky dotazníkového průzkumu EDF

25

Plemenné hodnoty

30

Nový Zéland

Titulní foto: Ilustrační foto.

፛ strana 2

Vydavatel: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Přehled o pracovištích a pracovnících Svazu Sídlo organizace a adresa pro fakturaci: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 IČO: 507024, DIČ: CZ00507024 č. účtu: 11231111/0100 KB Praha – západ e-mail: office@holstein.cz Webové stránky Svazu: www.holstein.cz Předseda Svazu: Ing. Karel Horák tel.: 325 655 334, mobil: 602 387157, fax: 325 655 357 e-mail: horak.zehun@seznam.cz Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116 Pracoviště Svazu: Hradištko 123; Hradištko; 252 09 Výkonný ředitel: Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 740 e-mail: motycka@holstein.cz Monika Novotná tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: novotna@holstein.cz Ivana Jiráková tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: jirakova@holstein.cz Ing. Aleš Bychl – tajemník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 607 999 442 e-mail: bychl@holstein.cz Ing. David Lipovský – odborný pracovník tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 742, e-mail: lipovsky@holstein.cz Ing. Ladislav Vondrášek jun. – odborný pracovník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 602 707 141 e-mail: lada.vondr@cmsch.cz Tisk: Tiskárna WENDY s.r.o., Mělník E-mail: tiskarna@wendy.cz


Jako vítězku přehlídky určil Martin Chmelík prvotelku ANITU 351221-931 (KIROS x MANDOLIN) – ZF „Rolnička“ Lipanovice

Země Živitelka 2011 Tradiční součástí programu zemědělské výstavy „Země Živitelka“ se stalo i předvádění kolekce holštýnského skotu, komentované ing. Zdeňkem Schaffelhoferem, šlechtitelem spolu pořádající společnosti Jihočeský chovatel, a.s. V průběhu tří dnů (25 – 27. 8. 2011) měli návštěvníci výstavy možnost shlédnout prezentaci 10 holštýnských krav

ze ZD Rodvínov, ZD Přešťovice, ZF „Rolnička“ Lipanovice, ZD „Vysočina“ Želiv a ZOD Sepekov. Martin Chmelík, hlavní zootechnik Agrodružstva Záhoří, letos přijal funkci rozhodčího tohoto soutěžního klání a jako vítězku přehlídky určil prvotelku ANITU č. 351221-931 ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice ing. Jindrové.

Výsledky přehlídky ANITA 351221-931 (KIROS x MANDOLIN) ZF „Rolnička“ Lipanovice – I. laktace SOFIE 215408-931 (F3 x RC MARSHALL) ZF „Rolnička“ Lipanovice – II. laktace 329760-931 (GARTON x BERTUS) ZOD Sepekov – I. laktace

Kromě předvádění zvířat určitě upoutali pozornost návštěvníků v pavilonu skotu i plemenní býci holštýnského, českého strakatého a masného simentálského plemene.

strana 3 ፛


PRIM Chomutice

Šampionka výstavy: 199925-952 (NXA-179 GARTON x NGA-427 FORCE) - Rolnická a.s. Králíky

PRVOTELKY 1. 199925-952 MIRKA (NXA-179 GARTON x NGA-427 FORCE) Rolnická a.s. Králíky 2. 229967-921 (NEA-509 JARDIN x NXA-026 FORD) Poděbradská blata a.s. 3. 230000-921 (NGA-567 SCOOP x PRP-788 HYUNDAI) Poděbradská blata a.s.

VÝSLEDKY

STARŠÍ KRÁVY 1. 189523-921 (NXA-500 HARRY x NEB-984 BOSS IRON) 2.lakt. - Poděbradská blata a.s. 2. 168057-952 (NEA-515 SNOWMAN x NGA-303 CICERO 2) 2.lakt. – Karsit Agro a.s. 3. 188620-921 (NEA-507 GO-AHEAD x NXA-236 SPANDAU) 3.lakt. – Montamilk s.r.o.

NEJLEPŠÍ KOLEKCE PODĚBRADSKÁ BLATA, a.s. – farma Kouty

NEJLEPŠÍ VEMENO 199925-952 (NXA-179 GARTON x NGA-427 FORCE) Rolnická a.s. Králíky

ŠAMPIONKA VÝSTAVY 199925-952 (NXA-179 GARTON x NGA-427 FORCE) Rolnická a.s. Králíky

NEJLEPŠÍ VODIČI Simona Zápotocká, Ondřej Ryšavý (SOŠ Poděbrady) ፛ strana 4

Ve sportovním areálu obce Třtěnice se sešli chovatelé a příznivci chovu holštýnských krav na již sedmnáctém ročníku chovatelské výstavy PRIM 2011 memoriál Ing. Ladislava Hátle. Pořadateli akce byly i letos firmy AGRO Chomutice a. s. a CHOVSERVIS a.s.. Na výstavu bylo přihlášeno 39 plemenic z devíti chovů Východočeského, Libereckého a nově Středočeského kraje. O tituly v kategoriích nejlepší kolekce, šampionka kategorie, plemenice s nejlepším vemenem a celková vítězka akce PRIM 2011 se utkalo 25 prvotelek a 14 krav na II. a další laktaci.

Přehlídku jako již tradičně hodnotil Rostislav Škrabal.


29. Evropská holštýnská a RED holštýnská konference 4. – 6. června 2011 Stockholm (Švédsko) Základním mottem, prolínajícím se celým programem konference, připravené Švédskou holštýnskou asociací, bylo téma: „Mléčná produkce za příznivého welfare zvířat“. Evropští farmáři si uvědomují nezbytnost zajištění vysokých standardů welfare zvířat v kombinaci s vysokou úrovní managementu mléčných stád, jako nezbytnou podmínku ochrany klimatu a jeho vlivu na životní prostředí. Konference byla rozdělena do 4 sekcí: 1. Chov mléčného skotu ve Švédsku a realizace šlechtitelského programu. 2. Platná pravidla EU týkající se welfare zvířat a jejich aplikace v praxi. 3. Genomická selekce a její dopad do šlechtitelských programů včetně jejího vlivu na welfare zvířat. 4. Mléčná produkce, welfare a klimatické změny Ad 1) Ve Švédsku je chováno téměř 350.000 dojených krav, z nichž 85 % je zapojeno do KU a 94 % uměle inseminováno. Průměrná velikost farmy se postupně zvyšuje a v roce 2010 byla na úrovni 64 krav. Rozhodujícími chovanými plemeny jsou holštýnský skot (51 % a trvale jeho podíl roste) a švédský červeno-bílý skot (42 % s klesající tendencí). Užitkovost holštýnské populace za loňský dosáhla úrovně 9.700 kg mléka, což je řadí na 4. místo ve světě za Izraelem, Kanadou a USA a švédského červenobílého skotu 9.200 kg mléka za normovanou laktaci. Podíl krav ustájených v systému volného ustájení stále narůstá a již překročil 50 % hranici. Svenskmjölk (Švédská mléčná asociace) zastřešuje všechny chovatele dojného skotu a koordinuje veškeré aktivity v oblasti výživy a krmení, kvality mléka, managementu, ekonomiky produkce mléka, sběru a vyhodnocování dat, welfare i šlechtění. Touto koncentrací se jim podařilo vytvořit a kontinuálně doplňovat centrální databázi krav, kam proudí veškeré informace z laboratoří rozborů mléka, KU, inseminace, veškerého pohybu zvířat, snadnosti telení, lineárního popisu krav, léčení

od veterinárních lékařů a farmářů, data z úpravy paznehtů a další. Zpracovávaná data zase zpětně slouží ke genetickému vyhodnocování jednotlivých znaků, tvorbě připařovacích plánů, prevenci onemocnění a celému managementu mléčných farem. Svenskmjölk je jednou z nedílných součástí projektu společné plemenářské firmy na území Dánska, Švédska a Finska - Viking Genetics. Tato společnost realizuje efektivní šlechtitelský program na populaci přesahující 1 milion krav rozhodujících dojených plemen (Holstein – 60 %, VikingRED – 35 %, Jersey – 3 %). Chovný cíl je vyjádřen souhrnným selekčním indexem NTM (Nord Total Merit), jenž je výrazně zaměřen na zlepšování zdraví (50 %), produkce (33 %) a exteriéru (13 %). Podíl váhy znaků reprodukce, zdraví vemene a snadnosti telení v NTM je nejvyšší na celém světě. Na základě několikaletého sběru dat od specialistů

provádějící úpravy paznehtů, bude letos do NTM zakalkulován i podíl znaků ovlivňující zdraví paznehtů. Ad 2) Agneta Norgren, členka sekce Evropské komise odpovědné za zdraví a ochranu spotřebitelů, konstatovala, že již od roku 2010 jsou zásadní vztahy mezi welfare zvířat, jejich zdravím a bezpečností potravin hodnoceny z daleko širšího pohledu. Výsledky průzkumu veřejného mínění ve všech zemích EU z roku 2005 (Eurobarometr) ukázaly, že v průměru 43 % Evropanů při nákupu potravin přihlíží k vhodnému welfare zvířat. Nebylo velkým překvapením, že pomyslný žebříček celé EU v tomto hodnocení uzavírají Česká republika a Slovenská republika, kde pouze 21 % (resp. 24 %) respondentů uvedla, že bere při nákupu potravin ohled na welfare.

strana 5 ፛


netics - Dánsko). Jelikož problematika dopadu genomické selekce do šlechtitelských programů je velmi široká a bouřlivě se vyvíjí, bude tomuto tématu věnován celý samostatný článek.

Následující výsledky „Eurobarometru“ z roku 2006 ukázaly ochotu téměř 60 % Evropanů připlatit si za potraviny pocházející z chovů, zajišťující odpovídající podmínky welfare. Stejný výzkum potvrdil, že 70 % konzumentů v EU souhlasí s finanční podporou chovatelům zabezpečujícím vysoké standardy welfare ve svých chovech. Téměř 90 % evropských zákazníků zároveň požaduje, aby stejné standardy welfare byly dodržovány i v zemích exportujících potraviny do EU. Nová strategie „Animal welfare“ by měla být přijata Evropskou komisí nejpozději počátkem roku 2012. Jon Mouncey, veterinární lékař z Velké Británie a představitel „Westpoint Veterinary Group“, jako největší veterinární praxe na Britských ostrovech, zastupující 41 veterinářů, jejichž klientelu tvoří více než 3.000 farem, představil základní data týkající se celého mléčného sektoru ve VB. Uvedl, že v současné době je na cca 16 tisících farmách chováno přibližně 1,6 miliónu dojených krav s průměrnou roční produkcí 7.084 kg mléka na krávu. Konstatoval, že ačkoliv za posledních 10 let farmářská cena mléka významně kolísala a často se dostala pod výrobní náklady, tak marže zpracovatelů mléka byla stabilní a obchodníků se zvýšila! Potvrdil, že i ve VB roste podíl zákazníků, kteří se při nákupu potravin zajímají o zdravotní dopady jejich konzumace i welfare chovaných zvířat. Tento trend je zřejmý i v supermarketech, jejichž prostřednictvím se prodává 80 % potravin. Dr. Mouncey zakončil svou přednášku citováním závěrů vědecké studie predikující 50 % nárůst poptávky po potravinách i energiích do roku ፛ strana 6

2030, z čehož obecně odvozuje perspektivnost podnikání v zemědělské prvovýrobě. Jan Philipsson, člen „Interbull Centre“, vedoucí katedry šlechtění a genetiky zemědělské university ve švédské Uppsale, se ve svém vystoupení zaměřil na hodnocení genetických trendů u rozhodujících znaků a vývoji „inbreedingu“. Genetický trend v holštýnské populaci od roku 1986 lze charakterizovat jako období obrovského nárůstu produkce bílkovin, mírného zlepšování dlouhověkosti, stabilní úrovně zdraví vemene a snížené plodnosti u plemenic, nicméně od roku 2000 i u tohoto ukazatele došlo k pozitivnímu vývojovému obratu. Stejné závěry lze učinit i u RED holštýnské populace s tím, že plodnost krav se za 20 let téměř nezměnila. Prof. Philipsson dále konstatoval, koeficient příbuzenské plemenitby u prověřených býků využívaných v plemenitbě se od roku 1986 zvýšil z 0,02 na 0,05, avšak v posledních letech se podařilo tento negativní trend otočit. Z tohoto pohledu je důležité rozšíření genetické výběrové základny. Využití genomické selekce ve šlechtitelských programech otvírá nové možnosti řešení „inbreedingu“. Je však nezbytný trvalý monitoring genetických trendů a to jak na globální, tak regionální úrovni z důvodu nutnosti optimalizace chovných cílů. Ad 3) Otázkami genomické selekce se ve svých referátech zabývali Sander de Roos (hlavní manažer šlechtění CRV - Holandsko, Stefan Rensing (šéf genetické divize VIT – SRN) a Lars Nielsen (hlavní šlechtitel Viking Ge-

Ad 4) Ervin Koenen (CRV) představil průběžné závěry svého týmu zabývajícího se otázkami snižování emise skleníkových plynů při produkci mléka. Konstatoval, že z globálního hlediska je zemědělství významným zdrojem emise skleníkových plynů a FAO odhaduje tuto produkci na cca 17 % (z toho mléko 4 %) ze všech emisí lidskou populací vytvořených. Proto snižování jejich produkce se musí stát běžnou součástí strategie šlechtění a manažerských rozhodnutí. Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny se řadí metan, oxid dusný a kysličník uhličitý. Jednou z metod, kvantifikující emise skleníkových plynů, je „uhlíková stopa mléka“, vyjadřující ekvivalent kg CO2 na 1 kg vyprodukovaného mléka. V celosvětovém průměru tento ekvivalent představuje hodnotu 2,4 kg CO2 s výraznými regionálními odchylkami. Například v Evropě a severní Americe to představuje hodnotu 1 – 1,5 kg CO2, ale v jižní Americe či Africe se uhlíková stopa pohybuje v rozmezí 3 – 7 kg CO2. EU si dala závazek snížit produkci skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % ve srovnání s rokem 1990. V závěrech svého vystoupení uvedl, že snižování emisí skleníkových plynů je chápáno jako aktuální otázka, kdy je možné metodou „uhlíkové stopy mléka“ porovnávat jak jednotlivé státy, tak farmy. Kromě přímého snižování produkce skleníkových plynů konstatoval, že selekcí na vyšší mléčnou produkci a dlouhověkost krav se zároveň snižuje objem emisí skleníkových plynů. Conrad Ferris, šéf mléčné divize Výzkumného ústavu zemědělství a výživy v Severním Irsku, ve svém vystoupení porovnával přednosti a slabiny holštýnského skotu ve vztahu k produkci emisí skleníkových plynů. V prezentovaných závěrech uvedl, že mezi holštýnským plemenem a ostatními dojenými plemeny nejsou výrazné rozdíly. Nicméně při vyšší produkci mléka se relativně snižuje produkce skleníkových plynů na 1kg mléka, což by preferovalo holštýnský skot za předpokladu, že tlakem na vysokou produkci nebude negativně ovlivněna dlouhověkost. Vyšší brakací a výskytem zdravotních poruch může být tato přednost holštýnského plemene eliminována.


Zoltán Szendrei z výzkumného institutu Munkácsy-Tej v Maďarsku prezentoval průběžné výsledky pokusu chovu 6 různých dojných plemen skotu, probíhajícího od roku 2008 za konstantních podmínek na experimentální biofarmě. Do pokusu bylo zařazeno v průměru 16 krav následujících plemen: Ayrshire, Brown Swiss, Holstein, Jersey, Norwegian RED a Swedish RED. Všechna zvířata byla krmena jednotnou TMR ve složení: vojtěškové seno – 2 kg, vojtěšková senáž – 4 kg, kukuřičná siláž – 9 kg, senáž směsky hrachu a triticale – 9 kg a jadrná směs – 9 kg. Bylo porovnáváno několik charakteristik s řadou dílčích ukazatelů jako: reprodukce (věk při prvním otelení, interval, SP, mezidobí), mlezivo (obsah sušiny a proteinu u kolostra), mléčná produkce (normovaná laktace, relativní produkce na 100kg živé hmotnosti, obsahy mléčných složek) a jiné. Následně byly komplexní analytickou metodou hodnoceny náklady a výnosy jednotlivých plemen s ekonomickou kalkulací variabilních vstupů i výstupů. Plemeno Holstein dosáhlo nejlepších ekonomických výsledků, násle-

dované Norwegian RED a Ayrshire. Nedílnou součástí konference bylo konání 29. členského shromáždění Evropské holštýnské a RED holštýnské konfederace. V roce 2011 měla EHRC 27 členů a v průběhu jednání členského shromáždění bylo novým členem konfederace přijato Rumunsko. Jedním z významných bodů jednání byly volby nového představenstva EHRC. 4 členské země s nejvyššími příspěvky své zástupce jmenovaly a 5 míst bylo voleno. Jmenováni: Egbert Feddersen (Německo), Denis Bieri (Francie), Jos Buiting (Holandsko) a Giorgio Burchiellaro (Itálie) Zvoleni: Keld Christensen (Dánsko), László Bognár (Maďarsko), Joseph Crettenand (Švýcarsko), Sophia Alday (Španělsko) a Gregory Watson (Velká Británie) Evropský holštýnský šampionát se uskuteční 1. – 2. března 2013 ve Fri-

bourgu (Švýcarsko). Základní organizační vize pořadatelů představil Pascal Monteleone, manažer švýcarské holštýnské asociace. Členské shromáždění dále rozhodlo o místech a termínech konání následných celoevropských holštýnských akcí: a) Evropská holštýnská konference 2014 – Španělsko b) Evropský holštýnský šampionát 2016 – Francie Prezident Evropské a zároveň Světové holštýnské konfederace Edbert Fedderson se na závěr jednání zabýval určitými úvahami o předpokládaném dopadu genomické selekce na fungování holštýnských asociací v jednotlivých evropských zemích včetně vedení plemenných knih. Doporučil holštýnským asociacím rozšiřovat strukturu a rozsah realizovaných aktivit a tím posilovat svoji budoucí konkurence schopnost. Ing. Aleš Bychl

Intertrigo v okoloporodním období Již březí plemenice před porodem je nutné pravidelně kontrolovat, zda netrpí výskytem intertriga; v případě nutnosti jsou k terapii vhodné preparáty bez ochranné lhůty. 30 až 50 % prvotelek trpí v okoloporodním období (dva až tři týdny před a po otelení) výskytem vlhkých ekzémů na vnitřní straně stehen v kožních přehybech, ze kterých se mohou při neléčení vyvinout závažnější záněty. Příčinou intertriga je masivnímu vzedmutí mléčné žlázy ke konci březosti. Tím vzniká jak zatížení kůže tlakem tak také třením mezi stehnem a vemenem. Zhoršené odpařování potu narušuje kyselý kožní plášť (hodnota pH stoupá). Časná detekce Situaci mohou navíc zhoršovat ještě prach ve stáji, kumulace sekretu, zvýšená vlhkost díky olizování, mouchy a svrab. Později se mohou přidat baktérie a kožní plísně, které se vyskytují všude, ale intaktní kůži nezpůsobují žádnou újmu. Klíčovým momentem je detekovat zánět kůže co nejdříve. Nejprve dochází k zarudnutí kůže na vnitřní straně stehna. Postižená kůže po dvou až třech dnech

zesílí, ztvrdne, na povrchu je mastná a bledá. Po třech až šesti dnech začíná páchnout. Na okraji ostře ohraničené oblasti se vytváří rudý vyvýšený lem. Ve finálním stádiu odumřelá kůže odpadává, mohou vzniknout až několik centimetrů hluboké otvory. Postižené plemenice se usilovně olizují, protože ekzém velmi svědí. Dráždění postižené oblasti drsným jazykem a slinami dále nepříznivou situaci zhoršuje. Typickým chováním postižených zvířat je stoj na třech končetinách s usilovným olizováním v kaudálním směru. Protože se při tomto klinickém obrazu nejprve jedná o podráždění kůže, nejsou antibiotika ve formě spreje nebo injekce vhodná a během laktace také žádoucí. Zásadou je postiženou oblast vnitřních stehen ošetřit, udržet suchou, vyčistit a zakrýt tak, aby se zabránilo přímému kontaktu postižené kůže s mouchami a prachem obsahujícím baktérie a plísňové spóry. Osvědčily se masti a spreje s obsahem specifických éterických rostlinných extraktů (Amex®-Emulsionsspray a Gel). Tyto produkty kůži konzervují proti baktériím a plísním a svým specifickým pachem činí vlhkou a zapáchající oblast „nezajímavou“ pro mouchy.

Ošetření závisí na rozsahu kožních změn. Při nevýrazných změnách jako je zarudnutí a mastný vzhled kůže postačí aplikovat po několik dní sprej nebo jemně vetřít gel. Pokud jsou lokální změny výraznější, měly by být cíleně pokryty gelem jako ochrana před mouchami. Celá oblast vnitřních stehen by měla být poté ošetřena sprejem. V případě, že se spolupodílí i parazitární infekce zákožkou svrabovou, je nutná celková léčba. U laktujících krav je vhodné použít k terapii Eprinex, protože u něj není stanovena žádná ochranná lhůta u mléka. Při masivní destrukci hlubších vrstev kůže je nutné aplikovat antibiotika a také protizánětlivé preparáty. Ing. D. Nehasilová Převzato z: agronavigator.cz strana 7 ፛


Přínos genomiky a plemenných hodnot pro pohodu zvířat Pod tímto názvem byly na konferenci EHRC ve Stokholmu tři vystoupení jejichž stručný obsah je uveden v tomto článku.

Uplatněním genomické selekce v CRV se ve svém vystoupení zabýval Sander de Roos. Výzkum ukazuje, že velikost referenční populace je nejvýznamnějším kritickým faktorem spolehlivosti genomických PH (GEPH). Z toho důvodu pět evropských plemenářských organizací ze čtyř zemí zahájilo spolupráci pod označením EuroGenomics jejíž podstatou je výměna genotypů národních referenčních populací. V roce 2010 každá ze zemí poskytla 4000 genotypů a v roce 2011 došlo ke zvýšení z 16 tis. na 18,3 tis. genotypů. Výsledkem tohoto společného postupu bylo zvýšení spolehlivosti v každé zemi v průměru o 10 %. Největší zvýšení spolehlivosti bylo u znaků s vysokou ፛ strana 8

korelací mezi těmito zeměmi (hloubka vemene, somatické buňky). Součástí spolupráce je také vzájemná výměna výsledků v oblasti výzkumu a dále společný nákup SNP čipů. V době zahájení této spolupráce byl v CRV používán odlišný čip než v ostatních partnerských zemích, které používaly BovineSNP50 čip. Aby mohla být společně používána SNP dat z obou čipů, bylo znovu genotypováno cca 1000 býků druhým čipem a na základě porovnání byly odvozeny chybějící SNP údaje. Obdobný postup byl později použit při kombinaci SNP z běžně užívaného 50K čipu a z hustého čipu (Illumina Bovine HD chip 777K SNP). Společně bylo tímto HD čipem genotypováno 576 býků, jednalo

se převážně o otce býků, kteří se vyskytovali velice často v původech mladých býčků. CRV používá GEPH při výběru mladých býčků zařazovaných do testace už od roku 2006. Po přechodu na 50K čip došlo ke zvýšení spolehlivosti GEPH, což umožnilo změnit šlechtitelský program. Byla zvýšena intenzita selekce a snížen počet testovaných býků. V roce 2008 se zdvojnásobil počet genotypovaných býčků na 1000. Z nich bylo nasazeno do testace 200 (selekce 1:5). Díky spolupráci v rámci Eurogenomics se dále zvýšila spolehlivost GEPH, což umožnilo další úpravu programu v roce 2010. Dále se zvýšil počet genotypovaných býčků na 2100 a do testu bylo zařazeno 140


(selekce 1:15). Navíc byl zahájen samostatný program zaměřený na chovný cíl podobný USA. Genotypováno je 500 býčků a na základě GEPH je do testace zařazeno 30 býčků. Jedná se o býčky nakoupené převážně v USA nebo v dalších zemích Evropy. Tito býci jsou testováni v ČR. Selekční program V Holandsku a Flandrech využívá elitní plemenice z komerčních stád a dále z CRV nukleového stáda. Na základě konvenčních PH je předvybráno cca 2000 plemenic, které jsou genotypovány. Preferovány jsou outcrossové původy. Na základě výsledků GEPH jsou uzavírány kontrakty na nákup mladých býčků a embryí. Každoročně je prodáno více než 4000 embryí do komerčních stád. Krátce po narození jsou tato telata znovu genotypována a nejlepší zvířata jsou CRV zpětně nakoupena. Stále více embryí je získáváno po inseminaci sexovaným semenem. Z embrya je odebrán vzorek DNA pro genotypování. Embrya s nejvyšší GEPH jsou přenášena do příjemkyň. Modelové výpočty ukazují, že genomická selekce může zvýšit dvojnásobně roční genetický zisk, ale pouze pokud je podstatně zkrácen generační interval. To znamená, pokud jsou využívána zvířata bez vlastní užitkovosti (jalovice) a bez prověření podle potomstva (býčci). Inbreeding zůstává na stejné úrovni, ale v důsledku kratšího generačního intervalu se může jeho roční míra zvýšit, pokud není aktivní kontrola. V důsledku toho je v šlechtitelském programu CRV více než 50 % mladých býků a tento podíl se dále rychle zvyšuje. K omezení míry inbreedingu aplikuje CRV všechny dostupné metody. Od srpna 2010 jsou genomické informace součástí oficiálního genetického hodnocení v Holandsku

a Flandrech. To znamená, že u býků jsou zahrnuty do hodnocení informace o dcerách a genomické informace. U mladých býků bez dcer jsou do genetického hodnocení zahrnuty původové informace pouze ze strany otců. Tím je vyloučeno zahrnutí GEPH odvozených od nadhodnocených fenotypových hodnot od matek býků a jejich rodin. Správnost tohoto postupu potvrzují následné rutinní výpočty PH. První skupina více než 160 býků s GEPH má již dcery. Zahrnutím těchto dcer do genetického hodnocení býků došlo u 69 % z nich k mírnému zvýšení jejich PH. Z toho vyplývá, že jejich GEPH, které byly stanoveny pouze na základě genomických informací nebyly nadhodnocené. V mnoha zemích je systém genomického hodnocení založen na referenční populaci býků prověřených podle potomstva. V modelech pro GEPH je pak použita regrese. Přestože tento postup funguje dobře, určitým omezením je limitovaný počet býků prověřených podle potomstva, zejména u méně početných plemen. Ke zvětšení spolehlivosti GEPH může přispět zařazení krav. Je to možné i přesto, že PH krav mají nižší spolehlivost než býků. Tento postup je stále zajímavější vzhledem ke snižování ceny stanovení genotypu. Genotypování krav a jejich zařazení do referenční populace také otvírá další možnosti. Jedná se výpočty GEPH pro nové znaky, které nejsou rutinně sledovány v rámci kontroly užitkovosti. Jde například o příjem krmiva a jeho konverzi, znaky zdraví, složení mléčného tuku a bílkovin. CRV se v současné době intenzivně věnuje vytváření referenční populace krav a sledování nových znaků. Do tohoto programu je zahrnuto mnoho stád. Výsledkem by měl být ekonomický přínos pro chovatele a dále využití

těchto informací při přesnější selekci a výběru býků k připařování. Stefan Rensing z německého výpočetního centra (VIT) se zaměřil na možnosti zlepšování funkčních vlastností genomickou selekcí. O genetickém pokroku ve šlechtitelských programech rozhoduje intenzita selekce, přesnost selekce, genetická variabilita a generační interval. Genomika v porovnání s klasickými šlechtitelskými programy umožňuje zvýšit intenzitu selekce a významně zkrátit generační interval. Spolehlivost genomických plemenných hodnot (GEPH) je ovlivněna velikostí referenční populace, proto dochází k mezinárodní spolupráci. Německo je součástí EuroGenomics, to znamená, že pro národní výpočet GEPH má k dispozici genotypy z Holanska, Francie, Dánska, Švédska a Finska. Porovnání spolehlivosti rodokmenové PH, tradiční kontroly dědičnosti podle potomstva (dcer) a GEPH je v tabulce č. 1. Z tabulky je zřejmé, že v porovnání s tradičním prověřením na dcerách mají GEPH nižší spolehlivost u produkce a zevnějšku. Z funkčních vlastností jsou spolehlivosti naopak vyšší u plodnosti dcer (+ 9 %) a zejména u dlouhověkosti (+ 20 %). Spolehlivost GEPH u dlouhověkosti (53 %) odpovídá spolehlivosti dosažené při tradičním prověření na dcerách při dosažení 100 dcer na první laktaci a 70 na druhé laktaci (viz poslední sloupec tabulky). U souhrnného indexu je váha znaků produkce a funkčních vlastností v relativním vyjádření 50 : 50. Poměr ve výsledném genetickém zisku je ovšem značně odlišný. Z důvodů nižší spolehlivosti stanovení PH funkčních vlastností a díky negativním korelacím je z celkového genetického zisku (100 %) realizováno 80 % u produkčních znaků

Tabulka 1: Dosažené spolehlivosti u německých mladých býků Znak

Rodokmenová Tradiční PH PH (80 dcer na 1. lak.)

Genomická PH (GEPH)

Ekvivalent počtu dcer

Produkce

33 %

87 %

74 %

50 dcer-tři KU

Somatické buňky

31 %

71 %

75 %

85 dcer – tři KU

Znaky zevnějšku

30 %

75 %

69 %

cca 25 dcer

Dlouhověkost

27 %

33 %

53 %

100 dcer na první + 70 na 2. lakt.

Plodnost dcer

28 %

39 %

48 %

80 dcer na 1. lakt.

Telení přímý efekt

33 %

78 %

45 %

cca 40 otelení

Telení maternální

28 %

38 %

43 %

cca 80 otelení

strana 9 ፛


Genetický zisk v % (konvenční = 100%)

Genetický zisk u funkčních znaků

350

140

300

120

250

100

200

80

produkce funkční znaky

60

150

40

In te rv al

ic ké

b.

o So m at

Ve m en

in y et Ko nč

ov ěk os t

Dl ou h

Bí lk ov in a

kg

100

Graf 1

a pouze 20 % u funkčních vlastností. Pokud se ve šlechtitelském programu začnou využívat GEPH dochází k podstatnému zvýšení genetického zisku jak u produkčních znaků, tak u funkčních vlastností. Je to zejména z důvodu vyšší spolehlivosti stanovení GEPH. Očekávaný přínos genomické selekce v realizovaném genetickém zisku je uveden v grafu č. 1. Genetický zisk při tradičním šlechtitelském programu (PH stanovené podle potomstva) představuje 100 %. Z grafu č. 1 je zřejmé, že největší nárůst genetického zisku je možné očekávat u znaků zevnějšku, dlouhověkosti a somatických buněk. Využívání genomické selekce při praktické aplikaci do šlechtitelského programu umožňuje přesnější předselekci kandidátek na matky býků a zvýšení počtu TOP plemenic, které mají GEPH. Díky vyšší spolehlivosti GEPH pro funkční znaky než u tradiční metody nemusí být brán takový zřetel na vlastní plodnost a dlouhověkost u těchto plemenic. Díky genomické selekci může být ostřejší selekce matek býků a mladých býčků vybíraných do testace. Genomická selekce má také význam při výběru býků k připařování ve stádech krav. Při výběru býka na základě tradičních PH je perfektní býk ve všech znacích poměrně vzácný. Marketing býků se soustředí na produkci a zevnějšek a trochu se zapomíná na funkční vlastnosti se zdůvodněním, že mají nízkou spolehlivost. Vyšší spolehlivost GEPH dává nový význam a nové možnosti zejména funkčním znakům a vlastnostem.

20 0 relativní váhy

∆G - konvenční ∆G - genomický

Graf 2

Šlechtění na lepší zdraví paznehtů Možnostmi zlepšování zdraví paznehtů šlechtěním se zabýval Lars Nielsen z VikingGenetics. Onemocnění paznehtů má negativní dopady na produkci při současné potřebě léčení, ve finančním vyjádření to znamená nižší příjmy a vyšší náklady. Dalším významným faktorem je nepříznivý vliv na celkovou pohodu zvířete (welfare). Zdraví paznehtů je významně ovlivněno prostředím, zejména ustájením, výživou, typem podlahy a řadou dalších vlivů. Onemocnění paznehtů je jednou z nejčastějších příčin vyřazování krav. Korelace k dlouhověkosti jsou vysoké. Zjištěna byla genetická variabilita, která umožňuje na tyto znaky šlechtit a změnou genetického trendu také působit na změny fenotypového trendu (snižování frekvence onemocnění paznehtů). Bohužel korelace mezi znaky zevnějšku a onemocněním paznehtů jsou velmi nízké. PH pro znaky lineárního popisu nejsou tedy příliš vhodné pro efektivní šlechtění na zdraví paznehtů. Proto jsou vhodnější záznamy o výskytu onemocnění zjištěné při ošetřování paznehtů. Dědivost u jednotlivých onemocnění paznehtů je nízká a pohybuje se od 0,03 do 0,15. Z toho důvodu je využíván index, ve kterém je kombinováno více onemocnění. Poprvé byl index zdraví paznehtů použit ve Švédsku v roce 2007. Holandsko publikovalo index v roce 2010. V květnu letošního roku byl švédský index nahrazen společným indexem (Nordic index) zahrnujícím data ze Švédska, Dánska a Finska. Holandský index zdraví paznehtů zahrnuje šest nejčastějších onemocnění

paznehtů včetně pěti znaků končetin a paznehtů z lineárního popisu zevnějšku. Váha onemocnění v indexu není stejná a vychází z holandských podmínek. Pomocí stupnice 0 (bez onemocnění) až 3 (těžké onemocnění) je evidována intenzita onemocnění. Výskyt onemocnění je evidován od října 2006. Vypočteny jsou PH. Index používaný ve Švédsku, Dánsku a Finsku zahrnuje sedm onemocnění se škálou 0/1/2. Evidováno je pořadí laktace. Od srpna 2011 je tento index součástí souhrnného indexu Nordic Total Merit index (NTM). V Německu probíhá výzkum, do kterého je zahrnuto více než 26 tisíc krav ze 166 stád. Na základě výsledků je doporučováno rutinní sledování výskytu onemocnění. V ostatních zemích je tato problematika ve fázi výzkumu. Je zřejmé, že evidování výskytu onemocnění musí být snadné a nesmí komplikovat práci při ošetřování paznehtů. Například v Dánsku se počet záznamů podstatně zvýšil po zavedení PC pořizovačů dat počátkem roku 2010. Pořizovač je umístěn na paznehtářské kleci. Plemenářská firma VikingDanmark přispívá finančně na nákup pořizovače, pokud od paznehtáře dostane dostatečné množství dat. Díky této motivaci bylo získáno více než 350 tisíc záznamů z více než 1000 stád. Ve Švédsku jsou onemocnění evidována záznamem na papír po mnoho let a je k dispozici více než 800 tisíc údajů. Jelikož náchylnost k onemocněním paznehtů je dědivá, je možné šlechtit na lepší zdraví paznehtů, což je dobrá zpráva pro chovatele, spotřebitele, ale také pro ochránce zvířat a zvířata samotná. Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

፛ strana 10


Nová sestava pro redholštýnské býky Odchylky červené a černé holštýnské báze pro jednotlivé znaky Produkce MKG T% B% TKG BKG

358 -0,06 -0,02 11 11

Somatické buňky SB

-1

Plodnost PLDC-J PLDC-K PLDC-P VLPL-J VLPL-K VLPL-P

1 6 5 0 -6 -5

Dlouhověkost DLH

Nová sestava je přístupná na www.plemdat.cz pod odkazem „RED báze - přepočtené PH redholštýnských býků“ v oddíle Plemenné hodnoty býků, Národní hodnocení plemene H.

Obtížnost porodů POR-M POR-P

2

1 -3

Exteriér VKR TRA SHR HLT HRA SKZ SRZ PZZ PZB PAZ PUV RPS DST HLV VZU ZAV RZS SZU KVK CHO KND MCH KAP MLS STE KON VEM CEL

8 8 -4 -1 4 -2 7 1 -3 -1 -4 5 0 1 5 -2 10 5 3 2 -8 4 3 -1 4 1 2 3

Plemenné hodnoty publikované v této sestavě jsou posunuty o konstantu, která odpovídá odchylce červené a černé holštýnské báze. Aktuální odchylky si můžete prohlédnout v přiložené sestavě. Výpočet červené báze je shodný jako výpočet černé báze, jediným rozdílem je skupina zvířat, které tvoří bázi. Červená báze pro PH produkčních znaků se stanovuje pouze na základě výsledků dcer redholštýnských býků, které se narodily v roce 2000. U černé báze jsou to dcery všech (černých i červených) holštýnských býků, které se narodily v roce 2000. Červená báze pro ostatní znaky, jejichž výsledky se vyjadřují ve formě RPH, se stanovuje na základě výsledků redholštýnských býků narozených v roce 1995. U černé báze jsou to všichni (černí i červení) holštýnští býci narození v roce 1995. (Výjimkou jsou znaky mléčná síla a oba dva znaky pro obtížnost porodů, kde se stanovuje báze na základě výsledků býků narozených v roce 2000).

Národní výpočet genomických plemenných hodnot v ČR Příprava na zahájení genomického hodnocení probíhá. Kolektiv pracovníků VÚŽV Uhříněves pod vedením Prof. Přibyla vypracoval metodický postup výpočtu, který předal výpočetnímu centu pro genetické hodnocení Plemdat s.r.o. Kolektiv programátorů pod vedením Mgr. Čermáka pracuje na vyprogramování modelu pro rutinní genomické hodnocení. Zahájení výpočtů je plánováno v průběhu roku 2012. Důležité budou nezbytné testy výpočtů, které musí předcházet zahájení rutinních výpočtů. Náš svaz zahájil v loňském roce mezinárodní spolupráci s řadou zemí, jejímž cílem je zvětšení souboru genotypů vstupujících do výpočtu. Výzkum a zkušenosti zemí kde genomické hodnocení již probíhá, ukazují, že velikost souboru genotypovaných býků významně ovlivňuje spolehlivost genomických plemenných hodnot. V současné době máme u holštýnského plemene k dispozici cca 4,5 tisíce genotypů získaných na základě dvoustranných smluv s pěti zeměmi. Majitelem těchto genotypů je Svaz.

strana 11 ፛


Vývoj hodnocení zvířat ke genomické plemenné hodnotě J. Přibyl, J. Přibylová, VÚŽV Uhříněves

T

rvale se přechází na stále novější postupy hodnocení zvířat. Tyto postupy se stávají nástroji propagace a nezbývá, než držet krok se světem. S vývojem je třeba si zvykat i na nová názvosloví. Šlechtitelský pokrok ve stádech je ovlivněn výběrem otců býků, matek býků a plemeníků na stádo. Každý z těchto úseků se podílí na výsledku zušlechťování přibližně 1/3. Výběr matek jalovic má pro zušlechťování stáda vliv mnohonásobně menší, neboť mají nízkou spolehlivost předpovědi plemenné hodnoty (PH), protože není možno mezi nimi udělat ostrou selekci, většinu z nich potřebujeme pro obnovu stáda a každá kráva dá za život jen malý počet dcer zapojených do plemenitby (v podstatě jen jednu). Důležité je proto především hodnocení plemeníků. Počátkem 20. století se ve vyspělých zemích všeobecně u skotu zavedla jako základ hodnocení zvířat kontrola užitkovosti (KU). Velmi brzy se však ukázalo, že samotná KU není pro hodnocení dostatečná, neboť dosažená užitkovost je především ukazatelem chovatelské péče a tudíž zvířata je nutno porovnávat za shodných chovatelských podmínek. V polovině 20. století byly používány testační (dánské) stanice. Jejich cílem bylo soustředit dcery více býků do jedněch podmínek. Nevýhodou stanic byla možnost porovnání jen omezeného počtu plemeníků a na každého z nich jen malý počet dcer, čímž byla i nízká průkaznost výsledků. Zároveň stanice nemusely odpovídat podmínkám chovu v běžných zemědělských podnicích. Souběžně se vyvíjely matematické postupy, které využívaly přímo záznamy KU v užitkových chovech. V 60. letech se celosvětově rozšířila metoda vrstevnic, která se v Evropě uplatnila pod názvem CC-test (contemporary comparison) a v Americe pod názvem HMC (herd-mate comparison). Jednalo ፛ strana 12

se o významné upřesnění hodnocení. Díky inseminaci bylo možno na každého plemeníka získat dcery ve velkém počtu stád s různými podmínkami chovu, uvnitř kterých byly jeho dcery porovnávány s vrstevnicemi po jiných plemenících. Nevýhodou bylo, že se pracovalo pouze s prvými laktacemi a byly brány v úvahu jen dva činitele, které ovlivňují užitkovost - (1) plemeník a (2) souhrnné působení stáda. Postupně se metoda vrstevnic upravovala a v 70. letech byly zaváděny vylepšení v podobě ICC a MCC, které zohledňovaly i další činitele, které ovlivňují užitkovost, jako je například stáří při otelení a více laktací každé dcery, se zohledněním rozdílů mezi laktacemi. Vývoj počítačů umožnil dokonalejší matematické hodnocení. V 80. letech se přešlo na BLUP (nejlepší lineární nestranná předpověď) - otcovský model. Ten umožnil lépe zohlednit všechny činitele, které ovlivňují užitkovost a zohlednit vzájemnou příbuznost mezi plemeníky. Podstatou metody je řešení soustavy mnoha rovnic, kde každý plemeník a každý činitel prostředí je neznámou, kterou odhadujeme se souběžným zohledněním všech ostatních vlivů. Návazně se BLUP rozšířil na Animal model (AM) (individuelní model jedince), který umožňuje díky vzájemným příbuznostem stanovit PH pro všechny jedince, bez ohledu na jejich postavení otci, matky, dcery, synové, sourozenci, polosourozenci. Tato metoda se stala v 90. letech celosvětovým standardem. Aby výsledky byly věrohodné, je u každého způsobu hodnocení nutno splnit základní předpoklady. U metody vrstevnic to například znamenalo, že všichni plemeníci musí být připuštěni v co největším počtu stád, v každém stádě s dostatečným počtem vrstevnic po jiných plemenících, v průměru na stejně kvalitní plemenice, ve stejném stáří a podobně.

Obecně lze říci, že čím vyspělejší metoda, tím méně předpokladů je nutno splnit, aby výsledky byly použitelné. Metoda AM dokáže do značné míry nesplnění řady předpokladů, jako je například preferenční připařování některých plemeníků na lepší plemenice, překonat. Po roce 2000 je celosvětový přechod u mléčné užitkovosti na Test-day AM (model dne kontroly užitkovosti), který nepracuje s celými laktacemi, ale přesněji s jednotlivými záznamy KU. U každé dojnice se stanovuje její laktační křivka. Využívají se údaje o příbuzných jedincích, neboť příbuzní by měli mít laktační křivky podobné. Metoda umožňuje stanovit PH i pro tvar laktační křivky (a perzistenci) a podchytit kolísání uvnitř laktace. Přímé porovnání ve stádě je ke kravám v různém stupni laktace, čímž narůstá počet vrstevnic a tím i spolehlivost PH. Stejným postupem je nahrazováno hodnocení růstu zvířat, kdy místo konečné hmotnosti, nebo přírůstku za určité období, je používán Test-day AM a stanovují se PH růstových křivek. Dalším novým postupem je hodnocení dlouhověkosti, které je založeno na nelineární metodě Survival kit a počítá u každého jedince riziko vyřazení. V současnosti se v řadě zemí pracuje na využití molekulárně-genetických údajů pro zpřesnění hodnocení zvířat. V návaznosti na vývoj laboratorních postupů a přístrojů byly na chromozomech zmapovány genetické markery - lokusy, které jsou ve vazbě ke QTL (quantitative trait loci) - genům, které podmiňují užitkovost. Byly stanovovány přínosy každého markeru k celkové PH. Tato byla součtem „obvyklé“ PH, stanovené například metodou AM a vlivu jednotlivých markerů. Tento postup známý pod názvem MAS (marker assisted selection) využíval desítky až stovky známých markerů a uplatnil se například ve Francii.


V současnosti je možno pro každého jedince stanovit pomocí laboratorních „čipů“ velké množství genetických markerů SNP (single nucleotide polymorphism). U skotu se používají například čipy od firmy Ilumina 50K, které stanovují 54.609 použitelných SNP, nebo lacinější LD (3K) (low-density) s přibližně 2.800 SNP, nebo o něco dražší HD (high density) s 777.962 SNP u každého jedince. Nejčastěji se používá čip 50K, dnes v ceně do 200,- USD na jedince. Použitím čipů narůstá objem zpracovávaných údajů, tím se mění i postupy používané pro hodnocení zvířat. Je možno použít vícekrokovou metodu. Vždy se vychází z KU a PH stanovených běžnými postupy na celostátních souborech užitkovostí. Podobně jako při postupu MAS jsou stanovovány přínosy každého SNP k celkové PH. V prvém kroku jsou pro plemeníky „referenční populace“ se známou a vysoce spolehlivou PH a známými SNP stanoveny přínosy (regresní koeficienty) jednotlivých markerů. Za tím účelem se řeší soustava rovnic. Vstupními údaji jsou na základě PH plemeníků stanovené „opravené užitkovosti dcer“ (DYD) (daughter yield deviation) a neznámými v soustavě rovnic jsou regrese k oněm 54.609 markerům. Následně jsou odhadnuté regresní koeficienty použity u mladých ogenotypovaných býků bez vlastních potomků k předpovědi jejich genomické plemenné hodnoty (GEPH). Tento vícekrokový přístup vyžaduje pro každý navazující krok bezchybné vstupní parametry, což je těžko splnitelné. Ogenotypovaní jedinci jsou často vychýleným výběrem z celé populace. Výsledkem je, že GEPH mladých jedinců je těžko porovnatelná s ostatní populací a vyžaduje úpravy. Takto upřesněné PH zpětně ovlivňují i hodnocení ostatních příbuzných jedinců a vrstevníků v celé základní populaci a je nutné dělat další opravy. Využití údajů o SNP přináší upřesnění plemenné hodnoty, které v závislosti na hodnocené vlastnosti, odpovídá 10 až 20 dcerám v kontrole dědičnosti. To znamená, že u mladého býka bez vlastních dcer, je jeho GEPH stanovena na základě rodokmenu (otec + matka) a díky SNP „jakoby“ na 10 až 20 dce-

rách. Průkaznost GEPH souvisí s hodnověrností regresních koeficientů, tím významně závisí na počtu ogenotypovaných prověřených býků. Doporučuje se, aby referenční populace zahrnovala nejméně několik tisíc prověřených plemeníků. V každém případě GEPH přináší upřesněné předpovědi PH a umožňuje zkracovat generační interval. Výhody přináší především pro malé populace, které za použití GEPH se dotahují ve spolehlivostech na úroveň velkých populací s rozsáhlými počty potomků v kontrole dědičnosti. Genetické markery SNP pokrývají hustě celý genom. Lze je použít, jak bylo výše uvedeno, ke stanovení přínosu každého markeru k celkové PH, ale i ke stanoveni „realizované genomické“ příbuznosti (G). Realizovaná genomická příbuznost mezi dvěma jedinci je stanovena jako podíl SNP (podíl genomu, protože SNP jsou hustě), ve kterém se shodují. Vzhledem k náhodnému mendelistickému výběru, náhodným chybám, jakož i časté neznalosti vzdálených společných předků, je přesnější než „rodokmenová“ příbuznost stanovená na základě papíru. Rodokmenovou příbuznost proto považujeme pouze za přibližnou očekávanou hodnotu, která se od skutečné příbuznosti může lišit. Bylo doloženo, že stejnou GEPH lze stanovit výše zmíněnými regresními koeficienty závislosti PH na SNP, ale také prostřednictvím genomické příbuznosti, což je výpočetně jednodušší Vývojem se v současnosti dospělo k SSP (single step prediction), jednokrokové předpovědi GEPH, která překonává nedostatky vícekrokové metody

a přináší celkově vyšší spolehlivost předpovědi PH. Podstata spočívá právě ve využití G v celostátním vyhodnocování všech jedinců v populaci. Běžně se pro hodnocení zvířat dnes používá metoda AM se zahrnutím příbuzností mezi všemi jedinci. Pomocí G se „pouze“ opraví příbuznost. Následně jsou pomocí AM nejen stanovené GEPH genotypovaných jedinců (mladých i starých), ale jsou opraveny i PH ostatních příbuzných a vrstevníků v celé populaci. Z hlediska vývoje přinesla každá metoda ve své době velké poznání a posun v chovatelství. Dnes je za nejdokonalejší považována SSP. Předpokládá se, že do několik let se stane běžným celosvětovým standardem. Rovněž z pohledu Interbullu se ukazuje metoda SSP vhodnější pro úpravy současné podoby MACE (multi-trait across country evaluation), používané pro mezinárodní přepočty a porovnání. Počítačové programy pro velké soubory byly na metodu SSP zatím vypracovány v USA (Misztal a kol.: BLUF90 - family) a Dánsku (Madsen a kol: DMU). Na zavedení SSP v celostátním hodnocení dojeného skotu v ČR pracujeme. SCHHS ČR obstarává vzorky, laboratoř na Hradištku izoluje DNA, VÚŽV Uhříněves ověřuje metodické postupy, Plemdat připravuje programy pro celostátní výpočty. Prvé naše výsledky byly předány do tisku a uveřejněny na světových konferencích. Ze strany Interbullu jsme dostali nabídku na podání pilotního projektu. Rovněž USA v současnosti připravuje přechod celostátního hodnocení na SSP a několik dalších zemí o této metodě začíná vážně uvažovat. Vývoj je velmi rychlý. Otázka je, jaké další nové metody budeme řešit za 5 let, abychom byli konkurenceschopní a udrželi v chovatelství krok se světem. Zpracováno za podpory MZe v rámci výzkumného úkolu NAZV č. QI111A167 „Genomická selekce dojeného skotu“

strana 13 ፛


Efekty tvorby skupin u dojnic Dojnice jsou často rozděleny do skupin podle věku, průběhu laktace, požadavků na výživu či zdravotního stavu. Při tvorbě těchto skupin jsou v průběhu laktace často více než 4x přesouvány do nové skupiny. Po každém přeskupení jsou dojnice smíchány s neznámými jedinci, což vede k dynamickým změnám. V nové skupině musí každá kráva obnovit své společensko-sociální postavení při využití hrozeb, trkání a svých fyzických dispozic.

Například v jedné studii bylo u krav v průběhu laktace sledováno jejich chování a mléčná produkce ve svém původním kotci. Po tomto výchozím období bylo 12 krav jednotlivě přesunuto do různých skupin s 11 dojnicemi. Kamerovým systémem bylo monitorováno jejich sociální chování, doba krmení, doba ležení či přesuny mezi krmným žlabem a lehacími boxy. Snímače dat měly umístěny na zadní končetině a měřily dobu stání a dobu odpočinku.

Řada nedávných studií na UBC posuzovala vliv tvorby skupin na dojnice.

Po přesunu do nové skupiny strávily tyto krávy méně času krmením, zvláště první hodinu po návozu krmné

Přehled přidělených jmen plemenicím Po za vedení online přidělování jmen plemenicím musíme s povděkem kvitovat tento systém. Výrazně se nám zvýšilo množství hlášených jmen, jednak se činnost zautomatizovala a odpadá ruční přepisování dat do systému.

፛ strana 14

dávky, kdy bývá mezi zvířaty největší konkurence. Nově začleněné krávy byly ostatními daleko častěji vytěsněny od krmného žlabu (graf č. 1). Byla též zjištěna jejich tendence trávit méně času odpočinkem v důsledku agresivnějšího chování ostatních krav. Tato narušení měla za následek snížení mléčné produkce z 43,4 kg mléka před přesunem na 39,7 kg po přeskupení. Změny skupin se hlavně provádějí v období okolo otelení. Například krávy jsou často přemísťovány do nové skupiny s cílem usnadnit jejich zaprahnutí, následně se tři týdny před


Zpracovali: Ing. Aleš Bychl a Ing. David Lipovský

30

530

Nově přidané do skupiny

20

Úroveň před úpravou skupiny

15 10 5

Doba přežvykování (min/den)

25

Vystrkání od žlabu (ks)

Původní doba přežvykování skupiny

Původní krávy 520

původní 510

přesunuté

500 490 480

470

0

d0

d1

d2

Graf 1: Nové krávy ve skupině byly vystrkány od žlabu mnohem častěji v den přemístění d0 a následujíc den (d1), ale nebyl pozorován rozdíl v počtu odehnání původních krav ve skupině nově přidanými.

otelením převedou do porodny a potom opět do skupiny pro rozdoj. Krávy jsou zvláště náchylné k onemocnění během „tranzitního“ období okolo porodu, takže druhá UBC studie zkoumala efekty přeskupení během období stání na sucho. 48 krav bylo ustájeno ve skupinách po 6 zvířatech. Po základním výchozím období byly vždy tři krávy z každé skupiny přesunuty do jiného kotce, kde zůstaly ustájeny 3 dojnice z původní skupiny. Monitorováno bylo chování krav při krmení, odpočinku i společenské chování. Dále byl měřen příjem

d0

d3

d1

Graf 2: Po promíchání skupiny, krávy, které zůstaly v původním kotci strávily méně času přežvykováním v den přesunu (d0), ale vrátily se na původní hodnotu již následující den (d1). Nově přidané krávy po oba dva dny vykazovaly kratší dobu strávenou přežvykováním.

sušiny a doba přežvykování pomocí elektronických zařízení.Krávy, jež byly převedeny do nových kotců, snížily příjem krmiva o 9 % ve srovnání se dnem před přesunem a u dojnic, které zůstaly ve svých kotcích, se příjem nezměnil. Krávy přesunuté do nových skupin byly častěji vytěsněny od krmných žlabů a to hlavně během 3 hodin po návozu krmiva. Tato zvířata též strávila méně času přežvykováním a návrat na původní hodnoty trval pouze dva dny po přesunu. (graf č. 2).

Tvorba skupin může některým chovatelům zajistit určité výhody, ale přináší i dodatečné náklady. Argumenty pro i proti by měl mít na mysli každý, při rozhodnutí, jak často a v jaké době krávy přeskupovat.

Obě studie dokazují negativní vliv tvorby skupin na dojnice. Porovnání studií ukazuje, že v malých skupinách

Výzkumná zpráva UBS (University of British Columbia) – Kanada, srpen 2011

se projev těchto negativních jevů snižuje. Snížení frekvence agresivních interakcí mezi zvířaty může pomoci provádění změn v období denního klidu, nikoliv těsně okolo krmení.

Protože někteří chovatelé pojmenovali valnou většinu stáda a potřebují nějaký nástroj pro kontrolu, přidali jsme novou položku do sekce On-line formuláře: Přidělená jména. V tabulce, která umožňuje snadné třídění a hledání tak lze zkontrolovat, které plemenice byly pojmenovány. Obdobný přehled bude implementován do prohlížeče plemenic. David Lipovský

strana 15 ፛


፛ strana 16

OSTRETINADELA30

OSTRETINGENUA3 OSTRETINADELA31

DOBRONINMARTA1 DOBRONINMARTA3

DOBRONINMARTA6 DOBRONINMARTA12 OSEVAAFRODITA DOBRONINALLICIA5 OSTRETINGENUA1

OSEVAJASMINA6

HOLEGABINA

OSTRETINGENUA4 OSEVAJASMINA4

DOBRONINMONALISA5

OSTRETINDOBROMILA4 DOBRONINMARTA5

OM

ot ec

o én jm OSTRETINDOBROMILA8

O MAN O MAN O MAN GOLDWYN ENCINO DUCE O MAN STYLIST ROUMARE MASCOL BOLTON O MAN O MAN RAMOS RAMOS MASCOL O MAN SNOWMAN MERWE O MAN O MAN MASCOL ZELATI ORION VELOX JARDIN ROUMARE O MAN O MAN O MAN O MAN STYLIST RAMOS O MAN O MAN RANNESLOV SNOWMAN WONDERBOY ROUMARE O MAN O MAN O MAN SHULAN O MAN EROTIC GARTER RAFAEL ROUMARE O MAN ROUMARE O MAN O MAN SNOWMAN LEXIKON RAMOS FICTION O MAN ROUMARE O MAN O MAN ALTAZESTY O MAN BOLTON GOLDWYN RAFAEL O MAN JASON SATIRE MASCOL MASCOL O MAN ROUMARE ROUMARE LONARD BEST O MAN ROUMARE JUSTIN

DUCE GARTER MORTY O MAN MURPHY ZELATI JELTAN JAB MASCOL SHARKY O MAN O MAN ARISTIDES BEST RAFAEL O MAN O MAN MOE GISLEY FIDGERALD STRESS MORTY O MAN LYNCH MURPHY MORTY MORTY O MAN HARRY IMPS HOGER EMMETT VELOX DANE MORTY ZELATI HORTY ZELATI SAILOR SHOTTLE AARON LUKE CEVIS O MAN MANAT O MAN ZELATI FANRED CICERO 2 GLENWOOD GARTER BOLIVER BEST JESTHER ZELATI O MAN GARTER MTOTO O MAN ARISTIDES SATIRE BOLIVER MORTY O MAN O MAN NOMBREUX GEM JACKET LOZON CELS BEST BEST LONDON MORTY MURPHY O MAN O MAN AARON INOR PABST

st áj

CZ000183016971 CZ000260403931 CZ000216405931 CZ000313287931 CZ000100918951 CZ000134687971 CZ000167693962 CZ000171520953 CZ000367026961 CZ000109968953 CZ000339722931 CZ000174181921 CZ000260455931 CZ000132620962 CZ000171252953 CZ000109969953 CZ000115749972 CZ000203871921 CZ000221909961 CZ000141283972 CZ000216586931 CZ000313267931 CZ000017363981 CZ000171229981 CZ000222837961 CZ000326599961 CZ000339931931 CZ000189561921 CZ000166947981 CZ000163058971 CZ000173532971 CZ000363057961 CZ000298473961 CZ000363144961 CZ000115799972 CZ000179977953 CZ000137997972 CZ000141777921 CZ000326713961 CZ000109770953 CZ000245132961 CZ000216319931 CZ000148527972 CZ000181875931 CZ000202010953 CZ000272389961 CZ000146318921 CZ000152467962 CZ000182079931 CZ000171465921 CZ000128610972 CZ000313446931 CZ000203868921 CZ000132661962 CZ000171274953 CZ000269216961 CZ000148600953 CZ000339921931 CZ000136121921 CZ000183052971 CZ000326591961 CZ000216389931 CZ000313332931 CZ000339957931 CZ000138269953 CZ000189684921 CZ000012172971 CZ000163825971 CZ000171040953 CZ000313423931 CZ000216569931 CZ000326803961 CZ000319785961 CZ000300789931 CZ000300735931 CZ000148464972 CZ000353103961 CZ000215967961

ch ov at el

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 18 19 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 31 31 33 33 35 36 36 38 39 39 41 41 43 43 45 45 45 48 49 49 49 52 52 52 55 55 55 58 58 60 61 62 62 64 65 65 67 67 67 67 67 72 73 73 75 75 77 77

kr áv a

po

řa d

í

Nejlepší krávy podle SIH-K (Datum publikace PH:15.9.2011)

MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI ZOD BRNISTE MESPOL MEDLOV, A.S. AGRO MONET, A.S. ZS OSTRETIN A.S. ZERAS AS RADOST.N/O. ZS OSTRETIN A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD CECHTICE AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRONET NESOVICE,DR. ZS OSTRETIN A.S. ZS OSTRETIN A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZD LUSTENICE ZD VYSOCINA ZELIV ZD KELECSKO AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI NETIS, A.S. CETA S.R.O. DOBROSEV A.S. DOBROSEV A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI PODEBRADSKA BLATA VOD STEBORICE MESPOL MEDLOV, A.S. DUBICKA ZEMEDEL.A.S. DOBROSEV A.S. DVPM SLAVIKOV DOBROSEV A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE OSEVA A.S. CHRUDIM ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZEAS OSKORINEK A.S. DOBROSEV A.S. ZS OSTRETIN A.S. ZD VYSOCINA ZELIV AGRODRUZSTVO ZAHORI ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE AGRODRUZSTVO ZAHORI OSEVA A.S. CHRUDIM ZERAS AS RADOST.N/O. HERMANSKY JOSEF ING. SZP ZABCICE AGRODRUZSTVO ZAHORI POLACEK OLDRICH ZD KELECSKO AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD LUSTENICE AGRONET NESOVICE,DR. ZS OSTRETIN A.S. AGRO ZABLATI,A.S. OSEVA A.S. CHRUDIM AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD CECHTICE MESPOL MEDLOV, A.S. DOBROSEV A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI ZOD ZALSI PODEBRADSKA BLATA MESPOL MEDLOV, A.S. MORAVSKA ZEMEDELSKA ZS OSTRETIN A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI DOBROSEV A.S. AGRAS BOHDALOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE AGRAS BOHDALOV, A.S. LUKA,A.S.

MEDLOV VKK TRESEN OSLOV NK OSLOV NK VELKY GRUNOV VKK MEDLOV VKK TESANY OSTRETIN-NK RADOSTIN OSTRETIN-NK TRESEN CECHTICE - HOLSTYN OSLOV NK LETOSOV - KU OSTRETIN-NK OSTRETIN-NK NIVNICE LUSTENICE ZELIV-H KELC SZCHD KU TRESEN TRESEN JABLUNKOV VKK KOBERICE 202 K3 DOBRONIN VKK-K2 DOBRONIN VKK-K2 TRESEN KOUTY JEZDKOVICE MEDLOV VKK BOHUSLAVICE DOBRONIN VKK-K2 SLAVIKOV VKK,KU,INS DOBRONIN VKK-K2 NIVNICE VKK KOCI NIVNICE CHLEBY VKK DOBRONIN VKK-K2 OSTRETIN-NK ZELIV-H TRESEN NIVNICE OSLOV NK VKK KOCI RADOSTIN SEMCICE VKK ZABCICE OSLOV NK HOLE KELC SZCHD KU TRESEN LUSTENICE LETOSOV - KU OSTRETIN-NK ZABLATI VKK KOCI TRESEN CECHTICE - HOLSTYN MEDLOV VKK DOBRONIN VKK-K2 TRESEN TRESEN TRESEN CESKE HERMANICE 1 KOUTY MEDLOV VKK PROSENICE OSTRETIN-NK TRESEN TRESEN DOBRONIN VKK-K2 BOHDALOV VKK TRESEN OSLOV NK NIVNICE BOHDALOV VKK VYS.STUDNICE VKK


82 82 83 85 86 84 81 82 85 80 84 82 84 86 85 86 83 82 85 82 82 81 83 82 86 86 85 85 82 84 80 87 80 80 81 84 84 80 87 84 83 83 84 81 84 83 84 81 80 84 83 81 84 73 84 82 81 79 86 80 86 83 82 84 85 85 84 83 82 82 83 85 83 82 83 82 82 80

127

120

111

117 109

104 119

115 119

109 113

100

106

114

115

104

113

126

122

92

101

117

96

107 98 103

117 103 128

115

115

98

101

85

118

99

126

116

97

102

112

115

99

102

107

113

108

114 118 122 124 148 118 115 111 123 103 124 116 127 129 135 116 113 113 99 117 120 111 123 120 113 123 120 118 123 118 112 121 120 113 105 107 132 104 129 138 116 127 128 107 115 114 109 116 105 113 117 121 126 107 131 121 122 117 114 104 130 121 124 124 113 123 109 103 102 114 116 126 137 118 122 127 120 107

133 120 132 150 159 142 116 117 146 118 143 126 139 142 148 127 124 133 120 120 134 126 121 134 146 153 148 123 121 133 122 133 132 133 106 135 138 105 168 145 127 135 145 107 137 127 118 138 114 139 135 127 150 109 144 134 135 127 119 121 153 135 137 150 127 135 125 120 126 128 132 159 141 131 132 128 128 114

132 119 121 143 149 143 108 117 154 123 147 127 146 142 141 125 112 126 124 119 135 120 117 135 147 147 156 123 115 128 117 130 132 140 110 127 121 99 177 136 133 125 139 100 130 115 124 153 112 146 145 128 144 104 140 137 132 141 122 124 148 141 139 157 128 133 129 128 137 129 131 163 147 134 132 116 127 107

zn

ch PH -k ap PH - st t

PH -m 104

124 115 134 139 133 123 112 100 127 114 126 101 102 111 132 119 128 131 107 103 117 119 113 123 134 148 124 106 111 124 124 122 114 124 94 134 135 102 137 137 114 126 136 98 130 136 96 104 114 116 115 115 136 104 131 99 121 109 102 118 134 117 124 109 106 113 122 107 96 119 130 144 114 102 113 122 114 126

PH -c

G+ G+ G+ VG VG G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ VG VG VG G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ VG VG VG VG G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ F G+ G+ G+ G VG G+ VG G+ G+ G+ VG VG G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+

PH -k on PH -v em

124 120 104 111 114 122 103 104 121 123 112 125 112 122 119 112 94 110 132 113 104 116 128 106 116 86 125 117 131 104 120 112 140 109 116 115 118 128 110 99 129 113 113 110 114 87 127 107 111 97 117 117 122 102 119 116 110 116 128 131 106 117 106 107 114 115 127 122 108 102 127 89 110 119 112 111 108 109

ka

ex

ex t 50 74 67 54 52 38 59 68 43 46 70 56 37 35 26 48 60 63 49 66 79 65 25 39 59 55 46 36 45 47 58 61 47 48 48 57 53 42 49 31 59 40 41 59 65 54 34 54 58 57 47 32 53 37 43 41 65 47 50 47 60 52 54 33 44 38 44 48 52 40 70 44 30 33 38 42 46 55

Zn ám

T

t %

kg

0,31 0,01 0,09 0,12 -0,11 0,29 0,26 0,21 0,15 0,39 -0,07 0,11 0,24 0,25 0,37 0,33 0,14 0,10 0,14 0,11 -0,09 0,16 0,19 0,19 -0,04 0,19 0,16 0,34 0,13 0,20 0,14 0,05 0,07 0,22 0,16 0,07 -0,09 0,29 -0,02 0,36 -0,08 0,21 0,11 0,13 -0,03 -0,04 0,30 0,11 0,19 0,13 0,08 0,28 -0,13 0,30 0,15 0,07 -0,07 0,26 0,10 0,19 -0,05 0,08 0,05 0,18 0,29 0,13 0,10 0,09 0,22 0,31 -0,09 0,17 0,23 0,18 0,14 0,25 0,14 0,27

PH SB Tř íd a

74 75 86 81 74 68 74 71 57 71 56 65 62 59 48 71 80 69 75 59 64 63 87 81 87 59 45 49 62 64 58 69 49 57 81 59 76 72 57 38 62 65 60 78 69 102 56 50 58 55 60 58 64 89 49 70 65 33 58 64 48 45 53 61 38 57 53 75 60 61 54 49 28 60 63 39 61 50

B

PH

b

PH

0,44 -0,15 0,12 0,26 -0,03 0,53 0,27 0,06 0,19 0,56 -0,36 0,06 0,43 0,43 0,56 0,46 0,19 0,00 0,29 -0,12 -0,41 -0,02 0,84 0,55 0,08 0,10 0,04 0,39 0,19 0,26 0,00 -0,03 -0,03 0,19 0,39 -0,05 -0,01 0,52 -0,07 0,37 -0,20 0,37 0,20 0,18 -0,16 0,30 0,46 -0,08 0,05 -0,03 0,09 0,50 -0,17 0,78 0,09 0,27 -0,23 0,00 0,06 0,25 -0,30 -0,12 -0,09 0,40 0,12 0,23 0,09 0,24 0,17 0,44 -0,41 0,11 0,13 0,38 0,31 0,12 0,18 0,09

PH

PH

733 2038 1647 1227 1728 439 1071 1426 875 467 2140 1321 529 456 -3 653 1354 1533 1050 1591 2469 1441 302 665 1765 1099 926 317 980 870 1286 1596 1158 876 978 1429 1728 557 1426 134 1866 678 914 1346 1923 1588 325 1277 1191 1285 1151 308 1834 418 886 988 2000 732 1163 897 1783 1267 1393 547 602 796 999 1149 972 480 2195 857 362 557 752 624 974 920

%

PH

119 101 97 116 124 125 98 103 136 101 129 115 123 118 117 99 103 107 111 102 113 98 106 111 117 129 131 116 102 115 102 107 115 121 101 123 103 91 143 118 119 102 126 95 108 108 116 132 108 125 123 113 123 94 115 124 110 125 114 108 129 127 124 133 116 120 128 115 114 106 107 140 135 123 115 109 115 95

111 117 119 117 151 114 111 101 121 93 121 110 123 124 131 104 112 112 101 113 116 106 123 118 103 112 117 118 123 115 111 109 121 108 104 106 134 103 121 137 115 122 122 103 111 113 107 109 99 110 115 118 129 103 126 113 120 112 107 96 125 117 119 116 115 123 107 97 95 109 112 119 138 114 120 127 115 107

kg

SI -v em

kg

SI -p ro d SI -k on 149 147 150 145 133 142 151 152 135 151 137 141 138 137 135 148 148 144 142 144 143 147 138 142 142 142 133 138 137 141 142 142 132 140 144 139 135 144 130 134 134 139 133 146 140 144 137 136 144 139 135 136 130 147 133 135 137 135 136 140 132 132 134 133 136 132 133 139 143 142 136 133 125 133 134 134 137 143

M

SI H -K 154,1 149,4 149,3 149,0 149,0 148,9 147,9 147,7 147,2 146,9 146,1 145,9 145,8 145,4 145,3 145,3 145,3 145,2 145,1 145,1 145,0 144,9 144,8 144,4 144,3 144,0 143,9 143,6 143,2 143,2 143,1 143,1 143,0 143,0 142,9 142,8 142,8 142,7 142,6 142,6 142,4 142,4 142,2 142,2 142,1 142,1 142,1 142,0 141,8 141,8 141,8 141,7 141,7 141,7 141,5 141,5 141,5 141,4 141,4 141,3 141,1 141,0 141,0 140,9 140,7 140,7 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,5 140,4 140,4 140,3 140,3 140,2 140,2

strana 17 ፛


፛ strana 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 26 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 42 42 45 46 47 47

p

jm

é

no

SNOWMAN ROUMARE OMAN JERUDO MASCOL KETCUA KAI ZELATI IMOLA IRONMAN OMEGA FROSTY FINESSE JOMAN ALTA RUFFIAN DIAMOND JORRYN LUCKY STAR ICHANT JAP MANGO JARDIN JOBERT FLASHBACK IMPRESS FOREIGN SHULAN NAVARRO CAPITOL RAMOS SOLUTION ELASCO JULIAN IMAN GARTON IDRIL LIBERATOR BURT MURPHY IBIS FRITZ JEEP JOLIVER GOLDFIRE JOLAND JOYALIST JACKPOT SHARKY

í ad oř

LI

N

E -R

G

ot

ec

NEA-515 O MAN NEA-526 BESN NEA-113 MANFRED RED-446 JEROM NEA-392 MTOTO NEA-671 O MAN NXA-627 REXONDI NXA-143 ZEBO NEA-352 O MAN NEA-417 O MAN NEA-436 O MAN NXA-567 BW MARSHALL NEA-363 O MAN TV*TL NEA-553 O MAN TV*TL NXA-542 BW MARSHALL TV*TL NEA-322 BESN TV*TL NEA-468 BESN TV*TL NEA-408 ESTIMATE TV*TL NEA-371 MERCHANT TV*TL NEA-538 MURPHY TV*TL NEA-374 AARON TV*TL NEA-509 BESN TV*TL*AA NEA-522 BESN TV NGA-532 MIKE NEA-508 O MAN TV NEA-442 O MAN TV*TL NEA-637 SHOTTLE NEA-644 MASCOL TV NEA-299 KIRBY TV*TL*BY NEA-026 RUDOLPH TV NBY-256 ORCIVAL *TV NEB-914 MANFRED TV*TL NEA-537 O MAN TV*TL NEA-356 O MAN TV*TL NXA-179 MARSHALL TV*TL NEA-383 HARRY NXA-590 LOUSON TV*TL NEA-375 AARON TV*TL NEA-175 MANFRED TV*TL NEA-368 O MAN TV*TL NGA-561 JASPER TV*TL NEA-502 MURPHY NXA-501 BOLIVER TV*TL NXA-680 GOLDWYN TV*TL NEA-552 SHOTTLE RED-475 ROYALIST TV*TL NEA-570 MURPHY TV*TL*TY NXA-481 BRETT

at

TV*TL *TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TL TV*TL TV*TL TV*TL

st

us

(Datum publikace PH: 15.9.2011)

e

BW MARSHALL GIBBON ELTON RUDOLPH RUDOLPH BELLWOOD O MAN PRELUDE TRENT DUTCH BOY BW MARSHALL SAND ADDISON AARON PATRON WILLIS CELSIUS RUDOLPH ADDISON MARSHALL PRESCOTT TONIC MATTIE RONALD AARON LORD LILY BESN MELCHIOR SIERRA AMBITION RONALD TONIC MONTU LANTZ PATRON WOUDHOEVE RUSSEL PRESCOTT LUKE MARSHALL RIDGE-HEIGHTS BE CHAMPION ADDISON O MAN MANAT TRIBUTE ADDISON EMERY

ot

cm

ky at

2005 2000 1998 2003 2000 2006 2006 1996 2004 2004 2004 2001 2004 2005 2001 2004 2001 2000 2004 2005 2000 2001 2000 2004 2005 2004 2006 2006 2004 1997 2005 2000 2005 2004 2002 2004 2005 2000 1999 2004 2001 2005 2005 2006 2005 2005 2005 2000

RN

604 604 901 401 904 201 101 701 701 701 604 906 101 701 910 101 902 906 101 101 170 401 510 101 101 101 202 101 101 101 101 510 604 401 401 202 101 170 701 170 901 701 401 604 701 401 701 701

75 170 1283 82 471 64 60 1712 136 67 76 1113 93 74 362 83 288 214 56 77 464 304 292 73 80 74 65 51 66 1319 62 253 63 69 643 93 76 630 1126 155 167 65 67 56 62 89 53 673

38 66 38 33 155 29 112 1002 99 35 62 28 68 379 57 44 56 37 45 49 35 156 747 106 58 114 48 43 61 37 42 63 33 118 638 86 53 73 43 45 63 38 41 213 26 61 64 44 33 192 21 32 190 26 35 49 30 44 68 40 52 271 33 57 205 44 43 175 32 51 66 43 52 61 43 47 57 41 49 61 44 38 44 34 47 56 39 196 611 127 47 53 41 68 108 38 37 50 31 36 60 30 115 340 69 43 67 36 52 65 45 68 323 45 153 713 121 52 83 34 39 102 24 39 63 38 30 58 24 31 53 29 38 58 35 36 70 27 33 47 29 71 443 63

89 24 115 2177 -0,19 -0,10 73 94 27 121 623 0,06 0,25 33 99 89 118 1039 0,12 0,18 56 89 29 124 101 0,40 0,22 39 98 58 112 449 0,28 0,24 44 87 24 110 1088 0,03 0,16 49 86 31 114 1539 -0,18 0,09 48 99 126 122 163 0,93 0,13 87 93 50 106 1027 0,17 0,10 60 87 31 129 1649 -0,21 -0,04 49 89 33 127 382 0,22 0,17 36 99 93 114 853 0,09 -0,03 45 91 38 113 1087 0,16 0,01 62 89 36 115 1123 -0,16 0,02 33 97 32 116 1274 -0,12 -0,11 43 89 46 92 484 0,37 0,17 54 97 26 79 1065 0,04 0,17 50 95 24 98 -252 0,65 0,24 42 85 27 105 1527 -0,31 -0,03 34 89 31 115 778 -0,30 0,00 6 98 42 112 293 -0,16 0,30 97 47 84 491 0,04 0,26 25 96 37 98 531 0,02 0,15 25 88 38 100 351 0,32 0,23 43 89 46 107 -329 0,39 0,30 17 88 35 138 715 -0,05 0,09 26 87 38 104 840 0,19 0,09 54 84 29 114 527 0,07 0,23 29 87 38 114 366 0,11 0,19 26 99 157 134 249 0,13 0,08 22 86 38 100 137 0,39 0,29 39 96 45 101 563 0,18 0,28 41 87 27 125 869 0,05 0,03 42 88 27 106 1034 -0,05 0,02 40 98 82 111 361 0,12 0,15 26 90 30 81 -687 0,90 0,50 38 89 45 113 637 -0,05 0,16 23 98 56 113 -331 0,62 0,36 35 99 113 97 1374 -0,16 -0,05 43 94 39 99 1523 -0,30 -0,06 35 94 31 108 678 0,27 0,03 54 87 31 102 1144 0,05 -0,02 54 87 24 126 765 -0,18 0,01 16 85 22 109 419 0,14 0,15 31 87 29 96 -51 0,57 0,22 45 90 31 106 332 0,04 0,22 18 85 27 98 509 0,36 0,04 54 99 61 97 843 -0,01 0,03 36

66 41 51 20 35 51 61 16 44 53 26 27 38 41 34 30 51 9 50 28 33 38 30 30 9 32 36 37 27 15 26 41 32 37 24 9 35 14 43 48 26 38 27 26 14 28 21 32

137 128 135 120 128 133 134 129 131 128 121 117 127 121 117 127 133 118 123 108 118 125 119 126 113 118 127 125 119 110 125 131 120 121 117 125 120 122 122 122 121 123 111 119 120 118 119 118

86 101 108 112 106 89 101 94 90 82 106 109 106 69 105 88 60 96 102 121 109 111 89 78 108 102 97 90 96 86 98 107 97 108 69 106 88 104 87 100 104 108 87 107 83 109 98 116

96 104 108 120 107 111 96 93 111 117 108 116 107 112 95 107 104 107 98 116 108 100 97 99 111 103 84 106 97 114 114 105 93 96 108 100 95 52 94 108 107 90 97 95 110 94 111 100

126 143 127 115 148 0 0 117 105 127 131 151 107 121 140 118 136 136 112 135 135 142 147 113 132 127 0 0 121 122 118 115 120 129 134 114 128 140 106 121 136 120 130 0 134 133 0 125

131 115 106 126 98 109 116 118 107 90 105 106 110 112 112 106 99 105 112 122 113 104 109 116 124 94 117 102 110 112 91 91 106 117 92 106 100 136 124 107 97 112 107 117 83 116 116 111

115 130 102 100 95 91 92 95 94 87 108 102 102 105 128 109 87 123 120 120 102 109 118 97 106 114 119 106 116 112 100 86 109 95 118 115 114 108 106 94 93 101 124 119 117 99 103 109

147,6 144,8 141,8 135,4 134,2 133,5 133,3 132,7 132,5 132,3 132,0 131,3 131,0 131,0 130,4 129,8 129,7 129,1 128,9 128,8 128,5 128,4 128,1 128,0 128,0 127,7 127,7 127,1 126,7 126,6 126,4 126,0 125,9 125,8 125,8 125,6 125,4 125,2 125,1 124,7 124,5 124,4 124,4 124,4 124,3 124,2 123,9 123,9

st ko iny o e í ) ě c n % v n k et ( r st t t iz h o on č m e du vla dce od rod SB ex e x l eh sb B T n u o r e r H H HM H% H% HT HB pr . . o lo . k . v e ga c p t p ád ád D I I SI I. PL or d s dc st Sp st RP P P P P P PL e ac

TOP 100 býků dle SIH (min. 30 stád prod. a 20 stád ext.. stáří do 8 let nebo min. 50 ins v probíhajícím či předchozím roce)

SNOWMAN ET ROUMARE O-BEE MANFRED JUSTICE-ET JERUDO ET MASCOL ET CRF KETCUA ZDISLAVICE KAI URNIETA ZELATI II ET GENOS IMOLA ET GENOS IRONMAN ET OMEGA DIAMOND-OAK FROSTY-ET TIMMER FINESSE JOMAN HONEYCREST RUFFIAN-ET GOOLSTAR DIAMOND SKALSUMER JORRYN BOFRAN LUCKY STAR ET ZELIV ICHANT DOBRONIN JAP PASEN MANGO-ET JARDIN ET JOBERT SOUTHLAND FLASHBACK DT IMPRESS WILLEM`S HOEVE R FOREIGN SHULAN ET DOME S NAVARRO MILLSTREAM CAPITOL RAMOS ELAGAASTER SOLUTION ELASCO HOLE JULIAN EM-JO IMAN OSTRETIN GARTON ET ZELIV IDRIL LOWLANDS LIBERATOR LUTZ-BROOKVIEW BURT-ET RICECREST MURPHY-ET CERNOV IBIS ET FRITZLAND CJ ABE-ET AGRAS JEEP ET OSTRETIN JOLIVER ET GOLDFIRE ET JOLAND OSTRETIN JOYALIST AGRAS JACKPOT ET JEWELED-ACRES SHARKY-ET

o én jm a lé k C e bý


strana 19 ፛

47 50 51 52 53 53 53 56 57 58 58 58 61 62 62 64 65 65 67 68 68 70 71 72 73 73 75 76 77 77 79 80 80 82 83 83 85 85 87 88 89 89 89 89 93 94 94 94 97 97 99 100 100 100

ALTON BILLION NACIDO IMAGE DUARTE SAILOR OMRO MARLON JAMMER TRAVOLTA OREGON GO-AHEAD RORY ALEXANDER ALGAVE ALTAZESTY FICTION AIRRAID LABES RANDALIA LLOYD GAINER MALPAS EMIL ERASER SWITCH SATIRE HEATWAVE BAROS PARAMOUNT DIE-HARD CASANOVA SERMIONE KNAPP STARCROSS ALTASPARTA LANCELOT GRENT JARGON HOLLYWOOD HOGEN GIGA BOLTON RAFAEL JONK KIAN SHOWBOY GOLDWYN JARVIS ALINO JINDRICH FIDGERALD FIRM HORUS

TV*TL

TV RF TV*TL *TV TV*TL CV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV

TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV TV TV*TL TV*TL TL TV TV TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL

TV*TL TV TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV TV*TL TV*TL TV*TL

CV*TL TV*TL TV*TL TL TV TV*TL TV*TL TV TV*TL

NXA-507 ADDISON NXA-525 BW MARSHALL NEA-643 MASCOL NEA-353 O MAN NGA-522 WILLIS NEB-901 MATHIE NEA-435 O MAN NEA-398 LANCELOT NXA-458 EARL NGA-572 MIKE NEA-486 O MAN NEA-507 O MAN NEA-628 SHOTTLE NEA-390 RUSSEL NEA-610 SHOTTLE NXA-509 BW MARSHALL NEA-361 O MAN NXA-508 BW MARSHALL NEA-410 LANCELOT NEA-483 AARON NEA-629 SHOTTLE NEA-464 O MAN NEA-412 O MAN NGA-541 EMERSON NXA-445 LUCENTE NXA-636 SABRE NXA-475 ADDISON NGA-553 JORDAN NGA-573 JORDAN NEA-495 BESN NXA-439 ROEBUCK NGA-520 WILLIS NEA-058 LADIN NEA-703 LUCKY STAR NGA-537 STORMY NXA-579 BW MARSHALL NEA-111 LUKAS NXA-315 TRENT NEA-563 LAUDAN NBY-250 ORCIVAL NEA-205 MORTY NEA-487 LANCELOT NEA-490 HERSHEL NXA-036 ADDISON NEA-488 BESN RED-486 ANDRIES NEA-594 SHOTTLE NXA-457 JAMES NEA-510 BESN NEA-700 BESN NGA-570 CALIBER NGA-460 WEBSTER NEA-364 O MAN NXA-386 MANAT

MANFRED DUSTER GARTER TRENT ADDISON ROTATE AARON ADDISON ZEBO NOVALIS BW MARSHALL RUSSEL OUTSIDE CELSIUS MANAT PATRON RONALD MANFRED BESN BELLWOOD TRENT BESN ADDISON ESQUIMAU TUGOLO RONALD PATRON RUSSEL JESTHER FATAL TESK ADDISON LUKAS TITANIC BW MARSHALL CONVINCER TONIC MANFRED BESN LENTINI RF BRETT AARON CONVINCER CASH ESQUIMAU SUNNY BOY FORD STORM MANFRED STORM ADDISON MANFRED LUCKY LEO MTOTO

2000 2001 2006 2004 2003 1994 2004 2004 2000 2005 2004 2004 2006 2000 2005 2001 2004 2001 2004 2000 2005 2004 2004 2000 2004 2002 2000 2004 2005 2001 1995 2003 2001 2006 2004 2001 1998 2002 2005 2005 2003 2004 2001 1999 2001 1997 2005 2000 2000 2001 2005 2001 2004 2003

170 901 101 701 101 901 604 101 170 101 701 101 170 101 604 910 101 901 510 903 101 101 510 401 101 101 701 101 101 101 170 101 101 701 604 910 101 701 101 101 701 101 170 101 510 101 201 906 701 803 201 604 101 401

813 313 62 101 55 518 51 69 589 69 96 71 107 1359 72 382 71 173 85 177 61 60 63 367 79 310 1340 78 64 194 999 82 1271 56 65 342 1658 246 64 68 77 58 211 2024 846 929 74 308 218 121 50 83 61 72

76 470 41 49 271 43 38 58 36 50 86 43 40 47 32 125 323 83 31 46 28 43 54 32 73 252 37 39 61 35 57 83 50 46 58 38 32 81 26 151 692 106 38 60 29 52 292 42 57 62 48 34 155 28 33 74 28 31 144 24 40 53 34 37 57 34 31 49 26 47 214 33 50 67 42 71 147 44 122 992 92 53 65 44 48 52 40 49 143 38 101 539 59 55 69 46 193 551 134 30 60 31 32 59 29 71 250 56 203 1117 161 71 217 59 47 50 39 44 56 36 46 67 41 37 49 31 34 146 33 237 951 143 123 448 88 125 267 57 47 59 36 50 284 41 33 125 25 38 108 32 31 36 23 42 60 29 43 52 38 37 59 30

99 97 86 91 85 98 84 88 98 88 91 88 91 99 88 97 88 95 90 95 86 86 86 97 89 97 99 89 87 95 99 89 99 85 87 97 99 96 87 88 89 86 95 99 99 99 88 97 96 92 84 89 86 88

54 44 29 41 27 95 25 34 60 28 47 31 26 116 29 46 51 27 25 22 31 30 25 35 40 53 92 39 39 41 79 41 130 20 27 57 160 59 35 38 37 31 27 175 102 96 35 40 28 29 26 37 35 28

103 98 114 137 120 111 123 94 102 102 97 100 104 102 93 107 111 102 105 88 108 103 112 103 108 116 112 108 104 93 102 116 112 89 131 85 99 111 108 110 113 119 105 110 90 98 114 111 80 99 98 104 97 118

1065 781 576 499 -71 1131 504 788 309 -617 1391 125 711 28 266 751 743 815 443 484 41 411 921 215 506 318 971 -271 1370 927 711 577 669 32 583 584 178 632 1194 650 864 74 1179 487 25 -945 -18 -235 409 1144 858 1106 -60 100

-0,13 -0,27 0,19 0,19 0,49 -0,23 -0,02 -0,03 0,30 0,42 0,02 0,41 0,19 0,22 0,26 -0,22 -0,06 0,17 -0,05 0,13 0,41 -0,01 0,02 0,23 0,34 0,13 0,02 0,31 -0,25 -0,23 -0,27 0,23 0,04 0,38 -0,07 -0,11 0,11 0,26 -0,28 -0,08 -0,03 0,22 -0,30 0,30 0,19 0,79 0,23 0,25 0,10 0,01 -0,14 -0,04 0,48 0,24

-0,01 0,04 0,25 0,00 0,30 -0,12 0,12 0,04 -0,01 0,46 0,01 0,25 -0,09 0,21 0,09 0,02 0,05 -0,13 0,15 0,20 0,18 0,14 0,06 0,09 0,08 0,08 -0,02 0,33 -0,01 0,08 -0,10 0,13 0,10 0,22 -0,01 -0,11 0,17 0,14 -0,02 0,09 0,00 0,13 -0,19 0,21 0,27 0,47 0,06 0,12 0,07 -0,05 0,09 0,02 0,21 0,02

33 9 42 39 38 27 20 31 40 6 62 41 48 20 35 13 27 51 15 33 37 17 42 29 53 25 44 14 34 18 6 45 33 33 19 16 17 51 24 21 35 22 22 48 17 17 19 11 26 50 24 44 38 25

36 31 40 18 19 29 27 31 10 9 49 23 18 16 16 28 30 18 27 33 15 25 37 14 24 17 32 14 46 39 17 30 31 18 20 12 19 33 40 30 30 13 25 33 21 -3 4 1 20 35 38 40 14 5

118 112 130 113 123 110 115 117 110 116 131 123 112 114 114 111 116 112 115 123 117 115 123 112 121 112 119 115 122 118 101 123 120 118 108 101 113 126 117 116 117 111 106 127 117 115 105 103 113 121 120 123 118 106

104 85 99 104 97 62 90 94 114 89 89 102 99 80 109 105 85 85 106 88 95 89 95 105 100 101 111 82 86 84 90 108 104 113 99 99 105 108 102 99 107 87 90 99 100 115 106 103 98 96 71 98 71 104

96 115 101 109 83 106 96 105 109 109 84 80 104 99 106 90 92 92 106 77 103 109 92 100 83 107 66 110 100 93 131 80 72 103 129 121 95 92 90 97 96 95 91 63 100 96 91 98 122 91 87 110 101 100

144 134 0 123 119 122 108 127 131 138 101 121 147 141 144 148 111 135 108 128 0 121 109 140 109 140 136 115 136 142 134 118 136 0 117 146 134 117 139 125 107 129 134 113 138 152 143 151 135 0 129 104 117 114

98 115 89 100 101 122 118 107 109 95 105 115 105 112 98 120 114 117 108 111 105 100 99 110 111 99 103 102 101 102 105 103 106 114 86 120 107 76 100 107 109 113 118 104 99 104 107 103 97 96 107 86 100 111

111 103 90 102 109 110 109 109 120 107 94 103 107 100 113 107 115 115 114 109 114 110 100 105 105 101 123 100 102 101 120 96 108 107 102 116 114 103 100 95 102 102 130 103 100 91 130 128 98 119 94 89 101 128

123,9 123,8 123,7 123,6 123,3 123,3 123,3 123,2 123,1 122,7 122,7 122,7 122,6 121,9 121,9 121,7 121,6 121,6 121,5 121,2 121,2 121,1 121,0 120,9 120,7 120,7 120,6 120,5 120,4 120,4 120,3 120,2 120,2 120,0 119,9 119,9 119,8 119,8 119,6 119,5 119,4 119,4 119,4 119,4 118,9 118,8 118,8 118,8 118,7 118,7 118,6 118,5 118,5 118,5

BO-IRISH ALTON-ET J-K-R BW-MARSHLL BILLION-ET GROENHILDE NACIDO GENOS IMAGE ET DOME`S DUARTE PARADISE-R SAILOR 95-ET OMRO NEWHOUSE MARLON RIDGE-STAR JAMMER-ET MARS TRAVOLTA LYNCREST OREGON ET DELTA GO-AHEAD AVENHAM RORY ET GANVO ALEXANDER ALGAVE VALLEY-DRIVE ZESTY-ET FICTION SILDAHL AIRRAID LABES ET RANDALIA DELTA LLOYD WILLEM`S HOEVE GAINER MALPAS EMILET AZ ERASER VERO SWITCH GG ADDISON SATIRE LOWLANDS HEATWAVE WIDEVIEW BAROS DELTA PARAMOUNT REGANCREST RBK DIE-HARD-ET CASANOVA SERMIONE GENOS KNAPP ET STARCROSS PARADISE-DND SPARTA-ET LANCELOT ET GRENT ET IJSSELVLIEDT JARGON DELTA HOLLYWOOD HOGEN BARNKAMPER GIGA SANDY-VALLEY BOLTON-ET HOLIM RAFAEL JONK ET KIAN SHOWBOY ET BRAEDALE GOLDWYN ET APPLOUIS JOCKO JARVIS-ETS TEC MARTINIEGA ALINO ET ZELIV JINDRICH ROLS FIDGERALD WILLEM`S HOEVE R FIRM ALL MULINO HORUS ET


Nákladovost produkce mléka v evropském kontextu T

ak jako předešlé tři roky, proběhlo i na začátku roku 2011 šetření nákladovosti produkce mléka (CoP – Costs of Production), které organizuje asociace European Dairy Farmers – EDF. Členy této organizace jsou i některé velké podniky v ČR a na Slovensku (většinou transformované akciové společnosti). U nás tato organizace spolupracuje také se Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR. Letos bylo do šetření nákladovosti zahrnuto 279 farem ze 17 evropských zemí včetně států mimo EU (Švýcarsko a Ukrajina). Výsledky se týkají v podstatě údajů za rok 2010, i když účetní výkazy v některých zemích berou v potaz i jiný hospodářský rok, který nemusí začínat 1. ledna. Mezi členy EDF jsou různé typy farem - od rodinných až po velké podniky - a je nutno uvést, že jejich vzorek neodpovídá průměrným hodnotám z národních statistik. Nicméně při použití stejné metodiky je možno získat cenné údaje pro porovnání produkce a nákladovosti výroby mléka napříč evropskými státy. Z výsledků vyplývá, že průměrné výnosy z celkové produkce mléka (včetně prodeje zvířat, meziproduktů, dotací

፛ strana 20

a dalších příjmů souvisejících s mléčným hospodářstvím) činily 36,3 € centů za kilogram standardizovaného mléka (4% tuku a 3,4% bílkovin). Vlastní prodej mléka přispěl do těchto příjmů 29,7 € centy/kg (82%). Pokud bychom toto číslo přepočetli podle průměrného kursu eura pro rok 2010 (25,29 Kč/€), dostaneme se na průměrnou farmářskou cenu členů EDF za 1 kg mléka kolem 7,50 Kč. Bohužel, stejně jako v roce 2009 převýšily celkové náklady vynaložené na produkci mléka celkové výnosy, když dosáhly hodnoty 41,8 € centů za kg mléka! Při porovnání těchto hodnot se dostáváme k celkové ztrátě na 1 kg mléka 5,5 € centů. To znamená, že z podnikatelské perspektivy bylo mlékaření v průměru EDF ztrátové, protože ne všechny zdroje použité při produkci mléka byly při tehdejších tržních cenách „zaplaceny“. Ne všechny náklady však byly tzv. „cash“ (hotovostní). Metodika zjišťování nákladů v EDF zahrnuje i tzv. náklady ušlé příležitosti (oportunitní náklady), které obsahují i to, co neprojde účetnictvím, např. předpokládané výnosy z pronájmu výrobních faktorů – půdy a kapitálu (v případě, že by je pod-

nik nepoužíval k zemědělské činnosti) nebo finanční výnosy z tohoto majetku (pakliže by byl převeden na peníze a vhodně investován). V případě rodinných farem jde rovněž o dopočet ocenění práce rodinných příslušníků (viz graf č. 1). Pokud bychom takovéto náklady odečetli, dostali bychom se na úroveň účetních nákladů, která byla 30,4 € centů/kg stand. mléka (včetně odpisů) a můžeme tedy konstatovat, že v průměru dosáhly evropské mléčné farmy účetního výsledku + 5,9 centů z 1 kg mléka (asi 1,5 Kč). Průměrná čísla ovšem nevypovídají nic o regionálních rozdílech a ani o rozložení vzorku respondentů. Zde je třeba zdůraznit, že zhruba čtvrtina farem dosahovala v loňském roce kladného výsledku hospodaření a byla schopna pokrýt i oportunitní náklady. Na národní úrovni pak nejlepších výsledků dosahovalo Irsko (IE) a Ukrajina (UA), k těm lepším patřily i Velká Británie (UK) a Polsko (viz graf č. 2). Naopak výrazně špatná situace panovala na Slovensku, kde nízké výkupní ceny vedly k tomu, že produkce mléka byla výrazně ztrátová (nebyly pokryty ani hotovostní ná-


klady). Podniky z ČR, které se průzkumu účastnily (velké a.s. s průměrnou velikostí stáda 854 ks), byly v loňském roce v průměru schopny pokrýt veškeré účetní náklady týkající se výroby mléka a při celkových výnosech 36,6 € centů za 1 kg a hotovostních nákladech s odpisy ve výši 35,8 dosáhly zisku na 1 kg mléka ve výši 0,8 € centu (přibližně 20 haléřů). Přesto při srovnání s ostatními zeměmi nebyly schopny pokrýt veškeré zdroje vložené do mléčného hospodářství a zaplatit i oportunitní náklady (i když v našem případě podstatně nižší než v okolních státech), čímž by se zvýšila jejich konkurenceschopnost.

6 5 4 3 2 1

- na kvótu - ostatní - na půdu - na budovy - pracovní - přímé

Výnosy

Náklady B

4 3 2 1

3 - oportunitní 2 - odpisy 1 - hotovostní

- Ostatní - Dotace - Prodej zvířat - Prodej mléka

45 40

1.8

4

2.7

11.3 4 3 2

4.8

3

€ cent / kg mléka

Podnikatelská ztráta -5,5 ct/kg

1.0

6 5

35

1.2 1.2

3

Účetní výsledek 5,9 ct/kg

4.1

30

4.3

2

25

16.1 2

20

15

29.9 26.3

10 15.5

1

1

1

5 0

Graf č. 1: Metodické pojetí nákladů na příkladu průměrných hodnot všech respondentů EDF (2010). Zdroj: EDF

Hotovostní náklady

Odpisy

Oportunitní náklady

Celkové výnosy

80

70

60

€ cent / kg st. mléka

Pro lepší představu o rozdílech mezi jednotlivými zeměmi je nutno zaměřit se na vybrané nákladové položky (viz tab. 1). České podniky převyšují celoevropský průměr zejména v nákupu krmiv, kde je tato hodnota o zhruba 90 % vyšší než je průměr EDF (8,9 € centů/ kg st. ml.) Další významnou položkou jsou mzdové náklady, které převyšují průměr EDF zhruba dvojnásobně. Naopak s ohledem na právní formu našich podniků je ocenění vlastní rodinné pracovní síly nulové, stejně jako na Slovensku nebo Ukrajině. Zkoumáme-li podrobněji příčiny rozdílů v hospodaření členských zemí EDF, musíme si povšimnout zejména nižší produktivity práce, která je v případě ČR zhruba o 30% nižší než je průměr EDF (190 kg mléka/hod. práce) a činí 130 kg standardizovaného mléka na hodinu práce. V porovnání s Holandskem je ale zhruba o polovinu a v porovnání s Dánskem dokonce o více než 60% nižší. Nejnižší produktivity práce pak dosahuje Ukrajina, a dále Polsko a Slovensko (22, 79, resp. 90 kg/hod. – viz tab. 2). V zemích jako jsou Holandsko a Dánsko je rovněž celková potřeba práce na jednu dojnici zhruba 30 hodin ročně oproti našim 73 hodinám.

Náklady A

50

40

30

20

10

0

DE

DK

BE

UK

NL

IE

FR

IT

ES

PT

SE

AT

CH

PL

CZ

SK

UA

Graf č. 2: Porovnání struktury nákladů mezi členskými zeměmi EDF (2010). Zdroj: EDF

Zajímavé je rovněž srovnání produktivnosti kapitálu, kde Česká republika se svými 3 664 kg mléka na 1 000 € majetku (stroje, budovy, základní stádo, podíly v jiných podnicích apod.) převyšuje průměr EDF víc jak o polovinu a je mezi všemi členskými státy na prvním místě. Z dalších ukazatelů je třeba zmínit délku mezidobí, kdy pro české dojnice

jde o 413 dní (o 6 dní déle než je průměr EDF) - tento údaj je víceméně srovnatelný s ostatními zeměmi. Nejnižší hodnota tohoto ukazatele se v roce 2010 vyskytovala u dánských dojnic (378 dní) a dále u britských a švýcarských krav – 382, resp. 384 dní. Další rezervy v chovu skotu je třeba hledat v brakaci krav, která se u nás pohybuje kolem

Tabulka 1: Rozbor nákladových položek u vybraných členských zemí EDF (€ centy/kg st. ml.) Položka (2010) Celkové výnosy Celkové náklady z toho: hotovostní náklady odpisy nákup krmiv mzdové náklady ocenění rodinné práce náklady na budovy a zařízení* náklady na půdu*

Německo Dánsko Irsko Francie Itálie Polsko České země Slovensko Ukrajina Průměr EDF DE DK IE FR IT PL CZ SK UA 33,0 38,0 35,8 37,9 45,3 34,0 36,6 35,9 37,0 36,3 37,9 47,0 33,2 44,2 52,3 36,0 39,0 45,6 34,4 42,0 25,5 3,9 7,9 2,8 4,6 3,2 2,2

30,8 4,1 9,6 3,9 2,5 8,5 4,8

20,9 2,2 5,9 2,0 4,1 3,0 3,9

26,3 5,8 7,0 2,6 8,3 4,7 2,1

31,4 4,8 13,4 3,5 4,6 10,2 3,5

19,6 3,6 6,0 1,2 4,5 4,9 3,1

29,7 6,1 16,9 6,0 0,0 3,0 0,1

36,8 3,3 19,9 6,5 0,0 5,3 0,1

28,7 1,7 14,0 6,1 0,0 1,4 0,9

26,3 4,3 8,9 2,9 5,3 4,8 2,7

*včetně ocenění vlastních budov a vlastní půdy

strana 21 ፛


Tabulka 2: Vybrané ukazatele vztahující se k produkci mléka u některých členů EDF Německo Dánsko Irsko Francie Itálie Polsko Česko Slovensko Ukrajina Průměr EDF DE DK IE FR IT PL CZ SK UA Velikost stáda ks 300 322 166 88 163 154 854 525 728 221 Užitkovost kg/ks.rok 8537 9523 5966 8463 9981 7208 8985 6825 4822 8150 Produktivita práce kg ml. /hod 222 339 204 156 151 79 130 90 22 190 Produktivnost kapitálu kg ml. /1000 € 2136 1319 1992 1547 439 1366 3664 1758 3094 1755 Délka mezidobí dny 406 378 397 420 434 405 413 426 423 407 Brakace % 30,1 35,4 17,3 29,9 39,9 21,9 33,5 32,1 26,6 28,9 Úhyn telat % 10,5 10,6 10,0 11,2 10,4 9,8 9,8 15,3 8,3 11,1 Produktivnost konc. krmiv kg ml. /kg konc. 3,4 5,0 5,4 4,8 3,0 4,0 3,2 2,5 2,3 3,9 Cena konc. krmiv € / tunu 228 270 200 265 333 262 326 313 129 255

Položka (2010)

jedn.

34 % a patří k nejvyšším v Evropě spolu s hodnotami, které uvádí Itálie (40 %), ale např. i Švédsko (41 %), které v tabulce uvedeno není. Nejnižší procento brakací má tradičně Irsko (17 %) díky převážně pastevnímu způsobu chovu. Pokud se týče užitkovosti, nejvyšší úrovně dosahují Itálie (9981 kg) a Švédsko (9826 kg), ČR je spolu s Dánskem (9523 kg) a Belgií (8949 kg) na špičce v produkci mléka na krávu. U těchto zemí jsou průměrné hodnoty užitkovosti kolem 9 000 kg mléka na dojnici za rok a více. Úroveň užitkovosti však ovlivňuje množství koncentrovaných krmiv použitých na výrobu 1 kg mléka, což se výrazně projevuje v nákladech (zejména s rostoucími cenami komodit v roce 2010). Zatímco ve Švédsku a Itálii byla spotřeba koncentrátů kolem 10 kg na dojnici za den a tato krmiva se na celkové produkci mléka podílela zhruba 60 %, u českých podniků byla spotřeba koncentrovaných krmiv jen 7,6 kg denně na kus, a přesto podíl těchto krmiv

na produkci mléka činil rovněž asi 60 %, což se pak projevilo ve vyšší produktivnosti koncentrovaných krmiv (3,2 kg mléka na 1 kg konc. krmiv). Čeští producenti tedy v tomto ohledu nezaostávají za svými evropskými kolegy, i když také zde existuje ještě prostor pro optimalizaci kvality a množství krmiv. V průměru se koncentrovaná krmiva v členských státech EDF podílela na celkové produkci mléka z 55 %. Závěrem je možno konstatovat, že čeští výrobci si v porovnání s ostatními zeměmi nevedou špatně. Při poměrně vysoké užitkovosti jsou celkové náklady na litr mléka pod průměrem členů EDF. Problémem zůstává nadále nízká účinnost práce, která je však v ČR kompenzována relativně nízkou cenou práce. V Evropské unii se po roce 2015, kdy má dojít k ukončení kvótového systému, předpokládá jen pomalé navyšování produkce. Dle expertů FAO (Agricultural Outlook 2011 -2020) by mléčná produkce v EU měla ročně růst zhruba jen

o 0,3%. Důvodem jsou zejména vysoké náklady, které mají krmné systémy založené na obilovinách (v EU převažují) oproti systémům pastevním, které jsou využívány např. na Novém Zélandu (díky příznivým klimatickým podmínkám je tam možná celoroční pastva). V rámci Evropy se tomuto extenzivnímu modelu s nízkými náklady velmi podobá Irsko, kde je možno uskutečňovat pastvu minimálně 10 měsíců v roce. V budoucnu tedy v našich evropských podmínkách můžeme očekávat při nasycenosti trhu s mlékem výrazné kolísání cen, které bude zapříčiněno na jedné straně kolísáním cen vstupů (obiloviny), na druhé straně lokálními převisy produkce v rámci evropského trhu. Ing. Jiří Mach, Ph.D. je odborným asistentem na katedře ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Věnuje se komoditní problematice a podnikové ekonomice v zemědělském sektoru.

Seč 2011

Poloha rukou při předvádění krav

Tradiční seminář a setkání chovatelů holštýnského skotu v Junior – centru v Seči se letos uskuteční v termínu 6. – 7. prosince 2011. Program bude v průběhu listopadu 2011 zveřejněn na svazovém webu a přihlášky budou písemně zaslány členům Svazu.

Na národní výstavě HZ v Brně, proběhla malá instruktáž vodění a předvádění krav v soutěžním kole. Jako nejobvyklejší chyba byla zmiňována špatná poloha rukou při vedení a prezentaci zvířete. Správná poloha je znázorněna na obrázku. Ruce by měly svírat více méně pravý úhel a volná část vodítka by měla být namotaná v ruce vodiče, aby nerušila siluetu zvířete.

፛ strana 22


Výsledky dotazníkového průzkumu EDF Na jaře 2011 se více než 2600 mléčných farem z 20 evropských států zůčastnilo již tradičního dotazníkového průzkumu „Snapshot“, který organizovala asociace EDF-benchmark. Vzorek dotazovaných pokrýval značné rozpětí velikosti stád, ale i když 60 % účastníků šetření vlastnilo méně jak 100 krav, průměrná velikost stáda byla nakonec 143 dojnic na jeden podnik (farmu). Průměrná užitkovost činila 8626 kg mléka na dojnici za rok při převažujícím dojení 2x denně (80 % respondentů). Více jak polovina podniků (54 %) preferovala pastevní odchov. Farmáři většinou řadili sami sebe mezi „spíše úspěšné“ a skoro polovina z dotazovaných se zařadila mezi 25% nejlepších podniků v regionu. Z tohoto důvodu dává šetření přehled spíše o názorech a záměrech úspěšných a na budoucnost orientovaných podniků a nemohou z něj být dělány obecné závěry pro jednotlivé země.

Graf 1: Průměrný roční nárust velikosti stáda [v %]

Ø velikosti stáda ‹ 100

100–200

200–500

›1000

Graf 2: Podíl jednotlivých technologií dojení [v %] 100

% farem % dojnic

80 60 40 SE, NL, DE

PL, DE

20

Při pohledu o 5 let vpřed (střednědobé plánování do roku 2016) předpokládají farmáři, kteří se průzkumu účastnili, nárůst velikosti stáda okolo 5 %. Výjimkou jsou podniky v Itálii, Dánsku, Velké Británii, ČR a SR a na Ukrajině, které očekávají méně dynamický vývoj (viz graf 1). Důvody pro tento nižší nárůst stád jsou různé od vlivu nízkých cen mléka v minulosti (ČR, SR a Dánsko), přes současné nepříznivé ceny a vysoké ceny vstupů (V.B.), až po nedostatek půdy (Itálie) nebo obecně nestabilní politické a ekonomické prostředí (Ukrajina). Letošní průzkum se rovněž zaměřil na systémy dojení. Mezi 3 nejvyu-

0 Rybinové dojírny

Roboti

Dojení do konví

Side by Side

Tandemové dojírny

Rotační dojírny

Graf 3: Zastoupení jednotlivých dojících technologií podle velikosti farem (v %) 100 Roboti 80

Rotační dojírny

60

Skupinové dojírny

40 Tandem. dojírny

20

Konve 0 ‹ 40 40–80

80–120 160–200 240–280 320–500 ›1000 120–160 200–240 280-320 500–1000

strana 23 ፛


(viz graf 3). Přesto 40 % všech nových investic je plánováno právě do robotů a proto farmáři předpokládají nárůst podílu krav dojených tímto způsobem ze současných 9 % na 18 % ve sledovaném vzorku do roku 2016. Zároveň se očekává zvýšení podílu rotačních dojíren, takže předpokládané nejvyužívanější technologie dojení v roce 2016 (podle počtu ošetřených dojnic) budou: rybinové dojírny > rotační dojírny > dojící roboti.

žívanější způsoby patří rybinové dojírny, automatické dojící systémy (roboti) a dojení přímo do konví. To ale jen podle počtu farem, které tyto systémy využívají (viz graf 2). Podle počtu ošetřených krav jsou na prvním místě opět rybinové dojírny následované dojírnami typu side-by-side (SbS – paralelní dojírny) a rotačními dojírnami (karusely). Z toho vyplývá, že dojení do konví a dojící roboti jsou v evropském měřítku využíváni hlavně na menších farmách

Graf 4: Vyjádření respondentů k užitečnosti technického vybavení

neužitečné

velmi užitečné

Automatické odstraňování nástavců Farmy bez vybavení

Automatická identifikace krav Mlékoměry Automatický přihaněč krav/závora Rychlý odchod PC program managementu stáda Desinfekce nástavců Čekárna Automatická selekce krav při odchodu Pohyblivé dno manipulační jámy IRSKO! Krmení v dojírně Automatické namáčení v desinfekci Snímače jednotlivých čtvrtí vemene Měření somatických buněk Stimulace vemene Měření vodivosti Měření obsahu tuku a bílkovin

Farmy s vybavením

Graf 5: Systémy dojení v průběhu let

1500

Podíl nových investic

2006

1250

2011

1000

2016

› 40 % nových investic

750

Žádné nové investice Podíl nových investic

500 250 0 Rybinové dojírny

፛ strana 24

Roboti

Side-bySide

Dojení do konví

Tandem Rotační dojírny

Další odlišné systémy

Již dnes je v nových dojírnách standardem automatické odstranění strukových nástavců, použití mlékoměrů a automatická identifikace krav. Ostatní technické vybavení je hodnoceno velmi rozdílně a většinou jako ne příliš užitečné pro farmáře, kteří je dosud nevlastní (viz graf 4). Nicméně můžeme nalézt i další trendy směrem k automatizaci než jen zvyšující se počty dojících robotů: podniky i rodinné farmy uvádějí nárůst automatizace rovněž ve skupinových a rotačních dojírnách. Dokonce i irští farmáři, jejichž dojírny patří k těm s nejnižším stupněm automatizace očekávají, že v budoucnu se bude míra automatizace v jejich dojírnách zvyšovat. Pokud se týče dojících robotů, je to „vítězná“ technologie z pohledu dynamiky nárůstu jejich podílu na minulých i předpokládaných investicích (viz graf 5). V roce 2006 při prvním výzkumu, který se týkal plánů mléčných farem, vlastnilo tuto technologii asi 4 % podniků (3 % ošetřovaných dojnic). Letos disponuje roboty již 12 % farem (9 % všech dojnic) a do budoucna farmáři chystají další nákupy, které by v roce 2016 měly odpovídat celkovému zastoupení ve vzorku dotazovaných podniků na úrovni 22 %, což by odpovídalo zhruba 18 % všech dojnic, které respondenti plánují v tom roce vlastnit. Zajímavé je, že podniky a farmy, které již dojící roboty využívají, většinou tuto technologii neopouští. Velký zájem o dojící roboty projevují zejména farmáři z Nizozemí a Švédska, kde do roku 2016 plánuje jejich nákup 60 % dotázaných farmářů. Významným prvkem v rozhodování o koupi těchto zařízení je pak cena práce, tedy národní platová úroveň. Například ve Španělsku, kde podniky o roboty projevují velký zájem, zároveň uvádějí, že je tato technologie příliš drahá (hodinová mzda kvalitního dojiče je zde 14 €/hod.). Naopak ve Švédsku je jejich cena pro farmáře přijatelná, jelikož se zde výše hodinové mzdy pohybuje kolem 20 €. Zároveň napříč Evropou existuje i věková diferenciace v náhledu na tuto technologii, kdy mladší farmáři a mladí nástupci v rodinných farmách preferují více volného času a větší časovou nezávislost, kterou jim právě dojící roboti mohou poskytnout.


Plemenné hodnoty Topky svět srpen 2011 Ensenda Taboo Planet: jeho předpoklady k mléčné produkci jsou opravdu z jiné planety a je nejúspěšnějším býkem srpnového kola výpočtů plemenných hodnot. Se svými 1747 dcerami v americkém indexu TPI se tento outcrossový býk znovu umístil na první příčce žebříčku TPI. To je vynikající zprávou jak pro chovatele, tak pro šlechtitele z celého světa, kteří jej jako otce masívně nasadili do testace. Srpnové kolo však přineslo zajímavostí mnohem více. Indexy počítané na základě dcer nejenže ukazují na několik slibných býků, ale jsou rovněž základem a etalonem pro všechny genomické výpočty. Z tohoto důvodu jsou publikované indexy počítané konvenčním způsobem poslední dobou stále častěji označovány jako indexy progeny-based (progeny = potomstvo). Budeme se tedy pravděpodobně v budoucnu setkávat s TOPkami označenými genomic a progeny-based a jejich kombinacemi.

Invaze v Itálii Přímo za invazi lze ozančit 7 nových synů Goldwyna v italské TOP-15, kterou tak jako otec dominantně ovládl. Novinky se tak připojují k dalším čtyřem býkům, kteří již v TOPu byli, takže jich má nyní Goldwyn 11 z 15ti. Pouze O-Manovi synové Colombiano, End-Story a Asotmen spolu se Shottlovým synem Parocasem tak ruší Goldwynovu hegemonii. Tak jako mezi otci vládne Goldwyn, ovládla pozici nejlepší matky Stormova dcera Sabbiona Cruda. Tato italská kráva klasifikovaná EX-93, má v TOP-10 3 syny: Spalletti, Goldfarm a Slepp. Každý je vlastněn jinou organizací. Stejně působivá je i italská jednička Wyman. Tento výrazný složkař od minula vyskočil o 290 PFT a ve svém původu kombinuje hned tři význačná holštýnská jména Goldwyn x VG-88 O-Man x EX-90 Jocko. Wyman rovněž září plemennými hodnotami fitness znaků (všechny minimálně 104). Nemůžeme však jen vyzdvihovat nováčky, musíme se rovněž zmínit i o propadu novinky z minulého kola. Campogallo Sunnyhill začas svou ka-

riéru s velmi slibnými 2330 PFT, ale v srpnovém výpočtu propadl o 714 bodů (!). Pro všechny zainteresované by bylo žádoucí, aby se italský systém odhadu plemenných hodnot vyvaroval takových excesů.

Kanadu vede Admiral Rovněž v Kanadě pokračuje zlatá žeň. Novou jedničkou žebříčku LPI je debutant, Goldwynův syn, Smithden Admiral. Matkou je impozantní, vysoce produkční dcera po Allenovi. Admiral je býk s dobrou produkcí, vysokými složkami, přenáší typ po matce která vyniká pozoruhodnou šířkou hrudníku. Další „Goldwynové“ následují: Genervations Lobo (po plné sestře Savage-Leigh Licorice), Gebervations Lexicon (po Lylehaven Lila Z) a Comestar Lavanguard (po Lautamie Titanic). Po Elegantovi je v TOP-10 nováček UFM-DUBS Olegant (po O-Manově dceři Eroy). Olegant vyniká snadnými porody. FBI prokázal, že Windbrook nebyla jediná šťastná trefa. Tentokrát se po něm v žebříčku objevili: red faktorový býk Charpentier Spectrum (po Talentově dceři Splendor), a Gillete Jungle (po Gillete-I Durham Jericho). Gillete Job (rovněž po Durham Jericho, je polobratrem po matce s býky Jordanem a Jerickem) se stal nejvýše postaveným Shottlovým synem. Kildare AltaWyzer (Goldwyn x Blitz, spadnul o 595 bodů na 1599) a Kerndt-Premier Butze (Goldwyn x Morty, si pohoršil o 315 na 1702 LPI) a nepotvrdili tak své velmi slibné minulé plemenné hodnoty.

UK: Tiergan

Goldwynův syn Smithden Admiral okamžitě při svém debutu převzal vedení kanadské topky dle LPI

Ballycairn Tiergan (O: Goldwyn) je nyní ostrovní jedničkou. Ve svém původu kombinuje Gartera, Boudewijna, Lord Lilyho a Sunny Boye. Svými vyrovnanými plemennými hodnotami si velmi polepšil. Tierga se začíná jevit jako složkař a specialista na fitness znaky včetně snadnosti telení a přežitelnosti telat. Třešinkou na dortu jsou pak jeho exteriérové kvality. Rovněž strana 25 ፛


plemenné hodnoty již zavedených býků jako jsou Goldmine, Bluesky nebo Metalic vykazují pozitivní trend. Novinkami jsou Goldwynovi synové Dryman a Bossman. Zatímco Drayman skóruje fitness znaky, Bossman upoutává excelentním typem. I Mel (O: Shottle, M: Pond-Oak Ned Boy Margot) začíná svou kariéru velmi slibně. Má ve svém původu 6 generací EX krav a vyrovnané produkční i mimoprodukční vlastnosti.

USA Stabilita a klid, tak by se dala charakterizovat americká TOPka. Toto kolo nevyniká velkým počtem novinek nebo dramatických změn v pořadí žebříčku. Co je nejdůležitější pro šlechtění, žádný z TOP býků svou pozici neztratil. Na druhou stranu polepšil si Planet. Nejpoužívanější současný otec býků, který na jaře na základě hodnot dcer z opakovaného nasazení zvýšil svůj index o 123 bodů TPI tento skok v srpnu znovu zopakoval. S 2222 body TPI tento Tabooův syn znovu triumfálně září jako jednička topky stejně jako před třemi lety. Jeho 1747 dojících dcer na 553 farmách ještě zvýšily Planetovu již tak vysokou plemennou hodnotu pro libry mléka. Mírně si pohoršil v somatických buňkách a plodnosti. Další mezinárodně populární otci býků s dcerami z opakovaného nasazení jsou Outsidovi synové Jeeves a Million. Jeeves má nyní 934 dcer

(v 331 stádech). Sice ztratil skoro 500 liber mléka, ale polepšil si ve fitness znacích. Jeho index přežitelnosti je 7,3 PL – za Frediem se (7,4), který je v dlouhověkosti nejvýše postaveným býkem. Million má index spočítán na základě 312 dcer (184 stád). Poněkud si pohoršil. Důležitým pro něj bude prosincový výpočet. V typu a produkci bílkoviny se zlepšil Ernesto (800 dcer 139 stád). Nové jméno v TOP-3 je Levi (O: Buckeye, M: Morningview Libby, OM: O-Man). Profiluje se jako specialista na fitness znaky. Díky outcrossovému původu stojí za zmínku Jammerův syn Sudan. Zajímavostí je jeden z prvních synů Toystoryho – typař Hero (M: Siemers Durham Hast EX91), exceluje zadním upnutím vemene a závěsným vazem. Bohužel nebude kvalifikován pro evropský trh.

Holandsko Po opětovném si polepšení se na místo jedničky prosadil Snowman. Nejstarších 48 dcer z jeho 114 vykazují ohromnou mléčnou produkci na svých třetích laktacích. Co je ještě pozoruhodnější, že nárůst produkčních hodnot je navíc podpořen vyšším indexem pro dlouhověkost. Danillo, zajímavý nováček z květnového kola se mírně zhoršil v kg mléka, ale zachoval si výši indexu díky zlepšení ve složkách a vylepšenému indexu pro končetiny. Vrchol žebříčku okupuje pětice Mascolových synů, Z nich

Gunnar je kombinací Goldwyna a Forda. Nabízí tak mezi množstvím Goldwynových synů poněkud odlišnou krev. Jeho dcerám není možno upřít harmonickou stavbu těla.

፛ strana 26

specialista na protein Domes Navarro s indexy 108 za vemeno a 110 za končetiny je v typu nejlepší. Olympicův syn Havep Nano vykazuje ještě lepší celkový typ: 113. Ze žebříčku jej však stáhl negativní index dlouhověkosti (-229) a celkově se tak propadl na -47 NVI.

Německo – Mascolovy geny Nasledujíce svůj debut v dubnu, Goldwynovi synové Guarini a Gunnar pokračují na cestě k vrcholu žebříčku. Tahle dvojka přesvědčuje dobrou mléčnou produkcí, kladným procentem bílkovin, dobrými fitness znaky a vynikajícím typem, zvláště pak vynikají ve znacích vemene. Stejně tak si polepšil již na místě nejvyšším Snowman. Patří mezi býky, kteří přesvědčují, že ani Goldwyn ani Shottle ale právě O-Man se v Německu jako otec prosadil v TOP 100 nejlépe. Tuhle trojici otců po srpnovém kole výpočtu rozšiřuje Mascol. Má nyní v TOP 100 12 synů, tedy stejně jako Goldwyn a jen o tři méně než Shottle. Bohužel však z hlediska typu je z jeho potomstva využitelný snad jen Manur. Pravděpodobně bude jediným synem, který se dočká dcer z opakovaného nasazení. Nejlepším nováčkem v TOP-10 je Ramosův syn Ramado. Má však pouze velmi omezenou zásobu dávek. V plemenných hodnotách si velmi polepšil Shottlův syn Shandar. Tento extrémní mlíkař, který má v původu Bretta a Clowna

Guarini je momentálně nejvýše postavený syn Goldwyna v Německu. Se 147 body RZG, patří současně do německé TOP 5. Plemenné hodnoty jsou spolehlivé na základě 142 dcer.


je již využíván jako otec býků. Mezi zajímavé nováčky patří několik Shottlových synů. Patří mezi ně komplexní býk Shord ze známé německé rodiny Bahama a Sherlock. Ještě výše a jen s opravdu velmi malými nedostatky měl premiéru další Shottlův syn BG E.T. Zmíníme ještě Goldwynova syna - typaře Eye, jehož matkou je německá výstavní kráva DT Derry Spottie.

Jméno Kanada Smithden Admiral Lirr Drew Dempsey Crockett-Acres Eight Comestar Lauthority Genervations Lobo UFM-DUBS Olegant Gillette Windbrook Gillette Jordan Gillette Watch Out Gillette Wildthing Gillette Willrock Crackholm Fever Dudoc Mr Burns RC Gillette Job Charpentier Spectrum RC Kildare Lakota Regancrest Longtime Genervations Lexicon Gillette Jerrick Stantons Steady Charity Altagratis Gillette Jungle Raima G Coach Comestar Ladner

Ind. LPI 2536 2521 2358 2346 2323 2295 2290 2281 2224 2210 2210 2207 2203 2076 1940 1937 1903 1901 1898 1860 1823 1807 1802 1774

N -37 +87 -82 N N -146 +20 -26 -167 -167 +58 +62 N N +182 -65 N +152 +176 -292 N +163 -88

90 93 94 94 89 86 95 97 96 95 95 96 99 92 90 95 94 83 96 94 93 91 92 94

Holandsko Flevo Gen Snowman ALH Dakota Woudhoeve Impuls Danillo Ponsstar Shogun De-Su 0 Goli Goolstar Diamond Isodorus Altaosan Raima 0 Cricket Delta Paramount Peinzer Boy Big Winner Dome's Navarro

NVI 277 259 252 232 119 194 193 190 187 179 175 170 169

+25 +22 -7 -5 -18 0 +10 -15 -3 +13 +2 +10 +11

90 92 92 86 96 95 97 92 96 99 99 95 89

Velká Bitánie Ballycaim Tiergarn Cogent Twist Hydaways Goldmine

PLI 220 191 161

+29 90 -4 93 +33 93

Itálie Pirolo G Wyman Go-Farm Artes Sabbiona Spalletti New Farm Colombiano O-Man End-Story Sparkling Sabbiona Goldfarm Cervi Allemar Sila G Ben Sabbiona Slepp Sala S Parocas Toe-Farm Goldsun Al.Par G Mentos GP Asotman C Giobbi Zelgadis Zani 0 American GoldEagle

PFT 2871 +290 88 2714 -213 87 2676 N 80 2668 +10 85 2660 +5 86 2657 N 84 2615 N 86 2576 N 85 2568 +216 89 2537 N 88 2496 +170 91 2417 +42 92 2361 N 88 2344 +79 90 2339 N 87 2327 -97 92 2237 N 84

Skandinávie Mason, Mascolův syn, který se v TOPu objevil v květnu si o 4 body NTM pohoršil díky mírné ztrátě v produkci. Na první místo se tak znovu dostal Oscar. Nejvýše se jako novinka prosadil Grove, syn úspěšného dánského plemeníka Groovyho. Grove vykazuje pozitivní plemenné hodnoty ve všech důležitých znacích. Horší exteriér

+/- R % Kg M

%T

%B

T

B

1528 676 1357 988 752 1648 1101 1108 1488 1922 1922 617 1558 665 1537 841 2434 1207 1042 520 807 705 831 396

+.25 +.22 +.21 +.27 +.39 +.03 +.26 +.16 +.36 -.20 -.20 +.30 -.09 +.38 -.02 -.01 -.50 -.04 +.15 +.46 +.29 +.09 -.04 +.30

+.07 +.17 +.28 +.05 +.24 +.06 +.09 +.05 +.01 -.02 -.02 +.01 +.18 +.14 -.09 -.02 -.14 +.05 +.04 +.09 +.19 +.10 +.01 +.08

83 47 73 65 69 63 68 57 93 48 48 54 46 64 53 30 31 38 54 67 60 35 27 45

59 40 78 38 52 61 46 43 49 61 61 21 73 37 40 26 64 46 39 28 48 34 28 23

Goldwyn x Allen Goldwyn x Derry O-Man x Mtoto Goldwyn x Igniter Goldwyn x Durham Elegant x O-Man FBI x Blitz Goldwyn x Durham Goldwyn x Blitz Marion x Blitz Marion x Blitz Goldwyn x Blitz Thunder x Storm Shottle x Durham FBI x Talent Goldwyn x Blitz Shottle x Stormatic Goldwyn x Durham Goldwyn x Durham Mr Sam x Convincer Shottle x Best FBI x Durham Goldwyn x Goldwyn x Champion

12 17 -1 17 8 7 17 13 7 12 12 17 9 11 14 12 12 13 9 13 10 13 13 11

11 13 0 14 5 10 11 13 9 12 12 14 5 8 11 11 9 11 11 10 10 13 11 9

7 15 1 11 7 3 17 12 -3 9 9 15 11 5 8 12 7 7 8 10 6 8 9 11

2748 2109 1162 680 1108 860 320 697 906 1481 -166 142 176

-32 -.28 +.01 +.10 -.16 +.05 +.34 +.06 -.35 -.47 +.15 +.43 -.01

-.21 -.07 +.11 +.04 -.09 -.03 . +.13 +.07 -.08 -.08 +.05 +.16 +.13

83 62 51 38 33 42 43 35 4 18 5 42 7

72 65 50 27 30 27 22 29 24 43 -2 18 17

O-Man x BWM O-Man x Durham O-Man x Jesther Goldwyn x O-Man O-Man x Jesther O-Man x BWM Jocko x Willis O-Man x Maior O-Man x Durham Jocko x Fatal Jesther x Lucky Leo Win 395 x Lucky Leo Mascol x Melchior

112 104 105 115 109 109 107 107 112 110 107 107 110

111 103 103 112 107 109 109 102 108 109 104 105 108

388 +.21 593 +.14 626 +.02

+.07 +.04 -.07

33 35 26

19 22 14

Goldwyn x Garter Shottle x Major Goldwyn x Patron

1.97 1.29 1.71

+.28 -.04 +.05 +.16 +.12 +.01 +.18 +.06 +.20 +.12 -.03 +.12 +.20 +.08 +.01 +.18 -.04

62 56 78 48 69 70 62 54 75 70 54 14 61 42 22 42 68

47 53 49 66 54 48 46 39 71 34 49 19 42 49 23 50 38

Goldwyn x O-Man Goldwyn x BWM Goldwyn x Storm O-Man x Aaron O-Man x Jocko Goldwyn x Eland Goldwyn x Storm Goldwyn x Tugolo Goldwyn x Brett Goldwyn x Storm Shottle x Britt Goldwyn x Allen Goldwyn x Jocko O-Man x Hershel Goldwyn x Aaron O-Man x Step Shottle x Champion

2.54 3.36 2.50 2.03 2.92 2.94 2.25 2.42 1.35 3.16 2.46 4.01 2.18 2.12 4.04 1.54 2.62

547 1728 1290 1454 1205 1420 801 980 1456 638 1538 200 616 1209 654 930 1265

+.41 -.07 +.29 -.05 +.23 +.16 +.31 +.18 +.20 +.45 -.02 +.07 +.37 -.02 -.01 +.08 +.20

Otec x Otec matky

býka vykazuje problémy v kapacitě, rozmístění struků a závěsném vazu. Poprvé byl do indexu NTM integrován index zdraví paznehtů. Všichni býci v seznamu vykazují pozitivní hodnotu v tomto znaku. Limbo je z nich nejlepší, jeho 121 bodů za zdraví paznehtů mu přineslo navýšení indexu NTM o 2 body.

Typ

Vem.

Kon.

Dl.

SCS

Pl.

108 110 110 104 108 111 101 109 103 103 103 112 103 105 105 110 103 109 110 105 102 108 108 108

2.76 2.56 2.64 2.85 2.63 2.92 3.16 2.64 2.91 3.10 3.10 2.62 3.08 2.73 2.80 2.73 2.85 2.70 2.58 3.08 3.09 2.60 2.81 2.82

98 104 106 103 104 102 97 98 106 100 100 103 100 97 100 108 98 97 95 99 95 99 106 105

105 104 101 110 103 103 105 107 105 109 106 107 112

412 \ 110 554 106 559 107 407 106 637 110 508 108 457 105 334 103 463 115 454 100 811 106 340 97 284 103

97 99 101 100 99 99 98 103 101 95 102 101 99

1.8 0.76 1.56

1.59 1.84 1.58

0.2 0.1 0.3

-11 22 -10 -3.4 -18 2.1

2.34 3.94 2.49 2.16 2.93 3.65 2.76 3.21 1.10 3.33 2.46 4.69 2.19 2.34 3.85 2.23 2.89

3.29 3.21 2.63 2.87 3.18 2.22 2.47 2.36 2.13 2.38 3.11 2.72 2.04 2.82 4.97 1.63 1.89

108 110 108 109 109 109 109 111 104 109 108 113 106 110 110 111 110

114 103 113 106 98 107 110 109 104 110 111 107 107 109 110 105 106

104 97 101 96 102 100 100 104 99 101 98 107 104 95 100 100 100

strana 27 ፛


Jméno Německo Snowman Omega Mascol Guarini Gunnar Gibor Shandar Leko Wizzard Mlanur BG E.T. Radon Jardin Lonar Goldburg Shord Sherlock ALH Duke Stylist Gormio Schaffner Goldfink Terbium Folk Raik Truman Golden Eye Goldboy Gandolf

Ind. RZG 156 146 143 143 142 141 140 139 139 139 138 138 136 136 135 135 134 134 134 133 132 132 132 131 130 130 130 130 129

USA Ensenada Planet Morningview Levi Co-Op O-Style Long-L Man Oman Charl Superstition RegancrAltalota Badger-B Freddie E-Longview CM Co-Op Logan VA-Early-D Sudan Lotta-Hill Shottle Bomaz Emerald Mainstr Manifold Bosside AltaRoss Siemers Hero Coppert Doberman Gran-J McCormick Schillview Garrett Honeycrest Jettison Clear-Echo Alta Shadybank Santana Ralma Gold Crown Schillview Gerard Sandy-V Bolton Hartline Jayton End-Road Bronco Beyercrest Joe Co-Op Don Juan Va-Del Garman Bremer Maxum Fustead Guthrie Rabur Picasso Ronelee Durable RC Probstland Ernesto Co-Op Loydie Jenny-Lou Trump Kings-R Domingo Lincoln-Hill Laser BDG Gen Energy Jaquet-L Surprise L-L-M Padlock Veazland Mystical Whittier-F Revamp Bomaz Plato Solid-Gold Colby Mlorningview Legend W-K-V Phoenix

TPI 2222 2196 2195 2193 2189 2180 2174 2133 2107 2100 2096 2081 2080 2078 2073 2064 2063 2060 2053 2041 2027 2022 2015 2012 2004 2003 1993 1978 1978 1977 1977 1977 1966 1965 1964 1964 1964 1963 1961 1955 1954 1951 1949 1947 1943 1942 1937

፛ strana 28

+/- R % Kg M

%T

%B

T

B

Otec x Otec matky

Typ

Vem.

Kon.

PL

SCS

Pl.

+4 -1 -1 +3 +3 0 +7 0 +1 N N -3 +1 +2 N N N -5 +2 -4 -3 N +1 N -2 0 N -1 -1

99 96 99 94 93 99 92 94 99 93 80 94 99 94 89 85 92 97 99 92 92 87 95 88 93 95 89 91 94

2772 -.25 1029 +.35 936 +.17 1044 -.03 1386 -.07 1397 -.27 2371 -.21 94 1464 1227 +.52 1521 -.20 1857 -.17 1326 -.08 1246 -.11 945 -.11 842 +.09 1684 -.29 1769 -.26 1442 -.12 1113 +.03 646 +.44 1128 -.19 943 -.07 1293 +.11 1126 -.09 1239 +.02 959 -.07 783 -.04 833 .00 884 +.18

-.13 85 +.25 78 +.18 56 +.16 40 +.05 49 -.04 29 -.07 74 -.18 -.01 +.03 103 +.01 41 -.09 57 +.07 47 +.21 40 +.05 28 +.04 43 -.04 38 -.09 45 +.02 47 +.24 49 +.11 69 -.06 27 +.05 32 -.03 64 +.04 37 -.08 52 -.03 32 +.08 28 -.03 35 -.02 54

79 60 50 52 52 44 72 41 45 53 54 52 64 37 33 52 50 52 62 33 32 37 41 42 33 29 34 25 28

O-Man x BWM O-Man x Manat Mtoto x Rudolph Goldwyn x O-Man Goldwyn x Ford Gibbon x Sunny Boy Shottle x Brett Laudan x Jocko Webster x Cash Mascol x BWM Shottle x Jocko Ramos x Manfred Jocko x Tonic Laudan x Design Goldwyn x Rudolph Shottle x Ford Shottle x BWM O-Man x Durham Steven x Gibbon Goldwyn x Bormio Shottle x Rubens Goldwyn x Jocko Titanic x Rudolph Fortune x Stormatic Ramos x Celsius Throne x Lee Goldwyn x Derry Goldwyn x Ford Goldwyn x Manat

132 102 111 130 134 110 111 126 107 116 124 114 116 133 118 118 127 129 112 131 133 126 113 122 109 127 131 138 130

121 99 104 131 133 109 93 111 no 110 119 107 114 125 118 114 122 111 107 127 129 122 111 115 120 116 128 130 127

123 111 119 110 115 125 107 133 116 119 114 118 110 124 115 111 123 132 120 110 120 116 115 120 102 129 110 122 117

125 129 130 122 114 130 116 123 117 120 120 117 107 132 121 117 111 110 106 112 123 111 114 114 126 121 118 119 116

125 116 124 126 116 126 106 121 96 114 117 111 98 123 118 117 120 112 100 104 124 119 108 97 110 122 111 120 107

91 107 108 108 111 118 95 99 112 108 93 111 100 94 121 101 95 93 89 115 101 114 106 108 105 104 108 106 108

+33 +9 -44 +8 -14 +24 -3 +24 -1 -8 -47 -16 -4 -28 N -15 +29 0 N -64 +47 -2 -3 +4 +22 -51 N -33 +1 -19 -8 -19 +7 +98 -52 -22 +20 -22 N N N -27 N -12 +28 -9 +33

99 94 93 94 93 94 91 93 93 89 91 91 95 93 90 93 94 94 90 91 90 96 95 99 94 92 90 91 92 93 90 89 93 97 92 93 92 92 90 96 90 93 90 93 99 94 94

2368 1042 1658 1317 1731 953 1011 1525 1618 1342 1784 573 1449 692 159 550 -335 1135 1361 1407 1235 731 1354 2003 1411 1449 -17 885 758 1079 232 1847 772 585 517 1791 1032 1086 1262 -657 998 1584 816 1107 453 491 -81

-.02 +.09 -.01 +.10 +.00 +.06 +.04 +.00 +.04 +.05 -.06 +.10 +.02 +.05 +.03 +.08 +.11 +.01 +.05 -.03 +.05 +.07 +.06 -.03 +.01 +.02 +.07 -.03 +.02 -.02 +.03 -.05 -.03 +.06 +.12 -.06 -.01 -.03 -.01 +.07 +.03 +.00 -.05 -.05 -.04 +.11 +.05

68 56 48 68 51 45 41 45 60 53 38 44 50 33 12 38 17 38 54 34 51 42 57 52 46 50 18 19 27 28 16 41 14 34 48 37 27 24 36 -3 37 48 11 21 4 45 10

Taboo x Amel Buckeye x O-Man O-Man x Teamster O-Man x Aaron Boliver x O-Man O-Man x Ito O-Man x Die-Hard Sharky x Outside O-Man x BWM Jammer x Sailor Shottle x BWM Marion x Lynch O-Man x BWM O-Man x Boss Toystory x Durham Shottle x Granger O-Man x Durham O-Man x Mtoto Jet Stream x Boliver Marion x Ramos Shottle x Trent Goldwyn x O-Man O-Man x BWM Hershel x Convincer Duce x Jocko O-Man x BWM Ramos x Mtoto Don x Lucente Garrison x O-Man Allegro x Blitz Goldwyn x Blitz Marion x Outside September x Outside Forbidden x Addison O-Man x BWM Shottle x BWM Teamster x Mtoto Shottle x Ito Mascol x BWM Shottle x Durham Marion x Rudolph Buckeye x Morty Elegant x Outside Potter x Manat Outside x Rudolph O-Man x Durham Goldwyn x Outside

2.18 1.45 1.33 1.82 2.13 2.32 1.01 1.65 0.96 1.78 2.42 1.53 1.12 1.50 3.60 2.02 1.29 1.62 1.90 1.94 2.15 1.78 2.07 2.78 0.60 1.72 0.91 1.96 1.76 1.51 3.12 1.54 2.31 2.43 1.25 2.38 1.13 2.73 2.23 2.43 1.56 1.92 2.68 1.42 1.92 1.28 2.56

1.77 0.61 1.31 1.40 2.06 2.04 1.10 1.31 0.31 1.42 2.66 1.46 1.01 1.47 3.79 2.07 1.29 1.15 1.72 1.35 1.39 1.18 2.49 2.66 0.53 1.43 0.88 2.26 1.45 1.40 2.97 1.23 1.64 2.64 0.35 1.90 1.04 1.76 1.77 2.70 1.67 1.68 2.57 1.94 2.02 0.29 2.28

-0.58 1.88 2.19 2.05 0.87 1.15 1.95 0.55 1.99 2.58 1.44 1.65 0.71 1.83 2.53 1.00 1.33 2.79 1.07 1.52 0.42 1.51 1.57 2.22 1.93 1.63 0.94 1.82 2.20 0.94 1.99 1.89 3.09 1.85 2.18 1.39 0.16 2.08 2.45 1.53 1.22 2.11 2.73 1.73 0.92 2.02 2.05

5.9 5.0 6.6 2.6 6.4 3.5 7.4 4.4 3.3 3.5 4.1 2.0 3.9 5.2 2.4 2.6 4.9 4.0 3.4 4.2 0.8 3.2 1.6 1.9 5.1 2.6 5.7 4.7 3.6 4.8 2.5 3.0 3.0 1.8 1.9 23 4.7 1.9 1.4 3.5 3.3 0.9 4.3 5.1 6.0 2.4 3.4

2.94 2.66 2.75 2.94 2.72 2.84 2.81 2.79 2.66 2.84 2.69 2.96 2.88 2.76 2.93 2.65 2.63 2.71 3.08 2.63 2.88 2.78 3.16 2.87 2.78 2.95 2.63 2.93 2.98 2.80 2.77 2.78 2.60 2.80 2.80 2.72 2.61 2.85 2.83 2.52 2.66 2.95 2.86 2.79 2.76 2.88 2.82

-0.6 1.5 1.9 0.8 1.5 1.4 2.5 0.5 0.1 -1.4 -0.6 0.5 1.1 1.7 0.7 0.8 3.1 0.6 -0.1 0.5 -0.1 0.4 -0.6 -3.3 0.2 -0.1 2.7 1.5 1.4 1.1 -0.1 -1.1 -0.1 0.3 0.7 -1.1 1.0 -0.4 -0.9 1.2 -0.5 -0.4 1.4 -0.9 2.2 0.9 1.2

-.02 +.13 -.05 +.08 -.12 +.13 +.05 +.09 +.08 +.13 -.03 +.27 +.09 +.08 +.18 +.16 +.29 +.04 +.06 -.01 +.14 +.11 -.02 +.00 +.03 -.01 +.18 +.02 +.08 +.02 +.11 +.03 +.10 -.01 +.16 -.03 +.06 +.09 +.05 +.29 +.04 -.04 -.03 +.04 +.03 +.14 +.12

80 72 48 70 29 70 51 79 82 85 56 94 77 46 52 62 62 51 67 50 83 57 45 73 59 50 46 37 49 45 37 77 56 18 61 56 53 63 61 49 47 46 22 51 23 56 27


Jméno Německo - RED Tableau Liek Maximo-Red Jerudo Tocar Malvoy Kairo La Crosse Taurus Carmano Tonikum

Ind. RZG 135 134 134 133 133 132 130 127 126 126 125

+/- R % Kg M

Holandsko - RED Delta Fidelity Heihoeve Spencer Heihoeve Arnold Betikenhof Ideal Topspeed Kodak Van de Peul Kylian Lowlands Fender J&G Malando Aalhorst Pleasure Lowlands Lambiek

NVI 222 211 209 190 189 172 172 171 171 165

+15 -4 41 331 -11 -21 -41 +19 91 +19I

Švýcarsko Plattery Leonard Flury's Format Konig's Bental Mattenhof Ultimo La Waebera Harlequin j Savard Plattery Manhatten Bachmann Bonzai

GZW 126 123 119 118 117 113 109 106

-4 -3 -4 -2 N -6 -6 -4

3 10 2 +1 -3 2 +1 +2 -1 -1 -2

%T

%B

T

B

-.33 +.25 -.17 +.21 +.39 -0.7 +.26 -.39 -.25 -.12 -.18

+.18 +.17 -.05 +.11 +.22 -.11 +.29 +.06 +.26 -.04 +.09

21 80 75 58 89 24 49 36 10 15 11

156 162 170 42 164 s63 46 65 48 17 29

96 777 +.07 99 187 -.03 97 -37 -.23 96 339j +.08 95 6191 +.10 96 1228I -.53 91 569i -.08 87 733 +.35 94 4541 -.11 95 6841 -.70

0.24 41 0.29 6 0.14 16 0.2 22 0.04 36 -0.07 9 0.05 19 0.18 62 0.05 12 -0.1 -27

93 93 93 91 92 98 89 88

-.02 39 -.06 54 -0.05 35 0.06 37 -0.15 40 -0.11 14 -0.03 17 -0.13 ' -10'

95 89 92 96 98 99 93 90 95 99 91

1193 1353 2191 944 1286 2177 638 1756 742 1600 633

1592 1472 1158 514 1082 590 351 690

-.29 -.05 -.13 +.21 -.04 -.11 +.04 -.47

Otec x Otec matky

Typ

Vem.

Kon.

PL

SCS

Pl.

Talent x Faber Ludox x Lee Marmax x Marshall Jerom x Rudolph Topred x Lucky Leo Marmax x Celsius Kian x Lentini Colby-Red x Dutch Boy Talent x Cliffhanger Cadon x Lay Out Talent x Rubens

124 113 1112 1116 1108 118 113 115 124 1132 138

124 103 112 110 101 107 111 107 114 124 140

121 102 100 111 109 125 112 110 120 132 118

122 112 103 111 111 104 117 96 111 124 122

109 95 104 119 97 94 113 108 103 121 115

88 97 92 117 81 107 92 92 99 120 93

47 29 9 28 25 37 24 41 20 16

Kian x Lightning Lightning x Spektrum Lightning x Rens Talent x Lightning Kevin x Stadel Kian x Lightning Gogo x Lightning Gogo x Kian Talent x Merton Talent x Kibo

108 ; 102 106 : 109 106 1 110 ! 105 107 | 110 1 111

105 103 106 11 r 106 105 103 104 111 111

112 101 107 103 105 113 107 106 104 108

323 311 609 371 724 327 459 273 581 717

1 100 i 106 i 103 101 1 104 104 1 105 ! 105 ! 104 i 102 !

95 107 105 99 . 96 97 100 92 97 99

51 44 34 22 24 11 9 13

Talent x Rubens Jordan x Stadel Talent xClaudio Talent x Swatch September x Tulip Brad x Storm Rustler x Rubens Brad x Rubens

110 107 115 112 109 120 115 119

120 115 125 118 116 123 118 120

108 99 111 103 101 115 114 119

107 104 108 102 105 101 110 i 100 106 117 111 110 104 : 101 106 99

93 104 94 * 96 103 * *

RED holštýni V Německu potvrdil papírové předpoklady Tableu (O: Talent). Tableau je jedním z mála býků, kteří by mohli populaci zlepšit jak po produkční tak i po exteriérové stránce. Novou krev přilévá rovněž vysokoprodukční syn Colby-Reda La Crosse. V původu má Dutch Boye, Celsia a Leadera. Malvoy a Carmano si vedou dobře i na dcerách z opakovaného nasazení. Se zlepšením o 200 bodů LPI se pozornost chovatelů zaměřila i na kanadského Infrarouge (O: Salto), který exceluje typem, dlouhověkostí a plodností dcer. Z Holandska přichází dobré zprávy pro RED holštýnské chovatele v podobě zlepšených plemenných hodnot býka Ideal. Po propadu v srpnu 2010 se odrazil ode dna a postupně zase vyšplhal na plemenné hodnoty, se kterými začínal. Jeho dcery na druhých laktacích výrazně zvýšili mléčnou produkci. Novinkou v žebříčku je Lambiek, stejně jako Ideal Talentův syn. Lambiekovi plemenné hodnoty stále, sice pomalu, ale vytrvale stoupají, přenáší komplexní typ a profiluje se jako specialista na dlouhověkost. Jeho slabinou je produkce tuku. Volný překlad HI 09/2011

Tableau zaujme vysokou produkcí při velmi dobrých složkách.

Liek (Ludox x Lee)

strana 29 ፛


Nový Zéland

země explozívně expandující v produkci mléka

N

ový Zéland je specifický z mnoha hledisek. Z hlediska chovu skotu to je především celoroční pastvou bez nutnosti ustájení. Dojnice se v podstatě nepřikrmují a proto je nutno telení načasovat do období nejlepší pastvy. Všechny plemenice jsou tak inseminovány jen během čtyř měsíčního období – to rovněž představuje neočekávanou výzvu pro inseminační stanice, mluvíme totiž o populaci čítající 4,4 miliónu krav. A tento počet rychle stoupá. Největší změnou v poklidném životě ostrovního státu za posledních deset let je právě prudká expanze populace dojených krav. Většina pozemků, které byly v 60. a 70. letech využívány pro produkci vlny a masa začaly být během posledních 15ti let využívány pro produkci mléka. Díky obrovskému exportnímu saldu s mlékem je jeho produkce na Novém Zélandu nejlukrativnějším odvětvím živočišné výroby s dobrou ziskovostí, komentuje stav Dave Hale, manažer LIC – největší novozélandské šlechtitelské organizace, která má zhruba 78 % podíl trhu s inseminačními dávkami. (Ostatní společností pů፛ strana 30

sobící na trhu jsou: Ambreed, Liberty, Samen NZ, Semex a WWS). Statistiky potvrzují Davova slova. Před třiceti lety se na Novém Zélandu chovaly 2 miliony dojených krav. Před dvaceti se stav zvýšil na 2,4 milionu, před deseti na 3,4 a na přelomu 2009/2010 to již bylo 4,4 milionu krav. Superlativ „explozívně“ skutečně správným slovem vystihuje expanzi chovu dojnic na Novém Zélandě. Ve stejném období (1980 – 2009) se počet farem snížil z 16 089 na 11 609, přičemž koncentrace se zvýšila na 376 dojnic na farmu. 4,4 milionu krav se pase na 1,56 milionu hektarů, tedy zatížení je 2,81 krávy na hektar. Je všeobecně známo, že krávy se na Novém Zélandě pasou celoročně a na většině farem nejsou nijak přikrmovány. Tím se vysvětluje, proč průměrná dojivost na krávu je pouhých 3 750 kg mléka, u holštýnských krav, které představují přibližně polovinu populace to je 4 100. Do kontroly užitkovosti je zapojeno 64 % populace. Z kontrolního roku 2009/2010 u holštýna plyne, že 856 914 holštýnských krav v KU nadojilo průměrně 4 159 kg mléka o tučnosti 4,40 %

a 3,62 % obsahu bílkoviny za 212 denní laktaci. Kromě velmi silné expanze chovu dojeného skotu má Nový Zéland ještě další, mimořádnou charakteristiku a tím je výrazné sezónní telení. Dave Hale, který je se všemi odlišnostmi dobře obeznámen nám vysvětluje konsekvence. Většina populace dojených krav na Novém Zélandu se začíná telit začátkem července. To znamená, že inseminovat začínáme prvního září a inseminujeme nonstop do začátku ledna s vrcholem mezi 15. říjnem až 15. listopadem. Během těchto 4 měsíců vyexpedujeme 4 miliony dávek z nichž je 3,2 milionu formou čerstvého semene. Během tohoto období pracuje pro LIC přibližně 1200 inseminačních techniků. Tomu se podřizuje i provoz na inseminačních stanicích. Během těchto hektických 4 měsíců se odebírá semeno 7 dní v týdnu v podstatě nonstop, aby se pokryla ohromná poptávka. Prověření býci se odebírají každý den, genomičtí každý čtvrtý den. Ve špičce inseminačního období se expeduje ze stanice až 125 000 dávek denně.


Nový Zéland má víc krav než obyvatel: 4,4 milionů krav proti 4 milionů obyvatel. Avšak pouze 3 % jsou zapsána do plemenné knihy. V tomto ohledu má Nový Zéland ohromný potenciál. Díky vzrůstajícímu zájmu o export jalovic bylo loni zapsáno do PK rekordních 24 640 zvířat.

Jak již bylo zmíněno, většina inseminací je prováděna čerstvým semenem. To je dalším novozélandským fenoménem – 80 % inseminací je provedeno čerstvým spermatem. Tato sezónní koncentrace telení klade velký důraz na plodnost. Všechny krávy, které v daném období nezabřeznou, jsou bez výjimky poslány na jatka. Proto je pro místní chovatele plodnost krav prioritním ukazatelem. Společnost LIC byla jednou z prvních, která začala nabízet komerčně genomicky testované býky. Jejich popularita na Novém Zélandu rychle stoupá. V minulé připouštěcí sezóně se prodej genomických dávek pohyboval již na úrovni 1,2 milionu. Předpoklady pro následující období ukazují, že jejich podíl by se mohl ustálit na 50 %. S tím jak stoupá zájem o genomické býky, klesá podíl testovaných plemeníků ze 140 klesl podíl testace na 70 býků ročně. Genomičtí býci nejsou jedinou rostoucí kategorií. Specifikem novozélandského trhu je i poptávka po tzv. KiwiCros – křížencích holštýna a jerseye. Jejich podíl na trhu vzrostl ze 14 % v roce 2005

na 32 % minulý rok. I nadále je předpoklad pro zvyšování jejich podílu. Poměrně novou záležitostí je používání sexovaného čerstvého semene. Během minulého připouštěcího období bylo vyhodnocováno asi 4000 inseminací jak krav tak i jalovic sexovaným čerstvým semenem a výsledky ukazují, že zabřezávání je sníženo jen o 5 %. To je pro novozélandské chovatele velmi význačná novinka. Protože se zvyšují exporty jalovic je na Novém Zélandě jejich nedostatek a sexované čerstvé semeno představuje významnou obchodní příležitost. Ale jak již bylo zmíněno, nejdůležitějším faktorem je výborné zabřezávání, protože novozélandské krávy mají na zabřeznutí pouhé 4 měsíce.

Všechna zmíněná specifika pro šlechtitele na Novém Zélandě znamenají, že nemohou jednoduše přebírat genetiku ze zbytku světa, ale vždy pečlivě ověřují, zda bude fungovat v jejich specifických podmínkách. To se týká i výzkumu v oblasti genomiky. Všechny tyto charakteristiky jsou zohledněny do (v minulosti velmi kritizovaného) selekčního indexu BW. Během minulých let byl tento index několikrát dolaďován. Nyní BW index synchronizuje specifika Nového Zélandu a „funguje“ pro krávy, které se celoročně pasou, přecházejí na velké vzdálenosti a musejí včas zabřeznout. To jsou jak výzvy, tak i silné stránky Nového Zélandu. Zkrácený volný překlad z HI 5/2011

Průměry plemen na Novém Zélandě (krávy v KU za kontrolní rok 2009-2010, zdroj: DairyNZ) Plemeno

Krav

Dní

Kg M

%T

%B

Holštýn

856914

212

4159

4,40

3,62

Jersey

324918

214

2959

5,72

4,15

Kříženci H/J

845883

214

3719

4,99

3,87

Ayrshire

18196

220

3700

4,39

3,61 strana 31 ፛


Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 e-mail: office@holstein.cz, www.holstein.cz

Černostrakaté Novinky 3/2011  

Černostrakaté Novinky 3/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you