Page 1

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR HOL ST E I N CAT T L E BR E E DE R S A SSOCI AT ION OF T H E CZ ECH R E PU BL IC

3/2010


Obsah

novinky černostrakaté

www.holstein.cz

3

Národní holštýnský šampionát Mrákov 2010

ISSN 1214-6293 MK ČR E 15442 Publikace pro členy Svazu

6

Země Živitelka 2010

8

Chomutice 2010

10

Význam používání sexovaného semene u holštýnského skotu

12

Itálie Pořadatelská země evropského šampionátu

20

Plemenné hodnoty Nejlepší krávy podle SIH-K

Sídlo organizace a adresa pro fakturaci: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 IČO: 507024, DIČ: CZ00507024 č. účtu: 11231111/0100 KB Praha – západ e-mail: office@holstein.cz Webové stránky Svazu: www.holstein.cz Předseda Svazu: Ing. Karel Horák tel.: 325 655 334, mobil: 602 387157, fax: 325 655 357 e-mail: horak.zehun@seznam.cz Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116 Pracoviště Svazu: Hradištko 123; Hradištko; 252 09

22

TOP 100 býků dle SIH

Výkonný ředitel: Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 740 e-mail: motycka@holstein.cz

24

Jak si vedou čeští testovaní býci ve srovnání se zahraničními

Monika Novotná tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: novotna@holstein.cz

26

Býci z domácích podmínek mají výhodu

28 30

Význam zaprahování a doby stání na sucho Red holštýnská konference

Ivana Jiráková tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: jirakova@holstein.cz Ing. Aleš Bychl – tajemník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 607 999 442 e-mail: bychl@holstein.cz Ing. David Lipovský – odborný pracovník tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 742, e-mail: lipovsky@holstein.cz Ing. Ladislav Vondrášek jun. – odborný pracovník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 602 707 141 e-mail: lada.vondr@cmsch.cz

Titulní foto:

Ing. Jindrová z Lipanovic se šampionkou výstavy. Foto: Magdaléna Straková

፛ strana 2

Přehled o pracovištích a pracovnících Svazu

Agrokomplex Nitra 2010

10

15

Vydavatel: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Tisk: Tiskárna WENDY s.r.o., Mělník E-mail: tiskarna@wendy.cz


Kráva s nejlepším vemenem RED 197 350-932 Meclov Fanaticka 3

Národní šampionka výstavy 052 224-931 Azalka

Národní holštýnský šampionát

Mrákov 2010 Určitě si hodně chovatelů a lidí, kteří pravidelně sledují přehlídky holštýnských krav, položilo otázku, proč právě Mrákov má být dějištěm národního holštýnského šampionátu? Leží na okraji republiky, dosud byl zaměřen pouze na domažlický region, chybějí zkušenosti. Na druhou stranu pro Mrákov hovořilo velké zaujetí lidí z této oblasti pro vystavování, zajímavé prostředí obřího stanu, které prezentovali před 2 roky a proti brněnskénu Techagru vhodné datum k předvýběru krav na evropský šampionát v Cremoně. Nakonec představitelé Svazu rozhodli, aby se národní holštýnský šampionát pro rok 2010 v rámci 8. mrákovské výstavy uskutečnil. Během úterý a středy 14. - 15.9. 2010 se na hřiště u obce Mrákov sjelo 28 chovatelů se stovkou krav a osmi jalovicemi (původně bylo dokonce přihlášeno 32 chovatelů). Rozhodčím byl mezinárodní judge Tamás Sebök z Maďarska, pravidelný účastník harmonizačních setkání bonitérů v rámci Evropy, rozhodoval i několik výstav za hranicemi Maďarska. Než mělo dojít k vyhlášení národní šampionky celé výstavy, byly postupně vybrány a oceněny nejlepší jalovice a krávy v 7 kategoriích obou barevných variet holštýnského skotu. Pouze kategorie

jalovic byla pro červené i černé holštýnské plemeno společná a vítězství si v ní odnesla Dobronin Ernika, roční jalovička z Dobrosevu, a.s. Dobronín, dcera býka NXA-661 Ernesto. Nejpočetnější kategorií byly krávy na 1. laktaci, kterých chovatelé přivezli celkem 43, z toho 19 RED holštýnských. Pro rozhodčího nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší, nakonec mezi červenými zvolil Izabelu z Agra Staňkov, a.s., která vynikala především mléčným charakterem a skvělými končetinami, mezi černými prvotelkami ukázal s jistotou na další reprezentantku z Dobrosevu, a.s. Dobronín, Harmonii 5, dceru býka NEA-509 Jardin. Ta zvítězila především díky vynikajícímu utváření vemene a tělesné kapacitě před prvotelkou z farmy pana Oldřicha Poláčka z Hole. Krávy na 2. laktaci měly také své 2 vítězky, zatímco mezi redkami zvítězila Meclov Fanaticka 3 z Meclovské, a.s., mimochodem chovu s největším počtem zúčastněných plemenic na výstavě, mezi černostrakatými opět dominovali Dobronínští, tentokráte se Sněhurkou, dcerou býka NEA-515 Snowman. Kromě téměř plášťově bílé barvy upoutala pevnou hřbetní linií a mléčným charakterem, spolu s perfektním předvedením neměla ve své kategorii konkurenci.

Kráva s nejlepším vemenem H 326 584-961 Dobronin Harmonie 5

Jalovice 393 580-961 Dobronin Ernika

Finálový souboj

Šampionka plemene RED 197 350-932 Meclov Fanaticka 3

strana 3 ፛


Výsledky šampionátu Národní šampionka výstavy 052 224-931 Azalka NEA-023 Stormatic x NX-915 Cejch ZF Rolnička Lipanovice Šampionka plemene H 052 224-931 Azalka NEA-023 Stormatic x NX-915 Cejch ZF Rolnička Lipanovice Šampionka plemene RED 197 350-932 Meclov Fanaticka 3 RED-476 Elayo Red x RED-343 Fanatic Meclovská zem. a. s. Kráva s nejlepším vemenem H 326 584-961 Dobronin Harmonie 5 NEA-509 Jardin x NX-881 Lord Lily Dobrosev, a.s. Dobronín Kráva s nejlepším vemenem RED 197 350-932 Meclov Fanaticka 3 RED-476 Elayo Red x RED-343 Fanatic Meclovská zem. a.s. Jalovice 393 580-961 Dobronin Ernika NXA-661 Ernesto x NEA-136 Titanic Dobrosev, a.s. Dobronín 192 515-971 NEA-581 Jose x NXA-472 Encino Genoservis-zemědělství, a.s. Prvotelky RED 218 427-932 Izabela RED-477 Fabian x RED-426 Reno Agro Staňkov a.s. 245 291-932 RED-478 Thunder W x RED-136 Kibo Red ZS Čerchov, a.s. Prvotelky H 326 584-961 Dobronin Harmonie 5 NEA-509 Jardin x NX-881 Lord Lily Dobrosev, a.s. Dobronín 199 796-921 NEA-526 Roumare x NEA-023 Stormatic Poláček Oldřich, Hole ፛ strana 4

Pro odlehčení napětí a zpestření celé akce vystoupil v průběhu odpoledne dětský folklórní soubor Mráček se svým pásmem lidových písniček a tanců. V kategorii starších červených holštýnských krav se představila šestice soutěžících a na pomyslný nejvyšší stupeň dosáhla dojnice na 3. laktaci č. 172169-932 opět z Agra Staňkov po býkovi RED-456 Flint. Vyvrcholením bylo finále holštýnských černých krav, kde se sešla konkurence 18 plemenic a bylo opravdu na co koukat. Loňská národní šampionka Dobronin Duplicia, Meclov Fanaticka 2, další vyjímečná dcera populární Fanatičky z Meclovské a.s., tentokrát v černé barvě, z farmy pana Konopíka z Hostouně přijela téměř 11letá dojnice na 9. laktaci a další se

nakonec museli sklonit před Azalkou, dcerou býka NEA-023 Stormatic, která je v současné době na 4. laktaci a jejímž domovem je lipanovická farma Ing. Ludmily Jindrové. Vyjímečná, kapacitní kráva s bezproblémovými končetinami a zcela mimořádným utvářením především předního vemene s neuvěřitelnou texturou. Po skončení dílčích finálových klání se do soutěžního kola vrátily vždy 2 nejlepší krávy z každé kategorie, takže se o titul šampionky plemene utkalo v obou barevných skupinách po 6 finalistkách. U redů se už dopředu mohli radovat domácí, protože z 1. míst postupovaly jen reprezentantky Domažlicka. Rozhodčí se dlouho nerozpakoval a za krávu s nejlepším vemenem a následně


Krávy na 2. laktaci RED 197 350-932 Meclov Fanaticka 3 RED-476 Elayo Red x RED-343 Fanatic Meclovská zem. a.s. 169 312-932 RED-431 Ludox x RED-385 Addiction ZOD Mrákov Krávy na 2. laktaci H 255 682-961 Dobronin Snehurka NEA-515 Snowman x NX-768 Mallwood Dobrosev, a.s. Dobronín 155 279-971 NXA-457 Goldwyn x NEA-175 Murphy Genoservis-zemědělství, a.s. Krávy na 3. vyšší laktaci RED 172 169-932 RED-456 Flint x RED-328 Trademark Agro Staňkov a.s. 110 992-932 RED-328 Trademark x RED-357 Explorer Agro Staňkov a.s. Krávy na 3. a vyšší laktaci H 052 224-931 Azalka NEA-023 Stormatic x NX-915 Cejch ZF Rolnička Lipanovice 159 700-932 Meclov Fanaticka 2 NEA-138 September x RED-343 Fanatic Meclovská zem. a.s. i šampionku plemene vybral Fanaticku 3 z Meclovské a.s., dceru italského býka RED-476 Elayo Red, vítězku mezi druhotelkami, jež vynikala ideálním vemenem s hlubokým závěsným vazem a výrazným mléčným charakterem. Mezi černými holštýnkami zvítězila v soutěži o nejlepší vemeno prvotelka Harmonie 5 z Dobronína, rozhodlo výborné zadní upnutí, závěsný vaz a celkové utváření vemene, ale v klání o šampionku plemene dal zcela jednoznačně T. Sebök přednost lipanovické Azalce. Při každém finálovém kole zazněly fanfáry a na závěr ta nejvýraznější fanfára oznámila, že se blíží absolutní finále o národní šampionku, kterého se zúčastní pouze 2 nejlepší,

červená Fanaticka 3 a černá Azalka. Majitel absolutní vítězky si odnesl skleněný pohár Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR a velký putovní pohár věnovaný ČMSCH a.s., který spolu se šekem na 20.000,- Kč osobně předal ředitel společnosti ing. Zdeněk Růžička. Komu? Přes veškerou krásu Fanatičky 3 se asi nenašel nikdo, kdo by nepřál ing. Jindrové a její svěřenkyni Azalce vítězství a poté, kdy na Azalku Tamás Sebök ukázal, ocenilo jí publikum velkým aplausem. Navíc je tomu právě 10 let, kdy na šampionátu v Praze získala titul národní šampionky Klára, jedna z nejznámějších dojnic z chovu Ing. Jindrové. Ing. Ladislav Vondrášek strana 5 ፛


Přehlídka holštýnských krav

̸̸

Vítězka – plemenice č. 242 628–931 NEA-201 Cantucky x NEB856 Freddy ze ZOD Sepekov

̸

Předávání poháru šampionce výstavy

̷

Mimo soutěž se představila stále impozantně vypadající Azalka 52224-931 (O: Stormatic) jedna z nejúspěšnějších krav na výstavách v ČR ze ZF „Rolnička“ Lipanovice (momentálně je na 4. laktaci)

Země Živitelka 2010 V sobotu 28. srpna 2010 se v rámci výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích uskutečnil další ročník soutěžní přehlídky holštýnských krav. Celkem bylo předvedeno 10 holštýnských dojnic ze 4 zemědělských podniků (Agrodružstvo Vyšetice, ZD Vysočina Želiv, ZF „Rolnička“ Lipanovice a ZOD Sepekov). Rozhodčím výstavy byl pan Stanislav Kulanda ze ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. V expozici hospodářských zvířat byly dále představeny jalovice ze ZD Přešťovice a ZOD Sepekov. Spolupořadatelé výstavy Jihočeský chovatel, a.s. a Reprogen, a.s. ustájili ve výstavní hale také 3 býky, mezi ፛ strana 6

nimi zástupce holštýnského plemene NEA-357 Irokez. V soutěžním kole se objevilo 5 prvotelek, 4 krávy na 2. laktaci a mimo soutěž jedna z nejúspěšnějších krav na výstavách v ČR, Azalka č. 52224-931, dcera býka NEA023 Stormatic, dojnice na 4. laktaci ze ZF Rolnička Lipanovice. Od pořadatelů dostala speciální ocenění a nutno podotknout, že její exteriér a především vemeno jsou jedinečné a pouze vysoký stupeň březosti se může stát překážkou při její nominaci na evropský šampionát v Cremoně, kam by jinak byla s velkou pravděpodobností nominována. V soutěži zvítězila plemenice č. 242628-931 na 2. laktaci ze

ZOD Sepekov před prvotelkami ze ZD Vysočina Želiv a ZF Rolnička. Ing. L. Vondrášek

> Výsledky přehlídky 242 628–931 NEA-201 Cantucky x NEB-856 1. Freddy ZOD Sepekov – 2. lakt. 319 125–961 2. NEB-893 Besn x NXA-431 Allroad ZD Vysočina Želiv – 1. lakt. 338 214–931 3. NUN-108 Levy x NEA-114 Best ZF „Rolnička“ Lipanovice – 1. lakt.


Inzertní modul na stránkách Svazu Do internetových stránek jsme implementovali inzertní modul pro nabídku/poptávku po jalovicích, býčcích do přirozené plemenitby, krmivech, strojích a zařízeních. Inzerci naleznete v pravém menu na úvodní stránce. Po přihlášení nebo nové registraci se Vám zobrazí odkaz pro vložení nového inzerátu. Vkládání je jednoduché a provede Vás celým procesem krok za krokem. Návštěvnost našich stránek se neustále zvyšuje, a protože se jedná o úzce specializované stránky, bude Váš inzerát zobrazován převážně lidem z oboru. Budeme rádi, pokud inzerce využijete. Budete-li mít dotaz nebo se Vám nepodaří inzerát zveřejnit, kontaktujte administrátora stránek, který Vám se zadáním inzerátu pomůže. David Lipovský

Odkaz Nový záznam je zobrazen pouze v případě, že jste na stránky přihlášeni

Zadávání inzerátů je jednoduché, systém Vás povede krok za krokem

Pokud by se Vám zadání inzerátu nezdařilo, kontaktujte administrátora stránek strana 7 ፛


Dne 3. září 2010 zahájil ředitel pořádající společnosti AGRO Chomutice, a.s. Ing. Vladimír Tichý již 16. ročník chovatelské přehlídky plemenných holštýnských krav. Ocenil vysokou účast na tomto již tradičním setkání chovatelů z okresu Jičín a to i v době, kdy zemědělskou prvovýrobu postihly výrazné rozmary počasí. Přes skutečnost, že bleskové povodně zasáhly i jejich farmu Donín, krávy z tohoto chovu se dnešní přehlídky též zúčastní.

Dekorování vítězky přehlídky

Moderátorské funkce se po té ujal šlechtitel spolu pořádající společnosti Chovservis, a.s. Ing. Jaroslav Brychta. Uvedl, že kromě tradičních vystavovatelů (AGRO Slatiny, a.s., Farma Stříbrných - Radim, AGRO Žlunice, a.s., ZD Bašnice, Perseus, a.s., ZEAS Podhorní Újezd, a.s., ZD Všestary a domácích AGRO Chomutice, a.s.) se letos poprvé této akce účastní ZD Dubenec, a.s. a Statek Dlouhé Dvory, s.r.o. Chovatelská přehlídka byla zahájena úvodním představením a defilé všech vystavovatelů, kteří si k tomu podle svého uvážení vybrali dvě nejlepší krávy, a Rostislav Škrabal, jako sudí této akce, z nich stanovil vítěznou kolekci zvířat. Jako nejlepší a nejvyrovnanější určil dvojici krav předvedenou Zemědělským družstvem Všestary. Kategorie prvotelek byla rozdělena do 5 kol a ve finále zvítězila dcera býka BUCKEYE č. 191982 – 952 z chovu Karla Stříbrného, která předčila své konku-

Rodina Stříbrných

Chomutice 2010

፛ strana 8


rentky zvláště vynikajícím vemenem, které sudí vyhodnotil jako nejlepší na celé přehlídce. Na druhém místě skončila prvotelka č. 188283 – 952 z AGRO Slatiny, a.s. po otci REXONDI a pomyslnou bronzovou medaili si odnesla dcera býka BUCKEYE č. 136751 – 951 z AGRO Chomutice, a.s. Kategorie starších krav byla velmi vyrovnaná a sudí za vítězku určil druhotelku č. 161270 – 952 po otci IMORTAL ze ZD Všestary, u které ocenil celkovou vyrovnanost, vynikající kapacitu a stavbu těla a přední upnutí i texturu vemene. Tato plemenice se zároveň stala šampiónkou přehlídky. Druhé místo obsadila kráva na 4. laktaci č. 122093 – 952 ze ZD Dubenec, a.s. po otci TERRAY, která se prezentovala vynikajícím mléčným charakterem a třetí místo v této kategorii získala druhotelka č. 139049 – 952 po býku ROUKI z chovu Karla Stříbrného.

Šampionka 161270 – 952 po otci IMORTAL ze ZD Všestary

Letošnímu ročníku „Prim Chomutice“ přihlížela tradičně velmi slušná návštěva odborné i laické veřejnosti. Celou holštýnskou přehlídkou se vhodně prolínal rozmanitý doprovodný program jako například výcvik služebních psů, drezůra koně, soutěž v pití mléka či přetahování lanem, a tak většina návštěvníků určitě hodnotila tuto celodenní chovatelskou akci jako velmi zdařilou. Organizátoři a vystavovatelé si za to zaslouží vysoké uznání. Ing. Aleš Bychl Vítězka kategorie prvotelek - dcera býka BUCKEYE č. 191982 – 952 z chovu Karla Stříbrného

Poděkování patří i všem vodičům za přípravu a předvedení zvířat

strana 9 ፛


Agrokomplex Nitra 2010 18.–22.8.2010 proběhla na výstavišti v Nitře 5. Národná výstava hospodárských zvierat jako součást Agrokomplexu 2010. Holštýnské plemeno na této výstavě měl tu čest hodnotit Rostislav Škrabal z ČMSCH a.s. Za šampionku výstavy vybral plemenici SK 800652747 Rostislav Škrabal blahopřeje vítězi (O: Income) ze Školského hospodárstva Trnava, krávu s nejlepším vemenem pak SK 800541635 (O: Lucky Star) z PD Horné Obdokovce.

Šampionka výstavy

Význam používání sexovaného semene u holštýnského skotu

Po desetiletích výzkumu různých metod třídění semene skotu podle pohlaví nadešlo období komerčního využití. V současné době všechny hlavní světové plemenářské firmy mají ve své nabídce sexované semeno. Používaná metoda vychází z toho, že X chromozom (samičí) a Y chromozom (samčí) jsou rozdílné velikosti a váhy. Z toho vychází technologie třídění spermií, která je založena na „posouzení“ obsahu DNA v každé jednotlivé spermii, proto je výkonnost jednoho přístroje velmi malá a dosahuje pouze 5 až 6 dávek za hodinu, což odpovídá 120 až 150 dávkám za 24 hodin. Z toho důvo፛ strana 10

du většina laboratoří používá větší počet přístrojů, což představuje nákladnou investici.

Přínos používání sexovaného semene Hlavním důvodem pro používání sexovaného semene je změna poměru pohlaví potomstva z běžného 50:50 na 90 % jaloviček a 10 % býčků. Na trhu je také semeno s poměrem pohlaví 75:25. Praktické výsledky tento očekávaný posun poměru pohlaví potvrzují. V zahraničí je udáván podíl narozených jaloviček 90 až 93 % s nejčastěji

používaným semenem (90 : 10). Obdobné výsledky s použitím sexovaného semene jsou dosahovány také v ČR. U nás je sexované sperma používáno od roku 2008. Počty narozených telat podle pohlaví jsou uvedeny v tabulce č. 1. Další výhodou je, že porody telat jaloviček jsou snazší než u býčků. Při porodech jaloviček se vyskytuje méně problematických porodů, což je spojeno s nižšími pracovními náklady, menší potřebou léčiv a nižší frekvenci úhynů. Výsledkem je vyšší podíl odchovaných telat v porovnání s obvyklým poměrem pohlaví. U stád s uzavřeným obratem stáda umožňuje sexované semeno využívat pro obnovu stáda jalovice s nejvyšší genetickou hodnotou, což umožňuje dosažení vyššího genetického zisku u stáda a dává to možnost prodeje nadbytečných jalovic. U stád, která chce chovatel zvětšit, snižuje sexované semeno potřebu nákupu jalovic. Současně se snižuje nebezpečí zavlečení onemocnění do stáda přes nakupovaná zvířata. Použití sexovaného semene v porovnání s tradičním má také určité nevýhody. K těm patří snížené zabřezávání, což znamená zvýšení nákladů na dosažení březosti. Snížení zabřezávání je obvykle udáváno na úrovni 80 – 85 % v porovnání s nesexovaným semenem (100 %). Z toho důvodu je doporučováno používat sexované semeno pouze na jalovice. Další nevýhodou je, že sexované semeno nemusí být dostupné u všech býků. Pokud je u špičkového prověřeného býka vysoká poptávka po tradičním semeni nemusí být dostupné sexované dávky, protože sexací se významně sníží počet vyrobených dávek.


Rekordmanka LEONA Prvotelka DOBRONIN LEONA (LEE x CEVIS) 255 532 961 se otelila 24.2.2009. Od 6.5.2009 až do 2.1.2010 byla sedmkrát neúspěšně zapouštěna, včetně přirozené plemenitby. Až po následné léčebné kůře a použití metody „heterospermie“ 25.1.2010 úspěšně zabřezla. Pevně doufáme v její říjnové druhé otelení. Během této nevídané délky 1. laktace se zúčastnila 6 výstav s následujícími umístěními: ፚ ፚ ፚ ፚ ፚ ፚ

Zdislavice 6/2009 - 1. místo Národní šampionát Brno 6/2009 - 2. místo Opařany 9/2009 - 1. místo Techagro Brno 3/2010 - 2. místo Opařany 5/2010 - 2. místo Košetice 6/2010 - 2. místo

Navíc svůj portrét propůjčila na billboard pro propagaci konzumace mléka. POKLONA, OBDIV, GRATULACE…

Tabulka 1 Rok 2008 2009 2010

Telat celkem 115 1568 731

Býčci 14 156 72

Přínos v oblasti genetického zisku ve stádu Genetický zisk u plemene, v populaci event. stádu je ovlivněn čtyřmi faktory. Jsou to genetická variabilita znaku u zvířat dostupných pro výběr, přesnost selekce, intenzita selekce a generační interval. Přenos genů je realizován čtyřmi cestami, přes otce býků, matky býků, býky a plemenice, od kterých jsou vybírány jalovice k obnově stáda. Přičemž o selekci otců a matek býků rozhoduje plemenářská firma. Chovatel rozhoduje o zbývajících dvou cestách, tj. výběru rodičovských párů jalovic pro obnovu stáda. Odhad očekávaného genetického zisku v podmínkách Kanady byl zveřejněn na základě propočtů uskutečněných CDN (Canadian Dairy Network). Uvedená studie vychází z předpokladu, že genetická variabilita v populaci není použitím sexovaného semene ovlivněna. Dále, že všichni býci s dostupným sexovaným semenem mají plemenné hodnoty stanovené podle potomstva doplněny o genomické hodnoty, což zvyšuje spolehlivost jejich PH a také přesnost selekce jako jeden z faktorů ovlivňujících genetický zisk. Vedle těchto býků počítá studie s využitím mladých býků s vysokými genomickými plemennými hodnotami. Spolehlivost PH těchto býků je ovšem nižší v porovnání

Jalovičky 101 1412 659

Procento jaloviček 87,82 90,05 90,15

se spolehlivostí PH prověřených býků doplněných o genomické informace. Studie neuvažuje s využitím genomických informací u plemenic, které by také mohly významným způsobem zvýšit spolehlivost PH a tím zpřesnit selekci plemenic použitých pro obnovu stáda, zejména u jalovic inseminovaných sexovaným semenem. Větší podíl jaloviček umožňuje zvýšit intenzitu jejich selekce a významně zkrátit generační interval až o 0,8 roku. Uvažovány byly tři varianty. První počítala s používáním pouze tradičních nesexovaných dávek s tím, že na 65 % stáda jsou používáni top prověření býci s doplněnými genomickými PH a na 35 % top genomicky selektovaní mladí býci. Ve druhé variantě bylo zahrnuto využití sexovaného semene na geneticky lepší polovinu jalovic a tradiční semeno na ostatní jalovice a krávy. Vzhledem k tomu, že sexované semeno není k dispozici u všech top prověřených býků, byl podíl inseminací prověřenými býky snížen na 55 % a podíl top genomicky selektovaných mladých býků zvýšen na 45 %. U prověřených býků s genomickými PH byla uvažována spolehlivost 90 %, u mladých býků rodokmenová plus genomická PH se spolehlivostí 60 %. Třetí varianta počítala s tím, že sexované semeno bude k dispozici u všech top prověřených býků.

Výsledkem analýzy je dosažený roční genetický zisk vyjádřený selekčním indexem používaným v Kanadě (LPI – Lifetime Profit Index) ve výši 4 % při použití sexovaného semene na geneticky lepší polovinu jalovic proti plošnému použití nesexovaného semene. Pokud v budoucnu bude sexované semeno k dispozici u všech top býků, a bude použito na všechny jalovice, dá se očekávat zvýšení ročního genetického zisku na 7 %.

Požadován je vynikající management odchovu jalovic Sexované semeno je doporučováno používat pouze ve stádech s vynikající celkovou úrovní odchovu a výživou. Nevhodné použití sexovaného semene, stejně jako nedostatky při jeho skladování, přípravě dávky a inseminaci mohou významně snížit zabřezávání v porovnání s použitím tradičního semene. Jalovice vybrané pro inseminaci tímto semenem musí být zdravé, s pravidelnými cykly a zřetelnými říjemi, s mírně lepší kondicí. Na zabřeznutí může také nepříznivě působit, pokud jsou jalovice vystaveny stresu. Častější a pozornější sledování všech detailů projevů říje a výběr nejvhodnějších zvířat přináší lepší výsledky zabřezávání. Sexované semeno není doporučováno k inseminování dárkyň embryí. U krav dochází ke snížení zabřezávání proti březosti po tradičních dávkách cca o třetinu. Z toho důvodu jednoznačně není doporučováno používat sexované semeno u krav. Potvrzují to také výsledky v ČR, kdy u jalovic za leden až červen 2010 bylo u sexovaného semene zabřezávání 38,4 % po prvních inseminacích zatímco u krav to bylo pouze 16,1 %. Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. strana 11 ፛


Itálie

Pořadatelská země evropského šampionátu Pokud jde o holštýnské plemeno, patří Itálie k evropským zemím s nejdelší chovatelskou tradicí. Dnes italští chovatelé profitují z rané holštýnizace populace skotu, která je dnes jednou z nejzajímavějších a nejsilnějších v Evropě. V letošním roce Itálie hostí Evropský šampionát, v pořadí již druhý (po roce 1991), s dosud nejširším zastoupením jednotlivých zemí (včetně ČR). Není žádným tajemstvím že již nyní jsou Italové považováni za favority. Toto očekávání odráží evropský respekt k jejich genetice, která se však nezaměřuje pouze na výstavní kvality. Itálie je zemí proslulou vynikajícím vínem, výborným jídlem, pozoruhodnou architekturou a unikátním módním designem. Jste-li v Itálii na dovolené, očekáváte estetiku a tradici, pokud navštívíte Itálii jako zemi holštýnských krav, očekáváte v podstatě to samé. V poměrně mladé historii Evropských holštýnských šampionátů získala Itálie 4x titul šampionky, dvakrát na domácí půdě a dvakrát triumfovala na území konkurence. Žádná ፛ strana 12

jiná země nedosáhla podobného úspěchu, přestože poslední italský triumf byl již před 10ti lety a kvalita německé, irské, rakouské a švýcarské konkurence se ohromně zvedla. Pokud jde o estetický zážitek s nádechem tradice, co se týče holštýna určitě nebudete zklamáni. Italská populace stabilně čítá asi 1,1 milionu registrovaných krav a je tak jednou z největších populací v Evropě a v posledních letech si vybudovala image nejen díky kvalitnímu exteriéru. Itálie je zemí mnoha nadšených chovatelů, kteří nejenže byli na počátku evropské holštýnizace, ale kteří soustavně pracují se špičkovými rodinami plemenic. Pokud tedy dnes mluvíme o italském holštýnu, můžeme jmenovat excelentní výstavní krávy, špičkové farmy jako Del Santo, Aquila, Go-Farm a Castelverde, ale je třeba i zmínit špičkové plemeníky, kteří celosvětově ovlivňují holštýnskou populaci.

Populace Bohatým zdrojem kladně prověřených býků, rodin špičkových krav, známých

matek býků a výstavních krav je v plemenné knize zapsaná populace 1,1 miliónu krav. Národní chovatelské sdružení ANAFI registruje 13 327 členů, to znamená průměrnou velikost stáda 83 krav. Většina z nich (85% z celé registrované populace) a také většina z farem se nachází v severní Itálii kolem velkých metropolí jako je Milán a Turín. S průměrným počtem 95 krav na stádo je zde koncentrace signifikantně vyšší než na jihu země. S průměrnou užitkovostí okolo 9 000 kg mléka s 3,68% tuku a 3,38% bílkovin má také populace v údolí Pádu asi o 130 kg mléka vyšší užitkovost než zbytek země. ANAFI v roce 2009 registrovala 2,18 miliónu provedených inseminací, což je nejvyšší číslo v Evropě. Předpoklady pro šlechtění v Itálii jsou téměř dokonalé, všechny registrované krávy jsou v kontrole užitkovosti a všechny krávy v kontrole užitkovosti jsou v plemenné knize. Kvalita sběru dat se za poslední dekádu velmi zlepšila. Navíc kontrola užitkovosti je prováděna výhradně nezávislými kontrolory a nikdy samotnými chovateli. Objem dat je obrovský.


Navíc má Itálie ještě jedno prvenství - všechny prvotelky mají zhodnocen exteriér. To je pravděpodobně i celosvětový unikát. Přestože je populace obrovská, informací dostatek, existuje oblast, kde má Itálie co dohánět. Schůzky, kde Francie, Holandsko, Německo a Dánsko zakládaly projekt EuroGenomic se Itálie nezúčastnila. Nebyla totiž schopna dodat soubor dat s informacemi o 4 000 býcích s 99% spolehlivostí což měl být počáteční vstupní kapitál jednotlivých zemí. Itálie měla soubor dat „jen“ o 2 000 býcích. Hendikep ale dohnala, a o Itálii se nyní mluví jako o dalším potencionálním členu skupiny EuroGenomic, protože je to potenciálně obrovský trh (stejně jako i velký konkurent). Zajímavým tématem je italské šlechtění. Plemeníci jako Bookie, Paradise, Valentein, Arpagone, Skywalker, Mtoto, Tugolo, For Capri, Iron, a Britt si udělali jméno v mezinárodním měřítku. V roce 1989 se největší inseminační stanice spojily a vytvořily obchodní společnost Semenzoo (CIZ, Elpzoo, Genetica2000, Intermizoo, a Semen Italy), která je zastupuje v mezinárodním měřítku. Mimo velkých společností sdružených pod Semenzoo jsou na trhu ještě menší privátně vlastněné a menežované společnosti jako např. Genefix, Cofa a Novagen. Mezi mnoha světově proslulými otci synů jako jsou Bookie, Iron, Skywalker, Arpagone, Raven, Ford, Britt, a Kendall přece jen jeden vyniká o třídu výš. Je jím mezinárodně používaný otec býků, který do písmene naplňuje reklamní slogan firmy Semenzoo „italský styl“ – Preludův syn Mtoto ze známé farmy Carol nedaleko Říma. Mtoto byl vůbec nejpoužívanějším italským otcem býků a sám nebo přes velký počet svých synů (jmenujme například Picton Shottla) šíří svůj vliv po celém světě. Itálie má pověst země, která vyznává věci krásné až extravagantní a kvalitní. Totéž platí o holštýnských kravách. Italská genetika je synonymem pro krávy vysokoužitkové v kombinaci s výborným exteriérem. Na rozdíl od ostatních zemí najdeme v Itálii větší pestrost v původech a rodokmenech s širší paletou otců testantů s menším vlivem severoamerické genetiky. Chovatelé tak mají k výběru pestrý mix plemeníků jako Ralstorm, Fibrax, Scooby-Du, Prince, Active, a Rubentot,

v kombinaci se slibnými nováčky - Selvino, Waigoo, Woodstock, a American. Italský selekční index PFT je zdravou kombinací produkčních znaků, znaků fitness a exteriéru.

Aktuality z jednání výboru Svazu

Domácí genetika Jak již bylo zmíněno v úvodu, Itálie se vydala cestou holštýnizace populace skotu přes nákup jalovic a plemenných býků jako jedna z prvních evropských zemí již v první polovině minulého století. Původní importy dodnes tvoří páteř populace a z jalovic se často staly význačné zakladatelky rodin. Důvěra v domácí genetiku je obrovská. Není mnoho dalších zemí, kde by tak často nasazovali do testu býčky po doma prověřených plemenících. Do této kategorie v současné době patří plemeníci jako Britt, Tugolo, Ford a Iron. Mtoto dokonce hraje mezinárodní ligu. Obecně platí, že italští chovatelé se na domácí genetiku hodně spoléhají. Lze předpokládat, že tento specifický rys se projeví i na šampionátu v Cremoně. Itálie je čtyřnásobným vítězem soutěže zemí na evropském šampionátu a čtyřikrát Itálie získala i titul šampionky soutěže. Přitom třikrát to byla dcera po italském otci. Poprvé - Aralvico Starbuck Gipsy, o tři roky později v Bruselu to byla dcera italského býka Progene Galaxy, Risen, která se vrátila ověnčená titulem šampionky. Po třetí a zatím napsoledy zvítězila dcera italského býka Pi-Rocco Bell Blazer - Fontanella Zapping , která zvítězila v roce 1998. Rozdíl třídy mezi Itálií a zbytkem Evropy se postupně začal projevovat i mezi kategoriemi mladých zvířat, kde Italové začli rovněž sbírat vavříny. Kromě vítězek evropských výstav si však renomé a světový respekt získávají i plemenařící farmy jako například Del Santo, Aquila, Fantasy, Sabbiona, a Castelverde a to jsme vyjmenovali jen několik nejvýznamnějších. Mnoho farem se přes svůj výborný genetický potenciál na mezinárodním trhu dosud neprosadilo. Lze však očekávat, že s nástupem genomiky se na trhu prosadí i další a Itálie se stane významnějším hráčem na trhu s genetickým materiálem. Propagaci italské genetiky jistě napomůžu i říjnový šampionát v Cremoně, kde se jistě budou zástupkyně výše jmenovaných farem prezentovat a soutěžit o příčky nejvyšší. Volný a zkrácený překlad z HI 08/2010 Josef Pazdera

Genomická selekce Výbor Svazu jednomyslně rozhodl o převzetí a zabezpečení celé organizace a financování tvorby „Národního referenčního souboru“ genomicky testovaných býků v ČR. Je reálný předpoklad, že v letošním roce bude genotypováno cca 850 plemenných býků, kteří byli v ČR oficiálně testováni.

Evropský holštýnský šampionát v italské Cremoně České chovatele na této prestižní akci, která se uskuteční ve dnech 29 – 30.10.2010, bude reprezentovat 5 holštýnských a 2 RED-holštýnské krávy, jež byly vybrány na Národním holštýnském šampionátu v Mrákově. Svaz připravuje do Cremony 4 denní autobusovou pracovní cestu (28.10. až 1.11.2010) – program a přihlášky jsou k dispozici na www.holstein.cz

Seč 2010 Tradiční seminář a setkání chovatelů holštýnského skotu v Junior – centu na Seči se letos uskuteční v termínu 8. – 9. prosince 2010. Program bude v průběhu listopadu 2010 zveřejněn na svazovém webu a přihlášky budou písemně zaslány členům Svazu. strana 13 ፛


30.10.2010

V sobotu se bude konat v italské Cremoně

Cremona

2010

Evropský holštýnský šampionát s předpokládanou účastí České Republiky.

Svaz připravuje na tuto akci autokarovou pracovní cestu v termínu 28. – 31.10.2010 Rámcový harmonogram pracovní cesty: Odborný program - Návštěva plemenářsky významné farmy, aukce zvířat European star sale, Evropský holštýnský šampionát, fakultativní prohlídka Verony Přesný harmonogram akce, objednávkový formulář a kalkulaci zájezdu zveřejníme na svazovém webu během měsíce srpna

Generální partneři

]HPėGėOVNiDV&KRUXåLFH 9ÛUREDH[WUXGRYDQÛFKNUPQÛFKVP€VtSURNRQ€DVNRW

6835$&+25 www.1zaschorusice.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner

፛ strana 14


Plemenné hodnoty Goldwyn se v den publikace plemenných hodnot postaral o velké překvapení v Kanadě. Naopak nikoho už nepřekvapují stále další a další O-Manovi synové na vrcholech žebříčků mnoha zemí. Jedním z nich je i nová jednička v Itálii. Německo a Holandsko zahrnulo do výpočtu genomické hodnoty což způsobilo některé změny v TOPech. Další plemenné hodnoty budou publikovány v prosinci.

Itálie – senzace … To je ale úrodička, chtělo by se zvolat při pohledu na novinky v italském TOPu. Objevilo se mnoho novinek s atraktivními původy a slibnými hodnotami. Na vrchol žebříčku se vyšplhal O-Manův syn Colombiano, který o více než 40 bodů indexu přeskočil dvojku žebříčku Prince. Ten je zajímavý tím, že od svého debutu v žebříčku v roce 2008 se soustavně zlepšuje. Tento syn Britta ukazuje, že důvěra kterou mu chovatelé prokazovali od jeho objevení se v TOPu byla oprávněná. Další pozoruhodností je, že oba býci Colombiano i Prince pochází z téže farmy - z New Farm. Toto italské stádo se vrylo do podvědomí šlechtitelů díky špičkové plemenici Quantita, která je matkou právě zmiňovaného Colombiana. Je nutno poznamenat, že jeho index je spočítán na základě výsledků pouze 50ti krav. Slibní nováčci jsou dále: End-Story (O-Manův syn s exteriérem +2,71), Arden, Parocas a Struik. Všichni tři zmiňování jsou špičkami v exteriéru. Všechny tyto nováčky však lehce zastínil Virzil, kterému naběhly výsledky dcer z opakovaného nasazení. Jeho plemenné hodnoty jsou nyní spočítány ze 442 dcer.

̸Jerrick a ̺Jordan – bratři z rozděleného embrya okupují přední příčky kanadského TOPu

Kanada „Zlatý“ Goldwyn dále vládne. S 6ti nově prověřenými syny v TOP 10 se mu nemůže rovnat žádný jiný plemeník. Ze 131 nově prověřených býků v tomto kole výpočtu jich bylo 16 po Goldwynovi a 13 z nich se umístnilo v oficiální TOP 100. Jordan vystřelil na vrchol žebříčku jako jednička a sesadil tak z trůnu svého otce a je těsně následován svým jednovaječným dvojčetem Jerrickem (jsou z rozděleného embrya, bude zajímavé sledovat vývoj jejich PH, zda se budou více sbližovat nebo naopak jakých rozdílů v plemenných hodnotách dosáhnou). Dcery dvojčat mají špičkové končetiny, nádherná vemene, jsou ale menšího rámce. Ještě lepším typařem mezi novinkami je Lauthority s PH typu +17. Stejného hodnocení dosáhl i novic Seaver, který je lepší v šířce hrudníku a rámci. Nicméně nejlepším Goldwynovým

synem co se typu týče je Fever (+19; OM: Blitz). Ostatní otci býků včetně Modesta (16 synů) a Shottla (10) mají na kanadský žebříček podstatně menší vliv.

USA Americký žebříček po tomto kole by šel charakterizovat dvěma slovy: stabilita a konsolidace. Nedošlo k žádnému velkému promíchání v celém TOPu. Žebříček vedou Freddie, Super a Man-OMan. Na čtvrtém místě se objevil typový O-Manův syn Altalota. S PH pro typ +2,27 za sebou nechal s velkým odstupem všechny strana 15 ፛


ostatní O-Manovi syny. Nejvýše postaveným synem Shottla je nyní Doberman (OM: Granger po Elton). Goldwynův syn Palermo je nyní býkem s nejvýše hodnoceným typem (+3,25) v TOPu. Do topu se dosud nedostala hlavní žeň synů Shottla a Goldwyna, uvidíme, kolik se jich ukáže při dalším výpočtu. Alternativou k O-Manovým genům může být Potter (přes syny Plata, Rolanda a Richmana) a Laudan (přes Dovera a Winstona). Roland, stejně jako Shottlův syn Micah, vykazují výraznou odchylku produkce svých dcer, která neodpovídá současným genomickým plemenným hodnotám.

Jméno Kanada Gillette Jordan Braedale Goldwyn Crockett-Acres Eight Gillette Jerrick Comestar Lauthority Delaberge Lureck Fleury Mathys Canyon-Br. Alaska R-E-W Seaver Morningview Ashlar Wallaceview Aladdin Dudoc Mr Bums RC Darita Midnight Ladys-Manor Dodge Favreautiere Gailuron Crackholm Fever B-Crest Stompin Stantons Dundas Scientific Dusk RC Broad-C. Harbormaster Kerndt Stallion Regel Bachelor Stantons Steady Stanhope Atlantic

Ind. LPI 2740 2556 2506 2397 2394 2192 2191 2164 2159 2158 2135 2077 2043 1969 1959 1959 1897 1875 1872 1858 1807 1752 1730 1673

1 -25 +155 N N N N +125 N -17 +66 -80 +107 N N N -79 N +66 +60 -12 +111 -54 +142

95 99 94 93 89 91 91 91 90 93 98 98 94 90 91 94 91 90 96 97 92 92 91 94

Holandsko Woudoeve Impuls Ponsstar Shogun ALH Dakota Raima 0 Cricket Flevo Gen Snowman Goolstar Diamond Isodorus Altaosan De-Su 0 Goli DT Improver Fiction RC Delta Paramount J K Eder Altaswitch Peinzer Boy

NVI 233 218 206 202 198 190 189 186 176 167 164 162 160

+27 +17 84 +19 +39 -13 -4 +20 +3 +14 -6 N +19

Velká Bitánie Cogent Elvina Cogent Twist Bidlea Padbury

PLI 167 160 157

Itálie New Farm Colombiano New Farm B Prince O-Man End-Story Las Farm Arden Zani 0 American Sala S Parocas Ciessen Struik Chemello Seivino Fer-Farm 0 Misis GP Asotman Gegania Lecdso Zani T Respinto Ghezzi Vapeur RC Ceresio langun Cervi Woodstock Campogallo Tarajai Cervi Phonic

PFT 2757 2335 2312 2291 2271 2265 2253 2249 2229 2166 2162 2154 2067 2045 2038 2014 2000

፛ strana 16

+/- R % Kg M

T

B

1334 700 1390 1144 1229 1129 680 1027 702 1203 1750 1490 1802 651 1451 580 1965 832 634 1111 771 1107 457 564

66 58 73 60 59 54 61 50 16 58 76 47 42 61 48 39 31 50 46 36 75 44 70 60

49 39 77 45 41 56 46 51 40 44 71 71 61 41 53 17 70 47 30 41 32 39 24 34

90 90 20 94 82 95 86 93 90 95 99 82 97

1164 1007 56 775 2276 487 627 829 216 841 1549 863 -88'

51 50 29 28 60 62 3 23 76 58 52 27 35 26 43 1 27 22 16 31 23 20 45 12 30 5 1

+9 89 N 83 95 +22

328 491 42

24 25 10

N +205 N N +373 N N -91 +408 N + 190 N +251 +313 +56 +56 N

81 92 80 81 87 86 80 87 88 84 90 84 83 86 91 83 88

1368 1001 1114 1259 1199 1588 357 1535 1328 1221 793 1552 1903 1409 348 565 1276

20 17 12

63 68 56 43 57 48 66 44 46 53 51 44 37 26 64 61 34 61 40 51 68 47!;' 69 53 61 53 42 55 76 41 47 30 38 40

Ukazuje se, že možná bude třeba velké skupiny dcer o počtu 120ti až 150ti plemenic, aby jejich výsledky dokázaly zvrátit genomické hodnoty v současném systému výpočtu. 25 býků z TOP-30 vykazuje kladnou hodnotu plodnosti dcer, některé překonávají i výši vlastní O-Manovi PH. Unikátem pak co se plodnosti týše je v TOP-30 Brettův syn Kellecrest Les s hodnotou +3,1. Pokud se podíváme na býky s dcerami z opakovaného nasazení, žebříček zůstává nezměněn O-Man. Alton a Bolton jsou následováni Toystorym, Jet Streamem a Sharkym.

Otec x Otec matky Goldwyn x Durham James x Storm O-Man x Mtoto Goldwyn x Durham Goldwyn x Igniter Goldwyn x Durham Goldwyn x Emerson Laudan x BWM Goldwyn x Durham Aerowood x Formation Allen x Rudolph Thunder x Storm O-Man x BWM Goldwyn x Debut Laudan x Igniter Goldwyn x Blitz O-Man x Durham Dundee x Convincer September x Durham Hershel x Jolt September x Mtoto Laudan x Stormatic Mr Sam x Convincer September x Aeroline

Typ

Vem.

Kon.

Dl.

SCS

Pl.

15 15 0 11 17 11 8 10 17 9 8 10 4 10 7 19 9 10 12 10 12 12 14 8

14 15 1 13 15 13 9 8 17 14 3 6 4 10 7 15 9 13 10 10 6 9 10 9

13 14 2 9 12 6 10 5 9 2 5 12 4 3 6 17 4 3 12 12 15 14 12 6

110 110 111 109 107 106 104 108 107 111 105 102 104 104 106 109 103 102 106 107 101 102 104 102

2.49 2.43 2.54 2.51 2.79 2.72 2.85 2.76 2.56 2.83 2.90 3.14 2.84 1.84 2.78 2.75 2.83 3.29 2.98 3.30 1.80 2.87 3.09 2.38

102 100 107 101 * 95 105 106 104 103 94 95 103 103 101 100 98 100 103 102 94 96 94 96

O-Man x Jesther O-Man x Jester O-Man x Durham O-Man x Durham O-Man x BWM Jocko x Willis O-Man x Major O-Man x BWM O-Man x Aaron O-Man x Ronald Jocko x Fatal O-Man x Addison Jesther x Lucky Leo

106 110 105 110 111 107 107 109 110 106 110 107 107

103 107 103 107 108 108 102 108 107 102 109 107 104

102 104 105 104 106 105 107 104 109 104 110 102 106

424 534 287 431 220 457 378 358 288 345 271 241 677

107 112 105 114 108 105 103 108 99 108 99 110 107

100 103 97 105 95 96 103 100 103 104 95 101 102

Maestro x Marshall Shottle x Major Sinatra x Jolt

0.89 1.89 1.68

0.57 1.24 1.35

¡.11 2.38 1.84

0.1 0.2 0.3

11 1.7 -17 -2.9 -9 3.8

O-Man x Aaron Britt x Mtoto O-Man x jocko Mr Sam x Mtoto O-Man x Step Shottle x Britt Shottle x Leader Titanic x Jocko O-Man x Aaron O-Man x Hershel Best x Addison Titanic x Emerson Finley x Mtoto Merchant x Brett Titanic x Tugolo Laudan x BWM Rolex x Tugolo

2.13 1.10 2.71 2.13 1.14 2.58 3.26 2.05 1.80 1.66 2.29 1.72 1.61 1.48 1.71 1.27 1.50

2.44 0.98 2.53 2.47 1.62 2.26 3.77 1.78 1.45 1.91 2.10 2.03 1.95 1.38 1.46 1.93 1.64

2.72 2.32 2.86 2.95 1.32 3.73 3.26 3.46 2.72 1.53 2.84 2.27 0.94 2.76 4.14 2.00 1.94

108 107 107 108 107 108 111 103 104 108 106 104 106 105 104 109 108

100 117 97 107 107 106 101 98 103 108 101 101 101 107 94 108 109

98 104 101 96 103 99 104 96 99 96 95 96 103 96 102 101 102


Jméno Německo Snowman Mascot Gibor ALH Duke Leko Gandolf Wizzard Shandar Jardin Radon Malpas Eminem Omatido Jango Showtime Madello Lonar Zar Raik Tiramisu Stylist Samburu Laumel Juwel Truman Van Gogh Megrim Budist Cassano Calysto

Ind. RZG RZC 144 141 140 140 140 138 135 135 133 133 132 132 131 131 131 131 130 130 130 129 129 128 127 126 126 125 124 124 123

USA Badger-Bluff F Freddie Charlesdale Superstition Long-Langs Man Oman Regancrest Altalota Bosside AltaRoss Esenada T. Planet O-Bee Justice Co-op Logan Mainstream Manifold End-Road Bronco Coppertop Doberman End-Road Beacon Schillview Garrett Schiilview Gerard Bomaz Plato UFM-DubsAlta Esquire Gran-J McCormick Crockett-Acres Otto Glenn-Ann Palermo Kellercrest Les Far-O-La Sambo HartllneJayton Ked Jeeves Kings-Ransom Domingo Macomber Bogart Bo-Irish Alton CV Beer-Crest B. Adrian Morningview Legend Bomaz Kramer Kings-Ransom Dover Ronelee Durable RC Creek Dome End-Road Micah Woodmarsh Topshot Sandy-Valley Bolton Phil-Ru Roland Kings-Ransom Richman Ladys-Manor Shout Willow-Marsh Gabor Jenny-Lou Toystory Juniper Winston Bomaz AltaNeutron England-Ammon Million Bru-Su Morpheous Langs-Twin-B January England-Schill Deann

TPI 2258 2173 2149 2135 2103 2092 2089 2088 2072 2052 2035 2030 2020 2017 2012 2009 2007 2005 1998 1995 1992 1991 1985 1978 1978 1960 1957 1956 1953 1943 1942 1933 1931 1929 1925 1920 1919 1911 1904 1902 1901 1891 1885 1882 1882 1873

+/- R % Kg M

T

B

Otec x Otec matky

Typ

Vem.

Kon.

PL

SCS

Pl.

+5 -1 -1 N N N 0 N 0 -6 -3 0 N -2 N -9 -3 -3 -7 -3 4 N N +1 -7 N -5 -3 -5 4

97 99 99 94 96 95 99 95 99 96 97 97 95 99 95 96 96 97 96 96 98 95 95 97 97 96 97 96 97 97

2516 73 1088 60 1357 28 1572 49 1574 34 1060 57 1214 100 2296 75 1185 40 1123 40 1771 45 791 41 902 21 1689 42 1585 50 1291 44 802 27 1108 60 1337 50 2002 53 970 43 1345 36 1101 27 1995 10 905 31 601 6 856 64 598 37 1276 51 1610 44

69 53 42 56 50 47 45 66 62 47 59 44 50 54 45 42 30 43 36 58 54 38 32 43 28 15 34 40 39 48

O-Man x BWM Mtoto x Rudolph Gibbon x Sunnyboy O-Man x Durham Laudanx Jocko Goldwyn x Manat Webster x Cash Shottle x Brett Jocko x Tonic Ramos x Manfred O-Man x Addison Eminenz x Maloy O-Man x Aaron Jocko x Lukas Shottle x Brett O-Man x Adam Laudan x Design Zappa x Amaretto Ramos x Celsius Titanic x Jocko Steven x Gibbon Shottle x Jesther Laudan x Jurmel Jesther x Lord Lily Throne x Lee Goldwyn x Rudolph Merv x Storm Best x Lantz Champion x Convincer Champion x Patron

137 114 114 129 124 122 109 116 119 114 113 116 113 127 129 114 131 110 110 123 122 122 no 119 128 138 120 126 124 123

123 107 111 113 114 122 112 102 117 106 108 110 109 124 126 116 125 118 117 113 119 122 112 115 118 135 114 123 108 113

127 119 129 132 127 113 115 110 113 116 106 117 115 115 112 101 123 103 106 123 119 112 113 119 127 122 114 122 119 109

116 127 132 116 128 121 112 107 105 111 104 120 109 104 108 114 127 110 123 99 106 120 127 116 113 125 102 101 105 101

124 125 127 114 117 112 97 107 98 118 119 100 121 99 113 114 123 122 111 93 96 107 111 114 119 127 119 100 115 95

89 110 118 103 102 111 119 95 101 114 101 103 112 99 102 117 100 97 110 95 85 102 110 99 106 113 105 94 93 98

-40 +22 +9 N +39 -26 -35 +29 +35 -8 N -91 -33 +5 -47 +8 -31 +24 N +20 N +45 +16 +27 -6 +24 N +58 +0 +6 +27 -28 N +50 +8 +13 -9 +2 -43 +26 N -24 -1 -51 -56 -7

90 93 93 92 92 91 99 92 94 92 91 94 94 93 92 92 93 93 91 93 91 93 93 92 91 99 93 93 92 93 92 94 92 92 99 91 91 94 93 99 92 93 93 91 95 99

1029 53 1557 23 1308 72 815 66 552 45 1800 59 741 66 1455 79 1265 71 1556 57 539 61 1371 58 884 46 1358 45 978 45 495 93 -502 55 1294 64 507 37 332 13 977 45 1281 58 826 40 1069 52 407 48 1629 52 493 34 457 55 1475 60 677 47 286 49 1423 47 1516 48 844 57 1996 80 1424 14 991 27 883 57 1839 27 1234 43 1025 38 . 1186 75 719 57 320 37 1637 53 666 18

42 46 71 42 29 53 47 55 45 52 39 43 33 57 16 43 11 54 27 22 40 44 20 30 26 53 22 46 39 30 0 23 35 22 55 18 15 31 36 38 24 41 20 20 47 15

O-Man x Die-Hard Boliverx O-Man O-Man x Aaron O-Man x Ito O-Man x Boss Taboo xAmel Manfred x Elton O-Man xBWM O-Man xBWM O-Man xBWM Shottle x Granger Shottle x BWM O-Man x Mtoto O-Man x BWM Potter xManat O-Man x Sam O-Man x Durham O-Man x Mtoto Goldwyn x Rudolph Bret x Manfred BoliverxTugolo Ducex Jocko Outside x Duster Teamster x Mtoto O-Man x Louie Addison x Manfred Magical x Outside O-Man x Durham O-Man x Hershel Laudan x Debut Sept x Outside Blitz x Rudolph Shottle x Teamster Shottle x Rudolph Hershel x Convincer Potter x Durham Potter xMoe Shottle x Debut Finley x Convincer BWMx Patron Laudan x Outside Lancelot xRubytom Outside xBWM Boiiverx Addison Shottle x Debut Mtoto x Duster

1.04 2.09 1.73 2.27 1.54 1.61 0.16 1.00 1.19 1.64 1.83 2.24 1.51 2.04 1.59 1.12 1.34 0.64 3.25 0.75 1.03 0.62 1.69 1.08 1.17 0.70 1.30 1.23 1.34 1.21 2.15 1.62 1.93 1.84 2.62 1.77 2.14 2.32 2.28 2.14 1.51 1.80 2.30 1.86 1.92 2.00

1.13 1.97 1.35 2.01 1.63 1.53 -0.28 0.39 1.09 1.54 1.73 1.36 1.15 2.50 2.17 0.20 1.33 0.42 2.72 1.51 0.69 0.40 1.42 0.94 1.18 0.89 1.20 0.34 0.66 1.12 1.54 1.73 1.70 1.72 2.39 1.58 2.65 1.53 1.85 2.09 0.67 1.12 2.22 1.21 1.63 1.79

1.79 0.78 1.88 1.22 1.70 -0.55 1.05 1.84 0.71 1.40 1.03 1.74 2.58 1.41 1.96 1.42 1.35 -0.21 0.83 0.17 1.26 2.10 1.95 -0.18 1.86 0.73 1.77 1.79 2.75 1.60 3.10 -0.78 12.16 0.37 1.70 1.36 1.86 1.49 1.08 1.39 1.54 0.67 1.52 1.26 1.22 2.12

7.8 6.5 2.1 3.4 5.3 5.1 5.3 3.4 3.9 3.0 3.5 3.0 3.9 2.0 6.2 2.6 4.6 3.2 2.5 6.2 3.8 5.0 6.4 4.9 3.5 3.7 5.4 2.6 3.6 4.5 4.7 4.8 3.0 3.7 1.1 4.8 4.3 2.0 2.6 1.8 4.5 2.1 2.5 3.5 1.6 3.5

2.74 2.73 2.90 2.80 2.68 2.86 2.71 2.69 2.88 2.90 2.77 2.77 2.71 3.09 2.79 2.91 2.65 2.57 2.72 2.63 2.69 2.78 3.00 2.65 2.69 2.97 2.82 2.87 2.85 2.69 2.60 2.66 2.74 2.65 2.91 2.83 2.78 2.73 2.85 2.92 2.76 3.18 2.88 2.69 2.98 2.56

0.9 1.3 0.5 1.3 1.9 -0.1 2.4 0.5 1.4 0.3 0.3 -0.3 0.8 -0.1 -0.6 1.0 2.7 0.2 0.5 3.1 1.7 -0.5 1.0 0.6 2.4 0.4 1.0 1.3 -0.8 0.0 0.5 0.6 -0.5 -0.4 -3.6 1.8 -0.2 -0.8 0.0 -0.5 0.7 -1.1 -0.5 0.3 -1.3 0.6

strana 17 ፛


Jméno Skandinávie D Oscar D Limbo D Orange S Ross D Redding

Ind. TMI 39 37 34 33 32

Německo - RED Tocar Maximo-Red Jerudo Malvoy Kairo Tableau Carmano Ruacana Rulead Tonikum Taurus Holandsko - RED Heihoeve D Spencer Heihoeve Arnold Delta Fidelity Van de Peul Kylian Dch Almighty Aalhorst Pleasure Lowlands Leola Delta Lilac Lowlands Lambiek Beukenhof Ideal

+/- R % Kg M

T

B

-2 -1 -1 -4 -4

95 94 94 94 93

120 120 110 110 119

125 128 109 115 IB

139 126 120 123 127

RZG 136 134 133 131 129 128 128 124 124 123 121

-1 N -4 +3 o; +3 I -4 +4 -5 ] N +3

97 95 97 97 95 97 99 96 96 94 97

1070 2352 972 1955 866 882 708 1089 872 514 664

87 71 55 25 52 7 21 25 40 4 1

NVI 206 197 186 177 164 149 137 133 127: 126

+5 -2 -22 +13 +8 +39 N N +32 -30

99 97 94 95 93 88 86 86 90 91

117 10 -28 16 707 40 1450 16 110 26 573 19 1538 45 2375 28 672 -26 171 16

Otec x Otec matky

Typ

Vem.

Kon.

PL

SCS

Pl.

O-Man x Juote Lancelot x Funkis O-Man x Funkis Chassee x Funkis Ramos x Brando

98 99 95 98 120

114 99 107 115 108

77 107 111 99 94

116 110 109 115 106

116 105 118 113 103

118 113 110 125 108

58 71 41 58 49 42 21 37 39 28 36

Topred x Lucky Leo Marmax x Marshall Jerom x Rudolph Marmax x Celsius Kian x Lentini Talent xFaber Cadon x Lay Out Rubens x Lentini Rubens x K. Leader Talent x Rubens Talent x Cliffhanger

109 113 120 115 120 126 132 129 119 126 126

105 111 114 104 118 126 125 124 117 130 117

107 99 113 121 113 121 130 121 110 111 120

112 99 112 109 108 122 122 109 106 122 115

100 98 118 95 106 102 117 106 113 112 97

91 97 112 106 88 91 113 98 92 97 95

25 10 43 43 11 23 45 52 13 18

Lightning x Spektrum Lightning x Rens Kian x Lightning Kian x Lightning Pericles x Lightning Talent x Merton Canvas x Lightning Canvas x Stadel Talent x Kibo Talent x Lightning

104 106 107 109 110 110 109 110 111 108

104 106 105 104 106 110 103 107 111 110

103 107 111 112 109 104 108 107 107 101

357 596 258 374 200 491 320 345 547 285

106 103 100 104 105 104 98 95 100 102

105 103 93 96 103 94 93 95 . 99 97

Skandinávie Na rozdíl od Holandska a Německa skandinávská trojka se ještě neodhodlala k zahrnutí genomických hodnot do oficiálního výpočtu. Výzkumný tým chce ještě několik měsíců počkat s publikací, až výpočet precizně odladí. Srpnová publikace dokazuje, jaký rozsah můžou mít některé zásahy do výpočtu odhadu plemenných hodnot. Implementace test day modelu pro počet somatických buněk měla obrovský dopad na plemennou hodnotu zdraví vemene a tím i na výši celkového indexu. Příkladem může být býk Export, který měl velmi vysokou hodnotu indexu zdraví vemene a jak se nyní ukazuje bylo to hlavně díky vysokým hodnotám znaků Býk Snowman nežije a nemá zásobu semene. Svůj vliv na populaci tedy zanechá jen díky s vysokou korelací ke zdraví vemene. Po zamalému počtu dcer z testace v ČR a Německu. Na snímku dcera č. 255682-961 z Dobrosevedení test day modelu se totiž ve zdraví vevu, a.s. Dobronín, která obsadila první místo mezi krávami na druhé laktaci na národním šampionátu v Mrákově. mene propadl ze 124 na 109 a celkový index mu poklesl z 29 na 20! Na špičce žebříčku se po dlouhém čekání konečně objevil Oscar (O: O-Man), jeho i exteriérem. Bohužel tento býk nežije a nemá k dispozici prezentaci v oficiálním topu totiž dosud chyběla hodnota inseminační dávky. pro dlouhověkost (nyní 116). Oscar se prezentuje ve všech hodnotách kladně mimo jediné – končetiny 77. Na vrcholu žebříčku, se i nadále drží početná skupiny býků s dcerami z opakovaného nasazení, včetně Mascola, Gibora, Ramose a Jardina. Stejně tak i Wizzard potvrdil své plemenné hodnoty na druhých dcerách. Zajímavostí je býk ALH Duke (O-Man x Durham), který je prvním býkem vlastněný Navzdory tomu, že byly zveřejněny první genomické ple- zahraniční společností (Select Sires, USA), který se dostal menné hodnoty, v topu se objevují převážně synové stálic: do TOP 5. Stejně jako Snowman, má vynikající exteriér. Hned O-Mana, Shottla, Laudana, a Goldwyna. Za zmínku jistě za ním následují dva vybalancování nováčci: Laudanův syn stojí, že býk Snowman je na pozici německé jedničky (v ČR Leko a Goldwynův syn Gandolf, který již nyní je používán je v TOPu na druhé pozici hned za svým otcem). Syn MBM jako otec býků. Elsy a O-Mana se prezentuje nejen typickými přednostmi Volný a zkrácený překlad z HI 09/10 svého otce tedy produkcí a dlouhověkostí, ale navíc září Josef Pazdera

Německo

፛ strana 18


Resuscitátor pro telata

žlutý aspirační nástavec a maska

Zatlačte žlutý aspirační nástavec a masku do těla pumpy resuscitátoru a přitlačte přes mulec telete Zajistěte dobrou těsnost přes nos a tlamu. Pro odsátí hlenu zapumpujte 4–5×

hlen

Připojit

4

1

Sejmout

Maska resuscitátoru. Sejměte žlutý aspirační nástavec a připojte masku resuscitátoru.

Pro resuscitaci přitlačte masku přes nos a tlamu. Pumpujte každých 5–10 vteřin. Obraťte tele na druhou stranu a pokračujte v resuscitaci.

Vzduch

Zajistěte dobrou těsnost přes mulec a tlamu.

3 2

Složení setu 1. dvojčinná pumpa 2. resuscitační maska 3. aspirátor pro odsávání hlenu 4. obal pro uložení v lékárničce

Jednoduše použitelný dýchací přístroj, pro resuscitaci novorozených telat, která mají srdeční tep, ale nejsou schopna se nadechnout kvůli hlenu v dýchacích cestách nebo trpí zástavou dechu. Neocenitelný nástroj pro všechny chovatele a veterináře. Během několika vteřin dodá požadovaný objem vzduchu do plic zvířete. Mnoho novorozených telat umírá kvůli tekutinou nebo hlenem zablokovaným dýchacím cestám. Resuscitátor vybavený odsávací maskou, rychle uvolňuje dýchací cesty a umožňuje, aby se zvíře nadechlo. Unikátní design umožňuje provádět resuscitaci jedné osobě a odstraňuje hygienická a zdravotní rizika provádění resuscitace ústy.

VÁŠ DISTRIBUTOR Svaz chovatelů holštýnského skotu, o.s. Objednávky přijímá: Monika Novotná Tel: 257 896 279 • E-mail: novotna@holstein.cz Objednávkový formulář a více informací: www.holstein.cz strana 19 ፛


፛ strana 20

OM

ot ec

o én

O MAN OSTRETIN ADELA 19 O MAN O MAN TRENT OSTRETIN ADELA 34 MASCOL ENCINO GOLDWYN OSTRETIN ADELA 31 MASCOL ZELATI ZELATI O MAN O MAN MERWE O MAN JASON O MAN O MAN O MAN O MAN DANE DUCE O MAN SNOWMAN OSTRETIN ADELA 30 MASCOL RAMOS O MAN ORION ZELATI O MAN O MAN O MAN THRONE WONDERBOY MOE ROUMARE SNOWMAN SNOWMAN O MAN SHARKY O MAN O MAN O MAN OSTRETIN GENUA 3 RAMOS ORION O MAN OREGON LANCELOT MURPHY OSEVA ESTER EROTIC IMOLA O MAN DALIBOR ORION ZELATI SNOWMAN OSTRETIN GENUA 1 O MAN HODICAK IBIS WINNY DOBRONIN MARTA 1 VELOX REXONDI LADIN ROUMARE OSEVA JASMINA 4 O MAN BEST O MAN O MAN VSESTARY MARTINA SNOWMAN MURPHY OSEVA JASMINA 6 EROTIC O MAN O MAN TOYSTORY RAFAEL SHARKY FARADAY SNOWMAN HOAZIN AMB

MORTY JANZE MOUN DANE HERSHEL O MAN MURPHY O MAN O MAN LYNCH RAFAEL ARISTIDES MOE FIDGERALD GARTER JACKET STRESS CEVIS BRAD CANVAS AVAREL ZELATI STEVEN LATINO O MAN RAFAEL LUKE ZEBO CLOWN ET KED JUROR ZELATI HARRY BELLWOOD SAILOR FAEROL MURPHY ZELATI RAMOS GLENWOOD HERSHEL MORTY MANAT GARTER O MAN CEDR FLOP APOLLO BELLWOOD DUTCH BOY STERLING ZEBO LYNCH WOUDHOEVE MURPHY JESTHER AARON LYNCH ELASCO EROTIC MORTY MASTER NAGEL DUPLEX MTOTO HOAZIN AMB KED JUROR SIGN CASH DUTCH BOY O MAN SIGN MORTY BRETT RAMOS SOSA PELTON GEOFFRY ROTT

st áj

CZ000216405931 CZ000109466953 CZ000134697971 CZ000006361951 CZ000109984953 CZ000100918951 CZ000313287931 CZ000109969953 CZ000017363981 CZ000108238962 CZ000174181921 CZ000115749972 CZ000221909961 CZ000260403931 CZ000012172971 CZ000141283972 CZ000216319931 CZ000141403972 CZ000152383972 CZ000108033962 CZ000134687971 CZ000100670981 CZ000127345951 CZ000109968953 CZ000132620962 CZ000245132961 CZ000010100972 CZ000011798951 CZ000140945921 CZ000115799972 CZ000189561921 CZ000108415953 CZ000141777921 CZ000122555505 CZ000319785961 CZ000137997972 CZ000182206953 CZ000182079931 CZ000274633961 CZ000216586931 CZ000181875931 CZ000182091931 CZ000171252953 CZ000014616972 CZ000117484972 CZ000152702981 CZ000150716953 CZ000260327961 CZ000003562953 CZ000138494981 CZ000099274972 CZ000125784204 CZ000171229981 CZ000026992972 CZ000203868921 CZ000109770953 CZ000115855972 CZ000270365931 CZ000241411961 CZ000222837961 CZ000246296931 CZ000073683648 CZ000319903961 CZ000148600953 CZ000267504961 CZ000116007921 CZ000216650931 CZ000170460952 CZ000119040972 CZ000202010953 CZ000182063931 CZ000216389931 CZ000274720961 CZ000172265932 CZ000274805961 CZ000139270921 CZ000266179961 CZ000119382607

jm

kr áv a

řa d po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19 19 21 21 21 24 24 26 27 28 28 28 28 32 33 34 35 35 37 37 37 40 41 41 41 44 45 45 45 48 48 48 51 51 53 54 54 54 57 57 59 60 60 62 63 64 65 66 67 68 68 70 70 72 72 72 72 72 77 77

ch ov at el

16.9.2010)

í

Nejlepší krávy podle SIH-K (Datum publikace PH:

AGRODRUZSTVO ZAHORI ZS OSTRETIN A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. ZOD BRNISTE ZS OSTRETIN A.S. ZOD BRNISTE AGRODRUZSTVO ZAHORI ZS OSTRETIN A.S. NETIS, A.S. AGRONET NESOVICE,DR. ZD CECHTICE ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZD VYSOCINA ZELIV AGRODRUZSTVO ZAHORI MESPOL MEDLOV, A.S. ZD KELECSKO AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD KELECSKO AGRO OKLUKY, A.S. AGROS VY-DEDICE A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. ING.KOVARIK SVATOPLU ZEOS LOMNICE A.S. ZS OSTRETIN A.S. AGRONET NESOVICE,DR. ZD VYSOCINA ZELIV DOUBRAVA SPOL. S R.O AGRO CHOMUTICE A.S. ZOS SESTAJOVICE A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE PODEBRADSKA BLATA ZD SLOUPNICE ZEAS OSKORINEK A.S. ZD OSTAS AGRAS BOHDALOV, A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZESPO CZ S.R.O. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRAS BOHDALOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI ZS OSTRETIN A.S. DOUBRAVA SPOL. S R.O ZD KELECSKO TOZOS SPOL S.R.O. ZD SLOUPNICE SELEKTA PACOV,A.S. OSEVA A.S. CHRUDIM NETIS A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZD VYSOCINA ZELIV CETA S.R.O. AGROJECMINEK S.R.O. ZD LUSTENICE ZS OSTRETIN A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE VOS A SZES TABOR AGRO ZABLATI,A.S. DOBROSEV A.S. ZD PLUHUV ZDAR ZAMORAVI, A.S. AGRAS BOHDALOV, A.S. OSEVA A.S. CHRUDIM ZD BRTNICE ZOS SESTAJOVICE A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD VSESTARY ZEMASPOL U.BROD A.S. OSEVA A.S. CHRUDIM AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRAS BOHDALOV, A.S. KRALOVICKA ZEM. A.S. AGRAS BOHDALOV, A.S. PIAS SUCHDOL, A.S. SENECO,SPOL.S R.O. ZD BRTNICE

OSLOV NK OSTRETIN-NK MEDLOV VKK VELKY GRUNOV VKK OSTRETIN-NK VELKY GRUNOV VKK OSLOV NK OSTRETIN-NK JABLUNKOV VKK LETOSOV CECHTICE - HOLSTYN NIVNICE ZELIV-H TRESEN MEDLOV VKK KELC SZCHD KU TRESEN KELC SZCHD KU DOLNI NEMCI - VOLNA OPATOVICE MEDLOV VKK VAJGLOV VKK SYRENOV OSTRETIN-NK LETOSOV ZELIV-H LUDSLAVICE ZAVOD 03 VKK DONIN SESTAJOVICE NIVNICE KOUTY DOLNI SLOUPNICE MF CHLEBY VKK CESKA METUJE BOHDALOV VKK NIVNICE PISECNA H OSLOV NK BOHDALOV VKK TRESEN OSLOV NK TRESEN OSTRETIN-NK LUDSLAVICE KELC SZCHD KU TOSANOVICE VKK NEMCICE K1 PACOV VKK KOCI D.LUTYNE VKK NIVNICE ZELIV-H KOBERICE 202 K3 CHROPYNE LUSTENICE OSTRETIN-NK NIVNICE MESICE ZABLATI DOBRONIN VKK-K2 HALA K532 BREST VKK BOHDALOV VKK VKK KOCI UHRINOVICE VKK SESTAJOVICE TRESEN CHLUM VKK TESOV - VOLNA VKK KOCI TRESEN TRESEN BOHDALOV VKK VYROV BOHDALOV VKK DOBREN VKK POLNA B UHRINOVICE VKK


G+ G+ G+ VG G+ VG VG VG G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ VG G+ G G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ VG G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ VG VG VG G G+ G+ G+ G+ G VG VG G+ VG G+ G+ G VG G+ G+ G+

98 78

124 115

107 85

112 110

104 99 102 113 113 94

107 112 110 102 109 104

109

97

99

126

110 112 107

117 108 111

94 95 101 85 83

99 107 99 125 97

118 112 109

100 96 107

79

115

109 111 106

111 111 113

100 111

86 110

117 107 114 97 94

105 101 126 114 91

120

107

101 110

112 104

117 120

113 119

104

109

90

122

91 94

116 112

129

111

109 96

112 107

104

116

117

117

113

111

133 112 106 84 116 131 137 115 112 108 98 126 103 117 119 105 125 121 102 133 113 118 114 111 107 114 109 112 119 91 103 117 99 125 111 133 110 113 104 114 95 109 128 101 114 122 111 87 97 127 117 103 121 116 135 133 95 101 120 125 121 114 125 118 115 113 122 126 111 126 116 115 118 114 115 132 119 103

123 113 122 113 113 154 126 119 122 126 119 115 102 121 112 123 129 128 114 123 124 112 139 102 130 118 116 123 104 107 118 120 104 113 145 138 136 107 142 122 106 119 135 123 127 112 113 126 109 126 108 135 119 125 129 141 134 112 108 106 125 90 138 126 123 102 117 139 134 116 124 124 116 125 126 124 132 120

128 111 122 112 111 159 146 119 119 119 123 119 115 123 119 118 132 128 100 124 136 116 134 106 141 127 113 112 112 101 118 129 100 121 139 138 153 111 130 129 100 128 145 121 129 124 124 108 114 131 112 124 131 120 149 141 123 109 121 140 128 110 157 132 132 118 112 143 140 133 132 131 135 111 144 145 130 115

114 114 120 109 108 149 137 116 114 112 123 106 119 124 122 114 120 122 90 114 137 107 127 109 141 132 115 109 108 105 117 132 93 114 143 119 153 109 128 128 91 126 137 131 122 117 127 103 114 117 109 130 134 108 142 130 124 101 117 141 116 109 154 128 126 119 108 128 138 127 126 136 133 99 143 146 119 102

zn

ka 83 82 83 85 82 86 85 86 83 83 82 83 85 82 84 82 83 82 80 82 84 85 81 80 86 83 79 82 81 81 85 81 80 83 83 84 85 80 81 82 81 83 85 82 85 84 82 82 80 86 83 84 82 83 84 84 82 80 88 86 85 79 83 81 83 80 79 85 85 84 85 83 83 78 85 81 81 80

PH -c

103 121 128 96 105 114 102 116 127 111 123 95 131 120 127 121 112 113 108 112 117 126 116 123 117 127 107 133 133 119 120 125 125 109 110 115 114 118 122 105 108 112 113 113 124 110 110 116 111 107 121 79 108 114 114 95 115 111 105 114 104 121 115 112 131 126 97 110 128 113 114 112 112 115 112 123 106 146

PH -k on PH -v em

70 57 60 66 52 49 54 54 23 29 51 57 44 63 45 60 38 45 66 42 28 44 28 42 27 56 42 23 51 42 30 36 37 61 30 46 42 54 26 69 52 43 21 28 49 53 37 52 71 31 46 47 28 27 45 26 26 60 64 52 54 53 48 54 16 46 54 45 29 52 50 46 51 51 48 28 40 19

ch PH -k ap PH - st t

0,11 0,37 0,09 0,17 0,40 -0,12 0,14 0,31 0,21 0,26 0,14 0,15 0,17 0,00 0,11 0,10 0,23 0,04 0,09 0,17 0,22 0,24 0,07 0,37 0,25 -0,09 0,19 0,15 0,06 0,16 0,32 0,18 0,29 -0,02 0,18 -0,07 -0,04 0,15 0,03 -0,11 0,11 0,11 0,34 0,22 0,01 0,11 0,18 0,04 0,00 0,22 0,08 0,08 0,20 0,07 -0,10 0,33 0,15 0,07 0,03 -0,02 0,13 0,00 0,00 -0,07 0,26 0,01 0,19 -0,04 0,07 -0,05 0,09 0,04 0,00 0,10 0,07 0,23 0,12 0,19

ex

ex t 92 69 76 72 72 65 78 69 85 81 56 77 65 59 55 51 66 71 70 63 59 67 55 60 51 58 63 77 60 74 41 47 66 64 23 69 51 52 60 55 79 61 37 59 51 51 58 48 48 57 66 65 69 90 57 32 53 54 49 79 39 82 29 55 46 69 39 49 42 63 40 41 47 42 29 19 52 54

PH -m

0,18 0,38 0,11 0,08 0,50 -0,09 0,26 0,36 0,87 0,79 0,07 0,22 0,29 -0,18 0,11 -0,13 0,44 0,19 -0,02 0,29 0,50 0,39 0,30 0,49 0,47 -0,21 0,32 0,72 0,03 0,40 0,38 0,21 0,53 -0,14 0,02 0,04 -0,06 0,01 0,34 -0,39 0,27 0,18 0,49 0,50 -0,09 -0,03 0,32 -0,13 -0,38 0,43 0,18 0,15 0,58 0,70 -0,10 0,34 0,40 -0,13 -0,27 0,11 -0,16 0,16 -0,31 -0,18 0,59 0,14 -0,09 -0,11 0,14 -0,07 -0,14 -0,12 -0,17 -0,11 -0,24 0,05 0,14 0,55

Zn ám

kg

1669 771 1470 1438 591 1655 1190 808 220 275 1107 1246 838 1737 990 1442 574 1164 1634 802 334 694 612 380 224 1782 750 315 1265 817 190 624 411 1769 462 1456 1276 1161 656 2210 1197 970 -83 320 1341 1216 629 1374 1992 419 1098 1141 380 588 1509 58 396 1514 1713 1512 1213 1485 1346 1671 -71 1247 1063 1350 659 1576 1197 1192 1426 1181 1179 299 864 142

PH SB Tř íd a

B

b PH

%

kg

PH

T

%

t

kg M

PH

93 95 108 107 90 126 113 93 107 102 114 101 112 105 128 99 99 111 83 105 123 89 118 91 119 119 98 103 112 100 114 110 89 103 135 102 124 107 119 110 92 110 116 118 107 112 112 102 102 107 103 113 112 97 123 117 118 95 110 114 104 97 131 109 115 116 107 110 121 108 109 125 122 102 130 133 97 102

PH

122 107 119 114 106 156 117 108 122 125 114 114 104 120 110 120 123 125 108 118 117 106 145 93 124 115 121 121 102 106 119 125 104 112 144 137 136 101 140 117 102 115 131 116 123 109 113 126 106 123 109 127 116 121 130 139 130 113 110 95 124 95 131 125 124 98 114 136 133 114 120 118 114 120 120 127 131 121

PH

159 158 149 153 158 132 149 153 141 144 141 150 142 142 137 142 142 138 150 141 135 145 128 149 134 134 141 135 139 143 135 134 145 141 124 133 128 142 126 138 147 138 131 135 133 139 138 135 142 136 139 139 137 137 129 131 130 141 139 141 137 144 126 133 128 137 139 129 124 136 134 131 133 135 129 124 135 129

SI -v em

SI -p ro d SI -k on

SI H -K 156,9 155,4 155,1 151,8 151,2 150,9 150,7 150,4 147,8 147,8 147,4 147,2 146,4 146,4 145,7 145,5 145,2 145,1 143,9 143,9 143,6 143,6 143,6 143,2 143,2 143,1 142,9 142,8 142,8 142,8 142,8 142,7 142,6 142,1 142,0 142,0 141,8 141,8 141,8 141,5 141,4 141,4 141,4 141,2 141,1 141,1 141,1 141,0 141,0 141,0 140,9 140,9 140,8 140,7 140,7 140,7 140,6 140,6 140,5 140,4 140,4 140,3 140,2 140,1 140,0 139,9 139,7 139,6 139,6 139,5 139,5 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,2 139,2

strana 21 ፛


፛ strana 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 29 29 31 32 33 33 35 35 37 38 39 40 40 40 43 44 45 46 47

í

jm

én

o

a st

tu

O MAN *TV*TL SNOWMAN JERUDO TV*TL FINESSE IMOLA TL ZELATI TV*TL OMEGA TV*TL ELASCO *TV SHARKY TV*TL FLASHBACK TV DIAMOND TV LYNCH TV*TL CAPITOL TV MURPHY TV*TL SAILOR TV*TL JAROSLAV TV*TL GAIETY TV OREGON TV*TL MASCOL TV*TL RAMOS TV*TL ICHANT TV*TL IRONMAN TV*TL IDRIL TV*TL JAP TV*TL BAROS TV JOMAN TV*TL FICTION TV IBIS TV*TL EUKALYPTUS TV OMRO TV*TL GO-AHEAD TV LABES TV*TL JASON TV JAMMER TV*TL JEEP TV*TL DURANGO TV*TL REXONDI TV*TL MANGO TV*TL MARLON TV RICHTHOFEN TV IMAGE TL IMALOT TV*TL STILIST TV*TL GLORIUS BURT TV*TL CANVAS TV*TL JONK TV*TL

d řa po

s

-R

EG

e ot

c

NEA-113 MANFRED NEA-515 O MAN RED-446 JEROM NEA-363 O MAN NEA-352 O MAN NXA-143 ZEBO NEA-436 O MAN NEB-914 MANFRED NXA-481 BRETT NGA-532 MIKE NEA-322 BESN NXA-018 MERRILL NEA-299 KIRBY NEA-175 MANFRED NEB-901 MATHIE NXA-547 MARMAX NEB-965 LUKE NEA-486 O MAN NEA-392 MTOTO NEA-026 RUDOLPH NEA-371 MERCHANT NEA-417 O MAN NEA-383 HARRY NEA-538 MURPHY NGA-573 JORDAN NEA-553 O MAN NEA-361 O MAN NEA-368 O MAN NEB-922 STORM NEA-435 O MAN NEA-507 O MAN NEA-410 LANCELOT NGA-441 EMERSON NXA-458 EARL NEA-502 MURPHY NXA-447 DANE NXA-469 ADDISON NEA-374 AARON NEA-398 LANCELOT NEA-029 BESN NEA-353 O MAN NEA-439 O MAN NGA-515 NOVALIS NBY-193 GLENWOOD NEA-375 AARON NUN-107 SPARTA NEA-488 BESN

N LI

(Datum publikace PH: 16.9.2010)

ec

m

ELTON BW MARSHALL RUDOLPH ADDISON TRENT PRELUDE BW MARSHALL TONIC EMERY RONALD WILLIS TARGET SIERRA LUKE ROTATE HERSHEL AEROSTAR BW MARSHALL RUDOLPH AMBITION ADDISON DUTCH BOY WOUDHOEVE MARSHALL JESTHER AARON RONALD MARSHALL MAJIC AARON RUSSEL BESN MANFRED ZEBO CHAMPION BW MARSHALL WELLS PRESCOTT ADDISON GIBBON TRENT MTOTO CASH RUDOLPH PRESCOTT CELSIUS ESQUIMAU

ot

ky at RN 1998 2005 2003 2004 2004 1996 2004 2000 2000 2004 2004 1994 2004 1999 1994 2005 1995 2004 2000 1997 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2004 2004 2000 2004 2004 2004 2000 2000 2005 2003 2000 2000 2004 2000 2004 2004 1999 1999 2000 2000 2001

) (%

e kc

í tn

t os y o ěk t i n n o v én e r s t t o e č u z m B e d x x a i b h d j d d n c l m o S e e s B T n o u o o r lé k a H H HM H% H% HT HB pro L. v L. d lo . k . ve ga c p t pr cer tád pr tád D I I SI C e bý I. P or d s s R s RP P P P d P P P 901 839 87 659 72 99 72 120,0 906 0,15 0,19 52 49 135 109 106 136 109 100 143,3 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET 604 69 38 63 38 88 23 112,0 1947 -0,14 -0,08 66 61 135 86 96 140 135 113 141,6 SNOWMAN ET 401 66 34 53 27 87 28 125,0 -63 0,47 0,25 38 17 121 109 109 119 127 100 135,8 JERUDO ET 101 92 50 72 42 90 36 114,0 1084 0,16 -0,01 61 37 127 108 108 129 111 101 135,6 TIMMER FINESSE 701 134 58 113 48 93 50 109,0 892 0,24 0,11 60 41 132 90 110 111 111 93 135,2 GENOS IMOLA ET 701 1628 151 690 100 99 122 122,0 11 1,04 0,16 89 13 130 94 94 118 116 95 134,4 URNIETA ZELATI II ET 604 76 42 63 33 89 33 129,0 272 0,24 0,20 33 26 122 108 106 132 108 108 134,2 OMEGA 510 192 64 73 37 95 44 101,0 582 0,22 0,30 45 46 135 105 111 112 89 88 130,3 ELASCO 701 253 42 174 34 96 32 98,0 649 0,05 0,06 32 28 118 115 112 123 117 113 130,0 JEWELED-ACRES SHARKY-ET 101 73 50 65 42 88 37 103,0 291 0,32 0,20 41 26 124 73 94 136 120 95 129,9 SOUTHLAND FLASHBACK 101 83 61 64 44 89 45 98,0 242 0,41 0,18 46 23 124 87 106 126 106 109 129,8 GOOLSTAR DIAMOND 701 3194 304 1273 182 99 235 107,0 2 0,49 0,21 42 17 121 109 123 106 108 102 129,6 KLASSIC MERRILL LYNCH-ET 101 66 47 56 39 87 38 111,0 334 0,12 0,17 25 26 119 99 97 128 112 117 129,0 MILLSTREAM CAPITOL 701 989 140 599 102 99 98 98,0 1261 -0,13 -0,04 40 41 122 91 95 117 124 106 128,5 RICECREST MURPHY-ET 901 361 97 216 59 97 76 108,0 1298 -0,20 -0,13 34 34 115 59 107 116 124 111 128,3 PARADISE-R SAILOR 95-ET 604 51 32 51 31 84 21 112,0 1323 -0,22 -0,02 33 45 122 100 113 0 111 108 128,2 ROLS JAROSLAV 401 290 51 138 27 97 27 127,0 579 0,18 0,10 41 29 122 98 98 116 110 99 128,0 DE-KA-ACRES GAIETY-12-ET 701 93 55 82 49 91 45 94,0 1166 0,05 0,05 53 45 129 88 89 138 104 92 127,3 LYNCREST OREGON ET 904 362 58 316 49 97 43 108,0 161 0,24 0,21 28 22 120 104 112 143 100 91 127,1 MASCOL ET 101 1254 181 561 116 99 146 132,0 122 0,18 0,08 21 11 110 86 116 124 109 112 127,0 RAMOS 101 56 35 49 30 85 27 101,0 1251 -0,27 -0,04 26 41 119 113 97 117 114 119 126,6 ZELIV ICHANT 701 67 42 61 37 87 31 119,0 1557 -0,20 -0,04 44 51 127 77 125 138 87 84 126,6 GENOS IRONMAN ET 202 67 39 56 35 87 29 82,0 -862 0,92 0,52 34 6 124 110 110 129 105 116 126,3 ZELIV IDRIL 101 52 33 54 35 84 18 102,0 777 -0,26 0,00 9 27 110 124 121 0 125 119 126,1 DOBRONIN JAP 101 58 46 51 40 86 36 101,0 1503 -0,15 0,00 47 53 129 90 100 0 99 100 125,9 WIDEVIEW BAROS 701 64 38 56 33 87 29 108,0 987 -0,11 0,07 31 41 123 68 98 0 114 103 125,8 JOMAN 101 71 57 62 48 88 51 113,0 455 0,00 0,05 20 21 112 101 99 128 117 116 125,4 FICTION 170 120 44 70 29 92 33 96,0 1319 -0,30 -0,03 26 44 120 99 106 139 107 91 125,1 CERNOV IBIS ET 604 403 92 204 58 97 67 124,0 48 0,26 -0,16 24 -10 96 117 142 126 117 119 124,9 EUKALYPTUS 604 51 31 46 28 84 25 129,0 115 0,00 0,16 5 17 111 93 101 116 123 108 124,9 OMRO 101 68 46 57 38 87 28 103,0 -73 0,46 0,30 36 21 124 114 94 136 117 103 124,8 DELTA GO-AHEAD 510 85 33 74 28 90 25 104,0 262 0,02 0,19 13 25 116 108 108 115 108 113 124,6 LABES ET 701 87 65 64 44 90 48 102,0 559 0,01 0,07 24 25 116 116 100 114 107 128 124,5 BROEKS JASON 170 298 43 160 22 97 36 104,0 315 0,26 -0,04 36 8 109 117 107 135 112 122 124,5 RIDGE-STAR JAMMER-ET 701 64 39 63 38 87 30 95,0 1308 0,02 -0,03 57 43 127 90 91 134 111 102 124,1 AGRAS JEEP ET 101 68 48 60 43 87 38 123,0 1509 -0,30 -0,34 33 22 104 91 115 123 123 111 124,1 HORSTYLE DURANGO-ET 903 375 51 199 38 97 32 99,0 758 0,04 0,10 36 35 123 111 84 127 116 93 122,9 REXONDI 170 410 50 250 30 98 38 109,0 137 -0,21 0,28 -12 27 113 108 97 143 113 98 122,7 PASEN MANGO-ET 101 69 43 54 32 88 34 97,0 831 -0,07 0,06 28 34 120 96 106 138 108 109 122,6 NEWHOUSE MARLON 101 55 38 47 32 85 28 110,0 1006 -0,22 0,05 21 40 120 81 91 100 105 116 121,8 RICHTHOFEN 701 101 50 86 43 91 41 131,0 30 0,25 0,02 23 3 105 105 120 138 99 101 121,8 GENOS IMAGE ET 401 62 32 53 27 86 24 107,0 1224 -0,19 0,02 32 45 124 109 92 0 112 98 121,8 OSTRETIN IMALOT ET 101 486 73 256 48 98 57 95,0 179 0,32 0,26 35 27 125 74 90 138 96 92 121,7 DELTA STILIST 603 77 60 44 31 89 36 115,0 21 0,43 0,18 37 15 118 108 102 116 103 95 121,4 GLORIUS ET 170 253 48 164 31 96 38 106,0 -546 0,64 0,36 29 7 118 103 53 135 134 107 121,2 LUTZ-BROOKVIEW BURT-ET 101 440 69 276 51 98 55 80,0 1674 -0,20 -0,06 50 53 128 95 99 128 100 76 121,1 DELTA CANVAS 510 480 94 272 73 98 70 92,0 94 0,15 0,19 17 18 115 100 101 146 106 98 121,0 JONK ET e ac

TOP 100 býků dle SIH (min. 30 stád prod. a 20 stád ext.. stáří do 8 let nebo min. 50 ins v probíhajícím či předchozím roce)


strana 23 ፛

47 GAUS 49 HOGEN 49 INFORMER 49 HODICAK 52 DIE-HARD 53 FIRM 54 GARTON 54 TERRAY 56 SERMIONE 57 LANCELOT 58 DUARTE 59 GRENT 59 SATIRE 61 ALEXANDER 62 STEPP 63 STARCROSS 63 BRETT 63 BESN 63 IMAN 63 INSTINCT 68 JOKE 68 GAVOR 70 MALPAS 71 GALVANI 71 IMPS 73 FRANCIS 74 ADEPT 75 TEMPOREL 76 A-A WIN 395 77 FOREIGN 77 IMPRESS 77 OAKLEY 77 HORUS 81 ILIAD 82 RAFAEL 82 GENETIC 84 FOLMER 84 ERASER 86 TRENT 87 DOG 88 CASANOVA 89 IDANE 90 ILABES 91 IRON 91 GRECO 91 FOLLETO 94 GAINER 95 SHOWBOY 96 ALIEN 97 ISOLERO 98 HORNET 98 GOLDWYN 100 HAMBRINUS 100 MARMAX

NXA-279 BW MARSHALL NEA-205 MORTY NEA-354 LANCELOT NXA-420 BW MARSHALL NXA-439 ROEBUCK NEA-364 O MAN TV*TL NXA-179 MARSHALL TV*TL NXA-271 DUTCH BOY TV NEA-058 LADIN TV*TL NEA-111 LUKAS TV NGA-522 WILLIS TV*TL NXA-315 TRENT TV*TL NXA-475 ADDISON TV*TL NEA-390 RUSSEL TV*TL NEA-133 STEVEN TV*TL NGA-537 STORMY TV NEB-890 MANFRED TV*TL NEB-893 BESNE BUCK TV*TL NEA-356 O MAN TV*TL NEA-431 BESN TV NEA-021 BESN TV*TL NEA-143 CHAMPION TV*TL NEA-412 O MAN TV NEA-149 MONZA NEA-314 LANCELOT TV NEA-072 STORM TV*TL NXA-441 ADDISON TV*TL NEA-137 HERSHEL TV*TL NEA-221 WINCHESTER TV NEA-442 O MAN NEA-508 O MAN TV*TL NXA-247 DUTCH BOY TV*TL NXA-386 MANAT TL NEA-350 BEST CV*TL NXA-036 ADDISON TV*TL NXA-216 MARSHALL NEA-360 HARRY TV*TL NXA-445 LUCENTE TV*TL NXA-033 BELLWOOD TV NX-981 KILO TL NGA-520 WILLIS ET*TV*TL NXA-471 DANE TV*TL NEA-428 MORTY TV*TL NEA-296 INCOME CV*TL NXA-292 CEVIS TV*TL NXA-358 FORD NEA-464 O MAN TV*TL NEA-594 SHOTTLE TV*TL NEA-609 SHOTTLE TV*TL NEA-329 O MAN TV*TL NEA-164 THRONE TV*TL NXA-457 JAMES TV*TL NEA-258 STORMATIC TV*TL NXA-356 BW MARSHALL

TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL

WISTER BRETT MANAT DOMBINATOR TESK LUCKY LEO PATRON AARON LUKAS TONIC ADDISON MANFRED PATRON CELSIUS LORD LILY BW MARSHALL DUSTER SOUTHWIND LANTZ GUICHET SOU LUCKY LEO AARON ADDISON DANNIX AARON JAMES RONALD GIBBON PATRON LORD LILY AARON MANFRED MTOTO MANAT CASH DECISION ADDISON TUGOLO MOUNTAIN ZACK ADDISON LABELLE LABELLE INQUIRER LORD LILY ADDISON BESN FORD HERSHEL FORMATION PATRON STORM ZEBO MOMENTUM-RED

2002 2003 2004 2003 1995 2004 2002 2002 2001 1998 2003 2002 2000 2000 2002 2004 1999 1994 2004 2004 2000 2002 2004 2002 2004 2001 2000 2002 1998 2004 2005 2002 2003 2004 1999 2002 2004 2004 1996 1999 2003 2004 2004 2004 2002 2002 2004 2005 2005 2004 2003 2000 2003 1999

101 701 701 604 170 101 401 101 101 101 101 701 701 101 701 604 604 903 401 101 401 701 510 101 701 604 101 604 101 101 101 101 401 701 101 401 101 101 701 603 101 101 604 906 604 101 101 201 604 101 701 906 604 901

47 76 94 91 741 61 156 69 229 631 54 106 844 558 81 66 437 879 68 74 538 282 63 50 97 75 263 64 2023 73 67 77 72 73 1676 75 74 78 1862 242 82 66 67 110 81 64 60 56 49 86 56 186 88 294

38 46 54 51 87 43 53 45 78 85 39 56 97 101 53 33 92 109 35 45 132 96 31 37 61 39 44 43 253 46 45 54 37 45 208 39 49 49 197 58 55 38 37 51 44 48 37 41 34 48 41 35 50 72

32 27 64 40 84 49 67 38 390 53 52 38 110 38 54 37 124 49 397 69 47 32 106 49 671 76 361 78 66 45 59 29 130 54 705 83 60 30 62 38 236 71 284 81 49 26 39 29 81 49 49 27 178 35 46 31 821 153 57 41 57 39 65 42 59 30 65 43 811 129 63 30 53 36 66 41 1091 137 74 41 69 46 58 32 59 32 88 41 57 36 48 35 57 34 50 34 49 33 73 45 53 38 181 34 71 41 199 54

83 29 124,0 524 -0,07 -0,08 89 37 111,0 782 -0,02 0,01 91 44 104,0 1181 -0,26 -0,05 90 33 106,0 53 0,38 0,09 99 64 103,0 534 -0,25 -0,08 86 35 94,0 -303 0,50 0,24 94 36 108,0 152 0,16 0,13 88 35 109,0 1738 -0,36 -0,22 96 48 111,0 873 0,00 0,09 98 64 96,0 54 0,15 0,17 85 27 117,0 -395 0,57 0,31 92 48 115,0 487 0,40 0,15 99 69 110,0 658 0,07 -0,01 98 70 98,0 135 0,19 0,15 89 45 88,0 -55 0,85 0,19 87 28 130,0 329 -0,07 -0,02 98 63 101,0 489 -0,09 0,08 99 86 95,0 990 -0,19 0,01 87 26 101,0 650 0,01 0,03 88 34 103,0 1333 -0,44 -0,05 98 90 88,0 916 -0,11 0,07 97 80 108,0 947 -0,32 0,01 86 25 109,0 465 0,09 0,09 84 25 92,0 1382 -0,29 -0,12 91 48 99,0 906 -0,17 -0,10 88 31 113,0 -30 0,17 0,12 96 39 120,0 -820 0,63 0,49 87 34 91,0 1331 -0,20 -0,09 99 198 86,0 1333 -0,12 -0,10 88 34 137,0 455 -0,05 0,12 87 38 109,0 -804 0,41 0,28 89 45 121,0 151 0,21 0,22 88 28 119,0 -141 0,30 0,03 88 38 97,0 134 0,40 0,02 99 153 108,0 225 0,33 0,21 88 26 112,0 532 -0,09 0,07 88 37 113,0 -385 0,58 0,29 89 39 104,0 272 0,40 0,07 99 154 102,0 173 0,43 0,19 96 40 90,0 -249 0,39 0,26 89 41 111,0 276 0,27 0,14 87 28 98,0 121 0,51 0,02 87 29 111,0 328 0,29 -0,02 92 34 107,0 320 -0,10 0,02 89 27 127,0 -129 0,12 0,08 87 36 117,0 1007 -0,20 -0,12 86 30 104,0 85 0,03 0,20 85 28 109,0 331 0,23 -0,01 83 19 118,0 147 0,09 -0,03 90 39 121,0 862 -0,32 -0,17 85 27 110,0 350 -0,15 -0,09 95 26 105,0 -329 0,17 0,15 90 35 107,0 294 0,20 -0,04 97 54 101,0 1686 -0,46 -0,17 16 32 25 35 0 29 21 36 37 16 30 57 35 22 70 8 12 24 28 12 28 9 28 29 22 14 14 36 44 14 -1 25 20 40 38 15 31 47 45 22 36 50 39 5 5 23 7 34 14 7 2 1 30 23

12 29 37 9 12 7 15 40 39 15 9 30 23 17 13 10 24 36 26 42 39 34 24 38 24 8 5 39 38 26 -8 23 -2 6 25 25 8 16 21 11 21 6 10 13 2 25 19 11 3 16 5 0 8 43 104 117 117 113 100 115 113 115 124 113 118 128 115 115 126 103 112 117 116 115 122 113 116 116 110 108 118 119 120 115 103 120 103 111 123 113 117 118 123 115 119 114 111 105 103 110 113 110 102 101 98 103 107 115

50 104 100 108 90 66 73 115 104 105 96 109 111 79 78 94 108 90 110 89 97 108 88 106 117 107 104 119 92 104 117 96 102 103 100 100 107 99 111 93 107 92 99 131 94 91 87 103 113 103 79 104 116 103

112 99 92 85 129 112 104 98 66 97 84 89 69 94 105 135 111 97 102 108 99 96 96 78 83 98 71 87 98 91 119 87 97 91 66 98 71 82 107 88 83 102 99 116 111 97 109 88 122 112 97 97 101 93

121 103 134 104 142 130 112 89 113 133 122 104 144 138 102 126 112 117 139 128 116 106 123 122 119 100 130 104 117 137 0 117 113 132 120 102 101 114 107 121 118 116 119 126 104 99 141 0 0 133 101 143 109 119

108 113 107 123 104 99 100 132 111 106 98 83 104 111 91 89 103 108 121 99 105 113 102 119 135 133 104 113 109 95 125 95 114 114 106 112 108 110 90 114 103 111 105 101 111 114 99 109 113 102 131 101 116 108

120 101 100 125 119 100 121 95 105 114 109 98 124 97 96 101 111 102 94 94 89 111 97 114 110 102 103 111 90 112 105 97 130 108 102 107 125 105 83 105 97 94 105 111 114 111 110 131 119 112 135 127 105 93

121,0 120,8 120,8 120,8 120,6 120,4 120,3 120,3 120,1 120,0 119,9 119,8 119,8 119,6 119,5 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 118,8 118,8 118,7 118,6 118,6 118,5 118,4 118,3 118,2 118,0 118,0 118,0 118,0 117,9 117,8 117,8 117,7 117,7 117,6 117,4 117,3 117,2 117,1 116,9 116,9 116,9 116,7 116,6 116,1 115,9 115,7 115,7 115,4 115,4 GAUS ET HOGEN GENOS INFORMER ROSTYN HODICAK ET REGANCREST RBK DIE-HARD-ET WILLEM`S HOEVE R FIRM OSTRETIN GARTON ET TERRAY SERMIONE LANCELOT ET DOME`S DUARTE GRENT ET GG ADDISON SATIRE GANVO ALEXANDER STEPP ET STARCROSS K&K BRETT JOCKO BESN EM-JO IMAN BASIK INSTINCT JOKE GENOS GAVOR MALPAS GALVANI IMPS ET EM JO FRANCIS DE CROB ADEPT TEMPOREL ART-ACRES WIN 395-ET WILLEM`S HOEVE R FOREIGN DT IMPRESS FUSTEAD DUTCH BOY OAKLEY-ET ALL MULINO HORUS ET ILIAD ET HOLIM RAFAEL OSTRETIN GENETIC ET BARNKAMPER FOLMER AZ ERASER MCCLOE-POND TRENT DOG ET CASANOVA EM-JO IDANE NACERADEC ILABES ET IRON ET EM-JO GRECO FOLLETO WILLEM`S HOEVE GAINER SHOWBOY ET ALIEN ISOLERO HORNET BRAEDALE GOLDWYN ET NACERADEC HAMBRINUS ET B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET


Jak si vedou

čeští testovaní býci ve srovnání se zahraničními

V návaznosti na článek Ing. Vlčka v minulých ČN a trendu zvyšování podílu testace býků dovezených ze zahraničí, ať již fyzicky či formou spermatu, jsme provedli stručnou analýzu, ve které jsou porovnány výsledky býků testovaných u nás v letech 1998 – 2005. Tito býci již mají dostatečně vysokou spolehlivost výsledků (jen 8 býků pod 80%). Pro porovnání jsou použity národní plemenné hodnoty z května 2010 pro znaky produkce, somatické buňky, dlouhověkost, plodnost a exteriérové indexy, tedy znaky, které jsou součástí výpočtu SIH. Porovnáváni byli proti sobě býci po českých a zahraničních matkách. V tabulkách jsou uvedeny průměrné plemenné hodnoty podle jednotlivých zemí a ročníků testace. Ve skupině testantů od zahraničních matek je podíl býčků z Německa, Holandska, Francie, Kanady a USA každoročně poměrně vyrovnaný. U zemí s nízkým počtem testovaných býků u nás (Belgie, Maďarsko, Dánsko, Švédsko a také Itálie s 21 býky) lze brát výsledky pouze orientačně, u ostatních už mají svou vypovídací hodnotu. Uveden je průměr všech 1108 testovaných býků, dále průměry 321 býků od českých a 787 býků od zahraničních matek a také průměry podle jednotlivých zemí, ze kterých matky býků pocházejí. Tabulka je seřazena dle průměrné hodnoty SIH, pro přehlednost jsou hodnoty býků od českých matek uvedeny jak v tabulce podle zemí, tak v závěrečném porovnání. Dále jsou uvedeny dílčí tabulky ፛ strana 24

srovnání výsledků býků obou skupin podle jednotlivých ročníků testace. Býci používaní k testaci v letech 1998 – 2001 byli především syny zahraničních matek, poté se poměr začínal vyrovnávat, největší počty testovaných býků po českých matkách byly v letech 2004-2008 (v roce 2006 bylo dokonce o 3 české býky více než zahraniční – 78 proti 75). V roce 2009 se trend začal obracet a českých býků přihlášených do testace bylo znovu jen 47 ze 132 testovaných a v roce 2010 bylo zatím k testaci přihlášeno 56 býků, z toho pouze 13 po českých matkách. V tabulkách jsou počty býků uvedeny v prvním sloupečku, dále jsou pro lepší představu uvedeny průměrné počty dcer a stád pro produkci a exteriér a průměrná opakovatelnost, která u všech porovnávaných ročníků testace představuje hodnotu cca 90 %. Z výsledků PH produkčních znaků je vidět, že čeští býci jsou více zaměřeni na produkci mléka, kde jim konkurují jen francouzští, američtí a italští býci, naopak PH pro obsah mléčných složek je spíše doménou býků německých a holandských, u českých býků jsou tyto PH v mírně záporné hodnotě (-0,03 resp. -0,02%). PH pro produkci tuku je v porovnání se zahraničními býky mírně nižší, naopak u produkce bílkovin výrazně vyšší. Index produkce je v průměru u českých býků vyšší o 0,7. Výsledky PH pro plodnost a dlouhověkost mluví nejvýrazněji ve prospěch býků českého původu, u dlouhověkosti je rozdíl patrný především u býků starších ročníků testace,

kdy je už počet vyřazených dcer vyšší a výsledky přesněji ukazují, jak dlouho dcery v chovech vydržely produkovat mléko. Srovnatelné jsou výsledky býků holandských a italských, kteří ale mají podstatně nižší plemennou hodnotu pro plodnost dcer. Výsledky exteriéru jsou víceméně srovnatelné jak u indexu končetin tak i vemene, nejlépe ve znacích exteriéru vychází býci němečtí a italští. Celkový index SIH u zahraničních býků představuje hodnotu 97,6, u býků s českými matkami 98,7, nejvyšší index 101,2 mají býci po holandských matkách. Z uvedených výsledků vyplývá, že býci, jejichž matky pocházejí z českých chovů, mají přinejmenším srovnatelné výsledky s býky po matkách zahraničních, ve většině znaků je naopak převyšují. Kromě toho by po prověření měli být býci z české produkce při srovnatelných výsledcích lacinější. Na příkladech mnoha prověřených zahraničních býků se ukázalo, že ne vždy v našich podmínkách potvrdí své kvality, naopak většina býků, kteří byli v našich podmínkách natestováni, své výsledky potvrzují i v dalším nasazení. Z této analýzy vyplývá, že by mělo být zájmem našich chovatelů a následně i plemenářských společností testovat u nás větší počet býků pocházejících z domácího šlechtění. Rozhodně se tím nedá nic pokazit, přesně jak uvádí Ing. Vlček ve svém článku a prezentuje v něm i několik dalších argumentů, které naše analýza jen potvrzuje. Ing. Ladislav Vondrášek


strana 25 ፛

21 112

33 93

61 86

47 111

79 101

CSK ZAHR

CSK ZAHR

CSK ZAHR

CSK ZAHR

CSK ZAHR

47 98

17 99

CSK ZAHR

CSK ZAHR

16 87

CSK ZAHR

p

e oč

5 138 321 21 159 108 6 261 81 7 1 321 787 1108

m

DNK NLD CSK ITA DEU FRA HUN USA CAN BEL SWE CSK ZAHR CELK

d vo pů

ky at

t

u er od dc pr

72,7 69,2

70,6 76,1

78,5 88,0

134,1 151,5

256,8 144,5

187,4 164,0

242,9 265,3

251,9 195,3

72,0 126,5 129,1 209,0 125,8 127,8 78,2 167,9 137,7 115,9 67,0 129,1 142,7 138,8

ků bý

e kc

42,3 41,7

41,3 42,4

44,6 45,4

54,2 56,1

66,6 57,8

70,5 67,3

71,1 76,0

68,6 68,0

41,4 52,8 51,8 60,0 50,9 58,3 34,7 62,1 57,0 54,6 39,0 51,8 56,7 55,3

du ád o st pr

r e r te d c ex

62,1 58,6

57,1 57,5

58,5 63,1

87,9 92,0

123,5 76,1

94,4 85,6

116,1 122,9

96,9 88,5

53,2 73,8 78,3 116,7 63,4 74,4 57,3 94,0 81,5 64,4 58,0 78,3 80,1 79,5

e kc

r

37,1 35,4

34,0 34,2

35,3 34,8

39,6 38,9

44,3 37,7

46,0 42,6

47,5 47,8

40,8 41,6

29,2 37,5 38,6 39,0 33,3 40,7 26,7 42,8 40,8 35,6 33,0 38,6 39,1 38,9

r á d te st e x

r

87,6 87,1

87,3 87,7

87,9 87,3

89,3 88,7

90,9 89,3

92,2 90,6

91,1 91,4

91,4 91,4

87,2 88,7 88,9 90,2 88,5 88,7 87,7 89,8 89,6 90,0 87,0 88,9 89,2 89,1

u od R pr

e kc

33,4 32,5

31,7 32,8

32,8 34,3

39,0 40,0

45,5 39,5

45,3 44,2

47,5 49,1

43,6 41,8

30,6 37,3 37,2 40,4 34,1 39,8 23,5 43,4 39,9 37,3 28,0 37,2 39,2 38,6

a ád m st s o

) (% t H ma R P so

t

. .b PH kg

99,6 102,3

98,9 100,5

100,4 99,8

95,9 97,8

95,8 98,1

100,2 98,3

102,6 102,0

105,1 100,3

164,2 -146,6

181,0 -11,5

232,6 35,4

174,0 144,9

68,1 -136,2

-177,0 -69,1

-165,9 -46,9

-278,8 56,5

105,6 331,4 100,0 -42,1 98,9 108,4 107,1 202,8 97,6 -301,3 98,8 134,8 100,5 245,7 102,0 79,6 96,1 -58,0 105,4 -348,0 116,0 -1126,0 98,9 108,4 99,9 -24,5 99,6 14,0

. .b m

-0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,02 -0,01 0,01 -0,03 -0,03

2000 0,03 0,07 2001 0,02 0,06 2002 -0,04 -0,00 2003 -0,05 0,09 2004 -0,06 -0,01

-0,07 -0,01

0,03 0,01

1999 0,04 -0,00

2005 -0,12 0,05

-0,01 -0,02

PH %

1998 0,13 -0,01

ku

-0,01 0,06 -0,017 -0,05 0,05 -0,00 -0,17 -0,05 -0,02 0,03 -0,04 -0,017 -0,00 -0,01

PH %

tu

0,05 0,12 -0,03 -0,08 0,18 -0,02 -0,25 -0,05 -0,03 0,03 0,22 -0,03 0,03 0,01

ka bí

lk PH kg

n

-3,5 -2,3

1,6 -1,3

5,1 8,6

3,3 5,3

4,7 -1,2

-5,4 2,6

-3,4 -2,2

-0,8 1,3

18,2 7,7 1,2 0,7 1,9 4,0 -11,7 -0,9 -4,3 -11,6 -30,0 1,2 1,4 1,4

i ov

Porovnání hodnot test. býků 1998 – 2005 dle země původu matky (8 býků opak. pod 80 %) tu

ku

-0,0 -5,7

3,5 -2,8

6,6 1,9

6,8 3,6

3,9 -3,7

-6,8 -1,2

-3,5 -1,3

-10,3 0,6

10,8 3,2 2,4 2,9 -6,8 4,7 -5,2 -1,5 -3,8 -9,9 -42,0 2,4 -1,1 -0,1

PH kg

l x u d e od in pr

n

95,5 95,8

99,2 96,4

101,7 101,8

102,2 100,7

101,6 97,4

94,6 99,3

97,3 97,7

94,4 98,6

106,6 103,4 99,2 98,3 98,2 101,2 89,0 96,2 95,5 92,6 75,0 99,2 98,5 98,7

vi ko

101,6 95,9

98,5 96,1

96,2 94,0

96,1 95,8

99,3 93,4

93,9 93,5

97,0 92,1

96,6 95,6

st

no od l. l p v

94,0 93,2 97,8 98,4 96,8 95,2 88,3 93,4 93,8 99,9 87,0 97,8 94,5 95,4

e kc

99,0 96,2

94,5 96,3

96,6 92,4

92,0 92,8

99,4 92,9

98,0 93,2

96,2 92,9

96,5 94,5

95,0 90,7 95,9 90,9 93,6 93,0 97,8 94,9 97,7 96,3 107,0 95,9 93,9 94,5

st no r d o e pl d c

111,0 115,7

103,5 103,0

102,0 98,7

98,4 96,4

105,5 96,6

102,1 96,5

100,5 97,5

102,2 98,7

95,4 103,5 103,3 102,1 101,2 95,1 109,8 100,4 99,7 99,1 116,0 103,3 100,4 101,2

dl

h ou

ěk ov

t

101,9 103,0

99,3 99,7

100,3 101,7

100,2 98,9

95,6 100,0

94,9 97,0

99,4 96,0

98,2 98,9

101,4 98,9 99,3 102,0 101,6 96,6 104,3 99,7 97,6 101,1 72,0 99,3 99,4 99,4

x če de n in k o

os x en de m in ve

102,4 103,8

97,7 98,9

98,4 99,8

96,3 97,2

97,3 99,1

97,4 97,4

98,1 99,5

96,6 98,7

99,0 98,7 98,1 102,2 100,8 96,8 111,3 99,2 100,0 94,6 111,0 98,1 99,3 99,0

t in

H SI

99,2 100,4

98,3 97,0

101,5 100,5

98,9 97,7

100,6 95,7

94,1 96,1

97,2 95,7

94,8 97,4

105,0 101,2 98,7 98,7 98,0 97,4 96,7 96,3 94,9 93,9 80,7 98,7 97,6 97,9

e


Ostretin Krista 9 (O: NEA-439 Imalot)

Býci z domácích podmínek mají výhodu Vážení chovatelé, Dovolte mi, abych zareagoval nebo ještě lépe se přidal ke článku Ing. Jaromíra Vlčka z Dobronína, který byl publikován v minulém čísle Černostrakatých novinek. Shodou okolností jsme nedávno pro jiné účely prováděli analýzu konkrétních výsledků býků v našem chovu. Jsme chovem, který, se vedle produkce mléka zabývá také produkcí plemenného materiálu. Prodáváme především ፛ strana 26

plemenné jalovice a plemenné býčky. Díky poměrně velkému počtu býků, které prodáváme do inseminace a také proto, že těmto býkům důvěřujeme, je zastoupení mladých býků v inseminaci v našem podniku poměrně značné. Mezi testanty dominují právě býci z našeho chovu. Nebudu zakrývat ani to, že významnou roli zde hraje i cena inseminační dávky. Proti zmíněným testantům v připařovacím plánu stáli pouze elitní býci z celého světa, zjednodušeně řečeno otci býků. Hovořím

o tom v minulém čase, protože jsme v loňském roce provedli částečnou úpravu této koncepce. Tyto úpravy ještě popíšu. Nicméně výsledky, se kterými vás chci seznámit, vycházejí ještě z tohoto původního modelu. Jako doplněk sloužil a stále slouží využití býků v přirozené plemenitbě na krávy s velmi problémovou plodností. Analýza vychází z výsledků dojnic, které byly ve stavu k 30.6.2010, měly uzavřenou pouze jednu laktaci a byly


poprvé otelené 1.1.2008 a později. Můžete vidět, že přibližně polovina dcer má v pozici otce testanta (nebo u několika dcer býka v přirozené plemenitbě) graf č.1. Přibližně polovina dcer má jako otce elitního zlepšovatele. Dojivost obou skupin plemenic je přibližně srovnatelná, přestože elitní býci měli výhodu, že nebyli využíváni na slabší plemenice. Kde vidím příčiny tohoto výsledku? Výhodou domácích testantů je to, že pochází veskrze z matek, které byly nejúspěšnější v našich podmínkách bez jakékoliv protekce. Konkrétně v našem podniku jsou všechny plemenice včetně těch nejlepších ustájeny společně a mají naprosto stejnou šanci se prosadit. Denně u nich sledujeme mléčnou užitkovost, měsíčně obsah somatických buněk, mapujeme, které musíme vyloučit pro nemoc z dodávky mléka do mlékárny, které trpí na nemoci končetin. Jenom ty, které mají dobrý výkon a pevné zdraví (a obdobné vlastnosti u svých příbuzných) se mohou stát matkami býků. V případě zahraničních testantů takovou jistotu mít vždycky nemusím. Výhodou obecně zlepšovatelů je to, že s nimi mohu zacílit podle jejich konkrétních předností na jednotlivé skupiny plemenic. V našem chovu nezbytně potřebujeme využívat zahraniční elitní býky, protože je to nutné pro výstavbu rodin matek býků. Platíme zde do značné míry za jméno nebo značku býka. U obou skupin, zlepšovatelů i testantů, se však občas dočkáme pozitivních překvapení i zklamání z výsledků jednotlivých býků. Jak jsem zmínil výše, v loňském roce jsme udělali některé zásahy do sys-

tému výběru býků do připařovacího plánu. Omezili jsme využití zahraničních otců býků pouze na přibližně 1/3 inseminací a inseminujeme jimi pouze opravdu elitní plemenice (matky býků, dárkyně embryí). 1/3 inseminací nadále ponecháme mladým býkům a nově 1/3 patří býkům, kteří se osvědčili v našich podmínkách. Příkladem prvého býka, který se v našem chovu velmi osvědčil byl Efred NEB 908 (narodil se v našem chovu po nákupu embrya od pana Nováka z Kochánova, jeho plným bratrem je známější Elasco). Jeho dcery mají zatím v našem stádě průměr 4,4 laktace. Tohoto býka řadíme z pohledu dlouhověkosti na stejnou, a možná i vyšší úroveň, než Ramose. Efreda jsme používali na problémové plemenice i z toho důvodu, že má vysokou vlastní plodnost. Dalšími býky, které jsme použili byli Gartald, Garton, Horty. Býkem, který dnes dostává velký prostor pro inseminaci v našem chovu je Imalot NEA 439. Tento býk se narodil v našem podniku a pochází z kombinace Oman x Mtoto. Jeho matka Ostretin Petra 5 EX 90 je stále v našem chovu a má zatím nadojeno 80 650 kg mléka. Co je ale ještě důležitější, to jsou výsledky býka samotného v našem podniku a podle toho co čtu nebo slyším tak je tomu i na jiných farmách. Jsou to všechno dojnice, o kterých tzv. nevíte. Zajímat jsme se o ně začali, až když jejich otec začal ukazovat dobré plemenné hodnoty. U nás máme z testace celkem 12 dcer tohoto býka a doposud žádnou jsme nepotřebovali vyřadit. 9 z nich je březích a nebo jsou již otelené na druhé laktaci a u třech se čeká na potvrzení březosti. Polovina z nich má už prv-

ní laktaci uzavřenou. Celkový průměr dvanácti laktací (tedy včetně dopočtu rozdělaných) zatím činí velmi pěkných 11 720 kg mléka. Pouze jedna z nich byla léčena 1x na mastitidu. Z mého úhlu pohledu to je přesně to co hledáme – dobré mléko a málo problémů. Žádný jiný býk včetně těch nejdražších se aktuálně nemůže pochlubit takovými prvotelkami v Ostřetíně. Pokud mám bilancovat, tak mohu říci, že jsme nikdy nelitovali využití býků v testaci, přestože jsme od toho byli někdy zrazováni. U některých elitních zlepšovatelů (například Addison, Mtoto, Oman), přestože cena za inseminační dávku byla vysoká, jsme docílili výborných výsledků a peníze se nám bohatě vrátily. U některých také velmi nákladných (ty raději jmenovat nebudu) jsme byli dost zklamáni. Uvidíme, co ukáže další vývoj. Všichni se rozhodujeme podle aktuálně dostupných informací. Některé pohledy jsme museli přehodnotit. Pokud se podívám zpětně do minulosti, tak jsme měli například mnohem masivněji využít našeho domácího plemeníka Erotica NXA-063 na elitní krávy. Máme několik výborných dcer, ale mělo jich být víc a i nějakému synovi by to v inseminaci slušelo. Teď už je pozdě, jeho dávky nejsou. Jak se říká, po bitvě je každý generál. Ale dívejme se dopředu. Domnívám se, že pro český chov specializovaný na komerční produkci mléka je kombinace domácích testantů a v našich podmínkách osvědčených zlepšovatelů velmi dobrou volbou. Vladimír Kaplan, ZS Ostřetín, a.s.

Podíl potomstva jednotlivých kategorií býků mezi prvotelkami v Ostřetíně

Průměrná dojivost na prvních laktacích po jednotlivých skupinách otců

(stav dle TPK červen 2010)

(stav dle TPK červen 2010)

11078

11083

12000

zlepšovatelé

mladí býci 10000

52%

8000 kg mléka

48%

6000 4000 2000 0

mladí býci

zlepšovatelé

strana 27 ፛


Význam zaprahování a doby stání na sucho 1 Proč má laktační křivka tvar jako na grafu č. 1? Proč je její pokles někdy strmější a někdy pouze pozvolný? Křivka produkce mléka je dána množstvím a aktivitou sekrečních buněk a kulminuje okolo 7. týdne po porodu, kdy buňky pracují na 100%. Následný pokles je způsoben jejich opotřebováním. U starých buněk nejprve klesá schopnost tvorby mléka, pak odumírají a uvolňují se do mléka. V době laktace jsou buňky nahrazovány jen v omezené míře, to znamená, že úbytek je rychlejší než obnova, kapacita žlázy se postupně snižuje (Obrázek č. 1).

2) Regenerace – syntéza komponentů (DNA) a obnova buněk – 32 dní 3) Tvorba kolostra (dokončuje se obnova buněk a začíná sekrece) – 14 dní Jestliže sečteme dobu trvání jednotlivých fází 14 + 32 + 14, je optimální DP 60 dní (Obrázek č. 2). Buňky v plné produkci jsou velké kroužky, mladé buňky jsou zobrazeny jako menší, staré světlejší až šedé.

Obrázek č. 2: Laktační cyklus (Capuco et al., 1997)

Graf č. 1: Laktační křivka holštýnské dojnice

nádoj (kg/den)

50 pokles o ~ 9% za měsíc po vrcholu laktace

40

Laktace

Tvorba mleziva

300–400 dní

14 dní

30 20 10

Involuce

Regenerace ~ 9000 kg u 305-denní laktace

10

20

30

14 dní

32 dní 40

50

týdny laktace

Graf č. 2 srovnává počet sekrečních buněk u dojnic s DP 60 dní (modré sloupce) a kontinuálně dojených krav (bez DP fialové sloupce). Při zaprahování 60 dní před porodem bylo ve žláze maximálně 62% buněk tvořících mléko, při involuci se tvorba mléka zcela zastavila, aby před porodem dosáhla 98 %. Naproti tomu u kontinuálně dojených krav byly velké rozdíly v počtu sekrečních buněk a produkce po porodu byla vždy nižší.

Obrázek č. 1: Vývoj počtu sekrečních buněk v mléčné žláze (Capuco and Akers, 1999)

apoptóza

10 – 2 + 1

9 buněk (1 nová)

nové buňky

Důvody tohoto procesu nebyly ještě plně objasněny, ale bylo zjištěno, že lze zmírnit pokles laktační křivky aplikací bovinního somatotropního hormonu (zakázáno), zvýšením frekvence dojení (z 2 x denně na 3 x denně) nebo prodloužením délky světelného dne (Capuco et al., 2003). Naopak zdravotní problémy (ketóza) nebo chyby managementu (krmení) mohou pokles laktační křivky urychlit.

DP – doba stání na sucho slouží k regeneraci žlázových buněk a obnovení sekreční kapacity mléčné žlázy. V této době dochází k obnově žlázových buněk ve 3 fázích: 1) Involuce mléčné žlázy po laktaci (ukončení sekrece, apoptóza – řízená smrt opotřebovaných buněk) – 14 dní ፛ strana 28

Graf č. 2: % alveolárních sekrečních buněk podle DP (Capuco et al., 1997)

1005 ýlánek Koubková do ýernostrakaté novinky.indd 2

125 60 dní stání na sucho

sekreční buňky v %

10 buněk

kontinuálně dojené krávy

100

75

50

25

-53

-35

-20

-7

dny před porodem

20.7.2010 9:53:2


60 dní je optimální délka DP pro produkci v následné laktaci u většiny stád (Graf č. 3). Někdo může namítnout, že kratší doba DP je kompenzována několika týdny dojení navíc. Zajímavé je, že i prodloužení DP má negativní vliv na produkci, pouze po první laktaci tomu tak není.

Graf č. 3: Laktační křivky podle délky DP (Kuhn et al., 2006)

ší, 2. volby = silnější. Mastitidy se léčí radikálně hned napoprvé, doporučuje se současná aplikace LC antibiotika do postižené čtvrti a injekční aplikace téhož typu antibiotika, podávají se protizánětlivé přípravky. Průběžně se dělá analýza situace v chovu, diagnostika typů patogenů a sleduje se průběh infekcí, neboť cílem je zefektivnění terapie. Zvýšenou kontrolu zasluhují dojnice s výskytem zánětu v počáteční fázi laktace a s vysokým počtem somatických buněk.

DC terapie je velkou příležitostí pro dobrého chovatele.

100

Zasušovadla, DC intramamární antibiotika léčí již existující infekce mléčných žláz a jsou současně prevencí nových infekcí v době stání na sucho. Je to investice do zdraví žlázy, jedna z nejdůležitějších investic u produkčních stád, ale nedokáže nahradit špatný management stáda.

rozdíly v kg mléka

0 -100 -200

Graf č. 5: Výskyt patogenů při a bez používání DC terapie (UK data, Bradley, 2010)

-300 -400

25

-500 11–20 21–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65 66–70 71–80 81–90

Další výhodou krátké DP může být zlepšení energetické bilance u překrmovaných dojnic a u těch, které mají predispozice ke ztučnění. To platí zejména tam, kde není dostatečně diferencované krmení dojených a suchostojných krav. Nevýhody vyplývající z krátké DP jsou: nižší produkce mléka v následné laktaci (Graf č. 4), vyšší citlivost zejména u prvotelek, nižší kvalita mleziva. Nejvyšší riziko je u předčasných porodů (přirozená variabilita +/–3 dny, administrativní chyby +/–7 dní, porody dvojčat –11 dní, opakovaná inseminace březích –21 dní). 60 dní dlouhá DP umožňuje obnovu produkční kapacity mléčné žlázy i při riziku předčasného porodu.

Graf č. 4: Srovnání produkční kapacity při DP 50–60 dní a 30–40 dní 102

20

S. uberis CNS (koaguláza negativní stafylokoky)

15

10

5

0

DC terapie

bez DC terapie

18

Koliformní bak. E. coli S. uberis CNS (koaguláza negativní stafylokoky)

16 14 12 10 8 6

100

100

100

100

100

100

4

100

sekreční buňky v %

E. coli

délka DP (ve dnech)

laktace 3+4

% čtvrtí

laktace 2+3

% čtvrtí

laktace 1+2

Koliformní bak.

97,5

98 95,5

96

95,3

0

94

začátek DP (s DC terapií)

94 89,3

92 90

88,2

86 84 82 1

2

3

30–40 dní

4

konec DP (s DC terapií)

konec DP (bez DC antibiotika)

5

6

různé publikace

Význam DC antibiotik Bylo zjištěno, že spousta dojnic je léčena nedostatečně. Léčba zánětů v laktaci není dost razantní, je zaměřena pouze na LC aplikaci antibiotika do jednotlivých čtvrtí. Ale tyto čtvrtě nejsou zcela nezávislé, subklinické záněty mohou probíhat ve vedlejší žláze i okolní tkáni. V současné době jsou upřednostňována baktericidní antibiotika (zabíjí bakterie přímo) před bakteriostatickými (zastaví množení bakterií, zabít je musí imunitní systém dojnice). Upustilo se od přístupu ve schématu: nejprve antibiotikum 1. volby = slab1005 ýlánek Koubková do ýernostrakaté novinky.indd 3

začátek DP (bez DC antibiotika)

Dojnice neznají víkendy nebo dovolenou, dopřejme jim proto čas na odpočinek a regeneraci sil. MVDr. Marie Koubková PhD. Intervet s.r.o.

88

50–60 dní

2

pokračování v příštím čísle

Vysvětlivky zkratek: DP – dry period – doba stání na sucho DC – dry cow – označení přípravku pro zasušování dojnic LC – lactating cow – označení přípravku pro terapii v laktaci 20.7.2010 strana 29 ፛

9:53:20


Red holštýnská konference se konala v Německu V roce 2003 došlo ke spojení evropské holštýnské a červené (Red) holštýnské organizace do jednoho uskupení nazvaného Evropská holštýnská a red holštýnská konfederace (EHRC). I přes tuto skutečnost země s významným chovem červeného holštýnského plemene pokračují v tradici a každé dva roky se schází v rámci Red holštýnské konference, na které jsou prezentovány informace o stavu červené holštýnské subpopulace v jednotlivých zemích a novinky ve šlechtění. V letošním roce bylo pořadatelem Německo. Účastnili se zástupci z Německa, Holandska, Švýcarska, Dánska a České republiky.

Roosje 23 (O: Fabian)

Holandsko a Belgie (Flandry) V této oblasti působí CRV, jež sdružuje 25 tis. chovatelů v Holandsku a 8 tis. v Belgii (Flandry). 40 % z tržeb organizace představují služby pro chovatele (KU, inseminace atd), 15 % software a informační produkty a 45 % prodej semene. Organizace má 1200 zaměstnanců a roční obrat 135 mil. €.

V teritoriu působení CRV je 85 % krav zapojeno do KU, 95 % je vedeno v PK, u 50 % provotelek je hodnocen zevnějšek. O zastoupení plemen v působnosti CRV je možné si učinit obrázek z počtu inseminací (všech).

Přehled počtu inseminací podle plemen (v tis.)

Přehled užitkovosti

Plemeno Černostrakaté holštýnské Červené holštýnské MRI Belgické modrobílé Ostatní Celkem ፛ strana 30

2005 1 538 458 49 300 191 2 537

2007 1 553 489 49 229 97 2 417

2009 1 592 580 43 202 123 2 540

Plemeno Černostrakaté holštýnské Červené holštýnské MRI

Mléko kg 9 740 8 535 6 707

Tuk % 4,31 4,52 4,38

Bílkoviny % 3,50 3,59 3,67

Podíl inseminací červeným holštýnským z celkového počtu inseminací se zvýšil z 18,2 % v roce 2005 na 22,8 % v roce 2009.


Německo Z celkového počtu 3,5 mil. dojených krav v KU tvoří 58 % černostrakaté holštýnské plemeno (více než 2 mil. krav), 7,2 % červené holštýnské (cca 250 tis. krav), 25 % Fleckvieh (880 tis. krav), 5 % Brown Swiss (178 tis. krav) a přes 4 % připadá na ostatní dojená plemena.

Mléko Kg

Tuk %

Bílkoviny %

Mezidobí dny

Černostrakaté holštýnské Červené holštýnské Fleckvieh Brown Swiss

Počet laktací

Plemeno

Přehled užitkovosti u krav v KU v roce 2009

2 042 989

8 573

4,09

3,40

414

248 359

7 649

4,24

3,42

408

882 205 175 635

6 716 6 931

4,14 4,23

3,47 3,59

395 416

Ročně je testováno téměř 900 černostrakatých a 130 červených holštýnských býků.

Švýcarsko První dovozy semene Red holštýnských býků se uskutečnily v roce 1965. Od té doby probíhá převodné křížení domácího simentálského plemene na plemeno holštýnské. Od roku 2005 je realizován projekt spojení švýcarských chovatelských organizací (Švýcarské holštýnské asociace a Švýcarské červeno bílé asociace chovatelů) do nové organizace nazvané Švýcarská plemenná kniha (Swiss Herdbook). V PK bylo v červnu 2009 evidováno 257 tis. plemenic, z toho bylo 139 tis. Red holštýnských a 26 tis. černostrakatých holštýnských plemenic. Zastoupení plemen v zemi je následující: červené holštýnské 56 %, černostrakaté holštýnské 10 %, hnědé švýcarské (Brown Swiss) 21 %, Simentálské 10 % a Montbeliardské 3 %. Užitkovost Red holštýnských krav byla v roce 2009 7391 kg mléka, 4,07 % tuku, 3,29 % bílkovin. Ročně je testováno cca 115 červených holštýnských býků převážně švýcarské provenience.

Dánsko, ČR V Dánsku je poměrně malá populace červeného holštýnského skotu, která má 5,5 tis. krav. V ČR je chováno cca 18 tisíc červených holštýnských krav. Průměrná produkce při 15,5 tis. laktací v roce 2009 dosáhla 7625 kg mléka s tučností 3,99 % (304 kg) a 3,34 % bílkovin (255 kg).

Genomická selekce V další části konference byly odborné referáty zaměřeny na problematiku genomické selekce a situaci v jednotlivých zemích. Souhrnný přehled o stavu a významu genomické selekce pro červené holštýnské plemeno přednesl Stefan Rensing z německého výpočetního centra (VIT Verden). Počet zemí se zahájenou genomickou testací se zvyšuje. Největší počet genomických testů (přes 16 tisíc) byl usku-

tečněn v Německu, Holandsku, Francii a severských zemích (Dánsko, Finsko, Švédsko Viking). V USA a Kanadě to bylo 9 tisíc, na Novém Zélandu 2 tisíce, v Irsku 1500. Genomické plemenné hodnoty se odvozují od konvenčních PH stanovených podle potomstva. Z toho důvodu zůstává důležitý význam kontroly užitkovosti a výpočtu konvenčních PH. Genomická PH (gPH) je pak vypočtena pro všechny znaky, pro které jsou k dispozici konvenční PH. V Německu je to 23 znaků, které jsou součástí jednotlivých indexů a celkového selekčního indexu RZG. Spolehlivost gPH je významně ovlivněna počtem genomicky testovaných býků. V případě Německa je opakovatelnost přímých gPH (bez kombinace s konvečními PH) u znaků mléka 72 %, u znaků exteriéru 65 %, u funkčních znaků je to 40 až 65 %. Přímé gPH se kombinují s konvenčními a výsledná PH je obvykle mírně vyšší než genomická. U mladých zvířat jsou kombinovány přímé gPH a původové PH (průměr PH rodičů) pro daný znak. Pokud jsou gPH odvozeny od dostatečně velkého souboru býků s konvenčními PH mají již mladí býci opakovatelnost PH srovnatelnou se spolehlivostí PH býků testovaných na dcerách. Pokud proběhne validace národního systému výpočtu gPH Interbullem, pak mohou být tito býci na základě jejich gPH předmětem volného obchodu v rámci EU bez omezení. První úspěšné validace Interbullu se účastnily tyto země: Kanada, severské země (Dánsko, Finsko, Švédsko), Francie, Německo, Polsko, Nový Zéland, Holandsko a USA. Budoucí vývoj se bude orientovat na využití čipu s větší hustotou v porovnání se současně nejčastěji používaným čipem 5OK (5O tisíc SNP). Jedná se o čip 700-800 K. Dále pak na čip s podstatně menší hustotou (3K), který je také podstatně levnější. Jeho současná cena je cca 40 USD. U tohoto levného čipu je předpokládáno využití pro základní screening pro předvýběr mladých plemenných býčků a jalovic. Červená holštýnská populace je podstatně menší v porovnání s černostrakatou. Její velikost je srovnatelná s některými plemeny, u kterých se také začíná využívat genomika. Význam a využití genomické selekce u červeného holštýna je však podstatně větší než u ostatních menších populací (plemen). Je to z toho důvodu, že pro gPH červených holštýnských býků jsou využity velké soubory všech holštýnských býků (včetně černostrakatých), protože při konvenčních odhadech PH nejsou rozlišeny černo a červenostrakatí holštýni a mezi oběma subpopulacemi je dobré genetické propojení. Genomická selekce umožní, že Red holštýnští býci mohou mít gPH nezávisle na testovací kapacitě holštýnské populace pro konvenční testaci na potomstvu. Genomická selekce umožní všem plemenářským firmám s přístupem k holštýnské genomice nabízet Red holštýnské býky na základě gPH. V krátké době se můžeme dočkat toho, že plemenářské firmy orientované dosud pouze na černostrakaté holštýny rozšíří svojí nabídku o Red holštýnské býky. Genomická selekce tak může přispět k nové konkurenci dosavadním firmám, které Red holštýnské býky nabízí. Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. strana 31 ፛


Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 e-mail: office@holstein.cz, www.holstein.cz

Černostrakaté Novinky 3/2010  
Černostrakaté Novinky 3/2010  

Černostrakaté Novinky 3/2010 publikace Svazu chovatelů H skotu ČR, o.s.

Advertisement