Page 1

7. marec

Pondelok

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios. 1 Kor 3, 18-23, Lk 21, 8-9,25-27 8. marec

Utorok

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Gal 6, 2-10, Mt 4, 25, 5, 1-13 9. marec

Sobota

Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápeţ. Hebr 1, 1-12, Mk 2,23-3,5 13. marec

Albinov: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. zdr. Monika s rod., Gabriela s rod. 18,00 hod. + Michal BIBLICKÁ ŠKOLA Sečovce: 18,00 hod. LITURGIA VPD + Anna Dnes sa neslávi liturgia sv. Jána. STRETNUTIE DETÍ Sečovce: 07,00 hod. zdr. Katarína 18,00 hod. zdr. Marta s rod. CELODENNÁ ADORÁCIA

Piatok

Náš otec svätý Sofronios. Zdrţanlivosť od mäsa. VPD Gn 2, 20 – 3,20, Prís 3, 19 -34 12. marec

VEĽKOPÔSTNY MOLEBEN

Štvrtok

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Rim 15, 30-33, Mt 7, 7-11 11. marec

PRVÝ DEŇ VEĽKÉHO PÔSTU. Zdrţanlivosť od mlieka, mäsa a vajec + pôst.

Streda

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey. VPD GN 1, 24 - 2,3, PRÍS 2, 1-22 10. marec

Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. + rod. Pavolová (pan) 18,00 hod. + Stanislav + (pan)

Nedeľa

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

Jn 1,43-51 Liturgia Bazila Veľkého.

Trnávka: 16,30 hod. LITURGIA VPD Sečovce: 18,00 hod. LITURGIA VPD + Michal, Miroslav, Michal, Mária KRÍŢOVÁ CESTA Sečovce: 07,00 hod. 18,00 hod. zdr. Jozef

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA Trnávka: 10,00 hod. svätá liturgia Albinov: 08,00 hod. svätá liturgia Sečovce: 08,00 10,00 18,00 15,00

hod. hod. hod. hod.

za veriacich farnosti za veriacich farnosti za veriacich farnosti VEĽKOPÔSTNA VEČIEREŇ S KÁZŇOU

Za textom je zobrazené: Uzdravenie chorého. Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva: © Gréckokatolícky farský úrad v Sečovciach. Text neprešiel jazykovou úpravou. Vaše námety a pripomienky posielajte na adresu: grkatsecovce@gmail.com, alebo haburajt@gmail.com. Aktuálne oznamy, fotogalérie a ostatné informácie nájdete na našej webovej stránke: www.secovce.fara.sk.


Raz istá mladá žena bola taká zúfalá, že chcela skoncovať so životom. Rozhodla sa nič nejesť, kým si po ňu smrť nepríde. Vyhľadala mudrca a povedala mu o svojom úmysle. Múdry muž prikývol a povedal: „Bude to krásna smrť“. To bolo všetko, čo povedal. Žena sa divila, že sa ju nepokúšal odhovoriť od jej zámeru. Tak sa začala postiť. A ako to už pri postení býva, v jej vnútri sa uskutočnili mnohé krásne zmeny, ktoré ju denne znovu a znovu prekvapovali. Telo i duša sa jej očisťovali a zo dňa na deň sa cítila lepšie a čistejšie. Niekedy ju premohol pocit smútku, nevysvetliteľná duševná bolesť, ale bola to vlastne krásna bolesť. Bol to pocit lásky a túžby. Tak sa postila už vyše dva týždne a prežívala čoraz hlbšie a príjemnejšie pocity. Po troch týždňoch všetok smútok pominul a cítila, ako jej srdce zaplavuje šťastie a túžba. Bola to túžba po živote. A tak sa rozhodla žiť, ale tentoraz žiť naozaj. Dnešným dňom vstupujem do „veľkého pôstu“, tkzv. svätej Štyridsiatnice. Aké sú naše pocity z prežívania pôstu. Naše srdce zaplavuje šťastie a túžba po Bohu? Alebo sme sa ešte nerozhodli a tápame v labyrinte hriechu. Skúsme sa v tomto období viac ako inokedy stíšiť. Keď sa pozrieme na vodnú hladinu, ktorá je rozčerená, nič nevidíme. Ale keď sa pozrieme na vodnú hladinu, ktorá je tichá, vidíme v nej svoj obraz. Keď teda chceme vidieť seba a do seba, musíme sa stíšiť. A skúsme k tomu tichu pridať niečo navyše – zrieknuť sa toho, čo máme najradšej (cigaretu, alkohol, čokoládu, sladkosti, televízor, počítač, ...) je toho veľa, a prinútiť sa k tomu, čo nám robí ťažkosti (modlitba, spoveď, pomoc iným, ...) aj toho je veľa. Verím, že aj počas tohto pôstneho obdobia sa nám v našom živote podarí aspoň čosi zmeniť!


OZNAMY ♥ Pôstne obdobie: Dnes je syropôstna nedeľa. Začínajú sa pôstne kázne a večierne s poklonami, ktoré budú o 15.00 hod. Počas štyridsiatnice sa nám bude prihovárať o. Peter Labanič. Dnes vás všetkých srdečne pozývame. ♥ Pôstny pondelok: V našom obrade je tento pondelok pôstnym dňom od mlieka, mäsa a vajec. V tento deň je dovolené raz sa dosýtosti najesť (najlepšie popoludní), dvakrát sa môžno občerstviť. Od tohto pôstu sú oslobodení starí, chorí a ťažko pracujúci. ♥ Liturgie VPD: Keďže v pôstnom období je piatok a streda aliturgickým dňom (neslávi sa božská liturgia J. Zlatoústeho), preto v tieto dni ranné liturgie nebudú. Treba si nosiť brožúrku: „Moja modlitba“ ♥ Pobožnosti počas pôstu: V pondelok bude po sv. liturgii veľkopôstny moleben, piatok po liturgii VPD bude krížová cesta. ♥ Pôstne dni: Netreba zabúdať, že počas svätej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa nielen v piatok, ale aj stredu. ♥ Katechézy: Téma vo štvrtok: Dekalóg – 7. – NEPOKRADNEŠ - prehrešenia sa. ♥ Upratovanie chrámu: 11.3.2011: Mária Bačová, Mária Jakubová, Viera Bačová, Marta Kertiščáková, Oľga Mazarová, Lucia Mikulová. ♥ Ikona putovnej Bohorodičky tento týždeň – rod. Kocanová. ♥ Aktivity: Po jarných prázdninách budú pokračovať všetky: pondelok – zbor dospelých na farskom úrade, utorok biblická škola, stredu stretnutie prvoprijímajúcich detí, piatok detský zbor. ♥ Zbierka–fond bohoslovcov: Bude budúcu nedeľu 13.3.pri všetkých liturgiách. ♥ Liturgické čítania: Sú vo FL uverejnené na každý deň. Prečítajte si ich aj doma ♥ Poďakovanie: Ďakujem všetkým, ktorý sa pričinili do organizácie vydarených aktivít počas jarných prázdnin (Mirko, Marián, Jakub, sestričky...), ale aj všetkým, ktorí prijali pozvanie.

S M O L A D N E G E L

T R A N A R E O N A K O E M M I V A T S U L E O I H O D I C K A E R V V A M S N Ý V A A R L R Á N N D T O I Á S C Ý Č S M E H S I Y N Ú O K E T O V I S K

I O P I Č I M L T O O

V Z J R A K N A A D G L N O I V DÁ U R P R

DIEVKA, ETIKA, HODINA, KAPUSTA, KOMORA, LEGENDA, LETOVISKO, MÁNIA, MLIEKO, MONAKO, NÁSTUP, POHÁR, PRÁVO, PUDING, REAKCIA, SMOLA, SRDCE, STRANA,SÚSTAVA, TLMIČ, VÝROČIE, ZRKADLO, ZVIERA

Toto je ………………. .................... ……………. v ktorom mám zaľúbenie


V jednej tmavej mrazivej noci sa šesť ľudí náhodou ocitlo na pustom ostrove. Každý s kúskom dreva v ruke. Na ostrove, stratenom v hmlách Severného mora, nebolo iného dreva. Malý ohník v strede pomaly umieral pre nedostatok paliva. Zima bola stále neznesiteľnejšia. Najbližšie pri ohni sedela žena. Všimla si, ako plameň, čo vyšľahol z ohniska, ožiaril tmavú tvár prisťahovalca. Silno zovrela v ruke svoje polienko. Prečo hodiť na oheň svoje drevo, aby zohrialo leňocha, ktorý sem prišiel kradnúť chlieb a prácu? Muž, ktorý stál vedľa nej, zbadal kohosi, kto nepatril do jeho strany. Nijako a nikdy by neobetoval svoj pekný kúsok dreva pre svojho politického nepriateľa. Tretia osoba bola biedne oblečená a ešte viac sa zakutrala do svojho premasteného kabáta, pod ktorým skrývala svoje polienko. Jej sused bol iste boháč. Prečo by mala hodiť na oheň svoje drevo kvôli bohatému zaháľačovi? Boháč, ako tam tak sedel, myslel na svoje bohatstvo, na dve vily, na štyri autá a na tučné konto v banke. Baterky v jeho mobile už boli vybité. Musel si chrániť svoje drevo za každú cenu a neprísť oň pre tých lenivcov a naničhodníkov. Tmavá tvár prisťahovalca sa v slabom svetle dohasínajúceho ohňa stiahla do pomstivého úškrnu. Zvieral v ruke svoj kúsok dreva. Dobre vedel, že všetci belosi ním pohŕdajú. Nikdy by nebol priložil svoje polienko na žeravé uhlíky. Prišla chvíľa vypomstiť sa. Posledný člen tejto smutnej skupiny bol skupáň a nedôverčivec. Ak niečo robil, robil to iba preto, aby niečo získal. Jeho obľúbeným heslom bolo: dať len tomu, kto dáva. Za ten môj kúsok dreva by museli draho zaplatiť, myslel si. Tak tu našli všetkých stuhnutých, zmrznutých, každého, ako pevne zviera svoje drevo v ruke. Neumreli od zimy vonku, ale od zimy vo svojom vnútri. Možno aj v tvojom okolí umiera pred tebou oheň. A ty zvieraš v ruke svoje polienko. Čo s ním urobíš? (Bruno Ferrero)

NA ZAMYSLENIE Vo filme Rok diabla sa vypína jedna nádherná myšlienka. Jeden z hlavných predstaviteľov filmu, Karel Plýhal, prestal na jeden čas hovoriť. Keď sa ho po čase spýtali, čo je pre neho v živote naozaj ťažké, odpovedal: „Ťažké je mlčať. To je to, čo som nedokázal. “ A keď sa ho pýtajú, prečo má človek mlčať, odpovedá: „...aby počul melódie ľudí okolo seba.“ A dodáva: „Keď budeš mlčať, budeš počuť aj svoju vlastnú melódiu...“

BLAHOŽELÁME: Slečna Božidarka Lukáčová oslávila 17 rokov. Nech jej Pán dá pevné zdravie a svoje požehnanie. Želáme všetko najlepšie aj Radkovi, nech ho Pán obdarí svojím pokojom Mnohaja i blahaja lita.


Farský list č. 7  

Farský list č. 7 arský list č. 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you