Page 1

Bohoslužobný poriadok 19.9 - 25 .9.2011 19. september

Pondelok

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Gal 2, 11 – 16, Mk 5, 24 - 34 20. september

Utorok

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Gal 2, 21 – 3, 7, Mk 6, 1- 7 V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. Gal 3, 15 – 22, Mk 6, 7 - 13 22. september

Štvrtok

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. Gal 3, 23 – 4, 5, Mk 6, 30 - 45 23. september

Piatok

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Gal 4, 8 – 21, Mk 6, 45 - 53 24. september

Sobota

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. 1 Kor 4, 17 – 5, 5, Mt 24, 1 – 13 25. september

Nedeľa

Naša prepodobná matka Eufrozína. 2 Kor 4, 6 - 15

Mt 22, 35 - 46

Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. + Veronika 18,00 hod. + Mária, Pavol

Albinov: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07.00 hod. + Jozef 18,00 hod. + Veronika BIBLICKÁ ŠKOLA Sečovce: 07,00 hod. + Mária (pan) 18,00 hod. + Veronika STRETNUTIE DETÍ Sečovce: 07,00 hod. + Veronika 18,00 hod. zdr. Štefan, Mária CELODENNÁ ADORÁCIA Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. + Veronika 18,00 hod. + Mária, Michal

Sečovce: 07,00 hod. + Anna, Štefan, Mária, Ján 18,00 hod. + Veronika

15. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI Albinov: 08,00 hod. svätá liturgia Trnávka: 10,00 hod. svätá liturgia Sečovce: 08,00 hod. za veriacich farnosti 10,00 hod. na úmysel 17,30 hod. VEČIEREŇ NEDELE 18,00 hod. na úmysel

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva: © Gréckokatolícky farský úrad v Sečovciach. Text neprešiel jazykovou úpravou. Vaše námety a pripomienky posielajte na adresu: grkatsecovce@gmail.com, alebo haburajt@gmail.com. Aktuálne oznamy, fotogalérie a ostatné informácie nájdete na našej webovej stránke: www.secovce.fara.sk.


EUCHARISTICKÁ TVÁR Páter Lacombe, farár kostola Svätého Andreja na ostrove Réunion v Indickom oceáne, rozprával v júli 1904 pri svojej návšteve vo Francúzsku verejne pred kňazmi a laikmi o jednom eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v jeho prítomnosti. 26. januára 1902, v nedeľu, slávil sviatok Večnej poklony. Páter Lacombe o 8. hodine ráno celebroval svätú liturgiu pred najsvätejšou Sviatosťou. Kostol bol preplnený. Keď sa na „obetovanie“ pozrel na monštranciu, namiesto svätého chleba spozoroval bledú a smutnú tvár muža so sklopenými očami. Tvár bola obklopená striebristolesklým svetlom. Tento jav pozoroval cez celú svätú liturgiu. Po ukončení bohoslužby odišiel do sakristie a hneď poslal k oltáru viacerých miništrantov so žiadosťou, aby sa pozorne dívali na monštranciu. Takto sa chcel presvedčiť, či nie je obeťou nejakého optického klamu. Miništranti sa vrátili do sakristie s tým, že v monštrancii videli mužskú tvár. Keď trocha neskoršie aj viaceré sestričky pokľakli pred oltár k poklone najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aj ony prišli za kňazom a upozornili ho na zázrak, ktorý je viditeľný vo svätej hostii. Správa sa veľmi rýchlo rozšírila a mnohí veriaci i neveriaci sa náhlili do kostola, aby boli svedkami tejto zvláštnej udalosti. Všetci chceli vidieť Božiu tvár, ale nie všetkým sa dostalo tej milosti. K uprednostneným patrili nevinné deti a veľkí hriešnici. Niektorí dospelí zo začiatku nič nevideli, keď však dlhšie zotrvali v modlitbe a zbožňovaní sviatosti, tvár Kristova sa im ukázala. Mnohí pristupovali celkom blízko k oltáru, aby tento jav videli čo najlepšie. Je zaujímavé, že zo všetkých strán bolo možné vidieť Spasiteľovu tvár. Keď elektrické svetlá a sviečky zhasli a v kostole nastalo prítmie, o to krajšie a zreteľnejšie žiarila posvätná Tvár. Aj starosta mesta so svojimi dcérami navštívil kostol a bol svedkom javu. Boli ľudia, ktorí došli so zväčšovacím sklom, aby ho tak lepšie a zreteľnejšie mohli pozorovať. Okolie videli síce zväčšené, ale Kristova tvár bola nezmenená, teda taká, aká bola viditeľná voľným okom. Nápadné je, že tento zázrak mohli pozorovať i niektorí pohania z ostrova. Asi 10 000 ľudí navštívilo v tento sviatočný deň chrám svätého Andreja. Stovky podpisov svedčia o pravosti zázraku. Udalosť vzbudila veľké sympatie ku katolíckej viere a mnohí sa obrátili. Okolo druhej odpoludnia bolo možné vidieť v monštrancii zaujímavú zmenu. Svietiaca tvár Kristova zmizla, aby sa na hostii objavil iný obraz. Na hostii sa teraz ukázal kríž, ktorý hore i dolu prečnieval asi o 2 cm. Aj ľudia, ktorí boli asi 50 metrov vzdialení od monštrancie, tvrdili, že kríž videli zreteľne. Pritom ho z diaľky videli i krátkozrakí, dokonca i ľudia so slabším zrakom. Zázrak v kostole svätého Andreja trval do tretej hodiny odpoludnia.


OPEKAČKA NA KONCI PRÁZDNIN (1.9.2011)

Myšlienka na tento týždeň: „Ak sa ma pýtate, dokedy máte zotrvať v jednom predsavzatí, odpoviem vám: dovtedy, kým neprestanete pociťovať náklonnosť k tej neresti, ktorú chcete premôcť. Ak sa budeme postupne zriekať, dnes tej a zajtra zase onej veci, raz určite nahradíme svoje zlé sklony úplne opačnými návykmi.“ (Vincent de Paul)


NA ZAMYSLENIE

Na svete by bolo menej zla a pohoršenia, keby ľudia na všetky otázky odpovedali: Neviem o tom dosť, aby som mohol vysloviť svoj názor. (Morley)

OZNAMY ♥ Prvé sv. prijímanie: Prihlásiť sa môžete do 21.9. (streda) u o. Miroslava na FÚ (rodič s dieťaťom). Prvé stretnutie detí a ich rodičov bude 21.9. v stredu na sv. liturgii o 18.00 hod. v našom chráme. ♥ Štvrtková katechéza: Téma: Verím v jedného Boha: „...narodil sa z Márie Panny...“ ♥ Upratovanie chrámu: 23.9. – piatok: Mária Berešová, Viera Gmitrová, Lenka Kučmová, Gabriela Bašarová, Valéria Šlepkovská, Zlatica Borodáčová, Iveta Pejová, p. Kinlovičová ♥ Biblická škola: V utorok po sv. liturgii. Téma: Kniha Exodus Narodenie Mojžiša. Pozvaní ste všetci. ♥ Púť zemplínskych Gréckokatolíckych farností na mariánske pútnické miesto Máriapócs: 8. október 2011. Návšteva pútnického miesta spojená so slávením svätej liturgie v bazilike minor pri zázračnej ikone Presvätej Bohorodičky. Program: 7:30 – stretnutie autobusov na štátnej hranici, individuálny program v Nyiregyháza (prehliadka mesta, katedrála, kňazský seminár, tržnica ...) 11:30 – príchod do baziliky, možnosť sv. spovede, sv. ruženec, 13:30 – Svätá liturgia - protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, Moleben k Bohorodičke. Cena: 8 eur. Prihláste sa v sakristii chrámu do konca týždňa . ♥ Centrum pre rodinu SIGORD- Prešovskej eparchie pozýva na duchovné cvičenia nesviatostne sobášených. Žiaden človek nie je mimo Božieho záujmu. Hoci kanál spojenia a jeho intenzita sú rozdielne. Bližšie informácie na stránke : www.centrumsigord.sk a centrum.rodina@grkatpo.sk

S humorom: Po ceste ide kňaz na bicykli, ale ide bezdržiačky, pretože má späté ruky a modlí sa. Zastaví ho policajt a vraví:" Otče to bude za 20 centov, pretože na bicykli sa nesmie jazdiť bezdržiačky". Pán farár na to: " Pán policajt, ale mňa vedie môj anjel strážny". A policajt na to: "Tak to bude za 50, pretože na jednom bicykli dvaja ísť nemôžu."


Farský list  

list fara secovce

Farský list  

list fara secovce