Page 1

Bohoslužobný poriadok 15.- 21 .8.2011 15. august

Pondelok

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vţdy Panny. Flp 2, 5 – 11, Lk 10, 38 – 42 16. august

Utorok

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána z Edessy do Konštantínopola. 1 Kor 15, 29 – 38, Mt 21, 23 - 27 17. august

Streda

Svätý mučeník Myrón. 1 Kor 16, 4 – 12, Mt 21, 28 - 32 18. august

Piatok

Nedeľa

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. 1 Kor 4, 9 - 16,

Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. 18,00 hod. + Michal

Sobota

Svätý prorok Samuel. Rim 15, 30 – 33, Mt 17, 24 – 18, 4 21. august

Sečovce: 07,00 hod. zdr. Zuzana s rod. 18,00 hod. zdr. Ľubomír s rod.

Sečovce: 07,00 hod. + Helena (pan) 18,00 hod. zdr. Ján s rod. CELODENNÁ ADORÁCIA

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. 2 Kor 1, 12 – 20, Mt 22, 23 - 33 20. august

Sečovce: 07.00 hod. + Pavol Frajkor 18,00 hod. + Andrej

Štvrtok

Svätí mučeníci Flórus a Laurus. 2 Kor 1, 1 – 7, Mt 21, 43 – 46 19. august

PRIKÁZANÝ SVIATOK Albinov: 16,30 hod. sv. liturgia Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. na úmysel 18,00 hod. na úmysel MYROVANIE

Mt 17, 14 - 23

Sečovce: 07,00 hod. 18,00 hod. zdr. rod. Ţadanská

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI Albinov: 08,00 hod. svätá liturgia Trnávka: 10,00 hod. svätá liturgia Sečovce: 08,00 hod. za veriacich farnosti 10,00 hod. za veriacich farnosti 17,30 hod. VEČIEREŇ NEDELE 18,00 hod. za veriacich farnosti

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva: © Gréckokatolícky farský úrad v Sečovciach. Text neprešiel jazykovou úpravou. Vaše námety a pripomienky posielajte na adresu: grkatsecovce@gmail.com, alebo haburajt@gmail.com. Aktuálne oznamy, fotogalérie a ostatné informácie nájdete na našej webovej stránke: www.secovce.fara.sk.


Púť na Horu Zvir Prvá augustová nedeľa patrila odpustovej slávnosti na Hore Zvir. Aj 48 veriacich našej farnosti prijalo pozvanie Božej Matky do Litmanovej, aby tam spoločne s ostatnými pútnikmi zažili mystickú prítomnosť Bohorodičky. Nedeľné ráno (7.8) o 5.30 hod. sa autobus s pútnikmi zo Sečoviec vydal na takmer 150 km cestu smerom na sever nášho Slovenska. Počasie pod mrakom a trošku chladnejšie ráno sa však počas cesty zmenilo na krásny slnečný a horúci deň. Medzi nami pútnikmi vládla srdečná atmosféra vďake modlitbe, ktorá sprevádzala celú našu cestu. Akoby sám Ježiš – pútnik, zavítal medzi nás a naplnil naše srdcia pokojom. Okolo 8:00 hod. sme dorazili pod horu Zvir, kde nás už predišlo asi 20 autobusov a niekoľko sto áut. Tak začala naša cesta na horu – k Prečistej Čistote z Litmanovskej hory. Keďže stúpanie bolo náročné, našich starších pútnikov vyviezol hore malý mikrobus, ktorý tam premával práve pre takýchto ľudí. Ostatní sme sa vydal po jednotlivých zastaveniach krížovej cesty a počujúc spev z vrchu, sme cítili blízkosť posvätného miesta na ktoré sme sa približovali. Tam sme sa zúčastnili dopoludňajšieho programu: Akatistu, prednášky na tému rodina v dnešnom svete, modlitby svätého ruženca a napokon slávnostnej archijerejskej sv. liturgie. Tú slávil vladyka Ján Babjak spolu s biskupmi z Maďarska a Poľska. Slávnostným kazateľom bol přemyslovsko – waršavský arcibiskup – vladyka Ivan Martyniak, ktorý v homília poukázal zvlášť na súvislosť medzi horou „Tábor“ – vrchom premenenia a litmanovskou horou. V tejto posvätnej atmosfére bolo rukolapne cítiť prítomnosť Božej Matky, ktorej žiarivá svätosť+ prenikala do vnútra ľudskej duše. Po skončení sv. liturgie sme okolo 14:30 vyrazili z parkoviska. Čakala nás však ešte návšteva staroľubovnianskej nemocnice, do ktorej sanitka previezla z púte člena našej posádky. Po stabilizácii zdravotného stavu, sa aj tento náš člen mohol s nami pokojne vrátiť domov. Cestou späť okolo 15:30 hod. sme sa pomodlili ešte korunku k Božiemu milosrdenstvu, moleben k Presvätej Bohorodičke, svätý ruženec a príjemnosť atmosféry dokresľoval aj fakt, že až do Sečoviec sme celou cestou vyspievali všetky mariánske piesne, ktoré boli v spevníku. Domov sme sa rozchádzali s hlbokým zážitkom stretnutia Presvätej Bohorodičky na hore premenia – na hore Zvir. (o. kaplán)


OZNAMY ♥ Zosnutie Presvätej Bohorodičky: Pondelok 15.8 – prikázaný sviatok, máme povinnosť zúčastniť sa sv. liturgie. Myrovanie. Bl. M.D. Trčka: 25.8. – odporúčaný sviatok nášho blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Pri sv. liturgiách bude k nemu aj moleben. V nedeľu o 10.00 hod. odpustová slávnosť v Michalovskom kláštore, kde sú uložené jeho pozostatky. ♥ Odpustová slávnosť Ľutina: 20 – 21.8.2011. Bližšie info na nástenke. ♥ OPEKAČKA (noc) v kláštore –1.9. o 15,00 hod.- Milé deti, milí mladí, srdečne vás pozývam spoločne ukončiť prázdniny zábavným odpoludním v kláštore našich sestričiek. Môžte zobrať aj svojich rodičov. Každí kto bude chcieť má možnosť prenocovať v kláštore. ♥ Zbierka „Podporný fond eparchie“: 21.8.2011 pri všetkých sv. lit. ♥ Výstup na Rysy: Rysy, nachádzajúce sa na slovensko-poľskej hranici, majú tri vrcholy. Najvyšším je stredný vrchol (2 503 m n. m.) ležiaci na území Slovenska. Výstup by sa uskutočnil 3.9. – poslednú prázdninovú sobotu (ako bodka za prázdninami). Prípadní záujemcovia, nech sa prihlásia do 28.8. u o. Tomáša (alebo v sakristii), aby sme vedeli zabezpečiť dopravu. Cena za dopravu cca 10 eur. (180 km – na štrbské pleso). ♥ Upratovanie chrámu: 19.8. piatok - Kristína Kmecová, Katarína Rabatinová, Ľuba Smržliková, Eva Ferenčíková, Mária Krivá, Alena Molnárová, p. Kašajová 26.8. piatok - Mária Murínová, Helena Feňarová, Milka Vasilišinová, Marcela Dulebová, Mária Tkačiková, Marieta Hodovancová, Erika Bučková, p. Šrotová ♥ Sviatosť manželstva mienia prijať: Rastislav Roman, grkat. bývajúci v Trnávke a Lucia Krojerová, rkat. bývajúca v Poprade Ľubomír Rusinko, pravosl., bývajúci v Košiciach a Andrea Ferenčíková, grkat., bývajúca v Sečovciach Marek Šimai, grkat., bývajúci v Sečovciach a Jana Jonášová, grkat., bývajúca v Sečovciach


Bohoslužobný poriadok 8.- 14.8.2011 22. august

Pondelok

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. 2 Kor 2, 3 – 15, Mt 23, 13 - 22 23. august

Utorok

Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. 2 Kor 2, 14 – 3, 3 Mt 23, 23 - 28 24. august

25. august

Sečovce: 07,00 hod. 18,00 hod. + Marián (pan) Štvrtok

Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov. 2 Tim 1, 8 – 18, 8, 34 – 9, 1

26. august

ODPORÚČANÝ SVIATOK Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07,00 hod. 18,00 hod. + Pavol, Mária CELODENNÁ ADORÁCIA MOLEBEN K METODOVI D.T.

Piatok

Svätí mučeníci Adrián a Natália. 2 Kor 4, 13 – 18, Mt 24, 27 - 33 27. august

Sečovce: 07,00 hod. zdr. Miroslav s rod. 18,00 hod. zdr. Silvia a Samuel Zdrţanlivosť od mäsa

Sobota Sečovce: 07,00 hod. 15,00 hod. sobáš 18,00 hod. zdr. Ľudmila

Náš prepodobný otec Pimen. 1 Kor 1, 3 – 9, Mt 19, 3 - 12 Nedeľa

Náš prepodobný otec Mojţiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter. 1 Kor 9, 2 - 12

Albinov: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07.00 hod. 18,00 hod. + Mária, Štefan

Streda

Svätý hieromučeník Eutychés. 2 Kor 3, 4 – 11, Mt 23, 29 - 39

28. august

Trnávka: 16,30 hod. sv. liturgia Sečovce: 07.00 hod. 18.00 hod. + Ján

Mt 18, 23 - 35

11. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI Trnávka: 08,00 hod. svätá liturgia Albinov: 10,00 hod. svätá liturgia Sečovce: 08,00 hod. na úmysel 10,00 hod. za veriacich farnosti 17,30 hod. Večiereň nedele 18,00 hod. za veriacich farnosti 10:00 hod. ODPUST BL. M.D.T. Michalovce


Farský list 15.8.-28.8.  

Farský list 15.8.-28.8.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you