Issuu on Google+

NIEUW ARCADIË AMSTERDAM OOST Aanleiding voor het project wordt gevonden in de koerswijziging in het rijksbeleid voor de ruimtelijk ordening. De rijksoverheid besluit om afstand te doen van de Rijksbufferzones, die een belangrijk deel uit maken van afgelopen 50 jaar landschapsbeleid, de EHS, groen om de stad en de nationale landschappen. De belangrijkste verantwoordelijkheden liggen voortaan bij de gemeenten en provincies. De werkelijke waarde en betekenis van het landschap van de ‘metropool’ dreigt daarmee verder uit het oog te raken dan ooit. Dit terwijl het Hollandse cultuurlandschap een unieke variatie van landschappen, dorpen en steden bevat.

DE TRANSFORMATIE VAN HET METROPOLITANE LANDSCHAP ALS ONTWEROPOPGAVE David Kloet

[Academie van Bouwkunst, 2012]


PLANOLOGISCH KADER RANDSTADMETROPOOL

Planologisch kader: Groenblauwe kus Het Groene hart vs. Het Blauwe hart

Waardevolle ecologische verbinding tussen Oost Atlantische Flyway en De Groene as (schakering van ecologisch waardevolle landschappen van lager gelegen veenweide gebieden)

METROPOOLVORMING OOSTFLANK AMSTERDAM VERSTEDELIJKINGSDRUK 2040

5.000

ZAANOEVERS

5.000

40 km

N

0

10

20

30

40 km

N

4.000

0

10

20

30

40 km

N

IJOEVERS

1 : 1.000.000

0 Hollandse 10 20 30 Digitale Atlas Nieuwe Waterlinie

50.000

AMSTERDAM

40 km

ZEEBURGEREILAND

ALMERE

65.000

AMSTEL

12.000 6.500

Groeiende verstedelijkingsdruk tussen de kennisstad Amsterdam en de suburb Almere. De investeringen in in de uitbreiding van infrastructuur versplinteren het landschap.

5.000

1 : 1.000.000

Digitale Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie HOMERUS

IJBURG SCIENCE PARK

1.000

N

KNSF

1 : 1.000.0

Digitale Atlas Nieuwe Hollandse Water


LANDSCHAPSVORM METROPOOLREGIO AMSTERDAM Amsterdam wordt omringd door beleidslandschappen, als de Stelling van Amsterdam, de waterlinies, het Groene Hart, het Blauwe Hart - IJmeer, Laag Holland, Natura2000 en Rijksbufferzones. In de stad en ommeland ligt een reeks van parken, van klein naar groot. Het Vondelpark is groot, het Amsterdamse Bos groter, Spaarnwoude nog groter, en dan hebben we het wel gehad. Is een park op de schaal van het metropolitane landschap denkbaar? En hoe moet het nu met de stedelijke programma’s die boven het metropolitane landschap zweven? Dit ontwerp voor een nieuw metropolitaan parklandschap in Amsterdam Oost geeft de transitie tussen stad en ommeland vorm. Niet één verbinding, maar de samenhang bepaalt de kwaliteit van dit ontwerp waarin verschillende opgaven en tegenstrijdige belangen binnen één en dezelfde ruimte zijn opgelost. 51.

25km. 2h.05min.

52.

20km. 1h.40min.

50.

15km. 1h.15min.

18. 49. 43.

42.

29.

16. 21. 24.

45.

3.

28.

10. 12.

46.

5.

22.

47.

10km. 50min.

31.

5km. 25min.

2. 14. 7. 1.

34. 13.

19.

15. 8.

6.

9.

40.

11.

39.

4.

25.

20. 27.

32.

36.

35.

33.

44. 23.

30.

48. 38.

26.

47. 37.

17. 41.

53.

RECREATIONAL PARKS 15 - 20 MIN. 45 - 60 MIN.

CITYPARK 1- 5 MIN. 5-15 MIN. GRAND LANDSCAPES 30 - 60 MIN.

LOCAL GREEN 1 - 2 MIN.

HINTERLAND 5 - 15 MIN. 10 - 30 MIN.

STADSPARKEN, PLANTSOENEN EN TUINEN 1. Artis 2. Bilderdijkpark 3. Erasmuspark 4. Park Frankendaal 5. Frederik Hendrik Plantsoen 6. Frederiksplein 7. Hortus Botanicus 8. Museumplein 9. Oosterpark 10. Park Overhoeks 11. Sarphatipark 12. Tolhuistuin 13. Vondelpark 14. Wertheimpark 15. Weteringscircuit 16. Westerpark

SUBURBANE PARKEN

RINGWEGPARKEN

STADSRANDPARKEN

REGIOPARKEN EN -BOSSEN

BELEIDSLANDSCHAPPEN

17. Bijlmerpark 18. Buiksloterbreekpark 19. Piet Wiedijkpark 20. Darwinplantsoen 21. Eendrachtspark 22. Gerbrandypark 23. Gijsbrecht van Aemstelpark 24. Jan de Louterpad 25. Kasterleepark 26. ‘t Kleine Loopveld 27. Oosterbegraafplaats 28. Stadspark Osdorp 29. W.H.Vliegenbos

30. Amstelpark 31. Baanakkerspark 32. Beatrixpark 33. Martin Luther Kingpark 34. Rembrandtpark 35. Stegerpark 36. Schinkeleilanden

37. Amsterdamse Bos - Jac. P. Thijsse Park 38. Bijlmerweide 39. Diemerpark 40. Flevopark 41. Gaasperplas 42. Geuzenbos 43. Noorderpark/Florapark 44. Nieuwe Meer-Overlanden 45. Park de Kuil 46. Schellingwouderbreek 47. Sloterpark

47. Amsterdamse Bos 48. Diemerbos 49. Spaarnwoude - Houtrak 50. Spaarnwoude - Buitenhuizen 51. Spaarnwoude - Oostbroek 52. ‘t Twiske 53. Park21

A. Nationaal landschap Groene Hart B. Nationaal landschap Laag Holland C. Oude Hollandse Waterlinie D. Wereld erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie E. Wereld erfgoed Stellingen van Amsterdam F. Rijksbufferzone Amsterdam - Haarlem G. Rijksbufferzone Amsterdam - Purmerend H. Rijksbufferzone Amstelland - Vechtstreek I. Natura2000 - IJmeer J. Natura2000 - Waterland K. Natura2000 - Duinen

DIJKEN I. Stellingdijk II. IJdijk


DE ANATOMIE VAN HET OMMELAND DIEMERSCHEG UITGELICHT

Stedelijke structuur van losse buurten en wijken

Grote barrière Amsterdam Rijnkanaal snijdt het gebied in twee delen

Versnijding van stad en landschap door infrastructuur

Resultante is het ee landschap van onsamenhangende landschapskamers

CONCEPT

SCHAKELEN EN SCHAKEREN

3.100 hectare 1. PARK NIEUW DIEP

GRACHTENGORDEL

2. DIEMER PARK CIRCUIT

ZEEBURGERPAD

1

2

RT VAA

RING

3

IJDIJKEN WEESP

ERTREK

VAART

NAA

RDE

3. POLDERRING

S

PLA

ER SP

A

GA

VE

GEIN

CH

Concept 1. Totale oppervlakte 3.100 hectare 2. Driedeling kop - romp - hals 3. verbindend netwerk d.m.v. ‘loops’

T

RTE K

VAA RT


NAAR EEN NIEUW METROPOLITAAN PARKLANDSCHAP Het ommeland van Amsterdam wordt gezien als een grote kwaliteit onze ‘lobbenstad’, maar de druk hierop neemt toe en de logische verbinding tussen stad en ommeland ontbreekt. Dit geldt bij uitstek voor het landschap van de Diemerscheg. De Diemerscheg wordt gekarakteriseerd door veenstromen en veenweide, maar is ook hoog dynamisch en versnipperd door zware infrastructuur. Deze versnipperde ruimten zijn echter niet waardeloos. Wel moet er op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden om deze landschapskamers te verbinden en ontsluiten. Ook de nabijheid en verbondenheid van het centrum met de open veenweidelandschappen; Het zijn potenties die de metropoolregio nog veel sterker kan benutten. In het ontwerp verbinden ‘loops’ Amsterdam met het IJmeer, en het Groene Hart met het Blauwe Hart. Dit ontwerp voor een nieuw metropolitaan parklandschap in Amsterdam Oost geeft de transitie tussen stad en ommeland vorm. Niet één verbinding, maar de samenhang bepaalt de kwaliteit van dit ontwerp waarin verschillende opgaven en tegenstrijdige belangen binnen één en dezelfde ruimte zijn opgelost. Spectaculaire bruggen (Parkconnectors) slechten de barrières van infrastructuurlijnen, gemalen worden omgevormd tot parkpaviljoens en nieuwe parkentrees verwelkomen de stadsbewoner in het landschap. De restruimten worden als landschapskamers opnieuw ingericht en verbonden in het stedelijk weefsel tot een levendig metropolitaan parklandschap.

PARK NIEUWE DIEP


DIEMER PARK CIRCUIT

POLDERRING

0

0.1

0.5

Strategisch ontwerp Diemerscheg 1:10.000

1

kilometer


PARKENTREE PARK NIEUWE DIEP HET OPENVELD EN FLEVOBAD

VEENSTROMEN, TREKVAARTEN EN DIJKEN

Ecologie en klimaat rondom de stad

Het bestaande landschap biedt veel mogelijkheden voor ontsluiting en verbinding met de stad. De groenblauwe onderligger is het uitgangspunt van het ontwerp.

De ecologische structuur rondom de stad wordt samengevat in twee richtingen die exemplarisch zijn voor de wens op nationale schaal om het groene en blauwe hart met elkaar te verbinden: Stadsrandzones voor mens en dier

BEVAARBAARHEID

Langzame landschapnetwerk

Door ingrepen in de infrastructuur worden de bevaarbaarheid van het gebied vergroot, waardoor het goed aansluit op het waternetwerk Nederland.

Netwerk met nieuwe paden gekoppeld aan plekken en programma

Toevoeging nieuwe havens en uitbreiding netwerk door o.a. heropenen trekvaartstelsel.

Enscenering van snelweglandschap Door het specifiek ontwerpen van de knooppunten tussen snelweg, spoor en het langzaamverkeernetwerk ontstaat een interessante route naar de stad.

Objecten Rood - Parkconnectors Oranje - Historische objecten (forten) Blauw - Gemalen


PARKENTREE PARK NIEUWE DIEP EEN HELLEND PLEINVLAK VOOR HET JAVAPLANTSOEN

+13,25

NIEUWE DIEP

+1.64

+0.63

Indische buurt

PARK

+0,4

+0,04

+0,03 -2,00

-1,24

Javaplein

Flevoweg

Joodse begraafplaats

-0,4

t gemaal

+0.63

0.0-N.A.P.-LIJN

-1,93

-1,00

-0,4

Flevopark met oud gemaal

+1,13

-0,4

+1,13

Bovendiep

-0,4

Amsterdam Rijnkanaal

Nieuwe Diep

Ringweg oost A10

ZEEBURGERBOULEVARD

ZEEBURG CRUQUIUS

GEMAAL PAVILJOEN

JACHTHAVEN IJMEER

GEMAAL PAVILJOEN

PARKCONNECTOR PARKCONNECTOR

JAVAPLANTSOEN

FLEVOBAD

JOODSE BEGRAAFPLAATS

BOMENLINT JOGGINGTRACK

DRIJVENDE ZWEMBADEN GEMAAL HORECA

INDISCHE BUURT

GEMEENSCHAPSHUIS JACHTHAVEN NIEUWE DIEP

BOMENLINT JOGGINGTRACK JOODSE BEGRAAFPLAATS

OPENBARE OEVERS

ZEILSCHOOL SCOUTING

RINGVAART WATERGRAAFSMEER

GEMAAL PAVILJOEN

OPENBARE OEVERS

UITKIJKTOREN JACHTHAVEN NIEUWE DIEP

PARKCONNECTOR NESCIOBRUG

STATION SCIENCE PARK CAMPUSPLEIN 1:10.000

0

100

250 meter

STEIGEREILAND

JACHTHAVEN IJBURG LAGUNE


DIEMER PARK CIRCUIT DE UITGEGRAVEN IJBURG LAGUNE

+ 0,9 +0,90

+ 0,9

+0,62 -0,23 -1,72 -0,4

Diemen

+0,4

-1,73

-0,8

Tramspoor

+0,64

-1,83

Nederlands Israelische begraafplaats

-1,5

-0,7

Snelweg A1

-1,85

Diemer polderweg

Diemen De Agaatvlinder

W.P. + 0,2 W.P. + 0,2

Waterlabyrint

Amsterdam Rijn kanaal

w.p.-0,2

+5,20

+3,43

+0,62

W.P. -0,4

Diemerzeedijk

Diemerpark

IJburg Lisdoddelaan

Lagune

Gracht

Gracht

IJburg; Haveneiland

+0,9

Trambaan

Woonstraatje

STEIGEREILAND + 0,9 +0,90

+ 0,9

+0,62

+5,8 -0,23

-1,72

-1,68

-0,4

0.0-N.A.P.-LIJN

Sportpark Diemen Treinspoor

Polder Diemen

-1,73

+0,4

Tramspoor

BOMENLINT JOGGINGTRACK -0,8

-1,83

Nederlands Israelische begraafplaats

+0,64

-1,5

-0,7

Snelweg A1

-1,85

Diemer polderweg

LAGUNE

Diemen De Agaatvlinder

+3,43

+0,62

W.P. -0,4

Amsterdam Rijn kanaal

w.p.-0,2

+5,20

W.P. + 0,2 W.P. + 0,2

Waterlabyrint

Diemerzeedijk

Diemerpark

Lagune

IJburg Lisdoddelaan

Gracht

IJburg; Haveneiland

Gracht

W.P. + 0,2

+0,9

Trambaan

Woonstraatje

UITKIJKPUNT IJMEER

IJmeer

PARKCONNECTOR FESTIVAL HILLS

BOMENLINT JOGGINGTRACK

HAVENEILAND

LAGUNE VERNAT POLDERLAND

HAVEN RIETEILAND HOUTBOSCHPLEIN

DE OMLOOP RELIEF

PARKCONNECTOR

LAGUNE

LAGUNE

RIETEILAND

STATION DIEMEN

AMSTERDAM RIJNKANAAL

1:10.000

VERNATTE ZONE 0

100

250 meter


DIEMER PARK CIRCUIT

NIEUWE TOPOGRAFIE VOOR HET DIEMERPARK

IJBURG DE OMLOOP

IJMEER

FORT DE DIEMEN

DIEMEN

PARKCONNECTOR WATERTUIN ENERGIECETRALE

STADSENCLAVE NATTE ZONE RUIME VIADUCTEN

KANOROUTE

LAGUNE

ENERGIEVELD

FORT HAVEN

HAVEN

BEZOEKERSCENTRUM

MUIDERSLOT

KNSF TERREIN

IJDIJK

STADSENCLAVE

VESTING MUIDEN NATTE ZONE

STADSENCLAVE ZORG

VECHTTUNNEL A1

BIJLMERWEIDE STADSENCLAVE DIENSTVERLENING BIJLMERMEER

GAASP VECHTLANDGOEDEREN

VOETPAD OVER DE DIJK

STADSENCLAVE TUINDERIJEN

VECHT

GEMEENSCHAPSMOLEN PARKCONNECTOR

HAVEN VESTING WEESP GAASPERPLAS

STADSENCLAVE WATERZUIVERING

0

250

500 meter

SPOORTUNNEL ONDER DE VECHT


POLDERRING

STADSRAND MET STADSENCLAVES IN VERNATTE NATUURZONE AAN DE GAASP

Open IJmeer Luwtedam met struweel

IJdijk

Natte teen

Rietlandzone Ondiep water 0.2-0.4 m.

Zone waterplanten 0.4 - 0.8 m.

Ondiep luw water 0.8 - 1.5 m.

Principeprofiel IJdijken en luwtezone IJmeer

Veenweide Open landschap

Kanoroute Nat grasland Rietlandzone Gemeenschapsmolen Gaasp Bijlmermeerpolder

Principeprofiel Lange Stammerdijk - Gemeenschapspolder

Transformatie stakenbos Rietland met struweel Kanoroute

Rietland met huiskavels Gaasp Bijlmermeerpolder

Principeprofiel Stammerdijk - Diemerbos / Telegraafbos

Voetpad Einde oeverwal

< Openbare route > Korte Muiderweg

Vechtlandgoed Voetpad Vechtdijk Vecht

Vernatting ecologische zone stadsrand met stadsenclaven met grootstedelijke programmaâ&#x20AC;&#x2122;s

Principeprofiel oeverwal Vecht


PARKCONNECTORS EN PAVILJOENS

SPECTACULAIRE BRUGVERBINDEN OVER HET AMSTERDAM RIJNKANAAL SLECHTEN DE BARRIERE EN BIEDEN EEN WEIDS UITZICHT OP DE OMGEVING

Parkconnectors, Paviljoens, historische forten en vesting Vestingen, forten en historische objecten Park paviljoens in gemalen Parkconnectors

NIEUW ARCADIË AMSTERDAM OOST

oude gemalen worden nieuwe paviljoens

David Kloet

In de structuurvisie 2040 Amsterdam en in de Randstadvisie 2040 wordt benadrukt dat we ons moeten gaan richten op ‘echte’ stedelijkheid. In beide studies wordt het metropolitane park geïntroduceerd als contramal van de stedelijkheid, om onze steden van

Balistraat 16a

elkaar te scheiden (rijksbufferzones). Daarnaast moeten de metropolitane parken onze groeiende behoefte aan vrijetijdslandschappen vervullen. Het metropolitane park wordt door de Nederlandse overheid in de Randstadvisie gezien als een belangrijke structuurvormer

1094 JL Amsterdam

van de metropoolregio, want, zo is haar belangrijkste conclusie; ‘Het metropolitane park levert een bijdrage aan de verbetering van

The Netherlands

het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de metropool.‘ Het park is echter te beperkend om de gelaagde problematiek in het landschap op te lossen. We zien dat aan de regioparken, zoals het Spaarwoude of Twiske, die in de jaren ’80 rondom Amsterdam

david@immergrun.nl www.immergrun.nl

zijn ontwikkeld. De potenties zitten volgens dit plan juist in het ommeland van de stad. De nabijheid, bereikbaarheid lopen of met de fiets en verbondenheid met de open grootschalige landschappen, het zijn allemaal potenties voor de stadsregio die nog veel sterker benut kunnen worden.


Nieuw Amsterdam Oost Arcadië - Tentoonstelling