Page 1

EMEPSM II.Plànols

Estudi de Millora de l’Espai Públic del barri de Sant Marcel·lí

David Estal, Arquitecte


Promotor AUMSA, Actuacions Urbanes de València Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge Arquitecte David Estal Col·laborador Alejandro Cuñat Fotografies Vicent Soler, Lluís Vallés, Enric Cuenca, Enric

Agraïments

M. Pla, Mònica Ripoll, Mila Leibar, Ana Carrion,

Paco Blai i M. Carme Herrero

Juan M. Barberà i equip tècnic redactor

Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Marcel·lí, especialment a Àngel Vidal,

Il·lustracions Alfonso F. Morote

Lluis Vallés, Vicent Soler i Maria Navalón Representants de les entitats participants en el Grup de Treball Veïnal.

Fotomuntatges Maria Aucejo

Persones que han assistit a títol personal a les sessions de participació i anònimes que han omplert el qüestionari.

Poemes Imma Máñez

Parròquia i Col·legi de Sant Marcel·lí, especialment a Juan José Picó, Imma Máñez i José Miguel Michó

Diagnòstic perceptiu

Espai Rambleta, especialment a Lorena

Vir Roig, Carles Hernàndez, Mar Vidal, Enric

Palau i Juan Manuel Artigot

Cuenca

Caps

de

servei,

tècnics,

assessors/

es, gerents, regidors/es de les àrees Treball de camp i altres aportacions

de

Desenvolupament Medi

Urbà,

Mobilitat

Ambient,

Protecció

Josep Blai, Andreu Blai, Monica Ripoll, Ximo

Sostenible,

Estal, Mila Leibar, Mª Rosa Ramon, Vicente

Ciutadana i Govern Interior de l’Ajuntament

Martín, Joaquín Soler i Juan M. Barberá

de València.


Índex 1. Plànols d’informació Secció 01 Sòl urbà

5 7

URB - 00 Plànol base de treball URB - 01 Àrea d’estudi. Còmput de superfícies URB - 02 Àmbits de possible intervenció

Secció 02 Vivenda

12

VIV - 01 Edat de l’edificació VIV - 02 Altura de l’edificació

Secció 03 Demografia

16

DEM - 01 Població total per parcel·la (hab) DEM - 02 Densitat total per parcel·la (hab/m2) DEM - 08 % Població < 19 anys per parcel·la (hab) DEM - 09 % Població > 65 anys per parcel·la (hab)

Secció 04 Mobilitat MOB - 02 Línies EMT actualitzades 2016 MOB - 03 Línies metropolitanes 2015 MOB - 04 Línies EMT+Metropolitanes Sant Marcel·lí MOB - 05 Carril bici existent. Zona sud de València MOB - 06 Carril bici. Barri Sant Marcel·lí. Estacionaments MOB - 07 Sentits de circulació MOB - 08 Punts crítics. Seguretat vial

27


Secció 05 Estacionaments

36

EST - 01 Configuració de l’estacionament EST - 02 Nombre de vehícles per parcel·la EST - 03 Nombre d’estacionament privat - guals EST - 04 Nombre d’estacionament al carrer EST - 05 Nombre d’estacionament Privat-Guals/Carrer EST - 06 Nombre d’estacionament irregular EST - 07 Síntesi situació estacionament

Secció 06

Accesibilitat

45

ACCES - 01 Accesibilitat vivendes ACCES - 02 Accesibilitat encreuaments ACCES - 03 Elements a la voreres. Densitat d’obstacles

Secció 07 Medi ambient MAMB - 01 Contenidors MAMB - 02 Contenidors - Residus urbans (radi 50m) MAMB - 03 Contenidors - Cartró (radi 50m) MAMB - 04 Contenidors - Envasos lleugers (radi 50m) MAMB - 05 Contenidors - Vidre (radi 50m) MAMB - 06 Soroll urbà. Matí MAMB - 07 Soroll urbà. Vesprada MAMB - 08 Soroll urbà. Nit MAMB - 09 Soroll urbà. Mitjana MAMB - 10 Arbrat municipal MAMB - 11 Arbrat municipal. Espècies MAMB - 12 Arbrat municipal. Densitat MAMB - 14 Afecció solar. Sombra juliol 14:00h MAMB - 16 Afecció solar. Recreació tridimensional MAMB - 17 Allumenament

50


Secció 08 Vida de barri

69

VBARRI - 01 Comerç de barri VBARRI - 02 Negocis de barri VBARRI - 03 Locals i accesos a vivendes VBARRI - 04 Entitats col·laboradores VBARRI - 05 Comerç de barri. Densitat vida de barri VBARRI - 06 Negocis de barri Densitat vida barri VBARRI - 07 Locals buits. Densitat VBARRI - 08 Accesos a vivendes. Densitat VBARRI - 09 Ús de les plantes baixes

2. Plànols estat actual SA-01 Planta actual barri de Sant Marcel·lí - A0 SA-02 Planta actual barri de Sant Marcel·lí - Viari SA-SC-02 Secció Carrer de l’Enginyer José Sirera SA-SC-03 Secció Arq. Olaechea SA-SC-04 Secció Salvador Perles SA-SC-05 Secció Carrer de Sant Marcel·lí SA-SC-06

Secció C/ de Sant Marcel·lí + C/ de Reverend Josep Noguera + C/ Sant Pius X

SA-SC-07

Secció Plaça Monistrol + C/ Doctor Toyo Vilanova + C/ de Joan de Perpinyà

80


3. Plànols proposta PROP-01 Planta proposta barri de Sant Marcel·lí - A0 PROP-02 Planta proposta barri de Sant Marcel·lí (Esquema) PROP-03 Planta proposta barri de Sant Marcel·lí (Viari) PROP-04 Plànol proposta xarxa ciclista PROP-05 Configuració de l’estacionament proposta PROP-06 Planta proposta barri de Sant Marcel·lí (Àrees) PROPS-01 Secció Avinguda del Doctor Tomás Sala PROPS-02 Secció C/ de l’Enginyer José Sirera PROPS-03 Secció C/ Arq. Olaechea PROPS-04 Secció C/ Salvador Perles PROPS-05 Secció C/ de Sant Marcel·lí PROPS-06

Secció C/ de Sant Marcel·lí + C/ de Reverend Josep Noguera + C/ Sant Pius X

PROPS-07

Secció Plaça Monistrol + C/ Doctor Toyo Vilanova + C/ de Joan de Perpinyà

89


1. Plànols d’informació

5


Secció 01. Sòl urbà 7


FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

PLÀNOL BASE DE TREBALL

URB - 00


´

CARRER DE SANT MARCEL·LI

ESPAI RAMBLETA

CP FAUSTO MARTINEZ

PARC DE LA RAMBLETA

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

PLAZA DE MONISTROL

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CS SANT MARCEL·LI

LLEGENDA ÀREES

CARRER DE SALVADOR PERLES

VORERA CALÇADES VEHICLES PAS DE ZEBRA

POLIESPORTIU DE LA RAMBLETA

LIMIT INTERVENCIÓ DESCAMPATS. ESTACIONAMENT 1 FASE RAMBLETA

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

2º FASE RAMBLETA AREA TITULAR ADIF. TERRENYS AREA TITULAR CONSELLERIA AREA TITULAR ADIF. VIES PARCEL·LES MUNICIPALS HORST URBANS CEMENTERI DESCAMPATS

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

25

50

100

150

m 200

TÍTOL:

ESCALA:

1/3500

ÀREA DE ESTUDI. CÒMPUT DE SUPERFICIES

URB - 01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

Àmbits de possible intervenció urbana

URB - 02


Secciรณ 02. Vivenda 12


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

EDAD DE L’EDIFICACIÓ 2001 - 2009 1994 - 2000 1983 - 1993 1975 - 1982 1967 - 1974 1956 - 1966 1921 - 1955 < 1920

FONT: Catastro (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

EDAT DE L’EDIFICACIÓ

VIV - 01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

EDAD DE L’EDIFICACIÓ 1-2 3-5 6-7 8 - 11 12 - 18

FONT: Catastro (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ALTURA DE L’EDIFICACIÓ

VIV - 02


Secciรณ 03. Demografia 16


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ TOTAL PER PARCELA (HAB)

DEM - 01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major densitat

Menor o nula densitat

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

DENSITAT TOTAL PER PARCELA (HAB/M2)

DEM - 02


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ MENOR 10 ANYS PER PARCELA(HAB) DEM - 03


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ 11 - 19 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 04


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ 20 - 40 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 05


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ 40 - 64 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 06


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA Major població

Menor o nula població

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

POBLACIÓ > 65 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 07


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA 0 1 - 13 % 14 - 16 % 17 - 20 % 21 - 29 %

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

% POBLACIÓ < 19 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 08


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TERRENYS DESCAMPATS CALÇADES VEHICLES

Nº HAB PER PARCEL·LA 0 1 - 20 % 21 - 23 % 24 - 25 % 24 - 29 %

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

% POBLACIÓ > 65 ANYS PER PARCELA (HAB)

DEM - 09


Secciรณ 04. Mobilitat 27


ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/35000

PLÀNOL BASE DE TREBALL

MOB - 00


FONT: Ajuntament de València - EMT (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/30000

LINEES EMT FINS 2015

MOB - 01


FONT: Ajuntament de València - EMT (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/30000

LINEES EMT ACTUALITZADES 2016

MOB - 02


FONT: Ajuntament de València - EMT (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/40000

LINEES METROPOLITANES 2015

MOB - 03


´

LLEGENDA PARADA EMT AREA DE SERVICI. 50 M AREA DE SERVICI. 100 M AREA DE SERVICI. 200 M PARADA INTER-URBÀ. METROPOLITÀ AREA DE SERVICI. 50 M AREA DE SERVICI. 100 M AREA DE SERVICI. 200 M RUTA AUTOBUS EMT RUTA AUTOBUS INTER-URBÀ

FONT: PMUS (2013) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

20

40

80

120

m 160

TÍTOL:

ESCALA:

1/3000

LINIES EMT+METROPOLITANES sANT mARCEL·LI. INFLUÈNCIA

MOB - 04


FONT: PMUS (2013) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/30000

CARRIL BICI EXISTENT. ZONA SUR VALÈNCIA

MOB - 05


´

LLEGENDA CARRIL BICI PLANIFICAT APARCABISIS AREA DE SERVICI. 50 M AREA DE SERVICI. 100 M VALENBISI AREA DE SERVICI. 100 M

FONT: PMUS (2013) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

20

40

80

120

m 160

TÍTOL:

ESCALA:

1/3000

CARRIL BICI. BARRI SANT MARCEL·LI. ESTACIONAMENTS

MOB - 06


2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

CARRER DE SANT MARCEL·LI

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

2 Carriles

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

es

arril

2C

2C

arril

es

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

SENTITS DE CIRCULACIÓ

MOB - 07


CARRER DE SANT MARCEL·LI

4

CARRER DE L’ENGINYER JOSÉ SIRERA

1

CARRER DE SÒRIA

2

CARRER DE SANT PIUS X

3 CARRER REVEREND JOSEP NOGUERA

AVINGUDA DEL DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER PIUS IX

CARRER MUSIC CABANILLES

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

6

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

5

FONT: Equip Tècnic - Veïns del Barri ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

pUNTS CRITICS. SEGURETAT VIAL

MOB - 08


Secciรณ 05. Estacionaments 36


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TIPUS D’ESTACIONAMENT BATERÍA LÍNEA MIXTO NO ESTACIONAMENT NO URBANITZAT

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONFIGURACIÓ DE L’ESTACIONAMENT

EST - 01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA VEHICLES PER PARCEL·LA (Nº)

FONT: PMUS (2013) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NOMBRE DE VEHICLES PER PARCEL·LA

EST - 02


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ACCÉS AL PARKING PRIVAT

Nº ESTACIONAMENTS 0-2 3 - 10 11 - 19 20 - 25 26 - 46 47 - 92 93 - 136 137 - 196

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NOMBRE D’ESTACIONAMENT PRIVAT - GUALS

EST - 03


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ACCÉS AL PARKING PRIVAT

Nº ESTACIONAMENTS 0 1-9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 37 - 45 46 - 59 60 - 83

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NOMBRE D’ESTACIONAMENT CARRER

EST - 04


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ACCÉS AL PARKING PRIVAT

Nº ESTACIONAMENTS PRIVATS 0-2 3 - 10 11 - 19 20 - 25 26 - 46 47 - 92 93 - 136 137 - 196

Nº ESTACIONAMENTS CARRER 0 1-9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 37 - 45 46 - 59 60 - 83

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NOMBRE D’ESTACIONAMENT PRIVAT-GUALS/ CARRER

EST - 05


52

28

7

19

ESPAI RAMBLETA 5

CARRER DE SANT MARCEL·LI

6

CP FAUSTO MARTINEZ

16

PARC DE LA RAMBLETA

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

PLAZA DE MONISTROL

114

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA 35

CS SANT MARCEL·LI

37

CARRER DE SALVADOR PERLES POLIESPORTIU DE LA RAMBLETA

108

LLEGENDA ESTACIONAMENT IRREGULAR (Habitual)

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

5-7 8 - 18

DESCAMPATS AUXILIAR

19 - 34 35 - 50 51 - 114

1-4 5-6 7-8 9 - 10

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/3500

NOMBRE D’ESTACIONAMENT IRREGULAR. (20m2 estimació + percentatge ocupació)

EST - 06


52

28

7

19

ESPAI RAMBLETA 5

CARRER DE SANT MARCEL·LI

6

CP FAUSTO MARTINEZ

16

LLEGENDA ACCÉS AL PARKING PRIVAT

PARC DE LA RAMBLETA

ESTACIONAMENT IRREGULAR (Habitual) 5-7 8 - 18

DESCAMPATS AUXILIAR

19 - 34

PLAZA DE MONISTROL

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

35 - 50

114

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

51 - 114

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

1-4 5-6 35

CS SANT MARCEL·LI

Nº ESTACIONAMENTS PRIVATS 0-2 3 - 10 11 - 19

37

20 - 25

CARRER DE SALVADOR PERLES POLIESPORTIU DE LA RAMBLETA

7-8 9 - 10

26 - 46 47 - 92

108

93 - 136 137 - 196

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

Nº ESTACIONAMENTS CARRER 0 1-9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 37 - 45 46 - 59 60 - 83

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/3500

SINTÈSI SITUACIÓ ESTACIONAMENT. Carrer + Carrer irregular + Privat-Guals // Descampats

EST - 07


Secciรณ 06. Accesibilitat 45


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ACCÉS EDIFICIS 1980 - ACTUALITAT 1961 - 1980 (POSIBLE ACCÉS NO ACCESIBLE) < 1960 (NO ASCENSOR)

FONT: Catastro (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ACCESIBILITAT VIVENDES

ACCES-01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ACCÉS VIVIENDES RADIO 10m RADIO 25m RADIO 50m

RAMPA ACCESSIBLE RAMPA ACCESSIBLE. NO COMPLEIX INVIDENTS NO RAMPA

FONT: Ajuntament de València (2016) i Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ACCESIBILITAT CREUAMENTS. Cercanía amb plaçes minusvàlit i parades autobus.

ACCES-02


´

LLEGENDA LUM. TIPO FAROL POSTE GUALS HOSTELERIA ARBOLAT SEMAFORS EMT PARADES CONTENIDORS Major nombre obstacles

Menor nombre obstacles

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ELEMENTS A LA VORERA. DENSITAT DE OBSTACLES

ACCES-03


Secciรณ 07. Medi ambient 50


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA CONTENIDORS ENVASOS LLEUGERS CONTENIDORS CARTÓ CONTENIDORS RESIDUS URBANS CONTENIDORS VIDRE

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONTENIDORS

MAMB-01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONTENIDORS - RESIDUS URBANS (Radio 50m)

MAMB-02


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONTENIDORS - CARTÓ (Radio 50m)

MAMB-03


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONTENIDORS - ENVASOS LLEUGERS (Radio 50m)

MAMB-04


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONTENIDORS - VIDRE (Radio 50m)

MAMB-05


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA 0 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA 65 - 70 dBA > 70 dBA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

SOROLL URBÀ. MATÍ

MAMB-06


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA 0 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA 65 - 70 dBA > 70 dBA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

SOROLL URBÀ. VESPRADA

MAMB-07


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA 0 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA 65 - 70 dBA > 70 dBA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

SOROLL URBÀ. NIT

MAMB-08


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA 0 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA 65 - 70 dBA > 70 dBA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

SOROLL URBÀ. MITJANA

MAMB-09


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ARBOLAT MUNICIPAL

MAMB-10


´

CARRER DE SANT MARCEL·LI

LLEGENDA

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ARBOLAT MUNICIPAL. ESPÈCIES

MAMB-11


´

LLEGENDA Menys densitat arbres

Més densitat arbres

FONT: Ajuntament de València (2016) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ARBOLAT MUNICIPAL. DENSITAT

MAMB-12


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

AFFECCIÓ SOLAR. SOMBRA JUNY 14:00H

MAMB-13


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

AFFECCIÓ SOLAR. SOMBRA JULIOL 14:00H

MAMB-14


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

AFFECCIÓ SOLAR. SOMBRA AGOST 14:00H

MAMB-15


SOMBRA. JUNY 14:00H

SOMBRA. JULIOL 14:00H

SOMBRA. AGOST 14:00H

SOMBRA. JUNY 20:00H

SOMBRA. JULIOL 20:00H

SOMBRA. AGOST 120:00H

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:

TÍTOL:

AFFECCIÓ SOLAR. RECREACIÓ TRIDIMENSIONAL

MAMB-16


´

LLEGENDA LUM. AV. 12m ALTURA. 1 LAMPARA LUM. AV. 7m ALTURA. 2 LAMPARA LUM.AV. 7m ALTURA. 3 LAMPARA LUM. CARRETERA FACHADA. 1 LAMPARA LUM. CARRETERA 12m. 1 LAMPARA LUM. CARRETERA 12m. 2 LAMPARA LUM. TIPO FAROL FACHADA LUM. TIPO FAROL POSTE LUM. TECHO PASSATGES LUM. TIPO BOLA POSTE LUM. RAMBLETA POSTE LLUM DIRECTA r=5m LLUM DIFUSA r=10m

0

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ALLUMENAMENT

MAMB-17


Secciรณ 08. Vida de barri 69


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA ALIMENTACIÓ SUPERMERCATS CONSUM FARMACIES I SALUT SERVEIS EDUCATIUS HOSTELERIA ALTRES LOCALS SOCIALS Major comerç

Menor comerç o inexistent

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

comerç de barri (Tram de carrer // Manzana) VBARRI-01


CARRER DE SANT MARCEL·LI

´

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA NEGOCIS TALLERS MECÁNICS Major comerç

Menor comerç o inexistent

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NEGOCIS de barri (Tram de carrer // Manzana) VBARRI-02


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA LOCALS OCUPATS LOCALS DESOCUPATS ACCESOS

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

LOCALS Y ACCESOS A VIVENDES

VBARRI-03


Unió Musical L’Horta, Muixeranga València

ESPAI RAMBLETA

CP SARA FERNANDEZ

ALBORADA-CENTRE OCUPACIONAL UNIÓ MUSICAL L’HORTA.

FALLA ARQUEBISBE OLAECHEA-SANT MARCEL·LI

AVV. SANT MARCEL·LI Salvem Barri Sant Marcel·lí Grup de Consum per l’Horta.

COL·LEGI SANT MARCEL·LI

Alborada-Centre Ocupacional

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

AVV. SANT VICENT FERRER

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/3500

ENTITATS COLABORADORES

VBARRI-04


´

LLEGENDA Menys densitat

Més densitat

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

COMERÇ DE BARRI. DENSITAT VIDA BARRI

VBARRI-05


´

LLEGENDA Menys densitat

Més densitat

0

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

NEGOCIS DE BARRI. DENSITAT VIDA BARRI

VBARRI-06


´

LLEGENDA Menys densitat

Més densitat

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

LOCALS BUITS. DENSITAT

VBARRI-07


´

LLEGENDA Menys densitat

Més densitat

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ACCESSOS A VIVENDES. DENSITAT

VBARRI-08


´

LLEGENDA Menys densitat

Més densitat

FONT: Equip tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

0

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

15

30

60

90

m 120

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

ÚS DE LES PLANTES BAIXES. (Superposició Comerç + Negocis + Accesos vivendes)

VBARRI-09


2.PlĂ nols estat actual

80


VALENBISI

L9

L10

L9

L23

L23

LN6

L182

Bulevard Sud. Avinguda Doctor Tomàs Sala DESCAMPAT CARRER TOMÁS DE VILLAROYA

L9

(2000 m2)

L9

L10

L23

L23

LN6

L64

LN6

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER DE PIUS IX

Cementeri Anglés

CARRER DE SÒRIA

Espai Rambleta

MOLÍ DEL TELL

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

L27 LN6

DESCAMPAT ADIF CARRER JAUME MARCH

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

(2005 m2)

BEHRING CARRER DE

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE JAUME MARC H

DESCAMPAT CARRER SÒRIA

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

VALENBISI

CARRER DE PIUS IX

CP FAUSTO MARTÍNEZ

Cementeri General de València

Carrer de Sant Vicent

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DE SÒRIA

CP SARA FERNANDEZ

CARRER DE SÒRIA

(6980 m2)

DESCARGA

VALENBISI

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L10

COL·LEGI SALGUI

Parc de la Rambleta

L180

L9

L181

L27

DESCAMPATS ADIF - CARRER DE BEHRING (3200 m2)

M-M'

PLAÇA MONISTROL

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

D-D'

C-C'

N-N'

CARRER DE SANT PIUS X

SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE PIUS IX

L182 LN6

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

DESCARGA

CARRER DE BEHRING

DESCAMPAT CARRER DE BEHRING (854 m2)

DESCARGA

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI CARRER DE SÒRIA

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE PIUS IX

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

ERMITA DE SANT MARCEL·LI

DESCARGA

CARRER DE SALVADOR PERLES

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (01) (1500 m2)

CARRER DE SALVADOR PERLES CARRER DE SALVADOR PERLES

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (02) CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

(6914 m2) L10

DESCAMPAT CARRER SALVADOR PERLES PIUS IX (4326 m2)

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

PUNTS ENLLUMENAT CARRIL UNA DIRECCIÓ CARRIL DOBLE DIRECCIÓ CARGA I DESCARREGA ESTACIONAMENT VALENBISI ESTACIONAMENT BICIS ESTACIONAMENT MINUSVÀLIDS LN6 L180

PARADES D'AUTOBUSOS EMT/Metropolita CONTENIDORS ACCESSOS A VIVENDES GUALS

m

N

0

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic: E:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

E:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PUBLICACIÓN FINAL\_AUX03\Logo regidoria.JPG

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Colaborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:

10

20

30

40

50

100

TITOL:

1/1000

PLANTA ACTUAL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ

SA-01


AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER DE PIUS IX

Bulevard Sud. Avinguda Doctor Tomàs Sala

DESCAMPAT

(2000 m2)

L9

L10

L23

L9

F-F'

LN6

B-B'

MOLÍ DEL TELL

LN6

L64

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

L27

LN6

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

Cementeri Anglés

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

DESCAMPAT ADIF CARRER JAUME MARCH

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE PIUS IX

(2005 m2)

CARRER DE JAUME MAR CH CARRER DE SÒRIA

L27

LN6

G-G'

DESCAMPAT ADIF CARRER JAUME MARCH

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA DESCAMPAT CARRER SÒRIA

BEHRING CARRER DE

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE SANT PIUS X

B-B'

MOLÍ DEL TELL

CARRER DE SANT MARCEL·LI

F-F'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

Espai Rambleta

L23

CARRER DE SÒRIA

Espai Rambleta

A-A'

CARRER TOMÁS DE VILLAROYA

CARRER DE SÒRIA

CARRER DE SANT PIUS X

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CP FAUSTO MARTÍNEZ

CARRER DE SANT MARCEL·LI

(2005 m2)

CARRER DE JAUME MAR CH

G-G'

DESCAMPAT CARRER SÒRIA

BEHRING CARRER DE

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE PIUS IX

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DE SÒRIA

(6980 m2)

CP SARA FERNANDEZ

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L10

Parc de la Rambleta

COL·LEGI SALGUI

L180

SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT PIUS X

N-N'

L9

L181

L27

L182

LN6

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

H-H'

COL·LEGI SALGUI

PLAÇA MONISTROL

M-M'

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

L180

K-K'

D-D'

C-C'

Parc de la Rambleta

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

CARRER DE SANT MARCEL·LI

L10

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE PIUS IX

K-K'

DESCAMPATS ADIF - CARRER DE BEHRING

(3200 m2)

Carrer de Sant Vicent

CP FAUSTO MARTÍNEZ

Carrer de Sant Vicent

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CARRER DE SÒRIA

CARRER DE PIUS IX

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DE SÒRIA

(6980 m2)

CP SARA FERNANDEZ

DESCAMPATS ADIF - CARRER DE BEHRING

(3200 m2)

L9

L181

L27

L182

LN6

N-N'

D-D'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE BEHRING

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (01)

DESCAMPAT CARRER DE BEHRING

(1500 m2)

(854 m2)

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

I-I'

CARRER DE SALVADOR PERLES

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (02)

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (01)

(1500 m2)

L-L'

(6914 m2)

CARRER DE SÒRIA

J-J'

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

L-L' CARRER DE SALVADOR PERLES

E-E'

(4326 m2)

(854 m2)

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT PIUS X

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

DESCAMPAT CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO CARRER DE BEHRING

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

DESCAMPAT CARRER SALVADOR PERLES PIUS IX

CARRER DE PIUS IX

L10

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

PLAÇA MONISTROL

M-M'

ERMITA DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE SALVADOR PERLES

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

CARRER DE BEHRING

CARRER DE SÒRIA

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

I-I'

E-E'

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

J-J'

H-H'

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE JOSEP NOGUERA

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE PIUS IX

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

C-C'

ERMITA DE SANT MARCEL·LI

SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE PIUS IX

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DE SALVADOR PERLES CARRER DE SALVADOR PERLES

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

DESCAMPAT SALVADOR PERLES SANT PIUS X (02) L10

DESCAMPAT CARRER SALVADOR PERLES PIUS IX

(4326 m2)

(6914 m2)

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

CARRER PEATONAL CARRIL UNA DIRECCIÓ CARRIL DOBLE DIRECCIÓ ACCESSOS A VIVENDES GUALS

m

N

0

Equip Tècnic: PROY-SM-01 ESTUDI

SITUACIÓ ACTUAL (2016). PÚBLIC BARRI DE SANT MILLORA DE L’ESPAI DEL MARCEL·LÍ BARRI DE

DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

OCTUBRE 2016 Setembre 2016

Equip Tècnic: ESCALA 1/1000 Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:ARQ:

David Estal Herrero

COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa

1/2500

10

20

30

40

50

100 CARRER PEATON

CARRIL UNA DIRE

TÍTOL:

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT CARRIL DOBLE D

PLANTA ACTUAL BARRI(EMEPSM) DE SANT MARCEL·LÍ MARCEL·LÍ (VIARI)

ACCESSOS A VIV

SA-02

GUALS

N

0

10

20

30

40

50


A-A’

3.1

VORERA

5.0

ESTACIONAMENT

3.0

CALÇADA

3.0

CALÇADA

5.0

ESTACIONAMENT

4.0

VORERA

9.0

JARDINERA

3.0

7.6

VORERA

3.0

CALÇADA

VORERA

19.1

SECCIÓ AVINGUDA DEL DOCTOR TOMÀS SALA (A-A')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S02 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:

Equip Tècnic:

TÍTOL:

AVINGUDA DEL DE DOCTOR ESTUDI MILLORA TOMAS DE L'ESPAI PÚBLIC DEL 1/200 SALA (A-A’) COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) SA-SC-01 ARQ:

David Estal SECCIO Herrero


B-B’

3.0

VORERA

3.9

ESTACIONAMENT

3.0

3.0

CALÇADA

CALÇADA

4.0

ESTACIONAMENT

3.0

VORERA

19.9

SECCIÓ CARRER DE ENGINYER JOSÉ SIRERA (B-B')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:

Equip Tècnic:

TÍTOL:

ESTUDI DE MILLORA DESIRERA L'ESPAI PÚBLIC DEL CARRER DE ENGINYER JOSÉ 1/200COLAB: Alejandro Cuñat (B-B’) Tolosa BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) SA-SC-02 ARQ:

David EstalSECCIO Herrero


C-C’

13.9

3.9

2.0

VORERA

ESTACIONAMENT

4.0

CALÇADA

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

D-D’

3.9

VORERA

19.9

SECCIÓ ARQUEBISBE OLAECHEA (D-D')

2.7

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

3.0

CALÇADA

4.3

JARDINERA

4.0

CALÇADA

4.0

VORERA

20.0

SECCIÓ ARQUEBISBE OLAECHEA (C-C')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200COLAB: Alejandro Cuñat SECCIO (C-C’/ D-D’) (EMEPSM) SA-SC-03 TolosaARQ. OLAECHEA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ


E-E’

8.4

3.3

VORERA

ESTACIONAMENT IRREGULAR

2.0

ESTACIONAMENT

4.0

CALÇADA

4.0

CALÇADA

2.1

L-L’

4.0

VORERA

ESTACIONAMENT

16.0

SECCIÓ CARRER DE SALVADOR PERLES (E-E')

3.3

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

4.0

CALÇADA

4.0

CALÇADA

2.1

ESTACIONAMENT

4.0

VORERA

16.0

SECCIÓ CARRER DE SALVADOR PERLES (L-L')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

SECCIO PERLES (E-E’MARCEL·LÍ / L-L’) (EMEPSM) SA-SC-04 1/200 COLAB: Alejandro Cuñat TolosaSALVADORBARRI DE SANT


F-F’

3.7

VORERA

3.0

5.1

ESTACIONAMENT

4.0

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

6.5

JARDINERA

2.0

ESTACIONAMENT

4.0

CALÇADA

4.2

ESTACIONAMENT

3.4

3.6

VORERA

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (F-F')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200COLAB: Alejandro Cuñat SECCIO SANT MARCEL·LÍ (F-F’) Tolosa CARRER DE BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) SA-SC-05


H-H’ N-N’

G-G’ M-M’

2.1

1.8

VORERA

2.0

1.0

3.6

ESTACIONAMENT

8.0

CALÇADA

3.6

CALÇADA

JARDINERA

2.0

ESTACIONAMENT

VORERA

2.5

2.0

4.0

CALÇADA

ESTACIONAMENT

VORERA

2.2

2.0

ESTACIONAMENT

VORERA

12.2

24.6

SECCIÓ CARRER DE REVERENT JOSEP NOGUERA (N-N')

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (G-G')

1.9

VORERA

1.0

4.0

ESTACIONAMENT

5.0

CALÇADA

0.9

5.0

CALÇADA

4.0

ESTACIONAMENT

2.1

3.2

VORERA

VORERA

2.0

4.0

25.0

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

ESTACIONAMENT

2.0

VORERA

12.2

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (H-H')

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

2.2

CALÇADA

ESTACIONAMENT

SECCIÓ CARRER DE SANT PIUS X (M-M')

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL David EstalSECCIO Herrero C/ DE SANT MARCEL·LÍ (G-G’ / H-H’) + C/ DE REVERENT

1/200COLAB: Alejandro Cuñat JOSEPTolosa NOGUERA (N-N’) +BARRI CARRER PIUS X (M-M’) (EMEPSM) SA-SC-06 DESANT SANT MARCEL·LÍ


K-K’ I-I’ J-J’

1.7

VORERA

2.0

4.0

ESTACIONAMENT

4.3

1.9

ESTACIONAMENT

CALÇADA

1.7

VORERA

VORERA

5.0

3.3

ESTACIONAMENT

CALÇADA

13.9

2.0

ESTACIONAMENT

2.0

VORERA

14.0

SECCIÓ PLAZA MONISTROL (K-K')

2.1

VORERA

4.0

3.4

CALÇADA

ESTACIONAMENT

4.4

VORERA

2.4

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

4.2

CALÇADA

SECCIÓ CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ (J-J')

SECCIÓ CARRER DEL DOCTOR ROYO VILANOVA (I-I')

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

2.5

VORERA

13.1

13.9

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SITUACIÓ ACTUAL (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

2.0

ESTACIONAMENT

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL David Estal Herrero SECCIÓ PLAZA MONISTROL (K-K’) + CARRER DOCTOR TOYO

1/200 VILANOVA DE JOAN PERPINYA (J-J’) (EMEPSM) SA-SC-07 COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa(I-I’) + CARRER BARRI DEDE SANT MARCEL·LÍ


3.PlĂ nols proposta

89


VALENBISI

L9

L10

L23

L9

L23

LN6

L182

A-A'

Bulevard Sud. Avinguda Doctor Tomàs Sala L9 L9

L10

L23

L23

LN6

L64

LN6

TAXIS MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

PARKING Subterrani i nova plaça

CARRER DE SÒRIA

Espai Rambleta

MOTOS/BICIS

CARRER DE PIUS IX

AREA SOCIALITZACIÓ DE GOSSOS

CEMENTERI ANGLÈS

MOLÍ DEL TELL

L27 LN6

VALENBISI

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

VALENBISI

MOTOS/BICIS

CP FAUSTO MARTÍNEZ

CARRER DE PIUS IX

FUTUR PARKING en superfície temporal

MOTOS/BICIS

Cementiri General de València

BEHRING CARRER DE

MOTOS/BICIS

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DE SÒRIA

CP SARA FERNANDEZ

FUTUR PARC PAI de Sant Marcel·lí

CARRER DE SÒRIA

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CARRER DE JAUME MARC H

DESCARGA

Carrer de Sant Vicent

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L10

COL·LEGI SALGUI

Parc Rambleta

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

JOCS BIOSALUDABLES

CARRER DE SANT PIUS X

SANT MARCEL·LI

MOTOS/BICIS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DE PIUS IX

K-K'

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

PLAÇA MONISTROL

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

DESCARGA

CARRER DE BEHRING MOTOS/BICIS

L180

PARKING en superfície

L181

L27

L182

LN6

PARKING en superfície

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI CARRER DE SÒRIA

CARRER DE SANT PIUS X

JOCS INFANTILS

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS

PARKING en superfície temporal

PARKING en superfície

MOTOS/BICIS

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

MOTOS/BICIS

PARRÒQUIA DE SANT MARCEL·LI

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER DE JOSEP NOGUERA

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

MOTOS/BICIS

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE PIUS IX

DESCARGA

L9

AMBULANCIES

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DE SALVADOR PERLES MOTOS/BICIS

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

PARKING en superfície

PARKING en superfície temporal

Horts urbans

L10

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

JOCS INFANTILS i CANASTA

CARRIL BICI CREUAMENTS ELEVATS AREA SOCIALITZACIÓ DE GOSSOS

MOBILIARI URBA. PROPOSTES MODIFICACIÓ

Horts urbans

CARRER UN SENTIT

"La Muntanyeta"

CARRER DOBLE SENTIT CARGA I DESCARREGA ESTACIONAMENT VALENBISI ESTACIONAMENT BICIS ESTACIONAMENT MINUSVÀLIDS PARADES D'AUTOBUSOS EMT/Metropolita

LN6 L180

CONTENIDORS ACCESSOS A VIVENDES GUALS

m

N

0

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM

10

20

30

PLANTA PROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ

40

50

100


AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER DE PIUS IX

A-A'

DESCAMPAT CARRER TOMÁS DE VILLAROYA EMT

EMT

EMT

EMT

(2000 m2)

EMT

L9

EMT

L23

L10

PARKING Subterrani i nova plaça

EMT

LN6

EMT

MOLÍ DEL TELL

B-B'

TAXIS

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

TAXIS

Z 30

Z 30

CEMENTERI ANGLÈS MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

EMT

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

F-F'

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CP FAUSTO MARTÍNEZ

MOTOS/BICIS

FUTUR PARC PAI de Sant Marcel·lí

VALENBISI

CP FAUSTO MARTÍNEZ MOTOS/BICIS

FUTUR PARKING en superfície temporal

L180

VALENBISI

H-H'

COL·LEGI SALGUI

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

SANT MARCEL·LI

MOTOS/BICIS

M-M'

PLAÇA MONISTROL

EMT

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

SANT MARCEL·LI

CARRER DE BEHRING

M-M'

PLAÇA MONISTROL

D-D'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

PARRÒQUIA DE SANT MARCEL·LI

MOTOS/BICIS

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI

L-L'

DESCARGA

Z 30

CARRER DE BEHRING

MOTOS/BICIS

CARRER DE SÒRIA

DESCARGA

CARRER DE SANT PIUS X

JOCS INFANTILS

DESCARGA

E-E'

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

PARKING en superfície

PARKING en superfície temporal

MOTOS/BICIS

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

L27

L180

L9

L181

L27

L182 LN6

EMT

CARRER DE JOSEP NOGUERA

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

J-J'

L9

L181

MOTOS/BICIS

I-I'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

L180

L182 LN6

CARRER DE SANT PIUS X

H-H'

MOTOS/BICIS

C-C'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

N-N'

Z 30

K-K'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

PARRÒQUIA DE SANT MARCEL·LI

L27

LN6

EMT

CARRER DE PIUS IX

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

L9

L181 L182

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

D-D'

C-C'

EMT MOTOS/BICIS

Parc Rambleta

N-N'

MOTOS/BICIS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

DESCARGA

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE PIUS IX

MOTOS/BICIS

K-K'

Carrer de Sant Vicent

COL·LEGI SALGUI

Carrer de Sant Vicent

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L10

L10

BEHRING CARRER DE

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CARRER DE SÒRIA

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

Parc Rambleta

CARRER DE JAUME MAR CH

PARKING en superfície temporal

MOTOS/BICIS

CARRER DE PIUS IX

BEHRING CARRER DE

G-G'

CARRER DE SÒRIA

CP SARA FERNANDEZ

CARRER DE SÒRIA

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CARRER DE SÒRIA

CARRER DE SANT PIUS X

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE PIUS IX

MOTOS/BICIS

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

G-G'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CP SARA FERNANDEZ

CARRER DE SANT MARCEL·LI

B-B'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

MOTOS/BICIS

L27

LN6

EMT

MOTOS/BICIS

CARRER DE JAUME MAR CH

CARRER DE SÒRIA

PARKING Subterrani i nova plaça

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE PIUS IX

Z 30

MOTOS/BICIS

DESCARGA

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

EMT

L64

L27

CARRER DE SANT PIUS X

MOLÍ DEL TELL

EMT

LN6

LN6

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

MOTOS/BICIS

CARRER DE PIUS IX

DESCARGA

L23

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

Espai Rambleta

EMT

L9

F-F' CARRER DE SÒRIA

Espai Rambleta

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

Bulevard Sud. Avinguda Doctor Tomàs Sala

CARRER DE SALVADOR PERLES

L-L'

E-E'

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI CARRER DE SÒRIA

JOCS INFANTILS

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

JOCS INFANTILS

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DE SANT PIUS X

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

AMBULANCIES

J-J'

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

PARKING en superfície

CARRER DE JOSEP NOGUERA

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

L10

CARRER DE PIUS IX

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

I-I' CARRER DE SALVADOR PERLES

PARKING en superfície

PARKING en superfície temporal

AMBULANCIES

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DE SALVADOR PERLES MOTOS/BICIS

Z 30

EMT

PARKING en superfície L10

EMT

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

JOCS INFANTILS

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

Z 30

CARRER PEATONAL CARRER UN SENTIT CARRER DOBLE SENTIT ACCESSOS A VIVENDES GUALS

m

N

0

Equip Tècnic: PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

PROY-SM-01 ESTUDI

OCTUBRE 2016 Setembre 2016

Equip Tècnic: ESCALA 1/1000 Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:ARQ:

CAMI REIAL David Estal Herrero TÍTOL:

COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa

1/2500

10

20

30

40

50

100

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT

PLANTA PROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ MARCEL·LÍ (EMEPSM) (ESQUEMA)

PROP-02 N

0

10

20

30

40

50


AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

CARRER DE PIUS IX

A-A'

DESCAMPAT CARRER TOMÁS DE VILLAROYA

(2000 m2)

L9

L23

L10

PARKING Subterrani i nova plaça

LN6

L9

MOLÍ DEL TELL TAXIS MOTOS/BICIS

B-B'

MOTOS/BICIS

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

Z 30

Z 30

CEMENTERI ANGLÈS MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

L64

L27

LN6

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

MOTOS/BICIS

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

PARKING Subterrani i nova plaça

CARRER DE JAUME MAR CH

F-F'

CARRER DE SÒRIA MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS MOTOS/BICIS

CP FAUSTO MARTÍNEZ

MOTOS/BICIS

FUTUR PARC PAI de Sant Marcel·lí

VALENBISI

CP FAUSTO MARTÍNEZ MOTOS/BICIS

FUTUR PARKING en superfície temporal

L180

CARRER DE PIUS IX

MOTOS/BICIS

K-K'

MOTOS/BICIS

CARRER DE SANT PIUS X

H-H'

COL·LEGI SALGUI

MOTOS/BICIS

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

SANT MARCEL·LI

MOTOS/BICIS

M-M'

PLAÇA MONISTROL

CARRER DE PIUS IX

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

SANT MARCEL·LI

CARRER DE SANT PIUS X

CARRER DE BEHRING

H-H'

MOTOS/BICIS

M-M'

PLAÇA MONISTROL

PARRÒQUIA DE SANT MARCEL·LI

MOTOS/BICIS

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI

L-L'

DESCARGA

Z 30

CARRER DE BEHRING

MOTOS/BICIS

CARRER DE SÒRIA

DESCARGA

DESCARGA

E-E'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

JOCS INFANTILS

CARRER DE SANT PIUS X

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

VALENBISI

PARKING en superfície

PARKING en superfície temporal

MOTOS/BICIS

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER DE JOSEP NOGUERA

J-J'

L180

L9

L181

L27

L182 LN6

EMT

CARRER DE PIUS IX

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

I-I'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

D-D'

MOTOS/BICIS

C-C'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

N-N'

Z 30

K-K'

CARRER DE L'ARQUEBISBE OLAECHEA

PARRÒQUIA DE SANT MARCEL·LI

L27

LN6

CARRER DEL PROFESSOR ANTONI UBIETO

D-D'

C-C'

MOTOS/BICIS

Parc Rambleta

N-N'

MOTOS/BICIS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

DESCARGA

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L9

L181 L182

Carrer de Sant Vicent

COL·LEGI SALGUI

Carrer de Sant Vicent

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

L10

L10

BEHRING CARRER DE

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CARRER DE SÒRIA

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

CARRER DEL MÚSIC CABANILLES

Parc Rambleta

CARRER DE JAUME MAR CH

PARKING en superfície temporal

MOTOS/BICIS

CARRER DE PIUS IX

BEHRING CARRER DE

G-G'

CARRER DE SÒRIA

CP SARA FERNANDEZ

CARRER DE SÒRIA

CARRER DE SÒRIA

PLAÇA DEL CANONGE ROGER CHILLIDA

CARRER DE SANT MARCEL·LI

CARRER DE PIUS IX

MOTOS/BICIS

PLAÇA DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE JOSEP NOGUERA

CP SARA FERNANDEZ

G-G'

CARRER DE SANT PIUS X

MOTOS/BICIS

L27

LN6

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

CARRER DE SANT MARCEL·LI

VALENBISI

B-B'

CARRER DE JOSEP NOGUERA

DESCARGA

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

Z 30

MOTOS/BICIS

CARRER DE SANT PIUS X

MOLÍ DEL TELL

CARRER DE PIUS IX

DESCARGA

LN6

MOTOS/BICIS

CARRER DE L'ENGINYER JOSE SIRERA

Espai Rambleta

L23

F-F' CARRER DE SÒRIA

Espai Rambleta

AVINGUDA DOCTOR TOMÀS SALA

Bulevard Sud. Avinguda Doctor Tomàs Sala

L-L'

CARRER DE SALVADOR PERLES

JOCS INFANTILS

CARRER DE SALVADOR PERLES

CENTRE DE SALUT SANT MARCEL·LI CARRER DE SÒRIA

CARRER DE SANT PIUS X

COL·LEGI PARROQUIAL DE SANT MARCEL·LI

AMBULANCIES

E-E'

JOCS INFANTILS

MOTOS/BICIS

MOTOS/BICIS

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

J-J'

CARRER DE JOAN DE PERPINYA

PLAÇA ALQUERÍA DELS BALCONS

CARRER DE JOSEP NOGUERA

PARKING en superfície

CARRER DE PIUS IX

POLIESPORTIU DE SANT MARCEL·LI

L10

MOTOS/BICIS

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

I-I' CARRER DE SALVADOR PERLES

PARKING en superfície

PARKING en superfície temporal

AMBULANCIES

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DE SALVADOR PERLES MOTOS/BICIS

Z 30

EMT

PARKING en superfície L10

JOCS INFANTILS

ALQUERÍA DEL TORRENTÍ. CASAS DEL BARÓN

VALENBISI

EMT

CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER

Z 30

CARRER PEATONAL CARRER UN SENTIT CARRER DOBLE SENTIT ACCESSOS A VIVENDES GUALS

m

N

0

Equip Tècnic: PROY-SM-01 ESTUDI

PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE

DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

OCTUBRE 2016 Setembre 2016

Equip Tècnic: ESCALA 1/1000 Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

ESCALA:ARQ:

CAMI REIAL David Estal Herrero TÍTOL:

COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa

1/2500

10

20

30

40

100CARRER PEATON

50

CARRER UN SEN

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT CARRER DOBLE

PLANTA PROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ MARCEL·LÍ (EMEPSM) (VIARI)

PROP-03

ACCESSOS A VI GUALS

N

0

10

20

30

40

50


XARXA CICLISTA CARRIL BICI ELIMINAT CARRIL BICI PROPOSTA CARRIL BICI ACTUAL VALENBICI ELIMINAT VALENBICI PROPOSTA VALENBICI ACTUAL ESTACIONAMENT BICIS PROPOSTA ESTACIONAMENT BICIS ACTUAL

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/3000

PLÀNOL PROPOSTA XARXA CICLISTA

PROP-04


CARRER DE SANT MARCEL·LI

PLAZA DE MONISTROL

PLAZA DE SANT MARCEL·LI

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ

CARRER DE SALVADOR PERLES

CARRER DEL Dr ROYO VILANOVA

CARRER ARQUEBISBE OLAECHEA

LLEGENDA TIPUS D’ESTACIONAMENT BATERÍA LÍNEA MIXTO NO ESTACIONAMENT NO URBANITZAT

FONT: Equip Tècnic ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM)

Equip Tècnic:

Setembre 2016

Arquitecte: DAVID ESTAL HERRERO Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

1/2500

CONFIGURACIÓ DE L’ESTACIONAMENT PROPOSTA

PROP-05


B-B’

5.7

VORERA

1.7

BICI

2.0

3.5

ESTACIONAMENT

CALÇADA

4.0

ESTACIONAMENT

3.0

VORERA

19.9

SECCIÓ CARRER DE ENGINYER JOSÉ SIRERA (B-B')

5.7

VORERA

1.7

BICI

2.0

3.5

ESTACIONAMENT

CALÇADA

4.0

ESTACIONAMENT

3.0

VORERA

19.9

SECCIÓ CARRER DE ENGINYER JOSÉ SIRERA (B-B')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200 PLÀNOL SECCIÓ COLAB: Alejandro Cuñat TolosaPROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-02


C-C’

3.8

VORERA

2.0

3.0

ESTACIONAMENT

2.3

2.9

JARDINERA

CALÇADA

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

D-D’

3.9

VORERA

19.9

SECCIÓ ARQUEBISBE OLAECHEA (D-D')

3.8

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

3.0

CALÇADA

2.3

JARDINERA

2.9

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

4.0

VORERA

20.0

ESCALA:

SECCIÓ ARQUEBISBE OLAECHEA (C-C')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

Equip Tècnic:

TÍTOL:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200 PLÀNOL SECCIÓ COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa PROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-03


E-E’

11.8

2.0

VORERA - PLAZA ALQUERIA

ESTACIONAMENT

3.0

CALÇADA

2.0

AJARDINAMENT

2.9

CALÇADA

2.1

L-L’

4.0

VORERA

ESTACIONAMENT

27.8

SECCIÓ CARRER DE SALVADOR PERLES (E-E')

6.1

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

3.0

2.0

JARDINERA

CALÇADA

2.9

CALÇADA

2.1

ESTACIONAMENT

4.0

VORERA

22.1

SECCIÓ CARRER DE SALVADOR PERLES (L-L')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200COLAB: Alejandro Cuñat PLÀNOL SECCIÓ TolosaPROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-04


F-F’

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (F-F')

11.8

VORERA

5.0

CALÇADA PEATONAL

10.5

PLAÇA

5.0

11.3

CALÇADA PEATONAL

VORERA

41.5

PARKING SUBTERRANI

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (F-F')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

COLAB: Alejandro Cuñat Tolosa PROPOSTA 1/200 PLÀNOL SECCIÓ BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-05


H-H’ N-N’

G-G’ M-M’

2.2

2.8

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

3.6

CALÇADA

8.0

PASSEIG ARBOLAT

3.6

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

2.3

3.7

ESTACIONAMENT

VORERA

2.5

CALÇADA

VORERA

2.0

2.0

ESTACIONAMENT

VORERA

12.2

24.6

SECCIÓ CARRER DE REVERENT JOSEP NOGUERA (N-N')

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (G-G')

SECCIÓ CARRER REVEREND JOSEP NOGUERA (N-N’)

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCEL·LÍ (G-G’)

2.8

VORERA

2.0

ESTACIONAMENT

3.5

CALÇADA

8.1

PASSEIG ARBOLAT

3.4

CALÇADA

2.0

ESTACIONAMENT

2.1

3.2

VORERA

VORERA

2.0

3.8

1.5

CALÇADA

ESTACIONAMENT

25.0

CARRIL BICI

2.0

VORERA

12.2

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCE·LÍ (H-H')

SECCIÓ CARRER DE SANT PIUS X (M-M')

SECCIÓ CARRER DE SANT MARCEL·LÍ (H-H’) ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01

SECCIÓ CARRER DE SANT PIUS X (M-M’) Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200COLAB: Alejandro Cuñat TolosaPROPOSTABARRI PLÀNOL SECCIÓ DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-06


K-K’ I-I’ J-J’

2.8

5.0

PEATONAL

PEATONAL + VEHICLES

5.9

6.1

5.0

PEATONAL

PEATONAL 13.9

14.0

3.1

PEATONAL

PEATONAL + VEHICLES

SECCIÓ PLAZA MONISTROL (K-K')

VORERA

4.1

2.0

3.5

CALÇADA

ESTACIONAMENT

4.4

VORERA

4.7

VORERA

5.0

CALÇADA PEATONAL

13.1

13.9

SECCIÓ CARRER DE JOAN DE PERPINYÁ (J-J')

SECCIÓ CARRER DEL DOCTOR ROYO VILANOVA (I-I')

ESTUDI DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DE PROPOSTA REGENERACIÓ URBANA (2016). BARRI DE SANT MARCEL·LÍ SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROY-SM-S01 D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.GENERAL\_IMAGENES+LOGOS\ayunval.png

D:\_TRABAJO\L01_LABORAL\L05_2016.05-09_AUMSA_BARRIO SAN MARCELINO\_PLANOS_V.PUBLICACION\LOGOS\LOGO-AUMSA_01.jpg

3.3

VORERA

Equip Tècnic:

Setembre 2016 OCTUBRE 2016DAVID ESTAL HERRERO ESCALA 1/350 Arquitecte: Col·laborador: ALEJANDRO CUÑAT TOLOSA

TÍTOL:

ESCALA:

Equip Tècnic:

ARQ:

David Estal Herrero

ESTUDI DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL

1/200COLAB: Alejandro Cuñat PLÀNOL SECCIÓ Tolosa PROPOSTA BARRI DE SANT MARCEL·LÍ (EMEPSM) PROPS-07


València, 30 de setembre de 2016

EMEPSM 2. Plànols  

Catàleg de l'Estudi de Millora de l'Espai Públic del barri de Sant Marcel·lí (València). Promotor: AUMSA, Regidoria de Desenvolupament Urbà...

EMEPSM 2. Plànols  

Catàleg de l'Estudi de Millora de l'Espai Públic del barri de Sant Marcel·lí (València). Promotor: AUMSA, Regidoria de Desenvolupament Urbà...

Advertisement