Page 1

MARKETING ROI IS GEEN KEUZE……


MARKETING ROI IS GEEN KEUZE; HET IS EEN “MUST”


AGENDA 1. Veranderingen die impact hebben op ROI 2. Wat is marketing ROI? 3. Belangrijkste lessen voor P&G? 4. Wat is er veranderd en wat zou nog moeten veranderen?


AGENDA 1. Veranderingen die impact hebben op ROI 2. Wat is marketing ROI? 3. Belangrijkste lessen voor P&G? 4. Wat is er veranderd en wat zou nog moeten veranderen?


Het was zo simpel! • • • • • • •

2-3 TV zenders 1 Kostwinner (9:5) 1 Shopper 2 Kinderen 1 Supermarkt 1 Dokter, Apotheek 2-3 merken per categorie.


Consument = Multi-tasking


Spots nodig voor >75% bereik

1970: 2006:

12 >100


Alles communiceert tegenwoordig


70% van beslissingen in de winkel


Keuze op het schap doet denken aan Tokyo!


Marketing ≠ kostenpost Marketing = Investering Moet dan wel als investering worden behandeld:

• Wat is de doelstelling? • Wat is het risicoprofiel? • Welke “assets” kunnen worden gebruikt?


AGENDA 1. Veranderingen die impact hebben op ROI 2. Wat is marketing ROI? 3. Belangrijkste lessen voor P&G? 4. Wat is er veranderd en wat zou nog moeten veranderen?


ROI = Return on Involvement Brand Building = consistente en winstgevende merkgroei

Merkwaarde

Involvement & Loyaliteit


ROI = “Get More Brand for your Buck”


AGENDA 1. Veranderingen die impact hebben op ROI 2. Wat is marketing ROI? 3. Belangrijkste lessen voor P&G? 4. Wat is er veranderd en wat zou nog moeten veranderen?


ROI Bevindingen… 1. ROI is een mindset, verankerd in cultuur 2. Start met duidelijke doelstellingen 3. Consumer = Boss 4. “Brand Equity” is leidraad 5. Investeer in marketing innovatie 6. Plan voor synergie tussen alle marketing activiteiten 7. Meten = Weten


1.ROI = Mindset ! Voor adverteerder, bureau en exploitant‌..


2. Duidelijke doelstellingen Voor alles wat je doet !


3. Consumer is Boss! VROEGER: Huisvrouw 20-49 / B1

NU: •Wat houdt haar bezig? •Hoe spendeert ze haar budget? •Hoe ziet haar dag eruit? •wat is belangrijk voor haar? •wat zijn haar problemen? •hoe winkelt ze en waar? •waar en wanneer is ze het meest ontvankelijk voor communicatie? •hebben we haar permissie? •Wat is haar relatie met het merk


4. Brand Equity is de Leidraad voor alles

Overall Equity

Brand Character Building Blocks PODs (Points of Difference) POPs (Points of Parity)


5. Investeer in marketing innovatie


6. Synergie in marketing plan

Customer Trade Announcement

TV dedicated copy

Internet

Instore theatre

Co-Marketing

PR Plot „Revolution“


7. Meten = Weten


AGENDA 1. Veranderingen die impact hebben op ROI 2. Wat is marketing ROI? 3. Belangrijkste lessen voor P&G? 4. Wat is er veranderd en wat zou nog moeten veranderen?


WAT IS ER VERANDERD? 1. ROI Cultuur 2. Duidelijker doelgroep definitie per merk 3. Middeleninzet volgt consument (“when / where most receptive”)


NOG TE VERANDEREN

1. STOP: plannen zonder duidelijke doelstelling 2. STOP: redeneren vanuit het medium  denk niet alleen aan GRPs 3. BLIJVEN DOEN: leren; ROI denken is continu proces…… 4. BLIJVEN DOEN: houd het simpel. Voorkom fragmentatie 5. START: Stel CONSUMENT centraal  “When and where receptive” 6. START: werk samen aan idee vanaf het begin met adverteerder, bureau en exploitant.


MARKETING ROI IS GEEN KEUZE; HET IS EEN “MUST”

P&G marketing ROI  

P&G marketing ROI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you