Page 1

ELS METALLS

David Beurnio G端ell 1rC 2013-2014


Índex Metalls: propietats i aplicacions. Metalls ferrosos (Ferro pur, acer, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa o ferro colat)..................................Pàgina 3 Metalls: propietats i aplicacions. Metalls no ferrosos (Alumini, crom, coure, titani).........................................................................................Pàgina 4 Metalls: propietats i aplicacions. Metalls no ferrosos (Llautó, zinc, crom, estany).................................................................................................Pàgina 5


Els metalls: propietats i aplicacions Metalls ferrosos Ferro pur: És un metall mal·leable, tenaç i de color gris platejat (si no està rovellat). A partir del ferro es fan molt aliatges. S'utilitza principalment per fer aliatges o bé productes siderúrgics.

Acer: És un aliatge del ferro pur afegint-hi una mica de carboni. És bastant resistent ,dur. I lluent si no està rovellat. Es pot rovellar. Alguns cargols són d'acer.

Acer inoxidable: És molt semblant a l'acer però hi afegeixen crom i níquel i això fa que no es rovelli. S'utilitza moltes vegades per fer alguns rellotges.

Acer galvanitzat: És acer però amb una capa de recobriment de zinc. Això fa que no es rovelli igual que l'acer inoxidable però surt més econòmic ja que no és tant brillant. S'utilitza moltes vegades per a la fabricació dels fanals del carrer.

Fosa o ferro colat: És un aliatge del ferro amb un 2% de carboni. Aquest aliatge tendeix a ser trencadís. Té gran resistència a la deformació i no es rovella. Els radiadors o estufes de fa un temps se solien fer d'aquest metall.


Els metalls: propietats i característiques Els metalls no ferrosos Alumini: És un metall lleuger, tou però resistent i d'un color platejat. També, és molt mal·leable i dúctil. Es sol utilitzar per a mobiliari urbà com per exemple les taules i cadires de les terrasses dels bars.

Crom: És un metall dur, fràgil, gris acerat i molt brillant. És molt resistent a la corrosió. És pot utilitzar per fer llantes per cotxes.

Coure: És un molt bon conductor tèrmic i elèctric. És molt dúctil i deformable i te baixa resistència. És d'un color vermellós i és molt fàcil d'identificar. S'utilitza principalment per a fer canonades d'aigua calenta o per a fer l'interior dels cables.

Titani: És dur i bon conductor tèrmic i elèctric. És bastant resistent a la corrosió. Quan el titani és pur, és un metall lleuger, fort, brillant i d'un color blanc metàl·lic. Gràcies a la seva alta resistència a la corrosió, és utilitzat, per exemple, per a la fabricació d'hèlices.

Bronze: És qualsevol dels diferents aliatges composts sobretot per coure i estany. És més dur i resistent que qualsevol altre aliatge comú, excepte l'acer. També és un metall bastant resistent a la corrosió. Les campanes solen ser de bronze.


Els metalls: propietats i característiques Els metalls no ferrosos Llautó: És un aliatge de coure, zinc i altres materials. És més dur que el coure, és dúctil i es pot forjar en planxes fines. Hi han varis tipus de llautó. Alguns tipus de llautó són mal·leables només en fred, altres només en calent, i alguns no ho són a cap temperatura. Tots els tipus d'aquest aliatge es tornen trencadissos quan s'escalfen a una temperatura pròxima al punt de fusió.

Zinc: És un metall dur i fràgil a la majoria de temperatures però es torna mal·leable a entre 100 i 150ºC. Per sobre de 210ºC, el metall torna a esdevenir fràgil i pot ser pulveritzat per impacte. És un conductor elèctric mitjanament bo. Es pot utilitzar per fabricar bateries zinc-aire per a ordinadors portàtils.

Plom: És molt tou, mal·leable i dúctil. Si s'escalfa lentament pot fer-se passar a través de qualsevol forat. Presenta una baixa resistència a la tracció i és un mal conductor de l'electricitat. Es pot utilitzar per fabricar municions a causa de la seva tenacitat i el seu pes.

Estany: És un metall platejat, mal·leable, dúctil, no s'oxida fàcilment en aire i és resistent a la corrosió. S'utilitza moltes vegades per recobrir acer o fer aliatges.

Treball dels metalls. Tecnologia 1r ESO