Page 1

MTGLocal Mitjans Inteactius Prototipatge d’una nova plataforma interactiva.

David BeltrĂ Tejero Aula 1


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Índex I. PROCÉS D’ELECCIÓ DE LA IDEA. ........................................................................................................................ 4 II PROCÉS DE DOCUMENTACIÓ A L’ENTORN DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE .............................................. 5 POTENCIAR LES EXTERNALITATS DE XARXA DIRECTES I INDIRECTES: ............................................................................. 5 POLÍTICA CLARA DE PRIVADESA:..................................................................................................................................... 5 UX EFICIENT I SENZILLA:................................................................................................................................................ 5 DISSENY ACURAT: ........................................................................................................................................................... 6 SERVEIS COMPLEMENTARIS: ........................................................................................................................................... 6 OBJECTIUS...................................................................................................................................................................... 7 JUSTIFICACIÓ................................................................................................................................................................ 7 FUNCIONAMENT........................................................................................................................................................... 8 LOCALITZADOR .............................................................................................................................................................. 8 Canvis ....................................................................................................................................................................... 8 Cartes........................................................................................................................................................................ 8 Usuaris...................................................................................................................................................................... 8 Botigues..................................................................................................................................................................... 9 ÀLBUM ........................................................................................................................................................................... 9 Àlbum de canvis ........................................................................................................................................................ 9 Àlbum de desitjos ...................................................................................................................................................... 9 Àlbum de suggerències.............................................................................................................................................. 9 Mostrar ..................................................................................................................................................................... 9 Modificar................................................................................................................................................................. 10 Compartir................................................................................................................................................................ 10 PANTALLA DE CANVIS ................................................................................................................................................... 10 SCANNER DE CARTES .................................................................................................................................................... 11 EDITOR DE BARALLES ................................................................................................................................................... 11 GESTOR DE DRAFTS ...................................................................................................................................................... 11 COMPTADOR DE VIDES .................................................................................................................................................. 12 OPCIONS ....................................................................................................................................................................... 12

-2-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERCER ENTORN .............................................................. 13 REFERÈNCIA................................................................................................................................................................ 15 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................ 15 RECURSOS UTILITZATS ........................................................................................................................................... 16

-3-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

I. Procés d’elecció de la idea. Magic:The Gathering (MTG) és el joc de cartes col·leccionables més jugat del mon, amb més de dotze milions de jugadors repartits entre més de setanta països. Les cartes es distribueixen en sobres de 15 unitats, on hi ha una tria semialeatòria de cartes de la col·lecció corresponent. Moltes botigues comercialitzen aquests sobres, juntament amb cartes de forma individual, a les quals s’hi assigna un preu en funció del seu estat de conservació, demanda i validesa en els formats de joc actuals. Una pràctica habitual entre els jugadors de MTG és l'intercanvi de cartes, ja que és molt difícil aconseguir les necessàries per jugar només amb la compra de sobres. Per això és habitual veure a jugadors amb àlbums de cartes per canviar ja sigui tant a tornejos com a botigues especialitzades. L’objectiu és crear una aplicació que faciliti aquest l'intercanvi entre els usuaris, creuant les dades entre les cartes sol·licitades per cada jugador i les que poden oferir, tot agafant com a referència els preus de compra de diferents botigues on-line, fent-ne un promig i proposant un canvi sigui just. L’aplicació aprofitarà els avantatges de la geolocalització per situar a un mapa els jugadors més propers amb els quals es podrien fer intercanvis, així com els punts de distribució i esdeveniments més rellevants. També disposarà d’un sistema de feedback on es recollirà la satisfacció dels usuaris respecte als canvis, creant així una puntuació de reputació per tal de generar confiança entre els jugadors de cara a canvis futurs. Tot i existir fòrums d’intercanvi de cartes i alguns llocs web amb sistemes més automàtics com cambiacartas.com, seria interessant crear una aplicació que aportés un apropament cap a l’E2 de tota aquesta informació, propiciant trobades cara a cara entre jugadors i aficionats, eliminant els costos d’enviament que d’altra banda fan poc rentables els intercanvis de cartes de poc valor.

-4-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

II Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte S’ha realitzat un procés de documentació que ha servit per reflexionar sobre diferents conceptes que caldrà tenir en compte a l’hora de realitzar MTGLocal, la nova aplicació d’intercanvi de cartes de Màgic: The Gathering (MTG) basada en la geolocalització.

Potenciar les externalitats de xarxa directes i indirectes: En tractar-se d’una aplicació d’intercanvi cal potenciar un creixement ràpid dels usuaris mitjançant algun tipus de promoció o oferta per als primers en provar-la, ja que si aquests veuen que no hi ha altres jugadors per a fer els intercanvis es donaran de baixa del servei. Com més usuaris tingui la xarxa més eficient serà el seu funcionament.

Política clara de privadesa: Veient els efectes negatius que pot tenir entre els usuaris la recol·lecció de dades personals per part de les aplicacions i especialment tractant-se de dades compromeses com la geolocalització, caldrà deixar molt clar que aquestes dades no es cediran a tercers i que es gestionen de forma totalment segura.

UX eficient i senzilla: S’haurà de dissenyar una interfície clara i senzilla, de forma que l’usuari pugui navegar sense perdre’s entre totes les opcions possibles, així com trobar-ho tot amb les mínimes accions. És important afegir opcions com compartir a les xarxes socials les cartes que es volen intercanviar, afegint un component social que alhora servirà de mètode de promoció de l’aplicació. En tractar-se d’un sector d’usuaris bastant concret es podrien buscar fàcilment jugadors de diferents rangs d’edat a les botigues locals per tal de realitzar tests d’usabilitat i intentar aconseguir una UX òptima i transparent.

-5-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Disseny acurat: Cal un disseny atractiu i funcional, basant-se en la estètica i disseny de les cartes de MTG i potser adoptant també una tipografia similar. Aplicant els punts fonamentals del disseny gràfic es pot aconseguir un resultat molt més agradable per l’usuari.

Serveis complementaris: A part de les millores derivades directament d’aquesta recerca també hi ha altres funcions complementàries a les estrictament principals que poden proporcionar una millora substancial del servei: 

Comptador de vides: Una pantalla que permeti portar de forma clara i eficient la puntuació de la partida actual.

Sortejador de booster draft: Un sistema que permeti portar de forma correcta els enfrontaments en un torneig de 4 a 8 jugadors en forma de torneig suís.

Scanner de cartes: Un sistema d’escaneig i reconeixement de cartes que permeti afegir-les de forma ràpida al sistema.

Biblioteca de baralles: Un apartat on recollir les baralles que tenim, les que volem fer, i les cartes que ens falten per completar-les.

-6-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Objectius L’objectiu de la creació de MTGLocal és cobrir una necessitat de mercat, integrant diferents utilitats i aplicacions ja existents i apropant-les al segon entorn mitjançant les possibilitats de la geolocalització GPS.

Justificació Actualment existeixen multitud de fòrums, aplicacions i llocs web relacionats amb Magic: The Gathering (MTG). El principal problema es que MTG és un joc al que es juga de forma presencial i amb cartes físiques, pel que si no es te en compte la ubicació dels usuaris la interacció entre ells queda limitada a l’intercanvi d’idees i opinions. MTGLocal és una aplicació que busca cobrir aquesta necessitat, aportant tot un seguit d’eines que tenen com a eix principal la geolocalització, propiciant la interacció física entre els usuaris de tal manera que puguin intercanviar cartes, jugar entre ells, o bé trobar les botigues i esdeveniments més propers. La posada en pràctica d’aquest projecte és totalment factible, la gran majoria del telèfons que es fan servir actualment son smartphones, i per tant disposen tant de càmera com de GPS que son els dispositius d’entrada de dades per a les eines bàsiques de l’aplicació. En quant a l’adaptació social, cal tenir en compte que MTG va néixer el 1993, pel que pràcticament la totalitat dels jugadors es troba dintre d’un rang d’edat que es correspon amb el d’usuaris habituals de telèfons intel·ligents. MTGLocal es comercialitzarà a traves de les plataformes de distribució digital App Store d’Apple i Google Play, i per tant serà molt fàcil revisar, mantenir, actualitzar, i afegir-hi millores i modificacions a mida que la base d’usuaris vagi creixent i se n’obtingui el feedback corresponent.

-7-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Funcionament L’app MTGLocal es presenta com una col·lecció d’eines bàsiques per al col·leccionista i jugador de Magic: The Gathering, i per tant disposa d’una pantalla principal amb diferents icones que donen accés a totes les funcionalitats disponibles de l’aplicació.

Localitzador El localitzador mostra un mapa amb un indicador en forma d’agulla mostrant la situació actual de l’usuari, obtinguda mitjançant el GPS del seu dispositiu. A la part inferior de la pantalla es mostra una barra d’eines amb els diferents modes de cerca del localitzador: Canvis Mostra al mapa tot un seguit d’agulles que indiquen la posició dels usuaris que tenen canvis disponibles per efectuar amb l’usuari. En tocar les diferents agulles es mostra el nom d’usuari i la reputació d’aquest en el sistema de canvis. Si es toca l’etiqueta informativa s’obre una pantalla de canvis on es veu el canvi més just proposat pel sistema, amb la possibilitat d’afegir-hi cartes o modificar-lo, i enviar una proposta a l’usuari. Cartes Apareix una barra de cerca a la part superior del mapa on podem introduir el nom d’una carta que volem buscar. Tot seguit es mostren al mapa agulles indicant la posició dels usuaris que disposen d’aquesta carta al seu àlbum de cartes per canviar. Usuaris Mostra al mapa la localització dels usuaris més propers. En tocar l’agulla que marca la posició d’un usuari s’obre la opció d’enviar-li una notificació per fer canvis, per jugar, o afegir-lo a la llista d’amics.

-8-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Botigues Mostra al mapa la localització de les botigues més properes. En tocar les agulles es mostra la informació bàsica de la botiga i si està oberta o tancada. Si es toca l’etiqueta informativa s’obre una pàgina amb la informació complerta i els esdeveniments de la botiga.

Àlbum En aquesta secció l’usuari pot accedir a l’àlbum d’intercanvis i crear diferents àlbums de cartes personalitzats. S’hi mostraran per defecte l’àlbum d’intercanvis, l’àlbum de cartes desitjades i l’àlbum de cartes suggerides, i hi haurà la opció de crear àlbums nous i donar-los un nom, de manera que s’aniran afegint a la llista d’àlbums disponibles. Àlbum de canvis És l’àlbum on l’usuari afegeix totes les cartes que disposa per canviar. Aquestes son les cartes que el sistema té en compte per proposar els canvis automàtics. Àlbum de desitjos És l’àlbum on l’usuari introdueix les cartes que necessita. Aquestes cartes també les té en compte el sistema per proposar els canvis automàtics. Àlbum de suggerències Son cartes que el sistema suggereix a l’usuari de forma automàtica, tenint en compte les cartes disponibles i les baralles creades a l’editor de baralles. En tocar l’icona d’un àlbum que ja existeix apareixeran les opcions mostrar, modificar i compartir: Mostrar Permet ensenyar de forma visual a un altre usuari les cartes disponibles col·locant el telèfon en posició horitzontal. Fent lliscar el dit des de la vora superior de la pantalla es pot mostrar el menú de -9-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

filtre de cartes, permetent mostrar només les d’un color o tipus, o bé realitzar una cerca escrivint el nom de la carta. Sobreimprès a cada carta es poden veure el número de còpies disponibles de la mateixa, i en tocarla apareix la opció d’enviar-la a la pantalla de canvis. Modificar Es mostren les cartes de la mateixa manera que al menú mostrar, pro ara en tocar una carta en permet modificar el nombre d’unitats disponibles o enviar-la a un altre àlbum. Al menú de cerca també hi apareix la opció d’afegir carta, oferint les opcions de fer-ho de forma manual, fent una cerca a la base de dades de cartes o bé amb l’scanner de cartes. Compartir Apareix un menú per a compartir l’àlbum de cartes seleccionat a les xarxes socials que estiguin connectades a l’aplicació.

Pantalla de canvis En entrar en aquesta secció podem accedir als canvis pendents creats des de l’àlbum de canvis o fruit d’alguna proposta enviada per un altre usuari, crear un nou canvi i visualitzar i valorar els canvis finalitzats. En crear un nou canvi s’afegeixen els noms d’usuari dels dos jugadors i es connecten els seus telèfons a través d’internet o bluetooth. Al telèfon de cada usuari es mostra la pantalla dividida, de forma que cada usuari pot afegir a la seva meitat de la pantalla cartes del seu àlbum de canvis. A la part central de la pantalla es mostra un indicador de balanç, on es mostra la diferència de preu entre les cartes de les dues zones, i indica a quin usuari és favorable. En accedir a un canvi ja creat es poden afegir o treure cartes a la proposta, i finalment quan els dos jugadors estan d’acord acceptar en canvi.

-10-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Un cop finalitzat el canvi, cada usuari pot valorar-lo de forma positiva o negativa, establint-se així un sistema de reputació que permet als altres usuaris si val la pena quedar amb algú per intercanviar-hi cartes o no.

Scanner de cartes És una utilitat que activa la càmera del telèfon i permet identificar una carta realitzant-ne una fotografia. Si s’hi ha accedit des del menú principal es demanarà a quin àlbum es vol enviar, i si s’hi ha accedit des d’un àlbum s’afegirà de forma automàtica.

Editor de baralles Funciona de forma similar a la secció d’àlbum, des de la pantalla principal es pot accedir a la llista de baralles o crear-ne una de nova. En accedir a les diferents baralles es mostren les cartes apilades per tipus i cost d’invocació, de manera que només es veu la part superior de cada carta. Es poden afegir noves cartes a la baralla des del buscador, eliminar-les, o bé mostrar una pantalla amb les estadístiques bàsiques, on es mostra en forma de gràfic de sectors el percentatge de cartes de cada tipus i el percentatge de cartes de cada color.

Gestor de drafts Des d’aquesta pantalla es pot gestionar un torneig en format booster draft1, de 4 a 8 jugadors. Primer es demana el nombre de jugadors i els noms d’aquests, i tot seguit el sistema els ordena de forma aleatòria, decidint l’ordre en que s’hauran d’asseure a la taula i ho mostra per pantalla. en prémer el botó continuar es mostren els emparellaments per a la primera ronda. Tocant a sobre de cada parella es pot introduir el resultat de cada ronda, indicant el nombre de partides guanyades per cada jugador. En finalitzar totes les partides de la ronda es mostra per pantalla una classificació provisional, mostrant les partides guanyades i perdudes per cada jugador i els punts totals. Al final de la classificació apareix un botó per passar de ronda. -11-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Les parelles es determinen en format de suís directe, on cada jugador juga amb un oponent amb la seva mateixa puntuació o la més propera possible, i on els factors de desempat son el número de rondes guanyades i els punts dels oponents amb els que s’ha jugat.

Comptador de vides Es tracta d’una pantalla dividida en dos on es mostren les vides de cada jugador. Per defecte comença 20 a 20, i tocant als símbols de + i – que apareixen junt a cada xifra es poden sumar i restar vides a cadascun dels comptadors. A la cantonada superior dreta hi ha un botó per reiniciar automàticament els dos comptadors a 20.

Opcions Des de la pantalla d’opcions es poden gestionar les preferències del programa, com activar i desactivar la localització, canviar l’idioma per defecte, la moneda en la que es mostren els preus, o controlar quins usuaris poden tenir accés a la posició o la col·lecció de cartes de l’usuari. També es podran connectar i desconnectar les diferents xarxes socials i controlar quines dades comparteix en aquestes l’aplicació de forma automàtica.

-12-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Relació amb les característiques del tercer entorn En tractar-se d’una aplicació digital, MTGLocal s’adapta molt bé a la majoria dels trets característics del tercer entorn descrits per Echeverría. Al realitzar la major part de les accions a través de la xarxa compleix sense problemes amb la distalitat, i la informacionalitat. I evidentment amb l'asentament a l'aire, reforçat per la dependència dels satèl·lits GPS. La codificació de les dades en bits que implica la informacionalitat fa que també compleixi amb la característica de l'artificialitat i la dels fluxos electrònics com a mitjà de transmissió de les dades, això també dota al sistema de la rapidesa i a la vegada de la inestabilitat característica de les plataformes pertanyents al tercer entorn. Com a memòria artificial externa disposem dels apartats dels àlbums i les baralles, que permeten a l’usuari disposar de tota la informació sobre la seva col·lecció sense haver de recordar-la. El fet de poder enviar notificacions a altres usuaris per tal de proposar-los canvis i establir així una comunicació asíncrona a distancia, provoquen una compressió tant del temps com de l’espai en quant a la relació entre usuaris. Tot i que es fan servir analogies com els àlbums i les baralles per tal de facilitar l’experiència d’usuari, els dades que utilitza MTGLocal son digitals, i per tant manipulables i modificables. Això dona la possibilitat d’una integració semiòtica al codificar i manipular els sistemes de comunicació, és un clar exemple la possibilitat de canviar l’idioma d’accés a l’aplicació, de tal manera que podem accedir als mateixos continguts en diferents idiomes, fent-los accessibles a usuaris que de forma natural no haurien pogut interpretar-los. Això dota als sistemes d’una hetrogeneitat típica del tercer entorn. Els sistemes d’accés al tercer entorn son complexes de construir i aconseguir, ja siguin smartphones o ordinadors, MTGLocal depèn de sistemes com l’accés a internet, el sistema de GPS i el funcionament correcte dels servidors del sistema. Tot això fa que qualsevol acció sigui resultat de -13-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

moltes altres accions per part de màquines i persones, creant una forta interdependència característica de l'E3. Les característiques del tercer entorn a les que pitjor s’adapta son les referents a la ubicació de l’usuari. És evident que MTGLocal és més recintular que reticular. Tot i que certes accions es poden efectuar a distància, cal compartir el mateix recinte amb altres usuaris per a gaudir de gran part de les funcionalitats implementades. El mateix succeeix amb el binomi presència i representació. Tot i disposar d’un perfil d’usuari que implica representació, cal una interacció física tant per a canviar les cartes com per a jugar, de manera que la característica de la presència seria la predominant. Això també afecta a la qualitat de mobilitat física contra fluxos electrònics. Si bé és cert que transmetem la informació electrònicament, cal una certa mobilitat física per tal de gaudir de totes les possibilitats de l’aplicació. En quant a l’abast de les relacions pròpies del tercer entorn si bé es cert que podem relacionar-nos amb usuaris de qualsevol lloc del planeta complint amb la globalitat, cal dir que a MTGLocal, les relacions depenen molt més de la localitat, ja que s’interactua més amb els usuaris més propers. Aquestes interaccions es realitzen principalment de forma asíncrona, ja que no hi ha cap funció de comunicació en temps real, no complint així amb la característica de la multicronia. Echeverría identifica el tercer entorn amb una experiència bisensorial, pro en l’actualitat els avenços tecnològics han fet que el tacte s’incorpori a l’experiència d’usuari, per tant, quan fem servir MTGLocal en el nostre dispositiu mòbil l’experimentem amb tres sentits. MTGLocal no acaba de complir amb la característica de la transnacionalitat. Un cop més, degut a la seva natura de servei depenent de la geolocalització, propicia més una interacció nacional, tot i que no limita als seus usuaris a aquesta.

-14-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Referència 1. Booster draft: <http://www.wizards.com/Magic/TCG/Resources.aspx?x=mtg/tcg/resources/formats-sanctioned>

Bibliografia Rius Oliva, Luis. Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno Ed. FUOC (Barcelona) PID_ 00187085. (CC 3.0: BY-NC-ND ). Peña-Lopez, Ismael. Externalidades y patrones: ¿para qué un análisis de las redes sociales? (30/01/2012) [article en línia] Mosaic: tecnologias y comunicación multimedia CC:by-nc-nd. [Data de consulta 14 d’abril 2013]. <http://mosaic.uoc.edu/2012/01/30/externalidades-y-patrones-para-que-un-analisis-de-las-redessociales/> Porter, Joshua. 10 principles of UX (26/03/2010) [article en línia] 52 weeks of UX: a discourse on the process of designing for real people. © 2010 Josh&Josh Production. [Data de consulta 15 d’abril 2013]. <http://52weeksofux.com/post/475093254/10-principles-of-ux> Hemmy, Edge. The Elephant in the (Private) Room: Google, Facebook and Privacy (22/09/2010) [article en línia] Ethics of the future. [Data de consulta 15 d’abril 2013]. < http://www.ethicsofthefuture.com/2010/09/elephant-in-private-room-google.html> Benitez, Juan. Fundamentos del diseño gráfico (23/08/2012) [article en línia] Tecnopedia.net CC:by-sa. [Data de consulta 15 d’abril 2013]. < http://www.tecnopedia.net/infografia-y-graficos/fundamentos-del-diseno-grafico/>

-15-


Mitjans Interactius

David Beltrà Tejero

Recursos utilitzats Plantilla PSD per a iPhone per teehan+lax CC:By <http://www.teehanlax.com/tools/iphone/> Plantilla PSD d’icona d’iPhone 4 per Sebastiaan. CC:By <http://blog.cocoia.com/2010/iphone-4-icon-psd-file/> Totes les imatges de Magic:The Gathering son propietat de Wizards of the Coast LLC. ©2009 Wizards. S’han utilitzat sota la llicència de fair use, que permet utilitzar material sota drets de copyright dins d’un context educatiu com és el cas d’aquesta pràctica. Per a la implementació real d’aquesta aplicació caldria adquirir els drets corresponents de Wizards of the Coast.

-16-

MTGLocal  

Prototipatge d'una nova plataforma interactiva

MTGLocal  

Prototipatge d'una nova plataforma interactiva

Advertisement