Page 1

D A V I D

C A S T I L L O

architecture portfolio


Sobre mi

Em considero una persona enèrgica que gaudeix de totes les oportunititats com un repte. Considero que cada activitat com una oportunitat d’aprendre noves habilitats i desenvolupar qualitats personals. Com una persona treballadora fiable, sóc capaç de treballar bé tant dins d’un equip o de forma individual, assolint excel·lents resultats.


Curriculum Vitae Experiència -Abril 2017 Novembre 2018 Pràctiques Estudi, 3AT Arquitectura Colaboració en un estudi d’arquitectura juntament amb tres arquitec tes, especialitzats en rehabilitació i obra nova, residencial. Suport en el disseny i la redacció de projectes bàsic i executius. - Gener fins Abril 2017Pràctiques Estudi, Sistema Masa, sl. Companyia espacialitzada en el disseny y la manufacturació de sis temes de façanes ventilades. Suport en el departament tècnic, dis senyant projectes de façana ventilada. - Abril to Setembre 2011Delineant, Trumes sl. Colaboració en el departament de disseny d’una constructura espe cialitzada en construcció residencial i industrial.

Educació -Setembre 2017 to Juny 2018 Màster en d’Arquitectura Escola Tecnica Superior de Arquitectura del Vallès|Barcelona| Universitat Politècnica de Catalunya |Espanya| -Setembre 2011 to Juny 2017 Grau en Estudis d’Arquitectura Escola Tecnica Superior de Arquitectura del Vallès|Barcelona| Universitat Politècnica de Catalunya |Espanya| - Setember 2009 to June 2011- FPII: Estudis de Delineant Cicle Formatiu de Grau Superior IES Mila i Fontanals, Igualada|Barcelona|

Competicions - Octubre 2016 - OpenGap Concurs: A House for.. - Participació

Idiomes - Català - Natiu - Castellà - Natiu - Ingles - Nivell Intermedi (B1)

Habilitat Professional AUTO CAD MI CRO S TATI O N PH O TO S H O P 3 D MAX O FFI CE WI NE V A CYPE S AP2 0 0 0 I ND E S I G N

Habilitat Personal TRE B ALL E Q UI P CO MUNI CACI Ó LI D E RATG E CRE ATI V I TAT TRE B ALLAD O R MO TI V ACI Ó


GymBlock Parets del Vallès | Barcelona


El projecte es troba en una zona esportiva de Parets del Vallès, situada entre els dos nuclis de la ciutat, la part nova i el nucli antic. L’àmbit està col·locat dins d’un passeig fluvial, actualment en procès de potenciar el seu us per contectar els dos nuclis, on es troba la zona esportiva de Parets. Actualment, la zona del passeig fluvial es troba en un desordre espaial exterior causat per la incomunicació dels dos poliesportius amb aquest tram, creant una zona residual posterior. Es proposa un equipament esportiu, amb la finalitat de reordenar el espai de contacte entre els poliesportius actuals amb el passeig fluvial. A partir d’un forma rectangular molt senzilla, es permet generar un punt de referencia al llarg del passeig, una porta al complex esportiu actual. Per garantir una harmonia amb els edificis de complex esportiu, el projecte es basa amb la idea d’un element de caràcter massís exterior, il·luminat totalment de forma zenital. El gimnàs es distribueix de forma senzilla, espais de servei, lavabos i administració en planta baixa, i les sales d’activitats esportives en la planta superior. Tan mateix, un espai a doble altura central, permet la iluminació i la distribució de instal·lacions i persones de forma vertical.

Allocalitation to River Walk


Situaciรณ


Sistema de Confort

Confort tèrmic

Sistema estructural


Planta baixa


Planta primera


Secciรณ Longitudinal


Secciรณ Transversal


Faรงana principal


Secciรณ detall


Professors - Antoni Perez MaĂąosas | Raimon Farre Assignatura - Projecte Tecnologic A Data - Juny 2016


Plaça de 40� Avinguda Meridiana| Barcelona


A través del concepte de barrera i dels centres de barri, la Meridiana ha de passar per una fase de transformació canviant la lectura d’aquesta a partir de generar punts de porositat i de dinamisme amb la finalitat d’acollir els veïns.

Equipament + pas + intercanviador = + Activitat = + PERSONES En aquest projecte centrem l’atenció en un punt on es troba el gran intercanviador de la zona nord, l’estació de Sagrera i un equipament, a escala de barri, com és el mercat de Felip II. Es proposa la incorporació de la plaça dels 40 “, una gran plaça que es descobreix amb una freqüència d’un minut, durant 40” sent colonitzada per infinitat de recorreguts que generen els vianants. L’intercanviador juga un paper molt important explotant cap a l’exterior, directament relacionat amb la cota 0 de meridana a través d’una gran rampa que millora el seu accés i la relació entre tots dos generant així una contínua activitat vianants que permetrà als veïns sentir-la per fi seva.


Situaciรณ


Analisis General

DIMENSIÓ DE MERIDIANA Se enten l’avinguda Meridiana com una autopista longitudinal, nort-sud, d’entrada a Barcelona de 8km de longitud.

INTERCANVIADORS PRINCIPALS Punts intercanviadors de transport públic que es troben en diferents punts al llarg del recorregut .

CONVERGÈNCIA PEATONAL Punts de maxima confluència defluxes peatonals dels dos costats de merdiana.

CENTRES DE BARRIS Cada barri que adjacents a la Meridiana costen del seu propi centre on actualment es genera la seva propia activitat sense relació amb cap altre.


Proposta General Meridiana


Nova Plaça del 40”


Planta Proposta EQUIPAMENTS

En aquest àmbit es detecten diferents equipaments de barri. Es reconeix un mercat, una escola pública i un centre médic. Es generara un nou equipament en una parcel·la infraedificada,creant un nou límit en el perímetre per a la nova plaça. INTERCANVIADOR

En aquest punt es troba situat el major intercanviador del nord de Barcelona, on conflueixen diferents xarxes de transport públic com metro, rodalies bus i bicing.


Seccions Proposta Secciรณ Meridiana

Secciรณ Garcilaso


Intercanviador - cota 0

Secciรณ Rampa

Secciรณ Metro


Mercat de Felip II

Secciรณ Transversals

Secciรณ Longitudinal


Professors - Carles Llop|Catalina|Franc Fern.|Pere Buil Colaboradors - Sergio EscribĂ |Marina Pina|Chris Arques Assignatura - Projecte Urbanistic C Data - June 2017


Guarderia al maresme |Barcelona


Es tracta d’un grup de cases construïdes l’any 1935 a l’època de “cases barates”, desenvolupades en un sol nivell i situades en un municipi de la Comarca del Maresme. S’ha decidit, degut a la seva situació centralitzada instal·lar una guarderia. Les principals estratègies per afrontar aquest projecte, són el TEMPS i el PRESSUPOST disponible. L’objectiu del projecte és disposar d’una planta que respongui a les necessitats del centre mantenint l’estructura, la fonamentació i la coberta actual minimitzar els costos. Per aquesta raó es proposa una actuació que permet la convivència entre lo existent i lo nou i que a la mateixa vegada respon a un termini exigit pel client. El primer objectiu és unificar els diferents habitatges per generar una continuitat espaial. Es proposa un rampa de pendent lleugera que permetrà aquesta continuïtat, salvant el desnivell de 40 cm actual. La proposta té en compte els nuclis d’instal·lacions actuals i és on es proposen els espais d’higiene de cada classe i la cuina pel centre, per tal d’aprofitar aquestes infraestructures. Cal destacar la proposta d’una galeria en les terrasses existents per tal de generara una doble pell que tanca l’edifici i connecta les classes i serveix per tenir espais addicionals fàcilment disponible per totes les classes.


Estat Actual


Planta proposta


Seccions proposta


Detall Galeria


Sistema d’apuntalament

puntals provisionals

Enderrocs

Col.locaciĂł perfils


Professors - Antoni Paricio | Manel Gonzàlez Colaboradors - Sergio Escribà | Victoria Solina Assignatura - Intervenció Parc Edificat Data - Juny 2016


Entre Rieres Riera de Torrelles| Sant Vicens dels Horts


El projecte es focalitza en el municipi de Sant Vicens dels Horts, on actualment es troba tallada perpendicularment per barreres viaries | Ferrocarril, Viaris, Topografia | que genera desconnexións físiques i socials entre les diferents zones. Objectiu principal, millorar la relació de les urbanització de Sant vicens dels Horts amb el nucli urbà i el Parc agrari del Llobregat. Desfer barreres, perpendiculars a l’eix de connexió. La proposta de PASSATGE es focalitza en la renaturalització de la riera de Torrelles generant activadors de activitat. A través de l’analisi exhaustiu de la riera, trobem noves portes d’accés amb dos marges d’aquesta. L’entenem com un eix de connexió per a les diferents urbanitzacions del municipi. Urbanitzacions desconnectades del nucli urbà amb una manca d’elements connectors. La riera té un caràcter de camí que permetrà arribar als equipaments actuals del municipi juntament amb la connexió directe amb el parc agrari del Llobregat. S’enten el projecte com una successió de petits projectes que aniran reactivant l’ús i el recorregut de la riera de Torrelles, potenciant com a EIX VERD. Es dividirant les diferents propostes per anys, que se aniran gestionant per generar activitat i connexió.


Location


Barreres fĂ­siques


Traรงat proposat Traรงat actual

Traรงat projectat


Torrelles River Path


Eixample Riera - 2030 -


Parc Central de Sant Antoni - 2020-


Mercat Agrari - 2030 -


Eixample Industrial - 2025 -


Teachers Colaboration Suject Date

- Carles Llop | Catalina Salvà - Sergio Escribà | Marina Pina - Urbanisme IV - June 2016


Conctacte

mobil: +34 618 409 642 email: david.castillo.alba@gmail.com web: davidcastilloalba.wixsite.com/portfolio

David Castillo | Architecture portfolio  
David Castillo | Architecture portfolio  
Advertisement