Issuu on Google+

CUESTIONARIO SOBRE A PUBLICIDADE EN TELEVISIÓN Centro: ............................................................... Grupo: ........... Sexo: Masculino Feminino

Este cuestionario é anónimo. Marca cun “x” a túa resposta a cada pregunta. Grazas.

1- ¿Para que cres que serven os anuncios da TV? Para rechear o tempo de emisión entre programas. Para informar ós consumidores sobre os produtos que existen no mercado. Para fomentar o consumo excesivo. Para mostrar ó público os mellores produtos. Para influír nas nosas crenzas e valores. Para influír no noso comportamento. Ningunha das anteriores. 2- ¿Cres que hai anuncios de TV que empregan a atracción sexual como reclamo publicitario? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 3- ¿Cres que hai anuncios de TV que mostran discriminación sexual entre homes e mulleres? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 4- ¿Cres que hai anuncios de TV que mostran condutas agresivas? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 5- ¿Cres que hai anuncios de TV que fomentan a imaxe de delgadeza entre a xuventude? Si. Pon un exemplo: ........................................................................................... Non. 6- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no teu xeito de pensar? Moito. Un pouco. Nada. 7- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no teu xeito de comportarte? Moito. Un pouco. Nada. 8- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no xeito de pensar dos demais? Moito. Un pouco. Nada. 9- ¿Cres que hai anuncios de TV que inflúen no xeito de comportarse dos demais? Moito. Un pouco. Nada.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Cuestionario