Page 1

RUN

health magazine

Samen lopen Bram Bakker en Andy Foe over ademhaling Dam tot Damloop: van ludiek tot uniek Over blessures en ouder worden

Interviews met o.a.

Jochem van Gelder

Nesrine Leene

Dolf Jansen

Ronald Meijer


I have a

dream!

Colofon Hoofdredactie Roy van den Anker en David van Tongeren Vormgeving Ellen Lennartz, Conny van

Het was ergens op een

der Neut en Lucien Voeten

zaterdagnacht in februari dat ik

Eindredactie David van Tongeren Verder werkten mee Nancy Alders, Joan AvĂŠ, Linda Blankenstein, Brigitte

belachelijk vroeg wakker werd met

Bloem, Heleen de Bruijn, Anita Drost, Andy Foe, Anita Hegeman, Olivier

een idee in mijn hoofd. Ik wilde een

Heimel, Jorgen Hofmans, Annemarie Hop, Annelies Kant, Aranka Koning,

magazine maken voor Stichting

Manna Kwak, Henrico Prins, Josine Scheepmaker, Jeroen Siedenburg,

Run4health over hardlopen, met

Jan van der Sluis, Marian Venemans, Gerhard Verduijn, Rob Viveen en

verhalen van hardlopers zelf, en

Rianne Zegelaar Coverbeeld Winterink

dat zouden heel veel mensen gaan

Productie Tussen de Regels

kopen. Het was werkelijk een

Uitgeefprojecten

idiote droom want ik had nog nooit

Druk Veldhuis Media Papier Igepa

een magazine gemaakt, ik had Uitgever Run4Health, info@run4health.nl

er totaal geen verstand van hoe

Copyright 2012 Niets uit deze uitgave

je zoiets doet, en bovendien niet

mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

de financiĂŤle middelen om het te

druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

maken. Ik wist alleen hoe het moest

toestemming van de uitgever.

gaan worden. 2

RUN

health

MAGAZINE


Kosse als eerste loper direct

is dat de Dam tot Damloop.

ja zei op het verzoek om en

Voor die wensen laten we ons

stukje te schrijven, en na een

sponsoren om 10 Engelse mijl

brainstorm met Joan (eigena-

hard te lopen.Voor die wensen

resse van De Hardloopwinkel

maakten we dit magazine.

in Amsterdam). Zo waren er heel veel momenten die me

I have a dream! Het magazine

De droom liet mij niet los en

stuk voor stuk heel veel plezier

is een feit. In een paar maanden

nog dezelfde ochtend schreef

en energie opleverden. Samen

tijd is het gelukt om een buiten-

ik al mijn ideeën over hoe het

met het team van mensen die

gewoon mooi blad te maken.

magazine er uit zou moeten

dit magazine mogelijk hebben

Ik ben er van overtuigd dat je

zien op een A4-tje. In de week

gemaakt. Waar dat in zit?

plezier hebt in het lezen ervan.

daarna ben ik deze droom

Gewoon, in het volgen van een

Voor mij is het een symbool.

gaan delen met andere mensen.

droom en die droom werkelijk-

Een symbool voor dromen die

David van Tongeren (de man

heid zien worden. Simpelweg

uit kunnen komen. Als je iets

achter dit magazine die dus

omdat ik het kan.

graag wilt, dan kan het! En ik heb een nieuwe droom!

wel weet hoe je zoiets doet) was als eerste de klos. Ik had

En dat is precies de kern waar

De droom om dromen te

David op dat moment één keer

Run4health dit jaar voor staat.

vervullen van kinderen die niet

eerder ontmoet en legde de

Zo fortuinlijk als wij zijn om

zo fortuinlijk zijn als jij en ik.

hoofdlijnen van mijn droom

dromen na te jagen en uit te

De droom om die dromen te

aan hem voor. Samen met de

laten komen zijn er kinderen

helpen vervullen door ze finan-

vraag of hij mij wilde helpen,

met een levensbedreigende

cieel mogelijk te maken. Door

voor noppes. Hij was direct

ziekte, die geen idee hebben

de Dam tot Damloop te lopen,

enthousiast! De energie sloeg

hoe de toekomst er uit ziet,

door een magazine uit te geven,

over en mijn droom kwam al

en te veel sores aan hun hoofd

door wat dan ook. Help jij dit

een klein stukje dichter bij. Wat

hebben om nog te dromen.

jaar ook mee? Kijk op onze

een energie gaf dat!

Kinderen die geen tijd of

website, doe mee, sponsor of

mogelijkheden hebben om al

doneer gewoon een bedrag!

Iedere stap verder in de

hun dromen waar te maken.

Ook jij kunt dromen uit laten

verwezenlijking van mijn droom

En wat is er dan mooier om

komen!

zorgde voor nog meer energie.

die met onze energie te helpen

Toen David terugkwam van

hun droom waar te maken! Je

Roy van den Anker

een ontmoeting met Olivier

wilt niet weten wat voor kracht

Bestuurslid Run4health

Heimel (hoofdredacteur van

ze dat geeft. Kijk de verhalen

het blad Runner’s world), na de

maar eens op onze website, of

P.S. Heel veel leesplezier met

eerste spontane toezegging om

die van Make a Wish Neder-

dit magazine. We hopen dat je

te adverteren door verzeke-

land.Voor die wensen lopen

geïnspireerd wordt door alle

raar Generali, nadat Danielle

we de Run4health. Dit jaar

verhalen!

DAM tot DAMloop

23 september 2012

3


Groen drukken

met 5 kleuren Veldhuis Media niet zomaar een drukker! Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: • Prettige samenwerking op menselijke maat. • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een voorspelbaar drukresultaat. Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder. Meer informatie? Neem contact op met één van onze account managers. Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl


In houd

6 Een droom 10 Dolf Jansen 15 Sponsorloop 16 Samen uit samen thuis

18 Ademhaling 22 Foefit 24 De ambities van Nesrine Leene

28 Sluimerloper 30 Deuren wijd open

32 Van ludiek tot uniek 36 Het begin 40 Een verslag in beelden 44 Wensverslag 46 Jochem van Gelder

50 De passies van Aranka 52 Le Champion 54 Een tweede hardloopleven 58 Muziek, spandoeken en juichende mensen

60 Hardlopen verrijkt je leven 66 Iwan.nl 68 Naar grote hoogte

72 De bezemwagen

74 Running Ronald 78 Generali 80 Lopen op leeftijd

84 HRDLPN.nl

DAM tot DAMloop

23 september 2012

5


6

RUN

health

MAGAZINE


Een droom die werkelijkheid wordt Maak jij je droom waar door mee te doen aan de Dam tot Damloop? Je laat hiermee óók samen met Make-A-Wish®

Sinterklaas in maart Al sinds 1989 vervult Make-A-Wish® Nederland wensen van kinderen

Nederland dromen

met een levensbedreigende ziekte. Charles: “Ik las in Reader’s Digest een artikel over Make-A-Wish® in Amerika en dacht, ‘dit moeten we

van ernstig zieke

in Nederland ook gaan doen!’.” Na zes jaar voorzitterschap is Charles ‘gewoon’ vrijwilliger geworden. “Ik geef veel presentaties op scholen, in

kinderen uitkomen!

bedrijven en bij serviceclubs over ons werk. Ook doe ik jaarlijks twee wensvervullingen. Dat is zo indrukwekkend, dat vergeet je nooit meer.

Mede oprichter

Vaak raken de simpele wensen mij het meest. Lars was bijvoorbeeld vergeten iets tegen Sinterklaas te vertellen en dan is het wel héél erg

Charles Verhaart: “Een

lang wachten tot december als je zo ziek bent. Dus organiseerden

Tekst Linda Blankenstein

wij in maart een Sinterklaasfeest in Barcelona compleet met de echte

wensvervulling geeft

Sinterklaas. En laatst wenste een kind dat het snoep regent, prachtig!”

kinderen de kracht om

Onmogelijk bestaat niet “Een wens wordt alleen begrensd door de fantasie van het kind, alles

weer even kind te zijn

kan!”, vertelt Charles enthousiast. Afhankelijk van de wensvervulling zijn er dan ook al gauw 50 tot 100 mensen bij betrokken die er een

in plaats van patiënt.”

geweldige dag van maken.

DAM tot DAMloop

23 september 2012

7


“Je hebt kinderen die graag

kind te zijn. Je haalt ze even uit

iets willen hebben zoals een

de wereld van ziekenhuizen,

nieuwe kamer.Veel kinderen

dokters en behandelingen.

willen iemand ontmoeten zoals

Ouders en kinderen hoeven

K3 of bijvoorbeeld een filmster.

zich een dag lang geen zorgen

Anderen willen graag iets doen

te maken. Kinderen halen

zoals varen, vliegen of in een

er ook zoveel kracht uit dat

hele snelle auto rijden. En dan

ouders ze soms niet eens

zijn er nog kinderen die het

herkennen. Artsen leveren de

liefst ergens heen willen zoals

medicijnen, wij de magie.”

naar opa en oma in het buiten-

“Laat niet alleen je eigen droom uitkomen, maar ook die van levensbedreigend zieke kinderen en loop mee!”

land of naar het Dolfinarium.”

Afhankelijk van jou

Bij de wensvervulling is het

Elk jaar vervult de stichting

hele gezin aanwezig en verzorgt

meer wensen, dit jaar is het

Make-A-Wish® Nederland

doel 480 wensen. “Dat lijkt veel

alles van a tot z, inclusief eten,

maar per jaar krijgen 1.000 tot

vervoer, cadeautjes en ga zo

1.500 kinderen de diagnose

maar door.

dat ze levensbedreigend ziek zijn. We willen nog bekender

Artsen de medicijnen, wij de magie

worden zodat nog meer

“Heel bijzonder was die jongen

weten te vinden.” Daar is veel

die nog een keer de arts wilde

geld voor nodig, ondanks de

zien die hem gediagnosticeerd

inzet van bijna 400 vrijwilligers

had. We wisten de arts nog net

en het feit dat ze veel diensten

op tijd in Nederland te krijgen.

gratis of goedkoper krijgen. De

De jongen overleed diezelfde

stichting ontvangt geen enkele

nacht. Jaren later ontmoette ik

subsidie. “We zijn geheel afhan-

toevallig de vader. Hij vertelde

kelijk van donaties van parti-

nog elke dag aan deze wens-

culieren, scholen en bedrijven

vervulling te denken. Dan besef

en acties zoals de Dam tot

je pas goed wat een enorme

Damloop. Zonder sponsors

impact dit heeft. Niet alleen op

geen wensvervullingen.”

kinderen en hun omgeving ons

het kind zelf maar ook op zijn familie en omgeving. Het is iets

Linda Blankenstein is freelance

om weken naar uit te kijken,

journalist en tekstschrijver. Met

de dag zelf is fantastisch en na

haar bedrijf Tekstein werkt zij

afloop zijn er de herinneringen

veel voor goede doelen, maar

en het beeldmateriaal om op te

ook voor publieke bladen en het

teren. Een wensvervulling geeft

bedrijfsleven. www.tekstein.nl

een kind de kracht om weer

8

RUN

health

MAGAZINE


DAM tot DAMloop

23 september 2012

9


‘Hardlopen is voor mij de basis van alles’ Tekst Josine Scheepmaker | TIKWERK

Foto: Martin Oudshoorn

Beeld Dolf Jansen

10

RUN

health

MAGAZINE


Dolf Jansen (48) is presentator, cabaretier, schrijver en dichter. Én hardloper. Drie uur voor zijn show in Maastricht tref ik hem in de artiestenfoyer, ietwat bezweet en in hardloopkleren. Voor iemand die net vijftien kilometer langs de Maas heeft gerend, komt hij behoorlijk uitgerust over. Tijd voor een goed gesprek.

twintigste. Van tevoren maak

meer gestopt. Het is voor mij

Je hebt nogal wat marathons gelopen. Is het competitieelement voor jou een toegevoegde waarde?

de basis van alles, van het leven.

Niet specifiek. Als ik een

wedstrijd wel mijn grenzen op

Het bepaalt hoe ik me voel,

wedstrijd loop, loop ik een

te zoeken. Het is dan in ieder

zowel fysiek als mentaal. Hard-

wedstrijd tegen mezelf en

geval belangrijk om goed uitge-

lopen zorgt ervoor dat ik de

niet tegen anderen. Ik wil mijn

rust en in vorm te zijn.

volle energie krijg die ik nodig

lichaam in stand houden of

heb om op te treden. Andere

verbeteren. Voor iemand van

mensen hebben Jezus, Allah, of

48 kan ik nog steeds behoor-

wie dan ook. Ik heb hardlopen.

lijk hard lopen. De afgelopen

Hoe combineer je je werk als cabaretier met hardlopen?

Het maakt me gelukkig en

twaalf jaar liep ik marathons

Ik ben 33 jaar hardloper en

niemand heeft last van me. Nou

in 2.30, 2.32, 2.33; een paar

23 jaar cabaretier. Het hard-

ja, behalve dan de mensen die

van mijn beste tijden. Ik heb

lopen zit in mijn levensstijl.

me zojuist in een strakke broek

niet het streven om zo snel

Dagelijks probeer ik tussen de

voorbij zagen rennen…

te lopen als op mijn tweeën-

8 en 25 kilometer te trainen,

Wat doet hardlopen met jou? Op mijn vijftiende begon ik met hardlopen en ik ben nooit

ik een inschatting van wat ik zou kunnen lopen. Ik ga niet helemaal kapot als het niet lukt, maar probeer tijdens een

DAM tot DAMloop

23 september 2012

11


ook als ik moet optreden.

doe er graag aan mee, maar

om de dag ervoor ’s nachts

Nederland kent een heleboel

dan moet ik fysiek wel uitge-

thuis te komen, kort te slapen

prachtige plekken. Als ik in

rust en in vorm zijn.

en dan ’s ochtends vroeg te ontbijten om daarna een

Drenthe ben, loop ik door de

fijne asfaltwegen, in Limburg

De afstand van de Damloop is slechts 10 mijl. Dat is peanuts voor een marathonloper als jij.

de heuvels en op de Veluwe

Daar zit wat in. Dus als ik alleen

de velden en bossen. Zelfs in

voor die 10 mijl ga, kan ik net

Je zet je in voor diverse goede doelen. Waarom?

Almere, Lelystad of Emme-

zo goed in mijn eentje gaan

Tja, je kunt natuurlijk zeggen

loord kun je mooi lopen. Dat

trainen, zonder al die mensen.

dat onze overheid zich moet

is het mooie van lopen: het

Voor een wedstrijd wil ik goed

inzetten voor de zwakkeren

kan overal. Mijn theatertour

uitgerust zijn en geen pijntjes

in de samenleving, dat er

is eigenlijk gewoon een goed

hebben. Ik vind het niet prettig

voldoende geld beschikbaar

bossen en als ik in Noordwijk optreed, dan pak ik het strand. In Friesland heb je veel

wedstrijd te lopen. Als ik loop, wil ik natuurlijk wel goed lopen.

excuus om door het hele land

moet zijn in de wereld. Er

hard te lopen.

is alleen altijd méér geld en aandacht nodig, omdat er nou

Loop je de Dam tot Damloop?

eenmaal veel leed is. Als er

Door mijn werk kan ik nooit

ik die graag helpen bestrijden.

met zekerheid zeggen of ik

Het is een manier om te laten

meedoe aan wedstrijden.

zien dat je betrokken bent bij

Als het even kan loop ik de

mensen die ziek zijn of het

Dam tot Dam, want het is

minder hebben. Als ik heb

een leuke loop. Je start in de

hardgelopen geeft het me een

Amsterdamse sfeer, maar ben

goed gevoel dat ik en passant

je eenmaal de IJ-tunnel door

ook nog zeshonderd euro heb

richting Amsterdam Noord,

opgehaald voor een goed doel.

Landsmeer en Zaandam, dan

Het is een mooie combinatie.

dingen zijn die mij raken wil

begeef je je in een soort

over het algemeen vreselijke

Je hebt een eigen stichting opgericht, Altijd Verder.

muziek, vlaggen en spandoeken

De aanleiding daarvan is mijn

voor de lopers. Prachtig! Het is

boek en theatershow Altijd

een snelle en mooie wedstrijd

Verder, die voornamelijk gaan

en een groot evenement. Ik

over hardlopen. Inmiddels zijn

party-atmosfeer. Mensen op de stoep, kratten bier, luide en

12

RUN

health

MAGAZINE


behoorlijk gezond, zeker voor iemand met dit werk.

Dus lichaam en geest zijn bij jou in balans? Foto: Mirjam Schuurman-Lensink

Ja, dat kun je wel zeggen. Na een training voel ik me vaak fysiek en mentaal sterk, heb ik zelfvertrouwen en zit ik lekker in mijn lijf. Mensen die een uurtje per week sporten kunnen heel gelukkig zijn, net als mensen die te dik zijn. Maar er zo’n vijfduizend exemplaren

mijn schema zien. Ik heb inder-

voor mij werkt dat niet. Ik vind

van mijn boek verkocht en daar

daad weleens drukke dagen

het prettig dat mijn lijf doet wat

ben ik best trots op.Voorheen

met veel afspraken en veel

ik wil, dat ik me er goed door

gaf ik de verkoopopbrengst van

gereis. Ik ben dan bezig van half

voel en er blij van word. Dat

mijn gebundelde columns aan

tien ’s ochtends tot midder-

gevoel haal ik uit het lopen; het

een goed doel als War Child,

nacht. Zo’n dag moet je niet te

heeft een groot deel van mijn

maar speciaal hiervoor heb ik

vaak hebben, maar als alles dan

leven bepaald.

mijn eigen stichting opgericht:

lukt is dat wel kicken. Ik ben

Altijd Verder. Een deel van het

ook wel eens moe hoor, en kan

geld gaat naar een project in

dan ook mijn rust nemen.

het Peruaanse Lima, opgericht Een ander deel gaat naar een

Vind je dat je een gezonde leefstijl hebt?

school in het Keniaanse Pokot,

Ik vind van wel. Ik ben niet

opgericht door mijn hardloop-

gestrest, ik kan zelfs wel goed

vriend Veron Lust. Wij hebben

omgaan met tijdsdruk en veel

hier heel veel, zij daar heel

dingen doen. Ik train iedere dag

weinig. Ik vind het belangrijk

en ik eet redelijk goed, ondanks

Freelance tekstschrijver en (eind)

hen zo te ondersteunen.

dat ik veel buiten de deur eet.

redacteur Josine Scheepmaker levert

Ik ben vegetariër, ik rook niet

met haar eigen tekstbureau TIKWERK

Je lijkt altijd zo energiek. Vind jij dat je het druk hebt?

en ik drink nauwelijks.Voor mij

teksten waarover is nagedacht. De stijl?

ook geen dope of pillen, en ik

Fris, vlot en helder. De aanpak? Assertief,

heb er geen enkele behoefte

creatief en flexibel.

Bij tijd en wijlen. Sommige

aan om avonden en nachten

www.tikwerk.nl

mensen worden al moe als ze

door te halen. Ik leef dus

door mijn tante die daar woont.

DAM tot DAMloop

23 september 2012

13


020 - 668 66 22 www.officepower.nl

14

RUN

health

MAGAZINE


Sponsor loop Tekst Olivier Heimel

De sponsorloop. Ik heb nooit zeker geweten of ik het nou helemaal begreep. De een mag lopen, lekker buiten, gratis, misschien wel toegejuicht door mensen langs de kant. De ander moet gewoon werken. Zit waarschijnlijk op een kantoor. Doet dat om geld te verdienen, maar moet dat geld uiteindelijk aan die ander geven die zo lekker heeft gerend. (En die ander, die geeft het weer weg.) Zou het niet eerlijker zijn als de sponsorloper moest betalen? Gelukkig doet het er niet toe. Er wordt geld opgehaald, daar gaat het om. En: er wordt gelopen. Fijn. Zorg dus dat je erbij bent. Loop een berg op, loop een berg af, loop van Amsterdam naar Zaandam of van Rotterdam van

Olivier Heimel is hoofdredacteur van

Parijs.

loopblad Runner’s World.

Loop voor jezelf en loop voor de wereld. En op een dag, als je niet meer kunt lopen, loopt de wereld misschien wel voor jou.

DAM tot DAMloop

23 september 2012

15


Samen uit

samen thuis

Tekst Brigitte Bloem

Als de schoonzussen Angelique de Groot (40) en Charlotte van der Moolen (39) hardlopen, doen ze dat meestal samen. Zowel tijdens de wekelijkse trainingsrondes als bij wedstrijden trekken ze met z’n tweeën op. “Dat is niet alleen veel gezelliger, het motiveert en stimuleert enorm”, vinden de dames.Charlotte: “Ik liep al een tijdje hard, toen Angelique me vertelde dat ze ook plannen in die richting had. We hebben toen samen een startersschema gevolgd. Dat hielp mij om weer wat sneller te worden.” 16

RUN

health

MAGAZINE


Elkaar aanvullen “Doordat we samen lopen, kunnen we elkaar aardig oppeppen”, zegt Angelique.

omdat we nog adem over

Damloop een flink eind.Voor

“Als een van ons voelt dat ze

hebben om te praten, weten

Charlotte is 15 kilometer het

tijdens een training of wedstrijd

we dat we precies in ons juiste

maximum. Angelique vindt dat

net dat tandje hoger niet haalt,

tempo lopen.”

ze er eigenlijk niet onderuit

trek je je aan de ander op. Dat

Op zondagochtend hebben de

kan. “Tja, ik ben werkzaam bij

merkte ik laatst weer in Zand-

dames

voort, bij de 12 kilometer. Toen

onder

we van het strand gingen om

begelei-

het laatste deel van de route

ding van

richting centrum te lopen, lukte

de sport-

het me niet om weer terug in

school in

m’n ritme te komen. Doordat

groeps-

Charlotte wel direct door kon

verband

en tegen me bleef praten, ging

hun inter-

het bij mij vanzelf beter. En als

valtraining.

ik dan de finish ruik, begin ik te

Angelique:

versnellen. Zo vullen we elkaar

“Eerst

mooi aan.”

deed ik

Elke woensdagavond lopen

dat alleen,

Angelique en Charlotte in

maar sinds

principe hun trainingsronde.

kort gaat

“Dat je het met z’n tweeën

Charlotte

doet, stimuleert wel om ook

mee. Ook daar trekken we nu

MultiSafe, de initiatiefnemer van

daadwerkelijk te gaan”, vertelt

samen op en ook dat werkt

Run4Health. Ik reken erop dat

Charlotte. “Bovendien is het in

heel stimulerend.”

de aanmoedigingen van mijn collega’s, het publiek én Char-

de winter vroeg donker. En dan is het toch prettiger om met

16 kilometer

lotte me over de streep zullen

z’n tweeën te lopen.Vroeger

Lopen vinden de dames heer-

trekken.”

had ik een grote hond, nu heb

lijk. Je bent buiten actief bezig

ik Angelique.”

en kunt lekker je hoofd leeg maken. “Ook al lukt dat door

Juiste tempo

dat geklets van ons niet altijd”,

Brigitte Bloem,Tekstbureau Blij dat ik

“Naast het feit dat samen lopen

geeft Charlotte toe. “Maar heb

schrijf #onderwijs #opvoeding #moeder-

goed is voor de motivatie,

ik daar wat meer behoefte aan,

schap #levensverhalen #ict #bouw&infra

is het ook erg gezellig”, vult

dan loop ik gewoon een keertje

#www.blijdatikschrijf.nl

Angelique aan. “Soms zijn we

extra in mijn eentje.”

#www.lastminutemamas.nl

tien minuten stil, maar meestal

De dames vinden de 16

kletsen we flink wat af. Juist

kilometer van de Dam tot

DAM tot DAMloop

23 september 2012

17


Bram Bakker over het belang van

een goede ademhaling

Ademen is van levensbelang en iedereen doet het zonder erbij na te denken. Maar eigenlijk zouden we meer stil moeten staan bij de manier waarop we ademen. Volgens de auteurs van het boek Verademing ademen de meeste mensen namelijk veel te snel en dat kan een hele reeks lichamelijke klachten veroorzaken. Sporters kunnen bovendien hun prestaties verbeteren als zij goed leren ademen. Tekst Heleen de Bruijn Beeld Carrera

18

RUN

health

MAGAZINE


Goed ademen kun je leren, zo stellen Bram Bakker en Koen de Jong, auteurs van het

minuut. Denken en piekeren

sneller dan nodig was, want

boek Verademing. Het helpt je

bijvoorbeeld zouden er al voor

ook ik leid een druk leven.

ontspannen, goed slapen, geeft

kunnen zorgen dat je vijf keer

We kwamen tot de conclusie

meer energie en je valt er van

sneller ademt dan fysiek nood-

dat als ik al veel vaker ademde

af. In hun boek proberen ze

zakelijk is.

dan nodig was, terwijl ik geen

het verband tussen ademhaling

klachten had, hoe dat dan moet

en uiteenlopende lichame-

zijn bij al die mensen die wel

lijke en psychische klachten

klachten hebben. Ik ben de

inzichtelijk te maken. Koen de

oefeningen en ademhalings-

Jong is expert op het gebied

technieken van Koen zelf gaan

van ademhaling en gezond-

gebruiken en promoten. Inmid-

heid. Bram Bakker is psychi-

dels behandel ik onder meer

ater en promoveerde op het

mensen die uit het arbeids-

verschijnsel paniekaanvallen.

proces zijn gevallen. Zij hebben

Bovendien is hij een verwoed

als grootste gemene deler dat

hardloper. Zij menen dat de

ze fysiek niet in orde zijn en de

meeste mensen veel vaker

therapie speelt een grote rol bij

ademhalen dan nodig, doordat

hun herstel.

er te veel spanning in het lijf zit.

Als het zo eenvoudig is, waarom is de ademhaling als ‘geneesmiddel’ dan nog zo’n ondergeschoven kindje?

Te vaak en te snel ademen kost grote hoeveelheden energie, zonder dat je het in de gaten hebt. Minder snel ademen is van de mens van tegenwoordig.

Hoe zijn jullie tot dit boek gekomen?

Adem rustig en je brein komt

Als hardloper ben ik ooit, via

zorgsysteem is het normaal dat

ook tot rust. Een versnelde

een kennis, bij Koen in zijn

mensen met klachten naar de

ademhaling is vaak het gevolg

praktijk beland. Niet dat ik

huisarts gaan en pillen krijgen

van niet-functionele gedachten

problemen had of klachten,

óf worden doorverwezen naar

of overmatige hersenactiviteit,

maar ik wist wel dat ik eigenlijk

een therapeut. Een huisarts zou

wat kan leiden tot stress, over-

meer ademhaalde dan nodig.

moeten adviseren om eerst

vermoeidheid en daardoor ook

Koen had goede tips en tricks

eens met de ademhaling aan de

fysieke klachten.

voor me, waardoor ik, zonder

slag te gaan. Maar huisartsen

Ontspannen zittend op een

meer te gaan trainen, beter

hebben dat tijdens hun opleiding

stoel, is zes keer ademen

werd in hardlopen en ik ging

niet geleerd. Bovendien is adem-

per minuut voldoende, aldus

ook sneller lopen. Ik heb eerst

haling onderdeel van het emoti-

het duo. De meeste mensen

een test gedaan waarbij mijn

onele deel van het brein en het

ademen echter veel vaker,

ademhaling werd gemeten in

is niet hip om je door je emoties

namelijk 6 tot 30 maal per

ruststand. Ook ik ademde veel

te laten leiden. We zijn de hele

goed voor het overvolle hoofd

In ons huidige gezondheids-

DAM tot DAMloop

23 september 2012

19


dag aan het argumenteren en

hoe ze goed moeten ademhalen.

hangen het motto aan van ‘eerst

Het gaat erom dat je niet te

werken en dan pas slapen’.

snel gaat ademen, omdat dat juist veel energie vergt. Dan

In jullie boeken reiken jullie veel oefeningen aan om de ademhaling te beheersen en daardoor te ontspannen. Bijvoorbeeld drie keer per dag een oefening van een minuut of tien. Waar halen we de tijd vandaan?

ben je niet meer ontspannen

Dat is het probleem achter

van je ademhaling. Probeer

elke gedragsverandering. Het

bewust af en toe je ademha-

aan het lopen. Begin met een ademhalingsoefening, al voor je gaat trainen. Kleed je om, doe een hartslagmeter om, en kijk hoe je hartslag daalt als je de tijd en moeite neemt om te ontspannen. Ga dan pas op pad. Denk ook tijdens de training regelmatig aan het controleren

duurt even voordat je er de tijd voor kunt vinden en je het gaat waarderen. Maar als het lukt om die oefeningen een aantal weken consequent te doen, dan ga je het voelen en waarderen

ling te verlengen, daar gaat

“In de file, als je toch niets anders kunt doen dan wachten. In die situatie raken veel mensen gestresst”

en gaat het zo automatisch dat

ook tijdens het hardlopen je hartslag van omlaag. Ga na het lopen, het maakt niet uit of het een training of een wedstrijd is geweest, niet direct weer in de actie, maar maak nog even wat

je het niet meer in je agenda

en meer ontspannen. Je kunt

tijd vrij voor actief herstel: zorg

hoeft te zetten. We zijn van

oefeningen ook doen als je in je

dat je met aandachtige ademha-

nature bioritmische wezens,

bed ligt voordat je gaat slapen.

ling de hartslag terugbrengt

maar ondermijnen dat bioritme

Je zult zien dat je dan sneller en

naar de normale waarde in rust.

continu door steeds maar

makkelijker inslaapt.

Ga dan pas douchen en hervat

op het gaspedaal te blijven

de andere bezigheden. Je wordt

En dat kan op vele momenten

Ademhalingsoefeningen zouden ook heel nuttig zijn voor hardlopers. Hoe kunnen zij daar baat bij hebben?

zijn. Bijvoorbeeld in de file,

Hardlopen is onderdeel van

Heleen de Bruijn is eigenaar

als je toch niets anders kunt

het heel drukke schema van

van Heleen de Bruijn Journalis-

doen dan wachten. In die

mensen. De vraag is hoe vol

tiek en communicatie.

situatie raken veel mensen

die agenda is en heeft hard-

Meer informatie, contact:

gestrest. Door rustig adem te

lopen daarin de juiste plek? En

heleen.debruijn@hetnet.nl

halen, word je vanzelf rustiger

sporters weten vaak toch niet

drukken. Om het goede ritme er weer in te krijgen, moet de voet van het gas af. Ademhalingsoefeningen helpen daarbij.

20

RUN

health

MAGAZINE

op deze manier een betere loper, zonder dat je extra hoeft te trainen.


Koop nu het boek Verademing en steun Make-A-Wish Nederland! Run4Health heeft van Uitgeverij Carrera een aantal boeken beschikbaar gekregen voor een hele speciale verkoopactie: met de aankoop van een exemplaar Verademing van Bram Bakker gaat 50% van de inkomsten direct naar ons doel, Make-A-Wish Nederland. Er is nooit een betere reden geweest om iets voor jezelf te doen, stuur dus nu een e-mail met je bestelling o.v.v. R4H-lezersaanbieding naar info@run4health. De boeddhistische monnik, de topsporter en de gezonde mens hebben met elkaar gemeen dat ze, in rust, niet te snel ademhalen. Zonder een fysieke inspanning is een gezonde ademfrequentie namelijk vier tot acht keer per minuut.Veel mensen echter ademen continu sneller, tot meer dan twintig keer per minuut. Dat is zinloos en energievretend en het is oorzaak van uiteenlopende klachten als burn-out, depressie, overgewicht, hartkloppingen, hoge bloeddruk, concentratieproblemen, hoofdpijn, rugpijn, slaapproblemen, obstipatie en angststoornissen. Hoe komt dit? Wat gebeurt er dan in je lijf en in je hoofd? En wat kun je er zelf aan doen om het op te lossen? Lees het in dit boek en steun Make-A-Wish Nederland! Verademing Bram Bakker & Koen de Jong ISBN 9789048809936 Prijs â‚Ź 15,-

DAM tot DAMloop

23 september 2012

21


Haal het beste Een perfect gewicht, lekker in je vel zitten, fit

ademhalingsfrequentie hebt. Die kan zelfs zo hoog zijn dat

opstaan, een optimale conditie: helaas zijn

het lichaam (en de hersenen) denken dat je een lichamelijke

deze idealen niet voor iedereen weggelegd.

inspanning levert, ook al zit je gewoon rustig op een stoel.

Dat is ook niet gek met de druk die wij bijna

Door deze versnelde ademhaling wordt ook je hartslag

allemaal dagelijks ervaren; een drukke baan,

verhoogd en dit kan ervoor zorgen dat je je vermoeid

kinderen, (maatschappelijke) verplichtingen en

en uitgeput gaat voelen. Het lichaam denkt namelijk, door

gezonde dosis ambitie. Andy Foe, eigenaar en

de verhoogde ademhaling en hartslag, dat jij met tegenwind

personal trainer van Foefit, begeleidt bedrijven

aan het fietsen bent terwijl dat uiteraard niet het geval is.

en particulieren naar een gezondere leefstijl,

Test conditie en vitaliteit.

Dit is mooie theorie, maar wat kan ik ermee doen vraag je je

Tekst Andy Foe Beeld Winterink

misschien af? Veel, heel veel zelfs. Wellicht heb je zelf al een vermoeden dat je ademfre-

Inspanning

van inspanning te weerspie-

quentie verhoogd is doordat je

EĂŠn van de symptomen in ons

gelen. Als je rustig op een stoel

je opgejaagd, vermoeid, gestrest

drukke bestaan is dat onze

zit dan heb je genoeg aan 6

of uitgeblust voelt. Is je adem-

ademhaling ontregeld raakt.

ademhalingen per minuut. Lever

halingsfrequentie hoger dan

In de meeste gevallen ademen

je daarentegen een inspanning

12 keer per minuut? Dan kan

wij te snel, te veel. Zelfs als er

zoals wandelen, fietsen of hard-

het de moeite waard zijn om

geen inspanning geleverd wordt.

lopen dan haal je 10 tot wel 60

je volgens de Energy Control

Dit lijkt onschuldig, maar is dat

keer per minuut adem.

methode te laten testen.

ook zo?

Het komt echter veel voor

De Energy Control methode

De ademhaling dient de mate

dat je in rust een te hoge

omvat een rustmeting waar

22

RUN

health

MAGAZINE


uit jezelf! op een fiets of lopend met een langzaam oplopend vermogen (op jouw niveau) belast wordt. Dit bepaalt je belastbaarheid door het vaststellen van onder andere ademfrequentie, adempatroon, de aerobe- en anaerobe drempel, omslagpunt en maximale hartslag. Op basis van de metingen stellen we een plan voor je op waarbij we je oefeningen geven om je ademfrequentie te verlagen en als je sport kunnen we je aangeven wat voor jou de meest effectieve trainingsintensiteit is zodat je met minder inspanning betere prestaties kunt leveren! Ga voor meer informatie over de metingen volgens de Energy Control methode naar www.foefit.nl.

onder meer je bloeddruk, satu-

een inzicht in je huidige status

ratie, vetpercentage, gewicht,

en word je geadviseerd in jouw

ademfrequentie, adempatroon,

mogelijkheden.

Andy Foe: 06 30558689

hartslag, stressniveau en je

Naast de rustmeting kan er

Peter van Buijtene:

herstelvermogen worden

ook een inspanningsmeting

06 41870325

vastgesteld. Hiermee krijg je

uitgevoerd worden waarbij je

info@foefit.nl

DAM tot DAMloop

23 september 2012

23


De ambities van

Nesrine Leene Gevraagd worden om als eliterunner de marathon van Beirut te lopen. En wel met de opdracht om als eerste Libanese vrouw te finishen. Dat overkwam de in Utrecht woonachtige, uit Libanon afkomstige, Nesrine Leene.

Tekst Anita Drost

“Na mijn eerste marathon,

finishte in 3:11:05. Met overal

Nesrine (nu 28) gebeld

de Amsterdam Marathon in

pijn, maar het was ‘goede pijn’.”

door de voorzitter van een

oktober 2011, was ik op slag

runningclub in Beiroet. Of

verliefd. Wat een onvergete-

Queen van Beirut

ze wilde meedoen aan de

lijke ervaring! Ik wilde onder

Kort na dit Amsterdamse

marathon van Beirut. Ieder

de 3:15 uur te lopen, en

marathondebuut werd

bezwaar van Nesrine werd

24

RUN

health

MAGAZINE


door de voorzitter weggewuifd en zo zat Nesrine zes weken na de Amsterdam

mooi vind, ik loop zonder

marathon in Beirut. Een dag

schema’s... Maar die dag

voor de wedstrijd verkende

voelde ik me de ‘queen’ van

ze het parcours. “Het terrein

Beirut!”

was heuvelig. Dus ik vroeg me af: zou ik de tijd die ik in Amsterdam had gelopen kunnen verbeteren? Want hoewel de runningclub mij adviseerde om niet op tijd te lopen, maar ‘slechts’ als eerste Libanese vrouw te finishen, wilde ik zelf toch sneller lopen dan ik in Amsterdam had gedaan. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.” Vanwege het warme weer startte de marathon 7 uur ‘s ochtends. “Tot 21 kilometer ging het heel goed. Daarna had ik niet genoeg gel meer en voelde mijn lichaam

‘Mijn droom nu: voor Libanon uitkomen op de Olympische Spelen van

2016.’

Olympisch skiteam Nesrine komt uit een sportief gezin waarin heel veel geskied en getennist werd. In 2002 maakte Nesrine in Salt Lake City samen met haar zusje Chirine zelfs deel uit van het Libanees olympisch skiteam. Tijdens haar studie in de Verenigde Staten speelde Nesrine veel tennis. In 2007 ontmoette ze haar huidige man. Ze trouwde en verhuisde in 2008 naar Nederland, waar ze als IT-consultant aan de slag ging.

zwaar. In de weken voor de Beirut marathon had ik heel veel van mijn lichaam gevraagd en dat werd voelbaar. Bij 30 kilometer was ik óp. Maar omdat ik mijn persoonlijk record wilde verbeteren en omdat het publiek - heel veel bekenden - mij zo steunde, hield ik vol. Ik finishte in 3:09, als eerste Libanese. Tot mijn eigen verbazing! Ik was heel blij. Bovendien werd ik omringd met aandacht. Heel bijzonder was dat, want ik ben maar gewoon amateurloper. Ik loop op schoenen die ik uitgekozen heb omdat ik ze

DAM tot DAMloop

23 september 2012

25


(ITBS) ofwel lopersknie), waarschijnlijk vooral ontstaan doordat ze in korte tijd teveel van haar lichaam gevraagd had. “Zo’n blessure doet fysiek pijn, maar de mentale pijn was onnoemelijk veel erger! Ik heb er wel veel van geleerd. Ik ben geduldiger geworden en luister beter naar mijn lichaam. Ik realiseer me dat ik ook zonder hardlopen van Nesrine Leene houdt op runness.blogspot.com een

het leven kan genieten. Maar

blog bij, waarin ze haar ervaringen beschrijft en

nu ik langzamerhand weer

ook haar visie op het omgaan met ITBS deelt.

korte afstanden pijnvrij kan lopen, ervaar ik wel dat lopen veel geluk aan mijn leven toevoegt.”

Het is mogelijk

ik in Libanon ben opgegroeid.

In september 2008 begon

Libanon is een klein land, de

Nesrine met hardlopen.

competitie is er niet zo groot.

Via haar werk liep ze onge-

Als je ergens goed in bent, is

traind in 48 minuten de tien

het daar mogelijk om de beste

kilometer van de Singelloop

te zijn. En dat motto - ‘het

in Utrecht. Het lopen beviel

is mogelijk’ - hanteer ik nog

goed en omdat ze toch al op

steeds.”

zoek was naar een hobby, ging ze er mee door: “Ik houd van

Droom

hardlopen. Het is niet duur,

Nesrine’s droom is binnen

het kan altijd en overal en net

drie jaar een marathon binnen

als bij skiën is er onderweg

drie uur te lopen. “Want als ik

veel te zien.” Nesrine kreeg

dat doe is de kans groot dat

de smaak flink te pakken

ik in 2016 voor Libanon naar

en liep mee in diverse

de Olympische Spelen in Rio

wedstrijden. Tussendoor beviel

de Janeiro mag uitkomen.”

ze in november 2010 van een

Voorlopig zit een marathon

zoon. Bij iedere wedstrijd

er echter nog niet in. Nesrine

wilde ze haar vorige presta-

heeft maanden niet kunnen

ties overtreffen. “Dat ik zo

lopen vanwege een blessure

ambitieus ben, komt doordat

(Illiotibal band syndrome

26

RUN

health

MAGAZINE

Anita Drost is eigenaar van tekstbureau tekstissimo: www.tekstissimo.nl. Ze schrijft, corrigeert en redigeert teksten. Daarnaast runt ze vanuit tekstissimo een schrijfatelier voor kinderen die graag schrijven.


Run4Health werd ook mogelijk gemaakt door 3 enthousiaste vormgevers! Dank aan Conny, Lucien en Ellen. Uw ontwerp is onze uitdaging

grafisch ontwerp, vormgeving & illustratie

www.concreat.nl

Lucien Meer dan 20 jaar ervaring in verzorging en realisatie van grafische producten. Kijk voor een compleet overzicht

Ook een magazine, folder, advertentie, hand-out, menukaart, website nodig? Bel 030-254 38 32/06 411 317 58 of mail conny@concreat.nl

van mijn kennis, ervaring en uitgebreide netwerk op nl.linkedin.com/in/lucienvoeten

Eigen advertentie.indd 1

20-06-12 14:39

Ik inspireer graag magazines, en geef vorm aan ontwerp, es, ur ch affiches, bro er. ild sch en r ee str illu Je bent welkom te wisselen. om van gedachten 1 bel el: 06 53 996 59

ellennartz.nl

Lucien Voeten, voetvorm@gmail.com

Voeten

bladenmakenrestylingvormgevingillustratie

DAM tot DAMloop

23 september 2012

27


Sluimerloper Zoals je als kleine jongen, al is het maar

Tekst Henrico Prins Beeld David van Tongeren

in je hoofd, een lijstje bijhoudt van Mijn loopspullen gooide ik

landen waar je bent geweest, hou je als

altijd als eerste in mijn reistas. Hoe meer kilometers ik over

loper een lijstje bij van landen waar je

de grens had gemaakt, hoe groter mijn voorkeur werd

hebt hardgelopen. Ik vond het mooi om

voor bijzondere loopjes. Tijdens een tussenlanding op

de wereldkaart langzaam gevuld te zien

de luchthaven van Singapore. In de Middellandse Zee, waar ik

raken met stippen waar ik een rondje

voor mijn werk eens een cruise maakte waardoor ik niet alleen

had gemaakt.

28

RUN

health

MAGAZINE

prachtige plaatsen als Napels,


de computer, te hard piano-

pakken heb.Verder is de zon

gespeeld), behalve door het

een factor van betekenis: die

hardlopen.

brandt ook als het bewolkt is, zomer en winter, waardoor je

Punt is: Nieuw-Zeeland is een

bij daglicht altijd zonnebrand-

land waar je heel graag wilt

crème nodig hebt, spul dat ik

kunnen hardlopen. De mensen

in mijn leven tot nu toe heb

hier zijn gek op lopen en fietsen

gemeden als de pest. Ook komt

of een combinatie ervan, zolang

de laatste tijd geregeld een

dat maar in sportief verband

aardbeving voorbij, slopend

gebeurt (alle andere momenten

gedonder dat je de trek in elke

van verplaatsing bevinden ze

vorm van zelfgekozen uitputting

zich, heel suf, in de auto).

ontneemt.

Palermo, Tunis en Marseille aan

Hardlopen is aanstekelijk –

mijn lijstje kon toevoegen, maar

vooral als je het wilt, maar het

Maar goed, Nieuw-Zeelanders

ook stippen kon zetten op volle

niet kunt. Oude mannetjes zie

lopen er geen kilometer minder

zee als ik aan boord kilometers

ik hier gemakkelijk 13, 14 km

om, dus ik vrees dat ik mezelf

had gemaakt op de loopband

per uur halen, zelfs op een

in de hoek van slappe smoezen

in de fitnessruimte – geweldig

maandagavond, een tijdstip

heb gemanoeuvreerd. Intussen

uitzicht natuurlijk – of rondjes

waarop je in Nederland in

staat de wegatleet in mij in

zwoegde op het 800 meter

sjoktempo een herstelrondje

de ruststand. Ik durf het bijna

lange parcours dat aan dek was

doet omdat het zuur van de

niet te zeggen, maar ik heb een

uitgezet voor verslaafden zoals

zondagse duurloop er eerst

crosstrainer gekocht. In de tuin

ik. Hoe gekker, hoe beter.

nog uit moet. Daar lachen ze

staat een enorme trampoline

hier om. Als je toch loopt, kun

waar ik stiekem op spring als

je net zo goed vaart maken.

de kinderen naar school zijn en

Een paar jaar geleden verhuisde

er verder niemand kijkt. Ik ben

ik naar Christchurch, NieuwZeeland. Ik kampte in die tijd

Van die blessure heb ik geen

een sluimerloper geworden,

met een hardnekkige blessure

last meer, maar van aanhaken

wachtend op betere tijden.

door overbelasting, waar-

is het nog niet gekomen. Ik mis

door ik het lopen op een laag

de Nederlandse stoepen en

pitje had moeten zetten. Het

fietspaden, de bosroutes langs

verneukeratieve was dat ik er

gekleurde paaltjes. In Neder-

geen last van had als ik hardliep.

land kon ik binnen een straal

Dus had ik mezelf veel te lang

van drie kilometer elk decor

wijsgemaakt dat die blessure

en elke ondergrond vinden

overal door veroorzaakt kon

die ik wou. Hier moet ik eerst

zijn (verkeerd matras, te lang

een eind met de auto voordat

achter het stuur, te vaak achter

ik een echt lekker rondje te

Henrico Prins is journalist en schrijver van Handboek voor de moderne man en Emigreren voor beginners, beide verschenen bij uitgeverij Podium. Website: www.henricoprins.com. Twitter: @henricoprins

DAM tot DAMloop

23 september 2012

29


Deuren wijd open voor

Run4Health

De Hardloopwinkel in Amsterdam steunt

Joan vindt de actie van Run4Health een geweldig

Run4Health met hun actie voor de Stichting

idee: “Zeker in een tijd waarin iedereen met zichzelf bezig lijkt

Make-A-Wish Nederland. Joan Avé , eigenaar

te zijn, is het mooi om te zien hoe mensen door middel van

van het filiaal van de Hardloopwinkel in het

sportiviteit anderen helpen. Het lopen van de Dam tot Damloop

Olympisch Stadion in de hoofdstad, loopt met

is niet iets wat je zomaar even doet, daar gaat veel voorberei-

haar winkel alvast warm.

ding en energie in zitten.” Ook het samenbindend element van zo’n loopevenement is iets

Tekst Rianne Zegelaar Beeld Bastiaan Heus

30

RUN

health

MAGAZINE


die tegenwoordig aan hard-

In beweging

lopen doet. Toen ik dertig jaar

Joan herkent zich in de beide

geleden als jong meisje de

kanten van het brede publiek.

wereld van hardlopen instapte,

Zelf begon ze als tienjarig meisje

was het vooral een mannen-

al met baanatletiek. Naar eigen

waar Joan erg van kan genieten.

ding en een heel competi-

zeggen heeft de sport haar

“Veel mensen hebben zo hun

tieve sport. Dat element zit

gevormd en ‘clean’ gehouden

eigen motivatie om mee te

er nog steeds in, maar nu

van zaken waar tieners gevoelig

doen, toch is er een eenheid

is het daarbij een sport van

voor kunnen zijn. Ook zijn een

aan lopers, zeker met zoiets

iedereen geworden. Hardlopen

aantal van haar vrienden nog

als Run4Health.” Joan draagt

is voor een groeiende groep

steeds die van toen. Nu, jaren

graag haar steentje bij door

mensen een onderdeel van

later, ligt haar hart nog steeds

mee te denken, haar netwerk

een gezonde, bewuste manier

bij de baan. Joan: “Ik herken de

in te zetten en de deuren van

van leven. Ik denk dat we dat

pijn en de verzuring die atleten

De Hardloopwinkel wijd open

als De Hardloopwinkel goed

ervaren. Maar ook de prachtige

te zetten.

begrepen hebben. We hebben

combinatie van kracht, snelheid

onze service en collectie daar

en techniek van atletiek.”

Breed publiek

dan ook op aangepast. De

Joan is sinds lange tijd met

Hardlopers kunnen bij verschil-

fanatieke marathonloper weet

wedstrijden gestopt, nu loopt

lende winkels terecht, maar

ons te vinden, maar ook de

ze recreatief drie keer in de

volgens Joan Avé, eigenaar

vrouw die besloten heeft om

week. Ze heeft een druk leven

van De Hardloopwinkel in

te gaan hardlopen omdat ze

met haar partner, kinderen,

het Olympisch Stadion, is

wil afvallen. Het maakt ons niet

sociale leven en natuurlijk, de

deze winkel uniek. Joan: “We

uit, beiden hebben een goed

winkel. Hierdoor behoort ze

zijn laagdrempelig omdat we

product nodig. Wij staan klaar

inmiddels tot de groep lopers

benaderbaar willen zijn voor

om hen op een enthousiaste en

die minder fanatiek zijn, maar

het brede publiek van mensen

deskundige manier te helpen.”

wel lopen om in vorm en beweging te blijven. Joan: “Ik ben nu veertig plus en merk dat het hardlopen mij nu moeilijker afgaat. Toch vind ik het juist nu nodig om het te blijven doen. Hardlopen is mijn gezondheid en een manier om mijn hoofd leeg te maken. Het is en blijft de rode draad door mijn leven.”

DAM tot DAMloop

23 september 2012

31


Dam tot Damloop:

van ludiek protest tot uniek

sportevenement Wie bedenkt nu dat de wedstrijd 16,1 kilometer lang moet zijn? Waarom niet vijftien of twintig? Het antwoord is te vinden in 1959.

Tekst Jan van der Sluis Beeld Le Champion

32

RUN

health

MAGAZINE


lere verbinding. Dat zou een

ders mee, zoals dichter Simon

tunnel onder het Noordzeeka-

Vinkenoog en tekenaar Opland.

naal door moeten worden.

Winnaar werd de 32-jarige Wout Bruynzeel met een tijd

Tunnel

van 10.25u. Hij maakte gebruik

Op 27 augustus 1959 werd in

van een speedboot.

het kader van de tunnellobby

De tunnel kwam er. Op 21

een race gehouden: van de

juni 1966 opende toenmalig

Zaanse Dam naar de Amster-

koningin Juliana de Coentunnel.

damse Dam. En het donderde

Inmiddels heeft deze verbin-

niet hóe men zich tussen

ding een te beperkte capaciteit

Het Noordzeekanaal is na de

start- en eindpunt verplaatste,

en wordt in 2012 de Tweede

Tweede Wereldoorlog een fors

als het maar snel was. Het was

Coentunnel geopend.

obstakel vanuit Amsterdam

vooral een ludieke actie: in de

naar het noorden, en vice versa.

race en de voorbereiding ervan

Organisatie

De Zaanstreek, met name

konden toeschouwers genieten

De race maakte jaren later

Zaandam, merkte dat dan ook

van vreemde verschijningen

zo’n grote indruk op Cees

aan den lijve.Voor de overtocht

als kozakken en kamelen. De

Lansbergen dat hij besloot er

was de Hempont de belang-

Zaandamse burgemeester Fran-

een evenement van te maken.

rijkste verbinding. In 1959

cken – op bijgaande foto vóór

Dat was sneller bedacht dan

werden dagelijks 5.800 auto’s

de duik – liep in een duikerspak

gerealiseerd. Het oorspron-

vervoerd, met wachttijden die

over de bodem van het Noord-

kelijk plan dateert van 1981,

opliepen tot drie kwartier. Niet

zeekanaal van Amsterdam naar

maar de eerste wedstrijd, een

verwonderlijk dus dat actie is

Zaandam.Verder deed er een

trimloop, vond pas vier jaar, in

gevoerd voor een betere, snel-

keur aan bekende Nederlan-

1985, plaats. Aan die trimloop

DAM tot DAMloop

23 september 2012

33


deden 4.300 lopers mee. En

Champion verklaart waarom de

aan creativiteit geen gebrek.

kreeg een voorbereidingstijd

Dam tot Damloop is wat het

Rond het parcours versieren

van slechts enkele maanden!

is: een sportief evenement, niet

de bewoners traditiegetrouw

Desondanks verliep die eerste

alleen voor de sporters maar

de huizen en straten. Omdat

Dam tot Daml贸贸p vlekkeloos.

ook voor de omgeving!

er zoveel wordt versierd en gefeest, is er de versier- en

Het is vooral daarom dat gemeentebesturen de jaren

Beleving

daarna vertrouwen hadden in

Die omgeving is namelijk een

een goede organisatie.

van de kleurrijkste van Neder-

Deze organisatie is sindsdien

land. Helemaal in lijn van de

in handen van Le Champion.

allereerste trimloop is er van

Ondanks de Franse naam een

alles te zien en te beleven l谩ngs

oer-Hollandse organisatie die

het parcours. Naar schatting

al sinds 29 juli 1922 bestaat.

250.000 toeschouwers leven

Aanvankelijk als wielrenver-

met de ongeveer 50.000 lopers

eniging, maar later uitgebreid

mee en doen dat uitbundig. Er

naar andere takken van sport

is voor die toeschouwers ook

waaronder het hardlopen.

ruim voldoende te doen: van

Tegenwoordig organiseert Le

het bijwonen van start en/of

Champion meer dan tachtig

finish tot het genieten van een

hardloop-, fiets- en wandeleve-

van de vijftig bands die ergens

nementen in binnen- en buiten-

langs het parcours optreden.

land. En de geschiedenis van Le

Naast de muzikaliteit ook

34

RUN

health

MAGAZINE

spandoekenwedstrijd voor


de grootste, mooiste, opvallendste, origineelste versiering, spandoek, ereboog of andere aanmoediging.Vlak voor de

de grote Dam tot Damloop.

bedrijven kunnen aan verschil-

race begint rijdt een heuse

Duizenden kinderen doen mee

lende afstanden deelnemen.

jury de route langs, beoordeelt,

aan deze miniloop over twee

De Run2Day Ladies Damloop

fotografeert en noteert. Er

afstanden: 0,6 en 2,2 km. In

is speciaal voor vrouwen en

Amsterdam-

meisjes en heeft een afstand

Noord

van 4 Engelse Mijl (6,4 km). En

vindt een

tot slot natuurlijk de goede

vergelijkbare

doelen. Run4Health loopt voor

kinderloop

Make-A-Wish Nederland. Loop

plaats.

mee en schrijf je in voor een

Daarnaast

exclusieve kaart, zolang de

is er (sinds

voorraad strekt. Kijk snel op de

1988) de

aanmeldingspagina in het hart

zogenaamde

van dit magazine of ga direct

businessloop.

naar www.run4health.nl.

De lopers in deze teams voor

Cijfers zijn bijzondere oorkondes te

Bij de mannen werd de eerste editie gewonnen door Fernando Mamede uit Portugal in

‘winnen’ voor de grootste, de

45.15 en bij de vrouwen door de Nederlandse Carla Beurskens. Het parcoursrecord van

mooiste of de meest originele

44.27 werd in 2011 door Leonard Patrick Komon gelopen. Maar minstens zo belangrijk

versiering, maar ook de origi-

zijn de eigen verhalen van lopers, en dat zijn er nogal wat! Vorig jaar liepen ruim 50.000

neelste aanmoedigingskreten

lopers de Dam tot Damloop. Dat zijn er meer dan tien keer zoveel als bij de eerste trim-

worden beloond.

loop in 1959, het inwonertal van een kleine stad! En zoveel zullen er dit jaar ook weer aan de start verschijnen, want de inschrijving was binnen enkele uren weer helemaal vol

Meer dan een hardloopwedstrijd

Volg de auteur van dit artikel, Jan van der Sluis,

Ook de jeugd is volop verte-

op twitter @janvds55

genwoordigd. De Mini Dam tot

of via zijn blog medunkt2011.wordpress.com.

Damloop is een kinderloop, die in het centrum van Zaandam plaatsvindt voor de finish van

DAM tot DAMloop

23 september 2012

35


Dit e-mailbericht ontving Jeroen Siedenburg op 26 oktober 2010 om 9.34u van Roy van den Anker. Een gedenkwaardig bericht want het bleek het begin van een bijzondere samenwerking tussen de werkgevers van beide hardloopliefhebbers (How Company en MultiSafe), die uitmondde in de oprichting van de stichting Run4Health.

Jeroen Siedenburg Idee Roy van den Anker

Goedemorgen Jeroen, samen met collega Olaf heb ik afgelopen week april 2011) te lopen. We zullen dit gaan doen om Onze gezamenlijke vrienden van ONVZ hebben een leuk idee om hier een actie van How, ONVZ van onze gezamenlijke “winning spirit”? Ik heb participatie of nog anders), maar sta je open voor maken? groet, Roy 36

RUN

health

MAGAZINE


besloten om weer een marathon (Rotterdam, geld in te zamelen voor SOS-Kinderdorpen. al spontaan hun hulp aangeboden. Is het en MultiSafe van te maken in het kader nog geen concreet idee hoe (sponsoring, het idee om hier samen wat leuks van te

DAM tot DAMloop

23 september 2012

37


mail of tweet ons voor een afspraak en ervaar het zelf! Bel,Bel, mail of tweet ons voor een afspraak en ervaar het zelf O30-2212777 info@multisafe.nl O30-2212777 @multisafe

info@multisafe.nl @multisafe

MultiSafe is trots partner van Stichting Run4Health Jeroen vertelt: “Roy wist dat

Kinderdorpen, daar werd ik

euze loopblessures kwamen

echter bij lange na niet zo

Wij spraken af om bij elkaar te

doorgezet en hebben ruim 30

fanatiek als hij en Olaf. Een

komen en sloegen de handen

Run4Health-lopers meer dan

Dam tot Damloop was tot dan

in elkaar om het ‘groots’ aan

12.000 euro opgehaald voor

toe het maximale geweest in

te pakken met een eigen stich-

SOS Kinderdorpen!

mijn hardloopcarrière. Ik weet

ting, een website, een logo

Met de middelen die wij

van mensen uit mijn omgeving

en alles wat erbij hoort: de

hadden in 2011 is er het

die een marathon hebben

geboorte van Run4Health.

maximale uitgehaald. Het

gelopen, dat dit toch echt een

Naast How Company en

heeft mij heel veel positieve

ander verhaal is. De gedachte

Multisafe als dragers van dit

energie gegeven om bij te

om wel of niet een marathon

initiatief waren wij er ons

kunnen dragen aan het goede

te gaan lopen, parkeerde

van bewust dat een internet-

doel, SOS Kinderdorpen.

ik nog even. Het idee van

partij als partner ook handig

Voor 2012 kunnen wij met

Roy om geld in te zamelen

zou zijn; deze werd al snel

de ervaringen uit 2011, met

voor een goed doel als SOS

gevonden en wij gingen van

een nieuwe internetpartner

start. Wel met enige reali-

(dank aan Bikkelhart!) en een

teitszin, de aprilmarathon in

eigen magazine de lat weer

Rotterdam gingen wij met

wat hoger leggen. Tijdens de

onze grootse aanpak niet

Dam tot Damloop zullen wij

meer halen, dus het vizier

starten met 100 Run4Health-

werd gericht op de marathon

hardlopers om geld in te

van Amsterdam in oktober

zamelen voor Make-a-Wish

2011. Dat vond ik niet heel

Nederland. Deze stichting

erg, want ik had inmiddels

realiseert wensen voor

besloten de marathon te

kinderen die ernstig ziek

gaan lopen en had zo dus

zijn en bezorgt hun op deze

iets meer voorbereidingstijd.

manier een onvergetelijke dag.

Ondanks dat onze internet-

Wij gaan er weer voor om er

partner enkele weken voor de

het maximale uit te halen; doe

lancering van www.run4health.

jij ook mee?”

MultiSafe is trots partner van StichtingbijRun4Health ik af en toe ook wat hardloop, wel gelijk heel enthousiast van. de initiatiefnemers, is er

nl failliet ging, het allemaal

38

RUN

health

MAGAZINE

geregeld moest worden naast

Jeroen Siedenburg

het normale werk en er seri-

Managing Partner How Company


Fysiek helemaal fit? En mentaal? How Company is dÊ partner om versneld uw doelen te bereiken met unieke programma’s op het gebied van: Communicatie Persoonlijke ontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Teambuilding MD-trajecten Cultuurverandertrajecten Bekijk ons YouTube kanaal en zie wat onze deelnemers over How Company zeggen:

http://www.youtube.com/user/howcompany1 Tel: 020-5062090 | www.howcompany.nl | info@howcompany.nl


Met een

doel

voor ogen blijf je

in beweging Hardlopen doe ik met veel

In 2011 liepen we met zo’n 30 lopers in verschillende afstanden van de Marathon van Amsterdam een dikke

plezier, 3 keer per week en

€ 12.000 bij elkaar. Dat geld is gebruikt voor de bouw van een medisch centrum in Niger. Iedereen was enthousiast

soms ga ik er zelfs om 6 uur

over het bereikte resultaat, én de persoonlijke successen. Want wat bleek, door commitment te geven aan een

mijn bed voor uit. Dat was wel

goed doel was iedereen veel gemotiveerder te blijven lopen, trainen en door te gaan.

eens anders. Waarom het nu Reden voor ons om in 2012 opnieuw een loopevenement

wel lukt? Omdat ik een doel

en doel te kiezen. Dit jaar lopen we de Dam tot Damloop voor Make-A-Wish Nederland. We zamelen daarmee geld

voor ogen heb. Niet alleen in

in om kinderen met een levensbedreigende ziekte de dag van hun leven te bezorgen. Ik krijg nog kippenvel van de

deelname aan een evenement

filmpjes die ik gezien heb over wat de mensen van MakeA-Wish Nederland voor deze kinderen realiseren!

op een vaste datum, maar ook Na het succes van de afgelopen jaren begint het inmid-

nog eens richting een leuke

dels een mooie traditei te worden. Want ook voor 2013 hebben we al weer mooie plannen. Houd daarvoor onze

groep lopers met wie ik samen

website in de gaten en doe mee!

loop voor een goed doel:

Roy van den Anker, Stichting Run4health

Stichting Run4Health.

40

RUN

health

MAGAZINE


www. run4health.nl

2013

Houd de website van

Run4Health in de gaten en doe mee

Maak het verschil, voor jezelf en voor

Run4Health

Samen lopen voor het

goede doel

DAM tot DAMloop

23 september 2012

41


®

®

®

®

®

®

Verslag in beelden

42

RUN

health

MAGAZINE


®

®

®

®

®

®

®

Lees de persoonlijke verhalen op de website van Make-A-Wish® Nederland en je snapt waarom dit doel ons hart gestolen heeft! Het (weer) uitkijken naar een droom, en het beleven van die droom is één van de krachtigste manieren om mensen voorbij hun ziekte energie te laten voelen én beleven om door te gaan.

DAM tot DAMloop

23 september 2012

43


®

®

®

®

®

®

Roselinde is 6 jaar. Ze heeft een ernstige bloedziekte waarvoor een beenmergtransplantatie nodig was. Haar zus Madelief van 7 jaar is Roselinde’s donor geweest. Hierdoor is de band tussen de zusjes nóg specialer geworden. Tijdens de wensvervulling van Roselinde is Madelief er natuurlijk ook bij.

De wens van Samen hebben ze één grote passie…ballet!

®

Afgehaald door een limousine

en de meisjes beginnen te stralen.

Nog mooier maken voor de voorstelling

Vroeg in de ochtend worden

Ze krijgen eerst een rondlei-

Vanaf nu zullen ze dus aan het

de meisjes, hun ouders en hun

ding in de artiesten-gang. Zo

werk moeten net als de andere

oma thuis opgehaald door

komen ze bij een deur waar

ballerina’s. Dat betekent eerst

een limousine, want tja echte

hun namen opgeschreven

omkleden.Voor beide meisjes

ballerina’s reizen natuurlijk in

staan. Roselinde en Madelief

is een kostuumpje gemaakt

stijl. Na een lange rit komen

hebben hun eigen kleedkamer!

en een mooie roze Coppelia-

ze aan in Amsterdam bij het

Daar staat voor beide meisjes

badjas op maat. Op naar de

muziektheater. De meisjes zien

een tasje met allemaal mooie

make-up kamer. Hier worden

het bordje maar weten nog niet

balletspulletjes klaar. Rachel

de meisjes mooi opgemaakt

echt wat er daar gebeurt. Ze

leest ze voor uit het kinder-

en hun haren worden gedaan.

hadden toch niets met muziek

boek Coppelia, de voorstelling

Roselinde vindt het nog erg

gewenst? Eenmaal binnen

die het ballet die middag gaat

moeilijk haar hoofddoekje af

worden ze warm welkom

uitvoeren. Als het boek uit

te doen omdat haar haartjes

geheten door Rachel. Rachel

is komt de grote verrassing.

nog wel kort zijn. Dan vraagt ze

legt uit dat ze ballerina is en dat

Roselinde en Madelief mogen

toch aan de mevrouw van de

ze nu in het gebouw zijn waar

de voorstelling niet alleen zien

make-up: “ wil je ook eens naar

Het Nationale Ballet danst!

die middag, ze mogen erin

mijn haren kijken of je er wat

Ineens is het kwartje gevallen

meedansen!

moois van kan maken?” En haalt

44

RUN

health

MAGAZINE


®

®

®

®

®

®

®

haar hoofddoekje van haar hoofd. Een echte doorbraak, oma schiet er vol van.

Optreden voor een volle zaal

en langste applaus ooit breekt

tegenover elkaar staan in de make-up kamer vraagt

En dan is er genoeg gerepe-

Madelief nog tegen oma dat

Roselinde aan Madelief: “vind

teerd, de show gaat beginnen.

ze het toch wel heel bijzonder

jij het ook zo spannend?”

Ouders en oma zitten op een

vond dat enorme applaus.

Madelief antwoord bevestigend

heel mooi plekje in de zaal en

Na een warm afscheid

en Roselinde roept uit: “Maar

kunnen zo de voorstelling goed

vertrekken ze weer met de

we gaan het wel doen hoor”

zien. En daar zijn ze dan onze

limo naar de volgende locatie.

en geeft haar grote zus een

prima ballerina’s. Ze komen

bemoedigende por.

meteen op in de openingsscene.

Na een heerlijke lunch maken

Wat een mooie ballerina’s en

ze kennis met de balletjuf en

wat doen ze het goed, geweldig.

Dromen, maar nu met de ogen dicht

dan is het tijd om zelf te gaan

Roselinde en Madelief mogen

Dat is een echt kasteel dat er

repeteren op het podium.

de rest van de voorstelling

prachtig bijligt, helemaal in de

De meisjes zijn erg onder de

vanaf een heel mooi plaatsje in

sneeuw. Daar worden ze warm

indruk van het podium en het

de coulissen kijken. En op het

ontvangen en worden hun de

mooie decor. Ineens gaat het

moment dat de hoofdrolspelers

kamers gewezen. Echte prima

doek omhoog en beseffen ze

Zwaantje en Frans elkaar het

ballerina prinsessen slapen

hoe groot de zaal is. Het houdt

jawoord geven, dwarrelen er

natuurlijk in een super de luxe

ze echter niet tegen en ze gaan

een heleboel rode hartjes naar

suite in een super de luxe

enthousiast aan de slag met de

beneden. Roselinde roept het

kasteel.

repetitie. De meisjes tonen vol

uit: “VET COOL!!!”

In het enorme Koningsbed

trots wat ze al hebben geleerd

De voorstelling zit erop en aan

vallen de meisjes moe maar

tijdens hun balletlessen en ze

het einde van de voorstelling

voldaan in slaap. De betovering

zijn bijna niet te houden. Ted

wordt er natuurlijk applaus in

van hun wensdag wordt op dat

Brandsen (de choreograaf van

ontvangst genomen met vele

moment verbroken maar in hun

Coppelia en de artistiek direc-

buigingen. De meisjes worden

dromen en herinneringen zal

teur van Het Nationale Ballet)

naar voren gehaald door

deze dag nog lang voortbestaan.

komt de laatste aanwijzingen

Zwaantje en Frans en krijgen

geven voor de repetitie.

een bosje bloemen. Het hardste

Als Roselinde en Madelief

los. Later die avond fluistert

Roselinde

DAM tot DAMloop

23 september 2012

45


Jochem van Gelder liep New York City Marathon voor

goede doel Tekst Nancy Alders Beeld Nationale Sport Week

46

RUN

health

MAGAZINE


Voor Jochem van Gelder, tv-presentator, ging 2011 de boeken in als het meest sportieve jaar uit zijn leven. Jochem liep toen namelijk de New York City Marathon voor stichting Energy4all. En, hij liep hem helemaal uit. Volgens zijn eigen zeggen in geen indrukwekkende tijd, maar wel een persoonlijk record en een ervaring die niemand hem meer afneemt.

Een fanatiek hardloper was

bestaat om deze ziekte een

tweets over zijn voornemen

en is Jochem niet. Sterker

halt toe te roepen. Begin 2011

had verstuurd, kwam de media-

nog, voordat hij besloot mee

kwam de regionale krant De

tamtam al snel op gang. Ineens

te doen aan deze grootse

Gelderlander met een oproep

was Jochem niet meer die Van

marathon was het 8 jaar

voor de New York City Mara-

Gelder die niet meer op tele-

geleden dat hij voor het laatst

thon. De krant had 70 startbe-

visie te zien is, maar Van Gelder

had hardgelopen. Dat was een

wijzen weten te bemachtigen

die de marathon ging lopen. En,

halve marathon dijkloop in zijn

en had zich als doel gesteld:

deze positieve publiciteit legde

woonplaats Beneden Leeuwen.

geld ophalen voor Energy4all. Ik

hem geen windeieren; Jochem

Toch besloot hij begin 2011 te

twijfelde geen moment; ‘Ik ga de

kreeg van allerlei kanten

gaan voor het echte werk; de

marathon van New York lopen’,

aanbiedingen van sportkleding

New York City Marathon die

zei ik tegen mijn vrienden en

tot professionele begeleiding.

6 november 2011 plaatsvond.

familie. ‘Doe normaal!’, was het

“Een flink aantal stokken achter

Wat heeft hem bewogen deze

eerste dat mijn vrouw zei. Maar,

de deur”, geeft Jochem toe.

‘marathon der marathons’ te

ik was vastbesloten en ik ging

“Daarnaast ben ik ook ambas-

gaan lopen? Jochem: “Ik ben al

me serieus voorbereiden.”

sadeur van de Nationale Sport

vijf jaar ambassadeur van Energy4all. Deze stichting zet zich in

Een goede voorbereiding kost

voor kinderen met een energie-

tijd en dus startte Jochem al

stofwisselingsziekte. Kinderen

eind januari met trainen. Hij

die aan deze ziekte lijden,

had nog een lange weg te gaan.

worden doodmoe geboren en

Doordat hij op dat moment

overlijden doorgaans op jonge

zich in een sabbatical begaf, had

leeftijd. Gewoonweg omdat

hij voldoende tijd zich goed

er nog steeds geen medicijn

voor te bereiden. Nadat hij wat

DAM tot DAMloop

23 september 2012

47


Week en het zou natuurlijk

Altijd even soepel liep de trai-

weg kwijt‘, zodat we uiteindelijk

enorm slap zijn als ik niet

ningstijd niet. Jochem kreeg last

drie uur aan het hardlopen

mee zou doen.Van alle kanten

van zijn benen, rug en heupen

waren. Ongelooflijk dat ik

kreeg ik medewerking. Ik kwam

en in mei was hij even uitge-

er steeds weer

in contact met Greet van

schakeld. De dokter consta-

intrapte. Maar,

Coach4run en zij begeleidde

teerde een beenlengteverschil

hij trok me

me iedere maand met een strak

van 1,5 centimeter. Met een

hierdoor

trainingsschema. Ik vulde dan

inlegzool en na verschillende

wel over

de behaalde resultaten in, zoals

afspraken bij de fysiotherapeut

m’n dooie

afstanden en hartslag en kreeg

en osteopaat was hij weer

punt heen!”

weer een schema op maat

‘up and running’. Jochem: “Ik

terug. Discipline heb ik eigenlijk

vervolgde mijn trainingen weer

En toen de

niet, maar het strakke schema

en werd steeds beter. Maar,

grote dag.

was zo streng, dat ik wel moest.

zwaar bleef het.Vooral op zo’n

Jochem ging naar

Daarnaast trainde ik samen met

20 kilometer, dan kwam ik altijd

New York. Hoe

loopmaat Loek Buscher die mij

op een punt dat ik het niet

was dat? Jochem:

stimuleerde door te gaan. Ik

meer trok. Daar wist Loek wel

“Wat een bele-

noem hem ‘Loekomotief’, want

wat op. Als we weer gingen

venis! Alleen

hij denderde maar door. Met

trainen zei hij altijd dat hij een

de start al. Je

zijn korte beentjes en kleine

leuke route door het bos had

staat daar met

stappen, bleef hij de vaart erin

uitgestippeld van twee uur. Te

zo’n 40.000 hard-

houden. Afhaken was er niet

doen leek me. Echter, steevast

lopers van allerlei

meer bij.”

was hij na twee uur lopen ‘de

nationaliteiten

48

RUN

health

MAGAZINE


te wachten op het startschot. Recreatielopers, topsporters, mensen op klompen, slippers, het maakt niet uit, iedereen

ik wilde gewoon niks missen

hardloopt er de stof endorfine

kan meedoen. En dan, als het

en vooral genieten. Wanneer ik

vrijkomt die je lichaam een

startschot heeft geluid, beweeg

bijvoorbeeld stond te wachten

kick geeft en een verslavende

je je onder luid gegalm van het

voor het toilet, nam ik daar

werking heeft.Volgens mij heb

nummer ‘New York, New York’

rustig de tijd voor. Praatje hier,

ik die stof niet. De enige reden

samen met duizenden andere

praatje daar. Geweldig. Ik had

waarom ik de marathon heb

hardlopers over de enorme

ook tactisch kunnen plassen en

uitgelopen, was mijn gedachte

dat had me wellicht 10 minuten

aan de zieke kinderen. Als ik

op de totale looptijd gescheeld.

echt even doodmoe was, kon

Maar, dan had ik bijvoorbeeld

ik alleen maar denken aan die

nooit met die oude Hollandse

kinderen die continue deze

man gesproken die nog een

vermoeidheid voelen. Het klinkt

keer in zijn leven de marathon

misschien raar, maar op die

van New York van dichtbij wilde

momenten was ik even blij dat

twee lagen tellende VerrazanoNarrows Bridge richting Brooklyn. Een geweldige route door uiteenlopende stadsdelen met alleen maar enthousiaste supporters langs

meemaken. En dat had ik niet

ik kon beleven wat zij ieder

van mensen

willen missen. Uiteindelijk liep

moment van de dag moeten

die drinken

ik de marathon helemaal uit in

doormaken. Het gaf mij de

en eten

5 uur en 25 minuten. De laatste

kracht om door te lopen en

uitdeelden

200 meter heb ik zelfs nog

vooral om Energy4all te blijven

tot complete

gefilmd. Het bijna hysterische

steunen. Samen met de andere

reggae- en

onthaal bij de finish moést ik

lopers hebben we overigens

gospelbands.

gewoon vastleggen.”

€100.000,- opgehaald. Een

de route;

geweldig bedrag om hopelijk

Ik heb echt van de mara-

Na de New York City Mara-

wel dat ene medicijn te vinden

thon genoten.

thon heeft Jochem nooit

en de zieke kinderen weer een

Ik heb zelfs

meer hardgelopen. Zit er in

leven vol energie te kunnen

onderweg drie

de toekomst nog een pres-

geven. Kijk, en daar doe ik het

keer gebeld met thuis

tatieloop in? Jochem: “Heel

voor.”

om te vertellen wat ik

misschien ga ik nog een keer de

allemaal meemaakte.

dijkloop overdoen.Vorige keer

Daar vonden ze dat

heb ik de halve marathon wel

een minder goed plan,

uitgelopen, maar vraag niet hoe.

Redacteur Nancy Alders

want bij de derde keer

Ik heb geloof ik meer gewan-

is eigenaar van EenEnAlders

zei mijn jongste zoon:

deld dan hardgelopen. Dus ik

(web)tekst - communicatie -

‘Niet meer bellen pap,

heb nog wat goed te maken in

projectmanagement (evenementen)

doorlopen!’. Nou ja, als

Beneden Leeuwen. Maar, eerlijk

nancy@eenenalders.nl

recreatieloper nam ik

gezegd, echt leuk vind ik het

het wat minder serieus,

ook niet. Ze zeggen dat als je

DAM tot DAMloop

23 september 2012

49


passies van Aranka Koning De

Tekst en beeld Aranka Koning

Hardlopen en koken. De hardlopende blogster

Aranka Koning vertelt over haar twee grootste Na jaren niet te hebben gesport ben ik begonnen met ‘0-5 km

passies in het leven, vanzelfsprekend inclusief

Start to Run’. Dat viel niet mee maar doorzetten werpt echt zijn

een vers, natriumarm en overheerlijk recept als

vruchten af! Tegenwoordig loop ik 10 kilometer aan één stuk,

ideale voorbereiding op het stevigere loopwerk.

stiekem hoop ik eind van dit of begin volgend jaar 15 kilometer

doe ik ook al heel wat jaartjes

dat beter is voor mijn nieren.

te kunnen lopen.

en gaandeweg ben ik steeds

Eind 2011 startte ik mijn blog

Hoewel ik het pas twee heb

meer ‘from scratch’ gaan koken.

www.natriumarm.eu waar ik

gedaan vind ik het geweldig

Dat wil zeggen zonder pakjes

regelmatig met veel plezier mijn

leuk om aan georganiseerde

en zakjes, ik maak alles zoveel

recepten plaats. Speciaal voor

lopen mee te doen.De sfeer

mogelijk zelf (brood, soepen,

het Run4Health magazine een

en de energie die je krijgt van

sauzen, pasta, noem maar op)

natriumarm en overheerlijke

de lopers om je heen en je

want ik kook natriumarm omdat

recept van Aranka:

supporters geven zo’n enorme kick dat meedoen aan een

Vers gemaakte ravioli, gevuld met ricotta en verse

georganiseerde loop echt een

spinazie in een klassieke saliebotersaus.

aanrader is! Ik pas twee heb meegedaan mar vind het geweldig leuk om aan mee te doen. Wel rustig aan, ik ben al heel blij dat ik met mijn ietwat gammele lichaam (ik heb sinds een paar jaar een nierziekte) gewoon lekker kan sporten. Mijn andere passie is koken. Dat

50

RUN

health

MAGAZINE


En zo maak je het:

De pasta Meng in een kom de bloem,

Wat heb je nodig voor 4 personen

semolina en de eieren en

Voor de pasta

Voor de vulling

kneed er een mooi zacht stevig

300 gr bloem, liefst tipo 00*

300-400 gr verse spinazie

deeg van. Laat vervolgens een

100 gr Semolina**

225 gr ricotta

half uur rusten in een kom met

4 grote biologische eieren

25 gr vers geraspte

een theedoek erover en maak ondertussen de vulling.

Parmezaanse kaas Voor de saus en afwerking

1 groot biologisch ei

10 blaadjes versie salie***

De vulling

80 gr ongezouten roomboter

Zoek in de verse spinazie naar lelijke blaadjes en gooi die weg. Van de rest de dikke stengels verwijderen en vervolgens goed wassen in ruim water.

*) Typo 00 bloem is verkrijgbaar bij speciaalzaken en sommige supermarkten, maar gewone bloem volstaat ook. **) Semolina is fijngemalen durumtarwe (griesmeel), verkrijgbaar bij natuurwinkel, Turkse winkels en Italiaanse winkels. Zo fijn mogelijk. ***) Salie is te vinden bij de verse kruiden in de supermarkt, soms als deel van een Italiaanse kruidenmix.

Laat de spinazie 5 minuten slinken in een pan bijna kokend water, knijp of druk er daarna

steeds een stukje strakker

Snij de deegkussentjes met

zoveel mogelijk vocht uit.

zodat de pasta mooi dun wordt

een scherp mes of een vorm

Roerbak de spinazie daarna

en ga door tot de dunste stand.

(kookring).

nog enkele minuten in een

Heb je geen pastamachine,

Breng een pan met ruim

droge, hete wok om het laatste

bebloem dan je werkblad goed

water aan de kook. Smelt

vocht er uit te verdampen, en

rol en met een deegrol de

ondertussen in een pannetje

laat de spinazie afkoelen. In

pasta zo dun mogelijk uit. Hoe

de boter en voeg daar de fijn-

een kom meng je de ricotta

dunner hoe beter!

gesneden salie aan toe. Bak dit

met 1 ei, voeg vervolgens 25

Bestrooi vervolgens je werk-

geheel een klein beetje zodat

gram Parmezaanse kaas, wat

vlak licht met bloem, leg daar

de blaadjes knapperig worden

nootmuskaat en zwarte peper

een dun pastavel op. Schep

zonder dat de boter verbrandt.

toe en roer alles goed door

met een theelepel de bergjes

Laat de ravioli’s voorzichtig

elkaar. Snij de spinazie heel fijn

vulling erop en laat tussen elk

in het kokende water glijden

op een snijplank en meng door

bergje ongeveer 5 cm vrij. Met

en kook ze in circa 4 minuten

het ricotta.

een kwastje kwast je wat water

gaar. Ze zijn klaar als de rand

rond elk bergje, leg er vervol-

zacht is.

De pasta

gens een tweede dun pastavel

Leg op een bord en sprenkel

Als je een pastamachine

overheen. Druk de bergjes

wat boter met salie erover

hebt kun je de pasta nu in 8

goed aan met je vingertoppen

samen met wat Parmezaanse

porties verdelen en die door

zodat de deegvellen stevig aan

kaas en serveer direct.

de machine halen. Bebloem de

elkaar vast komen en er weinig

pasta goed en zet de machine

lucht zit in de deegkussentjes.

Enjoy!

DAM tot DAMloop

23 september 2012

51


Veel lopers verschijnen aan de start om te genieten en een goede tijd te lopen. Een groeiend aantal loopt daarnaast ook voor het goede doel. Chantal Groot leidt als coördinator goede doelen van Le Champion alles in goede banen.

“De

Dam tot Damloop

heeft mazzel met schaarste aan

startbewijzen”

Tekst Annelies Kant Beeld Le Champion

Le Champion organiseert de Dam tot Damloop. Wat komt daarbij kijken?

afgesloten zijn of dat er een weg

de dag zelf zijn er wel meer dan

open ligt. Le Champion werkt

800 vrijwilligers actief.”

“Wij organiseren het hele

vrijwilligers, dertig verenigingen

Make-A-Wish Nederland is één

evenement van A tot Z.Van de

en tien scholen. Deze samen-

van de 78 goede doelen waar

inschrijvingen tot het parcours,

werking is echt nodig om alle

hardlopers geld voor inzamelen.

en van de starttijden tot de

evenementen te kunnen organi-

hekken en vergunningen. Dit

seren. Bij de Dam tot Damloop

Hoe zit dat aspect organisatorisch in elkaar?

jaar de 28e editie. Een deel is

begin je meteen na afloop

“De Dam tot Damloop beschikt

in die 28 jaar uiteraard bepaald,

alweer met de organisatie van

over 50.000 startbewijzen. In

neem het parcours. Maar dan

de volgende editie. Dat doen we

drie à vier uur zijn die allemaal

nog moet je controleren of

met het hele Le Champion-team

weg. Er is een schaarste aan

er bijvoorbeeld geen wegen

aangevuld met vrijwilligers. Op

startbewijzen waar de goede

52

RUN

health

MAGAZINE

samen met meer dan 2000


doelen weer geluk bij hebben. Want als je geen startbewijs hebt weten te bemachtigen, is

volgend jaar gegarandeerd weer

bevoorrechte startpositie. Ze

er een kans om er eentje via de

startbewijzen hebt met als groot

starten in een apart vak na

deelnemende goede doelen te

voordeel dat je daar nu al voor

de wedstrijdlopers en hebben

krijgen. Goede doelen – zoals

kunt gaan werven. Er is een

daardoor een vrij parcours voor

Make a Wish - kopen namelijk

beperkte oplage Club Cards. De

zich. Je moet dus niet de eerste

startbewijzen voor teams in. Een

bestaande deelnemende goede

kilometer afleggen in de grote

team bestaat uit tien personen.

doelen kunnen verlengen voor

massa. Ook bij de finish is iets

De goede doelen hebben dus

2014-2015-2016. Als je geen

extra’s geregeld. Teams die voor

een soort troef in handen: je

bestaande deelnemer bent en je

goede doelen lopen krijgen het

mag voor ons lopen maar dan

wilt wel zo’n kaart, dan kom je

aanbod om lopers op te vangen.

moet je jezelf wel laten spon-

op een wachtlijst. Goede doelen

Ze kunnen verzamelen in de

soren. De opbrengst gaat dan

zonder Club Card schrijven

zogenaamde Charity Zone.”

naar dat goede doel.”

zich gelijktijdig met de individuele lopers en bedrijven in. Zij

Maakt het jou uit welke goede doelen zich aan de Dam tot Damloop verbinden?

En op welke manier ben jij als coördinator goede doelen hierbij betrokken?

hebben dus geen garantie op

“Ik coördineer de inschrij-

“Nee hoor, ik vind ze alle 78

verkoop de startbewijzen. Het

Bieden jullie de goede doelen nog bepaalde voordelen?

sponsordeel verloopt volledig

“Doe je mee met minimaal vijf

tijdens de Runner’s World Zand-

via de goede doelen. Het is

teams, dan mag je je voorstellen

voort Circuit Run. Daar is ook

aan hen om lopers te werven

op www.damloop.nl. Daarnaast

geld voor ze opgehaald. Wist je

voor hun teams.Vorig jaar zijn

kunnen de goede doelen zich

dat er vorig jaar tijdens de Dam

we begonnen met de Goede

op de dag zelf presenteren

tot Damloop ruim 612.000 euro

Doelen Club Card. Daarmee

aan de lopers en het publiek.

is opgehaald voor de goede

verbind je je voor drie jaar

Dit gebeurt op het Dam tot

doelen? Ik hoop natuurlijk dat

aan de Dam tot Damloop, en

Dam Fanplein op de Burcht

we daar dit jaar overheen gaan.

wel voor de jaren 2011-2012-

in Zaandam.Verder krijgen de

Daar zal ik binnen mijn macht

2013. Je weet dus nu al dat je

lopers voor goede doelen een

alles aan doen!”

ving van de goede doelen en

startbewijzen.”

even belangrijk. Met Make a Wish had ik eerder al te maken

Annelies Kant levert heldere, creatieve teksten voor ieder communicatiemiddel en iedere doelgroep. Denkt mee over de juiste boodschap en het juiste communicatiemiddel. Bepaalt op verzoek mede de inhoud en regelt delen van de productie. Van concept tot kant-en-klare kopij. www.kantekst.nl

DAM tot DAMloop

23 september 2012

53


Een tweede hardloop-

Tekst en beeld Rob Viveen

leven

Mei 2010. Vol vertrouwen sta ik in het startvak tijdens de Verkerkloop in Zwijndrecht. Wetende dat ik in topvorm ben val ik de 5km aan. In een race waarin nagenoeg alles klopt loop ik voor het eerst onder de 20 minuten. Ruim zelfs. De chrono stopt op 19:29.

54

RUN

health

MAGAZINE


Pijn Daarna gaat het snel. Bergafwaarts welteverstaan. Lichte klachten in de rechterknie

loop ik nog een serie degelijke

nemen toe. De knie geeft geen

spelen op. Ik negeer het, train

wedstrijden. De meeste als trai-

krimp. Het vertrouwen groeit.

door maar het gaat van kwaad

ning. Goed voor het wedstrijd-

naar erger. Na vier weken

ritme en het vertrouwen. Maar

Tweede hardloopleven

kwakkelen zegt mijn knie dat

tussen de trainingen door keert

Eind oktober 2011 werk ik

het genoeg is. Steeds na een

langzaam het gevreesde gevoel

onder begeleiding van de fysio

paar minuten hardlopen, schiet

in de rechterknie terug. Ik blijf

de 1e looptraining na mijn

de knieschijf weg. De pijn voel

doortobben tot het moment

blessure af.Veel stelt het nog

ik niet alleen in mijn knie, maar

dat ontkennen geen zin heeft.

niet voor. Zes sessies van 30

ook mentaal. Ik ben geblesseerd

De blessure is terug. Opnieuw

seconden. Toch geniet ik. Ik

en dat doet pijn.

dwingt de knie me om aan alle

kijk naar mijn eigen schaduw

Bij de fysio blijkt dat de knie-

ambities en plannen een abrupt

die door de zon op het tartan

schijf niet goed spoort. Het

einde te maken. Weg seizoens-

wordt geprojecteerd. Ik voel

kraakbeen erachter is bescha-

planning, streep erdoor.

me weer hardloper. De dag erna voel ik opnieuw pijn.

digd. Een lange revalidatie

Zoveel zelfs dat ik besluit om

mogen hardlopen. Dagelijks

Patellofemoraal pijnsyndroom

oefeningen, twee keer per week

Een jaar na mijn eerste klachten

het nieuwe opbouwschema.

zwemmen en twee keer per

wordt in juni 2011 bij de ortho-

Wederom een fikse mentale

week krachttraining bij de fysio

peed patellofemoraal pijnsyn-

tegenslag.

is mijn deel. Langzaam nadert

droom vastgesteld. Oftewel:

De aanloop naar wat ik zelf

het moment dat ik weer mag

een niet goed sporende knie-

mijn tweede hardloopleven

gaan trainen.

schijf. Bij de fysio blijkt ook dat

noem verloopt met ups en

de omvang van de beenspieren

downs. Ik werk aan mijn

Comeback

rond de knie verschilt. Rechts

hardlooptechniek en verklein

Eenmaal de loopschoenen

is zo’n 2,5cm smaller. Mogelijk

mijn pasjes. Kortere pasjes is

weer ondergebonden gaan de

een oorzaak dat de knieschijf

minder impact voor de knie.

opbouwtrainingen goed. Ik voel

niet goed spoort.Voor de

De omschakeling verloopt

me sterk en fit. En durf tijdens

tweede keer sta ik ruim vier

soepeltjes. Desondanks

trainingen zelfs al weer een

maanden buiten spel qua

blijft het kwakkelen. De ene

beetje met snelheid te spelen.

hardlopen. Achter de schermen

training verloopt goed, maar

Na een krappe drie maanden

werk ik hard aan mijn come-

de volgende training kan het

opbouwen maak in januari

back. Ik fiets veel naast de

zomaar weer tegenvallen. Meer-

2011 mijn wedstrijdreturn.

krachttrainingen bij de fysio. Ik

dere malen moet ik de training

In een (eerlijk is eerlijk) niet

ben gemotiveerd.Vastberaden

vroegtijdig afbreken.Vaak heb

sterk bezette trainingsloop in

sterk terug te keren. Langzaam

ik zwaar gefrustreerd mijn

Dordrecht loop ik in 21:30 naar

wordt de belasting opgevoerd.

hardloopschoenen in de hoek

de 3e plaats. De maanden erop

De spieren in het rechterbeen

gegooid. Om ze vervolgens

volgt.Vier maanden heb ik niet

nog een week te wachten met

DAM tot DAMloop

23 september 2012

55


twee dagen later met frisse

acht weken volledig pijnvrij ben

moed weer op te pakken en te

gaan we voorzichtig aan hard-

strikken. Adel verplicht.

lopen denken. Tot die tijd stort

Na zes weken opbouwen loop

ik me op mijn fietstrainingen.

ik 15 minuten aaneengesloten

Een prima

als afsluiting van mijn opbouw-

alternatief.

schema. Mijn tweede hardloop-

Ondank de

leven kon beginnen.

nieuwe tegenslag ben ik

Opbouwen en afbreken

gemotiveerd.

Het vervolg-opbouwschema

Gemotiveerd om straks onder

bestaat nog steeds uit hard-

goede begeleiding een derde

lopen met wandelpauzes

hardloopleven op te bouwen.

tussendoor. Slechts een paar

Een gevoel van berusting over-

weken houd ik het vol. De

Veel extra rust en kortere

heerst. Ik heb alle tijd om fit te

knie werkt niet meer mee.

sessies moeten bijdragen aan

worden. Geduld en verstand

Ook mijn linkerknie stribbelt

een pijnvrije voortzetting van

zijn de toverwoorden.

nu tegen. Op gevoel blijf ik

mijn hardloopcarrière. In eerste

hardlopen. Het schema leg ik

instantie lijkt het schema aan te

Ik kom weer terug.

weg. Ondanks dat ik nauwelijks

slaan. Maar na vier weken slaat

Ondanks dat hardlopen de

meer kan opbouwen geniet ik

het noodlot opnieuw toe. Met

laatste tijd veel pijntjes heeft

van elke pijnvrije meter. Dat

name na de trainingen ontstaat

opgeleverd, mis ik het toch

houdt me op de been. Het

rondom beide knieschijven

tijdens mijn blessureperiode.

gevoel van alle frustratie weegt

een vervelende napijn. Elke

Het gevoel van vrijheid, de

niet op tegen het gevoel van

training geeft nu een reactie.

voldoening na en geslaagde trai-

een pijnvrije training. Steeds

Van opbouwen is geen sprake

ning of wedstrijd of gewoon je

als ik mezelf afvraag: “Waarom

meer. Het is meer afbreken

koppie leeglopen in de polder

doe ik dit nog?”, kijk ik naar het

geworden.

zijn voor mij onmisbaar. Dat

ingelijste startnummer van mijn

Als een murw geslagen boxer

alles zorgt ervoor dat ik achter

PR-race aan de muur terwijl

verschijn ik op de vervolgaf-

de schermen keihard ga werken

ik mijn veters strik. Een mooie

spraak van de fysio. We praten

om weer hardloper te worden.

motivatie om terug te knokken.

uitvoerig over de afgelopen

Het hardlopen gaat pijnvrij.

periode.Voor mij is het klaar.

Toch sluimert de pijn steeds

Mijn gevoel zegt genoeg. Zo

door na de training. Met twee

kan het niet langer. Een beslis-

pijnlijke knieën meld ik me

sing die ik makkelijker dan ooit

Volg de auteur van dit artikel Rob Viveen

bij de fysio. Die constateert

kan nemen. Al voor de derde

op twitter (@robviveen) of via zijn

opnieuw geïrriteerd kraakbeen

keer. En iedere keer wordt het

blog www.robviveen.punt.nl.

achter beide knieschijven. Ik

makkelijker. De fysio adviseert

krijg nieuwe oefeningen en een

om eerst in alle rust pijnvrij te

nieuw, heel behoudend schema.

worden. Pas als ik zo’n zes tot

56

RUN

health

MAGAZINE


23 september Dam tot Damloop

Steun de lopers van Run4health en maak een kinderwens waar! Tijdens de Dam tot Damloop zullen 100 hardlopers van Run4Health deelnemen voor Make-A-Wish Nederland. Zij zullen lopen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte en de komende tijd geld inzamelen om de liefste wens van deze kinderen in vervulling te laten gaan. Wilt u de lopers steunen en hen extra motiveren? Doneer dan via www.run4health.nl en klik op de DONEER NU knop m.b.v. IDEAL. Ook als bedrijf kunt u een factuur ontvangen voor donatie. Geeft u dan uw factuurgegevens door via info@run4health.nl en wij versturen de factuur per post.

Lopen in een andere omgeving de ultieme beleving www.run4health.nl

Global aanbod op loopreizen

Accommodatie altijd binnen loopafstand van het evenement Groepen vanaf 10 personen ontvangen een korting of gift

Bezoek onze website! www.loopreizen.nl

maak kans Facebook en Like ons op 100,â‚Ź eque twv op een reisch

Run4health poster A3 sponsors werven.indd 1

5-5-2012 22:21:57

DAM tot DAMloop

23 september 2012

57


Muziek

,

spandoeken &

juichende mensen! Tekst Marian Venemans Beeld Nia Vriend

De Dam tot Damloop is een uniek evenement. Niet alleen voor de deelnemers op de route, maar ook voor iedereen langs de route! Bewoners, fans en muzikanten moedigen de hardlopers op allerlei manieren aan, een impressie.

58

RUN

health

MAGAZINE


Versiering “Het is de gezelligste loop van heel Nederland” vertelt Nia

De Albert Heijn wilde toen ook

Maar ja, we hebben het toch

Vriend. “Het is geweldig hoe

wel een tent voor de medewer-

weer gedaan.”

iedereen meeleeft.” Nia regelde

kers, dat zijn er nu zo’n 3000!”

21 jaar lang de muziekgezel-

En zo ontwikkelde zich in de

Muziek

schappen langs de route en

loop der jaren het VIP-busi-

“Wij spelen jaren ’60, ’70 en ’80

beoordeelde de versieringen die

nessdorp, waar businesslopers

en Hollandse krakers, dus voor

de bewoners maakten. Achterop

terecht kunnen voor kleed-

elk wat wils” vertelt Ramon

motoren van rijschool van Hees

ruimte, douche en toilet maar

Verdonk van boerenkapel de

uit Zaandam reed ze de route

vooral om ervaringen uit te

Boekaniers. Zij staan al jaren een

en noteerde gegevens van de

wisselen en gezellig na te praten

paar honderd meter voor de

versieringen terwijl een foto-

met een hapje en een drankje.

finish. “Het is leuk om de lopers nog net even dat laatste steuntje

graaf ze op beeld vastlegde. In de weken erna ging Nia

Aanmoedigen

in de rug te kunnen geven.” De

persoonlijk langs bij al die

Mevrouw Meijer woont al

muzikanten hebben het evene-

mensen om een cadeautje geven.

30 jaar aan de Zuiddijk in

ment met de jaren zien groeien:

“Er is een mevrouw die heeft

Zaandam. Elk jaar maakt ze

“Het is heel indrukwekkend om

altijd een tafel en stoelen staan,

wat om de deelnemers aan te

erbij te zijn, het enthousiasme is

met koffie, en een bord ‘WC’.

moedigen.”Het meest geslaagd

overweldigend.”

Vooral de dames die meerennen

vond ik die met die kikkers.

Zelf meelopen heeft Ramon

zijn daar erg blij mee. Haar hele

Ik had als slogan ‘Dam tot

nooit overwogen: “We hadden

prikbord hangt vol met bedank-

Dam, de leukste loop in ons

wel een trompettist die meege-

kaartjes van dames met hoge

koude kikkerlandje’. En daar

lopen heeft, die stopte dan even

nood!”

had ik allemaal kikkers bij, en

om te applaudisseren en liep dan

Met de organisatie van de

kikkerslingers.” In 2011 kreeg

verder, dat was erg leuk. Onze

muziekgezelschappen is de

ze de eerste prijs voor de

blaaskapel komt voort uit het

69-jarige Nia Vriend inmiddels

slingers met petjes die ze aan

carnaval, dat is een groot feest,

gestopt. Ze regelt nog wel de

de heg hing met de bood-

net als de Dam tot Damloop”.

businesstenten. “De ruimte in de

schap ‘petje af voor alle lopers’.

De Boekaniers hopen dit jaar

sporthal was te klein, er kwam

“Verleden jaar was vreselijk

weer op een mooie plek bij de

een tent op de parkeerplaats.

weer, het was geen pretje om in

finish.

die stortregen buiten te staan. Informatie vertalen naar een visueel product of aansprekend artikel, dat is wat Marian Venemans aanspreekt in haar werk als redacteur! www.marianvenemans.nl

DAM tot DAMloop

23 september 2012

59


60

RUN

health

MAGAZINE


Hardlopen verrijkt je leven Rik Wolswinkel (34) en Ilonka van den Hengel (24), een bijzonder stel. Het hardloopkoppel wist afgelopen oktober iedereen te verbazen door

Rik, ik heb even gegoogelt en kom erachter dat je nog niet zo lang hardloopt. Klopt, ik ben nu een jaar of zes aan het hardlopen. Eigenlijk per

onder zeer zware omstandigheden, het was

toeval. Mijn werkgever hield een bedrijvenloop. Dat was

maar liefst 25ºC, de 9e Kustmarathon te winnen!

de jaarbeursmarathon van 10 km. Na die eerste keer

Rik bij de mannen en Ilonka bij de vrouwen…

kreeg ik de smaak te pakken en ben ik fanatiek gaan hardlopen. Nu is hardlopen een uit de

Tekst Jørgen Hofmans

hand gelopen hobby voor me.

Ilonka, is er bij jou ook sprake van toeval? Ik was een jaar of 10 toen mijn buurman vroeg of ik zin had om

DAM tot DAMloop

23 september 2012

61


met een hardloopwedstrijd mee te doen. Het was een wedstrijd die op de Ginkelse hei werd gehouden. Ik won en kreeg een prijs van ƒ 25,-. Zeker als je pas 10 jaar bent een hartstikke grote prijs. Ik deed al aan sport, ik zat op korfbal, maar daar won je hooguit een vaantje of een beker en bovendien was er altijd een zomerstop.Vanaf mijn 12e ben ik daarom op atletiek gegaan.

Dus jullie trainen het hele jaar door? [Rik] Ja, in de winter als het heel koud is iets minder maar gemiddeld train ik 5 à 6 keer per week wat neerkomt op ongeveer 100 kilometer. [Ilonka] Ik train ook zo’n

dan op de behandeltafel.Vond

6 keer per week. We trainen

het toen al een erg interes-

Moeten jullie er veel voor laten?

soms samen, in groepsverband,

sant beroep dus de keuze om

[Rik] Moeten is een verkeerd

en daarnaast ook individueel.

fysiotherapeute te worden was

woord. Ik loop voor mijn

Dat moet ook wel want we

snel gemaakt.

plezier! Het komt er eigenlijk op neer dat je minder vaak

hebben niet dezelfde werk-

voor de televisie hangt, je bent

en werk twee avonden. Op

Rik, wat doe jij in het dagelijks leven?

die dagen train ik ’s ochtends

Ik werk op de financiële

het hardlopen heb ik heel veel

terwijl Rik dan op zijn werk zit.

administratie van een

nieuwe mensen leren kennen.

vleesverwerkingsbedrijf.

[Ilonka] Ja, en je leert af te

Ilonka, is er een verband tussen je passie voor hardlopen en het feit dat je fysiotherapeute bent geworden?

Een zittend beroep dat niks

zien en door te zetten wat ook

met hardlopen te maken

van pas kan komen in bijvoor-

heeft. Maar het sporten zorgt

beeld je werk.

In de eerste jaren dat ik aan

heerlijk leeg raakt. Het is

Volgen jullie een speciaal dieet?

het hardlopen was, was ik

geweldig om in een bosrijke

[Ilonka] Nee, niet echt.

regelmatig geblesseerd en lag

omgeving te rennen.

Natuurlijk zorg je ervoor dat

tijden. Ik ben fysiotherapeute

62

RUN

health

MAGAZINE

meer sociaal bezig want door

er wel voor dat je hoofd na een dag inspanning weer


Een financieel dienstverlener die wel hard loopt voor u?

Een financieel dienstverlener die geen belang heeft bij de hoogte van uw premie?

Dat is de manier van werken van MultiSafe. Nieuwsgierig hoe we dat doen? Bel, mail of tweet ons voor een afspraak en ervaar het zelf! O30-2212777 info@multisafe.nl @multisafe

MultiSafe is trots partner van Stichting Run4Health

DAM tot DAMloop

23 september 2012

63


je de dagen voor een marathon

beste tijd tot nu is 2uur38.

veel koolhydraten binnen-

[Ilonka] Mijn streeftijd is

soort Walk of Fame op een tegel vastgelegd.

krijgt en dat je voor en na een

2uur50. En mijn beste tijd staat

[Ilonka] De namen van de

wedstrijd genoeg drinkt.

op 2uur58.

winnaars van de Kustmarathon,

Je vertelt dat je al rennend naar het café gaat om daar samen met je vrienden een paar biertjes te drinken en vervolgens weer terug naar huis rent.

Dus allebei 8 minuten van je streeftijd verwijderd.

komen op een tegel te staan

[Ilonka] Ja, maar die laatste

marathon voor de eerste keer

stap is zwaar en tegelijkertijd

gewonnen. Toen stond ik samen

ook een mooie uitdaging! Ik

met een Algerijn op een tegel.

probeer dit jaar een keer onder

Maar ja, om samen met Rik in

Klopt, maar dat was in de

de 2uur55 te komen.

2011 op een tegel te staan, was

en de tijden die zijn gelopen

beginperiode … dat doe ik nu niet meer.

Topsporters hebben soms bepaalde rituelen voorafgaand aan of tijdens een wedstrijd. Hebben jullie die ook?

bij het marathonbeeld in Zoutelande. In 2010 had ik de

pas écht een feest!

Rik, ik las op internet dat je ook een keer een uitstapje hebt gemaakt, een zogenaamde runswim-run wedstrijd?

Wat raden jullie mensen aan die starten met hardlopen?

Ja, en ik kan eigenlijk niet eens

lopen. Begin rustig. Bouw

[Rik] Niet te hard van stapel

goed zwemmen. Een run-bike-

het rustig op. En koop goede

[Rik] Ik drink graag op de

run combinatie is dan meer

schoenen!

avond voorafgaand aan een

mijn ding.

[Ilonka] Luister naar je lijf!

wedstrijd een trappist. Dan

[Ilonka] Ik heb ook niet veel

slaap ik goed en start ik

met zwemmen maar denk dat

ontspannen aan een wedstrijd.

ik nog wel ooit een keer aan

[Ilonka] En dan doe ik mee.

een run-bike-run wedstrijd mee ga doen.

Vinden jullie het belangrijk om te winnen?

Ilonka, wat is voor jou het mooiste dat hardlopen voor je heeft gebracht? Door het hardlopen heb ik

als tiende met een goede tijd

Rik, hoe kom je eigenlijk aan je bijnaam Snelle Rijk?

dan dat ik eerste word en niet

Mijn vrienden noemen me Rijk

Jørgen Hofmans is freelancer

tevreden ben over de tijd die ik

in plaats van Rik. Rijk is ook

en werkzaam voor diverse

heb gelopen.

mijn doopnaam. Heb er zelf de

educatieve projecten.

naam Snelle aan toegevoegd.

Jørgen is daarnaast scenario-

[Ilonka]Nee, ik eindig liever

Wat zijn jullie streeftijden?

schrijver en auteur/illustrator

[Rik] Ik wil graag een marathon in 2uur30 rennen. Mijn

64

RUN

health

Rik leren kennen …

MAGAZINE

En snel zijn jullie want niet voor niets zijn jullie namen als een

van meer dan 25 boeken voor 2 – 12 jarigen.


Jij creĂŤert. Igepa faciliteert.

papier | sign & display | 2D & 3D printers

Igepa is een toonaangevende groothandel in papier, sign- en displaymaterialen en printtechniek. Papier. Van zijdezachte en vederlichte papiersoorten tot zware kwaliteiten karton en verpakkingsmateriaal. In totaal leveren we meer dan 13.000 varianten. Sign & display. Printfolies, uiteraard, maar ook banner- en plaatmateriaal, textiel, laminaten en een brede range snijfolies.

solution store

2D & 3D printers. Voor industriĂŤle toepassingen, rapid prototyping, maquettebouw en medische toepassingen. Printers, gerelateerde machines en software. Jij creĂŤert. Igepa faciliteert. Igepa Nederland B.V., De Geer 10, 4004 LT Tiel, T. 0031 (0)344 57 81 00


Iwan.nl

voor al uw uitslagen

Bij vrijwel elk groot loopevenement in Nederland is hij erbij om alle inschrijvingen en uitslagen zorgvuldig te verwerken: Iwan Oprins, eigenaar van de eenmanszaak Iwan.nl. Maar hardlopers kennen waarschijnlijk eerder zijn websites: www.uitslagen.nl en www.inschrijven.nl. Tekst Anita Hegeman

Zo’n 12 à 13 jaar geleden is het

inschrijvingen en uitslagen van

land zijn software en is hij zelf

allemaal begonnen. Informaticus

wedstrijden werden verwerkt.

bij alle grote evenementen

Iwan sportte zelf bij atletiek-

Dus besloot hij zelf iets te

aanwezig. Hij houdt zich meer

vereniging Spiridon in Gilze-

ontwikkelen. En met succes!

dan full-time bezig met zijn

Rijen en was niet tevreden met

Inmiddels gebruiken bijna alle

eigen bedrijf.

het programma waarmee de

hardloopwedstrijden in Neder-

Wat houdt het werk van Iwan

66

RUN

health

MAGAZINE


eigenlijk in? Door de week is hij vooral achter zijn bureau bezig met de voorbereidingen van een

registreert het systeem de

er loopt of fietst bijvoorbeeld

wedstrijd. Hij zoekt uit wat de

finishtijd en vergelijkt die met

een trainer mee die zelf ook

organisatie precies wil en wat

de starttijd. Op deze manier

nog een chip in zijn schoen

hij allemaal moet regelen voor

kan Iwan opvallende gevallen

heeft zitten. Het systeem krijgt

het evenement. Hij maakt een

eruit lichten. “Bij sommige

dan een code door die het niet

draaiboek, zodat er tijdens de

wedstrijden kunnen lopers een

herkent.“

wedstrijd niets meer mis kan

stuk van het parcours afsnijden.

Direct na de wedstrijd zijn

gaan. Op de dag zelf is Iwan vaak

maar als ze dat doen valt dat in

de eindtijden te zien op

zelf bij het evenement aanwezig.

het systeem meteen op.”

www.uitslagen.nl.

Hij geniet van de sfeer van de

Eigenlijk gaat de hele tijdre-

hardloopwedstrijden, en vindt

gistratie tijdens de wedstrijd

Nog wensen?

het leuk om daar deel van uit

vanzelf. Iwan hoeft alleen te

Iwan vertelt met enthousiasme

te maken. “ Ik zou het niet leuk

letten op de probleemgevallen.

over zijn werk. Hoe kan het

vinden om alleen maar achter

Wat voor problemen kunnen

ook anders? Hij combineert

mijn bureau met cijfertjes bezig

zich zoal voordoen? Iwan: “het

zijn hobby met zijn vak en

te zijn. Ik geniet er juist van om

kan bijvoorbeeld gebeuren dat

is daarmee bovendien erg

bij de wedstrijden te zijn en

een loper onderweg last krijgt

succesvol. Hij heeft niets te

tussen de sporters te zitten.

van een blessure en dan besluit

wensen over. Of toch wel? Iwan:

Elk evenement heeft weer iets

een andere afstand te lopen

“Ik ben heel tevreden over

bijzonders.”

dan waarvoor hij zich had

mijn werk. Maar ik heb nog wel

opgegeven. Ook gebeurt het

ambities. Ik wil mijn werkge-

Van start tot finish

wel eens dat er een onbekende

bied verder uitbreiden. Zo zou

De deelnemers aan de wedstrijd

registratie is. Een deelnemer

ik graag de registraties gaan

dragen allemaal een chip bij zich,

heeft dan een verkeerde code

doen voor wielerwedstrijden

bijvoorbeeld in hun schoen of

op zijn inschrijfformulier

en wandeltochten. En ook de

in hun startnummer. De code

geschreven, zodat inschrijving

Vlaamse markt zou ik nog wel

van die chip is gekoppeld aan

en chip niet meer matchen. Of

willen veroveren...”

hun naam. Op het moment dat de loper van start gaat, krijgt Iwan de code live door. Het systeem registreert de starttijd. Hetzelfde gebeurt op bepaalde punten op de route. Iwan kan dan de tussentijden via sms-jes doorgeven aan de deelnemers en supporters. De tussentijden van de toplopers kan hij via het computernetwerk door-

Marathon Rotterdam 2012

geven aan de televisie. Tot slot

DAM tot DAMloop

23 september 2012

67


Tekst Gerhard Verduijn, Foto Martijn Mulder

Winnaar Businessloop

Daniel Verduijn (21) zat in het team dat bij de

“En toen…..zat ik opeens achter de stuurknuppel van een

Dam tot Damloop van 2009 de Businessloop

sportvliegtuigje. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo dol op vliegen,

won. Min of meer ongetraind kwam hij compleet

ga veel liever met de auto op vakantie, maar deze kans wilde

kapot in Zaandam over de streep. Daar wachtte

zelfs ik niet laten lopen! Ik ben voor de Dam tot

hem een prachtige bos bloemen, een fraaie

Damloop gevraagd door m’n sportdocent op de Hogeschool

beker en een onverwachte hoofdprijs: zelf een

van Amsterdam (HvA). Ik heb een goede natuurlijke conditie,

sportvliegtuigje besturen! Zijn verhaal over deze

doe veel aan sport (voetballen, tennissen, wielrennen) en bij

‘spectaculaire ervaring’. 68

RUN

health

MAGAZINE

een looptest op school - een


stijgt naar grote hoogte waren daar op de ochtend voor

een kleine twee kilometer van

de start toch de zenuwen. Dat

de meet. Over een afstand van

gevoel van vroeger als jongen

100 meter, aan weerszijden van

van een jaar of 10 als er een

de weg, staan een soort van

belangrijke wedstrijd voor

stadionlampen die aan en uit

de deur staat en je geen hap

gaan en uit de speakers klinkt

door je keel krijgt. De spanning

het alsof je in een afgeladen

neemt toe naarmate de start

voetbalstadion bent. Dat

nadert. Al helemaal wanneer

geeft een enorme kick en de

ik in Amsterdam aankom en

kracht om ook de laatste twee

duizenden hardlopers bezig

kilometer nog alles uit de kast

zie met hun warming-up. De

te halen.

spanning voor de wedstrijd is

“Dankzij de superenthousiaste menigte motiveert het me om tot het uiterste te gaan”

voelbaar. Maar de laatste 10 seconden voor de start zijn het ergst. De adrenaline giert door m’n lichaam en dan klinkt het schot; we zijn begonnen!”

Het moment dat ik over de zogeheten shuttlerun of piepjes-

Geweldige kick

finish kwam is fysiek gezien

test - was ik als beste geëindigd.

“Na amper 500 meter vraag ik

het meest vreemde wat ik heb

Specifieke looptraining deed en

me al af waar ik in hemelsnaam

meegemaakt. Op dat moment

doe ik niet en ook in de aanloop

aan begonnen ben in de weten-

wil je stoppen met rennen

naar de Dam tot Damloop

schap dat ik nog 15,5 kilometer

en stilstaan, maar je benen

kwam het er niet van om echt

af te leggen heb. Tijdens de

lopen gewoon nog een meter

gericht op de wedstrijd te

wedstrijd sterf ik duizend

of 10 door, zonder dat je dat

trainen. Of ik genoeg kilometers

doden en denk ik meerdere

eigenlijk wilt. Op de klok zie ik

voor de tien Engelse Mijl (16,1

keren aan stoppen, maar die

dat ik een tijd van 1 uur en 2

km) in de benen had was dus

gedachte verban ik telkens uit

minuten rond heb genoteerd.

wel de vraag.”

mijn hoofd, vooral dankzij de

Uiteindelijk blijkt dat goed voor

superenthousiaste menigte

de 6e plaats in ons team en de

Start

die me motiveert om tot het

63e plaats van de in totaal ruim

“Hoewel er voor mij persoon-

uiterste te gaan. Het hoogte-

1.700 mannelijke deelnemers

lijk niet veel op het spel stond,

punt van het parcours ligt op

aan de Businessloop.”

DAM tot DAMloop

23 september 2012

69


Foto Martijn Mulder

Een Businessteam bestaat uit

na de Dam tot Damloop,

vijf tot tien lopers, maar voor

verzamelden we met het HvA-

het eindklassement tellen

team op vliegveld Teuge in

alleen de noteringen van de

Lelystad. Daar kregen we eerst

vijf snelsten. En die waren zo

een theoretische instructie

een onverwachte prijs kan je

goed, dat de HvA er met de

en voor we het wisten zaten

nog lang van je inspanningen

titel vandoor ging. De snelste

we al in de lucht. Met twee

nagenieten…

loper het HVA- team noteerde

man en de piloot samen in

53 minuten en 49 seconden.

een sportvliegtuigje. Om de

Een geweldige tijd, goed voor

beurt zaten we een minuut

een 2 plaats in het individuele

of 15 achter de stuurknuppel.

eindklassement.

Prachtig uitzicht over Flevo-

e

land, Walibi, het Dolfinarium.

Toetje

En een spectaculaire ervaring.

“We hadden totaal niet

De tijd vloog om!”

verwacht dat we als team

Sportliefhebber Gerhard

zouden winnen, dus de ontla-

“Onvoldoende trainen raad ik

Verduijn (53) is zelfstandig

ding was enorm. Naast de

niemand aan. Ik heb nog dagen-

tekstschrijver in de reclame-

bloemen en de prachtige beker

lang last gehad van m’n benen

branche en eindredacteur in

die we ieder in ontvangst

en rug. Maar gelukkig herstel

de journalistiek. Als eigenaar

mochten nemen, was daar als

je als 18-jarige snel. Toch zeg ik

van tekstbureau Tekstase

kers op de slagroom ook nog

nu: niet doen!!

(www.tekstase-tekstadvies.nl)

die andere prijs: zelf achter

Bereid je altijd goed voor en

in Baarn redigeert hij (sport)

de stuurknuppel van een

maak je kilometers. En hoewel

boeken voor gerenommeerde

vliegtuig zitten. Op een mooie

meedoen natuurlijk veel

uitgeverijen.

zondag in oktober, een maand

belangrijker is dan winnen, met

70

RUN

health

MAGAZINE


Advertorial

W W W.F ITS PORTBAL S E M.COM

F.I.T. Sportbalsem leerde ik niet heel

In de laatste week van deze zware, belastende

lang geleden kennen en soms lijkt

periode startte ik met het gebruik van FIT. Ik

toeval ‘te toevallig’ om toeval te zijn.

smeerde vooral de meest gevoelige plaatsen op mijn spieren en gewrichten in, met name

We noteren begin april 2011 en na de eerste

mijn kuiten speelden vaak op en dat probleem

voorbereidende wedstrijden voelde ik reeds

wilde aanvankelijk niet beteren. Maar vanaf

dat mijn lichaam het af en toe wat lastig

het moment dat ik regelmatig FIT gebruikte,

had met de aanpassing aan deze eerste zeer

beterde het gevoel in de kuiten en op de

intensieve prikkels van het seizoen. Net dan

andere plaatsen van ongemakken dag na dag

stond ik ook voor de zwaarste trainings-

ondanks het verderzetten van mijn trai-

weken van het eerste deel van het seizoen

ningsprogramma. En dit is niet gelogen, want

met als hoofddoel het Europese kampioen-

anders zou ik onmiddellijk voort gezocht

schap long distance duathlon bij de elite.

hebben naar een andere zalf. Deze balsem

Tijdens deze zware weken is het met 2 á 3

geeft een sterk prikkelend, aangenaam en koel

trainingen per dag balanceren op het randje

gevoel, tot zelfs tintelend. Je voelt de balsem

van maximale belasting en overbelasting.

gewoon inwerken. Ik heb in mijn sportleven

Hier en daar steken pijntjes de kop op en de

al heel wat verschillende zalven opgesmeerd

spieren, pezen en gewrichten zien af door de

maar voor recuperatie, herstel

opeenvolging van trainingen en de minimale

en preventie heb ik nog nooit

recuperatie tussenin. Een beetje last aan de

een aangenamer gevoel en

kuit, een vervelend gevoel in de knie, ... ik

betere werking ervaren dan bij

moet die periode vaak door pijn heen bijten

F.I.T. Sportbalsem.

en ondertussen hopen dat deze ongemakjes weer snel zullen verdwijnen. Mezelf goed

Pieter Rijnders komt uit Herenthout in

verzorgen op alle mogelijke vlakken is tijdens

België en is als duathlon sporter derde

zulke periodes uitermate belangrijk! Net als

geworden op het EK april 2012. Een zeer

luisteren naar m’n lichaam om toch af en

gedreven sporter die FIT sinds begin

toe (actieve) recuperatie in te bouwen. Maar

2012 gebruikt en er erg enthousiast over

ik kan als topatleet nu eenmaal niet bij het

is. E-mail: pieter.rijnders@telenet.be

minste pijntje de trainingen staken. ‘No pain,

www.pieter-rijnders.weebly.com

no gain’, weet je wel.


De bezemwagen:

bewaker van de

Een begrip onder hardlopers, de schrik van

Bart Martin is, samen met Jaap de Vries, jurylid bij de Dam tot

sommigen: de tijdslimiet. Wie laat start en

Damloop en fietst al jaren met de bezemwagen mee. Bart: “Als

langzaam loopt, wordt uit de wedstrijd gehaald.

iemand echt door wil lopen, kan ik hem niet tegenhouden.

Opgeveegd door de bezemwagen. Elk jaar

Maar ik benadruk wel dat hij dat op eigen risico doet. De

overkomt dit zo’n 15 tot 20 lopers, als het erg

bezemwagen wacht niet, wij rijden door.” Niet alleen is er

warm is meer. Sommige stappen al na een paar

dan geen medische opvang meer, de weg wordt ook weer

kilometer in de bezemwagen, andere willen koste

vrijgegeven voor het verkeer. “Dat kan wel eens gevaarlijke

wat kost de race uitlopen.

situaties opleveren, vooral fietsers en scooters hebben weinig geduld.”

Tekst Annemarie Hop

Als jurylid houdt Bart drie

Beeld Le Champion

dingen in het oog: de gezondheid van de loper, zijn veiligheid en zijn snelheid. “Als ik zie dat een loper het moeilijk heeft, spreek ik hem aan. Hoe

72

RUN

health

MAGAZINE


Tijdslimieten Dam tot Damloop Voor de klassieke 10 Engelse Mile (16,1 km) gelden de volgende tijdslimieten bij een vertrek om 15:00u:

tijdslimiet

6 km – 15:40 uur 11 km – 16:20 14 km – 16:45 finish – 17:00

gaat het, heb je een blessure, kom je langzaam op gang of is dit je normale tempo? Soms is dat al na een paar kilometer.Vooral de IJ-tunnel valt sommige lopers zwaar.” De meeste lopers stappen na wat uitleg over de tijdslimiet wel uit. Sommige lopers zijn boos, andere nemen het laconiek op. Bart: “Ik heb eens twee gezellig keuvelende vrouwen uit de wedstrijd gehaald. Ze wilden

wedstrijd moeten halen. Maar

blijven, heeft Bart nog wat tips:

niet in de bezemwagen. ‘We

ze was al bijna aan het eind,

“Bereid je goed voor en weet

lopen rustig door hoor, geen

op de Zuiddijk waar geen

wat je aankunt. Zorg dat je

probleem’. Dat kan.”

verkeer komt. Aangemoedigd

minstens één keer 10 km hebt

Af en toe past Bart de regels

door het publiek haalde ze zelfs

gelopen. En let op het weer-

soepel toe, als hij inschat dat dit

weer een paar lopers in. Ik ben

bericht.Veel lopers vallen uit

kan. “Ik had eens een oudere

blij dat ik haar heb laten door-

doordat ze te koud of juist veel

dame die eigenlijk iets te lang-

lopen. Maar dit blijft natuurlijk

te warm gekleed zijn.”

zaam, maar wel goed en in een

een uitzondering, de limiet is

Eenvoudig, maar waar. Zo

regelmatig tempo liep.Volgens

er niet voor niets.”

wordt de tijdslimiet voor alle

de regels had ik haar uit de

Om de bezemwagen voor te

lopers gewoon een begrip.

DAM tot DAMloop

23 september 2012

73


Dan organiseer je gewoon je eigen maRRathon Ronald Meijer (42) is enthousiast hardloper. Voor menigeen is hij dan ook geen onbekende. Als @RunningRonald is hij op Twitter bekend door inmiddels bijna 60.000 tweets (mei 2012) over voornamelijk hardlopen. Hij liep sinds zijn hardloop “geboorte� in 2004 al 23 marathons. Op persoonlijke titel, of als haas voor andere lopers. Met recht een Running Ambassador!

74

RUN

health

MAGAZINE

!


In 2004 startte Ronald met hardlopen omdat het ‘lekker makkelijk’ was. Op het moment dat het hem uit kwam, en

lollig idee dat een loopmaatje

‘m graag lopen in mijn woon-

zonder duur abonnement van

van mij de marathonafstand

plaats, Alphen aan de Rijn. Om

een sportschool. De smaak

(42,195 km) liep op de dag dat

het mogelijk te maken was het

kreeg hij snel te pakken, en

hij 42 jaar en 195 dagen oud

ook belangrijk om met een

zijn eerste wedstrijd (10 km

werd. Ik ben toen gaan kijken

klein aantal lopers op pad te

Leiden) was een geslaagd begin.

op welke datum dat voor mij

gaan, zonder verkeersmaatre-

Inmiddels is hij hardloper pur

zou zijn, en uit welke mara-

gelen te hoeven treffen. Een

sang: Ronald ziet en zoekt alles

thons ik kon kiezen. Helaas viel

veilig parcours, dat goed te

wat met hardlopen te maken

die dag op een maandag, en

lopen is, met zo min mogelijk

heeft. Zo op Twitter te volgen

werd er geen enkele marathon

verkeerslichten, en liefst ook

hoe Ronald de effecten op het

georganiseerd. Toen heb ik

nog een stuk natuur is best

lopen van een dieet van rode

besloten dan maar mijn eigen

even puzzelen. Ik heb dus

bietensap testte. En met regel-

marathon te organiseren. Daar

behoorlijk wat afgefietst om op

maat probeert hij weer een

heb ik nou lol in!”

de juiste afstand en route uit te komen. Maar ook dat is uitein-

nieuwe hardloopuitrusting uit.

delijk gelukt. Mede dankzij de

de andere keer met een beleefd

En is dat inmiddels gelukt?

maar duidelijk verslag op zijn

“Ja, zeker. Op 19 februari van

AAV’36: op de baan van AAV’36

weblog, dat iedere dag wordt

dit jaar heeft ‘mijn’ maRRathon

zijn we gestart en gefinisht.”

bezocht door zo’n 500 mensen.

plaats gevonden. Samen met

De ene keer met enthousiasme,

hulp van mij hardloopvereniging

meer dan 20 loopvrienden uit

En, hoe is het gegaan?

En waar ligt dan nog de uitdaging en de fun voor iemand die “alles al gezien” heeft?

Nederland en zelfs Frankrijk en

“Het was heel erg leuk! We

Duitsland hebben we 42 kilo-

hebben een snelheid gekozen

meter en 194 meter gelopen.

waarmee we met alle lopers bij

We hebben 1 meter en 1 dag

elkaar konden blijven, en dat is

“Alles heb ik nog zeker niet

ingeleverd om op zondag te

gelukt. Het was super gezellig.

gezien! Het was weliswaar

kunnen lopen.”

Het weer in februari was niet

bijzonder om de marathon van

ideaal. Zo maakten we de groepsfoto voor de start nog in

maar dromen blijven er altijd.

Je eigen marathon? Komt daar niet nogal wat bij kijken?

Ik streef nog steeds naar een

“Inderdaad, maar ook dat orga-

wind (kracht 5 tot 6), en zelfs

persoonlijk record met een

niseren gaf (naast de nodige

nog een hagelbui. Dat heeft

marathontijd binnen de 3 uur.

bibbers) ook heel veel plezier.

ons echter niet weerhouden

Maar tijd is niet alles voor mij.

Het vinden van een geschikte

om met slechts twee rustmo-

Ik loop vooral voor het plezier,

route is niet eenvoudig, als je

menten gezamenlijk te finishen.

en dat haal ik ook uit andere

wilt voldoen aan een aantal

Leuk detail is nog dat dit mijn

dingen. Zo vond ik het een erg

belangrijke criteria. Zo wilde ik

eerste en enige marathon

New York (2006), en de Dubai marathon (2011) te lopen,

de natte sneeuw, en hadden we onderweg te maken met harde

DAM tot DAMloop

23 september 2012

75


en Wouter (10).”

De maRR

Voor herhaling vatbaar?

Een verslag in beeld van een hele bijzondere

was die ik ooit gewonnen heb doordat mijn medelopers mij bij de finish een paar meter voorsprong gaven. Een ander bijzonder detail was de uitreiking van de medailles door mijn kids Michelle (12)

Een fotoverslag

“Eh...nee. 42 jaar en 195 dagen word je maar 1 keer. Op naar

marathon: de maRRathon van Alphen aan den

een volgende uitdaging, of ander ludiek evenement. En het

Rijn. Een geselecteerd gezelschap vrienden ging

moet ook passen in de rest van mijn leven. Met zo’n 60 km per

de uitdaging aan met het feestvarken: Ronald

week hardlopen naast een baan en gezin kom ik wel eens tijd

Meijer werd maandag 20 februari 42 jaar en

te kort...”

195 dagen, precies de marathonafstand. Omdat

Wat is jouw belangrijkste hardlooptip?

het evenement op zondag 19 februari werd

“Geniet van het lopen en leg niet te veel druk op je

gelopen hoefde er ook 1 meter minder afgelegd

prestaties. Het is helemaal geen schande als je gewoon eens een

te worden…

wedstrijd pakt om te genieten van de omgeving. Loop lekker een rustig tempo of nog beter, loop met een loopmaatje mee die iets minder snel is dan jij.

Tussen 11:00 en 11:45 verza-

Zo geniet je samen!”

melden 23 lopers en 8 vrijwilligers zich in het clubhuis. Ondanks de kou, 4 graden, hadden toch bijna alle lopers hun blauwe maRRathonshirt aan. Nog even bibberen en precies 12:00 uur gingen we op pad.

76

RUN

health

MAGAZINE


Rathon De blauwe vlek door Alphen: Door het Weteringpark,

hier op 36 kilometer.

waar Marcel foto’s schoot en de rest van de vrijwilligers ons toeschreeuwden.

De finish van de maRRathon: Even een drankje op

wat een feest!

16 kilometer, goed verzorgd!

De medaille en een welverdiend Hagel...

drankje bij de finish.

Ga voor het volledige verslag naar De tweede verzorgings-

de blog van Ronald,

post: ja, we gaan weer

www.runningronald.nl/marrathon

verder.

Al 31 kilometer onderweg, het gaat goed!

DAM tot DAMloop

23 september 2012

77


De hardlopers van Generali Verzekeringsgroep, hier in Triëste, Italië. Met helemaal aan de rechterkant met wit petje en rood Generali-shirt Daniëlle Kosse.

Hardlopen hoort bij de

Generali

Verzekeringsgroep

Van 16.1 km naar een hele marathon: het verhaal van Danielle Kosse, werkzaam bij sponsor Generali die bovendien verantwoordelijk is voor de mooie loopshirtjes van Run4Health. “Vorig jaar was ik één van de

Nederland. Uitgerekend de

en werk, je bent niet persé aan

deelnemers van Run4Health bij

Damloop was het begin voor

een club gebonden en je kunt

de Amsterdam Marathon. Dit

mij van een hele reeks georga-

gaan wanneer jou het beste

jaar heeft Run4Health de Dam

niseerde lopen. Ik liep al jaren

uitkomt. In 2006 werd ik voor

tot Damloop 2012 uitgekozen

regelmatig een eindje hard in

het eerst gevraagd om mee te

om lopers en sponsors te

mijn vrije tijd. Hardlopen is

lopen in een bussinessteam. Ik

vinden voor Make-A-Wish

goed te combineren met prive

had nog nooit deelgenomen

78

RUN

health

MAGAZINE


aan een georganiseerde loop en was ook wel een beetje huiverig voor zo’n massaal evenement. Ik

door de IJ-tunnel is een bijzon-

en de Amsterdam Marathon.

vroeg mij af of dat wel wat zou

dere ervaring, maar vooral al

Voor 2012 zit de marathon

zijn voor iemand die graag een

die mensen langs de kant van de

van Athene in de planning, de

eindje hardloopt in een mooie

weg die de lopers toejuichen, de

oorsprong van alle marathons

rustige omgeving…”

gezelligheid in de dorpen die op

en wie weet wat nog meer volgt.

de route liggen, het enthou-

De Dam tot Damloop 2012

“Door die Dam tot Damloop

siasme van de bewoners en

is alweer mijn zesde in rij met

in 2006 kreeg ik de smaak toch

natuurlijk de goede organisatie

de businessteams van mijn

te pakken. Deze loop is niet

maken dit evenement tot een

werkgever Generali Verzeke-

voor niets zo populair. Het is

van de populairste loopevene-

ringsgroep. De combinatie met

van begin tot eind kippenvel.

menten van Nederland.”

Run4Health is een hele mooie

Dat begint al bij de start waar

manier om het nuttige (goede

de enorme groep hardlopers,

“In de tussentijd (2006-2012)

doel) met het aangename (hard-

die in startvakken wachten, met

heb ik naast kortere afstanden,

lopen) te verenigen. Met alle

enthousiasme worden aange-

vijf halve marathons gelopen

(hardloop)collega’s gaan we ook

moedigd om aan de loop te

en uiteindelijk twee mara-

dit jaar weer voor een flinke

beginnen. De eerste kilometer

thons in 2011 in Triëste, Italië

bijdrage!”

Generali wenst alle deelnemers aan de Dam tot Damloop veel succes!

Communicatieplan 2012

www.generali.nl

Uw Generali.

De pensioen- en inkomensverzekeraar.


een boek over kunnen schrijven” “Ik zou er

80

RUN

health

MAGAZINE


Manna Kwak, inmiddels 67 lentes jong en stil going strong. Het verhaal over hoe hardlopen haar leven veroverde: “Een buurman maakte me enthousiast. Sindsdien is hardlopen niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik heb zelfs een eigen hardloopclub, deze telt nu ruim honderd leden waarvan meer dan de helft vrouwen. In de tijd dat ik begon, nu zo’n 35 jaar geleden, was dat ondenkbaar…” Manna vertelt: “Na een

de nationale marathonselectie.

wedstrijd in Amsterdam waar

paar maanden regelmatig

Omdat ik nog niet eens een

wat plaatselijke jeugd stond te

trainen wilde ik wel eens een

wedstrijdlicentie had moest ik

kijken. Toen wij langskwamen

wedstrijdje proberen. Destijds

lid worden van een atletiekclub

riepen zij de historische

een noviteit, een vrouw in een

waarna ik op Papendal onder

woorden: ‘Eindelijk normale

hardloopwedstrijd. Getuige

leiding van de bondscoach met

wijven!’”

de werkkast die ik moest

echte atletes mocht komen

Manna heeft niet zo lang in

gebruiken als kleedkamer.

trainen. Het hardlopen voor

de selectie gezeten. “Ambitie

Desondanks bleef het niet bij

vrouwen stond toen echter

om echt hard te lopen had ik

die eerste wedstrijd. Ik ging

nog in de kinderschoenen. Na

toen niet zo, dat kwam pas veel

regelmatiger wedstrijdjes lopen

een dag hard werken werd een

later na een paar succesvolle

waarbij ik ook wel eens voorin

uitgebreide maaltijd aange-

triatlons. Als enige vrouw in het

eindigde, en met een stropdas

boden, maar deze was aan de

eerste professionele triatlon-

als prijs naar huis ging.”

meeste dames niet besteed.Van

team heb ik leren trainen en

Iets wat door de jaren altijd

de muizenhapje die daar genut-

afzien. Ik kwam in een team

hetzelfde is gebleven is de magi-

tigd werden zou een kanarie-

met atleten die hun sporen in

sche kracht van de marathon

piet nog afvallen!”

de sport al verdiend. En daar

van New York. Deze stond dan

Gewicht bleek bij veel atletes

was ik dan, de vrouw die na

ook al snel op Manna’s verlang-

namelijk een dagelijkse zorg

het halen van haar B-diploma

lijstje. “Het was toen nog niet

en dat was ze aan te zien.

op achtjarige leeftijd niet meer

zo massaal was, maar niettemin

“Je moest er een broche op

had gezwommen. Om dan op

een geweldige ervaring. Mijn

spelden om te kunnen zien wat

je veertigste nog borstcrawl te

tijd bleek goed genoeg om

de voorkant was.

leren viel niet mee! We kregen

uitgenodigd te worden voor

Zo liep ik met een vriendin een

van de sponsor super fietsjes,

DAM tot DAMloop

23 september 2012

81


maar het zadel was duidelijk

keien. Er liep

niet voor vrouwen gemaakt en

een klein

dat heb ik geweten. Daar was

mannetje

geen zeem en uierzalf tegenop

mee van

gewassen. Maar alles went, nou

middelbare

ja, alles!?”

leeftijd, aan

Toen het team na drie jaar

z’n postuur

ophield te bestaan is Manna

te zien geen

gestopt met triatlons en

getrainde

serieus gaan hardlopen, wat

atleet. Hij

ze nog steeds doet. “Ik heb

was populair

veel wedstrijden in Frankrijk

in het dorp,

gelopen, vooral in de kleine

het publiek

dorpjes was dat altijd feest. Het

bleef trouw

hele dorp stond in het kader

op hem

van de Course de pedèstre

wachten bij de eindstreep.

toen gevraagd heeft om met

waar de burgemeester tussen

Zoals gebruikelijk was er na

hem te gaan hardlopen. “Inmid-

het koeien melken door, glim-

afloop een groot feest en hij

dels ben ik 67 en loop geen

mend in z’n zondagse pak, de

was de gangmaker. Het ene na

echte wedstrijden meer. Ik heb

prijzen uitreikte.

het andere glas verdween in die

al een paar jaar met een vriend

Op aanraden van de ‘locomo-

buik: ‘à votre santé’, grapte hij

samen mijn eigen loopgroepen,

tief’ (een Franse loper die zijn

dan met zijn kleine pretoogjes.

aan wie ik mijn kennis en erva-

bijnaam dankte aan het geluid

Een paar jaar later is hij tijdens

ring probeer over te brengen.

dat hij produceerde tijdens het

het feest onwel geworden en

Heel leuk om te doen en het

lopen) schreef ik in voor de

gestorven. Het was tevens de

houdt me fit. Iedere dag loop ik

‘Barbarenloop’ in Saillagouse,

dood van de ‘Barbarenloop’.

nog en daarbij spin ik ook drie

een dorpje in de Pyreneeën.

De marathon van Pauillac heb

keer per week. Rust roest, zal ik

Een parcours van 23 kilometer

ik vijf keer gelopen, een uniek

maar zeggen.”

over onbegaanbare paden en

parcours door de wijngaarden

langs stevige beklimmingen. Het

waar behalve water ook wijn

Manna Kwak

pad kon ineens ophouden en

op de drinkposten geschonken

lekkerhardlopen.nl

dan moest je door een beekje

wordt. Als haas heb ik daar

met kiezelstenen lopen om

een bekende Belgische zanger

weer verder te kunnen. Als je

geholpen bij het lopen van zijn

pech had stond je voor dichte

eerste marathon in een prima

spoorbomen te wachten of

tijd. Na afloop hebben we dat

moest je jezelf door een kudde

gevierd met frites en cham-

koeien wurmen. De laatste

pagne.”

kilometers waren steil naar

Manna is haar buurman nog

beneden over los liggende

steeds dankbaar dat hij haar

82

RUN

health

MAGAZINE


brooksrunning.nl | Facebook.com/brooksrunning.nl

033_brooks_070612_pure cadence 1

6/7/12 2:12 PM

Ik ren weer op tijd want mijn werkgever heeft ConvalSense ingeschakeld!

ConvalSense Verstand van Herstel

Verzuim en WIA adviseurs

www.convalsense.nl 085-877 14 65


HRDLPN.nl

Leren hardlopen, wedstrijdtips, lopen op vakantie of hoe je veters te strikken. E-books, kleding, online en offline communities. En natuurlijk muziek. Een bron aan informatie en inspiratie voor iedere hardloper, van beginner tot gevorderde. Een interview met de man achter deze website, Peter Viveen. Inclusief de top 10 hardloopmuziek, volgens de bezoekers van HRDLPN.nl.

84

RUN

health

MAGAZINE


Peter, wat voor hardloper ben je? Allereerst wil ik zeggen dat

is mijn passie en hardlopen is

Hoe ben je er bij gekomen om te gaan hardlopen?

voor mij heel belangrijk om

Dat is een goede vraag want ik

heel het jaar te kunnen doen.

vond hardlopen vroeger echt

Naast het hardlopen zit ik ook

niet leuk. Het was verplicht op

Wat vind jij het leukste hardloopevenement?

graag op de fiets en schaats ik

school en ik had de grootste

Die gaat nog komen, namelijk

graag.

moeite met een paar kilometer.

het eerste echt HRDLPN-

Ik loop meestal alleen en soms

Ik had je flink uitgelachen als je

evenement. Inschrijven kan al

met anderen, vooral de toeval-

me toen gezegd had dat ik nu

op hrdlpn.nl/evenement!

lige contacten tijdens (!) en

marathons zou lopen én het

na de hardloopevenementen

leuk zou vinden! Het begon

jullie erg mooi werk leveren met Run4Health. Duursporten

de Skyline van NY en Frank zijn beroemde ‘New York, New York…’ te horen zingen.

Wat is jouw ultieme droom op

vind ik bijzonder.

als mijn

het gebied van hardlopen en

Hardlopers zijn erg

manier van

wat moet daar voor gebeuren?

open en gezel-

snel even

Die heb ik niet echt maar het

lige mensen. Ik

sporten

lijkt me wel leuk om eens meer

kan erg genieten

laat in de

dan 50km te rennen. Noem

van mensen die

avond naast

me fanatiek of loopgek maar

beginnen met

een drukke

de hardloopcommunity die we

hardlopen en hun

baan. En

hebben vind ik het leukst van

eerste 5 kilometer

door het

het hardlopen. Mijn doel is om

loop voltooien.

gebrek

tips en adviezen te geven over

aan goede

hardlopen en gezien de reacties

Dergelijke over-

lukt dat heel goed. Leuk toch!

winningen moet je koesteren

informatie op verkeerde

in mijn ogen want vaak gaat er

schoenen en zonder schema.

een hele geschiedenis van onge-

Welke hardloopdroom heb je al waargemaakt?

eten aan vooraf. Met HRDLPN.

Wat is je meest bijzonder hardloopervaring?

nl wil ik onder andere deze

Het is te gemakkelijk om te

een hardloopdroom. Meer

beginnende hardlopers helpen

zeggen dat ik niet kan kiezen.

recent is het volbrengen

om de eerste lastige stappen te

De finish na de eerste

zetten.

marathon in Berlijn was

Nodig al je vrienden en familie

mooi. Maar het meest

uit want de meest intense

bijzonder is om samen

momenten zie ik na de finish.

met duizenden uitbun-

Of het nu een ‘paar meter om

dige hardlopers over

de kerk in Lutjebroek’ is of de

de Verrazano brug te

marathon van Amsterdam.

rennen met uitzicht op

zond leven, roken en te veel

De marathon volbrengen was

DAM tot DAMloop

23 september 2012

85


Na veel klunen en heel wat

Wat is de beste hardlooptip die jij ooit gekregen hebt?

uren schaatsen in het donker

Het zou niet eerlijk zijn om één

kwamen we na 206 km binnen.

persoon de credits te geven

Hoe kom je er bij om een initiatief als HRDLPN.nl en een Facebookgroep op te pakken?

want dan doe ik de anderen

Het geven van tips en adviezen

te kort.Voor de twijfelaars die

over hardlopen is niet alleen

dit lezen zou ik willen zeggen:

leuk maar het geeft me zoveel

gewoon doen!

terug in de vorm van positieve

van de officieuze Elfstedentocht afgelopen 11 februari.

Wat voor impact heeft hardlopen op je dagelijks leven? Omdat mijn eigen bedrijf

reacties van mensen die door HRDLPN zijn gaan hardlopen.

kundige help ik met adviseren

Wat zou voor jou een reden zijn om hard te lopen voor een goed doel?

over (ver-)bouwen en de beste

De Roparun staat hoog op mijn

groep geeft ons een snel plat-

ideeën komen tijdens het

lijst en dit jaar steun ik zes Alpe

form om over onze passie te

hardlopen. Hardlopen is erg

d’Huzessers. Goede-doelen-

praten. Doe mee op facebook.

belangrijk en ik merk dat ik het

loopevenementen krijgen ook

com/hardlopen!

best presteer als ik in goede

alle ruimte op HRDLPN.nl

(www.verbouwkosten.com) mijn andere passie is neemt het veel tijd in beslag. Als bouw-

HRDLPN ontstond na vragen van mijn omgeving over mijn marathons en de Facebook-

conditie ben. Op HRDLPN.nl is een verkiezing gehouden van favoriete hardloop-

Deelt jouw omgeving je passie voor het hardlopen? Jawel en het leukste is toch wel om mijn omgeving aan het hardlopen te krijgen.

Hoe houd jij jezelf gemotiveerd als het koud is, regent, je moe bent? Dat is een goede vraag want ook ik had alle smoesjes klaar om niet te gaan hardlopen. Ik zou graag één antwoord geven maar het zijn zo veel zaken dat ik heb besloten om er een website over te maken: dagelijks komen daar nieuwe tips bij.

86

RUN

health

MAGAZINE

muziek, hieronder de top 10. Ga voor het complete overzicht naar www.hrdlpn.nl/hardloop-muziek/#more-4730

TOP

10

Eye of the tiger

Survivor

She’s a maniac

Michael Sembello

Rain down a me

Kane

Higway star

Deep purple

Don’t stop me now Queen Elements of life

Tiësto

Heavy Cross

Gossip

Walk on Boston Der Weg Herbert Grönemeyer Always on the run

Lenny Kravitz


voor succesvolle uitgeefprojecten zonder vaste regels DAM tot DAM loop

23 september 2012

87


En?

Heeft u dit magazine met plezier gelezen?  Wij maakten het met plezier en dat deden we om de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte uit te laten komen.

Help ons wensen uit te laten komen en doneer het bedrag dat u dit magazine waard vindt op www.run4health.nl

facebook.com/Run4healthNL

@run4h

Profile for Tussen de Regels Uitgeefprojecten

RUN4health magazine 2012  

Uitgave van RUN4health ihkv de Dam tot Damloop 2012

RUN4health magazine 2012  

Uitgave van RUN4health ihkv de Dam tot Damloop 2012

Profile for davato
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded