__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BOSA

OMDAT IEDEREEN TELT

Van mens tot mens

Mogelijkheden en kansen

Bossche bondgenoten

Niet iedereen is bekend, maar iedereen is wel bijzonder

Hier zijn geen problemen, alleen maar oplossingen

De mens centraal bij de Bossche organisaties sociale activering


In deze uitgave 8 Opis

Dagbesteding, werkervaringstrajecten, maatschappelijke ondersteuning, naschoolse activiteiten en sociale activering. Bij Stichting OPIS zijn er geen problemen, maar alleen oplossingen!

12

Resto VanHarte Voor een vers en betaalbaar driegangendiner, voor een gezellig gesprek met andere wijkbewoners of kennis te maken met organisaties uit de buurt of stad. Om ervaring op te doen, te leren en vooral ook plezier te maken. Bij Resto VanHarte Den Bosch is iedereen welkom.

18

Jong Actief

Een veilige plek waar aan succes gewerkt wordt. Gezamenlijk en met perspectieven. Een thuis voor en door jongeren. Stichting Jong Actief.

22

Voedselbank Den Bosch e.o. Over armoedebestrijding, verspilling, verse groenten en voedselveiligheid. Over de Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.

2

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


6

Kledingbank Den Bosch e.o. Kleding is net als voedsel een basisbehoefte. Stichting Kledingbank Den Bosch e.o. vindt dat iedereen daar recht op heeft!

10

Pastoraal Uitzend Bureau Bij het Pastoraal Uitzend Bureau staat de mens centraal. Omdat ieder mens anders is. Met zijn of haar eigen problemen en beperkingen. Maar ook: kwaliteiten!

16

Spoor073 Sinds 2014 verenigd Spoor073 drie bekende Bossche projecten sociale activering in één organisatie. Helpt en begeleidt ontspoorden en slaat daarbij een brug naar reguliere hulpverlening.

20

Vincentius Ziekte, verkeerde keuzes, een ongeval of domme pech. Het kan iedereen overkomen. Wat de achterliggende reden ook is, Bosschenaren in nood kunnen bij de Vincentiusvereniging­Den Bosch terecht.

24

De Werkcarrousel Zoveel mogelijk mensen in staat stellen mee te doen aan onze maatschappij. Dat is het doel van Stichting Werkcarrousel.

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

3


Introductie

4

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


Introductie

BOSA

OMDAT IEDEREEN TELT Iedere bekende Nederlander krijgt tegenwoordig zijn of haar eigen glossy. In deze ‘glossy’ geen bekende Nederlanders, maar wel bijzondere Nederlanders. Met verhalen over hoe zij binnen hun organisaties dagelijks bezig zijn met en voor mensen die een voor velen onzichtbaar leven aan de rand van de samenleving leiden.

I

n ’s-Hertogenbosch alleen al zijn dat honderden inwoners. Daklozen, verslaafden, ex-gedetineerden, maar ook gehandicapten, chronisch zieken en zelfs hele gezinnen verliezen aansluiting bij de moderne maatschappij door allerlei problemen, vaak veroorzaakt door een chronisch gebrek aan inkomen: Problemen die uiteenlopen van (sociale) vereenzaming omdat er geen geld is voor bus, trein of zelfs verjaardagscadeautje tot en met gezondheidsklachten door te weinig en eenzijdig voedsel, van een gebrek aan middelen om een winterjas of nieuwe kinderkleding te kopen tot en met huisuitzetting omdat de huur niet langer betaald kan worden. Voor al die mensen zijn er de Bondgenoten Sociale Activering. Deze samenwerkende Bossche organisaties helpen en ondersteunen waar mogelijk, juist daar waar de gangbare hulpverleningsinstellingen het contact hebben

verloren. Door een zinvolle dagbesteding aan te bieden, sociale contacten te maken en (werk)ervaring op te doen, kleding, voedsel of speelgoed beschikbaar te stellen en nog veel meer! Zonder veel voorwaarden, wachtlijsten of bureaucratie. Maar door gewoon te kijken wat iemand kan en wil, op eigen kracht; met een steuntje in de rug, zonder dwang. Door open en eerlijk te zijn, zonder te overvragen. En vooral door mensen als mensen te blijven benaderen, ook als dat soms heel lastig is. In deze glossy presenteren de afzonderlijke BOSA-partners zich. Allemaal vanuit een eigen invalshoek, zoekend naar mogelijkheden en kansen voor mensen die dat om welke reden dan ook nodig hebben. Want niet iedereen is bekend, maar iedereen is wel bijzonder. Namens alle bondgenoten: veel leesplezier!

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

5


Kledingbank Den Bosch e.o.

Mijn pakkie an of ook jouw pakkie an? Kleding is net als voedsel een basisbehoefte. Stichting Kledingbank DEn Bosch e.o. vindt dat iedereen daar recht op heeft!

Er zijn geen betaalde functies bij de Stichting Kledingbank Den Bosch e.o., iedereen zet zich onbezoldigd in. De hele organisatie bestaat uit 40 mensen: een 3-koppig bestuur, 3 coördinatoren en ruim 30 vrijwilligers.

6

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Kooikersweg 547, 5224 AT ‘s-Hertogenbosch 
 di t/m vr – 10.00 uur tot 17.00 uur za – 12.00 uur tot 16.00 uur www.kledingbankdenbosch.nl info@kledingbankdenbosch.nl


Kledingbank Den Bosch e.o.

Haast iedereen zit wel eens krap, maar het overkomt steeds meer mensen dat ze iedere maand te weinig geld overhouden om van te kunnen leven. Gelukkig bestaat er de stichting Kledingbank & Speelgoedbank Den Bosch e.o.. Om zo nodig te helpen met gratis tweedehands kleding, schoenen, speelgoed, huishoudtextiel en nieuw ondergoed.

K

opje koffie? Of liever thee? Als je binnenstapt bij ‘Ingedinge’, de thuisbasis van de Kledingbank aan de Kooikersweg, zal je aan de inrichting en de spullen niet direct merken dat het hier om een tweedehands kledingwinkel gaat. Rekken vol met keurige en modieuze kleding, fris en overzichtelijk gepresenteerd. Nette paskamers en een professionele balie. Maar die tafel in het midden van de zaak met de koekjestrommel en gevulde thermoskannen verraden de bijzondere opzet. Hier is niet alleen aandacht voor alles wat verkocht wordt, maar ook voor mensen. De cliënten natuurlijk: tijdens speciale openingstijden mag iedereen die naar de stichting is doorverwezen gratis kleding of speelgoed uitzoeken. Daarnaast kunnen klanten van Weener XL met de ‘Kleed je aan voor een baan’-kledingcheque een gratis sollicitatie-outfit aangemeten krijgen.

Maar er is ook aandacht voor de vrijwilligers, veelal mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van een goede en zinvolle dagbesteding of een speciale werkervaringsplaats. Met als uiteindelijk doel doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. De Kledingbank ontvangt een basissubsidie van de gemeente, maar is verder afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, donaties en fondsen om haar doelen te verwezenlijken. Helaas is dat niet altijd genoeg, er zijn veelal extra middelen en menskracht nodig. Maar ook op andere vlakken valt er nog veel te winnen. Allereerst om aan de toenemende hulpvraag te voldoen. En ook in de vorm van een snellere service. Want die uitnodigingen voor dat sollicitatiegesprek of kinderfeestje komen altijd onverwacht…

JIJ en de Kledingbank Blijf op de hoogte van de speciale aanbiedingen en alle activiteiten: volg de Kledingbank via facebook.com/kledingbankdenbosch en op twitter (@kledingbank073). Vrijwilliger worden, een donatie doen (geld, kleding of speelgoed) of op een andere manier helpen? Ga voor meer informatie naar www.kledingbankdenbosch.nl of stuur een mailtje naar info@kledingbankdenbosch.nl!

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

7


Opis

Een kleine organisatie met een grote uitstraling Verwachtingen waarmaken, diploma’s halen, presteren. Niet iedereen kan even goed omgaan met de druk die van verschillende kanten opgelegd wordt. Opis begeleidt jongeren en ( jong) volwassenen die buiten de boot (dreigen te) vallen. Begeleiding die gericht is op het creëren van (nieuwe) kansen.

B

edrijvencentrum De Poeldonk. Een heel groot pand met in alle hoeken en gaten voorbeelden van creatieve en innovatieve werkprocessen: prachtige op maat gemaakte houten vloeren, een gestripte kampeerbus die van scratch af aan weer opgebouwd en gerenoveerd wordt, uit gebruikte materialen samengestelde moderne meubels, artistieke en ook praktische ijzerbewerking in een heuse smederij en last but

not least een nieuw te openen (bedrijfs) restaurant. Allemaal resultaten van creatieve processen, op een professionele manier begeleid en zonder onnodige druk uitgevoerd. Dit is het domein van Opis. Een bewust kleinschalige organisatie die op een flexibele en persoonlijke wijze op maat gesneden begeleiding biedt aan deelnemers die dat om welke reden dan ook (even) nodig hebben. Het dagelijks

werken aan mooie producten is het ultieme middel om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, waardoor zij (zo mogelijk) op korte of lange termijn kunnen doorstromen naar een opleiding of een baan.

Stichting Opis wordt gerund door Paul en Marleen van Dongen. Zij worden ondersteund door enkele vrijwilligers en, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de lopende trajecten, ook door betaalde krachten.

8

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Bedrijvencentrum De Poeldonk, Poeldonkweg 5, Gebouw P5, 5216 JX ’s-Hertogenbosch www.opishelpt.nl, @opishelpt 073-8506894, info@opishelpt.nl


Opis

Dagbesteding, werkervaringstrajecten, maatschappelijke ondersteuning, naschoolse activiteiten en sociale activering. Bij Stichting OPIS zijn er geen problemen, maar alleen oplossingen!

JIJ en Opis De smederij vormt het centraal middelpunt en kloppend hart voor een groot en permanent kunstproject van Marianne van Heeswijk, een 12 meter hoog beeld van staal. Het beeld wordt in opdracht van Bosch 500 gerealiseerd als eindstuk van het Jeroen Bosch-jaar dat in 2016 in ’s-Hertogenbosch gevierd gaat worden. Het smeden gebeurt door onze deelnemers en met mensen uit de stad die van onze deelnemers een workshop smeden krijgen. Wil jij investeren in een project dat zorg, samenleving, kunst en cultuur samensmeedt? Opis zoekt sponsoren voor de eigen smederij: smeedgereed­ schappen, aambeelden en machines zijn meer dan welkom!

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

9


Pastoraal Uitzend Bureau

Welkom bij het PUB Iedereen die langskomt moet zich welkom voelen. Gastvrijheid staat voorop. Vandaar dat bij het PUB de dag begint met een goed ontbijt. Even contact maken, even veilig zijn. En eten, want op een lege maag kan je niet werken…

E

n werken is wat er gedaan wordt door de mensen die ‘s morgensvroeg aan de Ridderspoorstraat binnen komen druppelen. Lekker bezig zijn tijdens verschillende dagactiviteiten die drie keer per week door PUB worden aangeboden: Je groene vingers de ruimte geven in het groenproject. Of helpen om straten en buurten van ’s-Hertogenbosch schoon te houden in het straatveegproject. Fietsen repareren en opknappen in de erkende leer/werkplaats aan de Ridderspoorstraat en in de wijk Boschveld.

Daarnaast verzorgt PUB in deze wijk ook het project buurman/buurvrouw, waarbij twee medewerksters huisbezoeken doen bij wijkbewoners waarvan zij denken dat ze op enigerlei hulp nodig hebben.

gaan vegen op straat. Deel uit maken van de verschillende activiteiten. Samen te werken. En ook op basis van vertrouwen samen dingen delen. Want contact start vanuit je eigen leefwereld en ontmoeting tussen de deelnemer en zijn of haar omgeving staat daarbij centraal!

Al doende ontstaan nieuwe verbindingen, wordt structuur geboden en (her)ontdekken deelnemers hun eigen kracht en kwaliteiten. Vrijwilligers zijn daarbij essentieel. Niet alleen om een stukje te schrijven of te helpen met de computer, maar vooral ook om mee te

Jij en PUB Deelnemen aan of juist begeleiden van dagbestedingsactiviteiten? Samen met anderen zinvol bezig zijn? In de Bossche buurten, daarbuiten in het groen, of toch in de eigen fietsenwerkplaats? Kom eens langs aan de Ridderspoorstraat, en ontdek wat jij voor anderen kan betekenen. En wat anderen kunnen betekenen voor jou. Want iedereen is van harte welkom bij PUB!

10

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


Pastoraal Uitzend Bureau

Bij het Pastoraal Uitzend Bureau staat de mens centraal. Omdat ieder mens anders is. Met zijn of haar eigen problemen en beperkingen. Maar ook: kwaliteiten!

De organisatie PUB bestaat uit 3 coördinatoren, 15 vrijwilligers en ongeveer 150 deelnemers. Ridderspoorstraat 2, 5212 XP ‘s-Hertogenbosch www.dagbestedingpub.nl Algemeen coördinator en contactpersoon: Jos Antonis, 06-13323801, jos@dagbestedingpub.nl

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

11


Resto VanHarte

Een kijkje in de keuken bij Resto VanHarte Het duurt nog enkele uren voordat de eerste gasten komen maar het is al een drukte van belang in de keuken van Resto VanHarte Den Bosch. Onder leiding van een professionele kok zijn alle aanwezige vrijwilligers, jong en oud, druk in de weer. Ieder voor zich met een specifiek onderdeel van het geheel, wat uiteindelijk uit zal monden in een lekker, vers en betaalbaar driegangendiner.

D

ie maaltijd is echter niet alleen het doel van deze dag. Het is ook een middel. Een middel om mensen ervaring en ideeën op te laten doen, samen te laten werken en plezier te maken, zich te laten ontwikkelen. Niet alleen in de keuken, maar ook in de bediening en in alle andere werkzaamheden die komen kijken bij het runnen van een restaurant zoals bijvoorbeeld organisatie, communicatie en administratie.

En een middel voor bezoekers om kennis te maken met buurt- en stadgenoten, van elkaar te leren. Te ontdekken wat er in de buurt gebeurt, te ontmoeten, te inspireren. En niet te vergeten om lekker uit eten te kunnen gaan op een voor iedereen betaalbare wijze. Eten verbindt en Resto VanHarte is de plek waar die verbinding tot stand komt. Verbinding tussen bewoners, professionals, bedrijven en vrijwilligers: het recept voor een betere buurt!

De organisatie bestaat uit 14 mensen: 1 restomanager, 1 kok en 12 vrijwilligers. Geopend 1 dag per week, op woensdag. BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD, ‘s-Hertogenbosch www.restovanharte.nl

12

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Contactpersoon is restomanager Huub Glas, h.glas@restovanharte.nl, 06-52589064 .


Resto VanHarte

Voor een vers en betaalbaar driegangendiner, voor een gezellig gesprek met andere wijkbewoners of kennis te maken met organisaties uit de buurt of stad. Om ervaring op te doen, te leren en vooral ook plezier te maken. Bij Resto VanHarte Den Bosch is iedereen welkom.

JIJ en Resto VanHarte Breng ook eens een bezoekje aan facebook.com/Resto-VanHarte-Den-Bosch. Of beter nog, kom langs! Voor een bijzondere avond en een heerlijk driegangendiner. Reserveren via de website www.restovanharte.nl of bel 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (10 ct/min). En misschien wel om (mee) te werken? Neem dan contact op met restomanager Huub Glas, h.glas@restovanharte.nl of bel 06-52589064. SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

13


14

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

15


Spoor073

Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden Niet kijken naar tekortkomingen maar naar mogelijkheden. En als iets goed voelt: gewoon doen! Zo worden de deelnemers binnen de projecten van Spoor073 benaderd en begeleid. De piepjonge organisatie is sinds september 2014 gehuisvest in een groot pand aan de Ridderspoorstraat en verenigd een drietal projecten die stuk voor stuk al een eigen geschiedenis hebben binnen de Bossche sociale activering. De SOS Rommelmarkt is een kringloopwinkel waar niet alleen spullen maar ook mensen nieuwe kansen krijgen. En zo stukje bij beetje weer de regie van hun leven in handen nemen. Een veilige omgeving waar dagelijks een goede lunch in een prachtige kantine wordt gegeten, nieuwe contacten worden gelegd, en zo nodig specifieke (medische) zorg en aandacht voor handen is. Met de winst ondersteunt SOS al bijna 40 jaar kleinschalige projecten in de derde wereld. Naast de kringloopwinkel bevindt ook de ‘drukkerij’ van de Zelfkrant zich in het pand aan de Ridderspoorstraat. Van hier uit wordt iedere maand weer de hele oplage (7.500 exemplaren) van deze straatkrant gerealiseerd. En vervolgens verkocht door mensen die dak- of thuisloos zijn, of niet kunnen rond16

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

komen van hun minimuminkomen. Die daarmee een extraatje verdienen en een nuttige en zinvolle dagbesteding ervaren. Hoe leef je als dak- of thuisloze en wat maak je mee? In de stadswandeling ‘De Verscholen Stad’ vertellen de gidsen, voormalig dak- en thuislozen, hun verhaal aan de hand van plekken in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. De opbrengsten van dit succesvolle project zijn bestemd voor projecten ten behoeve van dak- en thuislozen in regio ‘s-Hertogenbosch.


Spoor073

Sinds 2014 verenigt Spoor073 drie bekende Bossche projecten sociale activering in één organisatie. Helpt en begeleidt ontspoorden en slaat daarbij een brug naar reguliere hulpverlening.

Jij en Spoor073 Veiligheid staat bovenaan in het huisreglement van Spoor073. Een laagdrempelige organisatie, maar je moet wel wat van je leven willen maken. Spreekt dit je aan, kom dan langs aan de Ridderspoorstraat. En neem deel aan of begeleid een van de projecten. Digitaal alvast een kijkje nemen? Surf naar www.sosrommelmarkt.nl, kijk op www.deverscholenstad.nl of neem eens een kijkje op de facebook­pagina van de Zelfkrant!

Spoor073 bestaat uit 80 medewerkers, waaronder het vaste team, stagiaires, vrijwilligers en mensen met een rugzak met problemen die allemaal een steentje bijdragen aan de verschillende projecten Ridderspoorstraat 2, 5212 XP ‘s-Hertogenbosch www.spoor073.nl SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

17


Jong Actief

Eigen haard is goud waard Een ingeklapte tafeltennistafel, een zware voetbalbak, eigen gemaakte kunst aan de muur met in het midden een groot projectiescherm, oude stoelen en een versleten leren bankstel. De huiskamer van de stichting Jong Actief.

O

p de bel wordt niet gereageerd, maar dat hoeft ook niet: de deur staat altijd open. Maar stichting Jong Actief is niet alleen een open organisatie van en voor jongeren. Het is vooral ook een erg platte organisatie. Hier geen ‘oldschool’ leraren en coaches die zeggen wat hoe gedaan moet worden, maar een laagdrempelige cultuur waar jongeren vooral ook van elkaar leren en met elkaar ervaren. En dan niet alleen in het pingpongen of tafelvoetbal, maar juist het ontwikkelen van eigen vaardigheden en talenten. Met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid in

een voor velen complexe maatschappij. Binnen Jong Actief zijn zo een aantal projecten opgestart die inmiddels al hun sporen hebben verdiend: F for Fashion, De Bossche Wortel, Reden tot Rijmen en Rommelmarkt Het Zand zijn stuk voor stuk projecten die een vaste plek hebben gevonden in het Bossche educatieve en culturele leven. En belangrijker, al vele jongeren op weg hebben geholpen richting een eigen volwaardige plek in onze maatschappij!

JIJ en Jong Actief Iedereen is Jong Actief. Dus jij ook. Volg de verschillende projecten van Jong Actief via facebook.com/jongactief. Of beter nog, meld je aan als vrijwilliger om ook actief te worden!

18

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


Jong Actief

Een veilige plek waar aan succes gewerkt wordt. Gezamenlijk en met perspectieven. Een thuis voor en door jongeren. Stichting Jong Actief.

Stichting Jong Actief is voor en door jongeren opgericht. De organisatie wordt bestuurd door in totaal 7 personen en bestaat verder uit 2 betaalde coaches, een aantal (ondersteunende) vrijwilligers en gemiddeld zo’n 40 jongeren die ondersteuning nodig hebben. Buitendijk 4, 5211 WJ ’s-Hertogenbosch www.stichtingjongactief.nl 073-8795124, info@stichtingjongerenactief.nl

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

19


Vincentius

Wat de achterliggende reden ook is,

Bosschenaren in nood kunnen bij de Vincentius­vereniging Den Bosch terecht.

Van mens tot mens

20

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH


Vincentius

JIJ en Vincentius Hou je van lekker eten, organiseren of verkopen? Heb je verstand van boeken en speelgoed? Maar vooral ook, heb je een passie voor je medemens? Word dan vrijwilliger bij de Vincentiusvereniging! In het winkelteam is bovendien plaats voor een vijftal ‘vrijwilligers sociale activering’, speciaal bestemd voor mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen hier onder begeleiding de nodige werkervaring opdoen om door te kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Stuur een berichtje naar vincentius.db@kpnmail.nl, bel 073-6133261, of loop gewoon even binnen aan de Havenstraat 11a!

De jaarlijkse speelgoed- en boekenbeurs, eethuis Het Anker, de kringloopwinkel, de kerstproeverij, acute hulpverlening of zelfs een vakantie. De oudste van de BOSA-partners is van een heleboel markten thuis!

G

een geld voor een vakantie, nieuwe kleding, een goede dagelijkse maaltijd. Maar ook geen middelen voor iets vanzelfsprekends als een familie- of verjaardagbezoekje. Steeds meer mensen hebben de grootste moeite om iedere maand, soms zelfs iedere dag, de korte eindjes aan elkaar te knopen. Met vaak veel meer gevolgen dan je in eerste instantie zou bedenken: sociaal isolement, stress en uiteindelijk zelfs gezondheidsproblemen.

Havenstraat, midden in de stad: waar het eethuis en de winkel gevestigd zijn. Waar de boeken en het speelgoed aangeleverd worden ten behoeve van de jaarlijkse beurzen en ook alle andere goederen binnenkomen. En waar vrijwilligers iedere dag weer bezig zijn met ordenen, selecteren, verkopen, koken, helpen, voorlichten en nog veel meer. Met als uiteindelijk doel inkomsten te verwerven en zo mensen te helpen die om welke reden dan ook in de (financiële) problemen zijn gekomen.

Door ‘hulp van mens tot mens’ en door middel van projecten of activiteiten probeert Vincentius te helpen. Vanuit de

De Vincentiusvereniging is uitgegroeid tot een wereldwijde solidariteits­beweging in 135 landen met ruim één miljoen leden en vrijwilligers. Bij de Vincentius­vereniging Nederland zijn ongeveer 90 plaatselijke verenigingen aan­gesloten Al in 1847 is de Vincentiusvereniging ­‘s-Hertogenbosch opgericht. Met 240 vrijwilligers inclusief een 12-koppig bestuur één van de grotere en één van de meest actieve afdelingen van Nederland.

Vincentiusvereniging Den Bosch Havenstraat 11a, 5211 WC ‘s-Hertogenbosch www.vincentiusdenbosch.nl vincentius.db@kpnmail.nl, 073-6133261

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

21


Voedselbank Den Bosch e.o.

Liever geen groei meer! Een professionele bedrijfsvoering met ruim 170 betrokken en enthousiaste medewerkers, een prachtig pand dat voldoet aan de strengste keurmerken en last but not least, een grote en snel groeiende klantenkring. De droom van iedere ondernemer.

W

aarom dan toch nog zorgen? Omdat we het hier hebben over de Stichting Voedselbank Den Bosch e.o. Doelstelling van deze organisatie bestaat namelijk uit enerzijds het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en anderzijds het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Zeker, nog meer professionaliseren is prima, maar nog meer groeien? Liever niet!

En dat is niet alleen omdat het een slecht teken is, immers het blijft noodhulp die geboden wordt. Maar de grootte van de organisatie is ook bepalend voor het functioneren van die organisatie. En daar komt nogal wat bij kijken: voedselverwerving, continu voldoen aan allerhande keurmerken, personeelsbeleid, communicatie, alle werkzaamheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat overigens niet betekent dat er hele-

JIJ en de Voedselbank Voedselleveranciers en vrijwilligers. De Voedselbank is een organisatie die 100% afhankelijk is van donaties en vrijwillige inzet. Wil en kan je ­meehelpen onze doelen te verwezenlijken? Geef je dan nu op als vrijwilliger of als voedsel­leverancier! Ga voor meer informatie naar www.den-bosch.voedselbankennederland.nl of bel direct naar 06-33013998.

22

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

maal geen nieuwe plannen bestaan, want in het najaar van 2014 opende Voedseltuin Villanueva. Deze groentetuin van de Voedselbank komt tegemoet aan een steeds groter wordende vraag naar verse groenten. Want wat dat betreft geldt net als in ieder bedrijf ook bij de Voedselbank: de klant is koning!


Voedselbank Den Bosch e.o.

Over armoedebestrijding, verspilling, verse groenten en voedselveiligheid. Over de stichting Voedselbank Den Bosch e.o.

Er zijn geen betaalde functies bij de Voedselbank, iedereen zet zich onbezoldigd in. De organisatie is plat ingericht en bestaat uit 170 vrijwilligers inclusief 6 coördinatoren en een 5-koppig bestuur. Voedselbank Den Bosch e.o. Jagersheuvelstraat 26 5222 BJ ’s-Hertogenbosch www.den-bosch.voedselbankennederland.nl info@voedselbankdenbosch.nl, 06-33013998 SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

23


De Werkcarrousel

Mag ik ook meedoen?

Meedoen aan onze maatschappij is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Speciaal voor mensen die daarbij ondersteuning, (intensieve en persoonlijke) begeleiding of gewoonweg een zetje in de rug nodig hebben is er de Werkcarrousel.

E

en passende werkomgeving is daarbij cruciaal. Stichting Werkcarrousel biedt mensen de mogelijkheid om op werkervaringsplekken te werken aan hun vaardigheden en talenten. Beschermde en laagdrempelige plekken in hun eigen regio waar zij zich kunnen ontwikkelen. In de horeca, detailhandel, logistiek, zorg, techniek en het groen. Voor iedereen is er een plek om weer mee te tellen! Met persoonlijke begeleiding voor de kandidaten. Niet alleen op de werkplek

24

zelf, maar ook daarbuiten. Waardoor het verwerven van functievaardigheden hand in hand gaat met het aanleren van competenties van attitude en gedrag. Hierbij werkt de Werkcarrousel als intermediair tussen enerzijds de werklocaties en anderzijds publieke partijen als gemeenten en zorginstanties. De verschillende locaties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en aansturing daarop. De Werkcarrousel is verantwoordelijk voor de coaching en trajectbegeleiding, en

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

daarmee voor de verantwoording naar de opdrachtgevers. Bij dit proces wordt de gehele omgeving van de kandidaat betrokken om tot een blijvend resultaat te komen. En zoveel mogelijk mensen met succes weer in staat te stellen mee te doen aan onze maatschappij. Want dat is het centrale doel van Stichting Werkcarrousel!


De Werkcarrousel

JIJ en de Werkcarrousel Ook (weer) meedoen? Op zoek naar zo’n mooie werkervaringsplek? Of heeft u in uw organisatie juist ruimte voor werkervaringsplekken? Ga voor meer informatie naar www.werk-carrousel.nl of neem direct contact op via 073-6231082, info@werk-carrousel.nl.

Zoveel mogelijk mensen in staat stellen mee te doen aan onze maatschappij. Dat is het doel van Stichting Werkcarrousel.

De organisatie van de Werkcarrousel bestaat uit een bestuur, een operationeel manager, werkmeesters en 3 ervaren coaches. Stichting Werkcarrousel Rietveldenweg 16 5222 AR ’s-Hertogenbosch www.werk-carrousel.nl 073-6231082, info@werk-carrousel.nl SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

25


Colofon

Teksten David van Tongeren

De glossy BOSA is een eenmalige uitgave van

Beeld

de gezamenlijke BOSA-partners en de gemeente

Alle foto’s van Ronald Brokke (ronaldbrokke.com)

’s-Hertogenbosch.

behalve foto station ’s-Hertogenbosch van Ben Nienhuis (bennienhuis.nl)

Ontwerp en vormgeving Erwin Sala (aargh.nl) Productie Tussen de Regels Uitgeefprojecten


De gemeente ’s-Hertogenbosch is een sociale gemeente. De richting die wij willen inslaan, moet duidelijk maken dat de overheid niet de norm mag zijn. De tijd is voorbij dat die overheid wel wist wat goed is voor inwoners. Actief burgerschap van onze inwoners wil dit gemeentebestuur omarmen en is nodig. Om een sociale gemeente te blijven, is samenwerking nodig. Samenwerking tussen de gemeente, de professionals in de zorg en vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de samenleving. En zich daar voor willen inzetten. De Bondgenoten Sociale Activering is wat mij betreft zo’n organisatie. Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen. Voor sommige mensen worden die problemen echter zo groot dat er geen uitweg meer lijkt te zijn. Na verschillende pogingen en teleurstellingen durven zij niet meer aan te kloppen bij de reguliere hulpverlening. En deze mensen kunnen in een isolement raken. Met alle gevolgen van dien. Laagdrempelige voorzieningen voor sociale activering zijn daarom van groot belang. Vandaar dat de gemeente blij is met de BOSA: het verbond van organisaties op het gebied van sociale activering die kwetsbare Bosschenaren een kans biedt om weer mee te doen. Zij bieden een veilige haven voor mensen die een bestaan leiden aan de rand van de samenleving. Samenwerking is daarbij cruciaal. Samenwerking tussen de BOSAorganisaties zelf natuurlijk. Maar vooral ook samenwerking met de professionele zorgaanbieders. Zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen. De samenwerking met de gemeente zal er vooral uit bestaan deze processen te blijven stimuleren en te ondersteunen. Want iedereen in onze gemeente moet mee kunnen en blijven doen! Paul Kagie Wethouder Zorg en Welzijn Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Met speciale dank aan Willy van Asch, Marleen van Dongen, Huub Glas, Tine Hulten, Monique Bredeveld, Ellen Pauel, Jos Antonis, Marjan van der Meulen, Martijn Heijckmann en Sjoerd van Kampen.

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever: BOSA, bosadenbosch@gmail.com

SOCIALE ACTIVERING IN ‘S-HERTOGENBOSCH

27


BOSA • Bondgenoten Sociale Activering © 2015

Profile for Tussen de Regels Uitgeefprojecten

BOSA  

Eenmalige uitgave van de Bondgenoten Sociale Activering uit Den Bosch waarin de afzonderlijke partners zich presenteren. Allemaal vanuit hun...

BOSA  

Eenmalige uitgave van de Bondgenoten Sociale Activering uit Den Bosch waarin de afzonderlijke partners zich presenteren. Allemaal vanuit hun...

Profile for davato
Advertisement