Page 13

13

www.egemen.kz

5 қыркүйек 2014 жыл

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) бұдан бұрын 2014 жылғы 23 тамыздағы №164 (28388) жарияланған таратылғаны туралы хабарландырудың жарамсыз деп танылғаны жөнінде хабарлайды. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы №883 Жарлығына сəйкес Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) қайта ұйымдастыру рəсімі өткізілуде.

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) сообщает, что ранее опубликованное объявление в №164 (28388) от 23 августа 2014 года о ликвидации считать недействительным. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года № 883 проводится процедура реорганизации Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті этнологғалым Нұрсан ƏЛІМ БАЙҰЛЫН 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз! Деніңізге саулық, еңбегіңізге табыс, отбасыңызға бақыт тілейміз. ҚР Мемлекеттік орталық музейінің ұжымы.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА Ақтөбе мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті 2014 жылғы 23 қыркүйекте сағат 11.00-де мемлекеттік республикалық мүлік нысанын мүліктік жалға беру жөнінде тендер өткізілетіндігін хабарлайды Мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Шəмші Қалдаяқов көшесі, 33-үй. Тендерге Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК теңгеріміндегі мына нысан шығарылады: № 1 лот – Ақтөбе қаласы, Тургенев көшесі, 100 «а» мекенжайында орналасқан № 2 оқу корпусының ғимаратындағы 192,5 ш.м. асхана үй-жайы. Жалдау ақысының бастапқы мөлшерлемесі айына – 40 110 теңге. Кепілді жарна – 64 172 теңге. Мүліктік жалдау (жалға алу) ақысына коммуналдық қызметтер үшін төлемдер, ағымдағы жəне күрделі жөндеуге аударымдар, нысанға қызмет көрсеткені үшін төлемдер қосылмайды. Бұл төлемдерді жалға алушы тікелей ведомстволық күзетке, пайдалану, коммуналдық, санитарлық жəне басқа да қызметтерге төлейді. Мүліктік жалға беру шартын жасау мерзімі – 1 жыл. Тендер талаптары: 1.Студенттерді жəне оқытушылар құрамын тамақтандырумен қамтамасыз ету. 2.Нысан үшін жалдау ақысының ең жоғары сомасын ұсыну. 3.Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтау. Тендер жеңімпазын таңдау өлшемдері Нысан үшін жалдау ақысының ең жоғары сомасын ұсынған жəне тендерлік құжаттамада қамтылған барлық талаптарға сай келетін тендерге қатысушы тендер жеңімпазы деп танылады. Қатысушылар ұсынған жалдау төлемінің сомалары сəйкес келген (тең болған) жағдайда, тендер комиссиясының шешімі бойынша тендерге қатысуға өтінімі бұрын тіркелген тендерге қатысушы тендер жеңімпазы болып табылады. Тендерді өткізу ережелері Тендер өтетін күні отырыста тендер комиссиясы тендерге қатысушылардың өтінімдері бар ішкі конверттерді ашады жəне олардың ұсыныстарын жариялайды. Конверттерді ашу алдында комиссия олардың бүтіндігін тексереді, бұл ішкі конверттерді ашу хаттамасында тіркеледі. Конверттерді ашу жəне ұсыныстарды

жариялау кезінде тендерге қатысушылар немесе олардың уəкілетті өкілдері қатыса алады. Тендер қатысушы ретінде тіркеу үшін мыналарды тапсыру қажет: Тендерге қатысуға өтініш, онда тендерге қатысуға үміткердің келісімі жəне тендер шартын орындау бойынша оның міндеттемесі жəне қосарланған конвертерде сəйкесетін шарттың қорытындысы қамтылуы тиіс. Сыртқы конвертте мына құжаттар қамтылуы қажет: 1) үміткердің тендерге қатысуға келісімін жəне оның тендер шарттарын орындау мен шарт жасасу жөніндегі міндеттемелерін қамтитын тендерге қатысуға өтінімді; 2) желімделген конвертте тендердің шарттары бойынша ұсыныстарды; 3) заңды тұлғалар үшін – салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын ұсына отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəліктің, құрылтай құжаттарының (құрылтай шарты мен жарғы) көшірмелерін немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелерін; Жеке кəсіпкер үшін – салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын ұсына отырып, жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің, жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың, азаматтарды тіркеу кітабының (мекенжай анықтамасының) көшірмелерін немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелерін; жеке тұлғалар үшін – салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын ұсына отырып, жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың, азаматтарды тіркеу кітабының (мекенжай анықтамасының) көшірмелерін немесе көрсетілген құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелерін; 4) акционерлік қоғамдар үшін – бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен үзінді-көшірмені; жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін – серіктестікке қатысушылар тізілімінен үзінді-көшірмені (серіктестікке қатысушылардың тізілімі жүргізілген жағдайда); 5) шетелдік заңды тұлғалар үшін – қазақ жəне орыс тілдеріне нотариалды

куəландырылған аудармасы бар құрылтай құжаттарын; 6) кепілді жарнаның аударылғанын растайтын төлем тапсырмасының көшірмесін; 7) салық органының қатысушының салықтық берешегі жоқ екендігі туралы өтінім берілген кезге дейінгі бір айдан кешіктірілмей берілген анықтамасын; 8) екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шоттың бар екендігін растайтын анықтаманы ұсынуы қажет. Ішкі конвертте үміткердің жапсырылған конверттегі тендер шарты бойынша ұсынысы қамтылуы тиіс. Ішкі конверт өтінімдер беру сəтінде жабық болуы жəне үміткер оны мөрлеуі қажет. Өтініштер қабылдау тігілген тү рінде жалға берушінің мекенжайына құжаттардың ұсынылуымен, беттері нөмірленіп жəне соңғы беттеріне қол қойылып жəне мөр басылып расталуы тиіс (жеке тұлғалар үшін – егер мұндай болса). Өтінім қабылдау жалға берушінің атына тігілген түрде, парақтарына нөмір қойылған жəне соңғы бетіне қол қойып, мөр басылған құжаттарды (жеке тұлға үшін, егер мұндай мөр бар болса) ұсынылған кезде жүргізіледі. Өтінімдер қабылдау ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі жəне 2014 жылғы 22 қыркүйекте сағат 11.00-де аяқталады. Кепілді жарна Ақтөбе мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаментінің – БСК KZ160705012170166006, БЖК KKMFKZ2A, БСН 120340000827, ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті банкі, ТБЖ-171, КБЕ 11, ММ коды 2170166 есептік шотына енгізіледі. Төлемнің мақсаты – тендерге қатысу үшін кепілді жарна. Құжаттарды қабылдау жəне тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап мына мекенжайда: Ақтөбе қаласы, Шəмші Қалдаяқов көшесі, 33-үй, 4-қабат, 403-бөлмеде жүргізіледі жəне тендер өткізілгенге дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Тендердің өткізілуі жөнінде қосымша ақпаратты 8 (7132) 54-44-54 телефоны арқылы немесе www.gosreestr.кz сайтынан алуға болады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің «Шығыс Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» ММ Семей филиалы 2014 жылғы 23 қыркүйекте сағат 11.00-ден бастап www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік Тізілімнің вебпорталында мемлекеттік республикалық меншіктегі нысандарды сату жөнінде аукцион өткізеді Республикалық меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы №920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру нысандарын сату қағидасына (бұдан əрі – Қағида) сəйкес өткізіледі. Сауда-саттықтың ағылшын əдісімен аукционға республикалық меншіктегі мына нысандар қойылады: 1. «Шығыс Қазақстан облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» РМҚК-ның теңгеріміндегі: 1.1. Семей қаласы, Матяш көшесі, 121 мекенжайында орналасқан, жалпы алаңы 35,2 ш.м. көлікжай. Алғашқы бағасы – 342 000 теңге. Бастапқы бағасы – 342 000 теңге. Кепілді жарнасы – 51 300 теңге. 2. Қазақстан Республикасы АШМ ВБжҚК-ның «Республикалық ветеринарлық зертхана» РМК Семей аймақтық филиалының теңгеріміндегі: 2.1. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F152 PN, 1996 жылы шығарылған Уаз-31512 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 155 000 теңге. Кепілді жарнасы – 23 250 теңге. 2.2. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F161 PN, 2002 жылы шығарылған Газ-3110-411 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 264 000 теңге. Кепілді жарнасы – 39 600 теңге. 2.3. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F187 PN, 1983 жылы шығарылған Газ-53Б автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 234 000 теңге. Кепілді жарнасы – 35 100 теңге. 2.4. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F915 PC, 1990 жылы шығарылған ГАЗ-5312 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 179 000 теңге. Кепілді жарнасы – 26 850 теңге. 2.5. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F049 DY, 1990 жылы шығарылған Газ-5312 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 179 000 теңге. Кепілді жарнасы – 26 850 теңге. 2.6. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F155 PN, 1995 жылы шығарылған Газ-31029 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 171 000 теңге. Кепілді жарнасы – 25 650 теңге. 3. ҚР ІІМ Оқу орталығының (Семей қаласы) теңгеріміндегі: 3.1. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F461 ОО, 2004 жылы шығарылған ВАЗ-21093 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 230 000 теңге. Кепілді жарнасы – 34 500 теңге. 3.2. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F440 АЕ, 2002 жылы шығарылған ВАЗ-21070 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 137 000 теңге. Кепілді жарнасы – 20 550 теңге. 3.3. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F249 AZ, 1995 жылы шығарылған УАЗ-32512 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 92 000 теңге. Кепілді жарнасы – 13 800 теңге. 3.4. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F240 AZ, 1996 жылы шығарылған Уаз-2206 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 183 000 теңге. Кепілді жарнасы – 27 450 теңге. 4. «Семей қаласының мемлекеттік медициналық университеті» ШЖҚ РМКның теңгеріміндегі: 4.1. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F118KA (KZ 250 AA 16 нөмірімен қайта тіркелген), 2002 жылы шығарылған Nissan Maxima автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 600 000 теңге. Кепілді жарнасы – 90 000 теңге. 4.2. Мемлекеттік тіркеу нөмірі U349 АВ, 1995 жылы шығарылған УАЗ-315120 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 32 000 теңге. Кепілді жарнасы – 4 800 теңге. 4.3. Мемлекеттік тіркеу нөмірі F315РР, 1990 жылы шығарылған ГАЗ-3507 автокөлігі. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 59 000 теңге. Кепілді жарнасы – 8 850 теңге. 5. «ҚР ІІМ ШҚО ІІД Семей қаласы ішкі істер басқармасы» ММ-нің теңгеріміндегі: 5.1. Жекешелендіру нысаны – Семей қ., 2-Водная к-сі, 5а мекенжайындағы жалпы ауданы 1181,1 ш.м. ғимарат. Бастапқы

(алғашқы) бағасы – 18 155 000 теңге. Кепілді жарнасы – 2 723 250 теңге. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі жəне 2014 жылғы 22 қыркүйекте сағат 11.00- де аяқталады. Кепілді жарна Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің «Шығыс Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» ММнің мына есепшотына төленеді: ИИК KZ110705012170169006, БИК KКМFKZ2A, БСН 120240019160, КБЕ 11,КНП 171, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті» ММда (төленген кепілді жарна көлеміне банктік қызмет кірмейді). Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, Тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын, əкесінің атын (бар болған жағдайда); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру нөмірін (бұдан əрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, əкесінің атын (бар болған жағдайда); 3) кепілді жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail). Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының электрондық-цифрлық қолтаңба қойылған аукционға қатысуға өтінімді Қағидаға қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін Тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату нысаны бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мəліметтердің Тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді. Назар аударыңыз! - қатысушының Қағиданың 23-1 жəне 23-2-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ сатушының шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталуға дейін жетпіс екі сағат бұрын түспеуі Тізілім вебпорталының өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады; - тізілімнің дерекқорында сатушының шотына кепілді жарнаның түскені туралы мəліметтер болған жағдайда, Тізілім веб-порталы өтінімді қабылдау жəне қатысушыны аукционға жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында сатушының шотына кепілді жарнаның түскені туралы мəлімет болмаған жағдайда, Тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады; - жылжымайтын мүлікті жекешелендіру кезінде Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді. Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес жеке төлейді. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нəтижелері бойынша Тізілімнің вебпорталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға Тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционға қатысушылар аукцион басталуға дейін бір сағат ішінде электрондық-цифрлық қолтаңбасы мен аукцион

нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру нысанының бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша басталады. Сауда-саттықтың ағылшын əдісі бойынша аукцион өткізу тəртібі: 1) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірдебіреуі Қағиданың 36-6-тармағына сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру нысанының бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру нысаны бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады; 2) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың біреуі Қағиданың 36-6-тармағына сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру нысанының бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады; 3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірдебіреуі жекешелендіру нысанының ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру нысаны бойынша аукцион өткізілген болып танылады. Жекешелендіру нысаны бойынша саудасаттықтың ағылшын əдісімен аукцион қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі. Жекешелендіру нысанының бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру нысаны бойынша сауда-саттықтың ағылшын əдісімен аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін кемінде екі қатысушы жүзеге асырады. Əрбір сатылған жекешелендіру нысаны бойынша аукцион нəтижелері аукцион нəтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы жəне жеңімпаз электрондық-цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, сауда-саттық өткізілген күн ішінде Тізілімнің веб-порталында қол қояды. Аукцион нəтижелері туралы хаттама аукцион нəтижелерін жəне жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру нысанын сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде Семей қаласы, Интернационал көшесі, 38, 3-қабат, 308-бөлме мекенжайында қол қойылады. Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстыру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың; заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің не анықтаманың; 2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куəландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куəландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куəландырған көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Қосымша ақпаратты www.gosreestr. kz сайтынан жəне 8 (7222) 525309, 523266, 568265 телефондары арқылы алуға болады.

Назар аударыңыз, түзету!

Ақтөбе мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті «Егемен Қазақстан» газетінің 2014 жылғы 30 тамыздағы №169 санында жарияланған ақпараттық хабарламасына мынадай түзету енгізеді: 4 лоттағы «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 153 000 теңге» деген сөздер «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 115 000 теңге», «Кепілді жарна – 22 950 теңге» деген сөздер «Кепілді жарна – 17 250 теңге» деп оқылсын; 5 лоттағы «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 289 000 теңге» деген сөздер «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 217 000 теңге», «Кепілді жарна – 43 350 теңге» деген сөздер «Кепілді жарна – 32 550 теңге» деп оқылсын; 11 лоттағы «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 473 000 теңге» деген сөздер «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 422 000 теңге», «Кепілді жарна – 70 950 теңге» деген сөздер «Кепілді жарна – 63 300 теңге» деп оқылсын; 14 лоттағы «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 68 000 теңге» деген сөздер «Бастапқы (алғашқы) бағасы – 138 000 теңге», «Кепілді жарна – 10 200 теңге» деген сөздер «Кепілді жарна – 20 700 теңге» деп оқылсын.

Ақтөбе облысы əкімдігі мен Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы Ақтөбе қаласында орнатылатын көрнекті ақтөбелік шығармашылық тұлғалар аллеясының ең үздік эскиздік жобасына шығармашылық байқау жариялайды. Байқаудың жобалық ұсыныстарының тізілімі мен басқа талаптары байқау құжаттарында көрсетілген. Байқауға қатысуға Қазақстан қалаларының көркемдік-өндірістік шеберханалары, басқа да заңды жəне жеке тұлғалар шақырылады. Байқау құжаттарының жиынтық электрондық нұсқасын 2014 жылдың 1 қарашасына дейін тегін түрде Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасынан алуға болады. Конвертке салынған байқауға қатысуға берілген өтініштер Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасында мына мекенжай бойынша қабылданады: 030010, Ақтөбе қ., Əбілқайыр хан д-лы, 40, 658-бөлме. Байқауға қатысуға өтініш білдірудің соңғы мерзімі – 2014 жылдың 1 қарашасына дейін. Қосымша ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 54-63-12, 54-55-20.

Ақтөбе облысы əкімдігі мен Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы Ақтөбе қаласында орнатылатын Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске үлес қосқан тыл еңбеккерлеріне арналған ескерткіш белгінің ең үздік эскиздік жобасына шығармашылық байқау жариялайды. Байқаудың жобалық ұсыныстарының тізілімі мен басқа талаптары байқау құжаттарында көрсетілген. Байқауға қатысуға Қазақстан қалаларының көркемдік-өндірістік шеберханалары, басқа да заңды жəне жеке тұлғалар шақырылады. Байқау құжаттарының жиынтық электрондық нұсқасын 2014 жылдың 1 қарашасына дейін тегін түрде Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасынан алуға болады. Конвертке салынған байқауға қатысуға берілген өтініштер Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасында мына мекенжай бойынша қабылданады: 030010, Ақтөбе қ., Əбілқайыр хан д-лы, 40, 658-бөлме. Байқауға қатысуға өтініш білдірудің соңғы мерзімі – 2014 жылдың 1 қарашасына дейін. Қосымша ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 54-63-12, 54-55-20.

Просим считать недействительным круглую печать Филиала за порядковым номером 35. Описание печати: в верхней части печати надпись на государственном языке: «ШАРТТАР ҮШІН». В центральной части печати изображение логотипа АО «KaspiBank» с расположенным под ним числом: «№35», обозначающим порядковый номер печати. По окружности печати проходит надпись: «Қазақстан Республикасы «KaspiBank» АҚ Астана қ., Филиалы» на государственном языке и надпись «Республика Казахстан Филиал АО «KaspiBank» в г.Астана» на русском языке.

ИП АСЕЛЬ, ИИН 780915400254 извещает о прекращении деятельности. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байшешек, дом 13 . В связи с утерей диплома Казахского национального педагогического университета имени Абая ЖБ №0023408 на имя Тлеубаевой Алия Сериковны считать недействительным.

КОНКУРСТЫҚ ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы «Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы туралы» № 875 Жарлығына сəйкес Қазақстан Республикасының Байланыс жəне ақпарат агенттігі функциялары мен өкілеттіліктерін жаңадан құрылған Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігіне бере отырып қосылу арқылы қайта ұйымдастырылды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын тарату мақсаттар үшін радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) бөлу бойынша конкурсына өтінімдерді қабылдау мерзімінің 2014 жылғы 3 қазанға дейін ұзартылатындығы туралы хабардар етеміз. Өтінімдер жəне оған қоса берілген құжаттар 2014 жылғы 3 қазанда сағат 18.00-де аяқталады. Конверттерді ашу 2014 жылғы 6 қазанда сағат 15.00-де мына мекенжайда өтеді: Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8-үй (Министрліктер үйі), 15-кіреберіс, (745-бөлме). Конкурс қорытындысы конверт ашылған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде шығарылады.

Ақтөбе облысы əкімдігі мен Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы Хромтау қаласында орнатылатын Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға арналған ескерткіш белгінің ең үздік эскиздік жобасына шығармашылық байқау жариялайды. Байқаудың жобалық ұсыныстарының тізілімі мен басқа талаптары байқау құжаттарында көрсетілген. Байқауға қатысуға Қазақстан қалаларының көркемдік-өндірістік шеберханалары, басқа да заңды жəне жеке тұлғалар шақырылады. Байқау құжаттарының жиынтық электрондық нұсқасын 2014 жылдың 10 қазанына дейін тегін түрде Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасынан алуға болады. Конвертке салынған байқауға қатысуға берілген өтініштер Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасында мына мекенжай бойынша қабылданады: 030010, Ақтөбе қ., Əбілқайыр хан д-лы, 40, 658-бөлме. Байқауға қатысуға өтініш білдірудің соңғы мерзімі – 2014 жылдың 10 қазанына дейін. Қосымша ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 54-63-12, 54-55-20.

Ақтөбе облысы əкімдігі мен Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы Ақтөбе қаласында орнатылатын Шекті Тілеу Айтұлы батыр ескерткішінің ең үздік эскиздік жобасына шығармашылық байқау жариялайды. Байқаудың жобалық ұсыныстарының тізілімі мен басқа талаптары байқау құжаттарында көрсетілген. Байқауға қатысуға Қазақстан қалаларының көркемдік-өндірістік шеберханалары, басқа да заңды жəне жеке тұлғалар шақырылады. Байқау құжаттарының жиынтық электрондық нұсқасын 2014 жылдың 1 қарашасына дейін тегін түрде Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасынан алуға болады. Конвертке салынған байқауға қатысуға берілген өтініштер Ақтөбе облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасында мына мекенжай бойынша қабылданады: 030010, Ақтөбе қ., Əбілқайыр хан д-лы, 40, 658-бөлме. Байқауға қатысуға өтініш білдірудің соңғы мерзімі – 2014 жылдың 1 қарашасына дейін. Қосымша ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 54-63-12, 54-55-20.

2014 ж. 3 шілдеде қайтыс болған Смагулова Гульзира Мукужановнаның мұра герлерін мына мекенжай бойынша: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы, Қараш батыр к-сі, 112үйде орналасқан нотариус С.К.Сыдыковаға 2015 ж. 3 қаңтарға дейін хабарласуын сұрайды. Тел. 8 72770- 2-00-70.

Утеряны регистрационные удостоверения на следующие препараты ТОО «АстанаНан»: Диурон, 48% с.к. (дифлубензурон, 480 г/л) Витакс, в.с.к. (карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л) Эстетик Профи, к.э. (2,4-Д кислота в виде 2-этилгексилового эфира)

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ басшылығы мен ұжымы «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Сүлеймен Қойысұлы ШОТЫҚБАЕВТЫҢ дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туысқандарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. «ҚазМұнайТеңіз» ТМК акционерлік қоғамының ұжымы «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Сүлеймен Қойысұлы ШОТЫҚБАЕВТЫҢ мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның туған-туыстарына орны толмас қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Profile for Egemen

05092014  

0509201405092014

05092014  

0509201405092014

Profile for daulet
Advertisement