Page 15

www.egemen.kz

2 қыркүйек 2015 жыл

(Соңы. Басы 12-14-беттерде). дайындау, ұйымдастыру, кесте дайындау, комиссияның құрамын анықтау. Уəкілдік етілген органға бос лауазымның тізімін дайындап жіберу, бос лауазымды толтыру үшін мəлімдеме жəне басқа да мəліметтер жіберу. Конкурс өткізу үшін барлық құжаттарды дайындау, белгіленген біліктілік талаптарға сəйкес конкурстық іріктеу ұйымдастырып жүргізу. Мемлекеттік қызметкерлерді əскери комиссариатқа тіркеу. ҰҚКД-дан арнайы тексеруден өткізу үшін құжаттар дайындау. Инспекцияның мемлекеттік əкімшілік қызметкерлерінің лауазымдарына арналған біліктілік талаптарын жасау. Іс жүргізу жұмысын дұрыс жəне уақытында жүргізуді қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру туралы жоспар жасау. ҚР Инвестициялар жəне даму министрлігі жəне ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа ісқимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментінің кадрлық жұмысқа қатысты есептерін сапалы жəне уақытында дайындап жіберу (айлық, тоқсандық, жылдық). Мемлекеттік қызметкерлерге құқықтық сұрақтар жағынан кеңес беру Мемлекеттік қызметте болуына қатысты мемлекеттік шегінің орындалуын бақылау. Мемлекеттік қызметкерлердің заңмен орнатылған шектеулерді қабылдағанын қағаз жүзінде бекітіп қою (егер де өз жауапкершілігіне қабылдаған шектеулерді бұзу салдары жөнінде есіне салады). Байланыс саласында: РЭҚ қолдану үшін, РЖС рұқсат қағазын дайындап тіркеу үшін керекті құжаттарды дайындау жөніндегі сұрақтар бойынша мекемелермен қоғамның құқықтық мүшелеріне кеңес беру. Инспекторлық жұмыс туралы жəне мекемелермен қоғамның құқықтық мүшелеріне салынған айыптар туралы есеп жасау (айлық, тоқсандық, жылдық). Есеп, рұқсат жəне басқа да құжаттарды сапалы жəне уақытында жасап оларды орнатылған тəртіпте ҚР ИДМ БААК жəне есеп беретін адамдарға, органдарға жіберу. Инспекцияның пайдасын сотта көздеу, жəне де пайда болған кезде құқықтық сұрақтарды шешу. Келген хаттарға сауалнамаларға сапалы жəне уақытында жауап беру. ҚР ИДМ БААК, АЕХСБК, ҰҚКД, АОБ Мемлекеттік кіріс департаменті, ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментімен байланыс жүргізу (кепілдемелік, нұсқаулы, ақпараттық). Инспекция жəне бөлім бастығының, бұйрықтарын жəне нұсқауларын орындау. РЖС қолдануын жəне байланыс саласында жұмыс істеу тəртібін анықтайтын заңдық жəне басқа да нормативтік-құқықтық актілердің сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізу. ҚР заңнамасына сəйкес желілерді жəне байланыс құралдарын, сондай-ақ пошта байланысының техникалық стандарттарға жəне оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру бойынша талаптарға сəйкестігін тексеру. Есеп карточкасын, ұйғарымды, талон қосымшалар құжаттарын мекемелерді, жеке кəсіпкерледі тексеру үшін дайындау жəне оларды тексеру жөнінде уақытында хабарландыру. Лицензиаттардың қызметіне тексеру жүргізу, тексеру өткізгені жөнінде актілер жасау. Анықталған бұзушылықтарды жоюға ұйғарым беру. ҚР байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып пайдаланып жүрген радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды анықтау жəне оларды алып тастау. Радиоқұрылғыны қабылдауға қатысу. Жиілікті иемдену үшін берілген құжаттардың дұрыс толтырылғандығын тексеру, ҚР ИДМ БААК-ке жіберу үшін дайындау. АОБ мемлекеттік кіріс департаментімен жұмыс жасау. ҚР ИДМ БААК тапсырмасы бойынша «Е-лицензиялау» жұмысын қамтамасыз ететін құралдардың жұмысына бақылау жүргізу. Атырау облысы бойынша БАИ-дың шығыс жəне кіріс корреспонденциясымен жұмыс істеу жəне сауалнамаларға уақытында, сапалы жауап беру. Кіріс жəне шығыс корреспонденциясы бойынша журналын есеп жүргізу. Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы ҚР заңдарының жəне ҚР Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы бақылауды жүзеге асыру. Мемлекеттік органдармен ақпараттық технологиялардың қолдануына баға беру. Қоғамдық қолжетімді пунктердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында тексерістрді жүзеге асыру. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары техникалық білім (радиобайланыс инженері, телерадиохабар тарату, автоматтандырылған, көп қайтарарлы арна, автоматизация жəне басқару, ақпараттық жүйе, есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету), заңгер; жұмыс тəжірибесі талап етілмейді. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалды бағытына сəйкес салаларды екі жылдан кем емес жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі. Қазақстан-2030 стратегиялық даму бағдарламасын; «Байланыс туралы»; «Лицензиялау туралы»; «Нормативтік-құқықтық актілер туралы»; «Əкімшілік тəртіптер туралы» Қазақстан Республикасы заңдарын білу; 10.03.2000 ж. №357 Мемлекеттік қызмет өткеру тəртібі туралы ережені (11.05.01 ж. № 605; 21.04.03 ж. № 1071 өзгерістерімен); 24.11.1999 ж. №А-202 Бос əкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарға орналасуға конкурс өткiзудiң ережесін; 31.12.1999 ж. № 321 Мемлекеттік əкімшілік қызметшілеріне тəртіптік жаза қолдану ережесін (09.10.00 ж. № 459; 21.06.02 ж. № 895 өзгерістерімен); 21.01.2015 ж. №34 Жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) иелікке беру, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиіліктi құрылғыларды пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы радиоэлектронды құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу ережесін білу; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін»; «Əкімшілік құқық бұзу туралы» 30.01.2001 ж. № 155-II ҚРЗ Кодексін білу; мемлекеттік тілін жетік білгені қажет. IX. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің «Алматы қаласы бойынша департаменті» РММ, 050035, Алматы қаласы, Алтынсарин даңғылы, 83үй, 72-бөлме, тел/факс: 8 (727) 3039143, 3039118, электронды мекенжайы: ktrm_almaty@mail.ru, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне – 2018 жылдың 17 наурызына дейін), С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: өнімді өткізу сатысында оған қатысты техникалық реттеу жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттермен белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды белгіленген тəртіппен жүзеге асыру. Департаменттің есептік деректерін жинақтауды жəне талдауды жүзеге асыру (апталық, ай сайын, тоқсан сайын, бір жылға). Жоспарлы жəне жоспардан тыс мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру. Аталған санаттағы лауазымдар бойынша функционалды міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес немесе құқық немесе білім беру (қазақ тілі жəне əдебиеті) немесе техникалық ғылымдар жəне технология. Ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес немесе құқық немесе техникалық ғылымдар жəне технология. Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті жəне оның депутаттарының мəртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы», «Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы», «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан-2050»: Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын білуі. Мемлекеттік тілді білу. X. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру жəне ақпарат комитеті «Қостанай облысы бойынша байланыс жəне ақпараттандыру инспекциясы» РММ, 110003, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Темірбаев к-сі,14 , 57-58-пəтер, анықтама үшін телефон/факс: +7 (7142)53-50-74, 53-51-85, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Байланыс жəне ақпараттандыру саласындағы рұқсат қағаздары жəне мемлекеттік бақылау бөлімінің басшысы, C-О-4 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: қызметін байланыс саласында жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалануға, лицензиаттардың лицензия талаптарын сақталуына тексеріс жүргізу, жекеленген байланыс құралдарының немесе желілерінің жұмысындағы, РЖС пайдаланудағы табылған бұзушылықтарды жою туралы кесімдер, радиожиілік спектрін пайдалануға ақы төлеуге хабарламалар дайындау жəне оны дұрыс санауына жауап беру, басқа да негізгі пайдаланушылармен радиожиіліктерге келісім алуды ресімдеуге жəне шектес мемлекеттермен радиожиіліктерді үйлестіруді жүргізу (ҚР шекаралас аумақтарында),хаттамалар жəне жазбаша өкімдер құрастыру, лицензияланатын қызметтерді, нөмірлеу ресурстарын, радиожиілік спектрлерін бөлу жəне пошталық байланыс мəселері бойынша жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, радиожиілік спектрін пайдалануын тексеру бойынша жылдық жұмыс жоспарларын əзірлеу жəне жүзеге асыру, жиіліктерді тағайындауды жүзеге асыру жəне радиобайланыс (радиожиіліктік арналады), салық органдарымен жұмыс, Байланыс жəне ақпараттандыру комитетіне, ҚР ККМ,ҚСКБ жəне Қостанай облысы бойынша ҚР БПҚС жəне АЕАЖКБ

есептерді дайындау жəне тапсыру, заңгерлік жəне кадрлық жұмысты жүргізу, кадрлармен жұмыс жасау бойынша есептемені уақытында ұсыну, əкімшілік құқық бұзушылық жəне бұзушылық жасаған тұлғалар туралы деректер жинақтамасын толтыру, қызметкерлердің жəне кадрлық жұмыс бойынша құжаттамалардың есебін жүргізу, ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына жəне Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес қызметкерлерді жұмысқа алуды жəне жұмыстан босатуды ресімдеу. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: байланыс жəне ақпараттандыру саласындағы жоғары техникалық білім (радиобайланыс, телерадиохабар тарату инженері, жылжымалы байланыс объектілерінің инженері, автоматтандыру жəне басқару, радиотехника, электроника жəне телекоммуникация, ақпараттық жүйе, есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету), заңгер. ХІ. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі Медициналық жəне фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің «Жамбыл облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі, мекенжайы: 080012, Тараз қаласы, Төле би көшесі, 42-А үй, анықтама үшін телефондары: 8(7262) 45-60-70, 45-37-69, электронды пошта мекенжайы: medfarm.kz, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Медициналық қызметті бақылау бөлімінің бас маманы, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: медициналық қызмет көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау саясатын іске асыру. Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы стандартардың, медициналық қызметпен айналысу жөніндегі лицензиялау ережелерінің сақталуын жүргізу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау. Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. Салалық бағдарламаларды іске асыруға мониторинг жүргізу жөніндегі іс-шараларды, емделушінің құқығы мəселелері бойынша халықтың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарлар, конференциялар, алқа мəжілістерін өткізуге қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жалпы медицина мамандығы бойынша денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина) саласындағы жоғары білімі. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электронды жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer жұмыс істеуді білу. 2. Бас маман-заңгер консультант, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда департамент қызметiнiң құқықтық мəселелерiн қарау кезiнде белгiленген тəртiппен департаменттің мүдделерiн бiлдiру. Жалпыға бiрдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру жөнiндегi жыл сайынғы iс-шараларды əзiрлеу жəне iске асыру. Тиісті сот талқылауына əкеп соқтырған негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында департаменттің қатысуымен даулар бойынша талап-арыз жұмысының, сот тəжірибесінің жай-күйін талдау жəне оларды жою мен кінəлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізу. Заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда департаментін пайдасына қабылданбаған сот актісіне шағымдану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдайды, сондай-ақ заңнамада белгіленген тəртіппен прокуратура органдарына қадағалау тəртібінде наразылық білдіру туралы өтініштермен жүгіну. Заңды күшіне енген сот актілерін орындау жөніндегі шараларды қабылдауды қамтамасыз ету. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарларды, конференцияларды, алқа мəжілістерін өткізуге қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: құқықтану мамандығы бойынша құқық саласындағы жоғары немесе құқықтану мамандығы бойынша құқық саласындағы ортадан кейінгі білімі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалды бағытына сəйкес салаларда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі барларға рұқсат етіледі. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электронды жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істеуді білу. Комиссия жұмысының ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар жəне сарапшылар қатысады. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі Медициналық жəне фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің «Павлодар облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі, мекенжайы: Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі, 59-үй, анықтама үшін телефондары: 8(7182) 55-5709, 65-15-51, электронды пошта мекенжайы: n.karibaeva@ mzsr.gov.kz, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Бас маман-заңгер консультант, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда департамент қызметiнiң құқықтық мəселелерiн қарау кезiнде белгiленген тəртiппен департаменттің мүдделерiн бiлдiру. Департаментте Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актілерiне мониторинг жүргiзудi тұрақты негiзде үйлестiру. Департамент əзірлейтін құқықтық жəне нормативтік-құқықтық актілердің, шарттардың, іс жүргізу құжаттарының, сондай-ақ өзге де құқықтық сипаттағы құжаттардың жобаларын əзірлеуге қатысу. Заңнамалық актілерде көзделген жағдайда департаменттің құзыретiне жататын құқықтық мəселелер бойынша департаменттің атынан түсiнiктеме дайындау. Тиісті сот талқылауына əкеп соқтырған негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында департаменттің қатысуымен даулар бойынша талап-арыз жұмысының, сот тəжірибесінің жай-күйін талдау жəне оларды жою мен кінəлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізу. Заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда департаменттің пайдасына қабылданбаған сот актісіне шағымдану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдайды, сондай-ақ заңнамада белгіленген тəртіппен прокуратура органдарына қадағалау тəртібінде наразылық білдіру туралы өтініштермен жүгіну. Əкімшілік іс жүргізу бойынша құжаттарды дайындау, есепті жəне есеп беруді жүргізу. Заңды күшіне енген сот актілерін орындау жөніндегі шараларды қабылдауды қамтамасыз ету. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: заңтану саласындағы жоғары білім (заң). Тəжірибелік жұмыс өтілі болған кезде орта білімнен кейінгі заң біліміне рұқсат беріледі. Жоғары білімі болған жағдайда Тəжірибелік жұмыс өтіліне талаптар ұсынылмайды. Орта білімі болған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі кем дегенде бір жыл немесе заң саласында кем дегенде екі жыл жұмыс өтілі болуы керек. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электрондық жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істей білу. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі Медициналық жəне фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі, мекенжайы: 130000, Ақтау қаласы, 9-шағын аудан, 23-үй, анықтама телефондары: 8 (7292) 42-09-47, 42-93-69, электронды мекенжайы: k.kkmfdmangistau@ mzsr.gov.kz, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Персоналды басқару жөніндегі бас маман, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: еңбек жəне орындаушылық тəртіптің сақталуын бақылау. Персоналды басқару стратегиясын əзірлеу жəне іске асыру. Кадрларға, оның ішінде мамандықтар жəне біліктіліктер бойынша қажеттілікті талдау жəне жоспарлау. Кадрлар құрамын қалыптастыру жəне конкурс негізінде іріктеуді ұйымдастыру. Кадрларды мониторингілеу жəне кадрлар бойынша іс жүргізу, оның ішінде «Е-қызмет» персоналды басқару ақпараттық жүйесі арқылы. Департаментте кəсіби бейімделуге жағдай жасау жəне тəлімгерлікті ұйымдастыру. Кадрлардың кəсіби дамуын, оның ішінде қайта даярлау, біліктілікті арттыру, тағылымдамаларды ұйымдастыру жолымен қамтамасыз ету. Кадр мəселелері бойынша конкурстық, аттестаттау, тəртіптік комиссиялардың, еңбек өтілін санау жəне өзге де комиссиялардың қызметін ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметке орналасу, өткеру жəне тоқтату ресімін сақтауды қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің ісəрекеттерін бағалау ресімін ұйымдастыру, оларды аттестаттау ресімінің сақталуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамаларын, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды орындау бойынша департаменттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Мекеменің бухгалтерлік есебін жəне шаруашылық-қаржылық қызметінің есебін ұйымдастыруды жүзеге асыру жəне материалдық жəне қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануды бақылау. Мекеменің қызметі, оның мүліктік жағдайы, кіріс мен шығыны туралы толық жəне дəлелді бухгалтерлік есепті қалыптастыру жəне уақтылы ұсыну, сондай-ақ қаржылық тəртіпті нығайтуға бағытталған іс-шараларды əзірлеу жəне

жүзеге асыру. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарларды, конференцияларды, алқа мəжілістерін өткізуге қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: құқық, əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес салаларында (құқықтану, экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, педагогика жəне психология). Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес; 2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалды бағытына сəйкес салаларда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; 3) жоғары оқу орындарынан кейінгі оқу бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 4) ғылыми дəрежесінің болуы. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электрондық жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істей білу. 2. Бас маман-заңгер консультант, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда департамент қызметiнiң құқықтық мəселелерiн қарау кезiнде белгiленген тəртiппен департаменттің мүдделерiн бiлдiру. Департаментте Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актілерiне мониторинг жүргiзудi тұрақты негiзде үйлестiру. Департамент əзірлейтін құқықтық жəне нормативтік-құқықтық актілердің, шарттардың, іс жүргізу құжаттарының, сондай-ақ өзге де құқықтық сипаттағы құжаттардың жобаларын əзірлеуге қатысу. Заңнамалық актілерде көзделген жағдайда департаменттің құзыретiне жататын құқықтық мəселелер бойынша департаменттің атынан түсiнiктеме дайындау. Тиісті сот талқылауына əкеп соқтырған негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында департаменттің қатысуымен даулар бойынша талап-арыз жұмысының, сот тəжірибесінің жай-күйін талдау жəне оларды жою мен кінəлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізу. Заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда департаменттің пайдасына қабылданбаған сот актісіне шағымдану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдайды, сондай-ақ заңнамада белгіленген тəртіппен прокуратура органдарына қадағалау тəртібінде наразылық білдіру туралы өтініштермен жүгіну. Əкімшілік іс жүргізу бойынша құжаттарды дайындау, есепті жəне есеп беруді жүргізу. Заңды күшіне енген сот актілерін орындау жөніндегі шараларды қабылдауды қамтамасыз ету. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: құқық саласында жоғары білім. Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес; 2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалды бағытына сəйкес салаларда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; 3) жоғары оқу орындарынан кейінгі оқу бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 4) ғылыми дəрежесінің болуы. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электрондық жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істей білу. 3. Аттестаттау, аккредиттеу жəне лицензиялау бөлімінің басшысы, С-О-4 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: жалпы басшылықты жүзеге асыру жəне бөлімнің жұмысын ұйымдастыру. Құзыреті шегінде медициналық қызмет саласында мемлекеттік, соның ішінде электрондық қызмет көрсету. Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. Ұйымдастыру жұмыстарын жəне ақпараттықтехникалық қамтамасыз етудің орындалуын бақылау. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Денсаулық сақтау саласындағы міндетті жəне еркін біліктілік емтихандарды ұйымдастыру жəне өткізу. Білім беру ұйымдарында денсаулық сақтау саласында мемлекеттік аттестаттауды өткізуді ұйымдастыру. Облыс денсаулық сақтау басқармасының, республикалық денсаулық сақтау үйымдарының басшылары мен олардың орынбасарларын (медициналық білімдері бар болған жағдайда) кəсіби құзыретке аттестаттау кезінде тестілеуді жүргізу. Медициналық ұйымдарға аккредиттеуді жүргізуді ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу, сондай-ақ аккедиттелген медицина ұйымдарының қызметіне мониторинг жүргізу. Денсаулық сақтау субъектілері қызметінің тəуелсіз сараптама бағасы үшін жеке тұлғаларды аккредиттеу шеңберінде тестілеуді өткізу. Денсаулық сақтау субъектілерінің аккредиттеу стандарттарына сəйкес келуіне ішкі кешенді бағалауды жүргізуге қатысу. Аккредиттеу, лицензиялау, аттестаттау жəне біліктілік санаттарды беру бойынша құжаттарды қарастыруға талдауды белгіленген мерзімге сəйкес жүзеге асыру. Денсаулық сақтау субъектілері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте жəне жəне негіздерде заңнама талаптарын орындамаған жағдайда, сот, құқық қорғау жəне өзге мемлекеттік органдарға өтіну. Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасына сəйкес алты айға дейінгі мерзімге аккредиттеу туралы куəлігінің күшін тоқтата тұруды жəне (немесе) одан айыруға ынтагерлік білдіру. Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасына сəйкес маман сертификатын, медициналық қызметке арналған лицензиясын тоқтата тұруды жəне (немесе) одан айыруға ынтагерлік білдіру. Бөлім қызметіне талдауды жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге міндеттемелерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, жалпы медицина, фармация) немесе құқық саласында (құқықтану). Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес; 2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалды бағытына сəйкес салаларда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; 3) жоғары оқу орындарынан кейінгі оқу бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 4) ғылыми дəрежесінің болуы. Мемлекеттік тілді білу, компьютерде Microsoft Office бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электронды жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істей білу. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі Медициналық жəне фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мекенжайы: Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 36-үй, анықтама телефоны: 8 (7152) 46-56-60, электронды пошта мекенжайы: і.zhamalieva@mzsr.gov.kz, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Персоналды басқару жөніндегі бас маман, С-О-5 санаты, 1 бірлік (негізгі қызметкердің бала күтімі жөніндегі демалысы кезеңіне). Функционалды міндеттері: еңбек жəне атқарушылық тəртіпті сақтауға бақылау жасау. Қызметкерлерді басқару стартегиясын əзірлеу жəне жүзеге асыру. Кадрлар қажетсінуді талдау жəне жоспарлау, соның ішінде мамандықтар жəне біліктілік бойынша. Кадрлық құрамды құру жəне байқаулық іріктеуді ұйымдастыру. Кадрлар мониторингін өткізу жəне кадрлық іс қағаздарды жүргізу, соның ішінде «е-қызмет» қызметкерлерді басқарудың ақпараттық жүйесі арқылы. Кəсіби бейімделу үшін жағдай жасау жəне департаментте тəлімгерлікті ұйымдастыру. Кадрлардың кəсіби дамуын қамтамасыз ету, оның ішінде қайта даярлау, біліктілікті арттыру, машықтануды ұйымдастыру жолымен. Байқаулық, аттестаттау, тəртіптік комиссияның, өтілді есептеу жөніндегі комиссия жəне кадр мəселелері бойынша өзге де комиссиялардың қызметін ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметке кірісу, өту жəне тоқтату жосығының сақталуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметіне бағалау жүргізуді ұйымдастыру, олардың аттестаттау жосығын сақтау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын орындау бойынша департаменттің бөлімшелік құрылымының қызметін үйлестіру, соның ішінде жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау. Құзыреті аясында жеке жəне заңды тұлғалардың үндеулерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарларды, конференцияларды, алқаларды өткізуді ұйымдастыру жəне оған қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, қаржы), денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина) бейіндері бойынша. Ортадан кейінгі: сервис, экономика жəне басқару (экономика (салалар бойынша), қаржы (салалар бойынша), медицина, фармацевтика (емдеу ісі) бейіндері бойынша рұқсат етіледі. 2. Бас маман-заңгер консультант, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: сотта белгіленген тəртіпте департамент мүддесін көрсету, сондай-ақ департамент қызметінің құқықтық мəселелерін қарау кезінде басқа ұйымдарда да. Тұрақты негізде департаментте Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің мониторингін жүргізуді

үйлестіру. Департаментпен əзірлеп өңделетін құқықтық жəне нормативтік-құқықтық актілерін, келісімшартарды, процессуалдық құжаттарды, заңды сипаттағы өзге де құжаттарды дайындауға қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау бойынша жыл сайынғы іс-шараларды əзірлеу жəне жүзеге асыру, департаменттегі құқықтық жалпыға міндетті оқуды ұйымдастыру. Заңнамалық актілер көздеген жағдайларда, департамент құзыретіне қатысты, құқықтық мəселелер бойынша департамент атынан түсініктеме дайындау. Департаментке келіп түсетін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін жүйелі есепке алуды жəне сақтауды ұйымдастыру. Департаменттің қатысы бар даулар бойынша сот тəжірибесін, талап жұмысының жағдайын, тиісті істі соттың қарауына əкелген негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында талдау жəне оларды жою бойынша жəне заңнамамен көзделген негіздің болуы жағдайында, айыпты лауазымдық тұлғаны жауапкершілікке тарту бойынша ұсыныстар енгізу, департамент пайдасына шешілмеген сот актілеріне шағыну бойынша уақтылы шара қабылдау, барлық сот инстанциясында, сондай-ақ белгіленген заңнамалық тəртіпте бақылау тəртібінде наразылық келтіру туралы өтінішпен прокуратура органдарына жүгіну. Заңды күшіне енген сот актілерін орындау бойынша шара қабылдауды қамтамасыз ету. Құзыреті аясында жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарларды, конференцияларды, алқаларды өткізуді ұйымдастыру жəне оған қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: құқық (құқықтану) бейіні бойынша. Ортадан кейінгі білім: құқық (құқықтану) бейіні бойынша рұқсат етіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі Медициналық жəне фармацев тикалық қызметті бақылау комитетінің «Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі, Шымкент қаласы, Төреқұлов көшесі, 712-үй, анықтама телефондары: 8(7252) 41-30-97, 41-32-87, электронды мекенжайы: p.kkmfdyuko@ mzsr.gov.kz, «Б» корпусындағы бос мемлекеттiк əкiмшiлiк лауазымға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Медициналық қызметті бақылау бөлімінің бас маманы, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: медициналық қызмет көрсету саласындағы, сондай-ақ сот-медициналық, сотпсихиатриялық жəне сот-наркологиялық сараптамаларды жүргізуді мемлекеттік бақылау жөніндегі саясатты іске асыру. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау. Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. Салалық бағдарламаларды іске асыруға мониторинг жүргізу жөніндегі іс-шараларды, емделушінің құқығы мəселелері бойынша халықтың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша қоғамдық бірлестіктермен өзара ісқимылды жүзеге асыру. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарлар, конференциялар, алқа мəжілістерін өткізуге қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары медициналық білім. 2. Бас маман-заңгер консультант, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда департамент қызметiнiң құқықтық мəселелерiн қарау кезiнде белгiленген тəртiппен департаменттің мүдделерiн бiлдiру. Департаментте Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актілерiне мониторинг жүргiзудi тұрақты негiзде үйлестiру. Департаментте Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау, жалпыға бiрдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру жөнiндегi жыл сайынғы iс-шараларды əзiрлеу жəне iске асыру. Заңнамалық актілерде көзделген жағдайда Департаменттің құзыретiне жататын құқықтық мəселелер бойынша Департаменттің атынан түсiнiктеме дайындау. Департаментке келiп түсетiн Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актілерiнiң жүйелендiрiлген есебiн жəне олардың сақталуын ұйымдастыру. Тиісті сот талқылауына əкеп соқтырған негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында департаменттің қатысуымен даулар бойынша талап арыз жұмысының, сот тəжірибесінің жай-күйін талдау жəне оларды жою мен кінəлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту жөнінде ұсыныстар енгізу. Заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда департаменттің пайдасына қабылданбаған сот актісіне шағымдану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдайды, сондай-ақ заңнамада белгіленген тəртіппен прокуратура органдарына қадағалау тəртібінде наразылық білдіру туралы өтініштермен жүгіну. Заңды күшіне енген сот актілерін орындау жөніндегі шараларды қабылдауды қамтамасыз ету. Құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша семинарларды, конференцияларды, алқа мəжілістерін өткізуге қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес өзге де міндеттерді орындау. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: заңтану саласында білім жоғары (заң). Тəжірибелік жұмыс өтілі болған кезде орта білімнен кейінгі заң біліміне рұқсат беріледі. Жоғары білімі болған жағдайда тəжірибелік жұмыс өтіліне талаптар ұсынылмайды. Орта білімі болған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі кем дегенде бір жыл немесе заң саласында кем дегенде екі жыл жұмыс өтілі болуы керек. Компьютерде Microsoft Office, бағдарламалық пакетімен, құжат айналымының электрондық жүйелерімен, Outlook Express, Internet Explorer бағдарламаларымен жұмыс істей білу. ХІІ. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау комитеті, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36 үй, телефон: 8 (7172) 55-59-45, электронды мекенжайы: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz, «Б» корпусындағы бос əкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс жариялайды: 1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау комитеті Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының басшысы, C-3 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: басқарманың жұмысын жалпы басқару, құзыреті шегінде заңнамалардың орындалуын қамтамасыз ету, комитет басшыларына қол қоюға берілетін нормативтік-құқықтық құжаттардың заңнамаларға сəйкестігін қарау, комитеттің нормативтік-құқықтық актілерінің жүйелі есеп жұмыстарын жүзеге асыру жəне ұйымдастыру. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: құқық (заңгер) мамандығы бойынша жоғары білім. Кəсіби біліктілігі: «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына орналасуға тестілеу бағдарламасына сəйкес Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін жəне осы санаттың, нақты лауазымның мамандығына сəйкес келетін салада қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерін білу. Практикалық тəжірибесі: 1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 58 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарының санаттарына үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес; 2) Жұмыс тəжірибесі 3 жылдан астам мемлекеттік қызметте; 3) Word, Excel, E-mail, Internet бағдарламаларымен компьютерде жұмыс істей білу. ХІІІ. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті, индексі 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» əкімшілік ғимаратының 1-корпусы, анықтама телефоны: (8-717-2) 74-98-62, электронды мекенжайы: bisinbaeva.r@minagri.gov.kz, «Б» корпусындағы бос əкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс жариялайды: 1. Ұйымдастыру-құқықтық жəне кадр жұмысы басқармасының басшысы, С-3 санаты, 1 бірлік, орналасқан жері Астана қаласы. Функционалды міндеттері: басқарманың жұмысына тікелей басшылықты ұйымдастыру жəне жүзеге асыру жəне басқармаға жүктелген міндеттерді орындауға жеке жауапкершілікті атқару; комитеттің мемлекеттік қызмет, құқықтық жəне кадрлық саясатты іске асыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамаларының орындалуы бойынша жұмысты үйлестіру; комитеттің қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету; мемлекеттік органдармен заңнаманы пайдалану тəжірибесін жалпылау; комитетте құқықтық жаппай оқу сабақтарын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының заңнамаларына талқылау жəне насихаттау жұмыстарын жүргізу; құқықтық жəне нормативтік-құқықтық актілердің, шарттардың, іс жүргізу құжаттарының жобаларын, сондай-ақ басқа да заңдық сипаттағы құжаттарды əзірлеуге қатысу; кадрлық мəселелер бойынша конкурстық, аттестаттау, тəртіптік жəне басқа да комиссиялардың қызметін ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету; мемлекеттік органда еңбек заңнамаларын жəне мемлекеттік қызмет туралы заңнамалардың орындалуын қамтамасыз ету, еңбек шарты мен режімін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті өтумен байланысты шектеуліктерді сақтауды қамтамасыз ету; персоналды басқару қызметінің жұмысын үйлестіру жəне басқармаға жүктелген міндеттерді орындауда жеке жауапкершілікті атқару; комитеттің іс жүргізу жəне мұрағат жұмыстарын, ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуді бақылау; комитеттің жəне министрліктің аппараттық мəжілістерінің хаттамаларын жүргізуге жəне орындалуы бойынша мəліметті жинақтауға бақылау жасау; министрліктің регламентін қадағалауды бақылау; комитетті материалдық-техникалық

15

жабдықтауды қамтамасыз ету; комитеттің тұрғын үй комиссиясы жəне сенім телефоны, азаматтарды қабылдау мəселелері; Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген басқада өкілеттіктерді жүзеге асыру. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары кəсіби білім. Қазақстан Республикасы заңнамаларын білуге тестілеу бағдарламасына сəйкес нормативтік-құқықтық актілерді білуі. Сəйкес функционалды міндеттері саласында жəне ҚР Су кодексін жəне су шаруашылығы саласында басқада нормативтік-құқықтық актілерді білуі. «Қазақстан-2050»: Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын білуі. Мүмкіндігінше іс жүргізу, персоналды басқару саласында жұмыс тəжірибесінің жəне нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеуде жұмыс дағдысының болуы. XIV. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің «Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ, 140007, Павлодар қаласы, Сəтбаев көшесі, 136-үй, 401-кабинет, тел/факс: 8 (718) 2618043, 2654164, электронды мекенжайы: pvl-nadzor@mail.ru, «Б» корпусындағы бос əкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс жариялайды: 1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментінің бас маманы, С-О-5 санаты, 1 бірлік. Функционалды міндеттері: өнімді өткізу сатысында оған қатысты техникалық реттеу жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттермен белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды белгіленген тəртіппен жүзеге асыру. Департаменттің есептік деректерін жинақтауды жəне талдауды жүзеге асыру (апталық, ай сайын, тоқсан сайын, бір жылға). Жоспарлы жəне жоспардан тыс мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру. Аталған санаттағы лауазымдар бойынша функционалды міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білім: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес немесе құқық немесе білім беру (қазақ тілі жəне əдебиеті) немесе техникалық ғылымдар жəне технология. Ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес немесе құқық немесе техникалық ғылымдар жəне технология. Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті жəне оның депутаттарының мəртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы», «Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы», «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан-2050»: Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын білуі. Мемлекеттік тілді білу. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) нысанға сəйкес өтініш; 2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама; 3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды куəландырылған көшiрмелерi; 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды куəландырылған көшiрмесi; 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік-құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің көшірмесі; 7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті органмен белгіленген шекті мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе куəландырылған нотариалдық көшiрмесi). Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшада көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады. Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген электронды почта мекенжайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электронды пошта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді. Құжаттарды қабылдау мерзiмi конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен бастап 10 жұмыс күннің ішінде, көрсетілген мекенжай бойынша тиісті мемлекеттік органдарға тапсырылуы тиіс. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді. Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі. Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері қатыса алады. Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. Мемлекеттiк органның басшысының (жауапты хатшысының) келісімі бойынша конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалды бағыттарына сəйкес салаларда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасының Парламент жəне мəслихат депутаттары қатыса алады. «Б» корпусындағы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға үміткерлерге арналған тестілеу бағдарламасы: С-3, С-О-2, С-О-3 cанаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтікқұқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi. С-4, С-5, С-О-4, C-O-5, С-О-6 cанаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi; Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (əңгімелесу өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сайты: www.anticorruption.gov.kz

Profile for Egemen

02092015  

0209201502092015

02092015  

0209201502092015

Profile for daulet
Advertisement