Page 1

Instrukcja montażu Montaż tarasu DAUERHOLZ Przed przystąpieniem do montażu tarasu z desek DAUERHOLZ radzimy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu.

1:

Legary

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktów DAUERHOLZ. Telefon: +48 508 309 679, +48 514 422 433 Email: info@dauerholz.pl

Do budowy pokładu i konstrukcji nośnej tarasu należy używać tego samego rodzaju drewna.

Konstrukcja nośna

Ilustracja

13/01

należy

ułożyć w równych odstępach.

Nachylenie

Ilustracja 2: Należy zachować co najmniej 1 % nachylenia.

Przycinanie

Ilustracja 3: Wióry z drewna

Zalecamy zachowanie następujących odstępów między legarami: Grubość deski | odstęp: 21 mm 40 cm 25 mm max. 50 cm 42 mm max. 80 cm

Nachylenie tarasu zgodnie z kierunkiem przebiegania profilu desek zapewnia prawidłowy odpływ wody z jego powierzchni. Nachylenie powinno wynosić co najmniej 1 %. Ułożenie tarasu w idealnym poziomie sprawi, że po opadach deszczu woda będzie stosunkowo długo stała do chwili całkowitego wyparowania. W określonych warunkach może to prowadzić do rozwoju glonów na powierzchni drewna i miejscowych odbarwień. Zastosowanie podkładek (kamień lub tworzywo) zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, ułatwia równe układanie legarów i przyczynia się do wydłużenia żywotności/stabilności całej konstruckji.

Drewno DAUERHOLZ zostało zakonserwowane woskiem. Wióry powstałe w trakcie przycinania desek tarasowych DAUERHOLZ mogą utworzyć na twardym podłożu śliską powłokę. Aby uniknąć poślizgu, należy docinać deski w specjalnie wyznaczonym i mało uczęszczanym miejscu (np. na trawniku).

DAUERHOLZ mogą być śliskie, radzimy pracować w bezpiecznej odległości od tarasu.

Montaż na wkręty

Ilustracja 4: Przed montażem desek

DAUERHOLZ

należy

Drewno DAUERHOLZ jest bardzo stabilne i twarde – przed montażem wkrętów należy nawiercać otwory. Zalecamy stosowanie wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej. Wkręty o gorszej jakości mogą być przyczyną odbarwień drewna (rdzewienie). Do montażu desek DAUERHOLZ należy stosować po dwa wkręty na punkt oparcia - w odstępach ok. 20-25 mm od krawędzi bocznych lub 5-10 cm od szczytów deski.

nawiercić otwory pod wkręty.

Zagłębianie wkrętów

Ilustracja 5: Główki wkrętów powinny zlewać się z powierzchnią deski tarasowej.

Zbyt mocno zagłębione wkręty mogą być przyczyną gromadzenia się wody i brudu. Stojąca woda potęguje rozwój grzybów i glonów, będących przyczyną odbarwień drewna. Dlatego główki wkrętów powinny zlewać się z powierzchnią deski.


Instrukcja montażu Odstępy między deskami

Ilustracja 6: Prosimy uwzględnić zalecenia dotyczące odstępów między deskami.

13/01

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów między deskami: Szerokość | szczelina: 90 mm 115 mm 130 mm 140 mm 145 mm

wymagana 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 7 mm

zalecana 6 mm 6 mm 7 mm 8 mm 8 mm

Odstępy między szczytami desek: min. 3 mm.

Systemy ukrytego montażu

DAUERFIX Ilustracja 7: Dowiedz się jaki system montażu będzie odpowiedni

Większość dostępnych na rynku systemów ukrytego montażu dla desek tarasowych zakłada zbyt małe odstępy między deskami. Niestety nie nadają się do montażu desek DAUERHOLZ. Zaleca się stosowanie dedykowanego systemu ukrytego montażu DAUERFIX. Został on specjalnie dopasowany do wymagań desek DAUERHOLZ. DAUERFIX może być stosowany wyłącznie do montażu desek o grubości od 25 mm.

dla desek DAUERHOLZ.

Nadawanie koloru i pielęgnacja +

Ilustracja 8: Impregnat DAUERSCHÖN

w ośmiu różnych kolorach został stworzony specjalnie z myślą o nietypowych właściwościach drewna DAUERHOLZ.

Ochrona drewnianego tarasu

Ilustracja 9: Prawidłowy montaż pozwala cieszyć się tarasem przez wiele lat.

Wskazówki opracowane w dobrej wierze i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Nie można jednak zagwarantować aktualności i zupełności instrukcji.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że drewno DAUERHOLZ zawdzięcza swoją trwałość wyłącznie fabrycznej konserwacji woskiem! Istnieje jednak możliwości nadania mu określonej barwy. Służy do tego seria specjalnie dopasowanych impregnatów + DAUERSCHÖN . Aby na wiele lata zachować kolor drewna zaleca się impregnowanie go przynajmniej raz w roku. Do odświeżenia i przywrócenia pierwotnego koloru poszarzałym deskom należy stosować preparat pielęgnujący DAUERFRISCH. Do pielęgnacji drewna DAUERHOLZ nadają się wyłącznie produkty udostępniane przez firmę DAUERHOLZ. Ich skład został specjalnie dopasowany do drewna o wysokiej zawartości wosku i słabej przyczepności. Należy unikać czyszczenia tarasu myjką wysokociśnieniową – wystarczy łagodny strumień z węża ogrodowego.

Zanieczyszczenie drewna opiłkami metalu oraz pyłem kamiennym lub betonowym z prac remontowych (piłowanie, wiercenie, szlifowanie) może w połączeniu z wilgocią doprowadzić do odbarwień (reakcja na związki metali). Objawiają się ciemnymi plamami na powierzchni drewna (nie tylko drewna DAUERHOLZ). Również pył pochodzący z tarcz szlifierskich może doprowadzić do niepożądanych odbrawień (np. po przeniesieniu na spodniach roboczych). Montaż tarasu powinien nastąpić na samym końcu prac budowlanych. Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się staranną ochronę pokładu przed zabrudzeniem. Należy zachować ostrożność w użytkowaniu nawozów w bezpośrednim sąsiedztwie tarasu (nawozy do trawy często zawierają tlenki żelaza). Również żelazane nóżki mebli ogrodowych mogą w niekorzystnych warunkach powodować powierzchowne odbarwienia.

Wskazówki montażu 2013  

Drewno DAUERHOLZ jest wyjątkowo trwałe. Prawidłowy montaż pozwala jeszcze dłużej cieszyć się jego wyjątkowym urokiem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you