__MAIN_TEXT__

Page 1


Ние сме тим од професионалци присутни од 1992 година во графичката индустрија.

Датапонс го сочинуваат Административен сектор

· маркетинг · продажба · дизајн и компјутерско подготовка · финансии.

Производствен погон

потполно опремен со најсовремени машини за печатење и доработка на печатени материјали. · оффсет печат · книговезница · дигитален печат · сито печат.

Сектор за транспорт и логистика


1. Роковник

- 3д корица - Спирала - Тврд повез - Сребрен отисок

- Десктоп календар - Бигуван во форма на триаголник - УВ лак - Уникатен дизајн

- Прег - УВ лак - Пластификат - Сребрен отисок

- Виткана во форма - Пантон печат - Различни димензии - Луксузна хартија

2. Календар

3. Визитки

4. Покани

4.

3.

2. 1.


1.

2.

3.


4.

1. Хартиени кеси

- Брендирани - Врвки - Пластификат - Димензии по потреба

- Тврд повез - Топло лепење - Лента - УВ лак

- Фул колор печат - Каширање - Рачка - Димензии по потреба

- ПВЦ фолија - Форма по желба - Отпорна на влага - Одличен колоритет

2. Тефтер

3. Кутии

4. Ѕидни декорации


1.

2.


3. 1. Мени

- Еднолисни или повеќе лисни - Фул колор - Пластификат - Двостран принт

- Моден картон - Брендирани - Штанц - Виткање

- Фул колор печат - Б2 формат - Пластификат - Дуплофан

- Сива лепенка - Брендирани - Сечени во форма - Каширано

2. Резервации

3. Постер

4. Подметачи

4.


2.

1.


3.

1. Магнети

- Брендирани - Различна дебелина - Пластификат - Димензиии и форми по потреба

- Фул колор - ПВЦ лента - Димензија по потреба - Форма по потреба

- Фул колор печат - Спирала - Обележувач - Димензии по потреба

2. Воблери

3. Ѕиден Календар


1.

3.


1. Книги

- Тврда Корица - Топло лепење - Шиење - Димензии по потреба

- Тврд повез - Топло лепење - Врвка - Селективен 3Д лак

- Фул колор печат - Лепење - Хефтање - Димензии по потреба

- Ексклузивна кутија - Штанц - Фул колор печат - Димензии по потреба

2. Тефтери

3. Списанија

4. Покани

2.

4.


PACKA 1.

4.

3.


AGING 1. Кутии

- Брендирани - Штанц - Пластификат - Димензии по потреба

- Фул колор - Врвка - Ламинација - УВ лак

- Моден картон - Каширање - Различни форми - Димензии по потреба

- Фул колор печат - Каширање - Сива лепенка - Димензии по потреба

2. Кеси

3. Пакувања

3. Папка со механизам

2.


1. 2.

3.


1. Карти за играње

- Брендирани - Чошкани - Пластификат - Димензии по потреба

- Сива лепенка - Каширани - Фул колор - УВ лак

- Фул колор печат - Каширање - Сива лепенка - Димензии по потреба

2. Сложувалки

3. Кутии со нотификации


3.

2.

1.


1. Налепници

- ПВЦ Фолија - Неограничен колоритет - Пластификат - Димензии по потреба

- Фул колор - Пластификат - Дуплофан - До Б2 формат

- ПВЦ фолија - Транспрентна и во боја - Отпорна на влага и сонце - Готови нијанси на бои

2. Плакати

3. Катирана фолија


ul. 1550 br. 52 1000 Skopje, Macedonia t. ++389 2 2401 170 m. ++389 72 236 617 contact@datapons.com.mk www.datapons.com.mk

Profile for jane

E Datapons  

e-catalog DataPons Pritning Company

E Datapons  

e-catalog DataPons Pritning Company

Profile for datapons
Advertisement