Page 58

SJOKOLADE – AALBORG

John Aslak Jensen

DRØMMEJOBBEN

Sjokolade­fabrikanten JEG HAR LÆRT MEG Å BRUKE DE HÅNDTRYKKENE JEG HAR FÅTT GJENNOM LIVET. FOTO: JARLE HAGEN TEKST: ANYA SEEBERG LIAAEN

V

i er like utenfor sentrum av Aalborg. Duf­ ten av sjokolade er gjennomtrengende og fyller neseborene. Det er ganske stille når vi kommer inn, men det virker like­ vel travelt i den moderne lille fabrikkbygningen­. En dame og en ung mann pakker sjokolade i esker i inngangen til produksjonshallen. Et par store kobbertromler dreier langsomt rundt med sjokoladekuler og lakrispulver i hjørnet noen meter unna. En mann nynner mens han brek­ ker nystøpt sjokolade forsiktig ut av formene og sjekker hver enkelt. Ved siden av står en annen mann som møysommelig sprøyter hver bit med tynne lyse striper på skrå. Noen koker pureer og lager lakrispulver. Andre designer, støper, smel­ ter, former, drysser og smaker. Det jobbes tilsy­ nelatende jevnt og konsentrert. Hver enkelt sjokolade skal være perfekt, og de som ikke passerer kontrollen på grunn av en skjevhet eller en manglende flik, blir tilbudt de besøken­ de som smaksprøver. Alle som jobber i produk­ sjonen er utdannet konditorer eller bakere, og alle har stoffhansker på. Hver lille bit, hver kule og hver frosk blir behandlet med forsiktighet. 58  NORD NR. 03-2016

I høye traller fylles brett for brett med nystøpte små kunstverk. Dette er hverdagen i Aalborg Chokoladen, som ble startet i en garasje for ti år siden. – Jeg hadde jobbet som kokk og sommelier i hele mitt voksne liv. Da vi fikk barn ønsket jeg å begynne for meg selv for å få litt mer fleksible arbeidstider, og det endte med at jeg kjøpte en sjokoladefabrikk! John Aslak Jensen rekker nesten høytidelig frem en frosk fra det ene brettet og en tindved­ fylt kule fra det andre, så vi kan smake mens han forteller om den lille tomannsbedriften som ble en hel fabrikk, og som nå trenger større lokaler enda en gang. – Alt skal gjennomtenkes, planlegges og designes, fra sammensetningen av fyll og sjoko­ lade, pynt, form til den endelige presentasjo­ nen. Det er en lang vei fra a til å, og nye ut­for­­ dringer hele tiden. Noen lar seg ikke løse, noen ideer ender opp med å bli til noe helt annet, og jeg opplever innimellom at løsningene blir det stikk motsatte av det vi først hadde tenkt. Da vi

skulle utvikle en luksus sjokoladebolle, spurte vi venner, kunder og bekjente, og det endte med det vi anser som det mest innovative produktet­vi har laget: en lang form, i stedet for den tradisjonelle runde bollen. Den er en kjempe­suksess, og kundene elsker bunnen av økologisk marsipan fra Odense i stedet for den tradisjonelle kjeksen. John spør alle han treffer om råd. Det være seg om de er gamle eller unge, og uansett hvilken bransje de har kunnskap fra. – Alle jeg har spurt vil gjerne dele det de kan. Det kan være læreren fra teknisk skole, eller en ung ekstrahjelp som ser løsningen på et problem. Jeg har lært meg å bruke de håndtryk­ kene jeg har fått gjennom livet, og det har hjul­ pet meg som gründer. Men kanskje folk er ekstra hjelpsomme når man driver sjokolade­ fabrikk?

Aalborgchokoladen.dk

Profile for Abonnement tjenester

Nord 03/16  

Nord 03/16