DG Pori - Asiakaslehti 1 / 2021

Page 1

VISUA ALISUUS

Infotulvasta voi erottua isosti ja näyttävästi MICROSOFT TEAMS

KOTITOIMISTO

ILMASTOTAVOITTEET

Helppoja niksejä parempiin kokouksiin

Oikeat laitteet ja tuottavuus kasvaa

Pienempi hiilijalanjälki ympäristöä säästävillä ratkaisuilla

Data Groupin asiakaslehti 1/2021

DG-ASIAKASPALVELUA PARHAIMMILLAAN!


Paikallinen palvelu, Palvelu ei pääty koko Suomen virka-aikaan kattava tuki Satakunnan konaisuudessaan. Paketti pitää sisälVahinkopalvelu Oykun saa Työnteko sujuu, lään pilvipalvelut, DataGroup uudet tietokoneet, työkalutPori ovatKonttorilinja kunnossa. Oy:ltä kokonaisvaltaista ITmonitoimilaitteet Saat meiltä käyttöösi parhaat palvelut laitteet, palvelua silloin, kun sille on jajatukipalvelut. – Saamme avun jotta päivittäinen toimintasi olisi mahdollisimman tarvetta: ”Aamuseitsemältä nopeasti silloin, kun helppoa ja kustannustehokasta. Ongelmatilanteissa kerrottu ongelma on apumme toimii pyydämme. asiantunteva paikallinen nopeasti. Aamuseitsemältä kerrottu yhdeksältä ratkaistu.”

ongelma on ratkaistu jo yhdeksältä. Jos Konttorilinjan ihmiset ovat kiinVahinkosaneerauksiin erikoistuneessa ni muissa töissä päivällä, Satakunnan Vahinkopalvelussa oltiin Olemme osa vuonna 1992 perustettua saamme apua päivän päätloppuvuodesta 2020 huolestuneita. Satakunnan Vahinkopalvelun maan suurinta IT-erikoisliikkeiden teeksi etänä. Konttorilinjan IT-palveluiden ylläpitäjän palvelutaso toimistopäällikkö Heli Uutulle on tärkeää, muodostamaa Dataasiat Group työt eivät pysähdy kello nelei tuntunut hyvältä. Sovitut ei- -ketjua. että apua on saatavilla nopeasti. jä iltapäivällä. vät edenneet ja niistä piti muistutella Kilpailukyinen hinta, luotettava laatu sekä IT-tuotteiden ja -palsäännöllisesti. asiantunteva palveluKonttorilinjan ovat toimintamme keskeisiä velujen lisäksi Konttorilinjan kautta Kesken pohdintojen arvoja. pohjankiinnosantavat Data Groupin hoituvat myös muiden toimistotarJoni LeinoNäille soitti.hyvän Hän kysyi 370 asiantuntijan tuki sekä erinomaiset suhteet tilaukset ja toimitukset asivikkeiden tusta kuulla Konttorilinjan tarjoamista tärkeimpiin laitevalmistajiin ja maahantuojiin. akkaalle. Pk-yritykselle yhden luukun palveluista. Soitto tuli oikeaan aikaan. akkaan tarpeet katsotaan yhdessä palvelu on tärkeä. Alkukartoituksen jälkeen oli selvää, ja sovitaan palvelun laajuudesta. Sen – Palvelu on helpottanut arkeamettä Konttorilinjan paketti oli Satajälkeen palvelut hoidetaan yhdeltä me huomattavasti. Asiat etenevät, kunnan Vahinkopalvelulle juuri oikea. luukulta. Asioita tarkastellaan myös eivätkä ne jää puheen tasolle. Yhteis– Meille on erittäin tärkeää, että säännöllisin tapaamisin. työ tuntuu läheiseltä. Näemme usein saamme palvelua myös viikonloppuiTutustuminen asiakkaan kanssa ja palveluhalu on kova. sin. Yrittäjänä olisi aika hurja tilanne, aloitetaan aina alkukartoituksella. Leino kertookin, että palvelun lähettä emme voisi häiriötilanteessa teh– Keskustelemme aluksi asiakkaan tökohta on, että laitteet toimivat, niidä viikonloppuna töitä, Satakunnan kohtaamista haasteista. Teemme sen tä ylläpidetään ja kehitetään asiakkaiVahinkopalvelun toimistopäällikkö jälkeen ehdotuksen heille sopivista palden toiveiden mukaan. Heli Uuttu sanoo. veluista. Tämä on ilmainen palvelu, eikä sido mihinkään. Emme yritä kaupata väKONTTORILINJA TARJOAA IT-palKONTTORILINJA HOITAA Satakunkisin, vaan katsomme tarpeen yhdessä veluitaan pakettihinnoittelulla. Asinan Vahinkopalvelun IT-palvelut koasiakkaan kanssa, Joni Leino kertoo.

Kuinka voisimme palvella sinua paremmin?

Tyytyväiset asiakkaat ovat liiketoimintamme ydin. Vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyymme Pilvessä tiedot ovat turvassa ja aina saatavilla autat meitä kehittämään palveluamme paremmaksi. Kyselyyn vastaaminen vyys ja päivitysominaisuudet maksaSatakunnan Vahinkopalvelun palve– Esimerkiksi asiakastapaamisessa vat kuitenkin itsensä takaisin nopeaslimet ja toiminnot siirrettiin pilveen. tallennettu data on heti käytettävissä kestää noin 10 minuuttia. Yrityksen omat fyysiset palvelimet alkoivat olla tiensä päässä. Konttorilinjan Joni Leino muistuttaa, että jos palvelimen ikä alkaa olla kolmesta viiteen vuoteen, vaihdos on paikallaan. Leino suosittelee asiakkailleen useimmiten pilvipalveluita.

2

toimistossa, jossa joku toinen pääsee sitä tarvittaessa käsittelemään. Tietojen ja käyttöoikeuksien muokkaaminen on helppoa ja pilvi päivittää itse itsensä. Pilvipalvelu voi tuntua aluksi fyysistä palvelinta kalliimmalta. Sen käytettä-

ti. Tietoturva varmistetaan esimerkiksi VPN-yhteyksillä ja tallennustilaa saa Kiitos! joustavasti lisää tarpeen kasvaessa. – Fyysisen palvelimen hajoaminen ja korvaaminen on kallista ja aikaa www.datagroup.fi/ vievää puuhaa. Pilvipalveluissa ei ole asiakastyytyvaisyyskysely tällaista ongelmaa.

1


iDiD toimii Data Groupin kokonaispalvelun DG infonäyttöjen taustalla.

MOOTTORINA UUDEN AJAN VIESTINNÄSSÄ Monipuolinen iDiD-infonäyttöjärjestelmä tuo näyttöjen viestit esiin visuaalisesti kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Sähköpostin infotulva on valtava ja roskakoriin vahingossa päätyneet viestit arkipäivää. Lisäksi sähköpostin aktiivinen seuraaminen voi olla mahdotonta töissä, jotka tapahtuvat suurimmaksi osaksi muualla kuin tietokoneen ääressä. Ratkaisu löytyy infonäytöistä. – Infonäytöt ovat siellä, missä niiden jakaman tiedon kohteeksi tarkoitetut ihmisetkin ovat. Jotta kohdennetun sisällön tuottaminen infonäytölle olisi mahdollisimman vaivatonta, yritys tarvitsee sitä varten helppokäyttöisen infonäyttöjärjestelmän, sanoo iDiD:n kumppanuuspäällikkö Ari Asukas. INFONÄYTTÖJEN VIESTIN saavutettavuuteen vaikuttavat oikean kohderyhmän lisäksi näytön jakaman tiedon

visuaalisuus, sisäistettävyys ja ajankohtaisuus. Toimiva viestintä lisää avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja luottamusta niin yrityksen sisällä kuin asiakasviestinnässäkin. – iDiD-infonäyttöjärjestelmä sopii useiden info- ja kosketusnäyttöjen esityssisältöjen hallintaan, julkaisemiseen ja muokkaamiseen. Sisältöjä voidaan päivittää verkkoselaimella mistä ja milloin tahansa esimerkiksi selaimen sisältävillä mobiililaitteilla, kuten älypuhelimella tai tablet-tietokoneella, iDiD:n toimitusjohtaja Pekka Lähde sanoo. IDID ON paitsi tuotemerkki, se on myös yhtä kuin kokonaisvaltainen palvelu. Helppokäyttöisen infonäyttöjärjestelmän myötä käyttäjä voi keskittyä siihen, mitä haluaa kulloinkin tiedottaa

Toimiva viestintä lisää avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja luottamusta niin yrityksen sisällä kuin asiakasviestinnässäkin

ja iDiD:n erinomainen asiakastuki auttaa aina, kun eteen tulee järjestelmän käyttöön liittyvä kysymys. – Lisäksi järjestämme jatkuvasti webinaareja ja koulutuksia, joista voit kysyä lisää omalta DG-kauppiaaltasi, iDiD:n markkinointijohtaja Kimmo Arramies sanoo.

3


Ekologisesti kestävät laitteet auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Ict-alan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeä, sillä sen osuus maailman sähkönkulutuksesta arvioidaan olevan 4−10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 3−5 prosenttia. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös monet toimialat ja organisaatiot osallistuvat ilmastotalkoisiin asettamalla päästövähennystavoitteita. Digitalisaation myötä ict-ratkaisujen ja -laitteiden määrä sekä niiden suhteellinen osuus yhteiskunnan hiilijalanjäljestä kasvavat entisestään. Fujitsun yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä, miten Fujitsu vastaa ilmastohaasteeseen ict-ratkaisujen toimittajana ja laitevalmistajana? Pyrimme jatkuvasti vähentämään sekä oman toimintamme että asiakkaille toimittamiemme ratkaisujen ilmastovaikutuksia. Lisäksi hyödynnämme teknologista osaamistamme uusien ratkaisujen kehittämisessä. Innovatiivisilla teknologioilla on valtava po-

4

tentiaali vähentää päästöjä eri toimialoilla liikenteestä teollisuuteen ja palveluihin. Ne auttavat toiminnan tehostamisessa sekä täysin uusien, ympäristöä säästävien toimintamallien kehittämisessä. Miten Fujitsu pienentää valmistamiensa laitteiden hiilijalanjälkeä? Hyödynnämme energiaa säästäviä teknologioita laitteiden valmistuksessa ja parannamme jatkuvasti valmistamiemme laitteiden energiatehokkuutta. Olemme jo vähentäneet laitteiden sähkönkulutusta 23 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Optimoimme myös jatkuvasti laitetoimituksiin liittyvää logistiikkaa päästöjen vähentämiseksi. Suomessa laitekuljetukset ovat jo 90-prosenttisesti hiilineutraaleja. Ict-laitteiden valmistus kuluttaa myös paljon materiaaleja. Miten Fujitsun laitteissa on otettu huomioon materiaalitehokkuus? Otamme materiaalitehokkuuden huomioon laitteen koko elinkaaren ajalta suunnittelusta alkaen. Tärkeintä on valmistaa laadukkaita laitteita, jotka kestävät pitkään käytössä. Lisäksi pyrimme rakentamaan mahdollisimman kevyitä laitteita, joissa on mahdollisimman vähän osia ja materiaaleja, ja jotka on helppo hyödyntää kierrätyksessä

joko kokonaisina, varaosina tai uusien tuotteiden materiaalina. Tällä hetkellä pystymme hyödyntämään jo yli 95 prosenttia kierrätetyistä materiaaleista. Laitehankinnoista vastaavat ovat usein melkoisen urakan edessä selvittäessään laitteiden ympäristövaikutuksia. Mistä saa luotettavaa tietoa laitteiden ympäristöystävällisyydestä? Julkaisemme verkkosivuillamme tietoja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä valmistamiemme laitteiden energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä. Fujitsun työasemilla on kansainvälinen TCO- tai EPEAT-ympäristömerkintä, jonka saadakseen laitteen on täytettävä erittäin tiukat ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle asetetut vaatimukset. Haluamme toimittaa mahdollisimman ympäristöystävällisiä laitteita, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Kestävän kehityksen edistäminen on yhteinen tavoitteemme.

Fujitsun yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä


MUISTITHAN VARMUUSKOPIOIDA

– entä jos se olisi automaattista? Kaikille sattuu joskus inhimillisiä virheitä ITympäristössä: sähköposteja poistetaan vahingossa, työntekijöitä lähtee talosta ja jonkun sähköpostissa on elintärkeää tietoa. Toimivan ratkaisun varmuuskopiointiin tuo Storage IT:n EASY Varma. Microsoft 365 ei varmuuskopioi automaattisesti, vaan vastuu on käyttäjällä. StorageIT:n Microsoft 365-varmuuskopiointipalvelu EASY Varman avulla saa varmistettua tärkeiden tietojen säilyvyyden ja palautettua esimerkiksi kadonneet sähköpostit nopeasti käyttäjän sähköpostilaatikkoon. – Palvelun käyttöönotto on hyvin yksinkertaista ja palautuksen toimivuus testataan käyttöönotossa, eli palvelu ei käytännössä näy arjessa loppukäyttäjälle, kertoo StorageIT:n Kaarlo Lajunen.

Valvontajärjestelmä valvoo varmuuskopiointeja sekä hälyttää vikatilanteessa.

PALVELU ON loppukäyttäjälle näkymätön ja käyttäjäystävällinen. Se rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaisesti sisältäen Microsoft-sähköpostilaatikon, SharePointin, OneDriven sekä Teamsin. Ratkaisu perustuu VEEAM-varmuuskopiointiteknologiaan ja täyttää 3-2-1 -säännön, eli tiedot kopioidaan useampaan lokaatioon. Palvelu ei

vaadi käyttäjältään käytännössä juurikaan toimenpiteitä. Se toimii automaattisesti ympäri vuoden, valvontajärjestelmä valvoo varmuuskopiointeja sekä hälyttää vikatilanteessa. – Varsinaiset toimenpiteet käyttöönotossa tehdään StorageIT:n päässä. Varmuuskopiointi tapahtuu Microsoftin pilvestä StorageITn varastoon. Palautustilanteessa tulee toki vähän toimenpiteitä, mutta esimerkiksi yksittäiset sähköpostipalautukset ovat ihan parin klikkauksen päässä, lisää Storage IT:n Toni Koskinen. STORAGEIT ON kotimainen palve-

luntarjoaja kotimaisessa pilvessä, eli asiakkaan data pysyy Suomen rajojen sisällä kaikissa tilanteissa. Tietoturva on taattu ja paloturvallisessa datacenterissä sijaitseva konesali, jossa tiedot sijaitsevat, on ISO 27001 -standardin mukainen. – Meillä on tietyt käytännöt, jotka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa. Palautuksia varten saamme käyttäjätunnukset asiakkaan päähän, jotta saadaan luotua väylä, millä data kulkee meidän saliimme varmuuskopiointiin. Tieto kulkee salattuna ja data pysyy Suomen rajojen sisällä, Koskinen sanoo.

5


DATA GROUPILLE ON MYÖNNETTY AVAINLIPPU Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Data Groupille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tunnuksen kohteena oleva PalveluPaketti tarjoaa yrityksille toimivan IT-kokonaisuuden, joka on räätälöity yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Data Group Finlandin toimitusjohtaja Timo Vilenius kertoo, että tutkimusten mukaan IT-palveluiden ostaminen tai palveluiden sisältöjen vertaaminen ei ole aina helppoa. Toimivan kokonaisuuden kokoaminen pienistä palasista vaatii osaamista ja aikaa. - Olemme halunneet kehittää mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä palveluita, jotka soveltuvat erityisesti suomalaisille yrityksille. Tarjoamme helpon tavan hankkia it-ratkaisuja, jotka tukevat yritysten liiketoiminnan kehittymistä, kertoo Vilenius. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuus-

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä

6

asteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. - Asiakkaat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.


Data Group Infotecin yrittäjä Timo Kuusinen lähdössä toimittamaan asiakkaalle pakettia.

JUURIAAN MYÖTEN SUOMALAINEN Kotimaisuus on meille tärkeää. Data Group -ketju on sataprosenttisesti jäsenliikkeidensä omistama ja ketjun kaikki jäsenliikkeet ovat suomalaisomistuksessa. Maksamme veromme Suomeen

Paikallisesti kotimaista palvelua

Rakennamme yhdessä kotimaista menestystä

Haluamme olla rakentamassa myös alueellista hyvinvointia, tarjota työtä paikallisesti, maksaa veroja Suomeen ja paikallisen ketjuliikkeemme paikkakunnalle. Olemme omalta osaltamme rakentamassa suomalaista työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Uskomme vastuulliseen liiketoimintaan ja näkemyksemme on, että kotimaisuuteen kiinnittynyt yritys pitää myös liiketoimintansa Suomessa – tällä on vaikutusta kansalliseen kehitykseemme.

Ketjumme 54 liikettä palvelee paikallisesti suomalaisia yrityksiä eri puolella Suomea, ja haluammekin olla paikallisesti asiakkaidemme kumppaneita. Kotimaisuus tarkoittaa meille sitä, että asiakas saa aina palvelua äidinkielellään, suomenkielisillä alueilla suomeksi ja ruotsinkielisillä alueilla ruotsiksi. Ketjuliikkeemme käyttävät myös oman paikkakuntansa yritysten palveluita ja tuotteita. Ketjuna Data Group suosii kotimaisia hankintoja myynnin ja markkinoinnin materiaaleissa, vaatetuksessa ja erilaisissa palveluissa.

Me Data Groupilla haluamme olla rakentamassa kotimaista markkina-aluetta ja pitämässä sen pyöriä pyörimässä – Yrittäjät nostavat Suomen nousuun positiivisella mielellä!

7


COLLABORATIONNÄYTÖILLÄ TUOTTAVUUTTA KOTITOIMISTOIHIN Uudenaikaiset Collaboration-näytöt mahdollistavat työpaikan monimuotoisen laitteiston käytön vähällä vaivalla myös kotitoimistoissa. Koronapandemia johti siihen, että työntekijät siirrettiin nopeasti etätöihin joko osittain tai kokonaan. – Hurjimpien tarinoiden mukaan työntekijöille on annettu tietokone ja pyydetty siirtämään työpisteensä kotitoimistoon. On ajateltu, että näyttö, näppäimistö ja hiiri ovat koko setti, mitä työntekijä tarvitsee. Todellisuudessa se ei mene niin, sanoo Dellin tuotemarkkinointipäällikkö Onni Vuorio.

8

Hän itse lähtisi ratkaisemaan tilannetta käyttäjän näkökulmasta ja muotoilemaan työpisteen käyttäjän tarpeita vastaavaksi. – Tutkimusten mukaan tuottavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi kaksi näyttöä yhden sijaan tehostaa työntekoa 20 % puhumattakaan työergonomiasta, mikä ei kotisohvalla toteudu samalla tapaa kuin työpaikalla. Vuorion mukaan etätyöpisteiden

toimivuuden parantaminen lisää työntekijän lisääntyvän hyvinvoinnin välityksellä myös yrityksen kilpailukykyä. K ÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN OPTIMOINNIN lisäksi Vuorio pitää tärkeänä yritysten IT-osastojen työmäärän keventämistä. – IT-tuelta menee rutiininomaiseen työpisteen asentamiseen, käytön aikaiseen päivittämiseen ja laitteiden vaih-


tamiseen paljon aikaa, mikä vaikuttaa suoraan yrityksen kustannuksiin. Vuorion mukaan olisi järkevää yksinkertaistaa laitteistokokonaisuus ja automatisoida päivitykset, jolloin ITtuen tarve pienenisi ja tilantarve kotona vähenisi. – Työpaikoilla tyypillisen telakointiasema-näyttö –rakenteen korvaavat uudenaikaiset Collaboration-näytöt ja niihin kytkettävät langaton hiiri-näp-

päimistö –yhdistelmät vähentävät laitteiston ja johtojen määrää. Riittää, kun pöydälle nostetaan näyttö, joka kytketään seinään ja toinen johto, joka kytketään koneeseen. VUORIO SUOSITTELEE hankkimaan lisäksi näyttötilan jakamiseen suunnitellun Dell Display Manager –sovelluksen, mikä mahdollistaa käyttäjän työskentelyn useissa ohjelmis-

sa samanaikaisesti. Collaboration näyttöjen sisäänrakennettu kamera on Microsoft Teams -sertifioitu ja Windows Hello yhteensopiva. Kameran saa myös näytön päältä näytön sisälle piiloon, jolloin kamera ei tule päälle edes vahingossa. – Lisäksi Dellin uudet, näyttöön asennettavat sinivalosuodattimet suodattavat sinisen valon huomaamattomasti ilman seepia-efektiä, Vuorio sanoo.

Dellin uudet Collaboration -sarjan näytöt Mallit: C2422HE, C2722DE ja C3422WE

Käyttäjäkokemuksen modernisointi voidaan tiivistää yksinkertaisimmillaan kolmeen vaiheeseen:

Valitse sopivat laitteet käyttäjän tarpeen mukaan.

• Saatavilla kolmessa kokoluokassa sekä kolmella resoluutiolla • (24 ”FHD, 27” QHD, 34” kaareva 4K) • Yhteiset ominaisuudet näissä kaikissa kolmessa: • Microsoft Teams -sertifiointi • 5MP kamera ja infrapuna (IR), Window Hello -valmius • 9W kaiuttimet ja taustamelua poistavat mikrofonit • 90W virransyöttö USB-C-liitännällä koneeseen (yhden kaapelin kokemus) • Verkkoliitäntä ja useampi USB-portti (RJ45) korvaavat telakkaa • Mahdollisuus ketjuttaa 2–4 näyttöä • Dell ComfortView Plus -sinivalon suodatus paneeliin sisäänrakennettuna, ei vaikutusta värimaailmaan

Asenna valmiiksi työntekijän tarvitsemat ohjelmat ennakkoon.

Hyödynnä koneoppimista tehostaessasi laitteen toimintaa käyttäjäystävälliseen suuntaan.

12 3

9


KOKEILE JA KASAA ITSELLESI SOPIVIN ETÄTYÖPISTE Huono työergonomia voi aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia tuki- ja liikuntaelimistöön. Kahden viikon ilmainen kokeilujakso kertoo, mikä ratkaisu sopii juuri sinulle. Suomessa yksi sairaslomapäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 euroa plus mahdolliset lääkärikulut. Kun summaan lisätään leikkaushoitoon menevät kulut, puhutaan jo tuhansista euroista. – Suomessa suhtaudutaan ergonomiaan takaperoisesti. Monelle ergonomia tarkoittaa sitä, että sillä korjataan jo tulleita vammoja. Ei, vaan ergonomia pitäisi hoitaa jo ennen vammoja, jottei ongelmia pääsisi syntymään, sanoo Contour Designin avainasiakkuuspäällikkö Joonas Ruuskanen. HUONOT, KIPUA aiheuttavat asennot saattavat aiheuttaa esimerkiksi rannekanavaoireyhtymän tai jännetupen tulehduksen. Pahimmassa tapaukses-

10

sa ne voivat vaatia jopa leikkaushoitoa ja pitkän sairasloman. – Ongelmat alkavat usein siinä vaiheessa, kun siirrytään toimistosta etätöihin. Kannettava tietokone sopii hyvin sähköpostin tarkistamiseen, mutta ei pidempiaikaiseen työskentelyyn. RATKAISUKSI RUUSKANEN ehdottaa näppäimistön eteen asetettavaa RollerMouse-keskihiirtä. – Annamme asiakkaalle 14 vuorokautta aikaa kokeilla hiiren toimivuutta omassa arjessaan. Myös ergonomisesti käden lepokulmaan säädettävää, yhden käden Unimouse-hiirtä saa testata ilman sitoumuksia kahden viikon ajan. Negatiiviseen kirjoituskulmaan

Ergonomia pitäisi hoitaa jo ennen vammoja.

asetettu näppäimistö Balance Keyboard yhdessä ergonomisen hiiren kanssa vähentää ranteeseen ja käsiin kohdistuvaa rasitusta tuntuvasti, kun käsien asento on oikea ja ne saavat levätä pöydällä rennosti. – Contour Designin tuotteet ohjaavat monipuoliseen ja vaihtelevaan ergonomiaan. Näin ehkäisemme yksipuolisesta ja toistuvasta työskentelystä johtuvia niska-hartiaseudun sekä yläraajojen kipuja ja rasitusvammoja, Ruuskanen sanoo.


TIETOTURVAKARTOITUS Verkkorikolliset hyödyntävät julki tulleita uusia tietoturva-aukkoja yhä nopeammin.

Yritysten onkin varauduttava päivittämään tietojärjestelmiään ja sovelluksiaan uusilla keinoilla. Huijauksista ja tietojenkalasteluista kärsivät kaikki. Vaarassa ovat yrityksen omien tieto-

jen lisäksi yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiedot. Tietoturva ei ole kuitenkaan peikko tai pelkkä ikävä velvollisuus. Hyvin huolehdittu tietoturva tuo mukanaan

täsmällisyyttä kaikkeen yrityksen tekemiseen, sekä tarjoaa parempaa sekä turvallisempaa palvelua asiakkaalle. Perusasioista huolehtimalla riskit voidaan minimoida.

VA R A A T I E T O T U R VA K A R T O I T U S Varaa kartoitus omalta DG-liikkeeltäsi. Selvitämme yhdessä yrityksesi kanssa, kuinka voisitte parantaa tietoturvaanne. Tietoturvakartoituksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: • Hallinnollinen tietoturva – Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi • Henkilöstön tietoturva – Henkilöstön vastuut, roolit ja ohjeistus • Toimitilojen tietoturva – Toimitilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen • Laitteiden tietoturva – Käytettävien laitteiden yleinen suojaaminen • Ohjelmistojen tietoturva – Käytettävien ohjelmistojen tietoturva • Tietoliikenteen turvallisuus – Tiedon siirtoon liittyvä turvallisuus • Tietoaineiston turvallisuus – Tietoa sisältävien dokumenttien käsittely

Perusasioista huolehtimalla voit minimoida riskit.

11


370 asiantuntijaa

Paikallinen palvelu, koko maan kattava tuki

12


VIRTUAALINEN KÄDENOJENNUS KOULUILLE Kramer Electronics on ollut AV-alan uranuurtaja jo vuodesta 1981. Kramerin uusin lanseeraus Kramer Hybrid Education Solutions on kädenojennus kouluille ja oppilaitoksille sekä digitaalinen apu laadukkaan etä- tai hybridiopetuksen järjestämiseen.

R AT K A I S U T

EDUHYBRID-1 Software Agnostic & Fully Flexible - Etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen - Yhteensopiva kaikkien Windowsin VC-ohjelmistojen kanssa - Live stream-mahdollisuus mm. palveluihin Kaltura, Panopto, YouTube - Jopa kuuden näytön langaton jako samanaikaisesti - Interaktiivinen valkotaulu - Kehittyneet yhteistyöominaisuudet - Immersiivinen kahden 4K-näytön tuki - Tietoturva: 1024-bittinen sisällönsuojaus

Kramer Hybrid Education Solutions on oikea ratkaisu opetuksen tueksi, kun opetusta täytyy järjestää etänä tai yhdistää lähi- ja etäopetus, kuten esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. – Ratkaisu auttaa erilaisia kouluympäristöjä aina peruskoulusta yliopistotasolle saakka. Sen avulla voidaan yhdistää paikalla tapahtuva lähiopetus sekä digitaalinen opetus, kertoo Kramer Electronics Nordicin toimitusjohtaja Magnus Hultquist.

RATKAISU ON käyttäjäystävällinen ja helppo sekä opettajalle että opiskelijalle. Se on myös yhteensopiva virtuaalisten opetus- ja kokoussovellusten, kuten Zoomin ja Teamsin kanssa. Samanaikaisesti voidaan toteuttaa lähisekä etäopetusta ja ratkaisu helpottaa opiskelijoiden etäoppimista. – Halusimme nähdä asian koulujen perspektiivistä ja tuoda heille työkalun, jolla etäopetuksen tai opetuksen hybridimallin mahdollisuuksia voi parantaa, Hultquist toteaa.

KÄYTÄNNÖSSÄ RATKAISU on kokonaisvaltainen, virtuaalinen luokkahuone, jonka kautta etänä opiskeleva henkilö voi luokkahuoneeseen viritetyn monitorin, mikrofonin ja kaiutinten kautta seurata opetusta ja osallistua siihen samasta näkökulmasta kuin olisi läsnä luokassa.

TUOTE ON kehitetty globaaliin tarpeeseen ja se on ollut testikäytössä Israelissa Tel Avivissa sadoissa ja Jerusalemissa kymmenissä luokkahuoneissa, joissa toteutettiin pandemia-aikana etä- ja hybridiopetusta. Kramer Electronics Nordicin teknisen tuen johtaja Joni Havukainen korostaakin, että tarve palveluun on tullut nimenomaan oppilaitoksilta.

- Valinnainen Kramer Control -integraatio EDU-HYBRID-ZR Dedicated Zoom RoomsTM - Dedicated Zoom RoomsTM hardware - Joustava hybridimalli etä- ja lähiopetuksesta - Langattomat esitysmahdollisuudet luokassa - Interaktiivinen valkotaulu - Käyttöönotto ja käyttö yhdellä kosketuksella - Immersiivinen kahden 4K-näytön tuki - Grow-as-you-go PClaitteistoalusta - Mahdollisuus kontrolloida koko luokkahuonetta

13


LATAA TÄSTÄ Microsoft Teams -pikaopas

TEAMS -JIPOILLA SUJUVUUTTA KOKOUKSIIN Joko sinulla on käytössäsi Microsoft Teams? Se on viestintää helpottava sovellus, joka sisältyy Microsoft 365 -pakettiin.

Kysy meiltä, kuinka saat Teamsistä parhaan hyödyn irti omassa yrityksessäsi. 14


Esittelemme muutaman helpon niksin, joilla palavereihin saa lisää vauhtia.

3. Pikakyselyt

1.

Näin vaihdat oman taustakuvan Teamsissa Taustan vaihto ei toimi selainpohjaisessa Teams-kokouksessa, vaan tarvitset Teams-sovelluksen Windowsille tai Macille. 1. Valitse oma taustakuvasi. On suositeltavaa käyttää yleisimpiä näyttöjen kuvakokoja, esimerkiksi 1920 x 1080 pikseliä. Kuvan muoto voi olla .jpg tai .png. 2. Kopioi kuva kansioon: • Windows: C:\Users\ kayttajanimesi\AppData\Roaming\ Microsoft\Teams\Backgrounds\ Uploads • Mac: ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/ Backgrounds 3. Kun käynnistät tai osallistut videoneuvotteluun ja valikkoa, paina ”Näytä taustatehosteet”. Jos vaihtoehtoa ei näy, päivitä sovellus. 4. Ruudun oikeaan reunaan aukeaa valikko, josta voit valita joko valmiin tai oman taustakuvan. Omat näkyvät listan lopussa. Taustoja voi esikatsella ennen kuin ne ottaa käyttöön kaikkien nähtäväksi.

2.

Pienryhmät (Breakout rooms) Pienryhmien avulla kokouksen järjestäjä voi jakaa ison kokouksen pienempiin virtuaalihuoneisiin. Kokouksen asetukset -palkissa on pienryhmät-painike, josta löytyvät myös ominaisuuteen liittyvät asetukset. Painikkeen näkee ainoastaan kokouksen järjestäjä. Kokouksen järjestäjä voi: • Luoda enimmillään 50 pienryhmää • Luoda, siirtää ja poistaa pienryhmiä • Siirtää osallistujia pienryhmästä toiseen • Valita siirretäänkö osallistujat pienryhmään pakotetusti vai hyväksynnällä • Valita siirretäänkö osallistujat pienryhmiin automaattisesti vai arpomalla Osallistujat voivat: • Liittyä pienryhmiä hyödyntävään kokoukseen • Jakaa sisältöä pienryhmissä • Keskustella pienryhmissä (Keskusteluhistoria on järjestäjän nähtävissä) Osallistujat eivät voi vaihtaa pienryhmää itse, vaan järjestäjä jakaa osallistujat pienryhmiin. Osallistujat eivät myöskään pääse pääkokoukseen ilman, että järjestäjä siirtää heidät sinne. Kokouksen järjestäjä voi myös lähettää pienryhmiin viestejä ilman pienryhmään liittymistä.

Microsoft Formsin avulla voit luoda pikakyselyn muutamassa sekunnissa Teams-kanavalle tai kokouksen keskusteluruutuun. Ominaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi lyhyissä kyselyissä, palautteen annossa tai tietovisassa. Näin osallistujat saadaan paremmin mukaan kokoukseen. Siirry kanavaan tai keskusteluun, johon haluat lisätä kyselyn. Valitse tiimit-ikkunan alareunassa lomakkeet. Jos et näe lomakkeet -kuvaketta, valitse ”Viestilaajennukset” ja kirjoita hakuun ”Forms”. Lisää kysymys- ja vastausvaihtoehdot. Valitse Tallenna. Esikatsele kysely ja valitse sitten Muokkaa, jos haluat tehdä muutoksia, tai valitse Lähetä, jos haluat julkaista sen. Tulokset näkyvät kaikille osallistujille reaaliaikaisesti.

Videogalleria ja Yhdessä-tila

4.

Virtuaalikokouksissa suositellaan käytettäväksi videokuvaa, jotta viestintä olisi monipuolisempaa ja aktiivisempaa. Videogallerian avulla osallistujat näkevät ruudussa kaikkien videokuvat. Kokousnäkymä näyttää maksimissaan jopa 50 osallistujien videokuvan. Jos haluat nähdä enemmän kuin yhdeksän videokuvaa, valitse käyttöön Large Gallery. Yhdessä-tilassa osallistujien tausta häivytetään kokonaan ja ihmisten kasvot ja keho yhdistetään muiden osallistujien kanssa samaan ”virtuaaliseen tilaan”. Jokaisella on jaettu, pysyvä sijainti tässä yhteisessä tilassa. Tila mahdollistaa myös toisen osallistujan osoittamista tai hänen suuntaansa katsomista. Jos kaipaatte esimerkiksi viikkopalaveriin piristystä, Yhdessä-tila saattaa olla kokeilun arvoinen vaihtoehto.

15


DG TIETOJENPALAUTUS Kadotitko tietoja tai tiedostoja mistä tahansa tallennusvälineestä tai tallennusjärjestelmästä? Ota pikaisesti yhteyttä, me autamme palauttamaan tiedot.

Lue toimintaohjeet:

D ATA G R O U P I N A S I A K A S L E H T I Julkaisija: Data Group Finland Oy, Ylistönmäentie 31, 40500 Jyväskylä. Päätoimittaja: Jarno Hämäläinen. Painosmäärä: 15 000 kpl. Painopaikka: Painotalo Plus Digital, Lahti 2020. Ulkoasu ja taitto: Kamua Oy.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.