dasu_dino_talentcup_2011

Scroll for more

Page 1

DASU/ DI NO Tal ent c up 201 1


DASU/ DI NOTa l e nt c up2011 I2011pr æs e nt e r e rDASUe the l tny ti ni t i a t i v ,de r g i v e rka r t s por t e nst a l e nt e rmul i g he df ora t de mons t r e r ede r e se v ne rba ge tr a t–ude na ts ke l e t i lpe ng e pung e nss t ør r e l s e . Ide nhe l tny e" DAS U/ DI NOTa l e nt c up "f o rk ø r e r eme l l e m 12o g16 å rt r æk k e rk ø r e r nef ø rl ø b e nel o do m he l te nsmo t o r e r ,s o m de l t a g e r ne l e j e rp r . l ø b .DAS Udr i v e ri s a ma r b e j deme dTe a m Da nma r ke t i nt e ns i v tt a l e nt udv i k l i ng s p r o g r a mi nde nf o rk a r t i ng ,o gde te r me ni ng e n,a tde nny e” DAS U/ DI NOTa l e nt c up ”f r e mo v e rs k a l da nne g r undl a gf o rudt a g e l s ea fk ø r e r et i l e l i t e a r b e j de t . S p o r t s c he ff o rDAS U,BoB. Ni e l s e n: -De te rme ds t o rg l æde ,DAS Up r æs e nt e r e rde nnea f t a l eme dDI NO. S a ma r b e j de tp a s s e rp e r f e k tme dDAS U’ sp l a ne ro ms a mme nme d Te a m Da nma r ko gs p o ns o r e ra ti nds æt t ee tda ns kho l di ung do ms VM f r a2 0 11,o gde nny ek l a s s ev i l g ø r ede tmul i g ta tv ur de r edeung e t a l e nt e rp åe nsv i l k å r . S a mt i di gg l æde rde tmi gme g e ta ts ede t hæde r k r o ne deDI NOna v nt i l b a g es o ml e v e r a ndø ra ft o p ma t e r i e l t i l s p o r t e n.


Pl a ne r nef o r” DAS U/ DI NO Ta l e nt c up”

Ve ddet r ea f de l i ng e ra fDa ns kS upe rKa r ti2 0 1 1a f v i k l e sde nny e” DAS U/ DI NOTa l e nt c up”f o ra l de r s g r uppe n1 2–1 6å r .De l t a g e r nes t i l l e rme de g e nk a r te f t e rt e k ni s kr e g l e me ntf o rKF3 ,me na nv e nde rhe l te nsmo t o r e rl e v e r e ta fde nda ns k ek a r t f a br i k a ntDI NO. De l t a g e l s epr .l ø bk o mme rt i l a tk o s t ek r .3 . 0 0 0 ,de ri ndbe f a t t e rl e j ea fmo t o r ,e ts ætdæk , t i l me l di ngs a mtr e pa r a t i o no ge v t .o mby t ni ng ,hv i sde ro ps t å rt e k ni s k epr o bl e me runde r v e j s .Ve dnæs t el ø bbl a nde spo s e ni g e n,o gde l t a g e r net r æk k e rpå nyl o do m mo t o r e r ne ,de r e rpl o mbe r e deo gme l l e ml ø be neo pbe v a r e sa fDI NO.It e o r i e ne ra l l ede r f o rhe l te nss t i l l e t . Mo t o r e r nee rho mo l o g e r e te f t e rdei nt e r na t i o na l er e g l e rf o rKF3 ,me nna t i o na l tmo dic e r e t f o ra to pnåma k s i ma l e ns a r t e t he d.Mo t o r e r nee re ndv i de r et e s t e tf o rho l dba r he dis a ma r be j deme dDAS Uo gy de rc a .2 5hk .


NAVN:AL EXR. RAVNSBO FØDT:2 0 0 1 1 9 9 5 HØJ DE: VÆGT: KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:SABRO KARTNR. :4 7 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:

NAVN:ANDREASBI RKBAK FØDT:1 8 1 2 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 1 VÆGT:5 8 KLUB:L . U. G BY:HOL TE KARTNR. :9 6 CHASSI S:ZANARDI HJ ELMFARVE( R) :BL Å/ RØD/ HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:FERNANDOAL ONSO KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:


NAVN:ANDREASORL OFF FØDT:1 6 0 9 1 9 9 5 HØJ DE:1 7 0 VÆGT:5 5 KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:GØRDI NG KARTNR. :7 1 CHASSI S:KOSMI C HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:SEBASTI ANVETTEL KØRTGOKARTI :5ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:J YSK/ FYNSKMESTERROKJ R. 3 . PL ADS ROKCUP, ROKJ R.

NAVN:ASGERAMOR FØDT:0 9 0 2 1 9 9 9 HØJ DE:1 5 0 VÆGT:3 8 KLUB:VI BORGMOTORKL UBAUTO BY:L ØGSTRUP KARTNR. :5 7 CHASSI S:TONYKARTCVR HJ ELMFARVE( R) :SORT, GUL , RØD, ORANGE, HVI DOGGRÅ FAVORI TKØRER/ I DOL:L EWI SHAMI L TONOGJ ASONWATT KØRTGOKARTI :2ÅR HJ EMMESI DE:WWW. TEAMAMOR. DK BEDSTERESULTATER:ROKCUP: 5 . PL ADSSAMMENL AGT ROKCUPJ YSK/ FYNSKMESTERSKAB, 9 . PL ADSSAMMENL AGT DMROKCUPMESTERSKAB. DANSKAUTOMOBI LSPORTS UNI ONMESTERSKAB2 0 1 0 : 9 . PL ADSSAMMENL AGTDMDASU. 1 0 . PL ADSSAMMENL AGTDASUJ YSK/ FYNSKMESTERSKAB. KL I PPANL ØBETI SVERI GE: 2 . PL ADSSAML ET. NORDJ YSK MESTERSKAB2 0 1 0 : 3 . PL ADSSAML ET. VMKMESTERSKAB 2 0 1 0 : 2 . PL ADSSAML ET.


NAVN:BJ ØRNDANI EL SEN FØDT:2 8 0 2 1 9 9 5 HØJ DE:1 8 0 VÆGT:6 5 KLUB:MI DTJ YSKKARTI NGKL UB BY:KJ EL L ERUP KARTNR. :1 9 CHASSI S:DI NO HJ ELMFARVE( R) :RØD FAVORI TKØRER/ I DOL:J ANMAGNUSSEN KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:ROTAXJ UNI OR: NR. 2I CHAL L ENGEI VOJ ENS2 0 0 9 , SAML ETNR. 9I 2 0 1 0 , SAML ETNR. 2VEDMKK KL UBMESTERSKAB2 0 1 0

NAVN:CASPERPI L GAARD FØDT:0 7 0 4 1 9 9 8 HØJ DE:1 6 6 VÆGT:4 8 KLUB:DJ URSL ANDMOTORKL UBAUTOSPORT BY:RYOMGÅRD KARTNR. :1 0 CHASSI S:DI NO HJ ELMFARVE( R) :RØD/ HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:TOMK KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE:WWW. DI NO. DK BEDSTERESULTATER:2 0 1 0 : NR. 1NORDJ YSKCUPCADETT J UNI OR, NR. 5BAL TI CROKCUPCADETTJ UNI OR, HURTI GSTE CADETTJ UNI ORPÅKL I PPANSOMMERL EJ R, NR. 1KMFI NAL E VOJ ENSROTAXMI NI


NAVN:CEDRI KFONNSKÅRE FØDT:2 4 0 1 1 9 9 6 HØJ DE: VÆGT: KLUB:NORGE BY:FØRDE( NORGE) KARTNR. : CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:

NAVN:CHRI STI ANSCHANDORFF FØDT:1 4 0 9 1 9 9 8 HØJ DE:1 6 0 VÆGT:6 5 KLUB:DJ URSL ANDMOTORKL UBAUTOSPORT BY:RØNDE KARTNR. :6 6 CHASSI S:KOSMI C HJ ELMFARVE( R) :BL Å/ GRØN/ ORANGE/ SORT/ SØL V FAVORI TKØRER/ I DOL:MI CHAELSCHUMACHER KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE:WWW. CFRACI NG. DK BEDSTERESULTATER:3STK1 .PL ADSERIÅBENTL ØBROTAXMM, 1 .PL ADSIDMKAMESTERSKAB,SAML ET4 .PL ADSIROTAXJ YSK MESTERSKAB,3 .PL ADSIROTAXPARDM


NAVN:DANI ELL UNDGAARD FØDT:0 1 1 0 1 9 9 8 HØJ DE:1 6 0 VÆGT:4 3 KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:HEDENSTED KARTNR. :2 CHASSI S:TONYKART HJ ELMFARVE( R) :SORT/ GRÅ FAVORI TKØRER/ I DOL:J ARNOTRUL L I KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE:WWW. HENRI KL UNDGAARD. DK BEDSTERESULTATER:2 .PL ADSDASUUNGDOMSCUP, KL UBMESTEROGJ YSK/ FYNSKMESTER

NAVN:DANI ELSKOVDALKASPERSEN FØDT:1 8 1 2 1 9 9 6 HØJ DE:1 6 6 VÆGT:5 3 KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:VEJ L E KARTNR. :2 9 CHASSI S:TONYKART HJ ELMFARVE( R) :SORT/ HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:FERNANDOAL ONSO KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:2 .PL ADSKL UBMESTERSKABGGK,NAT.A J UNI OR,3 .PL ADSL ØRDAGDMSØNDERSØNAT.AJ UNI OR


NAVN:DENNI SMATHI ESEN FØDT:2 3 0 3 1 9 9 9 HØJ DE:1 4 8 VÆGT:4 2 KLUB:KORSØRKARTKL UB BY:GL OSTRUP KARTNR. :4 2 CHASSI S:ZANARDI HJ ELMFARVE( R) :BL ÅRØDGUL CROM FAVORI TKØRER/ I DOL:J ACOBNØRTOFT/NYCKDEVRI ES KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:2 0 0 8 :SAML ET4PL ADSISMICADETTMI NI .2 . PL ADSVEDKL UBMESTERSKABICADETTMI NI .2 0 0 9 :3 .PL ADSIBEL GI SKMESTERSKAB( BM)IMARI ENBOURG,4 .PL ADSIBMGENK,POL EPOSI TI ONBMISPA. ,SAML ET4 .PL ADSIBEL GI SKMESTERSKAB, SAML ET4 .PL ADSISMICADETTJ UNI OR.KL UBMESTERICADETT J UNI OR.2 0 1 0 :3 .PL ADSITKARTFI NAL ENVEDVM/ROKCUPISOUTH GARDA,I TAL Y,SJ ÆL L ANDSMESTERIMI NIROK,SAML ET3PL ADSTI L SMICADETTJ UNI ORKL UBMESTERICADETTJ UNI OR.

NAVN:FI L I PGAMMEL TOFT FØDT:1 9 0 4 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 2 VÆGT:5 2 KLUB:L . U. G BY:VEDBÆK KARTNR. :4 5 CHASSI S:MADDOX HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:FØRSTEÅRIROTAXJ UNI OR4X3 .PL ADSER VEDKL UBL ØBOGEN7 .PL ADSVEDDMREVANCHENPÅKØBENHAVNSGOKARTBANE


NAVN:FREDERI KBHANSEN FØDT:2 5 0 5 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 6 VÆGT:6 2 KLUB:L . U. G BY:VÆRL ØSE KARTNR. :2 1 CHASSI S:MARANEL L O HJ ELMFARVE( R) :ORANGE,HVI DOGSORT FAVORI TKØRER/ I DOL:MI NBROR KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE:WWW. DEBEI MOTORI . DK BEDSTERESULTATER:

NAVN:FREDERI KPETERSKAANI NGTHOUSGAARD FØDT:0 9 1 1 1 9 9 6 HØJ DE:1 6 0 VÆGT:4 8 KLUB:MI DTJ YSKKARTI NGKL UB BY:HERNI NG KARTNR. :7 6 CHASSI S:I NTREPI D HJ ELMFARVE( R) :SORT FAVORI TKØRER/ I DOL:PI QUETJ UNI OR KØRTGOKARTI :2ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:


NAVN:FREDERI KSCHANDORFF FØDT:2 6 1 2 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 3 VÆGT:6 1 KLUB:DJ URSL ANDMOTORKL UBAUTOSPORT BY:RØNDE KARTNR. :9 9 CHASSI S:DI NO/ I NTREPI D HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:MI CHAELSCHUMACHER KØRTGOKARTI :6ÅR HJ EMMESI DE:WWW. CFRACI NG. DK BEDSTERESULTATER:3 9STK.1 .PL ADSER,1 1 6PODI EPL ADSERI AL T,2 ’ ERNORDI SKMESTERSKABROTAX,2 ’ ERDMROTAX,DSK KF35 .PL ADS,DI FKF35 .PL ADS,J FMKF32 .PL ADS,DMKA MESTERSKAB6GANGEITRÆK,1 .PL ADSNORDJ YSKCUP ( SAML ETVI NDER)

NAVN:J ACOBHANSEN FØDT:0 3 0 4 1 9 9 5 HØJ DE:1 8 0 VÆGT:6 2 KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:EGTVED KARTNR. :2 4 CHASSI S:GPKART HJ ELMFARVE( R) :HVI D,RØDOGSORT FAVORI TKØRER/ I DOL:TOMKRI STENSEN KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:SAML ET4 .PL ADSIJ FMINATI ONALA J UNI OR2 0 1 0


NAVN:KAMI L L AWI L L UM FØDT:2 5 0 2 1 9 9 9 HØJ DE: VÆGT: KLUB:SØNDERSØKARTI NGKL UB BY:HARNDRUP KARTNR. :1 4 CHASSI S:TOPKART HJ ELMFARVE( R) :BL Å,RØD,GULICROM FAVORI TKØRER/ I DOL:TOMK KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:DASUCUPVI NDERICADETTMI NI2 0 0 9 , NR.2TI LJ YSK/ FYNSKMESTERSKAB2 0 0 9 ,NR.6TI LDASUCUP CADETTJ UNI OR2 0 1 0 ,NR.6TI LJ YSK/ FYNSKMESTERSKAB 2 0 1 0

NAVN:KEVI NHOL MBERGSUENSON FØDT:2 3 0 2 1 9 9 9 HØJ DE: VÆGT: KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:GRAM KARTNR. :6 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:


NAVN:KRI STI ANTHORSEN FØDT:0 4 1 1 1 9 9 7 HØJ DE:1 6 5 VÆGT:4 8 KLUB:VOJ ENSKARTI NGKL UB BY:L UNDERSKOV KARTNR. :4 8 CHASSI S:TONYKART HJ ELMFARVE( R) :GRØN FAVORI TKØRER/ I DOL:TOMK KØRTGOKARTI :1ÅR HJ EMMESI DE:WWW. THORSENRACI NG. COM BEDSTERESULTATER:

NAVN:MADSBI L D FØDT:2 4 1 1 1 9 9 4 HØJ DE:1 7 5 VÆGT:6 4 KLUB:SØNDERSØKARTI NGKL UB BY:FAABORG KARTNR. :6 3 CHASSI S:FAAL ONSO HJ ELMFARVE( R) :BL Å/ SORT/ HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:FERNANDOAL ONSO KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:NR.4TI LDM2 0 1 0


NAVN:MADSFREDERI KSEN FØDT:0 1 0 5 1 9 9 8 HØJ DE:1 6 4 VÆGT:4 6 , 5 KLUB:DJ URSL ANDMOTORKL UBAUTOSPORT BY:SKØDSTRUP KARTNR. :4 4 4 CHASSI S:DI NO HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:SEBASTI ANVETTEL KØRTGOKARTI :5ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:ÅRETSROOKI EIROTAXMI NI OGNUMMER5IJ FMOG1 2IDM

NAVN:MAGNUSRUUDKJ ÆR FØDT:2 2 0 4 1 9 9 6 HØJ DE:1 6 8 VÆGT:5 2 KLUB:L . U. G BY:HEL SI NGØR KARTNR. :2 2 CHASSI S:TONY HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:MI CHEL L EGATTI NG KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE:WWW. MKART. DK BEDSTERESULTATER:#1 0CI KFI AACADEMYTHROPHY2 0 1 0


NAVN:MARTI NEL L EGÅRD FØDT:2 9 0 4 1 9 9 7 HØJ DE:1 5 9 VÆGT:4 2 KLUB:KNAVARNA,NORGE BY:SPERREBOTN,NORGE KARTNR. : CHASSI S:PAROL I N HJ ELMFARVE( R) :BL Å/ SØL V FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI :6ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:1 .PL ADSNAFL ØBETANDEBU( NORGE) , 2 .PL ADSSMIRÄTTVI K( SVERI GE) ,4 .PL ADSCHAMPI ONKARTFI NAL ENIJ ESOL O( I TAL I EN)

NAVN:MATHI ASSCHMI DTHANSEN FØDT:0 4 0 1 1 9 9 7 HØJ DE:1 6 5 VÆGT:5 5 KLUB:SYDSJ ÆL L ANDSAUTOMOBI LKL UB BY:STEGE KARTNR. :9 4 CHASSI S:MARANEL L O HJ ELMFARVE( R) :SORT/ RØD/ SØL V FAVORI TKØRER/ I DOL:TOMKRI STENSEN KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:3 .PL ADS


NAVN:MATHI ASSJ ØBERG FØDT:2 1 0 4 1 9 9 6 HØJ DE:1 5 7 VÆGT:4 4 KLUB:SØNDERSØKARTI NGKL UB BY:ODENSE KARTNR. :2 6 CHASSI S:BI REL HJ ELMFARVE( R) :RØD FAVORI TKØRER/ I DOL:FEL I PEMASSA KØRTGOKARTI :3ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:2 0 1 0DANSKMESTERCADETT J UNI OR,J YSK/ FYNSKMESTERMI NIROKCUP,NR.2MI NI ROKCUPDK,NR.3J YSK/ FYNSKMESTERSKABCADETT J UNI OR

NAVN:MI KKELO.PEDERSEN FØDT:2 6 0 1 1 9 9 7 HØJ DE: VÆGT: KLUB:THYMOTORSPORT BY:STRUER KARTNR. :1 1 7 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:


NAVN:NI CKL ASI NGEMANN FØDT:2 0 0 2 1 9 9 7 HØJ DE: VÆGT: KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:VEJ L E KARTNR. :4 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:

NAVN:NI CKYRASMUSSEN FØDT:0 5 0 2 1 9 9 7 HØJ DE:1 6 5 VÆGT:4 5 KLUB:L . U. G BY:TUNE KARTNR. :9 8 CHASSI S:AM HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:ANDREASFASBERG KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:2 0 0 9:NR3ROTAXMI NISM,PL USDI V. 1 . 2 . 3 . PL ADSERIDI V.ÅBNEOGKL UBL ØB.2 0 1 0: NR4ROTAX MI NISM,PL US2 .PL ADSIDMREVANCENROTAXMI NI .VANDT ONSDAGSL ØBSSERI ENIKBH.IROTAXMI NI ,PL US2 0ANDRE PODI EPL ACERI NGERI2 0 1 0IDI V.L ØB.BANEREKORDKBH. ROTAXMI NI2 0 1 0 .


NAVN:OL EPETERSEN FØDT:3 1 0 7 1 9 9 7 HØJ DE:1 8 0 VÆGT:6 0 KLUB:MOTORSPORTSØNDERJ YL L AND BY:BREDEBRO KARTNR. :9 7 CHASSI S:SODI HJ ELMFARVE( R) :ORANGE" TEAMFARVE" FAVORI TKØRER/ I DOL:MI CHAELSCHUMACHER KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE:WWW. TEAMBREDEBRO. DK BEDSTERESULTATER:5 .J YSK/ FYNSKMESTERSKAB,5 .IDM OGKARTCUPSYDMESTER

NAVN:OL I VERRØMER FØDT:1 8 0 2 1 9 9 7 HØJ DE: VÆGT: KLUB:SYDSJ ÆL L ANDSAUTOMOBI LKL UB BY:STEGE KARTNR. :1 8 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/ I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:2 0 1 0 :4 .PL ADSIDETSAML EDERESUL TATROKCUP,2 .PL ADSJ YSK/ FYNSKMESTERSKABPÅAL S,2 . PL ADSSMKØBENHAVN,2 .PL ADSKL UBL ØBROSKI L DE,1 .PL ADS KL UBL ØBIVORDI NGBORG,5 .PL ADSISKÆRBÆKROKCUP,5 . PL ADSIGRI NDSTEDBAL TI CROKCUP,3 .PL ADSIKL UBL ØB KORSØR


NAVN:PETERBI EL EFEL DT FØDT:0 5 1 2 1 9 9 8 HØJ DE:1 5 5 VÆGT:5 3 , 5 KLUB:L . U. G BY:I SHØJ KARTNR. :9 CHASSI S:AM HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/I DOL: KØRTGOKARTI :5ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:KL UBMESTERSAK2 0 0 8CADETTMI NI ,2 . PL ADSROTAXMI NISM4 .AFD. ,3 .PL ADSROTAXMI NISM7 .AFD.

NAVN:RASMUSANDREASEN FØDT:3 1 0 3 1 9 9 6 HØJ DE: VÆGT: KLUB:GRI NDSTEDGOKARTKL UB BY:HOL STED KARTNR. :3 1 CHASSI S: HJ ELMFARVE( R) : FAVORI TKØRER/I DOL: KØRTGOKARTI : HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:


NAVN:SI MONKI L OV FØDT:2 8 0 7 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 4 VÆGT:5 8 KLUB:KORSØRKARTKL UB BY:UNDL ØSE KARTNR. :2 CHASSI S:TONYKART HJ ELMFARVE( R) :BL Å,RØD,GRØNOGHVI D FAVORI TKØRER/ I DOL:L EWI SHAMI L TON KØRTGOKARTI :4ÅR HJ EMMESI DE:WWW. KI L OVRACI NG. DK BEDSTERESULTATER:1 .BRI DGESTONEFI NAL EII TAL EN, 1 .DMOG1 .SM

NAVN:VI CTORRADSTED FØDT:0 8 0 7 1 9 9 6 HØJ DE:1 7 5 VÆGT:6 0 KLUB:L . U. G BY:GREVE KARTNR. : CHASSI S:TONYKART HJ ELMFARVE( R) :HVI D FAVORI TKØRER/I DOL: KØRTGOKARTI :6ÅR HJ EMMESI DE: BEDSTERESULTATER:DANMARKSMESTER-2 0 0 6( CADETTI ) OG2 0 0 8( ROTAXMI NI )OG4 .PL ADSVEDROKFI NAL ENII TAL I ENI2 0 1 0( ROKJ UNI OR)


Go k a r t s p o r t e ne rs t e de t ,hv o rde e s t ea fv e r de nsme s tb e r ø mt er a c e r k ø r e r e e rb e g y ndta tdy r k emo t o r s p o r t . De rha rde e s t el ær ta thå ndt e r ee ng o k a r t , a tk o nk ur r e r emo dhi na nde n-o gv ær es a mme nme dhi na nde n. Fo rs e l vo m e nr i g t i gr a c e r b i l p åma ng emå de rk ø r e rs o me ng o k a r t ,b e hø v e rma ni k k ea t s k ul l es a t s ep åe np r o f e s s i o ne l r a c e r k a r r i e r ef o ra tk ø r eg o k a r t . Go k a r t s p o r t e nk a ndy r k e sa fa l l eg e ne r a t i o ne r ,b å dep i g e ro gdr e ng eo gf r e m f o ra l tude na tde tb e hø v e ra tk o s t ee nf o r mue . IDAS Uk a nduk ø r eg o k a r t ,f r adue ro t t eå r .

Hv orf or e g å rde t ?

IDa nma r k nde sde r15g o dk e ndt eg o k a r t b a ne rf o r de l to v e rhe l el a nde t . På a l l eb a ne rk ø r e sde rb å det r æni nge tp a rg a ng eo m ug e ns a mtl ø bi s æs o ne n, de rs t r æk k e rs i gf r ama r t st i l s i ds ti o k t o b e r . De rk ø r e sa l l et y p e ra fl ø b ,o g he r hj e mmea f v i k l e sde ra l l et y p e rme s t e r s k a b e rl i g ef r ak l ub me s t e r s k a b e rt i l da nma r k s me s t e r s k a b e r .

Hv or da nkomme rj e gig a ngme dka r t i ng ?

IDa nma r kk ø r e sde rl ø bi e tha va fg o k a r t k l a s s e r ,o gde re rg o k a r t b a ne ro g – k l ub b e ro v e rhe l el a nde t . S p o r t e ne rf o ra l l e ,ua ns e to m due runge l l e r g a mme l o go m duv i l o f r ef åe l l e rl i dt e r ep e ng ep ås p o r t e n. Fo ra tk o mmei g a ngs k a l duha v ee nl i c e ns . Dek r a vde rs t i l l e sf o ra tl ø s el i c e nse rf o r s k e l l i g e a l te f t e rdi na l de ro ghv i l k e nk l a s s e ,duv i l k ø r ei . Ko nt a k te na fDAS U’ sk l ub b e rf o ra tk o mmev i de r e .


ELI TEUDVI KLI NGSKONCEPTBANE/ KARTI NG2011 NI VEAU1–TOPELI TE KARAKTERI S TI KAFUDØVEREN • Pr o f e s s i o ne l l e NI VEAU2-” PÅVEJ ” KARAKTERI S TI KAFUDØVEREN • Udv a l g t ea k t i v ede rha rg e nne mg å e tNi v e a u3 ,o gs o mv ur de r e sa tha v epo t e nt i a l et i l a t bl i v epr o f e s s i o ne l l e .Al de r s g r uppe1 7–2 5å r . • I ndpl a c e r e depåNi v e a u2de l t a g e rif o r me l k l a s s e re l l e rk a r t i ngpåa bs o l utt o pni v e a u. NI VEAU3UNGDOMS ELI TE KARAKTERI S TI KAFUDØVEREN • Pr æs t e r e rs t a bi l et o pr e s ul t a t e rii nt e r na t i o na l eung do ms -e l l e rs e ni o r me s t e r s k a be r . • To ppr æs t a t i o ne rina t i o na l ek l a s s e r . • Ama t ø r .Ha re v t .e g e tt e a m. • Al de r s g r uppe1 5–1 8å r . • 5t i l 1 0me dl e mme r . • Te a m Da nma r k( TD)i ndpl a c e r e t-k a t e g o r i3( Te a m Da nma r k-a t l e t e r ) . • Ov e r l i g g e rdene r e ss o m:KF1 ,Fo r me l Fo r d,Fo r me l BMW,Fo r me l Re na ul te l l e rt i l s v a r e nde . Unde r l i g g e rdene r e ss o m:KF3e l l e rCI KU1 8VM S TØTTEMÆS S I GI NDS ATS • • • •

I ndg å riDAS Use l i t e t r up. S t ø t t e spåi ndi v i due l ba s i ss a mte k s pe r t s t ø t t eo v e re nt o å r i gpe r i o de . I ndi v i due l udv i k l i ng s pl a n.De l t a g e rif o r bunde t sudv i k l i ng s a k t i v i t e t e r . Ans v a r l i g :Fo r bund.


Def e mf a k t o r e r : 1 .Fy s i s kt r æni ng .Udø v e r e npåni v e a u3de l t a g e rir e g e l mæs s i gf y s i s kt r æni ngunde rl e de l s e a fDAS U/ TDi ns t r uk t ø rs a mtha rf r ia dg a ngt i l TDt r æni ng s f a c i l i t e t e r .De l t a g e l s ee ro bl i g a t o r i s k( k a ndo g ,hv i sg e o g r as k ehe ns y nt a l e rhe r f o r ,de l v i se r s t a t t e sa fs e l v t r æni ngig o dk e ndtt r æni ng s f a c i l i t e t ) .Udø v e r e nt e s t e sme dr e g e l mæs s i g eme l l e mr um o gde rf ø r e st r æni ng s j o ur na l m. v .DAS U/ TDuda r be j de rt r æni ng s k o nc e pt . 2 .Ps y k i s kt r æni ng .Udø v e r e npåni v e a u3de l t a g e rir e g e l mæs s i g es a ml i ng e rime nt a l t r æni ngunde rl e de l s ea fDAS U/ TDs pe c i a l i s t .De l t a g e l s ee ro bl i g a t o r i s k .DAS U/ TDuda r be j de rt r æni ng s k o nc e pt . 3 .Kø r e t e k ni s kt r æni ng .Udø v e r e npåni v e a u3de l t a g e rir e g e l mæs s i g et r æni ng s s a ml i ng e ri k ø r e t e k ni kunde rl e de l s ea fDAS U/ TDt r æne r .De l t a g e l s ee ro bl i g a t o r i s k . 4 .Ta k t i s ko gs t r a t e g i s kpl a nl æg ni ng .Udø v e r e npåni v e a u3mo dt a g e ro mf a t t e ndea s s i s t a nc eis pø r g s må l o ms å v e l pe r s o nl i gs o ms po r t s l i gudv i k l i ngo gpl a nl æg ni ngif o r ma funde r v i s ni ngf r aDAS U/ TDt i l k ny t t e t” c o a c h” .De ruda r be j de si ndi v i due l l eha ndl i ng s -o g s æs o npl a ne r .Ha ndl i ng s pl a ne r nes t r æk k e rs i gma k s i ma l to v e rt r eå r .De ruda r be j de sTe a m Da nma r k g o dk e ndt eudda nne l s e s f o r l ø b.Udø v e r nemo dt a g e runde r v i s ni ngis po r t s e r nær i ng o ga nt i do pi ng . 5.Øk o no mi .Udø v e r e npåni v e a u3s k a lna ns i e r ek a r r i e r e npr i v a t .Der e s pe k t i v e k a r t i ng t e a msha rs j æl de nts e l vø k o no mit i l dr i f t e n,me nf o r v e nt e ra tudø v e r e nme dbr i ng e r e g e n na ns i e r i ng .De tbe t y de r ,a tudø v e r e npåni v e a u3påde t t et i ds punk tik a r r i e r e n i ndg å rmi ndr es po ns o r a f t a l e r ,f o r e t a g e re g e n na ns i e r i ng( f a mi l i e n)e l l e rmo dt a g e r DAS U/ Te a m Da nma r ks t ø t t et i l k o nk ur r e nc e de l t a g e l s e . Fo r ho l de tme l l e m DAS U/ TDo gudø v e re rr e g ul e r e ta fe ns a ma r be j ds a f t a l e . NI VEAU4-NATI ONALUNGDOMS ELI TE KARAKTERI S TI KAFUDØVEREN Omf a t t e ri ndt i l v i de r eudø v e r eide nhj e ml i g ek a r t i ng s po r t ,me npås i g ti ndpl a c e r e dei k o mme ndemo t o r s po r tk r a f t c e nt r e .