Page 1

Printen Kopiëren Digitaliseren Zwart wit & kleur Groot- & kleinformaat Nabewerken Bezorging Service

dartli repro grafische diensten dichtbij AANVRAAGFORMULIER LEVERING OP REKENING DARTLI BV

Ondergetekende verzoekt om met ingang van …………………………………… de door Dartli BV uitgevoerde order(s) op rekening te leveren. Daartoe worden de volgende gegevens verstrekt en vragen naar waarheid beantwoord. Bedrijfsnaam:

…………………………………………………………………………..………………………… BV/NV/Vof/anders nl.:…………

Postadres:

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Postcode:

………………..………………………….. Woonplaats:

…….…………………………………………………………………….

(indien afwijkend)

Afleveradres: …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… Postcode

………………..………………………..

Woonplaats:

Telefoonnummer:

………………..…………………………..

E-mailadres:

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (kopie bijvoegen):

…….…………………………………………………………………….

…………………………………...………………………………………………….

B.T.W.-nummer (verplicht invullen!):………………………………………………………………………………………………………………………………… Naam aanvrager/contactpersoon:…..…………………………………………………………….…………………………………………………………(M/V) Functie:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… Telefoonnummer: ……………………….……………..…………………………………………..………………………………………………………………………… E-mailadres: ……………………….……………..…………………………………………………..………………………………………………………………………… Verwachte bruto-omzet per maand in euro’s: ………………………...…………...………..………………………………………………………………… Wilt u een prijslijst per e-mail ontvangen? ja/nee Dartli verstuurt uw factuur standaard via e-mail Uw opdrachtbon wordt niet mee gemaild.

E-mailadres: …………………………….………..……………………………………….. E-mailadres: ..…………………………………………………………………….……….. Ik wil mijn factuur liever per post: ja/nee

Bij een maandomzet van minder van €150,00 kan Dartli BV administratiekosten in rekening brengen. Op al onze leveringen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Repro Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing. Aanvrager verklaart door ondertekening, de leveringsvoorwaarden te hebben ontvangen en verplicht zich door ondertekening van deze aanvraag zicht strikt aan genoemde leveringsvoorwaarden te houden. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek. Betalingstermijnen, genoemd in eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer, zijn niet geldig en worden door ondertekening van dit aanvraagformulier terzijde gesteld. Dartli BV behoudt zich het recht voor, zonder nadere toelichting, deze aanvraag te weigeren. Na een periode van 3 maanden kan aan de hand van de omzet en het betalingsgedrag in genoemde periode, beoordeeld worden of het op rekening leveren gecontinueerd zal worden.

Plaats:

………………..………………………….. Datum:

Handtekening:

(alleen bij papieren versie)………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Voorkeursvestiging:

Dartli BV ABN AMRO 54.80.10.188 BTW nr.: NL812432848B01 www.dartli.nl

…….………………………………………………….

O

Amsterdam-IJburg (Pedro de Medinalaan 1c)

O

Amsterdam-Zuid (Rijnstraat 233)

O

Amersfoort (Nijverheidsweg N 60-67)

O

Almere (Randstad 21-13)

Betalingskonditie: 14 dagen netto. Op fakturen tot 7 150,- excl. btw worden behandelingskosten in rekening gebracht. Leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de vereniging repro Nederland gedeponeerd onder nr. 7 / 2001 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34191110 dartli b.v.

Randstad 21-13

1314 BD Almere

Rijnstraat 233

1079 HH Amsterdam

Tel. 036 533 82 82 Tel. 020 644 54 04

Pedro de Medinalaan 1 C

1086 XK Amsterdam

Tel. 020 615 83 51

Nijverheidsweg noord 60-67

3812 PM Amersfoort

Tel. 033 463 77 07

dartli-repro-aanvraagformulier-klant-op-rekening_gedistribueerd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you