Page 1


La brava soldato S'vejk  
La brava soldato S'vejk  

Plu mi tion ne scipovas,” daûrigis Ôvejk, ”se vi deziras, mi kantos al vi: ”General’ Windischgrätz, grupo komandanta ekmilitis frue çe l’ s...