Page 1


Kie brulas, g'entlemanoj?  

Mi sentas, ke la pordo ne fermi¸as, ÿi diris. Mi sentas, ke tuj elefanto envenos, mi diris. Mi sentas, ke vi mem devus serçi iun, ÿi diris....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you