Page 1

 

Годишна Конференција 2012 Скопје   Предлог за соработка         

   


IAESTE Macedonia  (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – Меѓународна организација размена на студенти од техничките факултети) 

е домаќин на 

65та Генерална конференција           

Што?  

‐  најважен интернационален настан кој ги поврзува сите  ИАЕСТЕ клубови од целиот свет 

Кога?  

‐ 20ти – 27ми Јануари 2012 

Каде?  

‐  Скопје, Република Македонија 

Кој?   

‐ 400 делегати, гости и членови 

Цел?   

‐ размена на пракси од компании и универзитети за студенти  од целиот свет; споделување на искуство и знаење за работата  на сите ИАЕСТЕ клубови; промоција на Македонија на  интернационално ниво; 

     

 

IAESTE Macedonia 


Почитувани, Во  име  на  меѓународната  студентска  организација  ИАЕСТЕ,  со  голема  чест  и  задоволство  ИАЕСТЕ  Македонија  Ви  го  предлага  овој  проект  за  соработка  за  организирање  на   65‐та  Годишна  Конференција  која  ќе  се  одржи во Скопје, во jануари 2012 година.  Како  студенти,  знаеме  со  колку  многу  енергија  располага  нашата  младина.  Организирајќи  го  овој  настан  заедно,  Вие  ќе  помогнете  во  разоткривањето  на нашиот потенцијал и тоа  позитивно ќе влијание  на нашето општество.  Би  Ви  препорачале  да  го  прочитате  овој  предлог  за  соработка  и  се  надеваме дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание.    Со почит,  Oд oрганизаторите    

             

IAESTE Macedonia 


Накусо:   Годишната  Kонференција  е  најголемиот  и  најважниот  настан  на  ИАЕСТЕ,  кој  за  прв  пат  во  историјата  на  ИАЕСТЕ  ќе  се  одржи  во  Република  Македонија.  Конференцијата  е  поделена  на  два  позначајни  дела,  Конференција  (дискусии,  одлучувачки сесии и гласање) и Разменски сесии (сесии каде се разменуваат праксите).  На  овој  настан  кој  трае  една  седмица,  претставниците  на  ИАЕСТЕ  од  целиот  свет  се  собираат  на  едно  место  и    ја  планираат  работата  за  наредната  година  на  интернационално  ниво.  Инвестирањето  на  ваков  настан  е  предуслов  за  успешна  ИАЕСТЕ  година,  многу  разменети  пракси,  здобиено  искуство,  подобрена  соработка  помеѓу  студенти,  невладини  организации,  универзитети,  фондации,  институции  и  компании.  Годишната  Конференција  2012  е  единствен  настан  од  ваков  тип,  кој  ќе  се  одржи  во  Македонија,  за  првпат  во  историјата  на  ИАЕСТЕ.  Организирајќи  ја  Годишната  Конференција  овозможува  огромни  бенефиции  за  самата  држава,  начин  за  презентирање  на  нашата  држава  на  многубројното ИАЕСТЕ членство и иституциите  со  кои  соработуваме.  Преку  Пост‐ конференциска  тура  и  разгледување  на  знаменитости,  учесниците  имаат  можност  да  видат и научат повеќе за традицијата и културата во Македонија.  

       


Проектни цели:  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9

Размена на пракси за студенти за 2012  Средба на сите ИАЕСТЕ лидери  Анализа на работата за претходната година  Поставување на насока и глобални цели за тековната година  Дискутирање на нови идеи, можности и решавање на проблеми  Промовирање на ИАЕСТЕ Македонија на интернационално ниво  Подигање на свесноста за уникатните можности кои ИАЕСТЕ ги нуди за младите  во Македонија и целиот свет  Зацврстување на врските и соработката на ИАЕСТЕ со студентите, компаниите,  институциите, образовниот сектор, владин и невладин сектор  Промовирање на Македонскиот идентитет и култура на делегати од над 90  држави  Промовирање на Македонија како земја отворена за соработки од било каков  вид (размени, туризам, инвестиции...)  Привлекување на нови ИАЕСТЕ членови и млади луѓе во Македонија да заземат  проактивен пристап во текот на нивниот образовен процес, да инвестираат во  нивниот професионален развој и мотивирање да заземат активна улога во  општеството  Промовирање и поттикнување на културна соработка и мултиетничка  толеранција 

               

IAESTE Macedonia 


Соработка за време на организирањето на ГК   Ако се земе во предвид дека ИАЕСТЕ е непрофитабилна невладина организација, не е  возможно  да  се  организира  настан  од  овој  калибар  без  Вашата  помош.  Од  искуство  знаеме дека настаните кои најдобро сме ги организирале го добиле тој епитет бидејќи  биле организирани во соработка со некоја поголема компанија, Владата или пак некоја  друга институција. Токму поради овие причини и  Ве контактираме. 

Предлог за соработка    По детална анализа на потребите за организирање на Годишна конференција  (Ве молиме погледнете го приложениот буџет), Ви нудиме неколку пакети за  партнерство.  Во зависност од можностите и придобивките за кои ќе бидете  заинтересирани, Ве молиме земете ги предвид следниве пакети за партнерство:   • • • •

Platinum Golden  Silver  Branded 

             

 

IAESTE Macedonia 


Предности пред Конференцијата:  •

Вашето лого,  како  и  информации  за  вашата  компанија  на  нашата  официјална  веб  страна  (www.iaeste.org.mk)    Вашето  лого  на  сите  рекламни  материјали  (флаери,  покани,  постери  итн.)  кои  ќе  бидат  пратени  на  сите  ИАЕСТЕ  членки  пред  почетокот на Генералната Конференција  Вашето  лого  на  сите  рекламни  простори  кои  ќе  бидат  изнајмени  пред  почетокот  на  Генералната Конференција 

За време на Конференцијата:  • • • • • • •

Информации за вашата компанија во Конференциската брошура.   Вашето лого на сите материјали наменети за конференцијата (нотеси, пенкала  и  сл.) кои ги даваме во welcome пакетите на сите учесници.   Ваши брошури и рекламни материјали во welcome пакетите.  Ваши  брошури  и  рекламни  материјали  за  учесниците  за  време  на  Конференцијата и Размената на Пракси.   Вашето  лого  на  Официјалните  маички  за  Конференцијата,  како  и  на  волонтерските маички.   Вашиот банер / реклама / штанд во влезот на хотелите   Претставник од вашата компанија на Гала Вечерата заедно со уште многу други  гости  од  академски  институции,  други  компании  како  и  политички  претставници.   и многу повеќе ...  

         

IAESTE Macedonia 


За ИАЕСТЕ  ИАЕСТЕ  е  најголемата  студентска  организација,  присутна  во  87  држави  ширум  светот.  Од 1948 па се до денес, годишно над 6500 студенти заминуваат на пракси надвор од  својата држава и се стекнуваат со незаменливо искуство.  Членовите  на  ИАЕСТЕ  се  и  DAAD  (Германија),  British  Council  (Велика  Британија),  AIPT  (САД),  CIMO  (Финска),  EduFan  Management  Group  (Кина),  AMIPP  (Мексико),  Central  de  Intercambio (Бразил), CLOSI (Луксембург), VTK Gent (Белгија) и многу други.  Во  1952  година,  универзитетот  во  Белград  се  приклучува  во  ИАЕСТЕ  како  16та  придружна членка и се  отвораат  локални комитети во Загреб, Љубљана и Скопје. Во  јануари  1992  година,  локалниот  комитет  ИАЕСТЕ  Македонија  го  формираат  „Македонскиот  одбор  за  меѓународна  размена  на  студенти  од  техничките  факултети“ („ИАЕСТЕ Македонија“) и се приклучува во ИАЕСТЕ како придружна членка.  На Годишната Конференција во Мексико во јануари 1994 година, ИАЕСТЕ Македонија  добива статус на полноправна земја членка на меѓународно ИАЕСТЕ.  Оттогаш  па  до  денес  отворени  се  4  локални  комитети:  на  универзитетите    во  Скопје,  Битола,  Штип  и  Охрид.  Овие  комитети  од  1992  година  имаат  испратено  преку  700  студенти на пракса во странство и имаат вклучено преку 100 македонски компании во  разменската програма. Бројни наши професори, научници и деловни луѓе се сеќаваат  на праксите во странство преку ИАЕСТЕ. 

20 години ИАЕСТЕ Македонија и 60 години ИАЕСТЕ во Македонија  Во  2010  година  се  навршија  62  години  откако  студентите  од  техничките  науки  и  претприемачите  од  целиот  свет  почнале  да  ја  користат  можноста  на  меѓународната  програма за размена на пракси спроведена од страна на ИАЕСТЕ.   Во  2012  година,  ќе  се  навршат  20  години  од  постоењето  на  независниот  Национален  Комитет  ИАЕСТЕ  Македонија  и  60  години  од  постоењето  на  ИАЕСТЕ  Македонија  како  Локален Комитет во рамките на ИАЕСТЕ Југославија. Комбинирајќи ги овие два јубилеи,  ИАЕСТЕ ќе одржи голем број на настани, меѓу кои најголем е Годишна Конференција на  ИАЕСТЕ која се одржува уште од 1948 година, а за прв пат во Македонија. За време на  конференцијата  ќе  се  одржат  5  конференциски  сесии  како  и  5  разменски  сесии,  а  во  вечерните  часови  ќе  се  одржат  и  Традиционална  Македонска  Вечера,  Интернационална  Вечера  и  Гала  вечера.  Претставници  од  сите  87  земји  ќе  присуствуваат на оваа конференција. 

IAESTE Macedonia 


Активности на ИАЕСТЕ Македонија  Кампања за нови членови (Февруари ‐ Април)  Период во кој ИАЕСТЕ Македонија се промовира пред студентите од сите технички факултети  во  земјава  преку  презентации  во  текот  на  наставата,  преку  флаери,  постери  и  штандови  поставени на факултетите, се со цел да се дојде поблиску до членовите кои сакаат да бидат дел  од нашата организација. Кампањата завршува со Семинарот за Тренинг и Мотивација кој се  одржува  кон  крајот  на  Април  каде  се  одржуваат  работни  групи,  друштвени  активности  за  запознавање на новите членови и вечерна забава. 

Летна рецепција (Мај ‐ Септември)  Летната рецепција претставува најинтересниот и најзабавниот дел од годината, кога странците  доаѓаат  во  Македонија,  извршуваат  стручна  пракса,  се  забавуваат  и  ја  запознаваат  нашата  земја.  ИАЕСТЕ  Македонија  со  години  ја  држи  репутацијата  за  најдобра  летна  рецепција  во  Европа, запознавајќи ги странските практиканти со сите културни и уметнички убавини, но и со  ноќниот живот во нашата држава. За време на летната рецепција се посетуваат сите поважни  настани во Републикава, како што е Галичката Свадба, Фестивалот Браќа Манаки, Пиво Фест –  Прилеп и др. Во склоп на летната рецепција се одржува Интернационална Вечер, на која секој  од странците ја претставува својата држава со традиционална кујна и пијалоци. 

Job Raising кампања (Октомври ‐ Јануари)  Овој период е најважен за ИАЕСТЕ. Во овој период се  контактираат  над  300  компании  и  институции  од  целата територија на Република Македонија. Сето ова  се прави со цел да се оствари целта на ИАЕСТЕ: да се  соберат  пракси  за  странски  практиканти  од  компаниите  и  институциите,  кои  подоцна  на  Годишната  Конференција  во  Јануари  ќе  бидат  разменети за пракси за нашите студенти.  

IAESTE Macedonia 


Предлог за соработка  Нашиот предлог за соработка ќе зависи од тоа кои од горенаведените  предности ќе ги изберете, како и од помошта која ќе ни ја понудите.   Се надеваме дека ќе оствариме успешна и долгогодишна соработка и  ги очекуваме вашите предлози за соработка.   За било какви прашања, слободно контактирајте не.       Со почит,  ИАЕСТЕ Македонија                 

 

ИАЕСТЕ Македонија  ФЕИТ и МФС  Карпош 2 бб, 1000 Скопје  Република Македонија 

тел:  +389 2 30 65 069  факс:  +389 2 30 65 069 

IAESTE Macedonia 

www.iaeste.org.mk e‐mail: ac2012@iaeste.org 

Predlog za sorabotka  

Predlog za sorabotka za AC 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you