Page 1


Blå Skåne

Ledare

Nu måste mobilisera våra egna! Så har vi då kommit en bra bit in i supervalåret 2014. Våren börjar göra sitt intåg, åtminstone i vår del av landet. Ljuset återvänder och fåglarna hörs alltmer påtagligt. Visst blir livet lite lättare att leva! Ett annat säkert vårtecken är stämmor. MUF har haft sin distriktsstämma med livliga diskussioner om de flesta politiska frågor av någon dignitet och många motioner som alltid väcker debattlusten hos våra yngre. Förbundet har ingen stämma i år, däremot ett förbundsråd. Denna gång gästades vi av vår partiledare och statsminister, Fredrik Reinfeldt. En positiv injektion till alla de som närvarade. Viktigt för oss är att nu tydliggöra skillnaderna i svensk politik: på ena sidan en allians under Moderat ledning som tydligt visat en vilja och förmåga att komma överens. En allians som står för ordning och reda och som fortsätter med den arbetslinje som på ett framgångsrikt sätt lotsat Sverige genom den värsta krisen på länge. Mot detta står tre (ja, även detta är osäkert – hur många är det egentligen?) partier som lovar allt till alla. Bidrag ska höjas, investeringar ska ökas, alla verk-

samheter ska få mer och alla problem lösas. Givmildheten är stor och omfattar nästan alla, nästan alla – för det gäller naturligtvis inte alla dem som genom kraftigt ökade skatter ska bekosta all denna givmildhet. För så är det – löftena är inte finansierade! Stora hål gapar i oppositionens budget. Vid närmare eftertanke – när sänkte (s) skatten för vanligt folk senast? Är det inte snarare så att (s) alltid skapade sitt reformutrymme genom att höja en skatt eller två? För att inte tala om (v) och nu även (mp).

Med detta sagt hoppas jag att du också får tid att njuta av våren! Glöm inte att ladda dina batterier inför den långa valrörelsen, det kommer att behövas.

4

Valfokus 2014

5

Förbundsrådet

Den 1-2 februari samlades valledare från hela Sverige för att förbereda sig för Europaparlaments- och Riksdagsvalet.

Den 25 februari avhölls Moderaterna i Skånes Förbundsråd 2014 med över 150 deltagare på plats.

6

Förbundsordförande

LARS-INGVAR.LJUNGMAN@VELLINGE.SE

Vad händer hos våra sidoorganisationers verksamheter? Uppdatera dig om vad som är på gång!

10

EP-valet

De 5 toppkandidaterna till Europaparlamentsvalet presenteras lite kort om vad de vill göra i Europaparlamentet.

12

Moderaterna i Regionen

16

Sociala medier

Läs om nya regionrådet Stefan Lamme, hans bakgrund och hans politiska tankar, samt om hur ekonomin i Region Skåne ser ut.

Hur hanterar vi sociala medier och hur gör vi oss mer synliga på webben? Caroline Wessel förklarar.

NY Redaktör

ANSVARIG UTGIVARE

GRAFISK FORM & LAYOUT

Prenumerationsärenden

Darko Simic

Lars-Ingvar Ljungman

Martin William Landl

Anne Marie Melin

Skribenter i deTTa nr

UTGIVARE

PERIODICITET

TRYCERI & UPPLAGA

Camilla Andersson, Caroline Wessel, Marcus Lantz, Edith Escobar, Karl G Högberg och Ulrica Fors Stenmarck.

Moderaterna i Skåne

4 nummer per år

Tryckeri: Exaktaprinting Upplaga: 7600

darko.simic@moderat.se

lars-ingvar.ljungman@vellinge.se

Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö Telefon: 040-699 22 00

Landl Visuell Kommunikation

medlemstidning är den enda kommunikation som når samtliga medlemmar. Så missa inte kommande nummer av Blå Skåne! Har du förslag och idéer om hur vi kan göra tidningen bättre, tveka inte med att höra av dig till mig.

Samtalskampanjen Lars-Ingvar Ljungman

MQ, MSS, ÖM

Med anledning av att Daniel Runemalm har avslutat sin tjänst på förbundskansliet hos Skånemoderaterna, är jag den nya redaktören för Blå Skåne. Detta innebär också att Blå Skåne sakta kommer att få en ny form och ett nytt upplägg. Framöver kommer tidningen också att rikta sig mer till våra medlemmar som inte är så aktiva i partiet, då vår

DARKO SIMIC

REDAKTÖR BLÅ SKÅNE DARKO.SIMIC@Moderat.se

Vi måste nu motivera våra väljare att rösta i valet till EU. Mörka krafter mobiliserar på många håll i Europa. Man utnyttjar krisen och en skepsis eller rent av rädsla för det okända till att få väljarna att rösta fram ett sämre Europa. Tro inte att Gyllene gryning i Grekland eller Jobbik i Ungern vill ha det Europa som du och jag vill ha! Det vi faktiskt riskerar är en återgång till det Europa som skapat mer krig och elände än någon annan.

I detta nummer...

Ny redaktör för Blå Skåne

annemarie.melin@moderat.se

En person påverkas mer av samtal än av annonser, rubriker eller annan opersonlig kommunikation, med samtal bygger vi ett långsiktigt förtroende som är en av byggstenarna för att vinna Europaparlaments- och Riksdagsvalet. Fram till valdagen ska vi genomföra hela 135 000 väljarsamtal i Skåne. Samtalskampanjen i Skåne är i full gång och vi är nu uppe i drygt 30 000 genomförda samtal. Som hjälp i vårt arbete med att nå målen med samtalskampanjen så kan man nu ladda

ner appen “Hallå Sverige” där du med ett enkelt knapptryck rapporterar in dina samtal och är med oss mot målet om nära en miljon väljarsamtal i hela Sverige. Ett annat hjälpmedel i samtalskampanjen är ”Snabbgudie för samtalare” som är ett litet häfte med endast tre stycken A5 sidor text. I snabbguiden hittar man korta tips inför och under samtalen för att snabbt kunna komma ut och delta i samtalskampanjen så fort som möjligt.


Blå Skåne

Valfokus

Valfokus 2014 Den 1-2 februari var vi närmare 500 Moderater som samlades i Västerås för ett gemensamt Valfokus för att bli laddade med kampanjtips och information inför kommande val. Främst var det kommunernas valledare som närvarade och fick möjlighet att utbyta idéer med varandra. Vi var över 40 stycken skåningar som deltog dessa dagar och här kommer ett axplock av alla tankar, idéer och energi från några av våra skånska deltagare:

Tobias Billström

(migrationsminister, Malmö) Vad var det bästa med Valfokus? Att få stå på scen och känna gensvaret från 450 engagerade valledare - politik är en lagsport och tillsammans vinner vi den 14 september. Vad tar du med dig hem till din förening?

Känslan av att alla behövs och att tillsammans löser vi uppgiften. Och har roligt samtidigt. Vilket är ditt bästa kampanjtips inför kommande val?

Vad tror du? Dörrknackning såklart!

Läs mer om vad Carina Wutzler, Cecilia Fahlborg, Peo Lindholm & Jan Englund tyckte om Valfokus på skanemoderaterna.se/valfokus

Ladda ner samtalskampanjappen

4

Förbundsråd 2014 – Nytt Skåneprogram antaget Ett viktigt steg mot valet är taget i och med att förbundsrådet ägde rum den 25 februari på Akvariet i Malmö. Förbundsråd hålls vartannat år, då förbundsstämma inte hålls, och har till uppgift att redovisa skånemoderaternas förvaltning och ytterligare frågor som hänvisas dit av förbundsstyrelsen. En sådan fråga handlar om antagandet av ett politiskt skåneprogram för Skånemoderaterna att gå till val på. Rösberättigade på förbundsrådet är ordförande för moderata partiföreningar och kretsordförande i Skåne, samt förbundsstyrelsens ledamöter, MUF Skånes distriktsstyrelse och ordförande för MUF-föreningar. Därutöver valde förbundsstyrelsen att bjuda in regiongruppens ledamöter, kommunalråd och gruppledare i fullmäktigegrupper, riksdagsledamöter och kommunvalledare. Sammantaget var det omkring 150 ledande skånemoderater som träffades för att diskutera och anta Skåneprogrammet. Inledde kvällen gjorde statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt, som under 45 minuter pratade och svarade på frågor om vägen fram till valet, våra politiska utmaningar och hur vi förbereder oss för två tuffa valrörelser. Tanken med Skåneprogrammet är att skildra berättelsen om vad Skånemoderaterna vill på kommun-, region- och

riksdagsnivå. Programmet har vuxit fram genom ett gemensamt arbete för att vi ska förklara vår politik, vad vi har gjort och framförallt vad vi vill göra för invånarna i Skåne. Programmet ska vara en av grund pelarna för hur vi ska uppfattas som parti och hur vi kommunicerar med skåningarna. Så som Skåneprogrammet följer partiets nationella kommunikationsmönster och har samma anda som det nationella uttrycket ”Alla behövs”, likaså skall kommunernas kommunikation och anda spegla Skåneprogrammet. Programmet är viktigt för att vi som parti skall kunna kommunicera och uppfattas likadant på nationell, regional och lokal nivå.

lokala frågorna till vår regionala politik. Programmets innehåll kan användas som en inspiration och för att utforma kampanjer med dokumentet som grund. Skåneprogrammet kommer även att användas för att utforma kampanjer som riktar sig till specifika målgrupper och som riktar sig till specifika kampanjtillfällen. Innehållsmässigt ligger tonvikten på programmet kring frågor som handlar om Skåne som en region med växande möjligheter, tillgång till en bra skola, mångfald och öppenhet, kollektivtrafik och sjukvård.

Skåneprogrammet kommer vara en dynamisk skrift, som efterhand kan utvecklas med de frågeställningar som är centrala fram till valen. Detta för att vi tillsammans ska länka de

5


Blå Skåne

Moderata Seniorer

Moderata Seniorer i Skåne inför valet

Rapport: Moderata Kvinnor i Skåne

Moderata Seniorerna har nu igångsatt arbetet med en folder som skall vara ett komplement till det material som kommunföreningarna har, exempelvis ”Hushållsbroschyren” och annat lokalt material. Moderata Seniorers valfolder har beslutats av seniorrådet och Länsförbundet kommer att hjälpa oss med finansiering och produktion. Foldern har en förstasida som är gemensam för alla kommuner i Skåne, och kommer att se ut som till höger:

Låt mig börja med att tacka er alla för året som gick. Inte minst min bästa styrelse med Ulrika Dakouri och Anna Tinglöf. Aldrig tidigare har vi varit fler på våra aktiviteter och ert gensvar är fantastiskt. Det såg vi inte allra minst när projektet Sjukvårdsambassadörerna presenterades i höstas. Många var de som sökte, kraven var höga och tjugotalet kvinnor blev antagna från ett stort antal skånska kommuner.

Det övriga innehållet i foldern får de lokala Moderata Senioransvariga ta ansvar för och anpassa till de sakpolitiska framtidstankar som respektive kommuns Moderata Seniorer vill framföra till väljarna. Vi har valt temat förebyggande hälsovård, som kan inrymma både fysiska och psykiska faktorer och som kan exemplifieras med : - Utanförskap genom knappa ekonomiska resurser - Möjligheten till regelbunden motion och träning - Social samvaro genom olika aktiviteter - Otrygghet i bostadsområdet och vid

Den tid och det engagemang som dessa kvinnor nu visar är enastående. Målet är att genomföra en bit över 200 verksamhetsbesök runtom på våra skånska sjukhus för att i dialog med personalen lyssna in erfarenheter av de satsningar och organisationsförändringar som skett det gångna året. Utöver detta kommer en rad andra aktiviteter att genomföras av dessa Sjukvårdsambassadörer fram

promenader på grund av dålig utemiljö - Möjligheten att påverka situationen på äldreboendet - Matkvalitet och matdistribution - Valfrihet i hemtjänsten och därmed acceptera LOV:en. - Bostadsbyggande för mera blandat boende liksom kategoriboende - och mycket annat Moderata Seniorer i Skåne vill alltså göra konkret politik av detta genom att Senior-representanterna i varje kommun engagerar sig. Länsförbundets kansli kommer att trycka upp en upplaga separat för var och en av Skånes 33 kommuner.

Karl G Högberg

Ordförande Moderata Seniorer i Skåne

Mera från Moderata Seniorer i Skåne

Program under våren

Aktiviteterna blir fler och målinriktade inför valet och Moderata Seniorerna planerar för ett antal informationsmöten under våren. Seniorerna har en ny logotyp som fastställts av Partistyrelsen, och som nu skall användas i allt vårt material.

- Samtliga ledamöter i Seniorrådets arbetsutskott kommer att träffa representanter för ”sina” kommunansvariga fram till den 17 februari, då de lokala valfoldrarna, enligt artikel, skall vara färdiga. - Seniorrådsmöte med alla kommunansvariga presenterar det färdiga arbetet den 31 mars. - Moderata Seniorer i Skåne håller Vårmöte i Ängelholm den 16 maj. - Den förra hösten välbesökta ”Götalandsträffen” i Nässjö, återkommer i vår, liksom förra året lokaliserad till Nässjö, den 11 april. - Moderata Seniorer i Sverige har Årsmöte 2014, på Hotell Foresta, Lidingö Stockholm, den 25 – 26 april. Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

6

till valdagen. Sjukvårdsambassadörerna är ett gemensamt projekt mellan Moderata Kvinnor i Skåne och Moderaterna i Region Skåne.

munsatsningar ur ett praktiskt och konstruktivt perspektiv. Under dagens diskussioner var den röda tråden tydlig. Moderata skånska kommuner satsar på skolan och en låg skattesats står inte i vägen för att satsningar sker. Vellinge, Kävlinge och Staffanstorp är tre tydliga exempel på det.

Följ oss i vårt arbete på Facebook – Moderata Kvinnor i Skåne Vill du engagera dig mer aktivt? I januari hade vi en föreläsning om skolan under rubriken ”Moderata kommuner satsar på skolan”. En föreläsning som drog fullt hus. På plats fanns Utbildningsnämndens ordförande för Vellinge kommun, Carina Wutzler, som valde att presentera Sveriges bästa skolkom-

Hör av dig till: ulrika.dakouri@moderat.se

Ulrica Fors Stenmarck Ordförande Moderata KVINNOR I SKÅNE

Rapport: Öppna Moderater i Skåne Snart är det två år sedan Öppna moderater distrikt syd bildades och på två år har vi lyckas bli det näst största distrikt inom Öppna Moderatförbundet. Antalet medlemmar har ökat och engagemanget för våra frågor likaså.

är att lyfta och öka medvetenheten i frågor som rör HBT-personer. I Syd har vi fokuserat på familjefrågor, diskriminering och bemötande i vardagen. Vårt syfte

Bland våra insatser har vi bland annat genom ett samarbete mellan ordförande i Öppna Moderater Syd och vice ordförande för Barn- och Skolnämnden i Lunds stad gett förvaltningen i uppdrag att genom olika informationsinsatser arbeta för att öka medarbetarnas kompetens så att även HBT-föräldrar får ett gott bemötande av skolans personal.

Vårt mål är att informera alla moderatföreningar om vad man kan göra och hur man kan påverka i respektive kommun. Vi fortsätter med våra temakvällar. Senaste temakvällen var den 28 februari med Ulrica Schenström som tidigare varit statssekreterare i statsrådsberedningen och pratade om valen 2014, opinionen och vilka frågor som väljarna värderar högt.

Vi vill gärna bjuda in alla skånemoderater att bidra med idéer och synpunkter men även att de som vill att vi kommer och håller en föreläsning om våra frågor kontaktar oss.

2014 kommer vi att engagera oss mycket i valrörelsen och lyfta våra frågor i våra respektive kommuner och föreningar. 30-31 maj är

det Landskrona Pride och då tänker vi delta tillsammans med Landskronamoderaterna.

Den 29:e mars har vi vår årsstämma, efter det kommer vi att planera verksamheten för resten av året.

Edith Escobar

Ordförande Öppna Moderater Syd Epost: edith.escobar@moderat.se Mob. 0709-580263

7


MUF Skåne

Under andra helgen i februari anordnades distriktsstämman för MUF Skåne på hotell Scandic Triangeln. Med över 100 personer på plats var pulsen hög och det märktes att alla var laddade för en helg fylld med politiska diskussioner.

I talarstolen debatterades det på en

hög nivå kring alla propositioner och motioner som behandlades på stämman. Det var extra roligt att se nya medlemmar ta plats i talarstolen, extra varmt välkomna till er och bra jobbat! Under stämman närvarade även ett par gäster, vi var väldigt glada att dessa kunde närvara och vi vill med det rikta ett stort tack till; André Assarsson, Erik Bengtzboe, Fredrik Axelsson, Gunnar Hökmark, Gustav Schyllert,

Jonas Jacobsson Gjörtler, Tobias Billström, Lars-Ingvar Ljungman, Louise Meijer, Patrick Reslow och Ulrica Fors Stenmark.

som blev årets förening, Dan Ishaq som blev årets ordförande och Moderata studenter Lunds universitet som kammade hem värvarpokalen.

På stämmomiddagen hölls många

Ett annat fint pris som delades ut

fina och känslofulla tal till personer som på olika vis har bidragit till distriktets utveckling under det gångna året. Utöver alla tal under middagen delades det ut tre fina priser; årets förening, årets ordförande och värvarpokalen. Stort grattis riktas till Malmö MUF

under stämman var årets stjärnskott som även vinner Jonas Jacobsson Gjörtlers stipendiet. Det här priset vann Julia Klingberg som under året har visat stort engagemang – stort grattis!

Den nya distriktsstyrelsen samt MSU-kommitteen som valdes

under helgen består av följande personer:

Distriktsordförande: Marcus Lantz, Lund MUF (nyval) 1:e vice ordförande: Noria Manouchi, Malmö MUF (omval) 2:e vice ordförande: Julia Persson, Ystad/Österlen MUF (nyval)

Ordförande MSU-kommitten: Nils Paulsson, Lund MSU (nyval) Vice ordf. MSU-kommittén: Emily Strömbäck, Kristianstad MUF (nyval)

Ledamöter: Ludvig Ceimert z, Kristianstad MUF (omval) Kasper Gieldon, Lund MUF (omval) Nils Hjalmarsson, Helsingborg MUF (nyval) Adéle Olander, Mellanskåne MUF (nyval) Albin Schyller t, Vellinge MUF (nyval)

Ledamöter MSU-kommittén: Lina Cronquist, Lund MSU (nyval) Julia Klingberg, Helsingborg MSU (nyval) Paula Sander, Malmö MSU (nyval) Mathilda Widerberg, Ystad/Österlen MUF (nyval)

Efter en lyckad stämma blickar vi framåt mot de valrörelser som ska genomföras, mot alla de val som ska vinnas och mot att få Fredrik Reinfeldt omvald för tredje gången! 8

Moderat Skolungdom

STÄMMA 2014

Distriktstyrelsen

Blå Bladet

Marcus Lantz

Noria Manouchi

Julia Persson

Adéle Olander

Kasper Gieldon

Nils Hjalmarsson

Nils Paulsson

Emily Strömbäck

Lina Cronquist

Paula Sander

Ludvig Ceimertz

Julia Klingberg

Albin Schyllert

Mathilda Widerberg

Nyvald distriktsordförande i MUF Skåne Mitt namn är Marcus Lantz och

jag valdes på distriktsstämman 8-9 februari till ordförande för MUF Skåne. Först och främst vill jag återigen tacka alla medlemmar för förtroendet att leda distriktet genom detta historiskt viktiga år. Jag vill också tacka alla deltagare för en fantastiskt trevlig helg under distriktsstämman. Vi hade många bra debatter och extra roligt var att se så många nya medlemmar delta på sin första stämma och dessutom göra debut i talarstolen! Det var också kul att under stämman se och känna den energi som finns i organisationen inför den valrörelse som står för dörren. Vi har goda förutsättningar att bedriva en

väldigt bra valrörelse och med den energi och den stämning som vi idag har i MUF Skåne, och hela ungdomsförbundet, tror jag att vi kommer få fler unga väljare än någonsin att rösta på Moderaterna. Utmaningen för oss blir att nå ut till alla första - och andragångsväljare med vårt budskap. Jag är övertygad om att lägre kostnader för att anställa, mer kvar i plånboken efter skatt och en skola med fokus på kunskap är viktiga frågor för att fler unga ska få ett jobb att gå till. Vi behöver fortsatt göra det billigare och enklare att anställa, göra det mer lönsamt att arbeta och fortsätta utveckla skolan till det bättre. Mot vår politik för fler jobb och en bättre

skola har vi ett alternativ som med precision vill göra det svårare för oss unga att få ett jobb. Högre kostnader för att anställa unga och en dubblering av restaurangmomsen är inte rätt väg att gå om man menar allvar med att ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningarna framöver. Vi i MUF kommer kämpa för att nå ut till unga väljare och berätta om dessa skiljelinjer och vad vi tror är rätt väg för att ge fler unga möjlighet till en första arbetslivserfarenhet. Nu ser vi till att tillsammans vinna val! Marcus lantz

distriktsOrdförande MUF SKÅNE

9


EP-VAL

Blå Skåne

DE 5 EU-TOPPKANDIDATERNA Gunnar Hökmark

Ålder: 37

Ålder: 50

Yrke: Civilekonom, Europaparlamentariker och parlamentets ende skånskspråkige ledamot

Yrke: Europaparlamentariker

Yrke: Folkvald Europaparlamentariker och kandidat till Europavalet den 25e maj

Viktigaste frågorna: Slå vakt om den fria rörligheten, utvidga den inre marknaden, reformer stärkt konkurrenskraft, mer resurser till forskning och utveckling och att EU ska kunna vara en stark aktör i världen.

5 snabba Hur många procent får vi i EPvalet: Mer än i förra valet Fler eller färre medlemsländer: Fler Vindkraft eller kärnkraft: Mindre olja Krona eller Euro: Euro (mer värd än en krona!) GuyLian eller Marabou: Marabou

Politisk bakgrund: MUFordförande 2002 - 2004, Europaparlamentariker sedan 2004. 1998-2002 satt jag i Landstinget i Uppsala och Kommunfullmäktige i Enköping.

Ålder: 28

Ålder: 44

Yrke: Riksdagsledamot, jur. stud.

Yrke: Informatör

Politisk bakgrund: Medlem i MUF och moderaterna sedan 13 år tillbaka. Distriktsordförande MUF Dalarna under 3 år. Andra mandatperioden som kommunalt förtroendevald i Borlänge. Första mandatperioden som riksdagsledamot.

Politisk bakgrund: Jag blev intresserad av Europapolitik när jag började engagera mig för nordiska frågor och jag insåg vilken gemensam kraft vi kan vara i Europasammanhang.

Viktigaste frågorna: Jag vill fortsätta kämpa för bra mat på våra tallrikar, för att jobben ska bli fler, och för att kvinnor ska synas mer! Jag brinner för ett bättre Europa för fred, frihet och företagande.

Viktigaste frågorna: Jobbfrågan och det nationella självbestämmandet. Unionens överallt annat viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt. Här krävs en tydligare inriktning från unionens sida med tydliga reformer för finansiell stabilitet och mer fokus på att undanröja handelshinder. Samtidigt är det berättigat att kritisera den riktning unionen har tagit de senaste åren, där vi kunnat se ett svällande federationsbygge utan nytta för någon på bekostnad av medlemsländernas självbestämmande. Den utvecklingen vill jag verka för att bryta.

5 snabba

5 snabba

Hur många procent får vi i EPvalet: The sky is the limit!

Hur många procent får vi i EPvalet: Målet måste vara detsamma som i riksdagsvalet, vi ska bli störst

Fler eller färre medlemsländer: Fler!

Fler eller färre medlemsländer: Fler länder som sköter sin ekonomi.

Krona eller Euro: Euro i teorin, krona idag.

Vindkraft eller kärnkraft: Både och.

Vindkraft eller kärnkraft: Ser ingen motsättning, vi behöver båda.

GuyLian eller Marabou: Marabou

Krona eller Euro: I dagsläget Kronan

Viktigaste frågorna: Frihandelsavtalet med USA kommer vara den enskilt viktigaste frågan. Betydelsen av att knyta samman världens två största ekonomier kan inte överdrivas.

5 snabba Hur många procent får vi i EPvalet: Minst 25! (fem mandat) Fler eller färre medlemsländer: Utan tvekan fler! Vindkraft eller kärnkraft: Både och. Det ska vara upp till marknaden, inte politiker

Cecilie Tenfjord-Toftby

Anna Maria Corazza Bildt

Ålder: 61

Politisk bakgrund: MUF-ordförande 1979-84, riksdagsledamot 1982-2004, partisekreterare 1991-99, ordförande för konstitutionsutskottet 2003-04, ledamot av Europaparlamentet 2004-, vice ordförande för EPP-gruppen 2007-

10

Christofer Fjellner

Carl-Oskar Bohlin

Politisk bakgrund: Freds- och människorättskämpe i krigets Balkan på 90-talet; internationella uppdrag för bl.a. FN och EU; entreprenör och matföretagare, vilket ger mig en viktig förankring i verkligheten; medlem i (M) förbundsstyrelse för Stockholm; aktivt engagerad i Eurokampanjen 2003.

GuyLian eller Marabou: Marabou

Viktigaste frågorna: För mig är miljön den primära frågan och framförallt ligger frågan om marina nedskräpningen mig varmt om hjärtat. Därefter är frågor som rör arbetsmarknad och trygghet väldigt viktiga. Jag menar att vi ska ta med vår arbetslinje till Europa genom att tala med en stark nordlig röst. Här i Sverige har arbetslinjen varit Moderaternas och alliansregeringens viktigaste verktyg för att stärka ekonomin och vardagen.

5 snabba Hur många procent får vi i EPvalet: Över 22% Fler eller färre medlemsländer: Fler länder långsiktigt Vindkraft eller kärnkraft: Både och behövs och det ena utesluter inte det andra. Krona eller Euro: Krona i nuläget

Krona eller Euro: Krona GuyLian eller Marabou: Marabou såklart!

11


Intervju

Region Skåne

Balans i Region Skånes ekonomi

I november 2013 valdes läkaren och politikern Stefan Lamme till nytt regionråd i Region Skåne. Som ordförande i Vårdproduktionsberedningen ansvarar han för all offentligt utförd vård i Skåne och är därmed en av våra tyngsta politiker. Samtidigt lämnade han en annan tung roll, den som Socialnämndens ordförande i Simrishamns kommun. Rollerna som politiker och läkare har under hela hans karriär legat vid sidan av varandra men ofta flätats samman.

Under flera år har vi nåtts av uppgifter om ett besvärlig ekonomisk läge för regionen. Men nu har ett tydligt trendbrott skett. I bokslutet för 2013 visar regionen inte bara ekonomisk balans utan ett resultat som är 200 miljoner kronor bättre än budget. Köerna minskar och kollektivresandet ökar. Och för 2014 görs nu en kraftsamling av resurser på vården. Ytterligare 1.500 miljoner kronor har tillförs den skånska vården. 2013 blev ett bra år för Region Skåne.

För första gången under mandatperioden blev det ett positivt resultat på 508 miljoner kronor vilket är drygt 200 miljoner kronor bättre än den av Regionfullmäktige fastställda budgeten. En resultatförbättring med hela 800 miljoner kronor mellan 2012 och 2013.

KRITIKER försöker förringa resultatet och hävda att det bara nås genom så kallade engångseffekter. Men en analys visar att även om alla extraordinära poster räknas bort så uppvisar regionen ett positivt resultat och ett förbättrat resultat mellan 2012 och 2013 på i storleksordningen 760-800 miljoner kronor. Under 2013 har ett tydligt trendbrott skett i regionens ekonomi. Regionen har använt skattebetalarnas pengar på ett mer effektivt sätt. Kostnadsökningen under 2013 uppgår till endast två procent, den lägsta ökningstakten sedan regionen bildades för 15 år sedan. Under 2013 har även nettolåneskulden minskat och likviditeten ökat. Extra glädjande är att regionen lever upp till alla de nya och tuffare finansiel-

la mål som ett enigt Regionfullmäktige fastställt, detta redan under det första året som de varit gällande. Det är ett klart styrkebesked och oerhört viktigt för att möta de omfattande investeringsprogram i de skånska sjukhusfastigheterna som regionen står inför. För att möta dessa måste det vara ordning i regionens ekonomi, något som nu uppnåtts. Även i övrigt har Region Skåne tagit flera viktiga steg i rätt riktning under 2013. Servicen till skåningarna har blivit bättre och tillgängligheten och valfriheten i den skånska vården har ökat än mer. Vårdköerna har minskat ytterligare och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under tio av tolv månader, vilket är bättre än någonsin. Andelen nöjda resenärer i Skånetrafiken har stigit något under året och resandet med Skånetrafiken har ökat för femtonde året i rad.

till så att skåningarna får den allra bästa vården, utan onödiga väntetider, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M). - Det är glädjande att vi nått ekonomisk balans. Att regionen nu har en robust ekonomi är viktigt. Det minskar vår sårbarhet och är dessutom avgörande med tanke på de stora miljardinvesteringar vi nu står inför för att modernisera i våra sjukhusfastigheter under de närmaste åren, säger Pia Kinhult.

– Jag är väldigt glad över att regionens medarbetare har lyckats korta köerna så att skåningarna nu får vård så mycket snabbare än när socialdemokraterna styrde. Nu fortsätter vi arbetet för att se

Fakta om Regionens ekonomi 2013: 12

INTERVJU: Stefan Lamme

Positivt ekonomiskt resultat på 508 miljoner kronor 200 miljoner kronor bättre än budget Resultatet förbättrat med 800 miljoner kronor mellan 2012 och 2013 Lägsta kostnadsökningen under regionens 15 år Alla finansiella mål uppnåddes Nettolåneskulden minskade med 44 procent Likviditeten ökade

Blå Skåne träffade Stefan för ett samtal som kom att handla mycket om politiskt engagemang och hur man bäst utvecklar sjukvården. Hans politiska engagemang började med att han som fjortonåring följde med sin far på studiecirkel om kommunsammanslagningar hos Högerpartiet 1962. I den efterföljande valrörelsen var han en aktiv och engagerade kampanjarbetare.

Hur är det att vara regionråd?

– Kan man hålla nere arbetstiden till 60 timmar så är det en bra vecka. Jag gör väldigt mycket besök i våra olika verksamheter inom vården. Det måste man göra. Man måste få intryck från verkligheten i vården och då inte bara från dem som är chefer. Både små och stora frågor hamnar på hans bord. Han ser det som sin roll att vara en överbryggare mellan vården och den politiska ledningen. Därmed håller han sig ständigt uppdaterad och informerad även om sådana frågor som inte ligger på den politiska nivån och där tjänstemän har rätt att fatta beslut på delegation. – I slutändan är det vi politiker som får bära hundhuvudet så det gäller att vara på hugget, säger han.

Vad handlar valet i Region Skåne om i höst?

– För mig handlar regionvalet om huruvida vi ska ha fortsatt utveckling av vården med en moderatledd femklöver eller om ett väldigt vänstervridet styre ska ta vid. Ett vänsterstyre kommer att innebära ett initialt resurstillskott genom skattehöjningar men också en förlorad känsla för hur vården måste utvecklas. Skånsk sjukvård går nu åt rätt håll. Det är väldigt viktigt att den får fortsätta att utvecklas i samma riktning.

LÄS HELA INTERVJUN PÅ SKANEMODERATERNA.SE/LAMME

165 miljoner till Region Skåne för korta köer Varje år för de landsting och regionen som uppfyller vissa krav ta del av den satsning på tillgänglighetsarbete inom vården som regeringens och SKL (Sveriges kommuner och landsting) beslutade om 2008, den så kallade kömiljarden.

ta emot drygt 100 miljoner kronor. Nu har slutgiltiga summan från Socialdepartementet meddelats och Region Skåne får i år drygt 165 miljoner. (165 463 738 kronor.) Drygt 100 miljoner av dessa avser ersättning för god tillgänglighet till operationer och annan åtgärd. Tidigare år han Skåne fått 100 miljoner (2012) respektive 92 miljoner (2011).

2012 fick Region Skåne

Kömiljarden är en statlig ersättning till alla Sveriges landsting och regioner för gott tillgänglighetsarbete. Varje månad mäts hur många patienter som står i kö till besök och operation/övrig

åtgärd mer än 60 dagar. Alltså ett skarpare krav än vårdgarantin som är 90 dagar. Grundkravet är 70 procent och excellensnivån ligger på 80 procent. Region Skåne har god tillgänglighet till vården och har därmed fått bra utdelning från kömiljarden. – Utdelningen från kömiljarden visar att vi har en god tillgänglighet till specialistvården i Skåne. Köerna har de senaste åren minskat för både besök och operationer. Detta är såklart mycket bra för skåningen som behöver vård. Färre skåningar får vänta allt kortare tid på specialistvården, säger Carl Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Region Skåne fick näst störst utdelning i landet, bara Stockholm fick mer pengar med 209 miljoner. Västra Götaland fick 118 miljoner.

13


›› HITTA DIN ORDFÖRANDE

Anslagstavlan

tar Daniel Runemalm slu på Skånekansliet an de som partiombudsm Daniel Runemalm arbeta r ha och 14 20 ri rua feb fram till och med den 28 och t live i nya utmaningar därefter valt att ta sig an , kok ng Ba i t s att vara bosat kommer fortsättningsvi an sed t slie an nek skå etat på Thailand. Daniel har arb rbe da me d atta psk up it en valet 2006 och har var har och i organisationen. Vi or leg kol de bå av e tar ngar dri än för ra ibland vill gö stor respekt för att man ar! ing an utm nya a till i sin och önskar Daniel lycka

Följ oss på Facebook och Twitter Du har väl inte missat att Skånemoderaterna finns på Facebook, Instagram och Twitter? Följ oss gärna och ta del av bilder, inbjudningar, kampanjer och håll dig uppdaterad om vad som händer för tillfället.

ril Valkickoff den 26 ap Skånemoderaterna en Den 26 april anordnar n stadion i Malmö och de valkickoff på Swedbank på m gra spännande pro startar 13.00. Vi har ett t, blir det middag och fes så llen kvä t dagen och mo för set Pri . .00 01 n cka klo valkickoffen avslutas vid 5 nerat och ligger på 39 tio ven sub är fen kof valkic rs, ma sig fram till 31 kronor om man anmäler 5 kronor. Sista anmäln69 n de tna därefter är kos på ril. Anmäl dig på idag ingsdagen är den 11 ap 6april skanemoderaterna.se/2

14

›› FÖRENING

Digital Kandidatutbildning Skånemoderaterna erbjuder nya medlemmar, och äldre medlemmar som vill fräscha upp sina kunskaper, en digital kandidatutbildning! Utbildningen innehåller flera delar, såsom vad förtroendemannarollen innebär och vilka krav som ställs på en politiker, information om våra policyers och hur vi uppträder mot varandra inom partiet, hur vi kampanjar och kommunicerar samt naturligtvis vår politik och ideologi. Efter varje avsnitt finns ett test som visar om kandidaten har förstått innehållet i det man just studerat. Behöver du hjälp med att komma igång? Kontakta Caroline Wessel, caroline.wessel@moderat.se

Samtalsutbildning 25 mar s Som ett led i skånemodera terna mål att nå 135 00 0 samtal bjuder vi den 25 mars från klockan 18.00 till 20.00 in till utbildning i samtalskampanj på Skånekansliet i Malmö. Fika ser veras från 17.30. Vi kommer även grundligt gå igenom “Hallå Sverig e”appen för rapportering av samtal. Sista dagen att anmäla sig är den 21 mars och du anmäler dig på skanemod eraterna.se/utbildning Utbildningen är kostnadsf ri och antalet platser är begränsade. En del platse r är reserverade för sam talsansvariga från föreninga rna. Anmäl dig därför redan idag!

Glöm inte betala din medlemsavgift för 2014!

Medlemsaviseringen har gåt t ut för 2014 och ska ha nått alla medlemmar. Det finns flera sätt att betala medlemsavgiften på. Det bästa är att använda den avin som har gått till alla medlemmar, men det går också bra att betala in direkt på Skånemoderaternas plusgiro 24489-7. Behöver du en ny avi, kontakta förbundskansliet.

BJUV BROMÖLLA BURLÖV BJÄRE-BÅSTAD ESLÖV HELSINGBORGSKRETSEN CITY MARIA-FILBORNA MELLERSTA NORDVÄSTRA RAUS RYDEBÄCK-MÖRARP TÅGABORG HÄSSLEHOLMSKRETSEN BJÄRNUM-VANKIVA HÄSSLEHOLM HÄSTVEDA-FARSTORP SÖSDALA-TORMESTORP TYRINGE VITTSJÖ HÖGANÄS KULLABYGDEN HÖRBY HÖÖR KLIPPAN KRISTIANSTADSKRETSEN C4 NORRA SÖDRA DEGEBERGA ÅHUS KÄVLINGE LANDSKRONA LOMMA-BJÄRRED LUNDAKRETSEN DALBY GENARP LUND SÖDRA SANDBY VEBERÖD MALMÖKRETSEN CENTRUM HUSAREN HUSA-V SKRÄVLINGE LIMHAMN PETRI SLOTTSSTADEN SÖDER-OXIE SYDVÄST OSBY PERSTORP SIMRISHAMNKRETSEN KIVIK-GÄRSNÄS SIMRISHAMN SJÖBOKRETSEN SJÖBO-BLENTARP NORRA OCH ÖSTRA FÄRS SKURUP STAFFANSTORP SVALÖV SVEDALA TOMELILLAKRETSEN BRÖSARP ONSLUNDA TOMELILLA TRELLEBORG VELLINGEKRETSEN VELLINGE-MÅNSTORP HÖLLVIKEN SKANÖR-FALSTERBO YSTAD ÅSTORP ÄNGELHOLMSKRETSEN BARKÅKRA HJÄRNARP-TÅSTARP MUNKA-LJUNGBY ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA ÖSTRA GÖINGE

›› ORDFÖRANDE BERTIL OLSSON JOHAN LARSSON NILS HOLMQVIST JAN AHLSTRÖM CHRISTINE MELINDER JONAS JACOBSSON GJÖRTLER MARIE WEIBULL KORNIAS EVA NORELL MATHIAS JOHANSSON PATRIK BELLNER KJELL MÖLLER HANS BORG LENA BJERNE PEO LINDHOLM BENGT TROEDSSON PÄR PALMGREN ERNST HERSLOW ROLF TRONÄSS JOHAN BERGLUND KENNETH ARONSSON GÖRAN BENGTSSON LARS LINDWALL BJÖRN ANDREASSON HANS-BERTIL SINCLAIR GÖRAN MONTAN MARIA MALMER STENERGARD ROLF LIDSÄTER BENGT MOHLIN SYLVIA OLANDER PETER JOHANSSON JOHAN ERICSSON ERIK RAITA MOZHGAN ZACHRISON MATS HELMFRID LOUISE REHN WINSBORG RIKARD ANEHUS ULLA STÅLBERG GÖRAN BRINCK KLAS SVANBERG PATRICK RESLOW TOMAS PETERSSON ANNA GUSTAFSSON ROBERT LENIR GÖRAN WIBERG TORBJÖRN TEGNHAMMAR CAROLINE WESSEL TONY RAHM RAGNHILD STÅLEKER CARL MAGNUS NILSSON HÅKAN ABRAHAMSSON KRISTINA ÅHBERG STEFAN LAMME SVEN OLSSON KENT IVAN ANDERSSON BERIT LUNDSTRÖM GUNBORG JOHANSSON ANDERS KRISTIANSEN CARL SONESSON OLOF RÖSTIN DANIEL PEDERSEN MAGNUS BJÖRKMAN AGNE ANDERSSON LENA BERNDIN MIKAEL BRORSSON ULF BINGSGÅRD LARS-INGVAR LJUNGMAN CARINA WUTZLER ANNA MANNFALK ANDERS HANSSON CECILIA FAHLBORG HENRIK DANIELSSON ROBIN HOLMBERG TOMAS FJELLNER MATHS KJELLIN DANIEL JÖNSSON ELISABETH S KULLENBERG LENNART SVENSSON PER-ERIC MATTSSON

›› E-POST

›› TELEFON ›› FÖRBUNDS- OCH KRETSKANSLIER

BERTIL.OLSSON@MODERAT.SE JOHAN@BROMOLLAMODERAT.SE NHOLMQVIST@TELIA.COM JANAHLSTROM@ME.COM CHRISTINE@MELINDER.NU JONAS.JACOBSSON.GJORTLER@MODERAT.SE MARIE.WEIBULL.KORNIAS@MODERAT.SE EVA.NORELL72@GMAIL.COM MATHIAS.JOHANSSON@MODERAT.SE BELLNER@SPRAY.SE KJELL.MOLLER@LM.LRF.SE BORG.HANS@HOTMAIL.COM LENA@BJERNE.SE PEO.LINDHOLM@MODERAT.SE BENGT.TROED@TROEDS.SE PAR.PALMGREN@TELIA.COM ERNST.HERSLOW@MODERAT.SE ROLF.TRONASS@TELIA.COM FARBROR.JOHAN@TELIA.COM KENNETH.LEHULT@TELIA.COM GORAN.BENGTSSON@HOGANAS.SE LARSLINDWALL@TELIA.COM BJORN.ANDREASSON@MODERAT.SE HANSBERTIL.SINCLAIR@MODERAT.SE GORAN.MONTAN@RIKSDAGEN.SE MARIA.STENERGARD@MODERAT.SE ROLF.LIDSATER@MODERAT.SE B.MOHLIN@TELIA.COM SYLVIA.OLANDER@SWIPNET.SE PETER@NUTRION.SE JOHAN.ERICSSON@OMNIPROTECT.SE ERIK.RAITA@MODERAT.SE MOZHGAN.ZACHRISON@LOMMA.SE MATS.HELMFRID@MODERAT.SE LOUISE.REHN@MODERAT.SE RIKARD.ANEHUS@GMAIL.COM ULLA.STALBERG@MODERAT.SE GORAN.BRINCK@MODERAT.SE KLAS.SVANBERG@SVANBERGCO.SE PATRICK.RESLOW@MODERAT.SE TOMAS.PETERSSON@MODERAT.SE ANNA.GUSTAFSSON@MODERAT.SE ROBERT@LENIR.SE GORANWIBERG@TELIA.COM TORBJORN.TEGNHAMMAR@MODERAT.SE CAROLINE.WESSEL@MODERAT.SE MODERATTONY@MSN.COM RAGNHILD.STALEKER@SPRAY.SE CARL-MAGNUS.NILSSON@TELIA.COM HAKAN.ABRAHAMSSON@MODERAT.SE KAHBERG@GMAIL.COM STEFAN.LAMME@BREDBAND.NET SVEN.H.OLSSON@GMAIL.COM KENCAR@SJOBO.NU BERIT.LUNDSTROM@SJOBO.NU KUNGSGARDEN@MBOX301.TELE2.SE ANDERS.KRISTIANSEN@SKIVARP.SE CARL.SONESSON@MODERAT.SE OLOF.ROSTIN@MODERAT.SE DANIEL.PEDERSEN@MODERAT.SE MAGNUS.BJORKMAN@LM.LRF.SE ANDERSSON.LONHULT@TELIA.COM LENBED@HOTMAIL.COM MIKAEL.BRORSSON@ABERGSTRYCK.SE ULF.BINGSGARD@TRELLEBORG.SE LARS-INGVAR.LJUNGMAN@VELLINGE.SE CARINA.WUTZLER@VELLINGE.SE ANNA.MANNFALK@VELLINGE.SE ANDERS.HANSSON@RIKSDAGEN.SE CECILIA.FAHLBORG@MODERAT.SE HENRIK.DANIELSSON@MODERAT.SE ROBIN.HOLMBERG@MODERAT.SE T.FJELLNER@GMAIL.COM MATS.KJELLIN@TELIA.COM DANIEL.JONSSON@MODERAT.SE ELISABETH.KULLENBERG@TELIA.COM LENNART-SVENSSON@TELIA.COM PE_M@TELIA.COM

0737-007682 0702-696145 0709-849014 0766-366060 0709-249471 0705-685569 0702-251066 0734-028150 0708-371388 0733-721335 0702-015979 0707-322784 0707-417008 0721-890634 0707-123903 0708-138177 0707-193372 0705-660850 0705-668433 0708-225288 0708-800803 0703-149403 0706-114100 0734-398715 0705-238546 0733-128152 0704-078538 0762-616041 0708-867831 0708-662900 0708-737141 0768-221222 0704-602103 0707-347767 0705-501936 0706-505720 0705-208878 0705-904016 0709-396137 0734-264483 0768-870428 0734-017364 0708-622020 0763-100635 0708-441923 0708-998815 0731-532060 0703-746775 0733-099551 070-5486330 0768-882582 0705-286620 0768-871353 0706-256853 0703-656598 0706-951115 0705-574748 0705-153402 0705-231730 0707-783127 0708-272721 0414-92096 0705-490096 0707-435299 0708-817110 0709-915113 0709-915202 0708-421040 0702- 365533 0709-477148 0704-931976 0702-037424 0702-372640 0431-454584 0704-338631 0709-401179 0708-687885 0705-843010

MIKAEL LARSSON - CHEFSOMBUDSMAN MIKAEL.LARSSON@MODERAT.SE 040-699 22 11 LARS JOHANSSON - PARTIOMBUDSMAN LARS.JOHANSSON@MODERAT.SE 040-699 22 13 ANNE MARIE MELIN - MEDLEMSADMINISTRATION ANNEMARIE.MELIN@MODERAT.SE 040-699 22 14 MONICA AJDIN- EKONOMI OCH ADMINISTRATION MONICA.AJDIN@MODERAT.SE 040-699 22 33 ANDERS LUNDERQUIST - OMBUDSMAN ANDERS.LUNDERQUIST@MODERAT.SE 040-699 22 56 CAMILLA ANDERSSON - UTVECKLINGSSAMORDNARE 0708-307403

CAMILLA.ANDERSSON@MODERAT.SE

CAROLINE WESSEL - WEBB & SOCIALA MEDIER CAROLINE.WESSEL@MODERAT.SE 040-699 22 50 DARKO SIMIC – OMBUDSMAN DARKO.SIMIC@MODERAT.SE

040 – 699 22 55

ADRIAN BORIN - OMBUDSMAN MALMÖ ADRIAN.BORIN@MODERAT.SE 0431-189 00 BRITT-INGER TINNERT – KANSLIANSVARIG ÄNGELHOLM ANGELHOLM@MODERAT.SE 0431-189 00 SOPHIA NEVALAINEN - OMBUDSMAN HELSINGBORG SOPHIA.NEVALAINEN@MODERAT.SE 042-21 51 23 MATILDA BRONDIN - OMBUDSMAN MUF SKÅNE MATILDA.BRONDIN@MODERAT.SE 040-699 22 99 OLA WEMMERT - PROJEKTLEDARE OLA.WEMMERT@MODERAT.SE

0707-213510

›› SIDOORGANISATIONER ÖPPNA MODERATER: EDITH ESCOBAR EDITH.ESCOBAR@MODERAT.SE, 0709-580263 MUF: MARCUS LANTZ, MARCUS.LANTZ@MODERAT.SE, 0764-209285 MODERATA SENIORER: KARL G HÖGBERG, XIAT.HOGBERG@TELIA.COM, 0705-173151 MODERATA KVINNOR: ULRICA FORS STENMARCK, ULRICA.FORS.STENMARCK@MODERAT.SE, 0708-299954

För den som vill bli medlem i Moderaterna är medlemsavgiften första året 100:-. För att bli medlem kan man göra på följande sätt: 1. Gå in på www.moderat.se/bli_medlem och anmäl dig direkt. 2. Ring 0939-100 30 00. Medlemsavgiften dras direkt från .... .din telefonräkning. 3. Skicka ditt personnummer i ett SMS till 72550. Skriv så här: moderat medlem .....ååmmddxxxx. 4. Ring oss på 040-699 22 00 och be om att få ett inbetalningskort hemskickat.

Befintlig medlem

Förbundskansliet håller öppet måndagar till torsdagar 09.00 – 17.00 och fredagar 09.00 – 13.00.

Är du redan idag medlem och vill förnya ditt medlemskap?

Moderaterna i Skåne, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö Telefon: 040-699 22 00, E-post: info@skanemoderaterna.se, Webb: www.skanemoderaterna.se

Betala in medlemsavgiften direkt via BG 733-7579 eller PG 24489-7.


Posttidning B Avsändare: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan 9 211 20 MALMÖ

Sociala medier + politik = sant? Vi i Sverige är flitiga användare av Facebook. Idag uppgår antalet användare till runt fem miljoner i Sverige. Många som är politiskt aktiva i Moderaterna har egna Facebookkonton och vissa sköter även kommunens eller föreningens sidor. Under valår kan det bli både trevliga och hätska politiska diskussioner, och med sociala mediers framfart kommer förmodligen många av dem att ske på Facebook, Twitter eller Instagram. Här är det viktigt att tänka på att det du skriver på sociala medier aldrig är privat. Så länge du har vänner på Facebook eller följare på Twitter och Instagram kan andra alltid se vad du säger och tycker. Även en ogenomtänkt skriven rad kan hinna sparas eftersom man kan ta skärmdumpar på allting som publiceras. Var därför lite försiktig med vad du skriver. En bra måttstock är att man ska vara

personlig men inte privat på sociala medier. Ibland är det enkelt att vara både modig och fräck bakom datorskärmen, där saker kan skrivas som man inte skulle säga till någon i verkligheten. När en ogenomtänkt kommentar, bild eller status uppmärksammas spelar det oftast ingen roll om man säger att det är publicerat från dig som privatperson, vare sig man är kommunalråd eller ersättare i en

nämnd.

Några tips: - Skriv inte ogenomtänkta statusar, kommentarer, tweets eller lägg upp bilder som du inte vill att alla dina vänner på Facebook ska kunna se. Var personlig men inte privat. - Lägg inte till vänner på Facebook (eller acceptera följare på Instagram) som du inte känner igen namnet på. En bra tumregel är att inte acceptera vänförfrågningar på människor som du inte vet dig ha hälsat på. Det finns många falska profiler på Facebook som har som syfte att leta efter politisk information eller politiska evenemang som kan finnas på din profil. - Bete dig som du brukar bete dig i verkligheten på nätet. Skriv inte elaka eller dumma saker som du inte skulle kunna säga till en annan person ansikte mot ansikte. - Tänk på att du som förtroendevald representerar Moderaterna, även på dina

#miskane

privata sociala medierkonton.

Kalendarium Mars

24

Förbundsstyrelsen sammanträder

18

Regionfullmäktige sammanträder

25-27

Kampanjhelg

24

Förbundsstyrelsen sammanträder

26

Valkickoff, Skånemoderaterna

25

Utbildning, Samtalskampanjen Maj

April 4–5

2 Röstning till EP-valet på utlandsmyn Sverigemötet, Göteborg

digheter kan starta

9 Kampanj vårpropositionen

3 Valupptakt EP-val

10

6 Regionfullmäktige sammanträder

Brevröstning till EP-valet från

utlandet startar

7 Förtidsröstning EP-val startar

11-13

Kampanjhelg

16

Seniorernas vårmöte, Ängelholm

17-21

Påskkampanj

25

Val till Europaparlamentet

Blaskane2014nr1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you